Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Nezihe Araz'ın her zaman zevkle okuyacağınız İki büyük eseri:HAZRET!MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikâye eden kitap.Tamamen bez kaplı hususi cilt,5 renkli resimli kuvertür.350 sayfa,Fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Cumhurbaşkanının,Başkumandan yaptığı Mobuto,Kasavubu ve lumumba'yı vaziielerinden uzaklaştırdı DIŞ HABERLER ONGO Ordusu Başkumandanı K Albay Jozef Mobuto,31 Aralık 19M)tarihine kadar silâhlı kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • JJJ Hatâ herhalde bizde Ümitlendik,hasın kanunu kalkarak,dedik.Hâlâ aynı ümitle bekliyoruz.Ümitlendik,artık eskilerin artıkları yüz hulamıya-^•ak,dedik.Klı inşallah bulamıyacaklar diye hâlâ bekliyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • [ÎZZET YILDIZ] Petrol bulunan Kayaköy'dekl 2 numaralı kuyunun aondaj kulesi soruluyor.DİYARBAKIR'DA PETROL BULUNDU 1901 metrede çıkan petrolün evsafının Adana petrolü derecesinde olduğu bildiriliyor D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • özdağ "1919 ihtilâli hedefine ulaşamamış bir ihtilâldir,dedi ANKAKA,HUSUSÎ Millî Birlik Komitesi Üyelerinden Kur.Yzb.M'.ızafrer Özdağ dün «1919 ilıtilaM hedefine ulaşamamış lıir ihtilâldir.Biz bunu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Fenerbahçe açıklarında bir şilep karaya oturdu 3226 tonluk «I fuk» şilebi dün Feneri bahçe açıklarında karaya oturmuştur.Fırtına sebebiyle bir anda elbet değiştiren cemi kurtulamamış ve kumlara saplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • AMERİKAN ELCİSİ İSTİFASINI VERDİ WASHİNGTON,A.P.Beyaz Saray,Amerikanın Türkiye Büyükelçisi Fletcher Warren ile Peru Büyükelçisi Shelden Chapin'in istifanamelerini vermiş olduklarını açıklamıştır.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Ankara'da 2 basın Dâvasına bakıldı Akis Dergisi ile Anadolu "gazetesi mesulleri duruşmaya gelmediğinden haklarında ihzar müzekkeresi çıkarıldı.ANKARA,HUSUSÎ «Akis» dergisi ile «Anadolu» gazetesi aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Ankara'da 2 bin kişi ifade verdi İstanbul'da Gökay'ın ifadesi alındı.Kromit şirketinin sahibi OğuzÂkal tevkif edildi.Polatkanın gösterdiği şahitler dinlendi ANKARA,HUSUSÎ ANKARA'daki Soruşturma Kurull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • G.S.Iı METİN DÜN CEZAEVİNE GİRDİ Askerî bir suçtan iki buçuk ay hapis cezasına mahkum edilen Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay dün akşam tevkif edilerek cezasını çekmek için saat 21 de Toptaşı cezaev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • 6 KÖMÜR İSÇİSİNİN CESEDİ 72 SAATTEN BERİ TOPRAK ALTINDA ZONGULDAK,HUSUSİ Kozlu «İncir harmanı» kömür ocağındaki çöküntünün altında kalarak ölen 6 İşçinin cesedi 72 saat geçmesine rağmen çıkarılamamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Ermeni Patriği üzgünüm diyor Türk Ermeni cemaatinin,istifasını istediği Haçaduryan,«Gençliğin haklı olduğunu anladım» dedi TÜRK Ermeni cemaati mütevelli heyetleri dün müşterek bir bildiri yayınlayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • KEMAL 40 im i V f 1 T 1 y f-İ"-1 [MİLLİYETİ BEŞ KADIN DAHA ÇARŞAFINI ÇIKARDI JSTftife inektedir.Dün Mustafa Kemal Derneğinde yapılan toplantıda,Bayan Tulga beraberinde getirdiği beş)mantoyu çarşaflı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Kur.Albay Fethi Koç Cami yıktırmış 65 Camii de kapatmış Vakıflar Başmüdürü,6 7 Eylül tazminatının hâdise sanıklarına ödetilmesi gerektiğini söyledi VAKIFLAR Başmüdürü Kurmay Yarbay Fethi Koç,düşük ikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Falih Rıfkı Atay ve B.Faik'in açıklaması örtülü ödenek ve resm!İlânlar konusunda tahkikat yapan 9 numaralı kurul evvelki gün bâzı gazetecilerin de ifadesine müracaat etmiijti.Tanık olarak dinlenenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Yüıüıîüğe giıen Haller idaresi Kanununa göre Haldeki yazıhaneler üç günde tahliye edilecek KABZIMALLARA Hâl'deki yazıhanelerini üç gün içinde tahliye etmeleri bildirilmiştir.Karar dün yürürlüğe giren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • US1S] q¦ ıpnu ili ınnııı Memleketimizde bir yıl kalarak birinci Ordu'ya bağlı olarak hizmet eden Amerikalı ^MRMUU LULflnUBl» binbaşı Robert AV.Metcalf'ın Şikago'da bulunan eşi,Türk çocuklarına hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • Okul inşası için Okul inşaatına zenginlerin,Ordunun ve köylülerin yardım etmesi isteniyor ANKARA,HUSUSÎ MİLLÎ Eğitim Komisyonu yurdumuzun ihtiyacı olan 16.000 köy okulunun yapılması için vergi konulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1960
  • 4&8K [MİLLİYET] Tekel İdaresinin elindeki kahve «toku bitmiştir.Bu scbeble bayilerde kahve bulmak İmkânsız hale Rİrmls ve nohutlu kahve satışlarına yer yer başlanmıştır.Umum Müdür Ömer Refik Yaltkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • I Kahramanlık ve şadları JJ KİNCİ Dünya Savaşından önce İstanbul'da I Üniversite gençliğine mensup bir garip zümre vardı.Bunlar başlarına ortası boz-İ kurtlu,gri renkte üniversite kasketleri giyer,jj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)1 Kanlı Kamçı Arlene Dahi Türkçe.2 Denizaltı Cehennemi U'ldmark Renkli İng.ATLAS Tel:446835)1 Lorel Hardı Pasif Korunmacı Türkçe.2 Kelepçeli Âşıklar Grace Kell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • SÜMERBANK MALATYA PAMUKLU SANAYIf MÜESSESESİ PAZARLIKLA SATIŞ İLÂNI 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 26.9.I3SÜ tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Müessestiniz Merkezinde pazarlıkla sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • in yeöraâ mürekkebi.Mi 3Qida ûatiı dağ/î/naöa/ya2a .Oiğer murekeglerle daha kolay meczclur s Eski dolma kalemleri bile daha iyi yazdırır v Tek kelime ile "SUPEfL vasfına layık bir mürekkep Orijinal re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 ^7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Bir sabahlık;Bir peygamber.2 Şair;Evliya.3 Ağır başlı;Dervişlerin eskiden kendilerine tatbik ettikleri mihnetli perhizli devre.4 öteki" dünya;Tersi şöhret.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • l\iii.m,m.Mm.m.lll„,İSTANBUL 6.56 Açılış,dilek ve program 7.00 İki marş 7.05 Mantovani orkestrası 7.15 Şarkılar 7.30 Karışık sabah müziği 6.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 8.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • Vali 8mv &f MmM» APARTMAN DAİRESİ çeşitli para ikramiyeleri.EMNİYET ©SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • frfilliuef Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 13S0 Rebiiil-evvel 15 EYLÜL 1376 Eylül 23 19 6 0 2 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 5.40 11.20 öğle 12.09 5.49 îklndl 15.41 9.21 Akşam 18.19 12.00 Yatsı 19.54 1.32 Imsâk 3.59 9.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] isleriniz,yıldızların aksi tesiri ile,sallantıda kalacak.Sabırlı olunuz.YENGEÇ BURCU f.122 Haziran 23 Temmuz] Bir meselede yanlış dü-S/^T'a Sunduğunuzu sezeceksl-"J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • SİYASET DÜNYASINDA Scmivi Kofıe** Berlin:Ufak abluka BATI Almanya'dan Berlin'e giden yollar 1955 ten beri Doğu makamları taralından kontrol edilmektedir.Komünist polisi,şimdiye kadar «autobahn» ların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • 17 Eylül Cumartesi aksamı 1960 Türkiye GÜZELLİK MÜSABAKASI Kayıtlar devam ediyor.Biletler:5 ve 10 liradan satılıyor ATLAS SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • Anadolu Lisesi Orta I,II,III üncü sınıflara öğrenci kaydına devam edilmektedir.Tel:36 01 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden İstanbul Üniversitesinin muhtelif Fakülte ve Yüksek Okullarına öğrenci kayıtları 15 Eylülden 5 Ekim 1960 tarihine kadar devam edecektir.Kayıt ve kabul şartları Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • ORHAN BORAN KIŞ SEZONU KLÖBKde özel temsilcilik 445365 Klöb X 484447
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • ÖZEL ÜMİT OKULU ANA ÎLK GÜNDÜZLÜ YATILI Muadeleti tasdiklidir.Özel İngilizce ve Fransızca dersleri Cumhuriyet cad.Ordu evi karşısı TEL:48 63 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • özel KÜLTÜR KOLEJ* D Cmndüztu Q Vat ılı ti v\Ki,fQSt&e&\Kayıtl ar De vath t T,Yeni Londra Asfaltı Bahçelievler-İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • Gümrüklerdeki buz dolapları ayın 26 sında satılacak Dün gümrüklerde açık artırma İle 6.000 liralık 30 kalem eşya satışı yapılmıştır.Bugün satılacak mallar arasında şunlar bulunmaktadır.Porselen mutfak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • MİLLÎ PİYANGO BUGÜN ÇEKİLİYOR Millî Piyangonun 15 Eylül çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,İkramiye kazanan numaralar bu gece saat 23.00 de Ankara Radyosu İle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • ACELECİ YOLCU VAPURDAN DÜŞTÜ Aceleci bir yolcu,vapur İle iskele arasında tıkışarak ölmüştür.Dün akçam Boğaz seferini yapan Rağbet vapuru saat 21 Biralarında Kandilli iskelesine yanaşırken bir yolcu İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • TEŞEKKÜR İbrahim Kâmil Kiper'in irtihali münasebetlle Ankara,tzmir,ve Istanbuldan teessürümüze telgraf telefon ve bizzat evimize kadar gelerek acımıza İştirak eden dost akrabalarımıza ayrı ayrı teşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • TEŞEKKÜR Kızım Nimet Usanmaz'ın çok tehlikeli olan doğumunda büyük bir ameliyatla bize bir erkek evlât kazandıran Zeynep Kâmil hastahanesl kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı Doktor RAHMİ TUĞRUL'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • H.Emin Fıdanogiü SAIM LOKMAN Öeşiktdi,Oojjutı'anK yanı »2 1 Ev:48 17 73 Tel 48 43.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • MAARİF MÜDÜRÜ KALB KRİZİ GEÇİRDİ Şehrimiz Maarif Müdürü Prof.Vahit Turhan,evvelki fece evinde bir kalp krizi ve tedavi edilmek üzere hastahaneye kaldırılmıştır.İlk tedavisi yapılan Prof.Vahit Turhan,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1960
  • üniversitelere 3840 yeni talebe alınacak üniversitelerde kayıtlara bu sabahtan İtibaren başlanacaktır.Kayıt müddeti 5 Ekim günü aksamı sona erecektir.Bu yıl îstanbul üniversitesine 3305,Teknik ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • MOSKOVA.TABKİNT SEMERKAND.TİFLİS GORDUGUM RUSYA Röportaj:ÖMER SAMİ COŞAR Türkçe Gazeteler Yukarda resmi görülen bu bina Taşkent'in «Birleşgen Ncşriyathanesi» TaskenUn bütün gazeteleri burada hazırlanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • İranda bir mohalefet Lideri tevkif edildi Sabık Başvekil Dr.İkbal'in düşmesine tfnayak olan Bagai'nin tevkif sebebi açıklanmadı TAHRAN,AJV.AJ».İranın nüfuzlu muhalefet lideri Muzaffer Bagal dün,açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • Eisenhöwer Genel Kurulda konuşacak WASHİNGTON,RADYO Beyaz Saray dün.Başkan Eisenhower'in B.M.Genel Kurulunda 22 Eylül Perşembe günü bir konuşma yapacağını ve bazı «mühim tekliflerde bulunacağını» açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • «Kâşif-15» in kapsülü havada yakalanacak VANDENBERG,A.A.A.P.Kaliforniyadaki Vandenberg hava üssünden atılan «Kâşlf-15» peyki dün kutup etrafındaki mahrekine girmiştir.Peyk taşıdığı kapsülü bu sabah Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • Dîni siyasete alet edenler taltif edilmişler ANTALYA,HUSUSİ Düşük iktidar devrinde,D.P.propagandası yapmaları İçin şehrimizdekl din adamlarına 250 bin lira dağıtılmıştır.Antalya valisi Turgut Kılıçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • Çocuk kliniği için Amerika yardım yaptı ANKARA,HUSUSÎ Amerika Karşılık Paralar Fonundan 800 bin lirayı daha serbest bırakmıştır.Bu parayla inşaası yarım kalan Hacettepe Çocuk Kliniği tamamlanacaktır.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • Tl İl 1111111 111 M II111II t H 111111II Ul 11;ı 11 m 11111 IHI 111 M 1 1 i 111 11 İlli I r II11111 r I ıft TAKVİMDEN I BİR YAPRAK m Ateş ve Demir EVVELKİ gün yazımın son cümlelerini sıralarken odamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • İ.Muhtelif PARKE MOZAİK imalâtı 1000 M2)2.Muhtelif QAM Ahşap doğramaya 1250 M2)3 ÇATI İZOLASYONU «oo m2)Kooperatifimiz tarafından yukarıda yazılı işler teklif alma suretiyle yaptırılacaktır.İlgilileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden 1 28.350 M3 Çam kereste fiat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.2 İhale 23/9/1960 günü saat 15.00 de DSİ Makina ve İkmâl Dairesi Reisliği,Meşrutiyet cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • ABDÜLCANBAZ' İN ÜlKlRALARI s.85TIK» HALE 0El£N ADDÜLCAN6AZ MAKAM.VE SABAH-LEYİN Tü $ESÎYIE UYANDIM NİVAM NiYAMU Utid,6Ml ]AKIN ÛZEP4NE ÇÖKMÜŞTÜ.6İRMÛDPET Ss^îKlLTÎıEp.VEAfeiZŞAPl^tAÖ» DflMETO İVP(|AH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • PASCALE PETİT diyor ki:LÜKS tuvalet sabununu kullanırım'/Ne kadar da haklı,zira LÜKS tuvalet sabunu ile yıkanmak harikulade bir tarzda güzelleşmek demektir,insan kendini diri hisseder ve ten fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • ta Bıı hafta Memleket tabloları:tzmirin gece manzarası Olimpiyatlarda altın madalya alan güreşçilerimiz Sevgimiz aklımızı yenmemeli Kıraliçe Farah Diba hayatını ve kocasını anlatıyor Hayat ekibi Bodru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • LEVENT KOLEJİ Yatı'ı 2500 3000 Gündüzlü 750 950 Muadeleti tasdiklidir.635371 226814 474786
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • Ö lâmbalı TT JrurnjtUrr CEREYANLI 1301/3 MODELİ 60 volta kadar zayıf şebekelerde dahi mükemmel randıman sağlar.Perakende peşin satış fiatı.525 TL 6 lâmbalı,3 dalgalı ve pikap tertibatlı KONDOR 1301/3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1960
  • ERENKÖY GÜNEŞ KOLEJİ KIZ ERKEK GenİB bahçe,sıhhi bina,ideal terbiye yuvası)Erenköy Kazasker,Telefon:55 22 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • SAFTER YILMAZ ROMA'DAN YAZİYOR AVUSTRA Ll HERB ELLİOTT ELLİOTT'U daha evvel de seyretmiştim.Londra'nın VVhite City stadyumunda tek başına dünya bir mil rekorunu kırarken,bu mesafe rekorum da inhisarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • YAKUT GOZLU KEDİ 81 İçimde bir şeyin kırılıp koptuğunu hissettim.Ben burada eşşek gibi yatarken bir cinayete göz yummuştum öyle mi?Hırsımdan yerimden fırlamamak için kendimi güç tuttum.Ulan hergeleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • E Geçen hafta içinde yurtta 102 eser basılıp derlendi:79 E E kitap,23 broşür;92 telif,10 tercüme;İstanbul'da 60,E E Ankara'da 20,İzmir'de 10,başka yerlerde 12.Konu-E E lan:Edebiyat 31,sosyal bilimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • ARİ BİSKÜİ FABRİKASINDAN Sayın müşterilerimizden aldığımız müteaddit mektuplara cevaben HÜRRİYET TAHVİLİ ikramiyelerimizin GÜNLÜK ÇEKİLİŞLERİNİM HAFTALIK OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ B-usme/Ğe İzmir Fuarı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • Amerikan Lisan ve San'at Dershanesi Kızlar İçin] Cihangir.Özoğul sokak 24 Son otobüs durağı)Tel:44 67 47 İngilizce.Fransızca,Almanca,Daktilo,Stenografi,Muhasebe,Dikiş,Çiçek,Moda,Nakış,Yemek,Dans v.s.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ümraniye Silâhtar arasında tesis etmiş olduğumuz 154 kilovoltluk Enerji Nakil Hattına 15/Eylül/19(İO günü saat 10.00 dan itibaren ceryan verilecektir.İstanbul Boğazını,Kand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • HEHh BEN BıKBİRiMÎ SSvEN tıct KüŞtfs*^' fVİ BİR.ÇE OCMA.Di&ni BIı_İEiW B&vt-A ocn fxbü-Ki».r y EDERSİMİZ.NIN J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • imMmmM ARABA HAIZEKET ED^IZ,KEM BÎR.KURSUN SÜRÜ.CÜYÜ yEJZE SEtZEJ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • 8'K.KA.VA *VÛ^SA_OANtiNI Aâ-Z.Sı PADı.AFERJM SAMA »CABA.Su ÎŞ!tvi KIVIRDIN KAMP» sona ekmeden ORADAN ÇıKA.MAZL.AR.©Ti** TUZAĞA OugÜRLU fXJK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1960
  • D'ŞİM Aâfavo?Oive bütün sece uyu/v\A OIN.kao;ele **ef~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • DÜŞÜK İKTİDAR 30 CAMİ YIKTIRMIŞ 65 CAMİİ DE KAPATMIŞ t Baştarafı Birincide Yıktırılan camiler,arasında Selçuk Sultan.Mimar Sinan,Merzlfonlu Kara Mustafa Pasa camileri de vardır.Düşük İktidar zamanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • GKUL İNŞASI İÇİN VERGİ KONMUYOR b Baştarafı Birincide ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİ Komisyon,öğretmen yetiştirme hususunda da görüşlerini şu şekilde açıklamıştır:O Öğretmen okullarının ihtiyaçları süratle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • ANKARA'DA'2 BİN KISİ İFADE VERDİ o* Bastarafı Birincide Sakıt Başbakan Menderes'ten gayrımeşrû olan çocuklarını kürtajla aldırdığı İddia edilen opera sanatkârının hizmetçisi Rinda dün 10 sayılı Soruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • Yemeklerden sonra ağzınızda neler oluyor Yemeklerden sonra,diş aralarında kalan yemek kalıntıları ile her türlü organik yağlı maddelerin kapalı ağızda asitleşmeğe başlaması dişlerinizin çürümesine yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • S LAVI A Uç neslin motörü.Ve hemen ilâve edelimki,üç nesili de tatmin etmiş bir motordur.Sevilmesi ve tercih edilmesi de kolay i/ah edilir:Konstrüksyonun üstünlüğü,alçak hararette bile kolaylıkla hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • 6 kömür işçisinin cesedi 72 saatten beri toprak altında t Baştarafı Birincide dan yaralı olarak çıkarılan Raşlt Erol gunları söylemiştir:Birdenbire bir gürültü İşittim ve gırtlağıma kadar toprak altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • AMERİKAN ELÇİSİ İSTİFASINI VERDİ t Baştarafı Birincide dar vazifesinden affedilmiş olmasını talep etmiştir.Elsenhower kendisinden 15 Kasım tarihine kadar görevinde kalmasını talep etmiştir.NOT:Dün gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • ÖLÜM Sabiha Toksal'ın eşi,Dr.Av.Baki Toksal ve Sadlse Toksal,Fatma Artan.Miikeınmer Kayıkçı,Rebla Biçen,Radlfe Ünaydın'ın babaları ve Şükran Toksal'ın kayınpederi Kadıköy esnafından Safranbolulu MEHME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • IV Kota 41 Sıra No.sundan lisansı olanların 444552 ye müracaatları menfaatları icabıdır.B A L L Y Yapıştırma İlâcı Türkiye mümessilliği.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • özdağ "1919 ihtilâli hedefine ulaşamamış bir ihtilâldir,dedi t Baştarafı Birincide kuk etmemiştir.Biz,bu çağdaş uygarlık yolundayız.Özdağ,Milli Birlik İdaresinin amacını izah etmiş ve bunun «iktidarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • Falih Rıfkı Atay ve B.Faik'in açıklaması Baştarafı Birincide vermemek mnksadivie bir açıklama gön dermişlerdir.Bunda düşük İktidarın kâğıt.İlân ve sair yollardan yaptığı baskılar hakkında malûmatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • Her yerde,her zaman güzel Görünmek isterseniz KREM PERTEV kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • Müessesemiz şehrin her tarafına rakipsiz-fiatla seri olarak ÇİMENTO teslimatına devam etmektedir NEVZAT ÖZER Unkapanı Cadd.No.31 Telefon:27 22 19-22 82 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • Sahibi eliyle 1960 model S.220 MERSEDES otomobil Tel:49 22 27 Müracaat:10 12 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK ÜSKÜDAR üağlaı başında tam konforlu Apartıman daireleri 3 oda hol güzel manzaralı 27-30-35.000.36 05 15.MAÇKAÜA 5 odalı kaloriferli,parkeli,kelepir daire.48 63 03.BEBE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • Kauçuk Mamulleri 76 Seneden beri dünya Plyaaaaında şöhret yapmış olan Bahçe sulama hortumları Otomobil İçin pompa hartumlan 20 Atmosferden yukarı tazyikli hava hortumları kauçuk hortumlar Otojen re ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.09.1960
  • UCUZ i SAĞLAM G Ü Z E L YUVAYI SİZ DE GÖRÜNÜZ İZMİR FUARI ODALAR BİRLİĞİ SAHASINDA İSTANBUL BAHAR VE ÇİÇEK BAYRAMI SPOR VE SERGİ SARAYI YANINDA ORMAN PAVYONU İÇİNDE fSİYAFU PLAKA SAHAYU TöWk k.V İNŞAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.09.1960
  • Doğanın 9* dakikada kalesine attığı ilk golden sonra siyah hey aslılar rakipleri karşısında tutunamadı r idare gösteren hakem Beşiktaş m vermedi.Golleri,Doğan,Dienst,Glescher,Siyah Beyazlılar ilk golO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • Futbolcu ve idareciler neticeden çok üzgün SAFTER YILMAZ VtYANA'DAN BİLDİRİYOR Beşiktaş'ın Rapid'e ümit «dilmedik şekilde farklı mağlûp oluşu,Siyah Beyazlı futbolcuları,idarecileri ve antrenör Puppo S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • Atletizm ya g BALKAN ŞAMPİYONASINA KATILACAK KADRO PAZARTESİYE HAREKET EDECEK.AMERİKALI ATLETLERLE MÜSABAKA 28 EYLÜL'DE BALKAN oyunlarının 30 uncu yıldönümü bu sene Atina'da 19-26 Eylül tarihleri aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • Spor-Toto'nun beşinci hafta maçları belli oldu ANKARA,HUSUSÎ Spor-Toto Müdürlüğü beşinci hafta mallarını tesbit etmiş ve biletlerin basılması dün sona ermiştir.Beşinci haftanın biletleri yarından itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • KIS* HABERLER GALATASARAY profesyonel futbol takımı bir maç yapmak için Adana'ya davet edilmiştir.Tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak bu karşılaşma İçin Sarı-Kırmızılılar 50 bin lira alacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • K.Kemal Kupasını Beşiktaş kazandı İstanbul Boks Ajanlığı tırafından tertiplenen Merhum Küçük Kemal Kupası boks müsabakalarında Beşiktaş takım halinde şan.piyon olmuştur.Bir çok tanınmış boksörün katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • BASRİ DİRİMLİLİ Tekrar sahalarda Basri ve Erpn takımdaki yerlerini alıyor Adana'daki hususî maçta yeni tertip denenecek FENERBAHÇE bu hafta Adana'da Demirspor ve Gençlerbirliği ile ya-j pacağı maçlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • İSTANBUL-ANKARA ETAPLI BİSİKLET YARIŞI BAŞLIYOR ANKARA,HUSUSÎ Her yıl yapılmakta olan Ankara İstanbul bisiklet yarışı,bu yıl 20 21 ve 22 Eylül tarihlerinde üç etapta 453 kilometre üzerinden yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • BEŞİKTAŞ G.SARAY ANKARA'DA GECE MAÇI YAPACAK Beşiktaş Galatasaray profesyonel takımları önümüzdeki hafta Ankarada bir gece maçı yapacaktır.Bu maçın organizasyonu Siyah Beyazlılar Vlyanadan döndükten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • Merkez Ceza Heyeti toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Merkez Ceza Heyeti bugün yapacağı toplantıda,Ayhan,Güven,Cenap ve kulüp değiştiren diğer amatör futbolcuların durumlarını İnceleyecektir.Ancak Güven,Ayhan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • M om Beşiktaş ve Beykoz'un Ankara müsabakaları birer gün ileriye alındı.Veia dün izmir'e gitti MİLLÎ ligin dördüncü hafta karşılaşmalarına Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul,Ankara ve İzmir'de yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • Galatasaray futbolcuları kulübün yardım kampanyasına katıldılar Galatasaray kulübünün azaları arasında açmış olduğu yardım kampanyasına futbolcular da İştirak etmişlerdir.Futbolcular Fenerbahçe maçı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • Bulgarlarla Kürekte millî Temas var Kürek milli takımımız 2 Ekimde şehrimizde Bulgar milli takımıyla karşılaşacaktır.Bu müsabakalara iştirak edecek olan kürekçilerlmlz 25 Eylül tarihinde Pendik'te seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • Güreş Federasyonu,Rusya Almanya,Bulgaristan güreşçilerinden seçilecek takımla karşılaşmak için teşebbüse geçiyor SERBEST güreş millî takı-munızuı Roma Olimpiyatlarında elde ettiği büyük başarıdan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • B.Almanya Bayer Leverkusen kulübünde futbol oynamakta olan Beykoz'lıı Erdinç 5000 mark karşılığında Hollanda'nın M.V.V.Mastricht kulübüne transfer olmuştur.Türk futbolcusu yeni takımındaki ilk maçında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.09.1960
  • İstanbul Yüzme birinciliğinde 2.gün Suyun çok soğuk olması dolayısiyle ancak 3 yarış yapıldı.Dereceler çok düşük t STANBUL yüzme birinci-X likidim* dün de Moda havuzunda devam edilmiştir.Suyun çok soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor