Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Memurlara Zammın 15'i bono tie ödenecek On yıl vadeli bonolar memurların tasarruf imkânlarını artıracak ANKARA,ERDOĞAN ÖRTÜLÜ BİLDİRİYOR BAKANLAR Kurulu dünden itibaren memur ve emekli maaşlarına yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • DURUM i BASINDAKİ SON 1 i OLAYIN İÇYÜZÜ I S rjTI ÜRK basınında geçen hafta kopan fırtınalı hava sükûnet S bulmak üzeredir.Olaylar karşısında tarafsız kalması,du-I rumu objektif olarak incelemesi gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Havaların gittikçe soğuması üzerine dün bftzı kimseler teneke içinde tahta parçaları yakarak hiç olmazsa bir müddet için ısınmağa çalışmışlardır Hava muhalefetinden dün uçaklar giyemedi iç Anadolu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Bir ana baba kızlarını boğup intihar etti LİMA PERU)A.P.Bir Japon ana baba,16 yaşındaki kızlarını boğduktan sonra kendilerini asmışlardır.Ebeveyn genç bir Peru'luya aşık olan kızlarının hareketini önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • DURSUN ÇAVUŞ 119 YAŞINDA ÖLDÜ TOKAT,HUSUSİ Tokat'ın en yaşlı adamı «Dursun Çavuş» 119 yaşında ölmüştür.İstiklâl savaşında İsmet İnönü'nün maiyetinde çalışan «Dursun çavuş» hayatının 25 yılını askerlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Temsilciler Meclisi iç tüzüğü kabul etti ezalar hakkında Ferda Güley ile Adalet Bakanı ve komisyon sözcüsü arasında tartışmalar oldu ANKARA,HUSUSÎ TEMSİLCİLER Meclisinin dünkü oturumunda,iç tüzük tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Makarios'un rakibi kalb sektesinden öldü LEFKOŞA,RADYO Başpiskopos Makarios'un en büyük rakibi,Rum Avukat Yani Clerldes dün Lefkoşa'da bir mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek ölmüştür.73 yaşında ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • DİYARBAKIR YALİSİ Amasya'ya nakledildi ANKARA,HUSUSÎ İçişleri Bakanlığı Valiler ve Kaymakamlar arasında bazı nakil ve tâyinler yapmıştır.Diyarbakır Valisi Niyazi Akı Amasya Valiliğine nakledilmiş,Diya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Bursa'da iki ağa dün tevkif edildi BURSA,HUSUSÎ Bir buçuk ay evvel Sivas'tan Bıırsa'ya iskân için gönderilen ve o tarihtenberi nezaret altında bulundurulan Şarklı Ağalardan Bâlâ Kartal İle Mahmut Ertü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • YENİ PARTİ'DE "KUYRUKLARA,VER VERİLMEYECEK Ekrem Alican ve arkadaşları tarafından kurulacak yeni parti ile İlgili çalışmalara sehr;mi7de dr başlanmıştır.Kurucular arasında çıktığı bildirilen ihtilâf,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • İZMİR'DE FAALİYET İZMİR,HUSUSÎ Yeni partinin İzmir ve Ege teşkilâtını kuracak olan Mahmut Yalay,partiye girecekler hakkında «Amme vicdanında mahkûm olmayan her Türk vatandaşına partimi/iı.kapıları açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • ÇELİK KÜRE İÇİNDEKİ 26 K'SİYİ KURTARMA ÜMİDİ ÇOK AZALDİ NEW-YORK,RADYO Bir çelik küre içinde sulara gömülen 26 Amerikalının kurtarılması ümitleri çok azalmıştır.Amerikanın erken az sistemine d?»hil bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Örfî İdare her türlü nümayişi men etti Fikir ve isteklerini ka.iiın dışı yollarla kabul ettirmeğe matuf teşebbüsler yapılmayacak ORFI İdare Kumandanlığı,nümayişlerin yasak olduğunu bir tebliğle bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Prof.HÖGGH GİDİYOR I MİLLİYET] Şehircilik mütehassısı Prof.Hoggh İstanbul limanının yanlış yere kurulduğunu bildirmiş,sanayi böl-elerinin dışarı taşması için yeni vergiler konması gerektiğini» söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • C.H.P.KURULTAYI 4 Şubat'ta toplanıyor 1240 delegenin iştirakiyle yapılacak toplantıda tüzükte ocak,bucakla ilgili tadilât ele aljnacak ANKARA,HUSUSÎ CH.P.nin 15 inci Kurultayı,4 Şubat Cumartesi günü İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • sat?Yedi aylık grafik 5000'ler dendi.147'ler dendi.14'ler dendi.îl'lar dendi.Bekliyoruz.Bakalım ne zaman bir araya geleceğiz de 27 milyon denecek.Ç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • BASINLA İLGİLİ BİR SEMİNER YAPILDI ANKARA,AA.Siyasal Bilgiler Fakültesi konferan» salonunda dün «Türk basınının bugünkü üurıhmı» konulu bir seminer tertip edilmiştir.Profesör Aydın Yalçın'ın İdare ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Temsile"** Meclisine ilk soru önergesi verildi ANKARA.HUSUSÎ Temsilciler Meclisine ilk sözlü soru Önergesi Esat Çağa adında bir üye ip-fnırt n verilmiştir.Esat Çağa,dokuz gazete sahibinin ^a^telrriııî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • EN YENİ MUAŞERET KAİDELERİ HASAN DENİZ Bu kitap;her kültürlü ve medeni insanın bilmeye mecbur oldufru Muaşeret Kaideleri» ni açık bir dile istifadenize sunmakla sevilmek,sayılmak ve insanlara üstünlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • Tasarruf bonoları ihdas olunuyor Ödemelerden kesilecek 3 ler on yıl vâde ile yatırımda kullanılacak E AA LİRAYI aşan ödemelerde,1 mart 1961 tarihinden itibaren Yatırımlar Finansman Fonu için yüz-Jw de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1961
  • [ORDU FİLM MERKEZİ] Tanık Şeref Balkanlı,Menderes'in partiye kendi İsteği ile çıkıp girdiği seklindeki sözünü tekzib İçin,partiye tekrar alınması hususunda imza veren Demokrat Partililerin vermiş oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • iy^^Y-İKTİSAT ve tfCARET Hazırlayan Or.Halûk CİLLOV Yeni Vergi Kanunları i CİNDE bulunduğumuz yılın ilk onbeş günü zarfında memleket ekonomisini vok yakından ilgilendiren bir çok vergi kanunları yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • KÜfiUfi M i Khne w KÜÇÜK SAHNE HALDUN DÖKMEN HER i K Ş A M 5AZEBO Komedi 3 Perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Kauçuk Sanayiinde BÎR HADİSE 4 Senedenberi faaliyette bulunan,devamlı sermaye yatırımı ile inkişaf ettirilerek piyasanın ihtiyacım karşılıyacak duruma getirilen ve mamullerinin kalitesi ile şöhret yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • SARAY SİNEMASINDA Bugün matinelerden itibaren Kadınların kaatill KARIN DEŞEN JAK Jack the Ripper)Artiıtlerl:LEE PATERSON EDDİE BYRNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • OĞLAK BURCU y [22 Aralık 20 Ocak] ümidinizi bağladığınız insandan alâka görmiyeceksiniz.Fakat siz* yen)bir muhit açacak.KOVA BURCU t f2t Ocak 19 Şubat] Bir para zararı görünü» yor.Hesaplarınıza dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Istanbul I 7.27 Açılış v* program 7.30 1 tkl marş 7.35 Sabah jimnastiği I 7.45 Karışık sabah müziği ğ 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havalan 8.30 Plâk do-labından 9.00 Küçük konser 'J.20 Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • B U LMACi I 2 3 A 5 6 7 6 9 10 1 1 2 3 A 5 6 7 8 9 1 1 SOLDAN SAĞA:1 Şiddetli istek;Tersi genişlik.2 Politika partisi;Komşu bir devlet.3 Tersi dilbilgisi fEski dil)Bir nevi tiyatro eseri.4 Tatlı değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • AS FILM TAKDİM EDEJt ı MTLYONUAR1N TAKDİRLERİNİ KAZANAN ŞAHANE FîLM r$£e\p 1 i^mI 1 AH ^JjKIvI Görüîmomiş tehacüm kar$ısın*d.$Nk-Şehzadchası Çeaıberlltaj Kocamustaiapasa YENİ ÇEMBERLİTAŞ İSTANBUL Sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • KAMYON ALICILARINA:Türkiye'nin her tarafında halen en fazla rağbette bulunan muhtelif tonajda üstün evsaflı,rakipsiz DİZEL KAMYONLARINDAN satın almak ist'.yeniere,en müsait fiyat ve şartlar tatbik edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Mecmuasının Büyük Duvar Haritası Okuyucularına 3 pafta halinde hediye ettiği büyük Türkiye duvar haritasının ikinci parçasını yarın çıkacak Hayat mecmuasında bulacaksınız.E1SB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Sayın Doktorlara Romatizma tedavisine mahsus OSADRİN-KNOLL draje piyasaya arzedilmiştir.KNOLL A.G.Lisansı ile tstanbulda BİRLEŞİK ALMAN İLÂÇ FABRİKALARI T.Ltd.Şti.nde imâl edilmiştir.Tevzi ve propagan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • SATILIK Marangoz Atölyesi ve Müştemilâtı K.Ç«kmeee.Soğuksu,Manolya Sokak No.842 İçindekilere müracaat.Tel:No.27 15 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Ne çıkar apartmanınız,hanı nız,otomobiliniz olmasın.GIR GIR süpürgeniz var ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Bir kadının on bin lirası dolandırıldı Bir taksi içerisinde bir kadının 10 bin lirasını yankesicilik suretiyle dolandıran iki kişi polis tarafından aranmaktadır.Erenköyde oturan Fehime tren dün-gece 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • İstiklâl 5.ci sayıda 0 Yeni Kurulan partiye ait genU tafsilât E.Alican partisine eski demokratları alarak mı?9 Gelir vergisi kanunun tahlili İç ve dış haberler,makaleler BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • BEDAVA RADYO Kazanahümek iç.n sadece bir "SİNEMA 1961 Almanız kâfi "SİNEMA 1961,Okuyucularına bedava radyo dağıtıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • i SİNEMALAR I v-i BEYOĞLU AL KAZAR Tel:44 25 62)1 Çifte Cinayet Van Johnson Renkli İng.2 Viva Zapata Marlon Brando İng.ATLAS Tel:440835)Dört Bebekli Gelin Jerry Lewis Renkli İng.2.hafta)EMEK Tel:44 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Apretan muadili plâstik APRE MADDESİ Derhal teslim Tel:21 İT 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • 30 MAYIS KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN HESAP AÇTIRINIZ.30 0CÂK KEŞİDESİNDEİ 125.000 TL TÜRK EKSPRES BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Siz de film artisti olabilirsiniz-"SİNEMA 1S61„ Okuyucularına bu imkânı hazırlayan tek mecmuadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Tatlı su aydınları f^l AĞLAM bir batı kültüründen geçmemiş I |7j kimselerin hürriyetin gerçek mânasını anlamaları çok zordur.Bunların medeniyet müdafiliği de,sokak köfteleri gibi uzaktan ko-I kuşuyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • KALİTESİZ KÖMÜRLER SEFERLERİ AKSATIYOR Şehir Hattı vapurları son günlerde sık sık rötar yapmaya başlamıştır.Nitekim evvelki akşam saat 19.30 da Köprüden hareketi gereken Heybelinda» vapuru,ancak 19.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • Btidtfonrndw JTazia güzel ve dolayısıyle herkesin nazarlarını üzerine celbediyor diye kocası ona sitem ediyor.Fakat hakikatte o kans ile iftihar ediyor.Nice kadınların sükselerini borçlu oldukları bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1961
  • tahSiyesi Beşiktaş'ta Akaretler yokuşundaki tır ılın ıştır.Ancak bu evlerde oturanların şimdilik evleri tahliye etmeleri bahis konusu değildir.Bu evlerde oturan aileler aralarından seçtikleri temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • İstanbul Belediyesi yeni çalışma sistemine giriyor Kurulacak Danışma,Kovuşturma ve Sonuçlandırma Büroları sayesinde hem vatandaşın evrak peşinde koşması hem rüşvet hem de işlerin sürüncemede kalması ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Yarın Emsalsiz Bir Sayı Takdim Ediyor:Haftanın en güzel baş yazısı:BİR ÇERKEŞ DELİKANLISI!Yusui Ziya Ortaç ~1 Haftanın en güzel hikâyesi:GAYRET DAYIYA DÜŞTÜ!Aziz Nesin MEMUR MAAŞLARINA ZAM!Cafer Zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • m-»l-Wıı 9 MART ÇEKİLİŞİNDE YARIM ASIRLIK TECRÜBESİ İLE EMRiNiZDEDiR T,U5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • BAKIR HADDECl ve KABLOCULARININ DİKKATİNE BündalTböyleT ELEKTROLİTİK BAKIRDAN mamul NAKİL TELLERİN imâl ve istimali hususunda çıkan standartlar ve tatbiklerine dair kararnameler hakkında Sanayi Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Bu akşam suareden itibaren E™*B EMEK'te 1958 Rejisör.Francois Truffaut'nun çevirdiği II Milletlerarası armağan kazanmış senenin müstesna filmi:400 DARBE Les quatre cents coups)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • KAYIP 14 Ocak Cumartesi gecesi saat 22 ile 0,1 arası Şişli Teşvikiye yolunda manevi kıymeti büyük olan bir motif kaybolmuştur.Bulup Silâhhane Cad.26/1 Maçka adresine getiren memnun edlle-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • V İ TA ÇAMAŞIRSUYU V İ TA ÇAM AŞIRTOZU VİTA:TUZRUHU Posta K.No.34 Bakırköy İstanbul Tel.7169 09-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • ALMANYAYA GİDECEKLERİN DİKKATİNE Bu is için paraya ve hiçbir vasıtaya lüzum yoktur.Kendi kendinize Almanyadan durumunuza göre bir İs bulabilirsiniz.Bunun için lüzumlu Almanca evrak ve muhtelif iş yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Mahdut miktarda üstün evsaflı Masa Telefonlarımız,rakipsiz fiyatlarla satışa arzedilmiştir* TEDİYATTA AZAMÎ KOLAYLIK Türkiye Umum Mümessili:MEHMET KAVALA GALATA NESLİ HAN İSTANBUL TEL:44 75 54 Telg.LA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI ViRAWHMffDE A8DÖLCAMBAZ VE TARIANl WNIEIFM BİR ADAM YOM KAHWANLARl Mill DfePÜ.Mâ.r01UHt)ilERiMBniEIi.FAKAT SÜALL^iMlZİK CE VABlNl KEl* kOİMi AUMAMA UMJDAHDA HETOlN ÖNÜME MEVZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Singer Sanayi Anonim Şirketi This company has interesting vacancies for qualified mechanical engineers with a working knowledge of the English language.Succesful applicants would be expected to occupy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Siz de film artisti olabilirsiniz "SİNEMA 1961,Okuyucularına bu imkânı hazırlayan tek mecmuadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Muğla'da yıldırım iki evin çökmesine sebep oldu MUĞLA,HUSUSÎ Şehrimizde evvelki gece yağan şiddetli yağmurla birlikte çıkan fırtına hasara sebep olmuştur.Şehir elektrik şebekesi arızalanmış,bu arada d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • İstasyonda bekletilen vagondan şeker çalındı AFYON,HUSUSÎ Karakuyu istasyonunda beklemekte olan 1440 numaralı marşandizin şeker yüklü vagonlarından birisinin kapısı meçhul şahıslar tarafından kırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Bir karı koca mantar yemeğinden zehirlendi MUĞLA,HUSUSÎ Pisi nahiyesinde bir aile yedikleri mantar yemeğinden zehirlenmiştir.Koma halinde hastahaneye kaldırılan Sadık Gürel ölmüş karısı Gülayşenln ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Kongo'da yine B.M,askerlerine Tecavüz edildi Esir edilen 8 Belçikalı askerden üçünün öldüğü bildiriliyor LONDRA,A.P.RADYO Katanga'da Baluba kabilesi mensupları dün de B.M.kuvvetlerine tecavüz etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • o' v^t 2 I K si TAKVİMDEN BİR YAPRAK jr 7 Yine Kuduz GEÇEN gün Sıraselvi'lerdeki kuduz hakkında yazdığım yazıdan sonra Sıraselviler eczahanesinin sahibi geldi.Yazınızdaki bâzı noktaları tavzih etmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Ocak 1961 Temsilleri Hafta:3 19 Ocak 1961 Perşembe 21 de 21 Ocak 1961 Cumartesi 21 de G.C.MENOTTI KONSOLOS 3 Perde Sahneye Koyan:AYDIN GÜN Orkestra Şefi:Dekor:Demh-ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1961
  • Konkordato Komiserliğinden:Dosya No:960/14154 Konkordato teklifinde bulunan İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin is bu talebi İstanbul İcra Hâkimliği tarafından varld görülerek borçlu şirkete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • BAŞicûlArimi "Ül_EVİP BASAX.I KA ZANiNAAK.İKKİM Bi* SEN İM^fl&ÜRÎtt.DA PiVES AAAw.VOL.AMJS 0UABİL.1R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • OEMEİC iZ.lt-L.AR.TANINM^Az.HALE GEL.MİŞ OLAN BİR CESEDİ SEMİN LİN_YENLE TESLİM EDİP ORDWAY T sem de Bas tCA BİR.MÜ.VİVETUE TBt GZAK.AAEMLE.KETE DÖNE.BıUDÎN.YAP».TlKLARıNlN HE.SABİN» VEKE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • musa/HAH İŞTE VUKXJuMDU'Ji AAAZ sfntıvots.ŞÎMDt SENf tCOuj-AJZıMHa AKA.SiNA AulP SEVOiGİAA TEK »CADIN SENSİN'» DER,Bıı-iyoR.MUSUN BEN fN.SANIN ZİHNİNDEN GECEN.I_ERJ OKUEUIW.ZİHNİNDEN GEÇENUERİ OKUYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • 1380 Şaban 1 Çarşamba 18 OCAK 19 6 1 RUMÎ 1376 Ocak S VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 7.23 2.16 öğl« 12.24 7.17 İkindi 14.53 9.46 Akşam 17.07 12.00 Yatsı 18.43 1.36 İmsak 5.37 12.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • Milliııefl BB Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına w Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Umumt Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMATH Magazin kısmında Mesul Müdür HALÎT KIVANÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • İLAN TARİFESİ ıZAll GÖNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.0 SAtR GÜNLER 2,3,4 UncU sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.0 Birinci sayfada baslık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • TECRÜBELİ ELEMAN Uzun seneler sanayi müessesata mes'ul müdür sıfatiyle vazife deruhte etmiş,Türkçe Fransızca ve Almancaya vâkıf,orta yaşlı,İş aramaktadır.Teklifler:L.M.Posta Kutusu İstanbul 1082.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • WILLYS Jeep 6 226 4X4 MODEL 6 SİLİNDİRLİ 3/4 TONLUK ÇİFT DİFFERANSYELLİ SUPER HURRICANE MOTORLU PANEL KAPALI KAMYONET TM 0!3ğ&!lfiHE OS.0.T Miff Türkiye yegâne satıcısı ı SSf Verdi Ticaret Limited Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • Hasarlı Muhtelif Emtea Satışı Güven T.A.Sigorta Şirketinden Depomuzda mevcut battaniyeler,kaput bezleri,kamyon yedek parçaları,karbüratörler,sanayide kullanılan hasarlı keçeler,harman makinası kayış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • GELDİ ve ECZA DEPOLARINA DAĞITILMAYA BAŞLANILDI Miadı INSULIN LEO Simple 10 X 40 15 Ekim 1963 INSULIN LEO Retard NPH 5 X 40 15 Ekim 1962 INSULIN LEO Retard NPH 10 X 40 15 Ekim 1962 INSULIN LEO Prolami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • BALIKÇILIK İSTANBUL BOĞAZI AKINTILARI İ VE BALIKLARA OLAN TESİRİ III)SITKI ÜNER Karadenizin Boğazlar vasıtasıyle Akdenize dök-s tuğ ti su,saniyede 12.000 metre küptür.Başka bir de-S yimle 12.000 tondu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ m» r Yazan:Daniel GRAY Ne İşler gördüğünü bilmiyorum,işlerin beni biç İlgilendirmiyor.Gece eve gelmediğini görünce polise haber vermeyi düşümlüm ama,bunu hiç istcmiycccğini de nkıl ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1961
  • i».v^ sar "v-ÖLÜME TUŞ OLAN ŞAMPİYON YAŞAR DOĞUNUN HAYATI yağlı güreşim Bedirhan ÇINAR B Bak oğlum,dedi.Biz cazgırlar sizlerin babası sayılırız.Anladığıma göre sen de güreşmek için ortaya çıktın.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Cum3 Günleri Ya,n.an.r COCUK iSl a vdl •'¦'tu Vatfj* İ.JL en güzel resimli romanlar UĞUR Çocuk Dergisinde en faideli bilgiler UĞUR Çocuk Dergisinde en iyi en temiz baskı UĞUR Çocuk Dergisinde en güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • I-PESEN FİLM-Aşk Rüzgârı GÖKSEL ARSOY'u takdim eder Bugün suareden itibaren Beyoğlu LÜKS Pangaltı İNCİ Sinemalarında Reji ve Senaryo:NEVZAT PESEN Prodüksiyon:PESEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • KIYMETLİ SANATKAR HAMİYET YUCESES'in EN SON OKUDUĞU ESERLERİ LA 315 AS*KIM ÂLEMDE UI-1 vl 1 U 0qLAN ADIN İsmaİL I A 010 BEN MELÂMET HIRKASINI LU ü I g BÜLBÜLE SU VERDİM PLÂKLARINDA SATIŞA ARZ EDİLMİŞT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • TELEFON SANTRALLARI YAZIHANE,OTEL ve İSHANLARI İÇİN 6 1000 ABONELİK,HER KAPASİTEDE Dünyaca tanınmış UDAVOX Tam ve Yarım Otomatik Telefon Santrallarımız,yüzlerce ihtiyaç salıibinin telefon ihtiyacını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • BASINDAKİ SON OLAYIN İÇYÜZÜ Baştaraft Birincide 0 OLAYLAR Yukarıdaki incelemeden sonra bahi$ konusu kanunların bağında müessif olayların çıkmasına sebep olacak kadar vahim bulunmadıkları kendiliğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Eisenhower,dış yardım için 4 milyar dolar tahsisat istedi WASHINGTON,A.P.Başkan Elsenhower,Kongreye sunduğu son bütçe tasarısında dif yardım olarak 4 milyar dolarlık bir tahsisat j talep etmiştir.Eise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Sivas Öğretmen Okulu öğrencilerinden 34 ü başka illere gönderildi SİVAS.HUSUSÎ Müdür dahil 4 öğretmenin tutumunu begenmiyerek derslere boykot eden Sivas öğretmen Okulu öğrencilerinden 34 ü başka iller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Denizli'de bir köy ilk okulu yakıldı DENİZLİ,HUSÛSÎ Bir köy ilk okulu evvelki gece meçhul şahıslar tarafından yakılmıştır.Çardak ilçesine bağlı İnceler köyünün ilk okulunu yakanlar aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • TEMSİLCİLER MECLİSİ i İÇ TÜZÜĞÜ KABUL ETTİ Baştarafı Birincide mlz RÜHcr vardır.Komisyon sözcüsü CHP.11 Nüvll Yetkin,Güley'in komisyonu antidemokratik zihniyetin temsilcisi göstermesinden er:duyduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Menderes'i dün de bir tanık itham etti t Baştarajı Birincide Trafik bürosu komiser muavini Ahmet fidan ile D.P.li olduğunu söyleyen Da%'ut Koyuncu da tahrip isini anlatmışlardır.Koyuncu hâdisenin tahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Memurlara zammın 15'i bono ile ödenecek t Baştarafı Birincide Bonolar on yıl vadeli ve bilâhare tesbit edilecek miktarda faizli olacaktır.Bonoların kullanılması için tanınmış olan on yıllık vade de ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • ZAYİ T.C.Merkez Bankasından almış olduğumuz 4,8 960 tarihli ve 107113 sayılı ithal vesikasının T ve G nüshalarını zayi ettik.Yenilerini alacağımızdan eskilerinin hükmü yoktur.Robert Behar ve Kardeşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • ÇİMENTO 690 Icrş.VASITAYA TESLİM Y.ÇİLİNGİROĞLU Fener vapur iskelesinde Tel:21 32 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • SARAY'da 20 Ocak Cuma 21.15 te Nurettin Yeni senenin yeniliklerle dolu ilk konserini veriyor 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • BEDAVA RADYO Kazanabilmek için sadece bir "SİNEMA 1961,Almanız kâfi "SİNEMA 1961 okuyucularına bedava radyo dağıtıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Karısı ve kaynanası tarafından yaralandı DENİZLİ,HUSUSİ Feslihan mahallesinde Şemsettin Muşlu,evde münakaşa ettiği karısı Nursen ve kayınvaldcsi Falnıa Efe taralından başından sert bir cisimle ağır su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • TASARRUF BONOLARI İHDAS OLUNUYOR t Baştarajı Birincide üçü gpçmiyecektir.Bu nisbet,her mail yıl başında Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilecektir.Bu hUSUfta Hesmi Gazetede yayınlanan kanun,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Jandarma karakolundan onbaşının elbisesi çalındı AFYON,HUSUSÎ Hırsızlık suçundan yakalanarak jandarma karakolu nezaretine konulan Cemil Murat gece kolayını bularak jandarma onbaşısı Fahrettin Kızılcao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Beynelmilel seyyar okul şehrimize geldi DINÇER GtNEH 6 öğretmen ve 18 öğrenciden kurulu Milletlerarası Beynelmilel Okul şehrimize gelmiştir.Birleşik Anıcı ikanın bellibaslı malî müesseseleri tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • Marmara'da bir Alman tankeri karaya oturdu Alman bandrah 1000 tonluk «Petra» asfalt tankeri,Marmara Ereylisinde karaya oturmuştur.Fırtına çıktığı için limana yakın bir yerde demirleyen «Pctran şiddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • ANKARA'DA BİR ADAM KARISINI ÖLDÜRDÜ ANKARA,HUSUSÎ Hasan Hüseyin Altuğ adında bir şahıs kıskançlık yüzünden karısı Ziynet'i altı yerinden bıçakla vurarak öldürmüştür.Cinayet,Balkiraz mahallesi,Esentepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1961
  • KELİMESİ TOOKURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK BAKIRKöYDE istasyonda 4 dükkân sat.22 31 20.BAKIRKÖYÜN merkezinde 775 lira gelirli ev G0.000 Bakırköy Emlâk İstanbul Cad.2/1 Tel:71 69 45.KELEPİR Arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1961
  • Galatasaray Ankaralılara hazırlanıyor Milli ligde tzmirde puan mücadelesi yapacak olan Veia,K.Gümrük ve K.Paşa dün son antrenmanlarım yaptûar Bu hafta İzmir'de Vefa ve Göztepe ile karşılaşacak olan Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • Türkiye Basketbol Birinciliği tek Devreli oynanacak Türkiye basketbol birinciliği «tek devreli» ve lig usulü olarak tstanbulda Spor Sarayında yapılacaktır.Diğer bölgelerde kapalı salon temin edilemedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • Okul maçlarında final turları başladı Okul Spor Yurtlan faaliyetlerine bugün muhtelif salonlarda yapılacak final ve final grubu maçları ile devam edilecektir.Çok çekişmeli ve iddialı air safhaya intik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • F.Bahçe Progresül Kız Voleybol takımları Pazar günü karşılaşıyor Fenerbahçe kız voleybol takımı,Avrupa şampiyon Kulüpler kupası ilk tur eleme maçlarından birincisini pazar günü saat 20.15 de Spor Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • Yardan ve Zekâi 15'er Gün ceza aldı Feriköylü M.Ali,Demirsporlu Fikri de 15 gün müsabakadan men cezasına çarptırıldı ANKARA,HUSUSÎ Merkez Ceza Heyeti dün yaptığı toplantıda,Beykoz Karagümrirk maçında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • Y.Doğu için lurnua tertiplendi Celâl Atik aylığının Doğu ailesine verilmesi şartiyle Millî Takım Antrenörlüğü yapmağa hazır olduğunu bildirdi.Atik ve Atlı güreşecek ANKARA,HUSUSÎ daşımıza aylığı tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • ş*.'W)r^y-c EMTTE onlara bu ismi yakıştırmışlardı.Aile,baba,anne,iki erkek bir de kız çocuktan müteşekkildi.Çocuk dediysem en küçüğü gene bir onbeg,nnaltı yaşında vardı.Gelelim ailenin bu acaip ilimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • F.Bahçe'de Yeni bir Kongre isteniyor Yeni idareciler devri teslim için bugün kulübe gidecekler.Eski İdare Heyetinden istifalar bekleniyor FENERBAHÇE Kulübünün sokakta seçilen ikinci İdare Heyeti bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • Ordu takımı 10 Mart'ta kampa alınıyor Ordu futbol takımımız 10 martta Bağdatta Irakla yapacağı revanş maçı İçin mart ayı basında Ankarada kampa alınacaktır.İdareciler geçenlerde Iraki 4-1 mağlûp eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • 13 maçı bilen 9 kişi 27'şer Bin lira alacak Spor Totonun 19.hafta neticelerine ait ilk değerlendirme dün akşam sona ermiştir.Bu tasnifte 9 kişinin 13 maçı doğru tahmin ettiği görülmüştür.Dokuz talihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • Dokuz kulüp dün toplandı Istanbul kulüpleri temsilcileri dün toplanarak Spor Toto baş bayiliği ve kulüplf tahakkuk ettirilen vergiler hakkında Devlet Vekili H.Mumcuoğlu ile yapılan görüşmeyi müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • BEŞİKTAŞ,RAPİD'E DEĞİŞİK BİR TERTİPLE ÇIKACAK Pazar günü Romen Rapid ile karşılaşacak olan Beşiktaş futbol takımı dün haftanın ilk antrenmanını kendi sahasında 11 futbolcunun iştirakiyle yapmıştır.öu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • İstanbula g Galatasaray'ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Turnuasındaki rakibi sıkı bir şekilde çalışıyor 25 defa millî olan E.Lusting büyük bir formda Y.PORAT İ S RAİL'den BİLDİRİYOR AVRUPA Şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • MAHALLÎ LİGİN İKİNCİ DEVRESİ PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR Mahalli ligin ikinci devresi pazar günü Şeref Stadında yapılacak 3 maç ile başlıyacaktır.İkisi yirminci haftanın Toto'sunda yer alan maçların programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1961
  • Umum Müdürden şikâyet ediliyor Bekir Silâhçılardın,Federasyon Başkanlarına beyanat yetkisi tanımaması garip karşılandı BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar'ın teşkilâta yaptığı bir tamimle Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor