Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • DURUM FAYDA AÇIKLIKTADIR f BİR an evvel teşekkülü beklenen Kurucu Meclisin Anayasa fi projesinin müzakeresine,Bakanlar Kurulunda başlanmış jğ bulunuyor.Tasarıyı hazırlayan Bilim Kurulu Başkanı Tur-I h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • Üniversitelerarası Kurul,affedilen profesörler için M.B.K.ne başvurdu Üniversiteler arası kurul,M.B.Komitesinden vazifelerinden affedilmiş 147 öğretim üyesinin mesleki haklarının iadesi yolunda âdil k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • GEYİKLİ OLAYLARININ sanıkları tahliye edildi ÇANAKKALE,HUSUSÎ İki gündür devam eden Geyikli olayları duruşmasında İki şahit gelmediğinden duruşma gelmiyen şahitlerin dinlenmesi için başka güne bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • IA.P.1 İskandinav memleketlerinde Devlet Müşaviri olarak vazife görecek sabık Milli Birlik Komitesi üyeleri vazifeleri basma gitmişlerdir.Resimde Kopenhag'a tAyin olunan Şefik Soyuyüce solda)kari6i ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • sss?099 NİNNİ Yüz kırk yedi öğretim üyesinin durumu incelenecek.Uyusun da büyüsün pis pıı PİS Yüz kırk yedi öğretim üyesinin durumu.Uyusun da büyüsün pis pis Yüz kırk yedi öğretim üyesi.Uyusun da büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • IA.P.Bizans Prensi imiş Kendisini Bizans Prensi Marziano Tl diye tanıtan bir İtalyan Bizans tahtının varisi olduğunu iddia etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti diye hirsey tanımadığını söylemektedir.Geçen h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla savıda MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • Geri kalmış memleketlere yapılacak yardımın yekûnu 720-958 milyon dolar BONN,RADYO BATI Almanya 1961 den itibaren başlamak üzere geri kalmış memleketlere 720 ilâ 958 milyon dolar yardımda bulunmayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • M.B.K.toplantıları gizli devam edecek ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi toplantıları gizil olarak devam edecektir.Kurucu Meclisin teşkiline Iradar Komite toplantıları her zamanki gibi gizliliğini mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • [RÜÇIIAN ÜN VER] Sultanahmet Cezaevinden tahliye edilenlerden bir mahkûm sevine içinde.265 mahkûm tahliye edildi 750 mahkûmunda cezası indirildi.Antalyada parasız bir mahkûm cezaevinden zorla çıkarıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • urucu Meclis projesini z Bakan inceliyor Komisyonun mütalâasına göre Bakanlar lurulu da gerekli tadilâtı yapabilecek Cemal Güısel Tasan için Feyzioğlundan izahname istedi B [MİLLİYETİ Devlet Başkanı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • Eski Uşak Valisi tekrar Balmumcu'ya döndü Sabık Uşak Valisi ilhan Engin evvelki akşam Şişhanedeki evinden alınarak Balmumcuya sevkedllmiştir.Uşak hâdiseleri İle ilgili tevkif kararı dün Nöbetçi Sulh C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • EGE BÖLGESİNDE TAHKİKAT İZMİR,HUSUSÎ İsmet İnönü'nün 1959 Mayısında Ege bölgesinde yaptığı propaganda seyahati sırasında Uşak,Manisa ve İzmirde vukubulan suikast olaylarının tahkikatına başlanmıştır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • [MİLLİYET] Adnan Menderes'i karısı Berrin ve küçük oğlu Aydın dün Yassıada'ya gideek dyaret etmiştir.Resimde Berrin Menderes oğlu ve kocasının avukatı ile lolmabahçe'de İrtibat Bürosuna resmi formalit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • taayasa lemineri lün başladı Dünkü toplantıda söz alanlar Kurucu Meclisin önemi ve seçimler üzerinde durdular METİN DOĞANALP rÜRKİYE Millî Gençlik Teşkilâtında «Yeni bir Anayasa ve yeni bir hukuk reji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1960
  • MM M V MenaereSf Efi ve Oğlu ile görüjtü Motorla Yassıadaya giden Berrin Menderes kocası ile 50 dakika görüştükten sonra Sarayburnuna bot'la döndü ADNAN Menderes dün Yassıada'da eşi ve küçük oğlu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • ı^'W '.t SİYASET DÜNYASINDA um ıırırtfl-imİİ-h ı^ıfiMİitVıiııııiniırı^rtVİ-tYı'ııirl Sam Amcanın Hazinesi i K1NCJ Cihan Harbinde İktisadi durumları felce uğrayan Batı Avrupa memleketleri,bllha.sna Arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • OLUM Bay Kevork Kasapyan,Bay ve Bayan John Kasapyan ve evlâtları,bayan Margrit Kasapyan,bay ve bayan Gaston Kalust ve evlâdı,Dul Bayan Jozefin Haiacoglu Paris)Bay ve Öayan Jorj Kasapyan ve evlâtları B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • NUHUNJ MAKARNASIn.n HAFTANIN ŞARKISI program.Bu akşam saat 18,45 it ANKARA RADYOSUNDA SEVDİĞİNİZ ŞARKI size 250-150 veya 100 T.L ıKAZANDIRABİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Nişantaşı Hastahanesinin 13820—TL.keşif tutarlı mutfak havalandırma tesisatı,kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.2 İhale.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • TRANSFORMATÖR Binası inşaatı yaptırılacaktır.İlgilenenlerin Ulus Kooperatifi Kollej Mahallesi İnşaatı Kuruçeşme İstanbul adresine 28 Kasım akşamına kadar müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • ACASOL HARİKA YAPIŞTIRICI İTHAL MALI ORUINAL AVRUPA AMBALAJLI Toptan ulif Şefik KeateMi H.Gazi Cad.2SS Şişli Tel:48 23 74 Telfraf tstanlıtı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • aPARMEL„ Ticaret Limited Şirketinden:Bugün saat 14 ten itibaren,Galata,Okçu Musa Caddesi,Şişhane Mektep Sokak 12 1 No.lu mağazasında:RADYO PİKAP ÇAMAŞIR MAKİNESİ HAVAGAZI FIRINI DİKİŞ MAKİ-NESİ AVİZEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • ELEMAN ARAMIYOR Büyük bir şirketin Anadolu'da satış,başmernurluğunu deruhte edebilecek muhasebe bilgisi ve satış tecrübesi bulunan en az lise tahsilli lisan bilir 30 ilâ 40 yaşları arasında bir eleman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • jK ıııım.im m mı mı İSTANBUL 7.26 Açılış dilek ve program 7 30 İki marş 7.35 Karışık sabah müziği 8 00 Haberler ve bav» durmu 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabından 9.00 Küçük konser 920 Türküler 9.40 Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • OĞLAK BURCU Tt» YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün yapacağınız te-^^J"şebbus muvaffak ilahi-'ir.yÇ f)[22 Haziran 23 Temmuz] Kararsızlıktan kurtulmak K'in düşündüğünüz meseleyi bir müddet bırakıp «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kara sevda.2 Eskiden toprak mahsullerinden alınan bir vergi:Gönül bağı.3 Sigaranın katranı;Sanat.4 Büyükler.5 İnce madenî tabaka.6 Kolaylıkla aldatılabilen;Tersi bir oyun.7 Bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • DURU FİLM takdim eder:ÜMİT DENİZ'İN ROMANINDAN FİLME ALINAN ÖLÜM PERDESİ Reji:ATIF YILMAZ Kamera:MİKE RAFAELYAN Müzik:YALÇIN TUKA MTJRAT DAVMAN ROLÜNDE ORHAN GÜNŞİRAY Diğer rollerde:LEYLÂ SAYAR MÜALLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • Sayın Doktor ve Eczacılarımıza Diahinese* Tablet 250 mgadlı müstahzarımız daha iktisadî tedavi sağlamak maksadiyle 100 Tabletlik ombalojiorda da satışa arzedilmistir.P F İ Z E R İLÂÇLARI ANONİM ŞİRKET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU Al.lv AK Tel:44 25 62)1 Mağrur Kumarbaz Robert Rive Renkli lng.2 Kadınlar Kalesi Adolf Murphy Renkli lng.ATLAS Tel:4408:15)Son Hüküm Robert Tavlor Renkli lng.EMEK Tel:44 84 39)Bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • Bu günkü SON HAVADİS Cemil Sait Barlas'ın Baş yazısı İktisadî durumumuz ve para fonu.Asıl Bozukluk Nerde Aziz Nesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • Macar menşeli Meşhur Kedi Marka Selülozik boya ve vernik Tel:22 56 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • Salome TAVERNA Restoran)Şişli Meydan» Cumartesi akşamından İtibaren Her Akşam Film ve Ses Kraliçesi POLA MORELLİ Eğlenceli atraksiyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • Fakirleri kim kışkırtıyor BİZ Türkiye'nin ticarî ve iktisadî hayatında hesap bozuklukları olduğunu ve iş yapmadan bol parayla geçinmek isteyenlerin spekülatif kazançlar ve istismarla cemiyeti •oyduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • KÖMÜR TANZİM SATIŞI AYBAŞINDA BAŞLIYOR Belediye,odun tanzim satışları için 40 bin çeki ocjun.temin etmiştir.Bunun,16.000 çekisi halka,1300 çekisi de taksitle Belediye memurlarına sotılmıştiT.Belediye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • MUNZAM ÜCRETLERİNİ 2 AYDIR ALAMIYORLAR Şehir Hattı İsletme personelinden çoğu İki aylık fazla mesai ücretlerini alamamıştır.Bordrolar hazırlandığı halde nedense imzalanmamı;ve bu sebeple de yüzlerce m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • LALE BAHÇELERİ MEYDANA GETİRİLİYOR Hollanda çiçek yetiştiricilerinin şehrimize hediye ettikleri 10 bin ve Belediyenin elinde bulunan 19.250 lftie soğanı,park ve bahçelere ekilmektedir.Bu yıl şehirde l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • Troleybüs işletilecek semtler tesbit edildi Troleybüs İsletmesi İstanbul'da yaz aylarında faaliyete geçecektir.İtalyan Ansaldo firmasıyla mevcut çeşitli İhtilâflar halledilmiş ve 50 kilometre havaî ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • MİLLET CADDESİNDE BİR EV SOYULDU Millet Caddesinde Bülent Çorapyı'ya alt 192 numaralı ev,meçhul b!r hırsız tarafından soyulmuştur.Ev sahibinin,sokağa çıkarken elektrik saati üzerine sakladığı ananlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • TEMİZLEME RESMİNİN TAHSİLİNE BAŞLANDI Bina ve arazi vergileriyle birlikte temizleme ve aydınlatma resminin İkinci taksiti de tahsil edilmektedir.Mükelleflerin,30 Kasıma kadar,bağlı bulundukları Hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1960
  • Şehirde bîr günde 50 bin vasıta sefer yapıyor Îstanbulda sefer halindeki vasıta »ayısı günde 50 bine yükselmiştir.Bir ay öncesine kadar bu miktarın 35-40 bin civarında olduğunu belirten ilgililer,«bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • düşüklerin Falcısı tiyarbakırlı Gürcü Bacı,Menderes'e Önünüzde undan sonra seçim görünmüyor,dediğini söylüyor "f İGARASINDAN bir nej fes çekti ve şüpheli nazarlarla bizi yeniden süztcten sonra:«Beğ de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • [A.P.NC£Ç VE ADI Ivîonako Prensliğinin 20 Kasım'da K*E« yUltfUR&.ftni yer alan bir bayramında Prenses ve çocukları merasimi sarayın balkonundan takip etmişlerdir.Resimde s ortada)2,5 yaşındaki Prens A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • zayir için referandum ak ayında yapılıyor sız Meclisi müstakil nükleer kuvvete sahip naşı ile ilgili tasarıyı da kabul etti PARİS,RADYO ısa Başbakanı Michel Debre\Cezaylre mukadderatını tâyin hakkı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • uallâ Mukadderin luruşmasına dün devam edildi ANKARA,HUSUSÎ oblllnde tabanca bulunan ses ırı Muallâ Mukadderin duruşmain 3.Asliye Ceza Mahkemeslnam edilmiştirşmada dinlenen bir trafik pojancanın nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • O OCAK KEŞİDESİNDE;1 talihliye 30.000 lira 30.Kasıma' kadar hesap açtırınız işde emniyet ve siir'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • ŞARK GAZİNOSUNDA Her Perşembe geceleri Sevimli San'atkâr GÖNÜL YAZAR ve meşhur SULUKULE EKİBİ Caz ve atraksiyonlar masalarınızı evvelden ayırtın.Maçka Taşlık Tel:47 73 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • EVLATLIK Verilecek Eşim vefat ettiğinden 6 çocukla yapayalnız kaldım.4 ve 5 yaşlarındaki iki erkek çocuğumu iyi bir aile yanında evlâtlık vermek istiyorum.Çocuklarım gürbüz ve sıhhatlidir.Müracaat:Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • GtaPk'ın cenazesinde Bir kalp krizi sonunda ölen meşhur film aktörü Clark Gable Californla' nın GIcndale şehrinde gömiilmliştUr.Birçok tanınmış film yıldızının da katıldıkları cenaze merasiminde Clark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Mesken kanunu için Bakan izahat verecek ANKARA,HUSUSİ îmar ve İskân Bakanlığında hazırlanan mesken kanunu ile İlgili olarak bakan Prof.Fehmi Yavuz bu hafta İçinde bir basın toplantısı yapacaktır.Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Rus çocukları din aleyhtarı yapılıyor MOSKOVA,USIS Sovyet Radyolarında uzun zamandanberi devam etmekte olan,Din Aleyhtarı Kampanya son aylar içinde çok artmıştır.Din aleyhtarlığı hususunda gazeteler m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Amerika Orta Amerikadaki filosunu geri çekmiyor WASHİNGTON,A.P.Hariciye Vekâleti,Amerikan hükümetinin Orta Amerika sularında devriye gezmek üzere gönderdiği deniz birliklerini geri çekmeye niyeti olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • SEIBERLING OTO ye KAMYON LASfİKLERİ Köhfbr temin eder İRazW dayanır;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Karaköy Fermeneciler 98 No:lu binada bulunan Müdürlüğümüz teşkilâtı,Eminönü Bahcekapı 27 Mayıs Ham'nın 3 üncü katına taşınmaktadır.28/11/1960 Pazartesi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • ABDüLtÂHlriHH^BHBii^liı $AMNIH ^OZLECÎMî VtftîM D£N OKUTAN MMi&Jto $EY0İ-ÜS!Roî mWİ VE ^N4HPMCı ÇIPLAK ADAM.Di.AU/K HERİF,TAFTANI VüHDU.i fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Dünyayı saran bulutların resmini nakleden peyk,fırtınaların önceden anlaşılmasına yardım edecek WASHİNGTON,RADYO Amerikalı ilim adamları dün yeni bir meteoroloji sun'i peykini fezada mahreke sokmaya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE RUS En çok yardım görenlerin başında B.Arap Cumhuriyeti ve Hindistan geliyor PARİS,A.P.NATO parlamenterler konferansı için hazırlanan bir raporda bu sene,Rusya ve Komünist Çin tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Bir kadınla bir çocuk kuduzdan öldü KIRŞEHİR,HUSUSİ İlimizde iki ayrı kuduz vak'ası olmuş bir kadınla bir çocuk kudurarak ölmüşlerdir.Bunlar Adem Yaprak isminde bir ilkokul talebesi ile Durdu Süngü ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Kırşehir'de 2 yıldır kapalı 27 ilkokul açıldı KIRŞEHİR,HUSUSİ Askerlik görevlerini öğretmen olarak yapacak olan yedek subaylardan 100 tanesi ilimiz köy okullarında vazifeye başlamıştır.Böylece 2 yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Akhisar hava alanı Şubatta tamamlanacak AKHİSAR,HUSUSİ NATO tarafından Akhisar'da yaptırılmakta olan hava alanı inşaatı Şubat ayında bitecektir.50 milyon Türk lirasına ihalesi yapılıp 7 yıldanberi inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Fransa'da 173 kişiye bir meyhane düşüyor PARİS,A.A.Fransız kabinesi alkolle mücadele için alınacak tedbirleri görüşecektir.Fransa'da 173 kişiye içki satılan bir yer düşmektedir.İstatistikler geçen sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Bir «Eminsu» heyeti Ankara'ya gidiyor «Eminsu» Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesini temsilen bir heyet Ankaraya gidecek ve Devlet Başkanı Gürsel'le görüşecektir.Emekli Albay Reşit Irkan'm başkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • Bugün suareden itibaren SİTE BEKLENMEYEN ŞAHİT SİNFMASI W I I İMrtli «Witness for the Prosecution» Tyrone Power Marlene Dietrich C.Laughton îlâve:Her akşam 21 de İLHAM GENCER idaresinde zengin «SHOW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • IIHMIllllj TAKVİMDEN BİR YAPRAK i Göze Görünmeyen Canavar BİE köylü,ihtiyacı olduğu bir şeyi edinmek için uğramadığı j mağaza,baş vurmadığı dükkân,sormadığı insan kalmamış,j Nihayet biri:Hemşehrim,dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1960
  • diyor ki:Ben,LÜKS tuvalet sabununu kullanırım9:hnriKo fe İS^İ Z,r° LÜKS tUVQlet sabunu i,e ykonmak hankulâde bir tarzda güzelleşmek demektir.İnsan kendini dır,h.sseder ve ten fevkalâde' yumuşak olur.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • Unutulan Kardinal Macar ihtilâlini müteakip,Budapeşte'deki Amerikan Elçiliğine ilticî eden Kardinal Josef Mindszenty şimdi hâtıralarını yazmakla vakit geçiriyoı ¦k m ACAR ihtilâlinin en karan-I I lık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • HADİ ŞEREFİNİZE.MU WW KAH!KW KİM Gem SA*HİDEN SALAK M I$SIN Be®.Hıkl O BENİfOl N'rŞANUM MlŞANUM DEŞİLDİ/Hkjj H£M 8gUİ AKTIK R4H/JT,S\KAK)ÇOK &FKÂgUrt\M!U\JR\VEN Î TAVUVAA14P1/M,AÜA^VM BiZîM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • İİÜIfüİllIli BENİM KAZANAM&.VıŞı\AALJMİAA DEj Sil_Pİ1_AAİNİN BİRıNCİ Ot_l_lŞu yETER.BANA.A?EVVEL.3*1 EN IVI AKTRİS VEÇUt BİR.AKTRİSİN SÖVL-EOt NSO TELEFONDA ÂMjKAFATINI İS_KAZANDIĞINI HERHALDE BüyüKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • Bu İŞİN İÇİNDENİ NASıU OL-SA ÇIKACAGiZ AAAA BuVÜK.SÖyi_E-j ME^Elİ-i-•Vice.duşun-çazu'ye sejmİni_e meş.GUL.OI-^ASiNl SÖVL-EESEM KÖTÜ OUue.T-AZ.EvvEu KOLUMU SAKATLADIN.ÇOK I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • yANU_NMyORSAM,VEKİL-BEY.SİZSİM|X OCĞİL.Mi •ŞuER.DE^İŞ-ri-BBV ŞİMDİ RURJ-TANVA SEFİRİ BAtcAT i Ş.UER.DAMA DA DEĞİŞTİ.ARTitc Ben SE^İR.DE DEĞfL.f\17/9 BÎCİR NE HARİKA MEMUE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • ALMAN MAMULÂTİ TUR MARK RÖNTGEN CİHAZLARI 25 mA Pratisyen Dahiliye Mütehassısları ve Revirler için elverişli.Büyük cihaz tipi şebeke tevettür değişikliklerini önleyen tertibatlı,müstakil kumanda masal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • Halkımızın teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,tiryakisi olmadık kimse kalmayan,evinizin uğuru,kitaplığınızın ziyneti SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere tevzi edilmeye başladı.TAKLİDİNDEN SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • AKUT 151 ı Bİ7.İ tenis kurlunda bekliyorlarmış,dedim uKahvaltı.vı oraya hazırlatmışlar.Omuz silkip sigarasını nefesledi Benim kahvaltım bir-fincan Kahveden lltare'tir.İslersen sen eit ye.ı—Ben kahval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • RADYOUN Yeni FORMÜLÜNDEKİ MACNEZİ Süfli nün/Faydalarını bilir misiniz s?A/v'J MAGNEZİ SÜTÜ MAGNEZİ SÜTÜ MAGNEZİ ŞUTU Yemeklerden sonra,ağızda kalan yağlı maddeleri eritir,dişleri kimyevî bir şekilde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • Miliiueî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yarı ı 9 1 e r 1 n i fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1380 24 1376 C.fthlı KASIM Kasım 5 19 6 0 11 VAKİ T VASATİ EZANİ Güne?6.58 2.13 öğle 12.00 7.16 îkindl 14.30 9.45 Akşarr 1 16.44 12.00 i Yatsı 18.21 1.36 j îmsâk 5.14 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1960
  • İKİ KİTAP SERGİSİ TÜKKER ACAROĞ)EE Av İsmail AKAK,Atatürk'ün ölümünün 22.EE donumu dolayısıyle 10-15 kasım 1060 tarihleri ars EE da istanbul Gazeteciler Cemiyeti merkezinde bir EE tap sergisi açtı,Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Mükellef veya Sorumlunun JAdı ve Soyadı Bilinen adresi Selim Başeğmez yten Çoşkuner Kemal Yazıcı Muhittin Güney Mahmut Mümtaz Tepedelen Ali Cimsergl ismail Babaoğlu Lütfü Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • 9 lambalı-3 dalgalı Hiks otomatik tuşlupikap ve dahili anten tertibatlı süper hassas tip olan bu Kondor modelinin alıcı kısmı gayet hassas ve mobilyası son derece lükstür.İMALÂTÇISI:Elektroakustik Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • gr IVIUAMMER KARACA tiyatrosunda Sadi TEK in Saat 6 Tiyatrosu Her akşam saat ve bu akşam 18.15 de Erkekler Kırkından Sonra Azarlar Şarkılı,müzikli komedi Numaralı yerler 2,5 lira Tel:46 66 66 Gişe açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • İTHAL MALI BETON DEMİRİ 6,8,10 ve 12 mm.DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transtürk Han.Galata İstanbul Tel:4911 41 Telgr:DEMKERLİM-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • ZİRHLİ BİRLİK YAPI KOOPERATİFİ Başkanlığından Kartal Maltepe Kooperatifimiz tarafından yaptırılan evlerin doğrama işi teklif almak suretiyle ihale yaptırılacaktır.Şartnameler Kooperatif şantiyesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK VALİKONAĞI caddesinde 4 odalı kaloriferli kat 60.000 Aklş 48 38 08.NİŞANTAŞ1NDA 6 odalı kaloriferli kat 110.000,Aki?48 38 08.0 RUMELİ caddesinde 4 odal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • B MİLLÎ TAKIMIMIZ YARIN AÇIKLANIYOR Baştarajt Altıncıda eafir futbolcular yarın sabah Mithatpasa Stadında hafif hlr çalışma yapacaklardır.YUNAN HAKEMLER DE YARIN GELECEK Pazar günü şehrimizde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • ANAYASA SEMİNERİ «V Baştaraft Birincide MB.Komitesinin Siyasî ve umumî hâdiselerde bitaraf,kıymetli ferdlere danışarak ve fikir teatisinde bulunarak hareket etmeleri faydalıdır» REFERANDUM Ya$ar Nabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • Kurucu Meclis projesini dokuz Bakan inceliyor Baxtarajı Birincide YANLIŞ HABERLER Prof.Feyzioglu tasan hakkında gazetelerde yanlış,haberler çıktığını bunu önlemek için Başkan Gursel'e müracaatla hir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • MENDERES EŞİ VE OĞLU İLE GÖRÜŞTÜ İt Baştarafı Birincide heyecanlı görünen Berrin Menderesi «Motur kalkıncaya kadar istirahat edin» diyerek oğlu aydınla birlikte içeri almıştır.Düşüklerin avukatlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • Hastalar protesto için yemek yemediler ADANA.HUSUSİ Şehrimiz Verem Hastahanesindeki hastalar Baştabibin Vilâyet emrine alınması üzerine yemek yememek furetlyle bu hareketi protesto etmişlerdir.Hastala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • 265 MAHKÛM DÜN TAHLİYE EDİLDİ t Baçtorn/ı Birincide madını ve damadının sevgilisini öldüren Fatma Karasu'nun İse tahliyesine 8 ay kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • İZMİR'DE 75 MAHKÛM DÜN TAHLİYE EDİLDİ Buca cezaevinden dün 75 mahkûm ikinci af kanunundan İstifade ederek tahliye edilmiştir.İkinci aftan Şehrimizde 300 mahkûm ve mevkuf İstifade etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • BİR MAHKÛM ZORLA TAHLİYE EDİLDİ ANTALYA Şehrimiz ceza evinden 81 mahkûm dün sabah tahliye edilmiştir.Tahliye sırasında Osman Gürbüz adında 3 yıla hükümlü bir mahkûm parası olmadığını söyleyerek çıkmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • SALİHLİDE 8 MAHKÛM TAHLİYE EDİLDİ SALİHLİ Cezaevindeki 219 mahkûm ve tutukludan 8 1 tahliye edilmiştir,öldürmek sucundan mahkûm olan Gl kişi ile 4 müebbed mahkûmun cezalarında da indirme yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • ki Uşak Valisi tekrar almumcu'ya döndü t Baştavafı Birincide 'eden tertip edilen tecavüz tahtı sebebiyle dün 5ehrimi7.de 20 "i dinlemiştir.İfadesine müracaat ¦nler arasında CHP.11 başkanı Lebit Yurtoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • merikan ordusunun evcudu 2,5 milyon WASHİNGTON,AAmnma Bakanlığından bildirildiğine Amerikan silâhlı kuvvetlerinin udu 31 Ekimde 2.502.145 idinun 881.115'1 piyade,628.362'si decuvvetleri,17fi.948'l den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1960
  • 14'LERDEN ORHAN ERKANLI DON GİTTİ t Baştarafı Birincide Ben,Milli Birlik Komitesinin İslediği hudutlar içinde hu Talehe Birliği Balkanı ve idareclleri.Tİe konuştum.Fakat ha bu hadiseden sonra hlr takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.11.1960
  • B MİLLİ YARIK Namzetler dün F.Bahçe Stadında çalıştılar,tz.Spor kalecisi Seyli kampa katıldı.Bulgarlar bekleniyor PAZAR günü Bulgaristan B)millî takımı ile karşılaşacak olan B)millî takımımızm kadrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1960
  • R.Madrit ELENDİ R.Madrit beş yıl Avrupa Şampiyonu BARCELONA,HUSUSİ AVRUPA Şampiyon Kulüpler Turnuasının en mühim eleme maçı olan Real Madrit Barcelona karşılaşması dün akşam yapılmış ve karşılaş,mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1960
  • JAPONYA 1964 OLİMPİYATLARINA HAZIRLANIYOR 1964 Olimpiyatlarının yapılacağı Tokyoda trafiğin düzenlenmesi İçin Dört yüz bin dolar sarf edilecektir.Beynelmilel Olimpiyat Komitesinin,Japon organizasyon K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1960
  • TRANSFER VERGİSİNİN AFFI MUHTEMEL ANKARA,HUSUSİ Milli lig kulüplerinin vergilerin affına dair yaptığı müracaat Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silahçılar tarafından müsbet karşılanmıştır.Futbol Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1960
  • Galatasaraylı millîler prim aldılar Galatasaray kulübü millî takım namzet kadrosunda bulunan futbolcularına dün 200 er lira prim vermiştir.Sarı Kırmızılı idareciler bunun teşvik primi olduğunu belirtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1960
  • V N,lMIK SEVIK BEDRİ KORAMAN MİLLİYET İSOFYA'DA J'OR hâdiselerini daima yerinde takip etmeyi vazife bilen MİLLİYET,Pazar günü Sofya'nın Vasilevski stadyumunda yapılacak olan Türkiye Bulgaristan A)mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1960
  • ece manya'yı yendi Pazar günü karşılaşacağımız Bulgarlar Sofya'da 70 bin seyirci önünde Kolev'i golleri ile 2 1 lik galibiyet sağladılar.Millî takımımız bugün Sofya'ya gidiye ÖNÜMÜZDEKİ pazar günü Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1960
  • ı^nıu».Mim n r [RUÇHAN ONVER] Galatasaray Oiimpiyakot maçında Ünal Uç rakip basketbolcu arasında sayı kaydetmlye gayret ederken.G.Saray,farklı mağlûp etti San-Kırmızılılar bu netice ile Avrupa Şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor