Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • D.P.nin topladığı paraya el kondu Sabık iktidarın serim masrafları için tazyikle topladığı meblâğın bütün Türkiye'de 100 milyona yaklaştığı sanılıyor İZMİR,HUSUSÎ Sabık D.P.iktidarının,seçim masraflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • ANKARA'DA TALEBE dövmüş olan polisler TESBİT OLUNUYOR 28 Nisandan 27 Mayii İnkılâbın* kadar Ankarada yapılan nümayişler lirasında öğrencileri döven ve yaralayan polisler tesbit edilmektedir.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • [İLHAN DEMİKEL] nVACllinA CEIIİT 0 Nlsan *unu cereyan eden hadiseler «anasında bLr tankın altında kalarak şehit lAolflUA fCnlI tUa İstanbul Eıkek Lisesi talebesi Nedim özpulat'ın öğretmenleri ve arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • ZORLU'nun ANNESİ İLE KİZİNİN EVİ ARANDI Çeşitli mücevherat ile 13 bankaya yatırılan 948 bin liraya ait cüzdanlar bulundu Sabık Hariciye Vekili Fatln^ Rüştü Zorlu'nun annesi Güzide Zorlu'nun Taksimdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • Ordu personeli makam maaşlarını almadı inkılâbı müteakip çeşitli makam ve memuriyetlerde geçici olarak vazifelendirilen Ordu personeli,tavzLf olundukları makamların tahsisatını kabul etmemişler,cadec*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • E NOT:Diktatörlük devrinde çizemediğim sabık Başbakanın karikatürleri politikacı hüviyeti altında giz-leniyordu.Bugün hepinizin ötedenberi tanıdığı bu tipin sırrını açıklamakta bir mahzur kalmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • m m mi' GEMLİK'TE MİTİNG [MİLLİYET] Sakıt Reisicumhur Celâl Hayar'ın doğduğu ye?olan Gemlik'te öğrenciler ve halk dün İnkılâp hareketi lehinde hir miting yapmıştır.Yurdun her tarafında tertiplenen mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • YATAK ODALARINIZ İÇİN 40 x 88 135 x 68 ve 160 x 68 santim ebatlarmdaki SAĞLAM YOL HALILARI İHTİYACINIZI MUHAKKAK KARŞILAYACAKTIR Mefruşatçılardan Halıcılardan Arayınız fta£l*m Tloartt Sanayi Türk Ltd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • 12 Eski mebus Daha emniyet Altına alındı inkılâp hareketini müteakip firar eden T.M.T.Feski Başkanı Samet Güldoğan dün Elâzığ'da yakalandı MİLLÎ Birlik Komitesi karariyle dün İstanbul ve diğer illerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • Polis elbiseleri Değiştiriliyor İçişleri Bakanlığı bu kararı,halkın polise karşı beslediği nefret hissi dolayısiyle aldı ANKARA,HUSUSÎ Dahiliye Vekaleti polis elbiselerinin değiştirilmesine karar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • Yurt dışındaki sabık mebuslar çağırılıyor dönmemekte israr edenler Türk vatandaşlığından çıkarılacak ANKARA,HUSUSÎ YURT dışında bulunan milletvekille'rinin tesbitine başlanmıştır.Yurt dışındaki bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • BANKA MUAMELESİ HAKKINDAKİ KAYIT DÜN HAFİFLETİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekâleti bankalardaki mevduat ve banka muameleleri hakkında İS Hazirana kadar devam edecek yeni bir tebliğ yayınlamıştır.Resmi me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • DURUM BU BiR İHTİLAL DEĞİLDİR TÜRK Silâhlı Kuvvetleri 27 Mayıs 1960 da dünya tarihinin i f iradiye kadar kaydetmediği,esi görülmemiş bir ihtilâlle inkılâbımı*» gerçekleştirmiştir.Bu yüzdendir ki başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • Gürsel Anıt Kabri Ziyaret Etti Devlet ve Hükümet Başkanı,özel deftere «Büyük Atam,bizi tasvib ediyorsan en büyük mükâfatımız bu olacaktır» diye yazdı ANKARA,HUSUSÎ DEVLET ve Hükümet Başkanı Orgeneral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1960
  • Suçsuz D.P.Mebusları seçimlere girebilecek Gürsel,tahkikatsonunda masum oldukları tesbil edilen eski mebusların seçime katılabilmeleri için derhal serbest bırakılacaklarını söyledi Devlet Reisi ve Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • 1r*r1r*irir*+iririr+irirkir+1ririr+iririr1rk1r1ririrkirkiririr+ı SİNEMA Tust&uc Dk£ut,XI1I.CANNES FESTİVALİ YARIŞMAYA katılan filmler arasında,armadan Kazanabilecek güçte t-ierltrln bol oluşu,Festival
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • 3 Uncil keşidede bu apartımamn bir dairesi sizin olabilir.v 13 JİB» gp^^ OENıZ MANZARALI ^TKALÛRiFERLl VE PARKELİ ADRES X^ GÛMME BANYOLU j #YÜKSEK GELİR GETİREN 6AÛDAT CAD.1 LÜKS «E EMSALSİ2 ^T PtAJ Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • BU AKŞAM ğ saat 22.00 de V'M%,İSTANBUL RADYOSUNDA Bgsciroci 21 PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI V "w 1 İl Programı Takdim Eden:ORHAN BORAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • OĞLAK BURCU fal [22 Aralık iu Ocak] Aileniz blrblılna bağlı ama fikir ayrılıkları var.içlerinde menfaatlerini fazla düşünenler var.KOVA BURCU tçkf [21 Ocak 1» Şubat] Muhitinizin davranışın* daa bir ıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • ECE Makarna Fabrikası Sayın müşteri ve Dostlarının Bayramını tebrik eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 Yapılması veya yapılmaması müslümanlıkça aynı olan hareket;Kayıp.2 Plskoku;Lezzet.3 Garipler memleketin yabancıları;Birdenbire.4 Büyük süslü balıkçı kayığı.5 Kllo'nun yarısı;Bir kumaş Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU A ı K A K Tel:44 2f 62)1 Dev Adam Clark Gable Renkli Türkçe.2 Kesküı Kılıç Amerikan t Un.I Kclıl.lt Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Yabancı Silâhşor Randulph Seot Renkli int'.z Denizalt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • ^ü4i£mBISIKLET LASTİKLERİ Ş EN ÜSTÜN KALİTELİDİR Ketenciler Fındıkçılar Sok.No.10 Tel:222165
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • A ÇATI Ayten ve İlhanı Gencer Bayramıma tebrik «der,yazlık balkonda sizleri beklerler.Restoran Çay saati T«l:48 XL Tk Pavyon:Nut:Ziyafet,ve toplantılar kabul •dili*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • Doğum ve Teşekkür Sevgili kızılın* Müıeücr Ajkan'ın doğumunu dost v* ukiübalarımıza müjdelerken blıvok mütehassıslarımızın İmkânsızlıklarını büyük ilmi çalınmaları İle yenerek senelerden beri bekledlğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • Tabiî hukuk ve kanun ESKİ Devlet Demiryolları Genel Müdürlerinden ralımetli Galip Gürcan'ın «Ters-Yüza diye bir piyesi vardır ki,Ankara'da oynandığı yıllarda pek beğenilmişti.Bu piyeste bir fabrikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • BELEDİYEDEKİ SUİİSTİMALLER İÇİN BİR HEYET KURULACAK Belediyedeki suiistimalleri tahkik İtin bir heyet teşkil edilecektir.Heyet Belediyenin muamelâtını inceleyecek ve yapılan İhbarlar üzerinde duracakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • SEYYAR ESNAFA KARNE VERİLECEK Belediye,butun seyyar esnafa karne verecektir.İS Hazirana kadar bu İs bitirilecektir.Bugüne kadar İhmal edilen halk İçin çok mühim olan bu konuda alınan karar kesindir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • ELLİ LİRA MÜKÂFAT.Bu İlanım gibi öpüşmeye cesaret eden hanımlara veriliyor.MARİFETLİ DENİZ MAHLÛKLARINDAN insanla öpüşen İnci Folcoğlu,kendi lisaniyle konuşan Yaşar Fokoğlu,alkışla havaya kalkan Leylâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • DOĞUM Konya muhabirimiz AH İhsan Tuna İle eşi Ahder Tunanın 1/6/9GU günü bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Safiye İsmi verilen yavruya uzun ömürler diler,anne ve babayı tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • NFTALİN Sanayi Naftalini arzu edenlere ilân Tel:44 11 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • MEVLİD 27.4 1960 tarihinde aramızdan ebediyen ayrılan merhum ERTUĞEUL ÜNAL'ııı ruhuna İthaf olunmak üzere 6.6.1960 günü Nemllzade sokak No:26 Kadıköy,evinde mevlidi şerif kıraat olunacaktır,merhumu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • Sulukule Rakkaseleri Bu gec« Pendik SahU Slte»l YOSUN PAVYON'da Otel Restoran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • miiiimiiİiimiiii.miiimiİii.hmi.İSTANBUL i 1.57 Açılı» program 7.00 ğ Karışık sabah müziği 7 30 Oyun havaları 745 Piyanist Jean August 8:00 Haberler ve hava durumu 1.17 Plak dolabından seç-meler a 45 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1960
  • ZO AĞUSTOS ^CEKiLiŞi &r Her ay.500 n.S ^BBS V liraya kadar ZENGİN ÖMÜR BOYUNCA1 PARA 1 L AYUK GELİR/^İKRAMİYELERİ J İfep26v JİSİ$& AĞUSTOS yJ\^JL?iıy'J gjPİÎjJfc,İKİLİSİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • ]îmmmmm^to4,u*r.sssse^i HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAYIS İZMİR'DE GENÇLİK HAREKETE GE(Mİ$,HÜRRİYET NÜMAYİŞLERİ BAĞLAMIŞTI 29.4.1960 İstanbul'da vuku bulan hâdiseler "Kulak Gazetesin marifetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • OSMANLI n/4 Apartman dairesi H AdeHOÖ.OOO lira J\Ader 20.000 lira aijrıca V 80.000 liralık muhfelif para ikramiifeler!ÇekİlİS IOAgustosl960 BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇESİNDE Bu akşamdan itibaren HER AKŞAM Halk Türkülerinin yeni yıldızı ÜMİT ŞENER NEVZAT EKMEKÇİ ve arkadaşlarının iştiraki ile)Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • İstanbul Erkek Lisesi Müdürü azledildi İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Ahmet özbay'a İşten el çektirilmiştir.Müdürün İşten el çektirilme sebebi hakkında her hangi bir açıklamada bulunulmamakla beraber,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • Ankara Üniversitesinde bir komite kuruldu ANKARA,A.A.Ankara Üniversitesi senatosu:«Milli İnkılâp hareketlerinden önce üniversitenin maruz kaldığı tecavüzleri ve bunlarla ilgili muamele ve olayları tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • AMERİKAN ELÇİSİ SARPER'LE GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUS] Amerikan Büyükelçisi Flethcer Warren dün saat 15.30 da Dışişleri Bakanı Selim Sarper'l ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • Üç günde 3 makineli,4214 âdi tabanca teslim olundu İstanbul Milli Birlik Komitesi Başkanlığı bir tebliğle teslim olunan silâhları açıklamıştır.Tebliğde şöyle denilmektedir:«1 Hazirandan 3 Hazirana kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • Sarıyer Ceza Hâkimi istanbul Savcısı oldu İstanbul Savcısı Sebatl Yalçın,dün Adliye Vekâleti emri İle İstanbul Hâkimliğine tâyin edilmiştir.Jstanbul Savcılığına da Sarıyer Ceza Hâkimi Uluer Yücesöz se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • Kruşçev,Eisenhovver'e dün iş teklif etti DIŞ HABERLER SERVİSİ Kruşçev Zirve Konferansı için hazırlandığı İddia edilen yeni Rus silâhsızlanma plânını açıklamış ve Eisenhower'e d* i)teklifinde bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • SÜREYYA [KEYSTONEI TATİLDE İran'ın sabık kraliçesi Süreyya Isfendiyari bir tatil devresi geçirmek için Yunanistan'a gelmiştir.Resimde sabık kraliçe talebelik günlerinden beri arkadaşlık ettiği Nandi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • Ziraat Fakültesinin imtihanları tesbit edildi ANKARA,A.A,Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesinin imtihan günleri aşağıdaki şekilda tesbit edilmiştir:Birinci sınıf imtihanları 13 Haziran 1960 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • Bütün Vekâletlerden azamî iktisat istendi Başbakanlık yaptığı tamimde tasarrufa riayet etmeyenlerin şiddetle cezalandırılacağı bildirildi ANKARA,HUSUSİ Başbakanlıktan Bakanlara yapılan bir tamimde büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • Neapbey ITRİYAT MÜESSESESİ N.SÜER ~fe#tik İ V »V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • «ıı mu.ninnimi inlinin 11 un ıı ııııııiMh TAKVİMDEN BİR YAPRAK J I f*t BABAMIZA SANA Aga derlermiş.Ben sana Baba diyorum.Devleti,mil ğ leti ve hürriyeti kurtaran halaskarların basma geçtiğin gün j evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1960
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER GECE TEPEBAŞI BAHÇESİ BÜYÜK YILDIZ ZEKİ MUREN'i EŞSİZ YENİLİKLERİ İLE TAKDİM ETMEKLE İFTİHAR DUYAR Yerlerinizi ev velden ayırtınız.HER PA' ıat 13 ten itibaren tekmil kadro ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇESİ Bu akşamdan ibaren HER AKŞAM GÖNÜL YAZAR'ı iftiharla takdim eder.Masalarınızı evvelden ayırtınız.HER PAZAR tam kadro ile 13 den itibaren İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇESİ Bu Akşamdan İtibaren HER AKŞAM MODERN KOMİKLER BALARISI AHMET ve OZDEMİR'i İftiharla takdim eder HER PAZAR taat 13 ten itibar.İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Masalarınızı evvelden ayırtıma.Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • PazaR Menderes'in yakalanış fotoğrafını veriyor Beyaz ihtilâle dair en güzel fotoğraflar bu hafta PAZAR'DA Bu Hafta Mutlaka Bir PAZAR Alınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • SEKRETER Bir mail müessese için Fransızca bilen an aa Um mezunu sekreter aranmaktadır.İsteklilerin tercüme!halleriyle bir resimlerini posta kutusu 1030 tst adresine göndermeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • ATLATTIĞIMIZ BUYUK TEHLİKE Türk milleti,gizlenen hâdiseleri öğrenebilmek için asıl mücadeleyi adice istismar eden kızıl radyoları dinlemek zorunda kalmıştı ÖMER SAMI COŞAR Burası Moskova radyosu.Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • Çocuklarınıza vereceğiniz en güzel Bayram Hediyesi görünmeyen futbolcular BİR KUTU MAÇ çikletleridir.Amerikan Çiklet ve Şekerleme Fabrikası,Kuledibi Şimşir sokak 15/1 Galata Tel:44 82 67 Telg:Çikfab.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • YENİ NORMANDîYA FEVKALÂDE MANZARA YAZLIK TARAŞ MUHTEŞEM RESTORAN ve HASANBABA PAVYON AÇILDI Her gün öğle ve akşam temiz mezeler ve nefis yemekler,zarif hanım garsonlar servisi masalarınıza yaparlar.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇESİ Bu akşamdan itibaren HER A K A M mm GÜLER GÜRSES NİHAL KÖKNAR Her Pazar saat 13 ten itibaren içkisiz aile matinesi Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • TEPEBAŞI BAHÇESİ BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM BEHİYE AKSOY'u İftiharla takdim eder HER PAZAR saat 13 ten itibaren tekmil kadro il» İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90 Program:TÜKEL KONSER BÜROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1960
  • Sümerbank Umum Müdürlüğünden 1 Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası tevsii inşaatı birim fiat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Yapılacak inşaatın keşif bedeli 4.000.000.li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • üçük ve Denktaş Kıbrıs'tan geldi Kıbrıs'h Türklerin liderleri bugün Orgeneral Gürsel ve Dışişleri Bakanı Sarper ile görüşecekler K ANKARA HUSUSÎ IBRIS Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr.Fâzıl Küçük,beraberin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • SKİ MEBUS DAHA MHİYET ALTINA ALİNDİ t Baştarafı Birincide ADAPAZARİ Vilayetimizde Gar-j Bizon Kumandanlığı taralından nezaret altına alınanların tam listesi dün basın* veı Bu şahıslar tunlardır:Kütükç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • liyiıjıuiiv t Baştarajı Birincide olmayan gençlerin teşkil ettiği kitleler üzerine insafsızca ateş açıldığı kendilerinin ağır seklide dövülüp yanlandı-I ğı ve birçok gençlerin öldürüldüğü aTtık muhter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • 150 hesap uzmanı ordu ile beraber çalışacak Büyük İnkılâp hareketinden aonra Türk ürduıuyU birlikte çalışmak UUyenlerln »ayı»ı £ün geçtikçe artmaktadır.Mali veya iktisadi mevzularda ücretsiz olarak va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • ZORLU'nun ANNESİ İLE KIZININ EVİ ARANDI Bajtarajı Birincide men İçinde otuz gram olduğu söylenen külçe «ttıii,Uç Ounanlı ve bir İngiliz altını,yirmi adet tapu »enedi,muhtelif bankalara ait 13 adet cüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • VEFAT Merhum Ahmet Hulusi beyin refikası,Nuri Tan,Hatice Erk» men,Ay#« Tan'ın çok sevgili anneleri.Fahir Ergin,Göksel Oünlz,Suna Tan'ın kıymetli büyük anneleri ZEYNEP TAN vefat etmiştir.Cenazesi 4.6.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • Erkek ve çocuk elbiselerinde HAKİKİ %50 Tenzilât KARADENİZ ELBİSE MAĞAZASI TENZİLÂTLI FİATLARDAN BAZILARI PİYASADAKİ MAĞAZAMIZDAKİ EVSAF CİNSİ FİATLAR FİATLAR 100 yün Tüvit ceketler 220.110.Lira Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • Mâllâuel S m k i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı 1*1 irini fiilen İdari iden meiül müdür ABDİ İPEKÇİ B(uıld\ğ% Ytr:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • HİCRİ Cumartesi KUMl 137» 4 137i Zilhicce HAZİRAN Mayii I 19 6 0 U VAKİ T VASATİ EZANİ Güne* otu ikindi Ak^am Yattı İmsak L-4.29 12.12 16.12 19 36 21.36 tıs 8.53 4.36 S 36 12.00 2.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • İsparta As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1.İsparta Garnizonu ihtiyacı için 2000 ton buğday v« çavdar kırdırıl&caktır.Bedeli 100.000 lira,geçici teminatı 6250 liradır.2.Kapalı zarfla ihalesi 20.61960 Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • D.P.nin TOPLADIĞI PARAYA EL KONDU t BaftaraU Birincide çim masrafları için Di»,yt para ödemelerini zajlamıstı.O zaman,bazı müesseselerden yarım milyon liraya yakın para tr" sil edllmiçtiöt» yandan,büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • Suçsuz D.P.mebusları seçimlere girebilecek baştarajı Birincide rebllir misiniz?C Buna aiçin lüzum hissedeyim?Komitenin başkanı benim ve kararları birlikte alıyoruz.S 400 Bâbık D.P.milletvekilinin tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • BANKA MUAMELESİ.HAKKINDAKİ KAYIT DÜN HAFİFLETİLDİ Buştarajı Birincide hesaplarındaki bakiyelerini kullanmaları »erbest bırakılmıştır.Ticari mevduat mutat usullerle kullanılabilecektir.Nakit dışında hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • Hükümetimizi tanıyan devletler 41 i buldu ANKARA,A.Aisveç,Vatikan,Yugoslavya,Libya,Finlandiya,Sudan,Bulgaristan,Polonya ve Çekoslovakya da yeni hükümetimizi tanıdıkların bildirmişlerdir.Bu suretle şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • Reşide Bayar,izmir'de ikamete mecbur tutuldu ANKARA,HUSUSÎ Sabık Reisicumhurun karısı Reşide Bayar.dun uçakla İzmir'e götürülmüştür.Reşide Bayar,İzmir'de İkamete mecbur tutulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • Amerika'nın 50 milyon dolarlık yeni kredi vermesi bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekâletine yakın çevreler Amerikanın önümüzdeki günlerde Türkiyeye 50 milyon dolarlık bir kredi açması İhtimalini beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.MURAKIPLAR HEY'ETİNDEN,Bankamız esas mukavelenamesi 44 45 İnci maddeleri gereğince hissedarlar fevkalâde umumî heyeti 20/Haziran/960 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • RUS MENŞELİ B.112 Komple iesisli BİSİKLETLERİMİZ GELMİŞTİR Miktarı azdır acele ediniz.Eminönü Fındıkçılar No.10 Tel:22 21 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • DENİZCİLERE İLAN Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Seyir ve Başkanlığından bildirilmiştir.İLÂN NO:Hidrografi Dairesi İLAN tarihi 4 Haziran 1960 03 Haziran 1960 tarihinden itibaren aşağıda hudutları belirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Teknik Okulu Maçka)Müdürlüğünden:Öğrencilere:1959 1960 ders yılı sona ermiştir.İmtihanlar 23 Haziranda başlayıp 7 Temmuzda bitecektir.Projeler ile Bitirme ödevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • inp.li» in.m g«—ta—»mmmm¦»»ı İSTANBUL HOLLYWOOD Magazin mecmuası bugün çıktı.Bâyilerlnizden ısrarla isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • M.M.V.İstanbul I.No.il Satmalına Kom.Bşk.dan:Kapalı zarfla 3,500,000 kilo nebati margarin yağı satın alınacaktır.Beher kilosunun muhammen fiatı 474)kuruş 49)santim olup tutarı:İ6.607.150 liradır.Muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • SAYIN DOKTORLARINIZA 1 Her tip tranzistörlü işitme cihazları 2 Yatar kalkar masalı F.HOFMANN marka dahiliyeci tipi 30 miliamperlik Röntgenler 3 Istatifli Dişçi Röntgenleri 4 En son model F.HELLÎGE Ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • İZMİT AS.SAT.AL.KO.BŞK.dan 23.Tüm.Birlikleri için muhtelif yerler* teslim 1000 Ton Odun 24/6/960 günü saat 15 de Doğukısla Tüm.Sat Al.Ko.binasında kapalı zarf usulü il* ihale edilecektir.Muh.bedeli 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • ÇOCUKLARINIZ İÇİN En iyi BAYRAM HEDİYESİ BİR webster's lügatidir.AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Ankara:Yüksel Caddesi No.6 Yenigebir KIZILAY Tel:27S1İ İstanbul:İstiklâl caddesi Lion Mağazası yanı Tel:44 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • TUZLA İÇMELERİ Tam teşkilâtiyle ve mevsim hususî trenleri ifliyerek ziyaretçilere açık bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • İSTANBUL SIHHAT ve İÇTİMA!MUAVENET MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Komisyonu Reisliğinden 150081.75 lira muhammen bedelli Sağlık müesseseleri ihtiyacı unlu maddeler kapalı zarf usulü ile 22/6/960 tarihinde saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • YUVASIZLARA SON FIRSAT MODERN İNŞAAT MÜESSESESİ BAYRAM DOLAYISIYLE çok müsait şartlarla ve uzun vadeli taksitlerle Florya YEŞİLYFVA mahallesindeki müstakil blok apartman dairelerini müşterilerine arze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • vitaminlerin Yalnız taze sebze vemeyvada bulunduğunu zannetmeyiniz bisküüerine VİTAMİN ilâve edilmiştir AR I=Bisküi+Vitamin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • SAHİBİNİN SESİ Sevimli Ses San'atkârı SEMRA ATILAT'ın en son okuduğu 2 eserini takdim eder 97(1(5 YAR BENİ BAŞTAN ATTI UU İÇ DURMA İÇ 2707 SEN HEP BEN* MAZİDEKİ fc U GÖKYÜZÜNDE TÜTEN OLSAM NAZMİ YÜKSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK 0 DEVREN çalışır vaziyette lokanta.Küçükpazar Atlamaları Cad.29/1 Çoruh Lokantası.Mur:Küçükpazar Cad.18 Hilmi lazgan.ŞAŞKINR^KKALDA,Bağda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.06.1960
  • İzmir'de gösteri yapanlar hakkındaki dâva düştü İZMİR,HUSUSÎ 17 Mayıs tarihinde Konak meydanında gösteri yürüyüşü yaptıkları iddlasiyle,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre mahkemeye verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1960
  • İki yanı sirkeli hakkında ta^kîkaf Güven Evler inşaat şirketi hakkında bir yolsuzluk ihbarı tetkik edilmektedir.Ev yapmak vaadiyle 60 milyon liralık suiistimal yaptığı İddia olunan şirketin sahibi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1960
  • HER TARAFTA MİTİNG VE ŞENLİK YAPILIYOR SABIK REİSİCUMHUR CELÂL BAYAR'IN DOĞDUĞU KAZA OLAN GEMLİK'TE HALK İNKILÂP HAREKETİNİ MİTİNGLE SELÂMLADI Ordunun başardığı İnkılâp hareketinin lehinde dün de yurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1960
  • IHbAKLHKl İNCELEYECEK SAVCILAR HEYETİ KURULDU 10 savcı muavininden kurulu heyet,bâzı partilerin el konan evrakını tetkik ediyor istanbul Vilâyetine yapılan ihbarların hukuken değerlendirilmesi için 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1960
  • Pamuk fiatları da düşmeye başladı İZMİR,HUSUSİ Son günlerde mühim bazı maddelerin fiatjarında başlıyan düşme hırlanmış» tır.Altın Hatlarından sonra timdi de pamuk fiatları düşmeye baalamiftu.Diğer mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1960
  • Burgaz'daki Güreşlerden Çekildik Demir perde hakemlerinin devam-Iı ve sistemli aleyhte hareketlerine rağmen takımımız 40 puanla birinciliği garantilemişti IİURGAZ,HUSUSÎ BALKAN Güreş Şampiyonasının ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor