Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • D U RUM KABİNEDE TADİLAT C\7 MAYIS sabahı inkılâbı başaranlar demokratik düzeni S Sn kurmak ve serbest seçimleri tertiplemek için 3 ayın I yeter olduğunu düşünmüşler ve Millî Birlik Komitesi I işe bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • HALKALI SULARININ kullanılması yasak edildi Edirnekapı Nesligah mahallesinde görülen 31 şüpheli tifo vakasından 18 inde hastalığın mikrobu tesbit edilmiştir.Sağlık Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • Çarşafın kanunla Men'i isteniyor ÇARŞAFIN bir kanunla yasak edilmesi için Millî Birlik Komitesine başvurulması yolunda teşebbüse geçilmşitirüçüncü «Çarşafla Mücadele Haftası» münasebetiyle dün Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • İnönü dün Hukuk Asistanları ile aoroshı C.H.P.lideri Ankaradan gelen Aksal'dan izahat aldı CH.P.Genel Başkanı İsmet İnönü dün öğleden sonra Heybeliada'daki evinde İstanbul Hukuk Fakültesi asistanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • BÂZI SEMTLERDE ELEKTRİK KESİLECEK Yarın 8-16 arasında Şişli,Hürriyet Tepesi.Bulgar Hastahan»si,Çağlayan ATahallesi.Şehzadebası.Üniversite Sitesi.Vefa,Kovacılar,Atatürk Bulvarı «emtlerinde cereyan kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • Acelenin Mahzuru Abdullah Gözübüyük de Adalet Bakanlığından affedildi.Yazık,şimdi 30 liralık meşhur kitabının üzerindeki çok sevdiği sıfata yeni durumunu belirtmek için bir kelime dahn ilâve etmek zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • [MİLLİYET] Ankara'da emekliye ayrılan subaylar için inşa edilecek sitenin temeli Milli Savunma Bakanı Fahri ozdilek tarafından dün yapılan törenle atılırken.EMEKLİ SUBAY OLDU Emekliye ayrılan subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • İKTİSADİ DEVLET Teşekkülü Müdürlerine VETO HAKKI TANINDI ANKARA,HUSUSÎ İktisadî devlet teşekkülleri genel müdürlerine «Veto» hakkı tanınmıs''.r.Genel müdürler,iktisadi devlet teşekküllerini yönetmekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • Trafik kazalarında dün de 5 kişi öldü Trafik kazaları yüzünden dün de üç ilde 5 kişi ölmüş,kişi yaralanmıştır.ANKARA 70 yaşında Emine Gürcan,Ahmet Kız.ar adında bir şahsın kullandığı traktörün sadmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • Yüksek Askeri Şûra dun toplanarak generalliğe ve amiralliğe terii edecek olan albayları tesbite başladı ANKARA,HUSUSÎ YÜKSEK Askerî Şûra dün toplanarak 30 Ağustosta Generalliğe ve Amiralliğe terfi ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • Nezihe Arazın her saman zevkle okuvacağmız iki büyük eseri:HAZRETİ MUHAMMED Peygamberimizin hayatını en güzel hikaye eden kitap.Tamamen bez kaplı hususi cilt,5 renkli resimli kuvertür.350 savfa,Fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • Vali Muavini,Türk kadınının İnön yo Türkeş adına açıklama yaptı.Tulga çarşaftan kurtarılacağını bildirdi VALİ Muavini Kurmay Binbaşı Turhan Yavçan,Başbakanlık Müsteşarı Kurrnay Albay Alparslan Türkeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • I MİLLİYET] RÜYÜlf TAARREI7IIN Yll DÜNÜMÜ Kurtulu5 Savaşının nihai safhasını teşkil eden 26 Ağustos taar.DUlUlV IMMlinUfcUn IILVUnUinU rurunun 38 İnci yıldönümü dün bütün yurtta törenlerle kutlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1960
  • Gürsel ile vazifelendirdiği üç Bakan dün temas ve tetkiklerde 1 MİLLİYET] Ziraat Fakültesi Dekanı OsmanTosun'un Tarım Bakanlığına getirİlmeSİ kat ileŞtl DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKAM CEMAL GÜRSEL.BAŞBAKANL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • VENEDİK FİLM FESTİVALİ 7£Haw Ck*ft TUNCAN OKAN VENEDIK'ten yazıyor.Venedik'e ayak basarken.v ENEDİK.Lido Saat akşamın beşine yaklaşıyor.Daha uçak Venedik'in karşısındaki sevimli Lido adasının minyatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • ARI BISKUILERI HÜRRİYET TAHVİLLERİ DAĞITIYOR/İzmir fuarı münasebeti ile A R Bisküilerinin teneke kutu ve pa-ketlerinin içinde bulacağınız kuponlardan 10 adedini sarih adresinizle birlikte ARI BİSKÜİLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • BULMACA î 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Henüz kâfi derecede temellenınenıiş fakat temelleneceği umulan nazari fikir.2 Bey nin önünde bulunan cinsi inkişafla ilgili bir gudde;İş.3 îkide birde gayri iradî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • I I 111 11 I I I H 1 11 I 11 I I I I I I I I T 11 1 I 1 I I 11 I r I.1 I I I I I 11 t 11 II i I 1.1 11 I I 1 I I T I,I I 11111 11 İSTANBUL E 6.56 Atılış,dilek ve program I 7.00 tki marş 7.05 Aldemaro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • PAZAR Her yaşa,her zevke hitap eden tek mecmuadır Pa/aR PAZAR,Aktüaliteyi yakından takip ediyor:ir MODA:1925 30 yıllarının kadını yenidfen canlanıyor.İt Avrupayı Boşanma Dalgası kapladı.İr Long Beach'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • çekilişinde w;mm s$ H LİRA.Öğrenci bursu Hesabı açtıranlar/bu ve bundan sonraki çekilişlere de iştirak ederek.APARTMAN DAİRESİ ve ZENGİN PARA İKRAMİYESİ kazanırlar:Vadeli mevduata 0 Kadar faiz ödenir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • GÜVEN OTO KURSU KAYİTLAR TAKSlTLEy0$&.Beyoğlu A^acamil yanında Not 7#/»4'ftf300_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • 1 SİNEMALAR I BEYOĞLU A I.K A A I!Tel.44 23 62)1 Florida Korsanları Terry Moore Renkli İng.2 Kanun Adına Randolph Scott Renk li Türkçe.EMEK Tel:44 84 39)1 Krallar önde Gider Frank Sinatra İng.2 İtiraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinden Şirketimizin 23/Ağustos/1960 tarihinde toplanan fevkalâde hissedarlar umumi heyetinde 1960 hesap devresi için Bay Fettah Barın'm murakıplığa seçilmiş olduğu esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • 1IItl1Illlllll1lllll!IIIIIlIIIIlMIIIIII/Bahşiş parasına bu kadar olur MIRIN kırın,kem küm,öhö öhö.Uzun yıllar devletin çeşitli müesseselerine kargı tenkidler İm ölçüyü geçemedi.Politikacıların şahısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Kıymetli mesai arkadaşımız MARİKA PRİNGO'nıın vefatını teessürle bildiririz,Cenazesi bugün Cumartesi 27 Ağustos 1960 saat 15 de Kuruçeşme Aya Dimitrl Rum kilisesinde icra olunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • SOKAKTA KUNDAĞA SARILI ÇOCUK BULUNDU Dün gece Şehremlninde Pazartekke so kak 2 numaralı evin önünde kundağa •anlı terkedilmiş bir kız çocuğu bulunmuştur.Tahminen bir aylık olan çocuğa Şefkat Muhtaç İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ALÂKALILARA 1960 İzmir Enternasyonal Fuarı İngiltere Pavyonundakl standda teşhir ettiğimiz OVATSON CHAS.F.THACKRAY UNİCAM COSSOR DAMANCY)Firmalarına ait TIBBÎ TEŞHİS TEDAVİ CİHAZ ve AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • İSTANBUL TİCARET ODASI Sayın Azalarının Dikkatine Odamızca sayın üyelere gönderilen anket varakalarında,cevapların 24 Ağustosa kadar verilmesi yazılıdır.Mevzuun ehemmiyetine ve tacirlerimizin müşahede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1960
  • NEZÂRETTEKİ ŞAHSİN ALAN BİR POLİS Adnan Dönmeaer İsimli bir polis memuru Kadıköy Emniyet Amirliğlnd» nezaret altına alınmış bir farısın arabası na binerek gezmeye çıkmış ve bir duvara çarparak otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • Olimpîya Politika ve Spor salonunda birbirleriyle rakip olan Amerikan ve Rus sporcuları arasında şimdi aşk maceraları başladı AMERİKAN ve Rus sporcuları Roma'da kendilerini tatlı bir aşk rüzgârına kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • C K C B C Sür ¦»¦umul.ı,V:TÜRKİYE t BANKASI İratlı Küçük Cari Hesaplar 1960 Çekilişi Talihlileri 0^ 50^000 LİRALİKİPEŞİN SERMAYE İİCRAiyiİ^Sİ KAZANANLAR:1 Şerif Şener Ankara)2 Mehmet Dilber Yenîcami)3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • ANTİKAM KOVBOYLARI VE ASLAN ABDÛUCANBA7 J MNIMLAÎUN DELERİNİ KOH^EtfPlE ÇlKTlKIA&l,&FYLERÎN 5AÇLAÎHN1 BiftYANTÎNlPjfîP,OMUIMUlNi VATK&LARLLA.6ENİ5LeTTı'KlHAÎ BÎR P£ W 6Ü£Uj APAM A8DÜLCAMPAI V£ TAKAM 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • 200000 liralık PARA ve APARTIMAN DAİRELERİ İKRAMİYELERİ TÜRK TİCARET BANKASI Vadeli lı«t 50 Liraya Vadesiz her 150 Liraya T.8 BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • Hür olmanın sevincine varlıklı olmanın sevincini de için Hürriyet Tahvili âlınızf f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Beher Tableti 500 mgr.Askorbik Asid ihtiva eder 20 Tabletlik tüplerde depolara tevzi edilmiştir.Dr.İHSAN SAMİ LABORATUARI Gürün Han Kat 9 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • Lumumba 8.M.Kuvvetlerinin de Çekilmesini istiyor Belçika kuvvetlerinin Amerikan uçaklarıyle nakli Pazartesiye kadar tamamlanıyor LEOPLODVİLLE,AJANSLAR Belçika Pazartesiye kadar Kongonun tahliyesini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • Ankarada Amerikalı bir gedikli tevkif edildi ANKARA,HUSUSÎ Gümrük kaçakçılığı yapan bir Amerikalı dün nöbetçi mahkeme tarafından tevkif edilmiştir.Amerikan Yardım Kurulunda vazifeli olan Başgedikli Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • Radyo İmtihanları STANBUL radyosu Türk musiki kısmı beş on günden beri,I radyo icra heyetini ve hariçten radyoya intisab etmek is-I teyenleri Ankara ve İstanbul'dan tegekkül eden bir heyet i huzurunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1960
  • Kayseri Belediye Reisliğinden 1 Aşağıda ada parsel numaraları ile mesahası,muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 8 parsel ersa kapalı zarfla artırmaya çıkarılmıştır.2 İhalesi 19/9/960 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • *m*E c a v açügA h iç Davan am az i AÇ KALMAKTAN KORKAR ^A?TAMAM MEKHALDH.SEN DE UNUN AÇLIKTAN DLMESİNi iST&MEZSİinj» FDa TOKC*IĞL!N\AKTIK ŞUİ KiZı UYUTA8;Ç£;n!KOk -«H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • SSAHNE Aşm-Am p»=r GOBijHMErsi j Vyley' N/ v I ffOZMuŞTUZşey aaagî-v,DExâıı GO^OUM AAu?wa.I Bfi_K 4Md,I ÇEK^ TAUİHSİZ "TU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • KÎMSİI-İP?BEUO SAŞ«A BİR.İŞİ VARDIR.Av\A KJE KAD.AR.PARjİ «IeRi'ü.LEK KΗPEŞİNE TAKI UlP ŞUN*UN OEROİlMf ANLAVÜCA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • CJSCO Kİ D H/ÛVıK.ŞU ClNAVET rfuesi Et_E"SI AVDimi^AniimcAV» KADAtZ.OR.Tii.KTA 3o.KÜNAMVECEVcSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • WB İM tt 250 10 JkJk UZUM SAÇU Bil?müzİsvemim BulunrfVvASl l_4z.ıto.BEN» HEA\E.N SEMCE BUL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • VAZK.HAL.BUKI BEN DH SAKA çı«Ot_ATA ALOılZA.C4KTIM.I h s Ai.Şlj PAtZAYi İKİ »ciı_JAe* v U.tffi&i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1.İstanbul Askerlik dairesine bağlı 1940 doğumun 4 üncü celp gurubunu teşkil eden Çatalca,Eyüp,Silivri,Şişli)askerlik şubelerinin kaynaklarında mevcut kara,den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz ihtiyacı bulunan 15 adet tek veya çift musluklu su soğutma cihazı,kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.2 İhale,8/9/1960 Perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • Tekel Gene!Müdürlüğünden:1 İstanbulda bulunan Fabrika ve İşletmelerden mülhakat İdareleri ve Fabrikalarına ve mütekabildi bu idarelerle fabrikalardan İstanbuldaki fabrika ve işletmelere ve Eskişehir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • SATILIK DÜKKÂNLAR Beşiktaş,Yıldız asfaltında IBA Mahallesinde bu kerre in şâatı tamamlanmış olan dükkânlar,satışa çıkarılmıştır.Müracaat:İstiklâl caddesi Hidivyal Han kat 4 İBÂ Limited Şirketi 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • İstanbul Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübünden Hüviyet varakaları yenilenecektir.Azamızın 1-9-1960 tarihine kadar kulübe müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • YAKUT GOZLU KEDİ 62 Eh.öyleyse ben o tarafa geçeyim.Arkadaşım belki oradadır?Çocukların muzip bir seklide bakıştıkları güzümden kaçmadı:Ne var?Niye gülüşüyorsunuz?Hiç ağabey.Şimdiye kadar oraya hep el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • GEC KALIYORUZ!DİKKAT BÜLENT TARCAN MIHI IIII11 İlli İlli 11 Ilı İlli I HIK BIzdfl plak sanayii,Avrupa ve Anıerikadaki benzerleri ile kıyaslanacak seviyeden çok uzaktadır.78 devirli disklere sığdırılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Ol İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 959/4605 Bir borçtan dolayı ipotekli Beyoğlu Kuloğlu mahallesi Taktaki sokağında eski İÜ,yeni 8,İÜ kapı,24 patta,488 ada ve 4 parsel sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1960
  • KİRALIK YÜKLEYİCİ VE DOZER Hafriyat işleri yapılır.P.K.783 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Üstünlüğünü ispat etmiştir.Paklar;çamaşıfâ nefis,birkoku;verir.Bütün Türkiyede jj numaralı temizleyici olarak tanınan üstünlüğünü yüksek temizleme hassasına borçludur Her köpük temizleyici değildir.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • İzmir'deki 326 odalı otel 1961 de açılıyor Almanlar tarafından inşa edilen otelin bitirilmesi için 60 milyon liraya ihtiyaç var İZMİR,HUSUSÎ Emekli Sandığı tarafından Îzmirde.Cumhuriyet alanının arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Yeni Kabineye alınacak üyeler tesbif ediliyor t Baştarafı Birincide madiği,yalnız onlarla umurni meseleler üzerinde hasbıhal yaptığı söylenmektedir.İstanbul Milli Eğitim Müdürü Prof.Vahit Turan da dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • ORDU ATLARI İÇİN SERUM GETİRTİLDİ Türk Ordusu atları arasında çıkan «Afrika atları hastalığı» na karşı 30.000 ünitelik serum,husus!bir Amerikan uçağı ile Tahran'dan memleketimize getirilmiştir.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Bir B.M.heyeti Kıbrıs'a gidecek ANKARA,HUSUSÎ Eylül ayı içinde Kıbrısa iktisadi durumu İncelemek üzere bir Birleşmiş Milletler heyeti gidecektir.Bu heyetin vereceği rapor,Birleşmiş Milletlere kabulü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Powers'in karısı Amerikaya döndü MOSKOVA,A.P.Rusyada 10 sene hapse mahkûm edilen U-2 pilotu Powers'ln karısı Barbara dün,Kruşcev ile görüşmeden Amrrikaya müteveccihen Moskovadan ayrılmıştır.Mrs.Powers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • SLAVİA DİZEL MOTORLARI ve BOL YEDEK PARÇALARI GELMİŞTİR İHSAN KENT Tahir Han Kat 5 Karamustafapasa Cad.203 istanbul Tel:44 99 03 P.K.298 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • PÎTALB PİYALE PlYAtl PİYAL8 PtYALB PtYALB PtYALS PlVALe PİYALE PİYALE PİYALİ PİYALİ PİYALİ PİYALİ PIYAL6 PİYALİ PtYALB PİYAl' PİY P' MAKARNASI MAKARNASI MAKARNASI MAKARNASI MAKARNASI MAKARNASI MAKARNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Denizlide kömür fiatları indirildi DENİZLİ,HUSUSÎ Birkaç gün ev%'el et,ekmek ve peynir fiyatlarında yapılan tenzilâtı müteakip dün de kömürün tonunda 20 liralık tenzilât yapılmıştır.Belediyeden verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Hatay Valisi Saatçıgil merkeze alındı ANKARA,HUSUSÎ Hatay Valisi Enver Saatçlgil'in merkeze alındığına ve yerine emekli Tuğgeneral Muammer Rulgen'in getirildiğine dair kararname dünkü Resmi Gazetede y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Amerikan Elçisi dün Gürsel'i ziyaret etti ANKARA,HUSUSÎ Amerikan Büyükelçisi Fletcher Warren,dün öğleden sonra Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'i ziyaret etmiştir.Warren,Amerika dönüsünde yapama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • İŞ BANKASININ 36 NCI YILI DÜN KUTLANDI Türkiye İs Bankası dün 36 ncı yılını İdrak etmiştir.Bu münasebetle banka mensupları Taksim Abidesine çelenk vazetmişler,«aygı duruşunda bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • YÜZMEDE UNSAL FİKİRCf ELENDİ t Baştarajı Altıncıda eü olmuşlardır.Böylece Olimpiyatların İlk altın madalyasını kazanma •erefi ev sahibi İtalyanlara nasip olmuştur.MÜESSİF HÂDİSE Dün yapılan 100 kilome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • 960-61 MİLLÎ LİG MAÇLARI BAŞLIYOR t Baştaraft Altıncıda Kaıımpaşanın bu müsabakayı zor da olsa kazanacağı tahmin edilmektedir.Günün ikinci maçında,Fenerbahçe İle Vefa milli ligin başında ilk çetin müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yan it1 e r i n 1 fiilen ldara eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • HtCRİ Cumartesi RUMÎ 1380 27 AĞUSTOS 1376 Rebiiil-evvel Ağu«-4 1960 14 VAKİ [T VASATÎ EZANÎ Güneş 5.22 10.30 öğle 12.15 5.24 İkindi 15.59 9 08 Akçan 1 18.51 12.00 Yatsı 20.30 137 İmsak 3.34 8.42 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Pil ATVOMEN ŞIK BAYANLARA MÜJDE Almanya'dan ithal edilen son sistem elektrikli «PHANOMEN» Saç kesme makineleri ile cildi tahriş etmeden KOL,BACAK ve KOLTUK altı saçlarınızı kolaylıkla traş edebilirsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Türk Hava Yollan Anonim Şirketinden 1 Yeşilköyde bir adet Nissen Barakasının 16.380.55 TL.keşif bedelle kurulması işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 6 Eylül 1960 Salı günü saat 11.00 de GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİ Konservatuar Müdürlüğünden Konservatuar yatılı kısmına batı musikisi,gündüzlü kısma da Batı ve Türk musiksi,Tiyatro Bale öğrencileri imtihanla alınacaktır.Yatı kısmının 15 Eylül ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • İZMİR FUARI GÜMRÜKLEME İŞLERİNİZDE G Ü N A K Gümrükleme ve Nakliyat Ltd.Şti.İZMİR BÜROSU emrinizdedir.Atatürk cad.Belediye İş Han 6.Telef.34083 İzmir MERKEZ:Galata Rıhtım caddesi Frank Han Kat 1.İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Sağlık tesislerimizin ihtiyacı olan 20 adet komple oksijen verme-cihazı ile,10 adet komple oto-skop alınacaktır.Bu işe ait tekliflerin,evsaf be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • Çarşafın kanunla men'i isteniyor t Baştarafı Birincide ile değil,çarşaf giymeyi yasak eden bir kanunla halledilecektir» demiştir.Çarşaflı kadınlara verilmek üzere Derneğe manto bağışı yapılmaktadır.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • 34 EMEKLİ SUBAY KAYMAKAM OLDU t Baştamfı Birincide Selâhattln özakın Boyabat)Bnbtbrahim Karag Divriği)Bnb.Arif Tuncer Maçka)Bnb.Durmuş Ertan Çarşamba)Yrb.Muzaffer Vural Karabük)Yrb.Sclâhattin özaltan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • İÇİŞLERİ BAKANI polislere nasihat etti ANKARA,HUSUSİ Poll« Enstitüsünde dün yapılan bir törenle «ORTA.K» kursunu bitiren 253 polise diplomaları verilmiştir.Tören saat 15 de başlamış,okul müdürünün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • VEFAT Merhum Miralay Şükrü Akbıyık'ın kızı.Türk Ticaret Bankası Müfettişlerinden merhum Suat Toranın esi,Saadet Toran'ın gelini.Saniye,Bedla Ezgü'nün,Adnan ve Bedri Akbıyık'ın kardeşi,Sedad ve Nilüfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • FOTOĞRAF FİLİMLERI İthalâtçı fiatiyle satılır.Müracaat:A.İPEKÇİ Aşirefendi Cad.Alyanak han,Telg:MEDtPEK Tel:22 28 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • KİRALIK L 1/2 Cub yardahk Caterpillar TRAKSKAVATÖR Buldozerli Müracaat:Tel:21 45 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • TVRKEŞ'IN,İNÖNÜ İLE İHTİLAFI YOK t Baştarafı Birincide çocuk lahibt olan bir göçmenin batı hukuki İhtilaflarını halletmek İçin yine hususî temaslarla ücretsiz olarak bil hukuk müşaviri tutulmuştur.H C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ paiIlîlİlBMNİiİİ TELEFON n uı 10 SATILIK EMLÂK BEYLERBEYİNDE satılık evlik apartımanlık arsalar.Gazinocu Muhsin* 44 07 82.DEVREN satılık kahvehane.22 10 93.GOZTEPEDE 5 odalı dairele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.08.1960
  • Vali,Beşiktaş Rapid maçına İzin verdi Vali Tuğgeneral Refik Tulga bir İstisna olarak,Şampiyon Kulüpler Turnuasında Türkiyeyl temsil edecek Beslktasın Rapid Ue yapacağı maçın,çarşamba günü oynanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • GALATASARAY YARIN ANKARA'YA GİDİYOR Galatasaray profesyonel futbol takımı Ankaragücü ve Geıç;erbirliği İle 2 karşılaşma yapmak üzere yarın sabah Ankaraya gidecektir.Sarı kırmızılılar pazartesi ve çarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • Mahalli lig maçları Mahalli lig maçlarına yarın sabah Şeref «tadında 3 müsabaka.Ue bağlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • BUGÜNKÜ PROGRAM 09.00 Basketbol:Eleme maçları 00.00 Kürek:Kano tipi 10.00 Sn topu:tkl eleme m«cı.10.00 Hokey:Eleme maçları.10.00 ve 20.00 Güreş:Greko Romen.15.00 ve 21.00:Boks:Eleme maçları.15.00 Yüzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • GREKO-RÖMENDE FTENA PUAN DUpÜMy g M gj ÜS H 9 S M CS O Di 'S «8 t—S •9 fc-I d a A S İH E A O S i S o 0Ü o 52 KİLO 3 0 3 0 1 3 1 1 1 2 57 KİLO 0 1 2 3 0 1 0 0 62 KİLO 3 3 3 3 1 1 1 1 67 KİLO 1 73 KİLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • AYHAN'IN LİSANSI Altay adına çıkarıldı İZMİR,HUSUSÎ Galatasaray kulübü tarafından transfer edilen amatör futbolcu Aynanın lisansı dün vize edilmiş olarak eski kulübü Altay'a gönderilmiştir.Altay kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • BÖLGEDE BİLET SATIŞI MENEDİLDI İstanbul Bölgesinde satılan biletlerden bir kısmının karaborsaya intikali düşüncesiyle,İstanbul Valiliği bölgeden maç bileti satışını men etmiştir.Ayrıca kulüplere veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • Greko-1960 OLİMPİYAT OYUNLARI Greko-Romen güreş;milli takımımızdan 52 kiloda Kazım Gedik dün sabah yapılan müsabakalarda Rus güreşçisi Ivan Kochergin'e taşla mağlup olmuştur.Resimde Rus güreşçisi,Kâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • BUGÜNKÜ RAKİPLERİMİZ 52 kilo:Kâzım Gedik Pirvulescu Romen)57 kilo:Sadrettin özden Lauchle Amerika)62 kilo:Müzahir Sille Kazlmies Polonya)67 kilo:Adil Güngör Thomas Danimarka)73 kilo:Mithat Bayrak Clak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • Mnlıt KIVANÇ bildiriyor Bulgaristano 3-0 mağlûp Sür'atli ve bol deplasmanlı bir futbol oynayan rakiplerimiz karşısında Amatör Millî Takımımız azimle dayandı Don sabah başlayan yüzme müsabakalarında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • Millî lig maçları başlarken Bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri üç büyük gehirde milli lig maçları bağlayacaktır.Milli lige dahil olan 20 takım bu çetin mücadeleye en iyi bir şekilde hazırlanmaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1960
  • 1960 61 MİLLÎ LİG maçları başlıyor Bugün M.Paşada F.Bahçe-Vefa,Ankarada G.Birlitf-D.Spor,Izmirde Altay-A.Ordu karşılaşıyorlar 1960-61 millî lig maçlarına bugün İstanbul,Ankara ve İzmir'de yapılacak mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor