Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • bmw Yegâne BOBULU BOBUSUZ yanabilen GAZ SOBASI Beyoğlu İstiklâl C.346 Tel:44 19 15 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • [A.P.J JACKIE ETEKLERİNİ TADI IIVflD Amerika Cumhur I UrLU I UH başkanı Kennedy nin genç ve güzel esi Jacqueline Balkan şerefine verilen bir konserde kıyafetiyle dikkati çekmiştir.Resimde konsere gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • YEDEK ÖĞRETMENLER İÇİN BÜRO KURULDU ANKARA,HUSUSÎ Yedek Subay öğretmenlerle daha sıkı münasebetler kurmak için Milli Eğitim Bakanlığında bir «İrtibat Bürosu» kurulmuştur.Bu büro öğretmen Yedek Subayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • Elâzığ'da fazla kardan dün vagonlar devrildi Yol kapandığından Doğu Ekspresi Baskil'de kaldı,yolculara Elâzığ'dan yiyecek gönderildi.Ankara'da sühunet 19 dereceye kadar düştü ELÂZIĞ,HUSUSÎ FAZLA kar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • Mustafa Kemal Derneği kongresinde karışıklık çıktı Eski D.Partililere görev verilmemesi isteği uzun münakaşalara sebeb oldu MUSTAFA Kemal Derneğinin Galatasaray Lisesi konferans salonunda dün devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • MALİYE BAKANI BUGÜN BÜTÇEYİ AÇIKLAYACAK ANKARA,HUSUSÎ 8.5 milyar civarındaki 1961 bütçesi bu sabah Kurucu Meclis Başkanlığına verilecektir.Maliye Bakanı Kemal Kurdaş bu münasebetle bir basın toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • İhtisas Komisyonları uğun seçilecekler Temsilciler Meclisinde ilk sözlü soruya da bugün Basın Yayın ve Turizm Bakanı cevap verecek ANKARA,HUSUSÎ5 rp EMSİLCİLER Meclisinin L bugünkü birleşiminde ilk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • İ/A [A.P.FEZA KÖPEĞİ DOĞURDU Rusların bir roketle fezanın derinliklerine gönderip tekrar arza döndürdükleri Strelka adlı köpek yavrulamıştır.Rusların verdikleri bilgiye göre köpek ve yavruları sıhhatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • BAKANLAR MECLİS dışından seçilebilecek ANKARA,HUSUSÎ Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Meclis dışından Bakan seçilme hususunu kabul etmiştir.Komisyon ayrıca Ordunun iç işlerinde muhtar olmasını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • MBK Üyesi Koksal TEHDİT OLUNDU Kapı altından mektup atan belgeli talebe yakalandı.Koksal,eski D.P.lilerin partiler içinde faaliyet gösterebileceklerini söyledi ANKARA,HUSUSÎ^ MİLLÎ Birlik Komitesi üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • »saca AFERİN İki Yahudi hıristiyan olmaya karar vermişler,ikisi de papaza gitmiş.Biri daha önce girmiş içeri.Çıkınca öteki arkadaşının eteğini çekerek sormuş:Hişt Molz ne oldu?öteki küçümseyerek şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1961
  • BİR FACİA UÇ GUN sonra meydana çıktı Kireçburnu'nda denizden çıkarılan takside bir kadınla bir erkek bulundu r*r\m r»n.m t j« a [MİLLİYET] ve şu İki İhtimal üzerinde durulmakta-BOGAZDA IKI KİŞİNİN OLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • Süleyman Şalom solda)Madrid'le Atatürk hakkında bir konferans ve-i rirken.Sacdaki zat,»A.B.C.adlı bUyük İspanyol gazetesinin dış politika yazarı Andres Revesz'dir.Kendisi Türk Hükümetinin davetlisi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Müdürlüğümüz deposunda bulunan t2850» kutu 3x4x25 lik diş röntgen filmi,beher kutusu 11.12 TL.dan aşağı olmamak şartiyle teklif alma suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • OĞLAK BURCU U [22 Aralık 20 Ocak] Neş'e verici bir haber alacaksınız.His hayatınız çok aydınlık:YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] Bir seyahat ümidi belire-cek.Gerçekleşirse çok V güzel bir yolculuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • 1»,aswsf a «eSh m 111 12 3 4 5 6 7 8 9 10 ~8C 2 up 3 A Ma S_l 6 8 Hal-9 SOLDAN SAĞA:1 Tanrının yarattıkları hakkında olan ezelden kararı;Yol.2 İlâve etmek;Ayak.3 Bir maden;Gayret uğranma.4 Aşağı derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • MERAL ULUSOY ü.ADNAN ULUĞ Nişanlandılar İstanbul:22/1/1961 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • 19 MAYIS İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI Geçen yıl örfî İdare Kumandanlığının emri İle zamanında yapılamıyan ve ancak 27 Mayıs devriminden sonra kutlanan 1» Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şenlikleri İçin bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • İNŞAAT MALZEMESİ FİATLARI DÜŞÜYOR İnşaat malzemesi flatlarmda geçen yılan nlsbetle vasatî yüzde 25 bir düşme olmuştur.Kilosu 210 kuruş civarında satılmakta olan inşaat demiri son aylar içinde 165 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • TÜTÜN İŞÇİLERİ DE ZAM İSTİYORLAR Ciball fabrikası yapvak tütün İşçileri ücretlerine zam yapılmasını İstemişlerdir.¦fc Dün Eminönü öğrenci lokalinde yapılan kongrede söz alan delegeler,memur muaşlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • nj m m ş wmm um »ı VERGİ Mecmua si Yeni Vergi Kanunlarını ve İzahlarını vermiye başladı.Broşür isteyiniz 23 Oto 6» 57 41 00 P K 455 İki ""îııfli* iı tkm\m âıA m.m\ât tiAiit^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • OZENÇ SAATMEN ile inşaat Yüksek Mühendisi ADNAN MİDİLLİ NİŞANLANDILAR 22/1/961 Cihangir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • BILGE AKER lie ORHAN AZİZOGLU Nişanlandılar 22/1/1961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • S5 tipi 119 SAE HP l,k BUSSING Diesel motoru ile mücehhez LS 55 modeli orijinal-ı'j S7 tipi 155SAE-HP ilk BUSSING Diesel moiörü ile mücehhez 6000 S8T modeli orijinal-US11 tgnxTSAE HP tik BUSSING D ies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • I Eisenhower ve Kennedy OLDUM olası burnumuzun dibini seyretmekten şaşılaşan gözlerimizi bugün biraz daha u/aklara çevirelim.Bakalım Türki-E ye'nin dışuıda neler oluyor,neler bitiyor.Artık moda oldu,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • il.İSTANBUL İ 7.27 Açılış ve program 7.30 tkl marş 7.35 Sabah jimnastiği i 7.45 Karışık «abah müziği î 8.00 Haberler ve hava durumu 1 8.15 Türküler 8.30 Plâk dolabın-dan 9.00 Bale sahneleri 9.20 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • sinemalar] BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 02)1 Çifte Cinayet Van Johnson Renkli îng.2 Viva Zapata Marlon Brando Îng.ATLAS Tel:440835)Dört Bebekli Gelin Jerry Lewis Renkli Îng.2.hafts)SUA-RE:Mihracenin Gözd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • 24 Ûcak SALI aksamından itibaren *ssıa Sinemasında RENKLİ FRANSIZCA UNUTMA VERGİSS MEİN NİCHT)Artistleri:TENOR:FERRUCİO TAGLİAVİNİ SABİNE BETHMANN ERİCH WİNN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • DAİMA çok zengin desenler DAİMA hususi ve son moda renkler OCoaüaL J&%IOO NYLON ERKEK ÇORAPLARI Sağlamlığın timsalidir Her yerde ısrarla arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • T.M.G.T.BRÜKSEL'E GEZİ TERTİPLEDİ T.M.G.T.Şubat ayı İçinde Brüksele bir gezi tertip edecektir.Kafilenin 23 kişi olacağı söylenmektedir.Brükselde 17 Şubattaki «Dünyada Avrupa» seminerine de İştirak edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1961
  • Talebe,lira olu İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Bas mistir.Hafta içinde yapılan seçimle iş ba-gına gelen Efeoğlu,dün bir numaralı öğrenci derdi İle ilgili olarak yaptığı basın toplantısında Bursl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • e-6880 numaralı mahkûm Tito şimdi mahdut Hürriyete kavuşturduğu eski arkadaşı Cilas'ı "Yeni sınıf„ kitabı dolayısiyle zindana attırmıştı B ELGRAD'tan 70 Km.mesafede,Smerska Mitrovlca kasabasındaki ufa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Milletlerarası Film festivali Nihayettendi En iyi film mükâfatını İngilizler kazandı.En iyi artist olarak Suzan Strasberg seçildi MAR-DEL,PLATA AA.Mar-Del Plata,üçüncü milletlerarası film festivali so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • NATO'ya ait telefon telleri çalındı IZMİK,HUSUSÎ îzmlr ve civarında NATO'ya ait telefon telleri devamlı olarak keıilerek çalınmaktadır.Bilhassa Akhisar Manisa,Manisa tzmir ve İzmir Slçuk,Selçuk Meryem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • İzmir'de 2364 çift evlendi İZMİR,HUSUSÎ Geçen bir yıl zarfında şehrimizde 2364 çift evlenmiştir.24 çift de evlenmekten vazgeçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • ORİJİNAL SÜRGÜ KAPAKLI KUTULARINDA YENİDEN PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR PERAKENDE FİATİJ& 225 KURUŞ)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • DÜNYACA TANINMIŞ SNAP-ON TOOLS CORPfirmasının her nevi yüksek kaliteli EL ÂLETLERİ ve TAKIMLARI ÖLÇÜ VE KONTROL ÂLET ve CİHAZLARI GARAJ TEÇHİZATI ve KRİKOLARI için proforma fatura istiyenlerin firmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Ocak 1961 Temsilleri Hafta:4 26 Ocak 1961 Perşembe 21 de 28 Ocak 1961 Cumartesi 21 de G.PUCCİNİ MADAM BUTTERFLY SAHNEYE KOYAN:AYDIK GÜN Orkestra Şefi:Dekor:Koro Şefi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • 80 lik bir adam Gecekondusu İle yandı Soğuklarla birlikte baca yangınları da arttı Son günlerde baca yangınları ehemmiyetli şekilde artmış ve 24 saat içinde 7 yangın çıkmış ve yaşlı bir adam yanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Dış pazarlarda ihraç mallarımız yükseliyor İZMİR,HUSUSİ D15 pazarlarda ihraç mallarımızın fiatlan devamlı olarak yükselmektedir.İlgililer bunun stokların erimesinden İleri geldiğini ifade etmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Benzin taşıyan bir kamyon infilâk etti KIRŞEHİR,HUSUSÎ Kayseri Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü kaynakhanesinde bos bir sarnıçlı kamyon infilâk etmiş,Ragıp adında 30 yaşında bir kaynakçı İnfilâk neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Tire'de 1604 dekar zeytinlik dağıtıldı İZMİR,HUSUSÎ Vilâyetimiz hudutları dahilinde zeytinlik tevziine devam olunmaktadır.Son olarak hafta içersinde Tire İlçesinin iki köy müstahsiline 1604 dekar zeyt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Tütün almak için bir Rus heyeti geldi İZMİR,HUSUSt Ekici tütün piyasası henüz açılmamış olmakla beraber bugüne kadar tüccar avans karşılığı olarak müstahsilden 20 milyon kilo işlenmemiş tütün mubayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Sarayburnu açıklarındaki sis vapur seferini aksattı Sarayburnu ile Kızkulesi arasındaki sis dün sabah Kadıköy ve Ada seferle* rinl Uç saat aksatmıştır Saat 6.30 dan itibaren 9.30 a kadar Köprüden Hayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Sarkıntılık yapan bir genç akıl hastanesine kaldırıldı Sarkıntılık eden bir gene Akıl Haıtahaneslne kaldırılmıştır.Galatada oturan 19 yasında Veli adındakJ genç Tophaneden geçerken Gadında bir kadına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Bir denizaltı 67 gün su altında kaldı WASHINGTON,HUSUSÎ George Washington adlı atomik Amerikan denizaltısı 67 gün su altında kalarak yeni bir rekor tesis etmiştir.Eski rekor hiç su üstüne çıkmadan 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • 9.JS& TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bâtıl i'tihadmı,cinayetini?T T ÜKEMÂ,insanları üç dereceye ayırırlar:1 «İnsan ve Kur'ân tev'emdir» yâni beraberdir.Bu derece,tekâmülün en yüksek mertebesidir.Böyle bir insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Kruşçev Kennedy ile buluşmayı istiyor Amerikan Reisicumhuru,Sovyet Başbakanına sulh için işbirliğine hazır olduğunu bildirdi WASHINGTON,AA.RADYO Başkan Kennedy Kruşçeve gönderdiği cevabî mesajda:«Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Siirt civarında genç bir kadın cesedi bulundu SİİRT.HUSUSÎ Şehir varoşlarında 18-20 yaşlarında genç bir kadının cesedi bulunmuştur.Tahkikat sonunda cesedin şehrimizde bir aile yanında hizmetçilik yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Otobüsten atlıyan bir çocuk düşüp öldü SİİRT,HUSUSİ Bir liralık bilet parasını vermemek için otobüsten atlayan küçük bir çocuk ölmüştür.Çocuğun Alevli köyünden Hayrettin Sadık olduğu anlaşılmıştır.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Avrupa'da kazalarda her yıl 60 bin kişi ölüyor CENEVRE,AA.Avrupa kara yolları trafik kazalarında her yıl 60 bin kişi öldüğü açıklanmıştır.Açıklama Avrupa İktisadî Komisyonu Kara Nakliyatı Komitesi Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • KOTA 162 85-02 Elektro Manyetik Cihazlar,MIKNATISLAR lisansı devredilecektir.Tel:44 01 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • HANIMLARA HANIMLAR İÇİN HUSUSİ KEŞİDE YALNIZ TÜRK EKSPRES BANK OA Şubat sonuna kadar hesap açtırınız TÜRK Uf—EKSPRES BANK V^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • DÜNYACA TANINMIŞ ÜSTÜN EVSAFLI MANYATOLU ve OTOMATİK Masa Telefonlarımız,rakipsiz fiyatlarla satışa arzedilmiştir.TEDİYATTA AZAMÎ KOLAYLIK Türkiye Umum Mümessili:MEHMET KAVALA GALATA NESLİ HAN İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • İTHALATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Gümrüklerimizde hazır bulunan emteadan verilmek üzere Kota 188 tarife 90.16 tahsis sahiplerinin 22.5951 veya 22.38.25 telefon numaralarına müracaatları tavsiye olunur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • KOTA 99 LUXOR LÜKS FİTİLLERİ Yükleme tarihleri:2.2.1961 Vürud tarihleri:8.2.1961 9.2.1961 15.2.1961 TRANŞARK İTHALÂT İHRACAT LIMITED ŞİRKETİ Aşırefendl Caddesi 22,Îhsanlye Han 5-6 Telefon:22 54 24 Mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • r 0f*t+ff^)j0flC£ Ş!J!p-v\m [AJ.l PİİI IP tm.İngiltere Kraliçesi Elisabeth ile esi Prens Philip halen Hindistan'ı ziyaret etmektedirler.Yeni Delhi'ye varışlarında 1 ilâ 2 milyon kadar UULC UULC Hintli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI fyHİ.KAK TEttTEMfZ.TELAŞA KAPILMA FETTAN/HEMUZ BI KATA MAOtUw\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Sivas halkı susuz kaldı SİVAS,HUSUSÎ Şehir su şebekesinde vuku bulan bir arıza yüzünden Sivas dün susuz kalmıştır.Su depoları taşmış,evlerdeki «u da borularda donmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1961
  • Belçika'da işçilerin grevi sona eriyor BRÜKSEL,RADYO Sosyalist tşçi Sendikaları,hâlâ greve devam eden 150 bin İşçiye buEün işbaşı yapma emrini vermiştir.Sendikaların bu hususta yayınladığı tebliğde:«M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • asufz.BENÎM ROLUME HER.KA.RiSTISIN üZERıAAE HET^ yÜRÜDÜĞÜN ZAA/AN_AYNEN MukABEi_E EDECEĞİM Bu,İHTAR CARA-üujü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • cSOR/WuyOZ.MUSUNUZ OKLARIMIZ Bıı_e KAUÇUIC OYUNCAK OtCLAKOAN.TOM.BltC.KABH-E/V\İZ£ GEt-lŞİNıZ.1 tCUTUA.VAUlM ARTIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • HİCRİ Pazartesi RUMİ 1380 23 137G Şaban OCAK Ocak 6 19 6 1 10 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.20 2.07 öğle 12.26 7.12 İkindi 14.58 9.45 Akşam 17.13 12.00 Yatsı 18.48 1.36 İmsak 5.36 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • Milliuef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'ER Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • ilân tarifesi PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • Tank Atışları)Karadenizde Rumeli Karaburnunun 5 mil kuzeyi ile Terkos gölü tahlisiye binası 3 mil kuzeyi arasında aşağıdaki arz ve tul daireleri ile belirtilen bölgede 23,24,25 Ocak 1961 günleri sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • ELEMAN ARANIYOR Büyük bir sınaî şirket Ankara ve Adana vilâyetlerinde daimî olarak çalışacak iki satış başmemuru aramaktadır.İstenilen vasıflar şunlardır:1 Ticaret ve piyasa sahasını tanımak,tecrübe s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • TEKNİK MODUS MUAVİNİ Mâruf bir ilâç fabrikası Almanca,Fransızca veya İngilizce lisanlarından birine vakıf,Askerliğini ikmal etmiş kimya yüksek mühendisi bir bay arıyor.Taleplilerin mufassal tercüme'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • KÖMÜR NAKLİYATI YAPTIRILACAK 1961 senesi zarfında İstanbulda Defterdar,Bakırköy ve Beykoz Marmara'da Gemlik,Hereke ve Bursa Merinos fabrikalarına tahsis olunacak miktarı 36.000 ton olarak tahmin oluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • ^ll!l!jğ\s AN AT I I KENTER'LERDE YENİ OYUN 1 İ "YARIN CUMARTESİ,I I BU GECE BAŞLIYOR ALTANİLKİN E k SİTE TİYATROSU'nda bu gece Güner Sümer'in E VABIN CUMARTESİ adlı piyesi başlıyacaktır.Eseri E E sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • İR RU2 Yazan:Daniel GRAY Gülümsemeye zorluyordum kendimi.Onunla pek nadir alay etmiştim,o da benim alay etmeme aldırmamı},alay etmemin hiç bir tesiri olmamıştı.Bakalım dolabımda mayo bulabilecek miyim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1961
  • Ö L Ü M M T U S O L ANSA M PI YO N YAŞAR DOGU'NUN HAYATI "Zor sökersin bu sarmayı,Bedirhan ÇINAR no Arkadaş ve hemşehrilerim beni alkışlamağa başlamışlardı.Fakat eski bir pehlivan olan cazgır:Olmaz bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • İKİ YANGINDA 13 KİŞİ YANDI Pakistan'daki yangında yananların yedisi bir köy odasında uyumakta olan bir aileye mensup.Faciadan sadece aile reisi kurtuldu NEWYORK,A.P.Pakistan ve Amerika'da iki yangında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • İZMİLi İŞÇİLER DÜN PROTESTO TOPLANTISI YAPTI IZMtR,HUSUSÎ İzmir İşçi Sendikalarını lemsll eden 300 kadar isçinin katıldığı sessiz toplantı dün saaı 10 da İktUadî İlimler Akademisinde yapılmış ve tensi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • ECONOMIST TÜRK HÜKÜMETİNİ ÖVDÜ LONDRA,THA.Türklyede slya*t faaliyetlere bağlanmasını yorumlıyan bağımsız «Economist» dergisi bunun şimdi Türkiyeyl idare edcineıin sanıinıiyeliıie bir delil teşkil ettt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • Bir otomobil,elektrik direğine bindirdi Vali konağı durağı önünde bir elektrik direğine bindiren hususî bir otomobil hurdahaş olmuş İçinde bulunan 5 kişi mucize kabilinden ölümden kurtulmuşlardır.Evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • VALİ TULGA,MEZUN olduğu ortaokula gitti Vali Refik Tulga dün mezun olduğu Üsküdar orta okulunun yıllık Okul Aile Birliği toplantısına İştirak etmiş ve öğrenci velilerlye hasbıhalde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • BAKANLAR MECLİS dışından seçilebilecek t Bağtarajı Birincide oıadedlerl sonuçlandırmış,çift Meclis,Anayasa Mahkemesi,Üniversite Muhtariyeti,İkinci Meclisin genel oyla seçimi,kuvvetli fakat kontrollü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • M.B.K.ÜYESİ KOKSAL TEHDİT OLUNDU Bağtarajı Birincide sının altından bir mektup atmıştır.Ancak evi polisler beklediğinden belgeli talebe,mektubu atıp kaçarken yakalanmıştır.Nezaret altına alınan Al» Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • Varsa Evde Dırdır Alınız B i r Gırgır Türkiye genel saticisi GÜR TİCARET LTD.ğTL Bankalar Caddesi Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • LÜKS AMBALAJLI SATIŞLARDAN ŞİKAYET Bâzı esnafın lüks ambalaj yaparak fiatları yükseltmesinden şikâyet edilmektedlr.Şehrin muhtelif semtlerinde tahin helvasının dahi selofan kâğıdına sarılarak satıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • Lumumba'yı B.M.9 ler hâkimi yargılamayacak NEW YORK.RADYO Sabık Kongo Başbakanı Lumumbayı Birleşmiş Milletlerin göndereceği Hâkimlerin muhakeme edeceği yalanlanmıştır.Kongo ı_Kş İşleri Bakanı Bomboko'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • Seçim Komisyonu dün de çalıştı ANKARA.HUSUSÎ Seçim Komisyonu alt kumlu dün de çalısnıalanna devam etmiştir.Dünkü çalışmalarda ovelden kabul edilen maddelerin redaksiyonu yapılmıştır.Seçim Kanpnu Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • 4.parti kurucuları dün bir toplantı yaptı ANKARA.HUSUSÎ Dördüncü Partinin Kurucuları dün akşam saat 20.30 da Aydın Yalçının evinde toplanmışlardır.Dün akşamki toplantıda partinin ismi,programı,binası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • ERLERE TARIM DERSİ VERİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Er eğitim merkezlerinde tarım dersleri verilmesi kararlaşt'rılmıştır.Bugün ilk tarım dersi Etimesgut er eğitim merkezinde verilecektir.Tarım Bakanlığı bir pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • SÜREYYA İŞ SAHİBİ OLUYOR Eski İran Kraliçesi,çocuk arabası imâl eden bir şirketin müdürlüğünü yapacak LONDRA,A.P.Eski İran Kraliçesi Süreyya İş sahibi olmaya karar vermiştir.Kendisi çocuk arabaları im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • ALİ İPAR'IN GAYRİ MEŞRU SERVETİ 3.5 MİLYON LİRA ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Soruşturma Genel Kurulu dün 85 kararnameyi imzalamıştır.Bunlardan 25 1 Yüksek Adalet divanına sevkedllmiştir.Yüksek adalet divanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • BİR FACİA ÜÇ GÜN sonra meydana çıktı t Baştarajı Birincide el koymuş ve kurtarma İçin Denizcilik Bankasından bir dalgıç istenmiştir.Dalgıç saat 11 de taksinin içindeki iki cesedi çıkartmıştır.Bu faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • Elazığ'da fazla kardan dün vagonlar devrildi t Baştarafı Birincide dan yiyecek gönderilmiştir.Yolun ne zaman açılacağı bilinmemektedir.Karla beraber fırtına şehirde geniş ölçüde hasar yapmış,elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • ll İNGİLİZ I Futbolcularının I 1 Z A F E R İI I Ücretlerinin arttırıl-ması için greve karar veren futbolcuların I talepleri kabul edildi EJ Ücretlerinin arttırılması için 5 ŞJ greve karar veren İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • Hint filmciliğinin unutulmaz şaheseri Nargis Raj apoor Çiftinin en büyük n 'ivaffakiyeti 420,TürKçe sözlü Hintçe şarkılı 2ııci HAFİ ASI Seanslar:11 13.45 lfi.20 19 Suare:21.45 Toros Film)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • 5 nci KOTADAN 128 129 130 ve 188 Kotalardan tahsisleri olup da satmak isteyenlerin Telf.22 81 85 müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • BEŞİKTAŞ,RAPID'İ DÜN DE 1-0 YENDİ t Baştarafı Altıncıda Rapid hâkimiyetiyle başlıyan oyunda,Beşlktaşlıtar onuncu dakikadan itibaren muvazene teminine ve 15.dakikada maçın tek golünü atmağa muvaffak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • GÖZTEPE DÜN KARAGÜMRÜK'E ŞANS TANIMADI Baştarajı Altıncıda mln edilirken,Göztepe 44.dakikada bir çift vuruş kazandı.Ceza sahasının yan tarafından vuruşu solbek Nevzat yaptı.Sedat havada uçarak vurduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • FERİKÖY DE S.HİLÂL KARSISINDA ACIK FARK YAPTI Baştarajı Altıncıda Ankaramn Sarı Lacivertli takımı hücumda olduğu kadar müdafaada da •cılız kalıyor ve dakikalar geçtikçe rakibinin üstünlüğünü kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • DİNAMO,F.BAHÇE'Yİ 3-0 YENDİ ğ Baştarajı Altıncıda FENERBAHÇE:Güneş,Seta,Mahiri,Canel,Nazmiye,Eser.Bütün hareketleri İle voleybolu çok İyi tatbik eden Dinamo karşısında Fenerbahçeli k'zları daha ziyade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • DARÜŞŞAFAKA,F.BAHÇE'Yİ YENDİ Bu maçtan evvel yapılan voleybol lig maçında Darüşşafaka Fenerbahçeyl 3-1 mağlûp ederek lig üçüncülüğünü garantilemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • G.Saray,PTT'yi zor mağlûp etti i Bastarajı Altıncıda benzetilebilirdi.Tribünlerdeki tenhalık bunu pek güzel ifâde ediyordu.Seyirci,neticesi adetâ evvelden bilinen bir maça gelmeye ioğuk bir kış gününd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • KELİMESİ İOOKURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ft ECZANE,Istanbulun işlek yerinde,müfterisi bol,azimet dolayısıyla.22 7ü 28ft HAN yerleri,Cağaloğlunda ban yaptırmak İsteyenlere arsalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • Bizim meşhur eski oklava ile açılan bö reklerimizin nefaset ve lezzetinde Türkiyede ilk defa BÖREK BİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1961
  • İşçiler M.B.Komitesine müracaata karar verdi işverenlerin keyfî olarak işçi çıkardığını,ileri süren işçiler Ankara'ya bir heyet gönderecek Şişe ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası Başkanı Lütfi Ak,cam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1961
  • Beşiktaş,Rapi dün de 1-0 yendi Şeref Stadında oynanan revanş maçında Siyah Beyazlıların golünü sağaçık oynayan Arif attı STAD:Şeref Seyirci:2.500 kişi HASILAT:8.500 TL.HAKEMLER:Kenan Çelik Ömer Karada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • iköy de Şekerhilâl karşısında açık fark yaptı Canlı bir oyun çıkaran Kırmızı Beyazlılar rakip kalecinin hatâsından faydalanarak sahadan 5 1 galip ayrılmağa muvaiiak oldular SEYİRCİ:9.029 kişi HASILAT:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • G.Birliği Demirspor dün berabere kaldılar STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:1500 HÂSILAT:4378.50 Lira HAKEMLER:Nadi Irmaklar,Burhan Tırak,Turgay Kavlan.GENÇLERBİRLİĞİ:Doğan Kahraman Aykut Oral İhsan Tugay Oktay O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • TOTO NETİCELERİ Feriköy P.T.T.0 Galatasaray Şekerhilâl D Feriköy Şekerhilâl D Galatasaray P.T.T.D A.Gücü Ad.D.Spor D G.Birliği Demirspor m Vefa Karagümrük 0 Vefa Kasımpaşa a Göztepe Kasımpaşa a Göztep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • Sarıyer berabere,Altındağ galip Dün İstanbul ve Ankara'da yapılan ve Spor-Totoya dahil olan iki maçta su neticeler alınmıştır:Istaııbulda:Sarıyer:2 Hasköy:2 Ankara'da:Altındağ:2 Petrolspor:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • Göztepe in Karagiimıi'e Şans tanımadı STAD:Alsancak SEYİRCİ:1001 kişi HASILAT:5331 TL.HAKEMLER:Necdet Oralalp Şevket Elgüneş Recai Türksever GÖZTEPE:Burhan önder Necdet Sümer Cavit Çağlayan Güler Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • SÎÂNBül'D Galatasaray:Feriköy 1-PTT 0 5 Ş.Hilâl 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • G.zormaglûpeffi Sarı Kırmızılılar enerjik ve bozucu bir iempo tutturan Ankara'lı rakiplerinden 78.dakikada Netin'in golü ile galibiyeti ancak koparabildiler r'?s;q n?o kiwi SEYİRCİ:9.029 kişi HASILAT:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • KISA HABERLER UMUMÎ aftan faydalanan milli güreşçimiz Ali Yücel güreşe tekrar büyük bir İddia ile başladığını söylemiştir.Yücel,bugün Fatih güreş kulübünde antrenman yapacaktır.İSTANBUL spor şûrası ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • Kasımpaşa,haftayı başaıı ile kapadı Lâcivert Beyazlıların Vefa'yı Rıdvan'ın golü ile 1-0 mağlûp ettikleri maç sinirli bir hava içinde geçti Kasımpaşanm dün Vefa'yı 1-0 yendiği maçta Lâcivert Colli Yeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • FENERBAHÇE BASKETBOLDE HÜKMEN MAĞLÛP Fenerbahçe basketbol takımı dün sahaya çıkmadığından,Beyoğluspor basketbol takımına hükmen mağlûp olmşutur.Sarı-Lâclvertli idareciler salona gelmiyen oyuncuları ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • MİLLİ t LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B MA üPKp G.Saray 21 14 S 2 44 12 33 9 F.Bahçe 21 13 6 2 43 17 32 10 G.Birliği 22 11 7 4 32 20 29 15 Beykoz 21 9 10 2 28 14 28 14 Beşiktaş 21 11 ü 4 34 20 28 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • HALTERDE YENİ BİR TÜRKİYE REKORU TESİS EDİLDİ Dün Şişli kulübünde Ankara ve istanbul bölgeleri arasında yapılan halter müsabakalarında İstanbul takımı,Ankara takımını 4-3 mağlûp etmiştir.Hafif siklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1961
  • DİNAMO F.BAHÇE'Yİ 3-0 YENDİ Avrupa Şampiyon Kulüpler kızlar voleybol turnuası ilk maçında misafir takım her bakımdan Sarı Lacivertlilerden üstündü AVRUPA Şampiyon Kulüpler kızlar voleybol turnuasmın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor