Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • DURUM Vazgeçilen yatırımlar "Q İR memleketin iktisaden kulkınması için,yatırım yapması fj zarurîdir.Bu zaruret,yıllık millî gelirin belirli bir nisbetini yeni yatırımlara ayırmayı gerekli kılar,iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • Lise mezunları müktesep haktan faydalanacak İZMİR,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi üyesi Muzaffer özdağ'ın hazırladığı yedtksubay kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde,lıâlen lise mezunu bulunan gençler,mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • Millî eğitimde demokrasi ruhu hâkim olacak ANKARA,HUSUSİ D.P.iktidarı devrinde Ford vakfının yardımı ile hazırlanan Millî Eğitim raporunu inceleyen 11 kişilik bir kurul Millî Eğitim seferberliğine «de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • Sabıkların yakınları da duruşmayı takip edecek Sabıkların Yassıadadaki duruşmalarını ana,baba,kardeş eş ve çocuklarının da takip etmeleri sağlanmıştır.Duruşmaları takip etmek istiyenler Millî Birlik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • Anayasa Mahkemesi Kabul edildi Üyeleri hukukçular arasından seçilecek mahkemeye Cumhurbaşkanı,bakanlar ve partiler başvuracak ANAYASA Komisyonu Başkanı Ord.Prof.Sıddık Sami Onar,«Anayasa Mahkemesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • YABANCI DİL KİTAPLARI Almanca Dil Bilgisi NuruJlah Tilgen)4 L.Konulma Klavuzu İzzet Hamit ün)8 L.Konuşulan Fransızca Asaf Halet Çelebi)6 L.Temel Fransızca Gramer Enver Esenkova)10 L.İngilizce Cümle Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • CHP lideri,inkılâbın başarı ermesinin selâmel yolu ol ve şerefle sona duğunu söyledi İktidar hırsı olmadığını söyleyen İnönü "İnkılâp devri,1961 Ekiminde Meclise vazifesinin devri suretiyle nihayete e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • »«aıilOjmıı.UtMı ımr«ı»ı,ıı»1W»m)ıt;»ııHiıin ı ı ¦n.I MİLLİYET İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş bayramı töreninde selıre girişi temsil eden süvariler geçerken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • ESİN "TARAFSIZ kalacağız» dedi M.B.K.üyesi 9 Eylül bayramında,ihtilâlin amacının kişi hürriyeti ve dinamik Türkiye olduğunu söyledi İZMİR,HUSUSÎ İzmir kurtuluş bayramı töreninde bir konuşma yapan Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • Arkadaşımız Ömer Sanıl Coşar Scmeıkanl'la Tlımırlcnk'in türbesi önüı Moskovc ToşkenL.Buhara.SemcrkancL Rusya'da 8 bin kilometrelik bir gezi yapan arkadaşımız Ömer Sami OOŞAR,Moskova,Semcrkant,Taşkent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • TÜRKİYE TURİSTİK BÖLGELERE AYRILIYOR GAZETELERDEN)TurifllEPÎ kMPL BİUftî TufcfflRıK KAZlHANDiüt îm MülE pexs£MöE ı CUMA.PAtifi.KAPALI_u Tüfij-îTLECE 9 IftSAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • Bir gazeteci,Ceza Kanununa göre yargılanacak Eminönü D.P.ilçe başkanının Kim dergisi nıesulii Ali İhsan Göğüs hakkında,açmak istediği neşren hakaret dâvasına,Türk Ceza Kanununa göre 10 uncu Asliye Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • ORDUDA TÂYİNLER TEKRAR BAŞLADI ANKARA,HUSUSİ Orduda bir müddet önce durdurulmuş olan tâyinler yeniden başlamıştır.15 Eylülden 20 Ekime kadar,800 ü kur-may olmak üzere 2000 subay garnizonlar dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • ğe¥.TEHLİKE Macar mültecilerinden iki yüksek mühendis,prefabrike sistemle iki günde üç odalı ev yapabileceklerini ilân etmişler,Ya,öyle yajjtna yok.Sonra rantiye sınıfı müşterisi/kalır da.millî iktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • [milliyeti Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı Krol Cnul.eski vali Gökay'ı iıh,mı ettiği hasın toplantısında T.M.T.F.Başkanı Gökay'ı itham etti Sabık Bern Elçisi ise «Hürriyet mücadelesini dışarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • Fatsadaki kazada ölenlerin 26 kişi Olduğu anlaşıldı ORDU.HUSUSÎ Samsundan Trabzona giderken Fatsa ilçesinin Yalıköyü mevkiinde uçuruma yuvarlanarak yanan Trabzon 80143 plâkalı Güven otobüsünde ölenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1960
  • ubaylar PARTİ KURUYOR Müteşebbislerden Emekli Tank Albayı Enver Tuncalp yeni partinin "tnkılûp,ismini taşıyacağım bildirdi ANKARA,HUSUSÎ^ EMEKLİ subaylardan bâzıları «İnkılâp Partisi» adı altında yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • SATILIK Mensucat Makinaları Dokuma,Boya,Apre tesisleri,Ramöz,Şardon,Makas,Top sarma,Dokuma Mendil tezgâhları ve Kazan Telefon:22 00 70 48 14 08 Müracaat:A.jirefendi caddesi No.48 Şişli Abidei Hürriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • EMEKLİ SI/BAYLARIN DİKKATİNE BANKAMIZ TARAFINDAN TERTİP EDİLEN EMEKLİ SUBAYLARA MAHSUS 250.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDEYE Şubelerimizin bulunmadığı yerlerden iştirak irin müracaat eden sayın Emekli Subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU tt [22 Aralık 20 Ocak] üstüste sevdiğiniz İnsanlardan haber gelecek KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Karışık bir İşi bir arkadaş sayesinde düzelteceksiniz.BALIK BURCU [20 Şubat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • TEŞEKKÜR Annem Fatma öztoprak'a yaptığı başarılı İki büyük ameliyatla hayatını kurtaran Haydarpaşa Numune Hastahanesi III üncü Hariciye servisi şefi ve Fransa Tıp Fakülteleri Agreje cerrahî Profe.örü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • VENEDİK FİLM FESTİVALİ Tuncan OKAN Venedik'ten yazıyor İlgi Çekici Bir Japon Filmi Üİ*n XXI VENEDİK.LtDO Eylül Venedik yarışmasının sona ermesine daha iki gün var.Bugüne kadar seyrettiğimiz filmler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • Pazar günü bir Pazar mecmuası almayı unutmayınız 207.SAYISINDA Dünyanın en büyük hava harbinin hikâyesi ÖLÜM BULUTLARI ARASINDA Gecen hafta başlayan 21 inci VENEDİK FİLM FESTİVALİ Fıkraları ile ABRAHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • ee*Le DUR 5"X BOL VE SAĞLAM GELİRE KAVUŞMANIZ İÇİN YENİ İMKÂNLAR.Senatonu Çekilişinin Teferruatını Bekleyiniz!TÜRKİYE BANKASI s paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • MUHTAÇ GÖÇMENLERE YARDIM YAPILIYOR Vilâyet îskân Müdürlüğü muhtaç göçmenlerden 125 ine 4 biner lira yardım yapacaktır.Hükümetin bu hususta verdiği 500 bin liralık tahsisat,evvelce hazırlanan listelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • YANLIŞ İMTİHAN SUALİ İÇİN TAHKİKAT AÇILDI İstanbul Erkek Lisesinde yapılan eylül dönemine ait Devlet Bitirme Matematik yazılı imtihan suallerinden bir kısmının yanlış hazırlanması yüzünden bütün öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • ARKADAŞINI SANDALDA BIÇAKLA YARALADI Ahmet Edip adında bir şahısla arkadaşı Mustafa Çolak kiraladıkları bir sandalda içki içerlerken aralarında çıkan münakaşa yüzünden Mustafa bıçakla Ahmetl sol koltu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • BEYOGLU'NDA BES EV SOYAN HIRSIZ TUTULDU Beyoğlu semtinde bes ev soyan azılı bir hırsız yakalanmıştır.Sabıkalı hırsızlardan olan ibrahim Coşkun,beş gün evvel,askerî bur suçtan ötürü yatmakta olduğu Alp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • VAPUR GARSONLARI BAĞIRAMAYACAK Şehir Hattı vapurlaıındaki büfe garsonlarının bağırmaları bugünden itibaren yasak edilmiştir.Durum,isletme Müdürü tarafından bir tamimle gemilere bildirilmiştir.Garsonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • MIHI MIHI ıı m 11 ıııı ıııı.ıııllı ııı ı ıııı ıı ııtıı ı ıı i ıı imiihuh,13.00 öğle konseri 13.15 İsmet İ Nedimden şarkılar 13 30 Ameri-ğ kan müziği 14.00 Kapanış ve ak-Sam programları.1G.57 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 f î 9 10 i i 2 Bot 3 4 5 6 7 8 9 lj—İ 1 H İjC 1 SOLDAN SAĞA:1 t—Zamanın vak'alannı kayıtla vazifeli resmî devlet tarihçisi.2 Kolaylıkla aldatılabilen;Buyruk.3 Din uğrunda savaş;Bir oyun.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • m«««MMiıiM«ıımı—nıHHiırrıııfi ı«n «mm EMİRSENCER Ooğubank Umum Müdürü oldu Kıyjşıetli bankacılarımızdan Emir SenceV DOGUBANK Umum Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Bu tâyin piyasa ve Bankacılık muhitinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU AL KAZ AR Tel:44 25 62)1 Vahşi Vâdl Charleton Hes-•ton Renkli İng.2 Son Karakol Broderiek Crawi'ord Renkli Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)1 Striptiz Kraliçesi Brigitte Bardot Fr.2 Çıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • ü ÇIKTI!Fiaiı 1 lira Bu sayı,Hür Nizam'ın 8 inci sayısıdır)1-BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR SORUYOR:"C.Haik Partisinden Sakınmak Niçin 2 9 EylÛl 1922 Nizamettin Nazif 3 İsrael'siz Orta Doğu politikası olur mu?4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • Halkalı ve Kırkçesme suları dün kesildi Halkalı ve Kırkçesme suları,kullanılması mahzurlu görüldüğü için kesilmiştir.Bu sularla beslenen semtlerde umumî terkos çeşmelerinin halkın ihtiyacını karşılaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1960
  • j| i Vatandaş Türkçe konuş,ne demektir?CEMİYETTE bir silkinme hareketi oldu mu,hemen bu hareketi kolay ve ucuz bir takım gayretler takip eder.Bunların ba-şuıda on beş yılda bir mutlaka tekrarlanan:Vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • T A R A B Y A Cumartesi Pazar Son iki Veda gecesi SlLVANO İTALYAN ORKESTRASI Meşhur Şantöz LOLİTA EROL BÜYÜKBURÇ TOPLULUĞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • KAZANACAKSINIZ Teşkilâtımız,mutlak olarak,ilk okuldan İtibaren bütün mezunların,öğretmenlerin,subay,memur,ev hanımlarının ve bilûmum ticaret erbabının gelirlerini arttırma çaresini buldu.t SER-SAN OFİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • M.S.B.1 No.Iı Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ANKARA 80 ton Karnabahar satın alınacaktır.Tahminî tutarı 72000)lira olup geçici teminatı 4850)liradır.İhalesi 1/10/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • SON FİRSAT YARISI PEŞİN,YARISI 5 SENE TAKSİTLE HEMEN TESLİM Florya Yeşilyuva mahallesinde az miktarda kalan emsallerinden çok ucuz olan müstakil blok apartman dairelerinin satışına devam edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Vatanımızın Ağaca İhtiyacı Vardır SAYIN KÖY MUHTARLARI:Ağaç köyünüzün iklimini güzelleştirip,kaynak sularınızı bollaştırır ve köyünüze gelir kaynağı olur.Bir çok köyler boş arazilerini ağaçlandırmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Bir malûlgazi olan Ercüment Çiftçi 16-24 Mayısta Yugoslavya'da tertiplenen «Sakatların topluma ve işe iadesi» mevzuundaki seminere iştirak etti.Ercüment Çiftçi,burada dünya milletlerinin,kaybolmuş ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Katanga'ya girdi 300 kişilik kuvvet,teşkilâta değil.Meclisten itimat aldıktan sonra kendisini Başkan ilân eden Lumumba,3 vekili azletti DIŞ HABERLER Lumumba kuvvetleri dün İlk def* olarak Katanga eyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Kruşçev Birleşmiş Milletler yolunda MOSKOVA,RADYO AA.Sovyet Başvekili Kruşçev Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Eylüldeki açılışında hazır bulunmak üzere dün Moskovadan uçakla ayrılmıştır.Kruşden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • E.Menderes'in masrafı kantinlerden karşılanmış ANKARA,HUSUSİ Düşük Millî Savunma Bakanı Etem Menderes'in 1957 de Gazlantebe yaptığı seyahatte 4441 liralık masrafın ordu birliklerinin kantin paralarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Aradığını bulamayınca 7 yaşındaki çocuğu vurdu "NUSAYBİN,HUSUSİ İnkılâptan sonra ilk cinayet evvelki gün Gırtpese köyünde işlenmiştir.Gece yarısı karısını kaçıran şahsı arayan Ahmet Sancar,mütecavizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Evde saklı bulunan dinamit infilâk etti DİYARBAKIR,HUSUSİ Vakıfpaga mahallesinde oturan inşaat kalfası Hamdi Görçek'in evinde geceyarısı bir infilâk olmuştur.Şehirde büyük telâş uyandıran infilâkte bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Doktor simsarları ile mücadele edilecek Son günlerde faaliyetlerini bir hayli arttıran doktor simsarlarına karşı polis ve Belediye müştereken mücadele edecektir.Ali Çimendağ,Celâl Mesel ve Mehmet Elka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • Mevcut ve bundan sonra açılacak bütün TASARRUF HESAPLARI'na,1-8-1960 tarihinden itibaren en yüksek faiz veren,Parayı en emniyetle saklayan,Para alıp verirken her çeşit kolaylığı gösteren,Vadeli Hesapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • OYUNCAKÇI ve HIRDAVATÇILARA İthal malı,5 çeşit;ARMONİKA AĞIZ MIZIKASI)Toptancı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.İstanbul:Rıza Paşa Yokuşu Rıza Paşa Han No.3 Telefon:22 51 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1960
  • 0l I I I I I 11 1 I I j 1 I I I 1 I I I I 1 I ı.I I rı I I IJ I I I I 1.I I I I I I I 1 i I I I I I I I I i I I t I I I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Kazârâ yaşayanlar İ I "A ÜN sahalı «Milliyet» i elime alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • BEı_ ı Fü2ı_A UVKU IUACI At—AMŞTHE ÇiiMTA.S.NA B AKAI_I(V .3EL.Kİ.Bie.JuiC' B'Z.S)£y nEScHaP!JjT w,«w Ki^O* BİZ DE ŞU ÇûNTASiNA 5T arfflB^ ^5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • G KEM/v\Ei_Dl ŞiMDi' DE füTOMu lÇıP DİNLE.M EVİ AA.9W23:ohw.malime beni Bulup 8ul.asikl.a-Rl VIKA\V\M| TEN.BİM EDEWEDr.HE.AAEN TELEVÎrVONDA ao seyTZEüEViw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • r HİCRÎ 1380 Kcbiiil-evvel EYLÜL 10 Cumartesi RUMÎ 1376 Ağııs-tos 18 19 6 0 28 VAK] T VASATI EZAN| Giineg ı 5.3ü 11.07 Öğle 12.11 5.42 İkindi 15.4Ü 9.19 1 Aksa» 18.28 12.00 Yatsı 20.03 1.33 imsak 3.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare n mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • YAKUT 7G Allah Allah.Bir şoför,yahut bir haydut İçin fazlaca lüks değil mi hu?Düşündüğümü gören kadın:Nişanlım erkek güzelidir.dedi."Tıpkı sizin boyunuzda ve yupınızdadır.Kadının dişiliği tuttu dedim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • musiki Müzik Amatörlüğü BÜLENT TARCAN s Herhangi bir işi meslek edinmeksizin ona az veya çok dereceli bir vukuf ve sevgi ile bağlanan amatörlerin en lı.ıl rastlandığı sanat müziktir.Bu müzik heveslile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • GÖRÜLMEMİŞ TENZİLÂTTAN İSTİFADE EDİNİZ Bu fırsat bir daha ele geçmez «avcvv* FLORYA SEFA SİTESİNDE r »atlar Fıatlar 130.000 Lira Bahçe içinde iki katlı.Apartman;her katta 1 Antre,1 Hol,4 48.000 Lira O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1960
  • vmm ŞAMPİYONLAR YANIN E HALİT KIVANÇ ROMA'DAN YAZIYOR İZLİ ADAMI:"Rüzgârın oğlu,Armin fiary 100 meireyi 10 saniyede koşan 23 yaşındaki Alman Hary için eski rekordmen Owens,"Hayatımda gördüğüm en müthi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • FATSA'DAKI KAZADA ÖLENLERİN 26 KİŞİ OLDUĞU ANLAŞILDI Baştarafı Birincide Kırbaç,Temel İbrahim özdemtr,Kazadan sekiz kişi yaralı,iki kişi de sağlam olarak kurtulmuştur.Sağ olarak kurtulan Sürmene kazas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • ESİN "TARAFSIZ KALACAĞIZ„DEDİ t Baştarafı Birincide tlılar.İhtilal,milleti birbirine kaynaştıracak ve tarafsızlığını muhafaza edecektirl'ıllardanberl milletimizi İçin için kemiren ahlâk buhranı vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • ÜLKÜ ANA ve İLKOKULU YATILI GÜNDÜZLÜ KADROSU TANINMIŞ VE SEÇKİN OİRETMENLERDEN KURULU OKULUMUZDA TALEBE KAYITLARINA BAŞLANMIŞDIR.SİSLİ TAYYARECİ CEMAL S.NOı 18 TEL.t 48 33 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • KADIKÖY KAYMAKAMLIĞINDAN Beherinin Muhammen Miktarı Tutarı Muvakkat kıymeti Çift teminat Cinsi Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Bekçi Ayakkabısı 49 00 117 5733 00 429 97 Yukarıda cins ve miktarı yazılı 117 çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • 4000 Metre Elbiselik ve 700 Metre Şayak Paltoluk ve Gocukluk Kumaş Satın Alınacaktır.İzmir Eshot Umum Müdürlüğünden:1 4000 metre elbiselik kumaş ve 700 metre gocukluk ve paltoluk şayak çeşitli firmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • ETKEN İZZET BENtCE'nin baskı rekorlarını kıran şaheser romanı genç neslin ısrarlı isteği üzerine her gün sekiz kitap sayfası halinde GECEPOSTASI gazetesinde neşredilecektir.12 Eylûl Pazartesi günü GEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • İSTANBUL 2 No.lu MUVAZZAF BAŞKANLİĞİ Sıra Dosya Vergi Tebliğ edilecek vesikanın No sı ı No.su 59/1714 Mükelcfin adı ve soyadı Sabahattin Bayram ve Tahsin Nevi Gelir Tarihi No.su 22256 Nevi 1 23/8/60 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • İNÖNÜ İHTİLÂLE YANLIŞ TEŞHİS KONULMAMALI,DEDİ t Başlara)ı Birincide çıkacak olanları kendim sevmedim.Herkese aynı şansı tanıdım.Geçmiş tecrübeler gerici cereyanların memleketin ilerlemesini yeniden du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • T.M.T.F.BAŞKANI GÖKAY'I İTHAM ETTİ Baştarafı Birincide klyeye bir protesto telgrafı gönderen Unes başkanı Baltz'ı çağırmış ve kendisine:Son hâdiseler basit bir ekalliyetin pulitik gayelerle yaptığı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ îsıi»i;TELEFON 27 1*2 10 SATILIK EMLAK SULTANAHMETTE 19-27.00& ne boş daireler,sahibinden.27 16 07.A SAMiHıNDlN' üsküdarm mutena yerinde 3 odalı konforlu daireler 18-38.000 arası 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1960
  • KÜLÇE ÇİNKO ALINACAKTIR.Gemlik fabrikamız İhtiyacı için:10 ton Cinko(külçe)kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz Alım Uzmanlığında görülebilir.Kapalı teklifin üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.09.1960
  • spor Sarı Kırmızılılar maçın favorisi.Saat 14.15 'de Karagümrük-Vefa karşılaşacak M İLLÎ ligin üçüncü haftası bugün İstanbul'da Karagümrük Vefa,Galatasaray lstanbulspor,Ankara'da ise PTT Altay ve Şeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • BEŞİKTAŞ,maçı için çalıştı Yarın hususi bir uçakla Kalyaya hareket edecek olan Siyah-Beyazlılar dünkü antrenmanda müdafaa taktiği denediler AVRUPA Şampiyon Kulüpler Kupasındaki ilk maçını Avusturya şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • ANKARA TENİS BİRİNCİLİKLERİ ANKARA,HUSUSÎ Ankara Bölgesi tenis birinciliklerine dün 19 Mayıs Stadı Tenis Kulübü kortlarında devam edilmiş ve dömifinalistler belli olmuştur.Bugün saat 13.30 dan itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • MİLLİ NACİ î%1'eIE NECDET A takımı ERDEM ŞEREF GORKEY antreuoıu B takımı antrenörü BÜLENT EKEN Genç takım autıtııuıu 21 EYLÜLDE İstanbul'da yapılması için evvelce prensip kararına varılan Türkiye Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • Tramplen atlama birincilikleri bugün başlıyor İstanbul bölgesi tramplen atlama birincilikleri bu sabah Heybellada plajında yapılacak müsabakalar İle başlıyacaktır.Bölge yüzme birincilikleri ise 13 Eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • Spor-Toto'nun dördüncü hafta maçları belli oldu Spor Toto'nun dördüncü hafta maçları tesbit edilmiş ve biletler dünden itibaren başbayiliklere tevzi edilmiştir.Toto'nun dördüncü haftasında yer alan ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • F.BAHÇE'DE FEVKALÂDE KONGRE İSTENİYOR Niyazı Sel,Müjdat Yetkiner'in Haysiyet Divânına verilmesini talep etti FENERBAHÇE İdare Heyeti azalarından bir kısmı dünkü toplantıda Niyazi Sel'in Umumî Kaptanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • Komada 16.gün Rusya 270 puanla öne geçti XVII nci Roma Olimpiyatlarının 16 ncı gününde Rusya Jimnastik ve silâhla hedefe atış» branşlarından topladığı madalyalarla Amerikanın elinden liderliği almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • Binicilik Ekibimiz Belli oldu ROMA,HUSUSÎ MİLLÎ binicilik ekibimiz,yarın yapılacak milletlerarası ekip müsabakasına Salih Koç,Cevdet Sümer ve Nail Güncnli'den müteşekkil bir kadro ile iştirak edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.09.1960
  • Koma OLimpiyatlarındakl son müsabakamızı yarın binicilerimiz yapacaklardır.Resimde en büyük kozlarımızdan biri olan Nail Gönenli bir müsabakada görülüyor.Binicilik ekibimiz milletlerarası ekip müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor