Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.10.1960
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla savıda MOTOR-TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet Sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 lira Kayıtlar taksitledir-Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1960
  • YASSIADA DAN İLK RESİMLER h il f i İ(l Çeşitli konularda ifadesi alman düşük Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,yukarıdaki resimde Kayseri olayları ile ilgili soruşturmayı yapan komisyonun üyelerinden Avni Yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • 1 TAKVİMDEN BİR YAPRAK Ehliyetin ehemmiyeti EVVELKİ günkü bâzı gazeteler Devlet Demiryolları mu-vakkaten başka hir vazifeye nakledilen Birinci İşletme Mü-l dürü Rüştü Sarpın tekrar memuriyetine iade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • OĞLAK BURCU la [22 Aralık 20 Ocak] Bir iki arkadaşla bir proje kuracaksınız.Çok isabetli.Sakın vazgeçmeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızda iyi değişiklik yapacak bir hâdisenin arlfesindesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • SHELL Altınları Trafik Haftasında «erek şoför ve yayaları,gerek tra-fik uıHzâ'miyîe vazifeli otahları mükâfatlandırma için mezkûr şirket tarafından J Cumhuriyet altınları tevzi "edilecektir.Bu işle va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • TÜTÜN ALMAK İÇİN BİR AMERİKALI GELDİ Türk tütünlerini satın almak ve evsaflarını İncelemek üzere bir Amerikan şirketine mensup Mr.Uicsotı şehrimize gelmiştir.Dlcsorı sigaraların hazırlanışlarında yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • taksitli mim SIMAYA MM DİREKSİYON OTO KURSU m® HIŞANTAŞi EffiE ACELE EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • VEFAT Sayıştay Başmurakıphğından emekli merhum Hasan Basrl Yasun eşi,İstanbul Vilâyeti Hukuk İşleri Müdürlüğünden emekli Tevfik Borlu İle Raika Okan'ın hemşireleri ve Ticaret Vekâleti memurlarından Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • f SİNEMALAR İ »v,J BEYOĞLU Al.KAZAK Tel:44 25 62)1 Hudut Bekçileri Victor Mature Renkli Türkçe.2 Meçhul Dünya Walter Pldgeon Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Vadiler Aslanı Alan Ladd Renkli Îng.SUARE:Aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • O MUZAFFER Tunçman ve Vahran Kekikyan İsimlerindekl İki şahıs Rİuntllhîsarında içki İçerlerken aralarında münakaşa çıkmış Muzaffer Vahraııı bıçakla yaralamıştır.0 SAMATYA'da oturan,Fazlı Erdönmez puli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • YOLDAN GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI Fener'de oturan 67 yaşındaki lzzeı Baş Unkapanı caddesinde yolun karşı taı.fıııa geçmek isterken plâka numarası tespit edilemiyen bir otomobilin sademesine maruz kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • ŞAKA YAPARKEN arkadaşını yaraladı Tophane'de sabahçı kahvelerinden birinde yatıp kalkan Remzi arkadaşı Arif İle sakadan münakaşa ederlerken iş ciddiye dönmüş Remzi,Arifin karnına bir demir parçası ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • j cosoğraî satışı 7C SKERÎ idare,Yassıada sanıklarının ada-düki hayatlarına dair çeşitli resimler ve filmler çekmiştir.On yıl boyunca Cadillae'larda.Meclis kürsülerinde ve meydan mitinglerinde güldüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • APARTMAN DAİRESİ 5 ARSA 1 MİLYÖS liralık çeşitli para ikramiyeleri 155 YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • MUAMMER BU AKSAMDAN İTİBAREN X Pazartesi dahil Her akşam 21,15 de Çarşamba Cumartesi Pazar matine 16 da Pazartesi ve Cuma Suare ve Çarşamba matinleri tenzilâtlıdır.a h fc r l 'UlU^HI*im&fl NOT:Talebey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • İSTANBUL LİSESİNİN YILDÖNÜMÜ,KUTLANDI İstanbul Erkek Lisesinin kuruluşunun 76 ncı yıl dönümü dün okulda yapılan bir törenle kutlanmıştır.Törende Millî Eğitim Bakanı Profesör Bedrettin Tuncel de hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • Türkiye Maden İşçileri sendikasının fevkalâde kongresi dün Cağaloğlıı öğrenci lokalinde 288 delegenin iştiraki İle yapılmıştır.Kongrede Türkiye Maden İşçileri sendikasının Milletlerarası Maden İşçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • IVODLU TUZ Memleketimizde ilk defa,Sağlık Bakanlığının ruhsatı ile imâl edilen ve koruyucu olarak kullanılan,sofra ve mutfak tuzu İYODLU TUZ'u Sofra ve Mutfaklarınızda d{ uma tercih ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • JAPONYADAN Her nev'i İTHALÂTINIZ için Umumî Mümessil:SAKİ CANLISOY Müessesesiyle temasınız menfaatinizdir.Bankalar caddesi 75/77 Bunge Han Kat 3 Telg.SAKICAN İSTANBUL GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • AUTOLllrE kullandığınız zaman MOTORLU TEKNENİZ TAM RANDIMANLA ÇALIŞIR 'Denizin ortasında,yarı yolda kalmak tehlikesini göze" alamazsınız.Teknenizin Tesisatını en iyi işler halde bulundurmak lçl„IJ ısr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • Amerikadan dans müziği 18.30 1111 11 11111.ı l a ı 11 ı ı ı l 111.umul İlimlini mı ı mı ıııı hum inini ııı İSTANBUL s 6.56 Açılış,dilek ve program i 7.00 İki marş 705 Üç serenad E 7.15 Türküler 7.30 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1960
  • SÜİMÂCA SOLDAN SAĞA:1 Alayişi sevenlerce ve güze batmak isteyenlerce zamanında uyulması icap eden yenilik;Yeryüzü parçası 2 Bir gaz.3 Bir işte birbirini geçmJye çalışanlar;Tutucu bir âlet.4 Ayı evi:Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1960
  • I I Bil VAR İCARE l/ERİYOR Kayseri olaylarında olduğu gibi Zile ve Uşak hadiseleriyle de ilgili olarak düşük Başkan Bayarın ifâdesi alınmıştır.Kayseri olaylarında olduğu gibi Zile ve Uşak hadiseleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • mm e*tf oımz[oumi'-BEN ti SENİN a isi n'üOjk:yaşta en/uaTLIK olarak:kakılandım bu kibarların YANıMA.B'ıRAZ GELİŞİNCE SENDEN HAM'ıLB,KALDIM!8ENI O HAL.DE SOKANA ATI" VBfZı£LER Di Ye SAKLADIM gUNU O 2 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • MÜSnu SulT SEVM EZMİŞ.ANNESİ OKA BİE.BAO.DAK l.Süt iÇik» wee Sun 25 ü-KAU-EÇ.BANA OVUN OVNADIN Y o mm?w 17 ıKl er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • tta^Jk.Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • HİCRÎ 1380 Rebiiil* âhir 19 Pazartesi 10 EKİM 1960 RUMÎ 1376 Eylül 27 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.06 12.01 15.11 17.37 19.09 4.28 12.27 6.23;9.33 12.00 1.30 10.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • Büyük bir Türk hamaset filmi İZMİR ATEŞLER İÇİNDE Pek yakında 4 sinemada birden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • 960 Model 8 kapılı Lüks Amerikan Oto-Taksileri ile hergün İstanbul ve Ankara'dan muntazam servisler.ÜCRET 45 Lira Müracaat ANT AŞ Havacılık ve Turizm Ltd.Şti.İSTANBUL ANKARA Taksimi Cumhuriyet Yenişeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • ^lv db YENİ sezonda FRANSIZ KADIN YÜNLÜLERİNİ ve italyan Kadifelerinin en son moda renklerini takdim eder Galatasaray Tel:44 38 30 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • mmmmmmm0m*m*m»mmi MEŞHUR MARKA DEGUSSA SERAMİK BOYALARI.ALTIN YALDIZLARI,MİNE.LÜSTER.KRİNKLE!İÇİN 4 HAFTADA TESLİM!MÜDDETLİ SİPARİŞ'KABUL EDİLİR BEYOĞLU İSTİKLÂL CAD.386 KAT 5 TEL.4446 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • TECRİTTE KULLANILMAK ÜZERE MANTAR ALINACAKTIR T.C.Emekli Sandığı izmir Otel inşaatı Kontrol,Şefliğinden 1 İnşaatımızın tecrit işlerinde kullanılmak üzere 5 cm.kalınlığında takriben 255 M3 ve 2,5 cm ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • SANAT] SAAT 6 TİYATROSU TEMSİLLERİNE BAŞLIYOR ALTAN İLKİN İ ZZ İSTANBUL TtYATROSU'nda Lâle Oraloğlu,Sadri İ Alışık,Çolpan İlhan,Cahit Irgat,Turgut Boralı,Tol-ga Tigin ve Güngör Duracan tarafından kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • 106 Tahmin etmeliydim bunu.Peki onu sen nerden tanıdın?Yusuf hakkında şoförler arasında tahkikat yaparken öğrendim.Sonra kadını bulup konuştum.Bana cinayet gecesinden bir gün evvelinden beri Yusuf'u g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1960
  • i Bir fotoğrafçı hilesi değ azimli bir fotoğrafçının eseri.ORMAND Gigli,New York'ta bir moda fotoğrafçısıydı.Hemen her gün tanınmış moda evlerini dolaşır ve gerekli resimleri çekerdi.Sonra da 58 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • 8 m/m lik Çift objektifli alıcı sinema makinesi Profesyonel ve amatörler için fevkalâde pratik ve her maksada uygun-kullanışlı bir KAMERA YAZGAN KOLL.ŞTİ.Yeni Valde Han Türbe Sokak No.12 Tel.226136 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • LAND-ROVER ARAZI ARABALARI Bilûmum yedek parçalan,silindir blok komple şanzıman,yarım motor,tam motor.Adres:Halâskargazi Cad.No.133 Pangaltı,İstanbul Tel:47 44 30 Telgraf:MATASAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Kongo'da bugün cereyan eden hâdiselerin içyüzünü öğrenmek için okumanız gereken yegâne kitap 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.No.74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Ege üniversitesine müracaat edenlerin ancak 21' i atındı İZMİR,HUSUSÎ •e-3250 talebesi bulunan Ege Üniversitesinin 6.öğretim yılı bu sabah açılacakt r.Rektör Profesöı Mustafa Uluöz yer kifayetsizliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • BİR TAVZİH Avukat Ertugrul Akça Faruk Tunca' nın müdafaasın» üzerine almıştır.Dünkü nüshamızda Faruk Tunca yerine yanlışlıkla Faruk Gürtunca yazılmıştır,düzeltir özür dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • TÜCCARLAR DIŞ SEYAHATLER YAPABİLECEKLER E.ALİCANIN BEYANATINDAN)TÜCCAR EH,HEM ZİYARET,HEM TİCARET OLSUN DEDİK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Ekmeğini yerken yıldırım isabet etti SİVAS,HUSUSÎ tmralının Çelenll köyünden Fatma Akşahin kapısının önünde ekmek yerken yıldırım İsabeti İle ölmüştür.Kadına nasip olmayan lokması boğazında kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • NATO AGARD delegeleri İstanbul'dan ayrıldılar NATO AGARD toplantıları gelecek yıl Atina veya Romada yapılacaktır.4 gündenberl şehrimizde yapılan toplantılar sona ermiş ve delegeler dün şehrimizden ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • YASSIADA SAATİNDE "Karar Yüksek Adalet Divânenindir,dendi Türkiye radyolarında dün gece «Yassıada saati dolayısiyle yapılan konuşmada dünya ihtilâllerinden ve bilhassa Fransız ihtilâlinden bahsediler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • GÜRSEL,Ankara'ya bugün dönüyor İZMİR,HUSUSİ İki gündenberi şehrimizde bulunan Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel bugün Ankaraya müteveccihen cehrimizden ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • izmir'de Yangın Kral ve Kraliçesi seçiliyor NATO Subay Kulübünde dün başlıyan yangın önleme haftası için bir sergi de tertiplendi İZMİR,HUSUSÎ NATO Subay Kulübünde yapılacak yarışmada «Yangın Kralla İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Kıbrıs' ta Atatürk Kütüphanesi açılıyor Kıbrıs Mustafa Kemal Derneği Başkanı Dr.Fahri DlkengUl gazetecilere «Lefkoşa'da da gelecek ay içerisinde bir «AtatUrk Kütüphanesi-nin kurulacağını» bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • MERASİM BAŞI IA.P.1 Bağımsızlığına henüz kavuşan Nijerya'da genç kızlar merasim günlerinde saçlarına fevkalâde şekiller vermektedir.Nijerya'nın bağımsızlık törenlerinde Kraliçe Elisabeth'i temsil eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Şehirde bugün kervanlar dolaşacak.6.Şube Müdürü 7 ayda İstanbul'da kazalardan 90 kişinin i öldüğünü söyledi ISTANBUL'da 7 ayda &55 trafik kazasında 90 kişi ölmüş,981 kişi de yaralanmıştır.Trafik Hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Kruşçev bu hafta Ruşyaya dönüyor NEW YORK,RADYO Birleşmiş Milletler Genel Kurul müzakerelerine katılmak üzere New Yorka gelmiş olan Sovyet Başbakanı Kruşçev perşembe gecesi Rusyaya dönecektir.Evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Salisbury Şehri bir muharebe meydanına döndü SALİSBURY,A.A.RADYO Güney Rodezya'da evvelki gece polisin halkın üzerine ateş açması neticesinde 7 Afrikalı ölmüş,60 kişi de yaralanmıştır.Gece bir Avrupal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • CHP ve DP' İtler arasında kavga İZMİR,HUSUSÎ 27 Mayıs inkılâbından bu yana ilk defa olarak particilik yüzünden D.P.İllerle C.H.P.İller büyük bir meydan kavgası yapmışlardır.Evvelki a' ^am saat 21 sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Silâhlandırma tahkikatı tamam Başta,Bayar ve Menderes olmak üzere 50 60 kişi için bu suçtan dolayı 15 sene ağır hapis cezası istenecek ANKARA,HUSUSÎ YÜKSEK Soruşturma Genel Kurulu,halkın D.P.iktidarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • vİ*i" 't1''*1 A-IA.P.I CAU CCUATfı'VII AfHVOD lran Şahl Mulıammed Rıza Pehlevl,6 Ekim günü ŞAHş 5L-NAIU TU AlflfUn çalışmalarına başlıyan İran Senatosu açılış töreninde hazır bulunmuştur,üniformasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • En Güzel Hediye HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATI Umum Tevzi Yeri:FETİH KİTABEVİ Ankara caddesi No:74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • ACELE SATILIK DEPO GALATA,iki köprü arası,sahilde 700 M2 Demir Konstrüksiyon Tel:44 01 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • Bu akşam 21.15 ten itibaren KÜÇÜK EMEK'te Heyecan Kasırgası DEHŞET ŞEBEKESİ The Fearmakers)DANA ANDREWS DİCK FORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • cular Gümrükte muayene edilmiyecek arlar hariç,yolculara sadece kaçak eşya sorulacak Amerikalıların doğrudan doğruya otomobil satmaları önleniyor ANKARA,HUSUSÎ GÜMRÜKLERDE,ihbar hariç,hiçbir yolcunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • I 7Dnil nni İCİ CAAI İVCTTB p,lU'ki-Cumhuriyetinin 50.kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Por-LILdUN rULlOI FAALİ I EL I I t tekiz'de tertip edilen törenler sırasında polisle nümayişçiler çarpışmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1960
  • fl KURU AVRUPA'DAN DOĞU'YA GİDECEK MALLARIN MUHAFAZA EDİLMESİ İLE BİR ÇOK FAYDALAR SAĞLANACAK S ANKARA,HUSUSÎ ^ÜRKIYE'nin Doğu ile Batı arasmda bir iktisadî geçit olmasını sağlamak amaciyle,garp memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1960
  • İSTANBUL'DA] mam DEMIRSPOR 1 BEYKOZ 0 BEŞİKTAŞ 2 A.GÜCÜ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • [ANKARA'DA 1 VEFA 2 G.BİRLİĞİ:2 AD.D.SP0R:1 GÖZTEPE 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • KULJj» KkJLÜ^ 2 BFTK.OZ J(^«aa ğucu 1 4 BE9" rrA$ OEM/iesPOiz 2 J GEHClMUBiSLİĞ' EP-A 3 4 ADANA D S.GÖZTEPE 4-1 iz s°o* GÜMRÜK S 0 AlT^OZDu KAS1 ViOAŞA 6 2 S£V«OZ 0ff«İOM(M 7 2 3EŞ-K.TAŞ Av ^ı&aGjCu 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • FARUK İLGAZ,BUGÜN »asın toplantısı yapıyor Fenerbahçe kulübü umum!kâtibi Faruk İlgaz bugün 15 de Balkan İkincileri arasında yapılacak futbol turnuası İle İlgili olarak bir basın toplantısı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • ALTINORDU YENİLMEDİ STAD:Alsancak SEYİRCİ:4265 HASILAT:24.718 HAKEMLER:Orhan Gönül Hüsnü Kavasoğlu Mustafa Erek KARAGCMRCK:Tamer Orhan üzcan ekil Tuncay nal Yılmaz Turhan Kemal K.Alt Tarık ALTINORDU Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • Paşa Izmiı den 4 puanla dönüyor Lâcivert Beyazlılar dün de izmirspor karşısında başarılı bir oyunla sahadan 2-1 galip olarak ayrıldılar STAD:Altancak SEYİRCİ:4265 HASILAT:24.718 HAKEMLER:tezmi Ba?a.Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • VEFA,İKİNCİ NAÇTA GALİP STAD:19 Mayii SEYİRCİ:6.000 HASILAT:2&.261 HAKEMLER:Tarık Yamaç ir)Tabir Turgay öm«ı Tümel VEFA:Turgut Yavua Burhan Ari* Nejat Çetin özer Muatafa K.İbrahim Ar)Rahmi B.İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • Beşiktaş,A.Gücünü yendi Maçın ilk yarısında canlı ve düzgün bir oyun çıkaran Siyah Beyazlılar,ikinci 45 dakikada ise aynı gayreti gösteremedik!Oyunun sonlarına doğru açılan AnkaragücU,Beşiktaş kalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • birliği oztepe ye takı Karşılıklı olarak 4 gol de maçın birinci devresinde atıldı.G.Birliğinin gayreti beraberliği bozamadı STAD:19 Mayii SEYİRCİ:6.U0Ü HASILAT:26.261 HAKEMLER:Necdet Türkantoa,Orhan Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Kp G.Birliği 10 7 2 1 20 8 16 4 Beşiktaş f9 5 1 3 12 11 11 7 G.Saray 7 4 2 1 14 9 10 4 Beykoz 9 3 4 2 10 8 10 8 F.Bahçe 5 4 l 11 2 9 1 İz.Spor 8 3 ¦s 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • Beykoz dün Demirspor ile bağa baş bir oyun çıkarmasına rağmen 1-0 mağlûp olmaktan kurtulamamıştır.Kesimde oyunun mukadderatını tâyin eden tek gol Aydm'ın müdahalesine rağmen Beykoz ağlarını bulurken g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • KISA HABERLER TÜRKİYE baltrap şampiyonası dün Bürsa'da yapılan müsabakalarla sona ermiştir.8 bölgenin iştirak ettiği müsabakalar sonunda Bursa bölgesi 200 puanla birinci olmuş,ferdî tasnifte ise Bursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • ATTALY BUGÜN GELİYO'R Çarşamba gecesi Spor ve Sergi Sarayında Garbls Zakaryan'la karşılaşacak olan Kuzey Afrika Boks Şampiyonu Charles Attaly bugün uçakla şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • OZYURT GELİYOR Futbol Federasyonu Reisi Muhterem Özyurt bugün şehrimize gelecektir.Federasyon Reisi muhtemelen Teknik Komiteyi yeniden teşkil edecek ve Çarşamba sabahı yine başkente dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • İSTANBULSPOR:2 ENERBAHÇE B:2 İstanbulspor profesyonel takımı dün sabah Fenerbahçe stadında Fenerbahçe B)takımı ile yaptığı antrenman maçında 2-2 berabere kalmıştır.İlk devresi Nevzat ve Nurcan'ın attı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.10.1960
  • Yüzme Şampiyonası dün 3 rekorla kapandı ADANA,HUSUSÎ TÜRKİYE yüzme,atlama ve sutopu şampiyonası dün şehrimiz Atatürk Yüzmte Havuzunda yapılan müsabakalar-la sona ermiştir.Sun gün müsabakalarında 3 Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • KARDEŞ UĞRUNA Meşhur Yengem Türküsünün Hikâyesi Bugün Suareden itibaren ŞAN sinemasında TURGUT ÖZATAY SEVGİ UMUR EROL GÜNAYDIN TÜRKÂN ŞORAY ve SAMİ AYANOĞLU Müzikler:Metin Bükey topluluğu,Feridun Çaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • Elektrik ışığında çalışırkengözlerinizi yoran titrek,sarımtrak ışık yeren ampullerden sakınınız.Nebati ar bile,büyümelerinde hayati bir ihtiyaç olan bol ışığa doğru yapraklarını yönelterek ışıktan aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • RADYOLİN İN Yeni FORMÜLÜNDEKİ MAGNEZİ SÜTÜ MAGNEZ!SÜTÜ Yemeklerden sonra,ağızda kalan yağlı maddeleri eritir,dişleri kimyevî bir şekilde temizler.Diş aralarında kalan yemek artıklarının asitleşmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • ¦MEŞHUR EDİŞLER MARKALI YENİ MAHSUL KONSERVE TURŞULARI Kornişon,salatalık,çiçek biber,türlü turşuları temiz ve nefis olarak Net:250 ve 500 gramlık kutularda satışa arzedilmistir.Bakkallarınızdan ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • İSTANBUL'da MUHASEBE ŞER OLARAK Çalışacak bir inşaat muhasebecisine üıtSyaç vardır.Derhal Galata Güven Han kat 4 te Timlo Müdürlüğüne müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • 2j» fiMâ ab* s» fi»?JAMA^V YERİ;2EYTtNüyHNU HACI RAŞİT BEY GEÇİDİ 27/2 Tel.22 67 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • Millî Korunma Kanunu kalktıktan sonra,tam itimatla abş veriş edilecek büyük rekabeti i satışlar yapan YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZAS YENİ KALİTE VE FİATLARINI SAYIN MÜŞTERİLERİNE TAKDİM EDER.ERKEK KUMAŞLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • İTHAL MALI PİNG PONG,FUTBOL VE BASKET TOPLARI GELMİŞTİR Toptan Perakende MARIO GABAY VE ORTACI Bahçekapı Hamidiye caddesi No.85 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • 'Keş yere isi ıra p çekmeyiniz w.BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,di.adale,sinir ağalarını derhal teskin eder günde B tablet alınabiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • SAC tahsisi alanlara Belçika'dan hazır mal verilir.CAVKO Cevat Karaosman Tel:22 01 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • ZÜMR OBALAP l/coz ^l J^Monomiic w° *6T' a&x TÜRKİYE UMUMİ BAYİİ SINAİ VE TİCARİ ZÜMRELER TA.S.Nordstern Han Koralöy Kemeraîts cad.No.17 Tel.44 08 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • JAPONYADAN KAMYONLARI lajUZOl nTOlîİSLKKi KAMYONETLERİ YANMAR DİZEL MOTÖRLERİ FOTOĞRAF MAKİNELERİ ELEKTRİK SAYAÇLARI BİSİKLET MOTOSİKLET DİKİŞ MAKİNELERİ YEDEKLERİ SANAYİ DİKİŞ MAKİNELERİ ÇELİK TEL HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ i *Xv.x-x-UK SATILIK EMLÂK 0 FATİHTE sat.köşebaşı,2 katlı,kelepir apt.21 33 15 DAİRE,Lâlelinin merkezinde 4 cidali,55.000-65.000.Kuşçu 22 01 78 KELEPİR villâ.Süreyya Plajına yakın,ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.10.1960
  • YASSIADA HAYAT IHHH M ı^r^mgmı 41D Haziran gününden bu yana Yassıadada duruşma gününü bekleyen düşükler burada tam bir kamp hayatı yaşamaktadırlar.Beş ayrı kısımda toplanan 517 dü-W Uiml-^^İC ğük,yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8