Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • Başkan Gürse/bugün Zonguldak'a gidiyor İevlet Başkanı hava alanında Üniversitedeki tasfiye le ilgili bir cümlesini tamamlamadan kesti DEVLET ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel dün saat 11.10 da askerî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • jiHI [A.P.f FARAH HASTAHANEDEN ÇIKTI T ¦lialıt Rı/a Pehlevi ile birlikte hastahanedcıı ayrılmıştır.Rengi hafifçe soluk olan Kraliee'ye binlerce kişi tezahürat yapmış o da gülümsiyerek mukabelede bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • "Gemi,ve" Arsa,Dâvalarına Başlanıyor 11 Kasımda Nedim Okmen'in «Arsa»,15 Kasımda da Zorlu ile Ali tpar'uı «Gemi» dâvaları görülecek Düşük lktidar'n Tarım Bakanı Nedim ÖJtmen,11 Kasım 1960 Cuma günü,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • 'E YENİ VALİ ÎÂYİN EDİLDİ tydın,Kastamonu,Giresun valileri de çişleri Bakanlığının emrine alındı ANKARA,HUSUSÎ SEKİZ vilâyete yeni valiler tâyin edilmiş,altı vali merkeze alınmış,iki valinin de,bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • M.B.K.Üyesi Taşer Kurucu Meclisin Teşkili aleyhinde ANKARA.MKIIMKT ALİ KIŞLA L I'TMN Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından tertip edilen ve fi MUM Birlik Komitesi üyesi tarafından da takip edilen Anay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • Bayar'ın oğlu İsviçre'de yerleşmek için iş arıyor Turgut Boyar,siyasî mülteci olarak kabulü için formalitenin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi Tahsilde bulunan Menderes'in küçük oğlu ise elindeki pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • ÜNİVERSİTEDE BÜTÜN harçlar kaldırılıyor İZM Ut,HUSUSİ M.B.K.Üyesi Rıfat Baykal dün ünlvervtelilerle yaptığı konulmada İzmir'de bir yurt inşasj İçin 500 bin lira tahsis edildiğini ve yurdun mart ayına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • EKTORLER RIR toplantı yapacak Ankaradaki toplantıda tasfiye meselesi görüşülecek istanbul Üniversitesi yarın törenle açılıyor AÇILIŞLARI geri bırakılan İstanbul Üniversitesi yarın,Teknik Üniversite Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • BUGÜN I YAVRUM I 1 VE BEN I FÂRÂH 1 a2an:PEHLEVİ î Dördüncü sayfamızda TOP PEŞİNDEN!TOPTASINAi j MEİİN OKlAY'm I HÂTIRALARl\Spor Sayfamızda 16283735300167?195918220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • [MİLLİYETİ Londraya gitti 1!*9 Türkiye güzeli Vehahat Çehre,Londra'da yapılacak olan güzellik müsabakasına katılmak üzere dün «ırakla I.ondraya gitmiştir.Nebahat Çehre üınidll olduğuna söylemiştir.Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • DOKUNMAYIN YAZIKTIR h»-Her devirde iktidarların koltukları alUna girip,meslektaşlarını Jurnal eden yazarlara karşı şiddetli bir cereyan bağladı.Gerçi karaktersizlik,gammazlık,ahlâksızlık mutlaka cezas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • Bebek'in doğumunu Adlî Tıp inceliyecek Çocuğun kemiklerini inceleyen doktor dün doğumun normal olabileceğini söyledi «B EBEK Dâvası» nın dünkü duruşmasında Menderes'in Ayhan Aydan'dan olan çocuğunun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • Öğreten iş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKS İşleri için de Türkiyenin en ciddi teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağayoku»u No.14.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1960
  • 6-7 Eylülde yardımın geç dün açıklandı 3aran,Gökay'ın hâdiseler tavsadıktan lonra "Ateş et„ emri verdiğini söyledi Başkan,Menderes'in avukatına sert ihtarda bulundu O fj EYLÜL olaylarının dünkü duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • ^c EmEmssaaas^m DE BETONCU SARAY SİNEMASI YANI İSTANBUL.T«l.49 42 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • LEYLA ERDURAN liiiliiliUlin.il ı ı.ı mı.ı.Hllııı.YİRMİ SENE SONRA Şan,rejisör ve akademi hocası Ahmet Kutai Teccı Paris'te t*rtii-ıeiieCfcK;tamtam toplantısına katılmak üzere Avrupa'ya gidiyor.Son der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • KEPEKTEN KURTULMAK İÇİN BOL MlKTARDA PİYASAYA VERİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • TURKİYEOE YALNIZ BEYOÖLU SARAY SİNEMASI YANI İSTANBUL Ttu.49 42 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • OĞLAK BURCU Tt [22 Aralık 20 Ocak] Hediye veya onun yerine geçecek bir şey alacaksınız.Yıldız tesiri his hayatınıza sükûn veriyor KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Düşünmeden vâdetmenin üzüntüsünü çekebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • III İSTANBUL 7.26 Açılı» dilek ve program I 7.30 İki marş 7.35 Pazar sabahı plâkları 8.00 Haberler ve hava s durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Plak dolabından 9.00 Solodan or-kestraya 30 Türk müziğinden l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • BUL M AtA SOLDAN SAĞA.1 Zeytinyağı ile kirecin dö.»TUınesinden elde edilen ve eskiden musluk su borusu tutturmağa yarıyan bir madde;Mukaddesata el dil uzatma.2 Ağırlama;Bir kıtanın veya arazinin küçül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • I.İlli lj TEŞEKKÜR Boğaz ameliyatımı muvaffakiyetle yapan aşağı Gureba Hast tahanesl Boğaz Kliniği Operatörü Savın Doktor ORHAN FERDtGER Dahiliye Mütehassısı Doktor Mazhar Nafİ2 AKALIN Asistan Rıfat E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • TEŞEKKÜR Kalbimin hasta bulunmasına rağmen çetin şartlar altında İsabetli teşhisi ve ameliyatı İle bana 9ihhatlml kazandıran tşçl Sigortaları Kurumu istanbul Hastahanesi Kadın Hastalıkları Mütehassısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • BİR GÜNDE 1222 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ Dün 1222 vatandaşa Belediye zabıta ekipleri tarafından para cezası kesilmiş ve tahsil edilmiştir.147 esnaf ve müesseseye de 1369 liralık ceza zabtı tanzim olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • BİR KADIN ESRARLI ŞEKİLDE KAYBOLDU Saınatya'da oturan Aydoğan Ereın adındaki bir şadı» polise müracaat ederek İki ay ünce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan karısı Muazzezin bulunmasını istemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • 1 SİNEMALAR J BEYOÖLU ALKAZAR:Tel 44 25 62)1 Aslan Şövalye Robert Taylar Renkli Türkçe.2 Cinayet Rüzgârı James Gagııey Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Aşk Hocası Clark Gable îng.EMEK Tel:44 84 3»)Ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • NEZİHE TİN İle Abdullah BALOĞLU Nişanlandılar.5 Kasım 960 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • ÖLDÜRÜLEN ZELÎHA GÜ CAN SAĞ GÖRÜNÜYC Salacak canavarı Kandemir Slpı pala'nın duruşmasına dün 3 üncü Ceza Mahkemesinde devam edilmiş Duruşmada maktule Zellha Gülcaı nüfus kaydında «Yaşıyor» gösterili b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • KISA HABERLE VEZNECİLEB yolu trafiğe açı gından,yarından itibaren 86 hat maralı Edirnekapı Eminönü oto leri Malta,Fatilı,Hürriyet Meyi yolu ile eski güzergâhlarından,u çizgili 86 hat numaralı Yavuz Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • BEYAZIT MEYDANI AĞAÇLANDIRILIYOR Belediye,Istanbulun ağaçlandırılması için geniş bir program hazırlamıştır,ilk olarak Beyazıt Meydanına 167 yaşlı ağaç dikilecektir.Bahçeler Müdürlüğü,İstanbul,Bu yoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • I GÜZEL GÜNLER.ŞEYTAN kulağına kurşun,bu yıl sonbahar ne kadar güzel.Cumhuriyet bayramı geçti,pastırma çıktı,ilk portakalı,ilk manda* j linayı tattık,hâlâ ceketle dolaşıyoruz.Gök inal dma mavi,Boğa* i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • NIN EN NAOİOE EN İEVKLİ MODELLERİ 0* BEYOĞLU SARAY SİNEMASI YANI İSTANBUL Tec.49 42 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • EDİLEN BİR HİRSİZ SONRA HAP HalU Gencol İsimli sabıkalı bir hırsız,iki saatlik hUrrlyetdeü sonra liieilt-kdufloiı.arasında rekor kırarak tekrar hapishaneys dönmüştür.Yirmi yıldan beri «icrayı wmaU eda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1960
  • m M Tasarruflarınızdan en iyi şekilde istifade için takip edeceğiniz yol.o-o m her 200 liraya 1 kura numara» TÜRKİYE t Daima daha fazla,daima en fazla ikramiye dağıtan tş Bankası senesonunda 3 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • GAULLE ABINDA İÇLİSİ SHEDECEK Politikacılar Fransız Reisicumhurunu diktatörlüğe heveslenmekle itham ettiler PARİS,RADYO ıeral De Gaulle'Un evvelki ak» Cezayir meselesi üzerinde yaptığı onuşmasında ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • khisar'da elektrik ıtları ucuzlatıldı AKHİSAR,HUSUSÎ mizde elektrik fiatlan belediyelan bir kararla ucuzlatılmıstır.Bakanlığınca da tasdik edilen arifeye göre cereyanın kilovatı ustan 30 kuruşa »anayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • szya'da 20 komünist anı tevkif edildi LONDRA,RADYO zyada Komünistler hesabına sızaliyetine girişen 20 kişi tevkii }tir.Bunlar siyasî partilere,mek-ve İşçi sendikalarına girmek supropaganda yapıyorlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • Hayat r&£m 'â&mü Kasım Salı Günü ÇIKIYOR.ıün en meşhur yıldızlarından pek çoğunun büyük boy tablolarını ve biyoglerini bulacağınız «Hayat Sinema Albümü» beş renkli çift kapak içinde tamamen tifdruk ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • Kekeleyenlere VI yaşından itibaren kâhillerde kekemeliğin hususî bir metodla tedavi ve izalesi.Bn.öğ.A.Narter Şişli P.K.No.32 den mektupla izahat isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • AKBANK in 2.KASIM KEŞİDESİ İstanbul 2 nci Noteri ve müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır.Göztepe,Bağdat Cad.Plaj Yolu mevkiindeki Tam Konforlu APARTMAN Dairesi SULTANHAMAM Şubemizden 20051 numaralı he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • Sene sonu çekilişinde Para içinde yüzmek te var.BİRKİŞİYE LİRA AYRICA 2362 KİŞİYE DE MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ N SON PARA YATIRMA GÜNÜ:YARIN GARANTİ BANKASI 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • İSTANBUL ANKARA ve ANKARA İSTANBUL Seyahatinizi Rahat,süratli,sessiz olarak ancak 8 kapılı,1960 Amerikan FÜZE Otoları ile yapabilirsiniz.Her gün karşılıklı servisler Kalkış:8 de Varış:15.30 Müracaat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • taksitli 330b DİREKSİYON OTO KURSU JUUjjf CA9,ACELE EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • İstanbul Gazeteciler Sendikası yıllık kongresi dün yapıldı İstanbul Gazeteciler Sendikasının yıllık kongresi dün Basın Sarayında yapılmıştır.İdare heyetinin ve murakıpların ibra edilmesinden sonra bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • GAZ MAZOT PIRPIR ŞİRKETİ Evlere Teslim Selahaddın Necmettin Güver Kardeşler Müracaat:48 53 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • Şükrü Yüzbaşıoğlu Orkestrası HER AKŞAM Klöp Ya Mustafa'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • Bir kamyon iki arabaya birden çarpıp devrildi Ucuz atlatılan kazUa biri yarbay olmak üzere dört kişi yaralandı Büyükçekmece'd» dört kişinin yaralanması ile neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • milliyet i ¦I Al nr TAMI İVE Halde dükkânların tahliye edilmesine devam edilmektedir.Dün de bir kısım kabzımallar Mili»!I t kendilerine verilen tahliye müddetinin son rünii olması dolayısiyle dükkânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • o1 $£^İJB&ff tC.TAKVİMDEN BİR YAPRAK l("Ai„ lara dair l" "l NİVERSİTEDE profesörlerin tasfiyesinde «afv» tâbirini yan-İ V.kullanıyoruz.«Afv» bir suçun cezasını bağışlamaktır.Böyle olduğu halde işine n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • Yedek öğretmenlerin yüzde 90'ı gönderildi Askerlik şubelerince henüz sevkedilmeyenlerin İstanbul civarındaki köylerde vazife görmeleri muhtemel SERACEDDÎN ZIDDIOĞLU Şehrimizden eğitim seferberliğine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • "KRUŞÇEV ATILDI,HABERİNİ SAHTE BİR MEMUR YAYDI DIŞ HABERLER SERVİSİ Rus resmi mahfilleri Krujçevln iktidardan atıldığı hakkındaki söylentileri «hakaretamiz» diye vasıflandırmıştır.Moskovadan gelen hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1960
  • Sıvasiaki sanıklardan 25'i dün tahliye Haklarında takipsizlik kararı verilen sanıklar bundan sonra siyasetle uğraşmayacaklarını söylediler SİVAS,HUSUSÎ Doğu illerinin Yassıadası sayılan Slvasta 294 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • MOVADO MUM EN FAZLA CİM»Z MODELLE* ÜtYOSLU SARAY SİNEMASI YANI İSTANBUL Til.4-9 42 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • Beyoğlu Ağa Hamam Caddesi 49 Telefonumu Şişli,Havaryunı Caddesi 48 telefonla acele değiştirmek istiyorum.Müracat:49 35 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • MÜJDE!OĞLAN OLDU.OH.çok şükür rahatladık.Hele biz.Sanki kendimiz doğurmuşuz kadar rahatladık.Günlerdir Ferah Pehlevî doğum sanrısı çekmedikçe,sıkıntısını hiz gazeteciler çekiyorduk.Telefon telefon üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • YAKUT 133 Cevap vermedi.Yalnız gözlerini kırpmadan kızgın bakışlarını suratıma dikmeye devam etti.Serap yanımda,dudağını ısırmış,lıir eli ağzında,korkuyla kardeşine bakıyordu.Omu/mıdaki elimi yavaşça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI G.C.MENOTTİ KONSOLOS Opera 3 Perde)12 Kasım 1960 Cumartesi saat 21 de GALA Sahneye koyan:AYDIN GÜN Orkestra Şefi:D.AUuğ Dekor:T.Atalay 12-17-19-24 26 Kasını 1960 günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • Milli Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDI İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • 1380 C.evvel II PAZAR 6 KASIM 19 6 0 Güneş Öğle İkindi Ak;ara Yatsı lmiAk 637 11.58 14.42 17.00 18.34 4.57 RUMİ 1376 Ek İra 24 VAKİT VASATİ EZANİ 1.37 6.57 9.42 12.00 1.33 11.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • HER GÜN BıçaK bıçağa mücadeleler,Filipinlerin vahşi ormanlarında kadınların iştirak «ttiği çet« savaşları Havva ve Adem gibi ilk çağ şartlarında bir yaşama ve sevgi FİLİPİN FEDAİLERİ KEITH ANDES İlâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 23/30 Kasım/960 tarihleri arasında a,b,ve ce fıkralarında ismi yazılı şubeler Kasım 1960 940 V)celp grubu nâmı ile er mükelleflerini sevkedeceklerdira.Şehremin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • 1 İNGİLİZCE TÜRK TANGOSU İLHAN K.MİMAROĞL E ııı HIM III İlli IHI III ııımı Yabancı şarkıları,çoğunlukla Amerikan çarkı E mu,yazıldıkları dillerde Türk halkına sunmakta i E çümseııemez bir başarı göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • S*v* ^töföftffîfffâfötffîsMiiri mtitiitâiı !nmimmmiiM i mimimı,HMttiiiı ± Bu yazı kısmen veya tamamen iktibas edilemez.«London International Press Copyright 1960 Frederic Sands» DAHA UÇ ÇOCUK SAHİBİ O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • mEKhAlDE BEN.ZİM BİTiNCe Pil-OT CA ATuADı UÇA* OA KENiDİl_l£İNDEN SüZÜt-ECElÇ ATİNA KAVA AUANiKA İNDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1960
  • BEN Bu GÜNDEN İTİBAREN İKİ MAFTA ZİNl_İVîV,Dö-NÜNCEVE KADAR.YERİMg SiM VEKÂLET BDECEK.SİN.A'_l_Aı-uVS'.AS»ı_AD.i i f-lAPTA SONRA GÖRÜŞÜRÜZ.e r dJzine de co'-c *rt)Pu GÖNDERİN TABİİ 60J» İÇıN DET Oi-Ou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Hakiki Lo n Buruşmaz Velur emprimeleri En son avrupa desenleri Moda renkler Buruşmaz Zarif m Lüks manifatura Mağazalarında Satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Menderes'e altın pulluk hediye edenler mahkemeye verildiler ADANA,HUSUSÎ Şehrimiz 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dün Menderese verilen «altın pulluk» la ilgili davaya başlanmıştır.Düşük Adnan Menderesin son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANI DÜN MBK'ne 4 SAAT İZAHAT VERDİ ANKAR-V,HUSUSÎ Milli Eğitün Bakanlığındaki son İstifalar hakkında Mlliî Eğitim Bakanı dün Millî Birlik Komitesi Sosyal işler Komitesine izahat vermey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Ankara Valiliğinin bir açıklaması Cumhuriyet bayramı gecesi Ankara' da dHürrlyet meydanı» nda ki hadiseler hakkında Ankara valiliği gazetemize bir tavzih göndermiştir.Btı tavzihte şöyle denilmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • M.B.K.üyesi Taşer Kurucu Meclisin teşkili aleyhinde Baştarafı Birincide lls teşkil edlltlikteıı sonra Milli Bitlik Komitesine ne hunin kalır?demiştir.Seminer çalışmalarına Kurucu Meclis Anayasasını ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • r Eylûlde yardımın geç istendiği açıklandı t £u$ıaru/i Birincide apçıgil,C/7 Eylül geceal gordüklei göyle anlattı:«Vali ttlefoula eınlrveriyur ve stil tedbirler alınmasını yordu.Halkı dağıtmak İçin ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Bebek'in doğumunu Adlî Tıp inceleyecek ğ Baştarafı Birincide Savcı:Naciye Aydan'ın İfadesini ayneu okuyorum.Diyor ki,çocuk ölmeden birkaç dakika önce haykırdı.Doktora kostüm.Döndüğümüz zaman ölmüştü.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Bayat'ın oğlu İsviçre'de yerleşmek için iş arıyor t Baş/tarafı Birincide mm sıhhi durumu hakikaten iyi midir?ELDEKİ PARA Mutlu Menderes,Haziran basında dövizinin kesildiğini,bir ara Fransaya gittiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • "GEMİ,VE "ARSA,DAVALARINA BAŞLANIYOR t Baştarafı Bimıcide Hayrettin Brkmen ve Medeni Berk de vazifeyi suiistimal etmekten yargılanacaklardır.ADALET DİVANİ 6 DOSYAYİ TESLİM ALDİ Başsavcı Altay Ömer Ege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Beykoz,G.Saraya da boyun eğmedi:0-0 t Btijiarajı Altıncıda mıştı.Yarı sahada birbirini taklb eden bu faul atışları İle Sarı Kırmızılılarda oralara yerleştiler tabiî,Fakat Suat'ın garip bir şekilde tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Günlerden 14 Eylül Çarşamba t Baştarafı Altıncıda Başımı eğdim:Benini,buyurun onbaşım.O futbolcu sen misin?Evet,onba$ım.İdarecilerin gelmiş,seni gö-receklerıniş,şurada bekle.Savcı-tun yanından İnecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • ÖLÜM Bay ve Bayan Vahan Şitıorkyan Belçika)Bay ve Bayan Mustafa Burak sevgili anneleri ve kayın valideleri Dul Bayan MARİ ŞİNORKYAN'ın vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi yarınki paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • 8 İL'E YENİ VÂLI TÂYİN EDİLDİ t B«şfnra/ı Birincide İçişleri Bakanlığı Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğüne eski Valilerden Hüseyin Meydanoğlu,Mahallî İdareler Umum Müdürlüğüne de gene eski valilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • DESEN İHTİSAS ENSTİTÜSÜ «Dekorasyon» «Textil» ve «Desinatörlük» ûölümlerine öğrenci alınmaktadır.Mektupla eğitim yalnız Desinatörlük içindir.Her Yaşta Eğitim» hakkında •BROŞÜR,isteyiniz.Sehitmuhtar Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • rUfJSUi Alirninyum TencBfoiır,Tavalar Çorbı ve Tatlı kaseleri Rende ve Süzgeçler Çataf,Kaşık,Kepçe,Kevgir Izgara levazımatı,Yemek Taûjkian Sut kabı,Huni ve Bulaşık telleri v.f.HER MUTFAĞIN İHTİYACI UL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • NUHUN MAKARNASIn.n HAFTANIN ŞARKISI 11 Kasım Saat 18.00 de ANKARA RADYOSUNDA smma wm »»«250,150^10^ KAZANDIRABİLİR GÖaül aşkınla göt yaşı dökmekten usandı Seni sevdim pek çok sevdim Çubuğum yok yol üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • Sağlam Dişler sıhhatinizin temelidir.Ağzınızdaki bütün mikroplan öldürür.Oişlerinizi kimyevî bir şekilde temizler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1960
  • ¦HüNHNaMMKMi mmmmmanum Millî Korunma Kanunu kalktıktan sonra tam itimatla alış veriş edilecek büyük ve rekabetli satışlar yapan Yeni Karamürsel Mağazası Yeni kalite ve Hatlarını sayın müşterilerine ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1960
  • Karşıyaka G.Birliğini Hezimete Uğrattı:3-0 STAD:Alsancak SEYİRCt:3165 HASILAT:18316 TL.HAKEMLER:Tahür Arcan Hüsnü Kavasoğlu Sabahattin Gökay KARŞIYAKA:Sencer Necati Yılmaz Kemal Sabahattin Enver Argun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • GALATASARAY:FENERBAHÇE:53 Sarı Kırmızılılar böylece lig şampiyonluğunun en kuvvetli adayı olduklarını isbat ettiler.Devre 31-28 Galatasaray lehine sona ermişti HAKEMLER:Vahit Çolakoğlu Y.Bilek GALATAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • 100 metre Olimpiyat üçüncüsü Leone atletizmi bırakıyor ROMA,TÜRKTEL Romada yapılan Olimpiyat oyunlarında 100 metre yarışında üçüncülüğü kazanan îtalyanın tanınmış kadın sprinterlerinden Gluseppina Leo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • BUGÜN YA PIT,AC AK MİLLİ LİG MAÇLARI İSTANBUL'DA:13.15:Karagümrük Göztepe 15.00:Fenerbahçe Istanbulspor İZMİR'DE:13.15:Kaışıyaka Ad.D.Spor 15.30:Ahay G.Birliği ANKARA'DA:15.15:D.Spor Şekerhllâl ı ¦V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • ALTAY A.D.SPORA 2-1 GALİP STAD:Alsancak SEYİRCİ:3165 HASILAT:18316 T.L.HAKEMLER:Abdi Parlakay Hakkı Çaktırma Nuri Kelebek ALTAY:Varol Kâmil Numan Erkan Kâzım Osman Gönen Nail Adnan U*ur Coşkun A.DEMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • Mahalli ligde Sarıyer ve Adalet 1 O galip Maı.alH lige dün Şeref Stadında vapı'an 2 İtarsılaşma ile devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Adalet Beylerbeyi 1-0 Sarıyer Anadolu:1-0 M isabakalaıa bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • BEDEN TERBİYESİ TEŞKİLÂTINA YENİ BİR VEÇHE VERİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi ve Spor teşkilâtına modern anlayışta ve memleketimizin bünyesine uygun bir veçhe vermek için yapılması zaruri olan or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • ROSTOV DÜN ANKARA'YA GİTTİ Yarın akşam 19 Mayıs Stadında Galatasaray ile hiJKUsi bir karşılaşma yapacak olan Rostov ordu takımı,dün akşam uçakla Ankaraya gitmiştir.Rus futbolcuları,Çarşamba gecesi mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • METİN OKTAY ANLATIYOR TOPTAŞINA D Al ünlerden 14 Eylül çarşamba GİRİŞ TANINMIŞ bir sporcunun cezaevine girmesi,elbette büyük akis yaratan bir olaydı.Ve bu şöhretli sporcunun cezaevindeki hâtıraları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • PTT OYNADI DEM2RSPOR KAZANDI:1 STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:2242 Ktsl HASILAT:6461 T.L.HAKEMLER:Bedri Çakır Tarık Yamaç V?Türk Doğan irk)DEMİRSPOR:Fikret Rauf Münir Hüsnü Stür«J7 Celâl AJMul lah Abditrrezsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • Maçın 71 inci dakikasında,Galatasaıayın fırtınalaştığı bir sırada tehlikeli bir kafa sütü,Beykoz kalecisi Sıtkı tarafından önlenirken görülüyor.¦HHÜ».MM jf/uum Beykoz,G.Saraya de BOYUN EĞMEDİ:0-tik de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • 1 ıııbıılspor rtiin Göztepcyi mann bitim sine iki dakika kala attığı golle mağlûp etti.Güngör,rakip ceza sahası içine girmiş,Eıdoğanla kar»ı kars kalmış,ancak pozisyonunu kaybetmişti.Nedim yetişiyor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1960
  • Bulgaristan Alman)maçına bir müşah gönderiliyor Futbol Federasyonu 23 kasın Sofyada yapılacak Bulgaristan i manya millî maçına bir müşahit gc dermeğe karar vermiştir.27 kasımda karşılaşacağımız raki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor