Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • ŞOFÖR EHLİYET İMTİHANLARI TRAFİK SUAL VE CEVAPLARI ve DİĞER BAZI LÜZUMLU BİLGİLER Yazan:ORHAN EYÜBOĞLU 1960 YILI,YENİ 3.cü BASKISI ÇIKTI.KİTAPÇILARDA BULUNUR.ÖDEMELİ GÖNDERİLİR.Fi:TL.2,50 KÜLTÜR KİTAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • i w*.%a I.İSfe.m,W Devlet ve hükümet başkanı Orgl.Cemal Gürsel dün kendisini ziyaret eden »azet.aahiplerbıt Uahat verirken.Cemal Gürsel gazete sahipleri ile görüştü DEVLET BAŞKANI "BİZ MATBUATIN YOLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • TOPKAPI OLAYININ İÇYÜZÜ ANLAŞILDI İnönü'yü taş ve sopalarla öldürmek isteyen sarhoş D.P.Meri dağıtan Bnb.Bayraktar hâdisede C.Kosovanın parmağı var,dedi l MİLLİYET] Topkapı olaylarında C.H.P.liderinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • Şehrimizdeki oteller Pazar günü kazançlarını hazineye bırakacaklar Şehrimizde mevcut 280,otel Pazar günkü hâsılatlarını,Cemiyetleri vasıtasıyla Hazineye teberru edeceklerdir.Cemiyet Reisi Nusret Vuran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • Rüzgâr dün de ağaçları devirdi Sühunet 11 dereceye kadar düştü.Ankara'da yıldırımdan bir kişi öldü,üç kişi de yaralandı Dün şehrimizde zaman zaman sağanak halind» yağmur yağmış,sıcaklık 11 derece İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • 7 Üniversitelinin Akıbeti meçhul Üniversite Tahkik Hey'eti adına konuşan Doçent Kemal Oğuzman,bâza talebelerin ailelerine sahte telgraflar çekildiğini açıkladı Kayıp Üniversiteli öğrencilerin durumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • DURUM BU KARAR YERıtMDEDiR ¦mr EMLEKETİMİZDE siyasî partilerin en küçük Mart taksi-LrJL m&ta kadar yayılmış teşkilâtları,komünist ve faşist partilerin özelliklerini taşımaktadır.Batılı ülkelerde siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • Parti ocak ve bucak teşkilâtı kalkıyor Bakanlar Kurulunun kararı Milli Birlik Komitesi taralından tasdik edilince yürürlüğe girecek İhracatı gelişthmek i\zeıe bu meıkez kurulacak ANKARA,HUSUSÎ Partile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • Doktorun Hatâsı Kıbrıs'taki Türk'lerin Lideri Dr.Fazıl Küçük,bir telgraf çekerek ana vatandaki devrim hareketini candan alkışlamıştı.Bundan sonra Dr.Küçük'ün gazetesinde sabıkları tel'in eden bir yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • Sovyetler yardım Teklifinde Bulundular ANKARA,HUSUSÎ 27 Mayıs inkılâbından sonra Sovyet Rusya tarafından Türkiye'ye yardımlarda bulunmak üzere teklifler yapıldığı dün açıklanmıştır.Teklifler yeni teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • illi Birlik omitesi ngim and geçek Saat 18 den itibaren Mecliste yapılacak and içme merasimi radyo ile yayınlanacak ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesi üyeleri bugün saat 18 de törenle and içeceklerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1960
  • [İLHAN DEMİREL} Dünkü Miting'de gençler ve yeni elbiselerini giymiş olan polisler birbirlerine kargı sevgi tezahüratında bulunurlarken e/e/e verdiler Üniversitede yapılan mitingde Rektör Onar,sakıt ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • SİNEMA u*uxx*c Festivali başlarken.X.Milletlerarası Berlin Film Festivali bu gece,genç F:insiz rejisörü Philippe de Brocanın «Aşk Oyunları* ı Les Jeux de l'Amourı adil filmiyle açılacak.Bu railletlera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum Yusuf Celâl Umur'm kerimesi,Hasan Umurun gelini,Celâl Umut'un refikası,Akın Umur'un annesi,NAİME UMURun Ebediyete intikalinin kırkıncı günü olmak doLayısiyle aziz ruhuna ithaf edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • YIUN J 4 NCü| ÇEK İLİŞİNDE l #300.000 Liralık İKRAMİYELER» r-J ^ğ/100000 Ura t)R •MMMMMI Hm hm 10 5000" İr.10*.1000 w liri 60.000 BUTUN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız Vuıli'H tor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1959 yılına ait Sanayici İstatistik Anket cetvelleri)nin kabul müddeti son olarak 15 gün uzatılmıştır.Mezkûr cetveller üyelerimizin ve sanayimizin ana dâvalarının tevsikine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • m ı mimlinin ilintilin m İSTANBUL 6.57 Açılı?ve program 7.00 ş Marşlar 7.10 Şarkılar ve türküî 1er 7.30 Karışık s.ıbah müziği z 8.00 Haberler ve hava durumu I 8.17 Plâk dolabından geçmeler 1 8.45 Saz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • OĞLAK BURCU TB 122 Aralık 20 Ocak] Boğa burcunda doçan blıi i!e aranızda bir gönül yakınlığı olacak.KOVA BURCU t 21 Ocak 19 Şubat] Bir alışkanlığınızın zararını görmek üzeresiniz.Ailenizin içinde mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Evlerimiz arasındaki yol;Çehre.2 Bir çiçek;Sert gönül kırıcı.3 Bir kumaş şekü;Kendini satmak için yapmacıktan hareket.4 Tersi hudut;Tsnıınm bir ismi.S Birir.in şerefini kıracak söz ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • CADDEBOSTAN Gazinosu BU AKŞAM Hizmetinize giriyor.Programda:ORHAN BORAN Necdet Koyutürk Orkestrası ve zengin atraksiyon NOT:Her Cumartesi Pazar tam programla matine Telefon:55 24 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • MEPROL Amerika ve avrupada halkın saadet hapı diye.isimlendirdiği yeni ve modern bir sinir iiâcı memleketimizde d* yapılmaya başlanmıştır.Ham maddesi sentetik bir müsekkin olan Meprnoamat IriRi I tere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ CESED ADLI TIBBA GÖNDERİLDİ ölümü şüpheli görülen Ayşe Kılıncay İnimi!bir kadının cesedi morga kaldırılmıştır.Hasköyde oturan Ayşe evvelki gün evinde otururken ani olarak fenalaşrnış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • Fazla günahta durmaktan 33 ileri galan ZZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI ı Il'g' I V.FAYDALIDIR OPON,baş,dış,adale,sınır,lumbago ağrılarım teskin eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara Ordusu için Subay ve Astsubay yetiştirmek üzere Askeri Lise ve Orta Okullar ile Astsubay Hazırlama Orta Okullarının bütün sınıflarına.Askerî Müzika sınıf okulunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • BELEDİYE MEMURU DÖVENLER ÇOĞALDI Şehrimizde son zamanlarda hemen her gün birkaç Belediye Zabıta memuru dövülmekte veya hakarete uğramaktadır.Dün de Eminönü ve Samatyada'Cem Giiregül Halil Oktay ve Şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • ÜNİVERSİTEDE İMTİHAN LİSTELERİ HAZIRLANDI İstanbul üniversitesi Fakültelerinde 3 "İVmmuz'da baslıyacak umumi imtihanlara alt listeler peyderpey ilân edilmektedir.Dün de Hukuk Fakültesinin imtihan günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • Vilâyetin yaptığı bütün ziyafet masrafları inceleniyor Vilâyetin rlyafet masrafları tahkik edilmektedir.Tedavi görmemiş veremli hastalar* uzun tahkikattan sonra sadece 25 liralık yardım yapılan Vilâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • 1 Sabıkların avukatlığı r ANİ insan bazan saçma sapan hayaller 1 kurar,düşüncesini bir takım afakî fikir sporlarına kaptırır ya.Ben de arada sırada kendimi sabıkların avu-E katı yerine koyuyorum.Bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • Misel Renkli Toto Dü|-Cresann c-1 SİNEMALAR J B İ,t'OĞL V A L K A Z A R Tel 44 25 62)1 Zorlu Pilot Bob Hope Türkçe.2 Çöl Şeytanları Ralph Meeker Türkçe.ATLAS Tel 44 08 35)X İspanyol Askı Car fmen Seri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • Öğrenci Kursları BİRDERS 2,5 Liradır.İzahat İsteyiniz.BİLGİ DERSHANESİ CAÖALOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • KREDİ YAPI SANDIĞI İÇİN VALİLİK TAHKİKAT AÇTI Kredi Yapı Sandığı hakkında Vilâyetçe tahkikata başlanmıştır.2 yıl evvel kurulan ve mesken yapacağı vaadi ile âzâ kaydeden Kredi Yapı Sandığı hakkında,Aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • I ı ıh MÜ OTO KURSU 3TZ7T1 EHLİYET ALINCAYA KADAR 350,AOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • EYÜP ADLİYESİNİN NAKLİ İSTENMİYOR Eyüp Adliye binası yıkılma tehlikesi arzettiğinden Eyüp Adliyesinin Sultanahmet Adliye Sarayına nakil istenmiştir.Bu işleğe muarız olan avukatlar 70 imzalı bir dilekç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • BİR DOKTOR ZİMMETİNE PARA GEÇİRMİŞ Bakırköy Bez Fabrikası Hastanesi personelinden bir doktor,zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanacaktır.Dok tor hakkında yapılan ihbar tahkik edilmiş ve dosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • BANKADA GÜMÜŞ İSLİ 4 TABANCA BULUNDU Dun Hollanda Bankasında yapılan bir aramada hususi kasaların birinin içinden gümüş işlemeli dört tabanca ile gene gümüş islemeli 5 kama çıkmıştır.Hususî kasanın sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • D.BANKASI BÜFELERDE TENZİLAT YAPACAK Denizcilik Bankası,bugünden itibaren Şehir Hatları vapurları büfelerinde ve Liman lokantalarında yüzde 10 ilâ 20 arasında bir tenzilât yapmaya başlıyaeakur.İdare,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • ELAZIĞ ŞİLEBİ 1.282.000 LİRA NAVLUN SAĞLADI Denizcilik Bankası Şilepçilik İsletmesinin Amerikan Kredisi ile yeni aldığı Elâzığ çifebt dün Umanımıza gelmiştir.Norveçte lnsa edilen ve 2 milyon 60 bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • ODUN İHTİYACI TESBİT EDİLİYOR Belediye kış aylarında odun tanzim satışı yapacaktır.Belediyenin döner sermayeli zaruri ihtiyaç maddeleri alım satım kurumu asgarî 30 bin,azami 40 bin çeki odun mubayaa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1960
  • RADYO İNKILABA AİT PİYESLER İSTİYOR istanbul Radyo İdaresi,programlarında Mili!tnkılâplan aksettiren piyes ve skeçlere geni?yer verecektir.Radyoevi Kumandanlığı,Atatürk ve' Türk gençliğinin ideallerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • HAVALARA NE OLDU?Sağnak halinde yağmur ve rüzgâr yüzünden havaların soğumasına rağmen hu sene ya% geçen seneye nisbetle daha sıcak geçecektir i İbrahim ÖRS Dün şehrimize,sağanak halinde yağmur düşmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • 1 Mayıs sokağa çıkma yasağının sebebi açıklandı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi talebe ve asltanlanndan 60 kişilik bir grup Davutpaşa kışlasını ziyaret etmiş ve Kemal Aygün ile Bumin Yamanoğluna b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • BM M BÜTÇESİNDE 2 MİLYONDAN FAZLA TASARRUFSAĞLANDI ANKARA,A.A.Milli Birlik Komitesi dün aldığı bir kararla B.M.M.bütçesinde 2.370.000 liralık tasarruf sağlamıştır.Meclis bütçesinin onarımlar ve yapı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • İsim benzerlikleri Mevduatına haciz konulanlar başlığı altında yayınladığımız listede ismi geçen Kemal Sönmezin avukata Kemal Sönmezle,iş adamı Mehmet Çolak'ın da İnebolulu tüccar Mehmet Çolakla alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • M.M.V.İstanbul I.No.Iı Satmalına Kom.Bşk.dan:Pazarlıkla aşağıda yazılı yiyecekler pazarlıkla satın alınacaktır.Şartnameleri komisyonda görülüremsi Semizotu Kaşar peynir MİKTARI 6500 Kİ.TUTARI Lira Kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • ABDULCANBAZİN MACERALARI YAAAf.G07l£ĞM^ A£K GİpHCEK D0-DOSTUM—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • r heu Übju "1 Yanınızda fazla para taşımayın.bankamız sizin hizmetinizi görür.Bankamızda bir hesap açın ve para ödemek için çeklerimizi kullanın.Bankamız istanbul'da 37 senedenberi faaliyetedir.I I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • iktisadî ve Ticarî ilimler öğrencileri tavzih ediyorlar İktisadi ve Ticareî İlimler Akademisi öğrencileri tedrisatla ilgili 6 isteklerinin yanlış anlaşıldığını bildirmektedirler.«Öğrenmek ve çalışmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • JAPON BAŞVEKİLİ DE istifaya karar verdi Kişi,istifa için tarih vermedi.Amerikan Japon anlaşması acele bir merasimle yürürlüğe girdi DIŞ HABERLER SERVİSİ Japon başbakanı Kişi İstifa etmeye karar verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • Sağlık Bakanlığından bâzı zevat emekliye sevkedildi ANKARA,HUSUSÎ Sağlık Bakanlığı teşkilâtında ileri gelen bazı zevat emekliye esvkedilmiştir.Bakanlık müsteşarı emekli general İbrahim Şevki Atasagun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • Siyasal Bilgiler talebesi Kıbrıslı Türk gençleri desteklediğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Genel Kurul Başkanı Kutlu Özgüvenç,Kıbrıslı Türk öğrencilerin bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • KIBRISLI ÖĞRENCİLER NÜMAYİŞ YAPTI Dr.Fazıl Küçük'ün sahibi bulunduğu gazetede sabıkları koruyan bir yazının çıkması Türkiye'de tahsilde bulunan Kıbrıs'lı Türk talebeleri üzüntü içinde bırakmıştır.Şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • Fâzıl Küçük,Millî İnkılâba bağlıyız ve inanıyoruz,dedi Doktor Fazıl Küçük,Gençlik Bayramı münasebetiyle gönderdiği bir mesajda «Biz Kıbrıs Türkü olarak Milli İnkılâba inanmış ve bağlanmış kimseleriz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • İnönü,Günaltay'a bir mektup gönderdi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,İstanbul İl Başkanlığından İstifa etmiş bulunan Şemsettin Günaltay'a bir mektup göndermiştir.İnönü bu mektubunda şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • İsmail Hakkı Tonguç vefat etti ANKARA,A.A.Eski ilk öğretim Genel müdürlerinden köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç dün saat 10 da evinde vefat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • ŞALE-RESTAUMNT TARABYA Sayın müşteri ve dostlarının hizmetine 25/6/960 günü akşam servisinde hazır bulunacağını saygı ile arzeder.Tel:62 40 01 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • WANTED ENGLISH SPEAKING dVIL ENGINEER AND ENGLISH SPEAKING ACCOUNTANT FOR CONSTRUCTION PROJECT AT SAMSUN ONE YEAROR LONGER CONSTRUCTION EX-PERIENCE NECESSARY CONTACT MR GUMPERTZ VINNELL CORPORATION İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • KONVEYÖR BANDI ALINACAK Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesinden İşletmemiz ihtiyacı için şartnamesinde yazın esaslar dahilinde kapalı zarfla,1200 metre Konveyör Bandı satın almac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • 19 MAYIS PROVALARI teriler için ilk provalarını dün [ASAF UÇAR] Sâkıt iktidar tarafından yaptırılmayan 19 Mayıs Spor ve gençlik bayramı gösterileri 26 Haziran günü yapılacaktır.Gençlik teşekkülleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • T.H.Y.tasarruf için bâzı İç seferleri kaldıracak İZMİR,HUSUSÎ Türk Hava Yolları idaresinin tasarruf gayesiyle bâzı yeni kararlar aldığı,bu arada bazı iç seferlerin kaldırılacağı öğrenilmiştir.Sabık ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • Akşehir D.P.İdare heyeti icraya verildi AKŞEHİR,HUSUSÎ Akşehir D.P.İlçe İdare hey'eti İcraya verilmiştir.Buna sebep,954 den beri Belediyeye ait binanın kira ücreti olan 3000 lirayı ödememiş olmasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • Söke'de devrim aleyhinde beyannameler dağıtıldı Durumlarından şüphelenilerek nezaret altına alınan 30 D.P.li sorguya çekiliyor SÖKE,HUSUSÎ 21 22 Haziran gecesi şehrimizde Milli İnkılâp hareketi aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • [A.P.J Japon veliahtı Prens Akiiıito ve karısı prenses Miçiko kendileri İçin yeni inşa edilen eve taşınmışlardır.Evlenmelerini müteakip Tokyo banliyösünde küçük bir eve muvakkaten yerleşen gençler yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • Kıbrıs'ta müzakere dün tekrar başladı Yeni plâna göre adadaki üsler İngilizlerin ihtiyacı olmadığı zaman Kıbrıs Cumhuriyetine terkedilecek LEPKOŞA,RADYO 7 haftadır çıkmazda bulunan Kıbrıs müzakereleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1960
  • I Bizden sonra lufan olsun 5 ITİARİHE malolan bu sözün,Fransız krallarından Onbeşinci I I Lui tarafından söylendiği rivayet edilir,yanlıştır.Bu söz,I kralın metresi Markiz dö Pompadur tarafından söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • r,1 Numaralı yahudi düşmanı 15 sene sonra yakalandı?Hazırladığı korkunç plânlarla altı milyon Yahudi öldürten Eichmann,israil'de dâva gününü bekliyor UENOS Aires'in Corrlenteı W^k raddesi her ram an k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Istanbulda büyük bir şirketin,personel servisi için,memur istihdamı işlerinde tecrübeli bir elemana ihtiyacı vardır.Aranılan vasıflar şunlardır:1 Bir ecnebi lisan bilmek,2 35 40 yaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • Rarfuo piyasası için Kalite ve Fiat Bakımından GÖRÜLMEMİŞ BİR FIRSATI mahdut miktarda NiKOLA TESLA Ituılyolnrımız gelmiştir fi Lâmbalı 3 Dalgalı Dinamik Eti fit IM Oparlör:250x150 mm Fevkalâde Tonalit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • Uflilliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • 1 HtCRÎ CUMA RUMÎ 1379 24 1376 Zilhicce HAZİRAN Haziran 29 19 6 0 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 2.29 8.45 Öğle 12.16 4.31 İkindi 16.17 8.32 ı Akşam 19.45 12.00 Yatsı 21.49 2.04 İmsak 2.09 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • PTT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEKLİF İSTEME İLÂNI 1)NATO şebeke işlerinde kulaııılmak üzere aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır.2)Mezkûr malzemeyi evvelce ithal etmiş olanlar Türk parası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • SATILIK KAMYONLAR FORD MAMULATINDAN yeni gelen 6 silindirli 5 1/2 fabrika tonajlı benzinli Mercury Kamyonlarının ithalâtçı kârı ile satışına devam edilmektedir.Türk İnter Makineleri A.Ş.Bankalar han k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • GÜZELLİĞİNİZİN HAVAYA İHTİYACI VARDIR.Temiz ve kusursuz bir tene sahip olmak İçin bulunan sihirli formül deri hücrelerinin daha iyi nefes alması ve kan dolaşımının takviye edilmesidir.Bunu sağlamak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • Bu VENt GÜRÜLTÜ İÇ.y^P \dSı DA HİÇ ç»cıuM,»yoe_f usiA *you,N/ERecE 5iM.HAREKETLİ X PE İ BIK KJ4DIN bu„ I OCDİdİN Gi.BlRAZ.OSUUJ I Si VCÛPACA-iı_E KONUŞ,J Sim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • İlİİliİtlililİlliİ:Bit* MAS"TaHANe\İÇİN 4CET_E LAÇ\Sı.P/ieı^ exv\îşle%.P'\ÇOK mühi'mrl ı aauhFa 55.1 İSE v mim BiKsey.vb toABuU EDERSENİZ,4P_ICÛDAŞIN yERİNe EŞy^yı BEN Gö-Tüeeyı'**.a*esl_e.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1960
  • AS4MIN ARTIK ME SÎZE NE £E BAS ^ASiNiA Z4RARı DOKUNURI OMU ADALETİN APFET/VtEZ TE£AZ S'KSOM ViNE B'JRAUA^Aİl lO,GELEMEZ 8ELK[ tAA TED S5Ü ©ENE KÖVlOLER» sülük e,igi sö^orüR mo OSRSİN.CİCİCAN?ALMAZSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • ZORLU İLE İLGİLİ BİR İHBAR YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ CHP.nm sabık Kars Milletvekili Hasan Erdoğan,sabık Dışişleri Bakanı Fatin Rüstu Zorlu hakkındaki bir suiistimal dosyasını dün Millî Birlik Komitesine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Bayar'ın çiftliğinden inek aldıklarını söyleyen iki celep yakalandı HUSUSİ 15 adet ineği sakıt Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın çiftliğinden aldıklarını söyleyerek satmak isteyen iki celep yakalanmıştır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • ES O şirketinin bütün evrakına el kondu tZMİR,HUSUSÎ Vilâyetçe tâyin edilmiş bulunan Ticaret Borsası İdare Heyeti,seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çalışmaların yani sıra suiistimallerle de meşgul olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Çinliler Hindistan Tibet hududunda vığınak yaptı YENt DELHÎ,RADYO Komünist Çinliler Tibet Hindistan hududunda geni?çapta bir yığınak yapmışlardır.Açıklamayı yapan Hindistan Genel Kurmay Başkanı yığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Ödemişti Alim Efe aldığı krediyi halen ödememiş HUSUSÎ Eski Reisicumhur Bayar'm yakın dostluğunu nüfuz suiistimali için kullandığı ileri sürülen Ödemiş'i!Alim Efp'nin bir bankadan 1950 yılında aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Alaşehirde deprem ALAŞEHİR.HUSUSÎ Dun sabah saat 9.12 ve 8.13 İle Hileden sonra saat.14.13 de Doğu Batı istikametinde çok şiddetli-üç yer sarsıntısı kaydedilmiştir.Hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • A.A/dan 8 kişinin işine son verildi AAKARA,HUSUSÎ Anadolu ajansı mensuplarından 8 kişinin iğlerine son verilmiştir.Bunlar arasında sabık Basm-Yayın ve Turizm genel müdür muavini Münir Müeyyet Berkman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Gürsel kendisine hakaret edenleri dâva etmiyor ANKARA,HUSUSİ Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel kendisine hakaret edenler hakkında dâva açılması için muvafakat isteyenlere şunları söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • LİVERPOOL'DE 11 KIŞI YANARAK ÖLDÜ LIVERPOOL,A.P.Buyuk bir mağazada çıktıktan yonra sur'atle genişleyen yangın 11 kişinin yanarak ölmesine sebep olmuştur.Mağazanın mutbagında patates kızartılırken çıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • GENERAL GRUNTHER RUSYA'YA GİDİYOR Bugün VVashington'dan hareket edecek olan eski NATO Başkumandanı Varşova'ya da uğrayacak WASHİNGTON,A.A.Amerikan Kızılhaç Kurumu Başkanı General Alfred Grunther Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Topkapı olayının içyüzü anlaşıldı ğ Başlaraiı Birincide mıyorum.Tabancamı,trafik araba-Atlı polisler de D.P.îi «arluv'ar kala-memura dayadım,bana su cebalıgının etrafına kimseyi tik t* "fcl «Efendim,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • ki bankanın para kabul selâhiyeti kalktı ANKARA.HUSUSÎ Bakanlar kurulu iki bankanın mevduat kabul selâhiyetini Maliye Bakanlığının teklifi üzerine kaldırmıştır.Mevduat kabul selâhiyetleri kaldırılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • 7 ÜNİVERSİTELİNİN AKIBETİ MEÇHUL Başta rafı Birincide Zulftkar Demiruren Tıp Fakültesi»,Erdoğan Özatay,Fahri Rıza Sadegil,Dursun Ulu tas,Mahmut Öz,Serkis Galepyan ve Burhanettiıı Yeniaydın.Demirören h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Subaylar ordudaki vazifelerine dönüyor Mulkl ve İdari sahalarda geçici vazifeler almış olan subaylar ordudaki asıl vazifelerine dönmeye başlamışlardır.Birinci Ordu Müfettişi Korgeneral Muzaffer Alanku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • GENÇLİKLE POLİS ELELE VERDİLER t Baştaraft Birincide yeni bir ruhun hâkim olduğunu belirterek şunlar» söylemiştir:27 Mayıstan evvel,o kara günlerde ben kıtalarımla Üniversitede,gençlerin İçeri girmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • CEMAL GÜRSEL GAZETE SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞTÜ t Ba-ştaraft Birincide cesaret veren kahramanlar sayıyorum.demişür.Ankara,İstanbul,İzmir.Adana ve Samsan gazetelerinin sahip,başyazar ve yazarlarının katıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Şehrimizdeki oteller Pazar günü kazançlarını hazineye bırakacaklar t Baştarafı Birincide GAZETEMİZ VASITASİYLE YAPILAN TEBERRU Gazetemize 51 okuyucumuz alyans ve ziynet eşyasını makbuz mukabilinde tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • RÜZGÂR DÜN DE AĞAÇLARI DEVİRDİ t Baştaraft Birincide Ankara da evvelki ffiin yağan şiddetli yağmurlar sırasında düşen yıldırımlardan bir kişi olmuş,3 kişi yaralanmıştır.Yağmurdan korunmak için bir ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • ATLAS ROKETİ HEDEFİNİ BULDU WASHİNGTON,RADYO Kıtalararası bir Atla» güdümlü roketi dün Cap Canevera)deneme üssünden atılmış ve S bin kilometre uzaktaki hedef bölgesine düşürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Kızılay ve Kızılhaç 5 Temmuz'da Istanbulda toplanıyor CENEVRE,RADYO Beynelmilel Kızılay ve Kızılhaç birlikleri uzmanları 5 HA 8 Temmuz aratında İstanbul'da bir toplantı yapacaklardır.Türkiye,İran,Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Dinar canavarı dün yakalandı DEMZLI,HUSUSÎ Dinar tlç«ssınin Karalaş köyünde 4 jşun önce karısını,kayınvalidesini,ve iki yaşındaki çocuğunu öldüren ve iki kızını da ağır şekilde yaralıyan Dinar canavar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • KAÇAKÇİLİK YAPAN 3 YUNANLI LIKÇI EŞME'DEN KAÇTI SON DURUŞMADA KEFALETLE TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR ADLİYE KÂTİBİNİ KANDIRARAK SANDALLA SAKIZ ADASINA KAÇMIŞLAR İZMİR,HUSUSÎ Bir müddet evvel Çeşme açıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR İZMİR,hususî Altın fiyatlarındaki gerileme devam etmektedir.Gerilemeyi önlemek maksadiyle bâzı kombinezonlar çevrilmesine rağmen dün külı;e 10 kuru?dalıa düşmüş ve 15 lirada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TAKSİM Receppaşa cad.12 No.Iu dukan bos sat.48 50 13.KELEPİR Fabrika devren bütün müştemilâtıyla.22 68 21.DEVREN Lekeci ve Kolacı dükkânı her işe müsai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • BETON DEMİRİ İTHAL MALI:8-10-12-14 m/m DERHAL TESLİM 215 KRS.BAŞAK TİCARET ve SANAYİ MÜESSESESİ GALATA,YENİ KEMERALTI CADDESİ SEVGİ İŞ HANI KAT:2 No.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • 3a4Mile yemekleriniz daAct,nefis olur!i MÂİİ* mm\Hazırladığın ı z yemek ister basit isterse zor olsun SANA ile daima nefis ve lezizdir.SANA ile yemek pişirmek hakikî bir zevktiri *$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • 4 KULÜP PAZAR'A KONGRE YAPIYOR t Baştarafı Altıncıda 3 Temmuzda normal kongrelerini yapacak olan Beşiktaşlılar da dün bir toplantı yapmışlar ve kongreye tek liste İle girilmesine ittifakla karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Hüsamettin Güreli:Toto devam edecek dedi Basto.ra.fi Altıncıda maya henüz vakit bulamadım.Bu sualinize bir müddet sonra kesin bir cevap verebilirim.S Spor Şurasını toplamayı düşünüyor musunuz?C Memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Transfer kulüpleri iflâsa götürüyor Bağtarajı Altıncıda narak Galatasaraya amatör tranıfer yapacaklardır.İki futbolcu kulüplerine İstifalarını vermişlerdir.Galatasaray idare heyeti bu,tene kontratı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1960
  • Parti ocak ve bucak teşkilâtı kalkıyor Baştarafı Birincide C.H.P.nin hâlen 630 ilçe ve 67 il teıkilâlı bulunmaktadır.C.H.P.Genel Merkezi bu husestaki görüşünü bilâhare açıklayacaktır.İdareciler Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.06.1960
  • [HADİ İPEKYÜN] [HADİ İPEKYÜN] [HADİ ÎPEKYÜN1 Fenerbahçe ile on mukavele imsalayan Vefalı Hilmi günlerini Kadıköy'de Fenerbahçe'n taraftaf ve futbolcularla Fenerbahçe Ue mukavele İmzalayan Hilmi'yi yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • Hüsamettin Güreli:Toto devam edecek,dedi ANKARA,VELİ NECDET ARIĞ bildiriyor BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Tuğgeneral Hüsamettin Güreli muhtelif konularda sorduğumuz soruları aşağıdaki şekilde cevaplandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • Bu haftaki Gürsel Kupası programı Cemal Gürsel Kupası futbol maçlarına yarın ve pazar günü Mithatpaşa Stadında devam edilecektir.19 Mayıs gösterileri dolayısiyle her iki gün de 2 maç oynanacaktır.Karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • RÜZGÂRIN OGLÜ Dünya pistlerinde »Rüzgârın oğlu» diye tanılan Batı Almanyalı Armyn Harry,Zürth'te yapılan beynelmilel atletizm müsabakalarında 100 metreyi 10 saniyede koşarak yeni bir dünya rekoru kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • Hüsamettin Güreli,Mc Gregor vazifeye devam edecek dedi Beden Terbiyesi Umum Müdürü General Hüsamettin Güreli Basketbol takımı olimpiyatlara iştirak etmeyecektir ama,koçları Mc Gregor çok kıymetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • KISA HABERLER DÜN Moda yüzme havuzunda yapılması icap eden mevsimin ilk yüzme müsabakası olan Ordu ve Gençlik yarışmaları hava muhalefeti dolayısiyle tehir edilmiştir.AVRUPANDtf muhtelif şehirlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • F.Somer idarecilik hayatını bırakıyor Karagümrük kulübü umumi kaptanı Fahri Somer önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan kongreden sonra faal idarecilik hayatından çekilecektir.Somer,buna sebeb olarak ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • TÜRKİYE AMATÖR Şampiyonası bugün Samsun'da başlayacak olan futbol maçlarına 4 grup birincisi iştirak ediyor.SAMSUN,İLTER NUR bildiriyor Şampiyon ftakarya Grup birincisi Yıldırcmspor,Samsun Grup 1960 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • G.SARAY'A MAÇ TEKLİF ETTİ Bulgar Lewsky takımı dün Galatasaray kulübüne bir mektup göndermiş ve kendileri ile Istanbulda bir maç yapmak istediğini bildirmiştir.Sarı-Kırmızılı idareciler mevsim sonu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • 4 kulüp Pazar'a Kongre Yapıyor F.Bahçeliler tek listeyle kongreye gidiyor.K.Gümrükte f.Sevin'e cephe alındı PAZAR günü Fenerbahçe Karagümrük kulüpleri normal,Beşiktaş mali,Vefa ise nizamname kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1960
  • İBRAHİM KARABACAK Sözünü Kırkpınarda söyleyecek.598.KIRKPINAR bugün başlıyor Çetin geçmesi beklenen Baş'a irfan Atan,I.Karabacak,M.Ali Yağcı,#0.Çakar,S.Kanmaz,N.Güreşen ve Ş.Filiz katılacak RIZA ATAKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor