Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • sınırın çarpışma Yunanlılar,hudut ve jandarma kumandanımıza ateş açtılar.Mukabil ateşte hır Yunanlı öldü EDİRNE,HUSUSÎ TÜRK Yunan hududunda dün silâhlı bir çatışma olmuştur.Hâdise,Meriç nehrinin ıslâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • Y.Subayda Amerikan sistemine gidilecek Lise ve üniversite mezunları da er olarak başlayacak,liyakat gösterenler subay olacak B ANKARA,HUSUSÎ AŞBAKANLIK Müsteşarı Alparslan Türkeş,«Üniversite ye lise m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • Herkes sivil savunma mükellefi olacak ANKARA,HUSUSÎ Sivil Savunma Kanununda yapılan tadilât ve İlâve edilen ek maddelerle 15 65 yaş arasında kadın erkek bütün vatandaşlar «ivil savunma mükellefiyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • [MİLLİYET] AIÎA4M »îtti Ma,i 'c Bakanı Ek-AblCdn rem Alican ile Hazine Umum Müdürü Ziya Müezzinoğltı dün Amerlkaya hareket etmişlerdir.Amerikada 2K-30 Eylül arasında yapılarak Miletlerarası para fonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • BİR ÇOK MÜESSESE Anayasa teminatında Anayasa Komisyonu Başkanı Ord.Prof.Sıddık Sami Onar,üniversite bağımsızlığının,sayılamıyacak kadar çok müesseselerle birlikte Anayasanın teminatı altına alındığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • DANIŞTAY'A 9 ÜYE SEÇİLDİ ANKARA,HUSUSÎ DANIŞTAY Kanununda bâzı tâdiller yapılmış ve emekliye sevkedilen 9 üyenin yerine yeni üyeler seçilmiş,eski üyelerin de seçimleri yenilenmiştir.Danıştay üyesi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • Eski M.T.T.B.Başkanı Ünal 6 aya mahkûm oldu ANKARA,HUSUSÎ Ankarada Üniversite hâdiseleri sırasında kendisin" polis süsü vererek Üniversitelileri tevkif etmeye kalkıştığı iddiasiyle yargılanan eski M.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • m [RADYO FOTO A.P.YANAK YANAĞA Blr,'5ml' MlJIetlef Genel Kurul toplantılarına ka-I HnH!I MUMUM tılmak üzere Nc\v-York'a gelmiş bulunan Kus Başbakanı Kruşçev ve Küba Başbakanı Castro sık sık görüşmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • "Sabıklar orta sınıfı yok etti,ERZURUM Erzuruma gelen M.B.Komitesi üyesi Kur.Bnb.Vehbi Ersü,dün akşam ilk konuşmasını 3 Ordu Karargahı önünde toplanan halkla bir açık oturum şeklinde yapmıştırt Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • J^U Adını sevsinler Eski İktidarın Başbakan Yardımcısı Medenî Berk'in İnönü'yü öldürtmek için telefonla verdifci emri.şehirler arası santr^Inde çalışan memurlar tele almijtar.Konuşma şu:İnönü'yü hapse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • 27 Mayıs,Atatürk Devriminin devamı ANTALYA Milli Birlik Komitesi 8 numaralı gezi ekibinden Deniz Bnb.Selâhattin Özgür ve Yzb.Kâmil Karavelioğlu Antalya ve Serik'te yapiıklr.rı konuşmalarda şu hususlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • Esin İzmir'deki Konuşmasını Tavzih elti ÇANAKKALE Millî Birlik Komitesinin 13 numaralı ekibinden Kur.Yzb.Numan Esin,doğduğu yer olan Çanakkalenin Cumhuriyet meydanında yaptığı konuşmada,İzmir'deki göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • Solmazer,Aydında Vatandaşları Birliğe davet etti AYDIN* Milli Birlik Komitesinin 7 numaralı ekibinden Yzb.İrfan Solmazer geç vakit yaptığı konuşmada,vatandaşları «Albayrak» altında toplanmağa davet et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • [MİLLİYET] Dün Yurt gezisine çıkan M.B.K.üyelerinden bir grup bu seyahatlerinde kendilerine refakat eden gazetecilerle birlikte M.B.K.üyelerinin gezisi dun başladı Sekiz gün sürecek gezilerde,inkılâbı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • Nezihe Araz'ın her zaman zevkle okuyacağınız iki büyük eseri:HAZRETİ MÜHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikâye eden kitap.Tamamen bez kaplı hususi cilt,5 renkli resimli kuvertür.350 tayfa,Fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • y î IA.P.If&TANIîA'IIA IKAK MI^UARFRFÇI no"K0,lun azıeaucıı Başbakanı Lunuımba'yı tutan Baluba IVMIMİlUM UM DURUR.17111 ET HiftCIDCol aşireti mensupları,Katanga hükümet Başkanı Çombe'ye karşı cephe al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • kişi sanık Yargılama kararı verilenler arasında Bayar,Menderes,Zorlu,Gökay,Eriş,Hadımlı ve Selanik Konsolosu da var Yüksek Soruşturma Kurulu dün iki toplantı yaparak alan inceledi.Sabıkların suçları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.09.1960
  • İnkılâbın hedefi Gerçek demokrasi DİYARBAKIR M.B.K.üyesi Kur.Bnb.Mehmet Özgüneş «inkılap suçlu,suçsuz ve dönek bir zümreye karşı yapılmıştır.İnkılabın hedefi gerdek demokrasidir» demiştir.Belediye bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • *ss?i.i^f^mmm&m m İYASET İHYASINDA Yeni dış siyasetimiz NEW YORK'a hareketinden evvel Dışişleri Bakanımız Selim Sarper İle yaptığım hususi bir mülakat,yeni di| politikamızı aydınlatan noktalar lntiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • HUR NİZAM 10 uncu Sayısı Yarın Çıkıyor!FİATI 1 LİRA 1 İsmet inönü'nün Türk Milletine Mesajı [öbürgün 77 ncl yaşına girecek olan CHP.lideri bu mutlu vesile ile yazdığı mesajın neşri şerefini Hür Nlzam'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • Tanca HAZIR ve ISMARLAMA KUNDURA ve ÇANTALARINI TAKDİM EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • M.M.V.4 No.Iıı Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zart usulü ile 1 ad ?t Lyofilisation cihazı alınacaktır.Tah.bedeli 25.000 lira olup geçici teminatı 1875 liradır.İhalesi 30/9/1960 Cuma günü saat 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • İSTANBUL 6 56 Açılış,dilek ve program 7.00 İki marş 7.05 Valsler 7.15 Saz eserleri 7.30 Karışık sabah rnüziğl 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 8.45 Türküler 9.00 Küçük konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • ÖĞRETMEK ALINACAK DENİZ KUVVETLERİ KUMANDANLIĞINDAN ANKARA İstanbuldaki Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okulu ihtiyacı için aşağıda gösterilen branşlardan 3656 sayılı kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bugün eğlenmek,dinlenmek imkânı aradıkça aksilik çıkacak.YENGEÇ BURCU 9 {22 Haziran 23 Temmuz] Çok sevineceğiniz bir 'ijŞm'k hâdise olacak.Bir duita 7 kavuşacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • BULMACA 1 23456789 10 SOLDAN SACA:1 Bir hayvan;Bir renk.2 Tecrübesiz;Bir peygamber.3 Hind asili;Gönül bağı.4 Acıklı.5 Tersi bir hayvan;Beyaz.6 Anası babası ölmüş QOCUk;deniş,engin.7 İskambilde iyi kâğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • Büyük FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp kitabevlcri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • MEVLİD Aramudan ebediyen aynlan eşim.babamız,Hilâl Çikolata Fabrikası sahiplerinden MEHMET SEZER'in vefalının kırkıncı «ününe tesadüf eden 23 9/960 Cuma günü öğle namazını müteakip Eminönü Yeni Camiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • Belediyeden memur ve müsla Belediye Reisi Tuğgeneral Şefik Ereasü 27 Mayıstan 1Q Eylül'e kadar beblerle 590 memur ve müstahdemin ayrıldığını bildirmiştir.Bunlardan 15 i tevkif edilmiştir.590 memur ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • YETKİNER,AYGÜN VE ERKÛĞUVNUN İFADESİ ALINDI Yüksek dereceli memurlar hakkındaki soruşturmayı yapan Tahkik Heyeti dün Yassıadaya gitmiştir.Heyet burada haklarındaki dosyalarda görülen suçlarından dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • PAPANIN TEMSİLCİSİ ŞEHRİMİZE GELDİ Romadan dönen Papanın temsilcisi L.Fransisco «Kiliselerin Birleştirilmesi» mevzuundaki ilk temaslarına dün başlamıştır.Temsilci Katolik papaz va rahiplerle görüşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • CEZAEVİNDEN KAÇAN SABIKALI YAKALANDI Balıkesir ceza evinden kaçarak cehrimize gelen Nedim Gül adında bir sabıkalı dün şehrimizde yakalanmıştır.Muhtelit sulardan 12 yıla mahkûm Olan Nedim,Rami ve Üsküd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • BELEDİYEDE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Belediyede rn-'sji saatleri d^g'.şUıİlecektir.Kış mevsiminin yaklaşması ve günlerin kısalması sebebiyle mesai saat 9 da başlayacak 12 ye ve öğleden sonra 13.30 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • İTHALATÇILARIN DİKKAT NAZARINA Her numara ve kalitede KETEN İPLİKLERİ için mütehassıs Avrupa fabrikaları namına st?love en İstifadeli siparişler kabul olunur.LEON KAHN VE ORTAĞI İstanbul.Sirkeci,Aşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • BURHAN APAYDIN Fikre haysiyet,hürriyete hürmet-Millel menfaatine giden en iyi yol-İnsan doyabilir,fakat;hürriyetsiz mes'ut olamaz.as Objektif fikir ve kanaatleri 25 birleştiren mühim bir eser!H AYDIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • ŞİMDİYE KADAR BİR ÇEKİLİŞTE BU KADAR ZENGİN İKRAMİYE DAĞITILMADI Senesonu Çekilişinin Teferruatını Bekleyiniz!mmtmmmmsaasmmam TÜRKİYE i BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • VEFAT Seniha Esin'in eşi,Nilüfer ve Rüştü Esin'in sevgili babalan öğretmen Emine Turan,Denizcilik Eankası Bas Eczacısı Nezahat Esin'in,Etlbank Ticaret Uzmanı Mecit Esln'ln ağabeyllerl,Avukat îhsan Baç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • j)SIFIR!ATALIM 1933.Edirne'de en iyi çvin kirası on I 'j jr Ura.Fırınlar yüz paraya ou halka satıyorlar,şekerciler yüz paraya içinden bile-zik çıkan çikolata.Hizmetçiye ayda üç lira veğ rirdik,kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • GÜNDÜZLÜ YATILI Resmi Okullara Muadil ANADOLU LİSESİ Orta Kısım 1.2,3 üncü sınıflara onardan otuz öğrenci alınacaktır.Tel.36 01 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • Paşabahçe fabrikasında kuru buz imali başladı I Paşabahçe ispiı.to fabrikasına ilâveten tesis olunan «Kuru Buz» fabrikası imalâta,hazır hale getirilmiştir.Fabrikanın çalışması ve tesisi lıakkında 'IVk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • ELİM BİR ZİYA Ailemizin kıymetli büyüğü,Nişantaşı'nın çok sevilen simalarından,salihat-ı nisvandan HACI &ÜRŞADE tZ EBE HANİM)21.9.1960 Çarşamba günü Hakkm.rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 22.9.19C0 bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • kaman tankerinin durumu güçleşti Çanakkalenln SeddUlbahlr feneri civarında karaya oturmuş olan Kaman» tankerinin kurtulması gittikçe güçleşmektedir.Gemi ba* ve kıç tararlarından tamamile karaya oturmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • BAYRAN'ın £01 CANO CANO CANO Beste:Cemil Demirsipahi)GİDİN TURNALAR GİDİN COLÜMBlA PLÂKLARINDA SATIŞA ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • Dr.OSMAN HISIM Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı Muayenehanesini,Harbiye Vali Konağı caddesi Akçaabat Apart.35/2,Daire 1 e nakletmistîr.Telf:48 76 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.09.1960
  • SİNEMALAR İJ BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 üü :1 Korkusuz Kahraman Glenn Ford Renkli Türkçe.2 Şöhretin Sonu Humphrey Bogart Türkçe.ATLAS Tel:41uS.il)Tarzan Zor Durumda Gorduıı Ccott Renkli lng.EMEK Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • MOSKOVA;TAŞKEHT.BUHARA.SEMERKAND.TİFLİS Röportaj:ÖMER SAMİ COŞAR RUS oldukları simalarından belli oluyordu.Sinirli sinirli bana bakıyorlardı.Bir şey de yapmamıştım.Semerkandın İşlek caddelerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • 31 No.Kotadan lisans alanlar isviçre menşeli Katgut İpliği ambalaj alüminyum kutularda uygun fiatla ve derhal teslim sipariş kabul edilir.Müracaat:R.ELHADEF Aşirefendi cad.Hubyar Han 409 Tel:22 98 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Havat ta Duvara asılacak bir tablo Serbest güreşte Türk şampiyonları' İkinci Cihan Harbinde Von Papen'in İnönü ile yaptığı tarihî görüşme İzmirli kızlar ne istiyorlar?Bu ayda doğanların karakteri nedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • KAÇIRILNAZ FIRSAT KOMPLE FABRİKA BİNASI 9000 metrekare,etrafı 4 metre yüksekliğinde taş duvarla çevrili,7000 metrekare,betonarme çelik konstrükslyon insaatlı kapalı saha,500 beygir elektrik takati,fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Çanakkale Boğ.Mst.Mv.K.Dz.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:Kapalı zarf usulü ile 38000)kilo Patates satın alınacaktır.İhalesi 3/Ekim/1960 Pazartesi günü saat 11.00 de Komisyonumuzda yapılacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • ^ftSOLLU NAç)ÜİSİNM rÜRKİVİNİN MIH VERİNDI Wvv vV^Uaa YUka,İstiklâl cad.297 Galatasaray Adım ve Soypdım;Adresim t Ş eH i r t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • 44 No.KOTADAN NEGTOR FOTO KÂĞIT Getirtmek isteyenler,en ucuz fiatlar vesaik mukabilinde transfer beklemeden mal onbeş günde teslim edilir.Lisanslar devretmek isteyenler İthalâtçı kârı verilir.Müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Yemeklerden sonra,ağızda kalan yağlı maddeleri eritir,dişleri kimyevî bir şekilde temizler.Diş aralarında kalan yemek artıklarının asitleşmesine ve dişlerinizin çürümeğe başlamasına mani olur.MAGNEZİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Karaköy Köprüsünden Pazartesiden itibaren tramvay geçmiyecek Karaköy köprüsünden geçen tramvay seferleri pazartesi sabahı saat 8 den itibaren bir müddet için tatil edilecektir.Galata Köprüsünün eskiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • mu sonu maketle NETKELENlfc $£ADWN3Ü-TÜH 6£Ci KAPIL 081$!mdm zaman dfnîz hala sa.MiN|NtW|HDA« 6ÖRÖHüft-KAft\Y^(KPıÜ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • İLAN TASHİHİ Dünkü nüshamızda çıkan Yeni Ticarethane adresimiz KUNTER KARDŞ.KOL.ŞTİilânında KUNTER kelimesi sehven KUNDER şeklinde yazılmıştır.Tashih ve tavzih olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul sağlık tesisleri ihtiyacı bulunan koyun,kuzu,dana,sığır etleri ile sakatad,tavuk ve balık eti kapalı zarf usulü ile ihaleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • I TAKVİMDEN Tırtıllar I TV/I ERSİYEHANLIKTAN usanç geldiği için orman mevzuuna IVJ dair yazı yazmamağa azmetmiştim.Fakat bir yandan okuyucularımdan aldığım mektuplar,bir yandan da dünkü E gazetelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Albay Mobutu Lomumba'yı tevkif Etmek istiyor Resmî dairelerden Lumumba taraftarı memurlar atıldı-Bir kısmı tevkif ediliyor LEOPOLDVİLLE,Aj analar Albay Mobutu'nun adamları,dün Lumumbayı tevkif etmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Emekli subaylar için ek ödenek ayrıldı ANKARA,HUSUSÎ Emekliye ayrılan subayların emeklilik İkramiyelerini karşılayabilmek için,hükümet,Emekli Sandığına 50 milyon liralık ek bir ödenek vermiştir.1960 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Radiasyon ölçen bir füze atıldı WASHİNGTON,RADYO Cap Canaveral üssünden 4 safhalı bir füze atılmıştır.Üç buçuk saatte 27,000 km.irtifaya çıkan bu füze,evvelce plânlastırılan şekilde tekrar almosfer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Lübnan Meclisinde mebuslar dönüktü BEYRUT,AA.Lübnan Meclisinde eğitim mevzuunda çıkan bir münakaşadan dolayı mebus lar dönüşmüştür.Eğitim Bakanı Kemal Canbulat Hıristiyan Falanj partisinin tenkidlevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Gaziantep'te suiistimal meydana çıkarıldı GAZİANTEP,HUSUSÎ Gaziantep fıstık Tarım Sntıs Kooperatifinde milyonluk bir suiistimal meydana çıkarılmıştır.Cami tamiri ve cami inşası için halktan toplanan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Bir çocuğun midesinin içini arılar soktu İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde şimdiye kadar eşine rastlanmıyan bir arı sokma hâdisesi olmuştur.Eshotta çalışan Recep Altınbay adındaki işçinin 7 yaşındaki oğlu Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • Durdurulan işlerin pey akçesi ödenecek ANKARA,HUSUSÎ Devlet daireleri ile iktisadî devlet teşekküllerinin durdurulmuş olan inşaat ve satın almalarında girişilen işten dolayı anlaşma imzalamış olan müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • D.D.T.li ekmek ve keçi eti yiyen 7 kişi öldü MALATYA,HUSUSÎ Niyazi mahallesinde D.T.T.dökülmflş ekmeği yiyen beş kişi zehirlenerek ölmüştür,ölenler Ayşe Ulak,Tahsin Ulak,Nursen Ulak,Fahrettin Gürü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.09.1960
  • keçi eti yiyenler SİVAS,HUSUSÎ Merkeze bağlı Kayadibi bucağının Aydl köyünde 30 köylü yedikleri keçi etinden zehirlenmiştir.Bunlardan iki çocuk derhal ölmüştür.Diğerleri Numune Hastahaneslne kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • r.Birleşmiş olmaktan uzak görülen dünya teşkilâtında şimdi baş rol,ayağına sandal,üzerine de renkli harmani giymiş bulunan Afrikalılarda.KURULUŞUNDAN 15 yıl sonra bugün yepyeni bir Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • SOSYAL ESERLER TÜRKERACAROGLU Geçen hafta içinde yurdumuzda 106 eser basılıp derlendi:S!kitap,17 broşür;102 telif,4 tercüme;İstanbul'da 80,Ankara'da 10,başka yerlerde 10.Konuları:Sosyal bilimler 56,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • DERS BİLGİSİ Haftalık öğrenci Dergileri Mütehassıs heyetler tarafından ilkokul programına ileri öğretim metodlarma,test usulüne ve pedagojik esaslara göre hazırlanır.1,2,3,4 ve 5.sınıflar için bütün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • M.S.B.İst.2 No.Iı Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Ciheti As.için 12500 M t kıl telâ Er melbusatı için)5000 Mtkıl telâ Talebe Melbusatı için)satın alınacaktır.Er melbusatı için kıl telânın tahmini İ'iatı 650 kuruş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • HİCRİ 1380 âhir Perşembe 22 EYLÜL RUMİ 1376 Eylül 1 1 9 î 0 9 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 5.47 11.39 Öğle 12.07 5.59 İkindi 15.33 9.25 Akşam 18.08 12.00 Yatsı 19.41 1.31 İmsak 4.07 9.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • 88 O da zayıf bir İhtimaldi.Zira büyük bir tehlike içinde olduğundan kendisinin de haberi vardı.Bira/sonra kapıcı konuşmaya başladı:Murat hevimu.onu kimsenin arayıp aramadığını bilemiyoruz.Çünkü nöbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • Teke!Genel Müdürlüğünden:1 istanbul'da bulunan fabrika ve işletmelerden mülhakat idareleri ve fabrikalarına ve mütekabilen bu idarelerle fabrikalardan İstanbul'daki fabrika ve işletmelere gönderilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 26/Eylül.'1S60 günü saat 8 den itibaren Karaköy köprüsünde Duba değiştirme ameliyesi devamınca Köprüden tramvay geçmiyeeektir.Sayın halka ilân olunur.45358)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • HUSUSÎ KALEM ŞEFİ ARANİYOR İyi İngilizce bilmek,seri daktilo yazmak şarttır.Dolgun aylık verilir.Hal tercümesine bir fotoğraf iliştirilmek ve istenilen aylık belirtilmek suretiyle en geç 28 Eylüle kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • z C.V eENl DİN.W9 Sf/Duyuvo£_USUN AKTIK SıÇfSAMU ACAK.a/t^LJ v?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • dövüşmek^ iÇiN ski.DİSıP'i-İN LAZIMDIR. AFA Ç4UlŞ/V\Al_IDI(Z.tCARŞıl_^dŞAN M ER RA-KİP BlR ME5EL.EDl=îv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • [ü^ISIZIj ES^ jOTnj û ğ111111^ 1 *JÎ Ji*U'vv IJV F*X] PAT.KONUNUZ,İ-INJi2jN g| Ç^Hı~ O-OüNuZ öyı_E.Mi EVET.ZATENJ OLMAW HEEŞE".Vİ ^ÇKÇA AN.LATMıyoR.MU MÂDİSE MONS ICONS' DA \BİR. Akı EDE ce_ET.ŞTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.09.1960
  • ya HEP HAV.SU ÇOCUKLUĞUMDA BO T_e MAZDı KAP'A-Tûh'lM.BİK.KıTAR.ÇOfe.GÜZEL,İSMİ DE.ÇOK ~İV2kKAL.l •BANKA SÖYSuNCut-ARl" ¦Saf»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • Pan Am ile uçtuğunuz zaman dünyanın en tecrübeli Jet ellerindesiniz!r'an American Jet Clipper'in kumanda aletlerini idare eden ellerin ayrı bir hususiyeti vardır bu hususiyet tecrübedir.Şunu bir an dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • c KAMYONLARI GELMİŞTİR VERDİ LIMITED ORTAKLIĞI BUSSİNG FABRİKASI TUZU Turkıyeüo yegane satıcısı.Verdi Ticaret Limited Şirketi J*L Tel.48 2213 Tetgr.Verdıl 1 İ J Cumhuriyet Cad.Pegasus Evi hiarDiye İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • Türkiye liliî Birlik Komitesi Satınalma Komisyonundan 1 T.M.B.Komitesi hizmetlilerine yaptırılacak olan elbise ve paltoların sadece dikiş işçiliği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • inşaatçılara ve Demir Ticarethanelerine BETONDEMİRt 8-10-12 mm.Oniki metre firkete,yerli çekme 175 kuruş,Avrupa Kütüğünden çekme 190 kuruştur.35x10 40x10 45x10 mm.altı metre lamalar Avrupa kütüğünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • MİLLÎ KADRO BELLİ OLDU t Baştarafı Altıncıda gını seyyal kadrolar arasında futbolcuların yer değiştirebileceğim bildirmiştir.Her ini namzet kadro önümüadeki çarşamba gününden itibaren Mithatpaşa Stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • 3 Mısırlı öldürüldü TEL-AVİV,AA.Bir İsrail sözcüsü son 24 saat zarfında İsrail topraklarına girmeğe teşebbüs eden 3 Mısır askerinin öldürüldüğünü blldlnııi'jUr Kahire radyosu da 2 Lübnanlı erin jeeyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • Ânkarada televizyon istasyonu kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ Ânkarada bir televizyon İstasyonu kurulacaktır.5 kilovat takatmda bir yayın merkezi İle naklen yayın yapacak bir arabadan İbaret olacak olan telev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • Danıştaya 9 üye seçildi t Buşturajı Birincide Kümbetlioğlu,9.Daire Başkanı:İhsan Fecmiş,üyeler:Zeki CitıUıkaya Emekli Tümgeneral)ibrahim Kolojlu,Mehmet Ali Çeltik,Sait Küksal,Muzaffer Kıısakçıoğlu,Cah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • Erkanı,«Borçların bir kısmının silinmesi için teşebbüse geçildi» dedi KIRŞEHİR,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi H numaralı ekibinden Bnb.Orhan Erkanlı.«Bizden süratli ucuzluk ve refah beklemeyiniz.Asıl fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • 9 Numaralı ekip sual yağmuruna tutuldu İZMİR.HUSUSİ Albay Haydar Tunekanat ve Bnb.Rı» fat Baykal'dan müteşekkil MB.K.nin 9 numaralı ekibi dün Foça'da yaptığı temaslarda,sual yağmuruna tutulmuşlar ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • İNKILÂBIN HEDEFİ GERÇEK UEMiMKASİ t Baskım/Birincide mekteple konijuluk etıniyen caminin eksik bir sosyal müessese olacağını» bildirmiştir.II numaralı ekibin diğer üyesi olan Yzb.Ahmet Er «Sabıklar,ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • 6 7 Eylül olaylarından 12 KISİ SANIK t Baştarafı Birincide sına.Anayasayı ihlâl suçlarını tahkik eden komisyon katılmamıştır.Bu komisyon dün kendi arasında toplanarak Kurula verilecek olan raporu dakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • SOLMAZER,AYDIN'DA VATANDAŞLARI BİRLİĞE DAVET ETTİ t Baştarajı Birincide dimlzl aldatmayalım.Rumeli,Suriye ve Trakya Türkleri hür mü?Dünyanın şurası tutak i.burasınılaki Türkler hür mü?Azerbaycan Türkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • YUNAN SINIRINDA ÇARPIŞMA OLDU İt Baştarafı Birincide sine mârıiî kalmışlardır.8 Yunanlı da ağaçlar arasından balta ile çıkarak Jandarma Kumandanına saldırmışlardır.Jand.ırma Kumandanı tecavüzden kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • Herkes sivil savunma mükellefi olacak t Baştarafı Birincide rlyet ve mükellefiyetine önceden tâbi tutulacaklardır.Sivil Savunma teşkilâtında tereihan emekli subaylar,vazifelendirilecek,tâyinler İçişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • ÖZDAĞ "CEZALARI ÂDİL TÜRK HÂKİMİ VERECEK,DEDİ t Baştaraft Birincide özdağ,gayenin parti bayrakları altında parçalanan milleti ay-yıldızlı bayrak altında toplamak olduğunu,«'İ7 Mayıs» tan önce milletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • ESİN,İZMİR'DEKİ KONUŞMASINI TAVZİH ETTİ 4» Baştarafı Birincide «Çünkü politikacılık çok güç bir eydir,Hele devlet idaresi büsbütün güçtür.Bunu 3.5 ay zarfında biz de öğrenmiş bulunuyoruz» diye devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • "SABIKLAR ORTA SINIFI YOK ETTİ,t Baştarafı Birincide Ersü,«Sakıtların 1950 de zengin btr hazineye sahip olduklarını,fakat İsraflarlyle halkı sefalete sürüklediklerini,orta Kimli yokettlklerinl» söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • Kıbrıs'ın B.M.'e alınışını sevinçle karşıladık t Bnştarajı Birincide de emniyet tedbirlerinden şikâyetçi olmadığını söylemiştir.Krıışçev'in muhafızları Rus Başbakanına karsı bir suikast hazırlandığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • 27 MAYIS,ATATÜRK DEVRİMİNİN DEVAMI t Baştarnfı Birincide Memleketi faydalı demukrasi nizamı en kısa zamanda tesis edilecektir.Yzb.Karavelloglu sakıtların suçlarına temas ederek demiştir ki:«Bunlar vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.09.1960
  • SATILIK EMLAK 0 BEYOGLLNUA Çukurcuma hamamı ittisalinde 0-4-odalı daireler,ehven fiatla,hamaıum yarısı veya tamamı da sat.44 10 59 BOMONTİDE asansörlü tam konforlu altışar odalı apartmanın 4 dairesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.09.1960
  • 17.Olimpiyat Oyunları 25 Ağustosta başlayarak 11 Eylülde sona ermiştir.Roma Olimpiyatları bugüne kadar tertiplenen en kalabalık Olimpiyat olduğu gibi,atletizm ve yüzmede alınan dereceler yönünden de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1960
  • ANKARADAÎ7 BİLDİRİYOR VE Beykoz Beşiktaş maçının bitmesine 10 dakika var,seyirci 3,3 diye bağırıyor.Kimden mi istiyor üçüncü golü:Beykoz'dan,Beykoz'dan.Beşiktaş'tan değil.Evet,üç gün evvel Şekerhilâld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1960
  • BASKETBOL TEŞVİK TURNÜASI BAŞLIYOR 1960-61 Basketbol Teşvik Turnuasına bu hafta da l.TÜ.Spor salonunda devam edilecektir.2.3 ve 4 üncü kü-me takımları arasında oynanan turnuanın ilk kademesinde kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1960
  • IflİTHATPAŞA,RAPİD MAÇINA HAZIRLANIYOR 27 Eylül salı günü yapılacak olan Beşiktaş Kapid maçı için Mühatpaşa stadın ilâve tribünlerin kurulmasına başlanılmıştır.Avusturya şampiyonu şehrimize en kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1960
  • Greko-Romende 73 kilo olimpiyat şampiyonluğunu kazanan Mithat Bayrak memleketi olan Adapazarında büyük bir tezahüratla karşılanmıştır.Resimde şampiyon M.Bayrak daire içinde)hemşehrileri arasında görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1960
  • Atletizm milli takımımızın dün Atina'da Meçhul Asker Âbidesine çelenk koymalarından iki sahne görülmektedir Türkiye,Bulgaristan,Yugoslavya,Romanya ve Yunanistan atletlerinin katıldığı yarışmalar yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.09.1960
  • Millî Kadro dün Belli oldu takım da bugün belli olacak.Namzetler Torpedo ile hazırlık maçı yapacak KASIMDA Sofya'da ve İstanbul'da Bulgaristan'la karşılaşacak olan A)ve B)millî futbol takımlarımızın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor