Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Öğreten İş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI İşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli.Kemelpaşa,Agayokuşıı No.14.Tel:22 21 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • YÜKSEK SEÇİM KURULU İTİRAZLARI GÖRÜŞTÜ Yüksek Seçim Kurulu dün saat 11.30 dan 13.30 a kadar süren bir toplantı yapmıştır.Toplantı sonunda alınan kararlar Pazartesi günü ilân edilecektir.Toplantıda bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Ali Unver'in idamına dair bir yazımız bugün üçüncü sayfamızdadır MBMUBEMUil^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • 3SS?UYAN UYAN Topkapı hâdiseleri hakkında Avni Ooğan'ın tanık olarak yaptığı açıklamalar için Menderes şöyle demiş:Çok eski dostumuz ve arkadaşımız olan Avni Doğan o zaman gelerek,Adnan bu mesele böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Menderes kafi derecede konuşamadığını söyledi Bayar da örtülü ödenekten 147 bin lira yardım gören Kısakürek'in inkılâp düşmanı olduğunu söyledi VASFİYE ÖZKOÇAK BİLDİRİYOR YASSIADA'da dün Topkapı olayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Menderes'in 2 avukatı nezaret altına alındı [Burhan Apaydın,Talât Asal ve gazeteci Zihni Kanmaz'in Yassıada duruşmalarını tek taraflı aksettiren 30.000 kitap hazırladıkları tesbit edildi Menderesin ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • gf^ifi^ Şvb.k' t i MİLLİ YET J İMİ tf A7Â fil VIII Bozkurt isimli bir salısın kullandığı 1382 plâ-UlallU ka numaralı motorsiklet Bakırköy'de önüne çıkan bir şahsa çarpmamak isterken İsmail Balkan'ın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • YOKLAMA VE ASKER KAÇAKLARI GAZETE İLE İLÂN EDİLECEK Asker ve yoklama kaçağı olanlar 28 Aralık 1960 tarihine kadar bağlı oldukları askerlik şubelerine iltihak ederlerse son af kanunundan istifade edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Dış Ticaret açığı 3 senede kaoanacak ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Bakanı Mehmet Baydur,«önümüzdeki sene 500 milyon dolarlık ithalât yapacağız» demiştir.500 milyon doların yardımlar,kredi ve ihracat gelirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Sarhoş bir sabıkalı tarafından kendisini muayene ettiği sırada şişle yaralanan Dr.hastahaneye kaldırıldı İZMİR,HUSUSÎ CH.P.Uşak İl Başkanı Dr.İbrahim Bulanalp,dün gece 3'arısına doğru Uşak'ta bir sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • s m yınııım i atattı fm taaıtan I «H hm MİLLİYET)AlIVADA'llAtfİ MİTİ UT İskenderun'daki Atatürk heykeline yapı-Alf İVAKA Uttftl mi I 11*11 |an menfur tecavüzden sonra yurtta tertiplenen telin mitingle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • W!I I MİLLİYET] IfRALİN BARRARA'SI t:'rdiin K,alnl,n arkadaşı olan ve Türk Alman işbirliği ile çevrilen bir filmde rol fcl" H alan Alman artisti Barbara Valentine,dün Nuruosmaniye'deki bir antikacı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Meclis Faaliyete Geçince ecek Yeni Kabine,Kurucu Meclisten itimat oyu isteyecek ANKARA,HUSUSÎ K URUCU Meclisin faaliyete geçtiği gün Kabinenin toptan istifa edeceği ve teşkil edilecek yeni Kabinenin M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • ALİ ÜNVER'IN İDAMINDAN SAHNELER İki çuvalcının kaatili Ali Ünver'in idamı dün gece yarısından sonra Eminönü meydanında büyük bir kalabalığın toplanmasına sebep olmuştur.Yııkardaki resim Emin önü'de id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1960
  • Bakanı istifa etti Alican,siyasî hayatta serbestisini ık/adı aza istifası Gürsel tarafından kabul edilen Alicanın yerine Maliye Bakanlığına Beynelmilel Para Fonu temsilcimiz Kemal Kurdaş tâyin edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • UHDCDI rn tMlîCf ÇOCUK DOSTLARININ YEMEĞİ Evi olmayan unla on sekiz yaş aralarındaki erkek çocukları ba-ıak,giydirmek,okutmak ve işe koymak gayesiyle kurutan Çocuk Dostıaıı Derneği üyeleri şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • ummm B İR m L YON LİRA 1961 İKRAMİYE PtANI 27 Mar» Eylül Aralık OMUR BOYUNCA AYLIK GELİR TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • BALERİN HAZIR ÇORBALARI HAZIR TATLILARI LEZZET NEFASET ve UCUZLUK NÜMUNESIDİR BAKKALLARDAN İSRARLA ARAYINIZ Tel:48 73 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • %35 ilâ %50 TENZİLÂTLI YÜNLÜ KUMAŞLAR ATAI AD BAHÇEKAPI MIML.MII ATABEK HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • MEKTUPLA SİHİRBAZ LIK DERSLERİ AMERIKA'yı,AVRL'PA'yı para kazanarak seyahat imkâru.On ders on lira.Hayali Oyunlar,Hipnotizma etmek.Ruhlarla konuşmak.Fal bakmak v.s.2 SİHİRBAZ TAKIMI ve 20 adet AKIL DU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • OĞLAK BURCU k [22 Aralık 20 Uçak)Tahammülünüzü a^an bir güçlük karşısında kalsanız da sabrediniz.Sonu iyi.KOVA BURCU [21 Ocak 1!Şubat)Bir vaziyeti düzeltmek lüzumunu duyacak ve buna muvaffak olacaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • mı un mı ıı ı ıııt ıırııı İSTANBUL i 7.26 Açılış dilek ve program 7.3ü îki marş 7.35 Pazar sabahı İ p'âkları 8.00 Haberler ve hava İ durumu 8.15 Oyun havaları E P 30 Plâk dolabından 9.00 Ünlü solistle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 î 2 3 4 5 6 7 8 İ 9 j SOLUAN SAĞA:1 Bu mevzuu veya şalisi mübalâğalı şekilde ve güldürecek tarzda resmetme.2 Tiftikten ince külah Eski giyimde)Küçük nebat.3 Bir işte birbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • Reklam Morart A 246 Şeyoğîu,Lâleli,Paşabahçe ve AN-KARA Anafartslar satış mağazalarımızda sayın müşterilerimize yılbaşı için hazırlanan çeşitlerimizi takdimle iftihar duyarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • KİSA HABERLE IUY rKO h'UJİ'de bir gazinoda çalışan Adıgüzel Yıldız,büfedeki yiyecekleri çalan bir kediyi kovalarken düşmüş ve elindeki bıçak kasığına saplanmıştır.Adıgüzel ilk yardım hastabanesina kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • BİR Merhum Duyun'u Umumiye memurlarından Mehmet Behçet beyin ve Faika hanımın oğlu Ruhsar Sonsuzoğlunun kıymetli cm,Akgül YulkasloU ile Auvukat Gültekin Sonsuzoğlunun babaları,Mehmet Hatice Yulkaslanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • I SİNEMALAR I BEYOĞLU ALKAZAR Tel:41 25 62)1 Safari Victor Mature Renk' li Türkçe.2 Zorhı Şerif Forrest Tucker Türkçe.ATLAS Tel:440835)Siyah Gbzie.r Yvan Desny Renkli Orijinal.KMEK Tel:44 84 39)Tepede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • ıiEinmmı BASIN AİLESİ BUGÜN okuyuculara kendi meslek ailemizin bâzı dertlerinden bahsedeceğiz.Böylece ters anlaşılmış bir kaç noktayı da aydınlatmaya çalışacağız.Devrin iktidarı,basın işinde çalışanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • Peşin fiahna TAKSİTLE MOBİLYA Satışı Tept-başı Meşrutiyet Cad.193/1 Perapalas karşısı Hakkı Görgün Tel:44 44 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • ELİM IBlS» KAYIP Merhum Nuri Abduvıahman Malta ve Hayret Malta'nın otjlu,Abdurrahman Malta.Ali Malta.Asa/Malta.Emine Telci.Münevver Telei'nin pek sevgili kardeşleri.Kamer Malta'jun sevgili eşi,Yaşar M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • NURHAN TANER İle Bingöl GÜZALTAN Nişanlandılar 24/12 1960 İstanbul Taşlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • VAPI RDA YFNİ DOLMUŞ ÇOCUK B U LUNDU Galata köprüsüne bağlı olarak duran Güzelhisar vapurunun alt salonunda yeni doğmuş bir erkek çocuğu bulun* muştur,îskele br.s memuru tarafından çocuk polis VMltası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • KIZKULESI ARABALI vapuru tehlike allattı Sirkeci ile Kadıköy arasında çalışan «Kızkulesl» araba vapuru evveiki gece büyük bir tehlike atlatmıştır.Saat 22 de Kadıköy iskelesinden hareket eden vapur,mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • ANA sahipsiz kat Denizcilik Bankasının «Adanan vo izmir.Gümrük Muhafaza memurları tarafından hava farlarının altına saklanmış büyük bir denk içinde hazır erkek elbiseleri ile çeşitli kadın eşyası ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • İLK YARDIM İÇİN KURSLAR AÇILIYOR Dört kazada Ocak ayının ilk haftasında ilk yardım kursları açılacaktır.Şiçll,Eminönü,Bakırköy ve Kadıköy kazalarında halkın katılacağı bu kurslara memurların da iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • KOMADAKİ HASTA İFADE VEREMEDEN ÖLDÜ Şüpheli görülen bit ölürn vak'ası tahkik edilmekledir.Kasımpaşa'da Hacı Hüsrev mahallesinde oturan Asım Kaya evvelki gece koma halinde Nişantaşı İşçi Sigortaları ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1960
  • BİR YILDA 7,5 TON KAN BAĞIŞI TOPLANDI 1U60 yıiı içinde Kızılay Kan Merke/i ekipleri 7,5 ton kan bağışı toplamış ve bu kanla 20 bin kadar vatandaşın hayatı kurtarılmıştır.Toplanan kanın büyük bir kismı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • KURUCU MECLİSE Tez,Savaş ve Vardarlı şanslı.İstanbul'da ilk ege seci Bugün 18 İlçede oy kullanacak 1534 delege arasında yapılan kısmî anket Nuı ullah Esat Sümer,Şahap Gürler ve İlhami Sancar'ın şanslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • YILBAŞI FEVKALÂDE SAYISI Zengin bir cildin başlangıcıdır Hayat 1961 yılının tekrar 1 numaradan başlıyacak olan ilk sayısında Hayat okuyucularına 35X50 boyunda 6 renkli,yaldızlı,ressam Padua tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI KAPACAAHMET-PEKt BAMPO MlJ-2IKMBIEK,ZA-TEMW«0S01AH İLSKUBARÜ VAtUieüM ASABıHl APAMMüLU W-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Âli Ün veri idam sehpasında dâ AA AAA i İM1 n m ıa 'tb isli IP1HII m em m m ıA m »ı ^fe n R1 İİSİIIİSBİE mSCE ffiVPAÎII II18 lUUaVvU Mşl Kaatilin cesedi darağacında 5 saat 23 dakika kaldı.Halk "Cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • s\I TAKVİMDEN I BİR YAP uııınnMj &l İ Aieşien ilham ESKİDEN bir söz vardı» olmıyacak birşey için:İhtimaldir Pâdişâhım belki derya tutuşa Derlerdi.Bugün bu lâfın ehemmiyeti kalmadı,çünkü derya j tutuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Okuma bilmiyenler için alfabe hazırlandı İZM1K,HUSUSÎ Millî Eğitim Bakanlığı okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için özel bir alfabe ve okuma kitabı hazırlamıştır.Vilâyetlere Millî Eğitim Bakanlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Cezaevine esrar sokan «Deva» cılar yakalandı İZMİR,HUSUSİ «Deva» ismi verdikleri esrarı cezaevine sokan iki kişi yakalanmıştır.Selçuk kazasından Mehmet Serinkal,Nihat öğrendik'ten temin ettiği esrarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • İzmir'de sahte havagazı memurları türedi tZMIR,HUSUSİ Kendilerine havagazı şebeke memuru süsü veren bâzı şahısların semt semt dolaşarak evlerde kontrol yaptığı ve abonelere ceza kesmek suretiyle dolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Belçika'da grevciler sabotaja başladılar BRÜKSEL,RADYO Grevin 5 inci gününde ve Noel arifesinde,Belçikada hayat felce uğramıştır.Nakil vasıtaları dün de işlememiş,PTT Noel tebriklerini dahi dağıtamamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • NOEL İÇİN 10.000 HRİSTİYAN İSA'NIN doğduğu şehre gitti KUDÜS,RADYO Noel münasebetile Ürdün ile İsrail hükümetleri,Hristiyan hacılara müşterek hududu açmağı kabul etmiştir,tik defa olarak bu sene,10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Türk Yugoslav Ticaret anlaşması imzalandı iki memleket arasında 1961 de 17 milyon Dolarlık mal mübadele edilecek BELGRAD,A.P.Türkiye ile Yugoslavya 1961 yılı için 17 milyon dolarlık bir ticaret protok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • eğenleri,Yemen ralını tahttan tmak istediler AMMAN,RADYO Adende Yemen Kralı İmam Yahya"ın 4 kardeş çocuğunun hükümet daresi yapmağa teşebbüs ettikleri öğrenil» ıiştir.Teşebbüs zamanında haber alınarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Tevkif edilen gazeteci için yapılan teşebbüs ANKARA,HUSUSÎ Bilecikte Vali Muavinine hakaret ctiğl iddlaslyle tevkif edilmiş bulunan Cudret gazetesi muhabiri Kenan Halimi tevkifhanede ziyaret etmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Kendine tecavüz etmek isteyen adamı öldürdü BURDUR,HUSUSİ Osman Çoktaşar adında bir lokantacı bu gece Adile Coşkun adında bir kadının evine girmiş,kendine tecavüz etmek isteyen Osman'ı Adile sopa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • BABASINI TEHDİT ETTİ ÎZMtR,HUSUSİ Anne ve babasını ölümle tehdit eden bir genç yakalanmıştır.Para vermlyen ana ve babasını ölümle tehdit eden AH Genç mahkemede babasının «Hayırsız evlât» diye söylener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • AĞAÇ ALTINDA KALDI ÖDEMİŞ,HUSUSİ Mutaflar köyünde Mehmet Alabacak ormanda kesmekte olduğu ağacın altında kalarak can vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1960
  • Yağmurdan 30 kişi öldü ROMA,AJ».Bir haftadan beri devam eden şiddetli yağmurlar 30 kişinin ölümüne sebep olmuştur.Muhtelif bölgelerde seller ve toprak kaymaları olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • ONLAR NİYE ÖYLE,BİZ NİYE BÖYLEYİZ?3 katlı ev be;dolara.Yahu hazır buraya gelmişken kal burada.Sana bizim firmada bir iş buluru/gül gibi geçinir gidersin.Buradaki hayatı görüyorsun,insan insanlığını il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • İLHAN W^KfiS£ilS jğ tieçen hafta Perşembe akşamı Saray Sinemasında j EE verilen konser,hafif musiki ve caz musikisi alanla-rmda ne durumda olduğumuz üzerinde toplu hir fikir EE sağladı.Genel olarak sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • Otomatik Makinelerle Temiz ve Sıhhi olarak yapılan KAYSERİLİ SUCUK ve SALAMLARI senelerin tecrübesine dayanır.Hiçbir.yerde Halefimiz ve Şubemiz yoktur.Taklit ve benzerlerinden sakınınız.A.vo.H.APİKOĞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • t/ı cfe-jprı:Igrlt ip ecnebi ocıretntpnipr;İt DERSHANEMİZDE EVİNİZDE 'ümeran a Inoilizce ALMANCA FRANSIZCA ve MUHASEBE Vvtn^SoUu/iVvcl BATI DİLLERİ DERSANESI Abdülhakhamlt cad.N° 8-Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • Millîııef Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • H1CB1 PAZAR RUMİ 1380 25 1376 Recep ARALIK Aralık 6 VAKİ 19 6 0 T VASATİ EZANİ Güneş 7.24 2.38 öğle 12.14 7.28 İkindi 14.34 9.48 Ak$arr 16.46 12.00 Yatsı 18.24 1.39 İmsak 5.36 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • BİR RÜZGÂR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Stcpheıı'in sert fakat samimi şefkatine.Barbatanın bana gösterdiği dostluğa inanmıştım.Bu sihirli ve acıklı hâtıraları,tam bir talihsizlik içinde,gözlerim acık seyred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • akvnet* ue^e 3ioece sir Şu OAMAU PASDESÜNü GİV_MOŞ jei_OİNİZ,Au/CİİAA.VEIÇ,RAIÇOESUNÜ ASAVIAA ¦y—3* HADİ ÇOCUKTLAf?SİZ HOLDE USLU USLU OV ÎMAV(N ^Al^AMAZLlK VO m 9 jğmm yrrp EfrJfi» 3,eiBJW BANıA B'f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • GoeDuGu.Y HAyeETnüz.x-29.x-29 a P(l_M içİN I O ADAS5 VAPTiRDKal.BENZEMlŞ MıX bir i HİÇ ^AKtT-fıe.PARKI İikÎB9^ V1 JSr ^Ç JEEB şj fİK01 l&ir mfOİ^\ıJw^ m\Wİ% w V^ PLÂNINI ANLATİ fZ~ Bu UZUNH bir.iş.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN FATİH 1)Asker kaçağı ve yoklama kaçağı bulunanlar 28.'Aralık/1960 tarihine kadar Af kanunundan faydalanacaklardır.Bu durumda olanlar bu tarihe kadar şubelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1960
  • f"—n-M-J-nw ı mmmt mw YILBAŞI GELİRKEN.BABAYANİ hâkim,yumuşak bir sesle:Bana bak,dedi.doğın\ıı söylersen kendi lehine.nlat bakalım su isin esasını.insan beş gece üstüste aynı dükkâna girer de nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • lâsır "İsrail,Atom bomhas aparsa harb ederiz rleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı,Ortadoğudaki askerî jvazeneyi tesis için harekete geçeceklerini söyledi KAHİRE,KADYO AŞKAN Nasır.İsrail.'în atom bombası im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • C KATLI BİR BİNA DÜMDÜZ OLDU BOSTON,A.Prkunç bir infilâk bir kahvehane U cre bitişik 3 katlı bir kargir 1 dümdüz etmiş,patlamayı yangın ı çüniştiıtahkikat neticesinde en az 7 kişiıldügu tcsbit edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • ıliye Bakanı istifa etti başlarajı Birincide blneden yalnız kendilinin istifa ini biletilen Aliean,istilaya tvvel-•îşaıtı karar verdiğini ve dün de İsını Gürsel'e verdiğini söylemiştir.can,Guçbirliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Sivas'ta idama giden kadın şarkı söyledi t Başlaıajı Birincide kûmu Kadın şark] soyiey-ı^k sehpaya çıkmışta.195Ö yılının 9 Şubat gecesi Kayınbiradeı ı Hüseyin Sarıcaya ile anlaşarak kocası Malijiıut S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Uşak CHP il Başkanı vuruldu İ Baştarah Birincide Vedat,yanında taşıdığı şiş ile arkadaşını muhtelif yerlerinden ağır surette yaralamıştır.Hâdise yerinden kaçan Halil Vedat Sakin,sarhoş halde ve elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Menderes'in 2 avukatı nezaret altına alındı t Baştarajı Birincide yan etmesine rağmen,düşük Başbakan Adnan Menderes müdafii Av.Binlimi Apaydın ile Ankara Barosu avukatlarından Talat Asal vasıiasiylc i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • DIŞ TCARET AÇIĞIMIZ 3 SENEDE KAPANACAK 0 t Başla rafı Birincide Para fonu î)c Avrupa iktisadi İ5biılipi teşkilâtları dış tediye açıklarımızı kapayacak yardımı yapacaklardır.C| Orak l'Mİİ başında tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Gürsel,Perşembe mm gazetecilerle 10 dakika görüşecek ANKARA,HUSUSÎ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in Sağlık durumu tamamen düzelmiştir.Bir sinir spazmı gfiçlımi$ olan Gürsel lıalen H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Rus Patriğinin Sekreteri "Kruşçev dinsizdir,dedi Rus Ortodoks kilisesi Patriği Aleksinin sekreteri Nikodim dün yaptığı basın toplantısında,Kruşçev'in dinsiz olduğunu ve dolayısiyle kiliseye gelmediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Pab*çjef3*fia isyancıların başı ele geçirildi ADİS-ABABA,A.P.İmparator Haili» Selar.iye'ye karşı geçenlerde baş kaldıran bir grubun lideri Tümgeneral Mengistu Nevay'ın başkent yakınlarında,kendisini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • HATAY'DA GENİŞ ÖLÇÜDE İDARİ DEĞİŞİKL'K YAPILDI t Baştarajı Birincide gin Bor Kaymakamlığına,Antakya Emniyet Müdürü Şükrü Bcşbudak Mersine,iskenderun Jandarma Kumandanı da Antakyaya tâyin edilmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • YOKLAMA VE ASKER KAÇAKLARI GAZETE İLE İLÂN EDİLECEK Baştaraiı.Birincide nunu şümulünden çıkacak olan suçlar için ceza verilecektir.YEDEK SUBAY ADAYLARI Milli Savunma Bakanlığı şevkleri t9Gl Temmuzuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Lübnan'da grevci şoförler yollara yağ ve çivi döküyor Mevcut sıkıntıyı ortadan kaldırmak maksadiyle hususî otomobillere yolcu taşıma izni verildi BEYRUT.A.P.TAKSİ şoförlerinin iki gün evvel başlayan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Güneşteki parlamalar Amerikan peykinin yolunu değiştirdi WASHİNGTON.USI& Milli Feza Arattırmaları İdaresi geçen ay zarfında güneş sathındaki parlamaların Yankı peykinin yörüngesini deriştirdiğini açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • 10S câhpkalı adam birisini bıçakladı İZMİR,HUSUSÎ 105 sabıkan bulunan ve son af kanunundan İstifade eden Metin Dogucagu Kemerde bir meyhanede U;ki içerlerken Mustafa Kisncü adındaki şahsı bıçakla ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Söndürme ekipleri yanan tankerde tatbikat yaptı Bogaziçınde'si feci kazanın üzerinden 11 gun geçmiş olmasına rağmen Yugoslav tankeri Peter Zaroniç'te yangın devam etmektedir.Kyvelki gece tankerde yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Nepal'de hükümet darbesi demokrasi için yapıldı KATMANDU,AP Bir kraliyet tebhpnde.Kral Mahendra'njn,Nepal'de demokrasiyi kurmak ve halkın refahını temin etmek için hükümet darbesi yaptığı bildirilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Menderes kâfi derecede konuşamadığını söyledi Başt-urujı Birincide DURUŞMANIN TAFSİLÂTI Duruşma bağladığı zaman birinci sırada oturan sanıklardan Mecit Tokcanır.başını önünden kaldııııuyaıak ağlamakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Beşiktaş,Vefa'yı çok rahat mağlûp etti:3-0 t Brıştarajı Altıncıda tam 90 dakika devanı edecek ve saymış oluugumuz elemanlar bir tek musbet ha eket yapmıyacaklardı.Bereket versin Arif ve Çetine.Bu iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • BEYKOZ'UN GAUBİYET SERESİ DEVAM EDİYOR Başta rvjı Altıncıda loşunda tek yıldız alan bazı isimler göreceklerdir.Fakat söylemek lâz'tn ki onlar da hakikatte bu ömek Futbol)da ancak teknik bakımdan veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Feriköy,Ankara'daki ilk maçında galip:3-1 t Baştarajı Altıncıda kada kazandı.Celal ve Süreyya'nın birbirlerine ikram etliği topu pan Hüseyin,süratle Demirspor ceza sahasına girerek plase bir şutla tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • AİLE İÇİN 1958 model Fİ AT NSU,çok temiz vaziyette.Sahibi elile acele olarak satılıktır.Tel:22 11 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • I AND Film Güney sahillerimizde c^çen şahane bir a^k ve macera filminde Danimarka'nın Marilyn Monroe'su plâk ve televizyon yıldızı ULLA DARNİ'yi-EVA P A L M E R ye ORHAN GUNSİRAY Ue birlikte YABANCI K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden Şehir hatlarında parasız seyahati sağlayan yolcu ve araba vapurlarında muteber serbest kartların tebdiline 2.1.1960 tarihinden itibaren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • NUHUN P* MAKARNASInm HAFTANIN ŞARKISI PROGRAMİ 29 Aralık Perşembe saat 19.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz şarkı size 250,150 veya 100 TL.kazandırabilir.1.Ayrılık yaktı beni,2.Geçti artık güzel gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • ÇIKTI Halkımızın İtimat ve teveccühünü J kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAÂRİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Edilelii Taklitlerinden sakınınız!İİİıB'İ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • Beklenmeyen netice:A.Gücü:1 G.Saray:O t Baştarafı Altıncıda dakikada Mustafanm kaleciyi de çalımlayıp geçerek topu bomboş duran Metin'c vermeyişi,hep bu düşüncenin mahsulü idi.Halbuki bu fırsatlar maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • BİR DEV MAÇ DAHA:F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ t Başfarafı Altıncıda bilecektir.Beşıktaşın da iyi bir form tutamadığı düşünülürse,Fenerbahçelim şansının az olmadığı neticesine varılır.BEŞİKTAŞ Siyah Beyazlı takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1960
  • MİTHAT BAYRAK M.OKTAY'I GEÇTİ t Baştarajr Altıncıda farkla ikinci durumda bulunan Mithat Bayrak dun bu farkı kapattığı gibi 328 rey fazlası ile birinci duruma geçmiştir.İki sporcu arasındaki son durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1960
  • HİLMİ VE YÜKSELİN DURUMU BELLİ DEĞİL Onbeşer gün ceza alan Hilmi ve Yüksel'in bu cezaları dün saat 11.30 da İstanbul Bölgesi tarafından Fenerbahçe kulübü adresine postalanmıştır.Bugün tatil günü olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • BİR DEY MAC DAHA:FENERBAHÇE-Sarı Lacivertliler şampiyonluk iddialarını kuvvetlendirmek,Siyah Beyazlılar ise 6-2'nln revanşmı almak için oynayacak Saat 14 de başlayacak olan müsabakayı radyo verecek Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • Siyah-Beyazlılar ilk gollerini 7 nci dakikada kazanmışlardır.Şenol'un avut çizgisi üzerinden yaptığı ortaya Hamdinin ağır müdahale edişi neticesinde ani bir atak yapan K.Ahmet topu sert bir sutla Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • Beykoz'un gali erişi devam ediyor Sarı Siyahlılar dün de fevkalâde bir oyunla Karagümrük'ü Nusret,Yordan ve Şirzat'm golleri ile 3-1 mağlûp ettiler SEYİRCİ:12641 HASILAT:53M2 Lira HAKEMLER:Sedat Özsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • MITHAI BAYRAK M.OKTAY'I GEÇTİ Adapazarı havalisi ve Yüksek Tahsil Gençliğinin gönderdiği reylerle Millî Güreşçi birinciliği aldı Ff W ILIN SPORCUSU» an-J^ ketimize dün gelen reyler yine büyük değişikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • Feriköy Ankara 'daki ilk maçında galip:3 1 STAD:19 Mayıs 12902 Kisl HASILAT-53161 TL.HAKEMLER:Hakkı Çaktırma,Feyyaz Turgul,Orhan Yalmaç FERİKÖY:Necdet Aleko Kaplan Erdinç Ahmet Hikmet K.Rıdvan Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • Sporda yeni Bir Bahsi Miisierek ANKARA,HUSUSÎ BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar,önümüzdeki sezondan itibaren Spor Toto'dan başka Spor Loto âdında bir müşterek bahis oynanması için Spor Toto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • Beklenmiyen nefîce:A.Gücü:I G.Saray:O Turgay,Ergun,Candemir,Bahri,Samim'den mahrum Sarı Kırmızılılar kötü bir oyunla Ankara'nın Sarı Lacivertli takımına 2 puan kaptırdılar STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:12902
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar 0 G li M A Y P Kp F.Bahçe 17 10 e 1 32 M 26 8 G.Birliği 1!11 4 4 30 18 26 12 G.Saray 17 111 S 2 35 İL' 25 9 Beykoz 18 B 8 26 13 24 12 Beşiktaş 17 0 5 3 2fl 17 23 11 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1960
  • BUGÜNKÜ MAÇLAR İSTANBUL'DA Saat 12.00 Istanbulspor Vefa 14.00 Fenerbahçe Beşiktaş ANKARA'DA Saat 12.00 Ankaragücü Fe$köy 14.00 Demirspor G.Saray İZMİR'DE Saat 14.00 İzmirspor Altay MAHALLÎ LİG i istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor