Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • ir sözü olmadığını bildirdi Harb Okulunda muhafaza altındaki odasının kapısı arkasından seslenen arkadaşlarımıza Bayar cevap vermedi İntihar hâdisesinden sonra pencerelere parmaklıklar kondu.Emniyet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • Ağaoğlu Yıuıanislana Kaçarken Yakalandı Eski Vekil yakalandığı zaman çoban kılığındaydı EDİRNE,HUSUSÎ Eski vekillerden Samet Ağaoğlu İpsala civarında çoban kıyafetinde görülerek yakalanmıştır.Ağaoğlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • MAHUT KOMİSYON RAPOR HAZIRLAMIŞ ANKARA,HUSUSİ Sabık D.P.iktidarı tarafından kurulan Tahkikat Komisyonunun 251 "aahtfellk bir rapor hazırladığı bildirilmektedir.Raporda C.H.P.nin yeraltı faaliyetlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • SURİYE'DE TÜRK PARASI YÜKSELDİ ŞAM,A.P.Türkiyede Orgeneral Cemal Gürsel İdaresinin teessüsündenberi burada Türk Urasının değerinde hafif bir yükselme müşahade edilmiştir.Salı günü Türk lirası serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • Yassıadaya 15o kişi sevk edildi Nezaret altına alınanlar Marmara'daki bu deniz üssünde tecrid edilecekler inkılâp hareketindim conra nezaret altına alınanları tecrid etmek üzere hazırlanan Yassıadaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • Rektörün ricası üzerine kampanyaya son verdik Milletimizin hürriyetine yeniden kavuşması yolunda açtıkları mücadele sırasında Beyazıt meydanında senit düsen Türk gençleri adına bir âbide dikilmesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • Sokağa çıkma yasağı Ankara' da kaldırıldı,istanbul da da kısaldı Ankara'da sokağa çıkma yasağı dün kaldın İmiş,lstanbıılda da saat 24 ilâ 3 arasında olmak üzere kısaltılmıştır.İstanbul örff İdare Kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • İÇİŞLERİ BAKANI "YURDUN HER YERİNDE SÜKÛN HÂKİM,DEDİ ANKARA,T.H.A.İçişleri Bakanı Tümgeneral İhsan Kızıloğlu dün radyoda yaptığı bir konuşmada «âdil bir idare,zabıta faaliyet vt vazifesi ana prensibim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • Sanıklar Yüce Divana verilecek Suçluluk durumlarını tesbit için hâkimlerden müteşekkil bir tahkikat komisyonu kuruluyor.ANKARA,HUSUSÎ İcra Vekilleri Heyeti dün Başvekâlette,Başvekil Orgnl.Cemal Gürsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • IASAF UÇARI Ziraat Fakültesi Dekanını istifaya davet eden direncilerin nümayişi Ankara Üniversitesinde 3 dekan ve bir profesör dün istifalarını verdiler Ziraat Fakültesi Dekanı,talebenin,aleyhinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • Oavutpaşa Kışlasının Yeni ismi:''Ankara Palas,Kışlanın en neşeli şahsı sabık Meclis Reis Vekili Agâh Erozan,en düşün» celisi de Kemal Aygün Davutpaşa Kışlasında muhafaza altında bulunanlar herhangi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • r MEBUSLAR I simi?K-[MİLLİYETİ Sabık Devlet ve Hükümet erkânı ile bazı ileri gelen gahıs ların muhafaza edilmek üzere nakledildikleri ve daba da nakledilecekleri Yassıadanm förünüsü.Vekil ve mebusları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1960
  • Beni kurtardınız dedi Gürsel,eski Başvekilin hareketi tasvip eden mesaj gönderdiğini basına açıkladı Eski iktidarın bâzı kimselere silâh dağıtmış olduğu ortaya çıkarılıyor Orgeneral Cemal Gürsel dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • İKTİSÂT ^Mf^:V.*J w Or.Halûk Clua« İstikrarsızlık Felâketi TAM on yıl öne* Türkiyede yeni bir iktidar,İdare mes'uliyetinl yüklendiği 2aman.memleketin İktisadî imkânları gayet müsait bir seviyede bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • ^aif(tll.Tl1l1i-ti-1»1l1l-l-J.'i-l.ıi.l.ı-ıi)ıı.ıiji.ıi.L'7ijL-i.Ui.ı.5.TİıM!ıt-tjTiı;l.ıt.ı^i-t.^ıl.iıii:^m.J-*M-ı-l-ı-a;m-îl 1İi-i:'i.1İj;i_1,iİ-v.j.i-h1t:I 1i-rt-ıirl.Uıl-n fiil!I-J.v-lr-Jtj!L-v-l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • YENİ S KİTAP Varlık Yayınevi size bu ay yeni beğ kitabını sunar:1.Eroest IlemİDffvvay:Ya hep ya hiç,roman,4 Lira 2.N'uruilah Ataç:Günce journal)2 Lira 3.Anton Çehov:Bozkır,kısa roman,2 Lira 4.Tol&toy:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • m» 'ulu,100000 hn U* Otjtrr*)10 u,5000« Lira 1Ö~.T i 000 Ura iUTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASI'nda Toplayınız Vadeli l.er 50 Lira,m Vude«U h«r İSO İuü*s*ja I »jK U *JW U M A M A I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • 30 AĞUSTOSTA 100 KİŞİYE 100 000 Son para yatırımı CUMA AKŞAMINA KADAR Hesap açınız veya mevcut hesabınızı artırınız.DOGUBANK T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • ıltlHJIIIIHİUllli.İSTANBUL 6.57 Açılıp v* program 7.00 Kancık sabah müziği 7.30 Saz estrleri 7.45 Fıanck Bade* orkestrası 8.00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından •etmeler 9.00 Büyük bestecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • oğlak burcu fc İW Atalık 20 Ocak] Sizi İhmal bitiğini zannettiğiniz insandan alâka göreeek-jlijiz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sözünüzden dönmeyiniz.Çok fena Ur tesir bırakacak.Bir fedakârlık,da gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • 123456 7 8 910 SOLDAN SAĞA:1 Dinî duygular İtibariyle kıymetli;Gaga'nın yarısı.2 Çocukları korkutmak İçin uydurulan varlık;Binek hayvanında oturacak yer.3 Tüfeğin nisan tertibatından bir parça;Koruma.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • I SİNEMALAR 1 BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Dev Adam Clark Gable Renkli Türkçe.2 Keskin Kılıç Amerikan filmi Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Yabancı Silâhşor Randolph Scot Renkli İng.2 Denizaltı Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • Amerikan tthal Malı Platin ğesi ve FİLER satışa arzedilıaiştir.FAHRETTİN COŞKUN T Ü R E G Ü N Suaselviler 180 Yeni Garaj Beyoğlu.Tel:44 92 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • İLAN SAYIN TÜCCARLARIMIZA Bugünden itibaren Bankamız şubeleri tarafından:a İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,ESKİŞEHİR dalıili ve bu şehirler arasında karşılıklı senetlerin tahsili,b Kezalik bu şehirlerdeki şubel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok ganç yasta ölümü İla bizleri sonsuz acıya gargedeıı,muhitinde çok sevilen Duru Palas Oteli sahiplerinden biricik eşim ve babamız,kıymetli oğlum ve ¦evglU kardeşimiz,İSMET VURAN'ın ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • 8-10 AY VADE Movado v» Biujier saatlan,radyo,Pikap,çamaşır,hesap ve dikiş maklnaları,daktilo,sanayi dikiş mak.motöril,bol çeslt »vize VJ.RAMIZ ABGUS,Beyoğlu,Tat» labası C.Bekar sok.13/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • me t r e d o sağlığı n,eğlencenin sporun cenneti Uludağda unu tutmaz bir tatil için bütün konforu,mükemmel servisi ve nefis yemekleri ile Bİİyi OTEL Rezervasyon ve fazla bilgi için İstanbul:441658 Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • 50 Tenzilatlı 10 KİTAP 10IİRA 1 üç Ayda İngilizce 2 İngilizce Türkçe lügat 3 Bir ayda ileri İngilizce 4 English Idıouı 5 ingilizce roman 8 İngilizce roman I 7 İngilizce roman II 8 İngilizce roman III
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • TEŞEKKÜR Yeğenim Arcja ameliyatını büyük bir lıazakat ve muvaffakiyetle yapan Haydarpaşa Numune Hastahaııesi ikinci Hariciye Şefi Sayın:Doktor Selâhattirı Akcl'e Narkozatör Dr.Cemal ÖNER'e Servis asis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • BİR MÜTECMrz BEKÇİYİ TABANCA İLE YARALADI Elindeki bıçakla Beyoğlunda hâdise çıkarmak İsteyen Turgut laik,kendisine rnânl olmak İsteyen mahalle bekçisi Ahmet İnee'ye yanında tabancası İle 5 el ateş et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • Mİ.i.III II.IIIIMIM.IIIIIM-I I Iİ1İİIIİIİH AYDINLARA NİÇİN DÜŞMANDILAR MENDERES iktidaruıuı bir anda tuzla buz olmasının ilk bakışta güze çarpan sebeplerini bir kenara iterek,biraz daha derine inmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1960
  • 1500 DEN TEL Telefon idaresi eski İktidar mensupları mm geri alınmasını kararlaştırmıştır.İlgililer yapılan İdarî baskı sonunda' «tercihli» etil.eti 11» edilen bu telefonların iptalinden sonra aiıl İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 2 7 N İ SAN.27.MAYIS EKTOR MENDERES İLE ONUSMAYI Kanlı hâdiselerin ceıe bir tebliğ yayınlamış yanından soma toplanan Senato ve tecavüzler protesto edilmişti Gençler,dedi,örfl İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • Kızılay Meydanının adı Hürriyet Meydanı olacak ANKARA,HUSUSÎ Ankara Üniversitesi Senatosu dün Rektör Suud Kemal Yetkin'in başkanlığında toplanarak sabık hükümet aleyhtarı nümayişlerin yapıldığı Kızıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • SKERÎ VALİ,TAJLITARLA'DA HERKESİ BARIŞTIRACAĞIZ DEDİ Vali Tuğgenıal Refik Tulganın konuşmasından soma daıgın bulunan iki partili öpüşerek banştılaı İstanbul Askeri Vali ve Belediye Reisi Tuğgeneral Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • CHMÎK BİK HARE.K£TIF YANJA6IC SAVAN A8&ÛKAN-PAfcVE 4AVÜR-PÜfcUTOMrZE-KERÎYA BPfirt FN$E$İNDFrA* BAKLA 6Î87 PATLAK.TOKATLA RAVILAM 2EKe.UÎyA BFVÎ Tkj KİŞ?KONAĞIMA oörîJRÜp Babasina resLİM ederler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • 8*5 M" «öOıjılımn SüncU çekilişi son para ısırma gününe İÖ gün kaldı f I kişiye 100.000 apartman dairesi çekthş 40 Ağustos W0 OSMANLI BANKASI AkS y s r*kT v.v-v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • UÇAKSAVAR TOPÇU OKULUNDAN TEBLİĞ EDİLMİŞTİR Uçaksavar Topçu Okulundan tebliğ edilmiştir Sıra No.1 30/Mayıs/1960 Pazartesi 2 31/Mayıs/1960 Salı 3 l/Haziran/1960 Çarşamba 4 2/Haziran/1960 Perşembe Uçs.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • En güzel BAYRAM HEDİYESİ has boyalı KA-ME-FA mendilleridir.KA-NE-FA mendilleri Zarif ve garantilidir.Fabrika fiyatına toptan satış:Sultanhamam Aşir Ef.Caddesi No.48 Tel:22 00 70 27 22 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • Pasternak doğduğu şehirde gömülecek MOSKOVA,RADYO.AP.70 yasında olduğu haldo Moskova'da ölen meşhur Ruj yazarı Borls Pasternak doğduğu şehirde gömülecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • C.H.P.Merkez idare kurulu toplandı ANKARA,HUSUS!C.H.P.Merkez İdare kurulu dün Genel Merkez binasında bir toplantı yaparak son günlerin hâdiselerini va partinin bundan sonra takip edeceği hareket hattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • Seçmen kütükleri yeni kanuna göre hazırlanacak Seçmen kütüklerinin tanzimi ile ilgili olarak İstanbul Askert Valiliği bir tebliğ yayınlamıştır.Tebliğde «öyle denilmektedir:n5545 sayılı Milletvekilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • KURMAY ALBAY A.Türkes Başvekâlet MÜSTEŞARI OLDU ANKARA,HUSUSÎ Silâhlı Kuvvetlerin inkılâbından beri neşredilmeyen resmi gazete dün çıkmıştır.Resmi gazetenin dünkü sayılının ilk metni Milli Birlik Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • Ilı 111 M 111J1111 ıı 1111.TAKVİMDEN BİR YAPRAK EEBZZSZ 1 ilim ve Hürriyet Şv E Qt ON hâdiselerin cûş u hurûşu içinde istanbul fethinin 507 i nci fetih yılım tes'id eylemeği unutmamaklığımızın dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • Gedik'in naaşı tahnit edildi ANKARA,HUSUSÎ Harp Okulunda nezaret altında tutulduğu odanın penceresinden kendini atarak İntihar eden sakıt içlileri Bakanı Dr.Namık Gedikln naası dün Mevki Hastahanesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1960
  • Şili'de bir şehir sularla örtüldü SANTİAGO,AJV.Şili'nin 50 bin nüfuslu sahil şehri Valdivia 3 metre yükseklikte sular altında kalmıştır.11 gün zarfında vukubulan deprem,su baskını ve volkan İndifaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • W6 GÖZDESİ CEMÎUÎN VENÎLMHSİ life* AĞAVl DEL» ETTİ.VA Ef^TBSÎ lı-fe-fo CpN DE CİCtCAN RAKİPLE-R.INH »11*13 NİŞ VAPAKSAN1 Sİ4P,BU cicicAN yarin ee w DAMINA ÇIK/MS IN| •DEUSANU EFFERİM NASİL,DAVENDıN ŞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • ğ||ğğI1IğI1ğ|| PBTE *t İKİSİNDE OE GufUJU.MA&Y V£T ÇETE-OlSiCE.VAR_Şu GOOGAM IİOTURU-OENıı-EN yoz.GÖTOÜN MÛ Z.Mİt£8N&$$ STaflR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • ipSE saunası röbreed SENİNLE [NOCUUCtUEes 1 İ.BıK.GECE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • ibz** bozacı •CGJEANUIKTA GEUfflİPPf».GEÇ/VOOOGj£?obs/asİl yo/c.G^RliP t GÖNLÜM GUNDBN GÜNEE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • 6İİ-MS KONUŞ-MA—SÖVL-E etbafiivia oî - ATU£ Biiî tCE.RE SAK.fc.O.ZâMAN^KıMlN MA iri ANLAK,f A^ I'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • lan,emsaline her hususta faiktır.İçersine hiç Lir haşere girmiyeeek şekilde imâl edilmiştir.En rutubetli ya gayri müsait şartlar tahtında dahi muvaffakiyetle çalışır.Türkive Mümessili f MEHMET KAVALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • OSMANLI BANKASI'nın 31 MAYIS 1960 ÇEKİIİŞİ TALİHLİLERİ İstanbul'da Kızıltopraktakl APARTINAN DAİRESİNİ ŞİŞLİ Şubemizda 650744 numarah hesap sahibi BÜYÜK İKRAMİYE 100.000 lirayı GALATA Şubemizde 656100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • DAKİK SAĞLAM PRATİK İSVEÇ MALI gelmiş ve safışa arzedilmişfir METAL TİCARET T.A.Ş.Galata,Tünel Caddesi No.18 JTel:4951lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • M.M.V.4 No.lu.Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Namı hesaba açık eksiltme usulü ile 16 kalem sıhhî malzeme alınacaktır.Tah.bedeli 115.955,00 lira olup geçici teminatı 7048 liradır.İhalesi 8/6/1960 Çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • Miüiueff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basjfıhğı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • HİCRÎ 1379 Çarşamba 1 HAZİRAN Zilhicce 6 1 9 6 O RUMÎ 1376 Mayii 19 VAKİT VASATİ EZANÎ 4.31 12.12 16.11 19.31 21.33 2 16 8.57 4.38 8.37 12.00 1.59 6.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • ÖZÜR DİLERİZ Gelişen olayları geniş şekilde verebilmek gayesiyle yeni bağlamış olan «Bu gözler neler gördü» ve «Yakut Gözlü Kedi» romanlarımızın tefrikasını ve her günkü değişik fıkralarımızı bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • ismail'in Almanya'ya Transferi katileşiyor Galatasaray solbekl İsmail Kurt'un Almanyanm Borussla takımına transferi katilegmiştlr.Dün bu İşle meşgul olan organizatöre Almanyadan gelen bir mektupta İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • Fenerbahçe Genç Takımı haftaya Almanya'ya gidiyor 11 18 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Marl lehrlnde tertiplenen Enternasyonal Gençler Futbol Tumuasına iştirak edecek Fenerbahçe genç takımı 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • Feriköy İsviçre'de 3-3 be nabere Feriköy takımı Avrupa turneslndeki üçüncü maçını İsvlçrede Singen takımıyla yapmış ve 3-3 berabere,kalmıştır.«Sedat Aleko,Ünal Kaplan)Erdinç,Ahmet,M.Ali Ertuğrul Ayhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • GÜREŞÇİLERİMİZ Bulgarisfana SERBEST VE GREKO-ROMEN EKİPLERİMİZ BURGAZ ŞEHRİNDEKİ BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASINA KATILACAK 5 tarilıleri arasında Bur Nuri Ayva,7» kilo:Kâzım Ayvaz.«7 kilo:men vo Cihat Uskan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • Millî Lig Terfi Tenzil maçları bugün başlıyor Adapazarı9 nda yapılacak müsabakalarda İzmir Demirspor Adana Demirspor,Altınordu Hacettepe,PTT Eyüp karşılaşacak Millî Lig terfi ve tenzil maçlarına bu-P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • Mahallî lig maçları da Adapazarında oynanıyor Mahalli lig maçlarına bu cumartesi ve pazartesi günleri Adapazarında devam «dllecektir.Müsabakaların programı su şekilde tesbit edilmiştir:S Cumartesi:10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • iMI!i!l-I SPOR TOTO'nun 19.Hafta Maçları E Sekizinci hafta Spor Toto maç-E larınm durumu belli olmadan,do-kuzııucu hafta biletleri dün bayilere tevzi edilmeğe başlanmıştır.E Adapazanııda yapılacak ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • MİLLÎ TAKIM NAMZETLERİ DÜN ÇALIŞTI Iskoçya milli futbol maçının İptal «dilmesine rağmen,Millî takım namzetleri İkinci antrenmanlarını dün Mithatpaaa Stadında İki ayrı grup hallnda yapmışlardır.Sabah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1960
  • iskoç maçının oynanma ihtimali belirdi ANKARA,HUSUSÎ İki gün önce İskoç Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden gelen telgraf gereğince,Iskoçya İle yapacağımla milli karşılaşma tehir edilmiş bulunuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • Amerikada bilûmum unlu mamullerde vitaminle zenginleştirilmiş un kullanılmaktadır Ingilterede ekmeklik unlara vitamin ilâvesi kanunla mecbur bilinmiştir.Memleketimizde ise ilk olarak,ARI bisküilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • ti Kurban Bayramı Münasebetiyle HAKİKİ BÜYÜK REKABETLİ SATIŞLAR YAPAN YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZASI YÜNLÜ,İPEKI4 PAMUKLU KUMAŞ PARTİLERİNİ,ERKEK,KADIN,ÇO-CUK HAZIR ELBİSELERİ VE TUHAFİYELERİNİ «pasali fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • &lSPj7 Tenezzühler Ağır ve Hafif Kamyonlar Otobüsler Traktörler için İTALYAN MENŞELİ LÂSTİKLERİ BOL MİKTARDA PİYASAYA ARZEDİLDİ Mylo' 'ipleiitııiz.gelmiştir)1)MODEL COİ N'yloa ve Rayoü ağır yük ki3tig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • Bakırköy İcra Memurluğundan BMVfOS Bir İpotek borcundan dolayı aşağıda cins ve evsafı ya2ilı gayrimenkul açık artırma ile satılacaktır.EVSAFI:Bakırköy,Avcılar köyünde kâin 2 pafta.28 ada 11/57 parsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından,Deniz Harb Okulu ve Lisesi ile Deniz Astsubay Hazırlama Orta Okuluna ve Deniz Astsubay sınıf okullarına öğrenci alınacaktır Deniz Harb Okulunun 1 inci,Deniz Lisesinin I i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:1 Sarıyer Tahsil Şubesi binasının ıtıhhl tesisatı 10.963,59 liralık keşfi dahilinde tamir ettirilecektir.İlk teminatı 822,27 liradır.Fen İşleri Md.2—İtfaiye Md.için lüzumlu sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • İsparta As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1.İsparta Garnizonu ihtiyacı için 2000 ton buğday ve çavdar kırdırılaeaktır.Bedeli 100.000 lira,geçici teminatı 6250 liradır.2.Kapalı zarfla ihalesi 20.6.1960 Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • Fenni SÜNNETÇİ NURİ EŞSİZ Aksaray Ordu Caddesi Tel 21 44 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • İTHALÂTÇI SIFATİYLE 6 X 9 AGFA FİLİM Güven Spor Müessesesi SİRKECİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • Suiistimallere dair vesikalar ele geçti t Baştarajı Birincide Binbaşı Aktaş söyle devam etmiştir:«Bütün vatandaşların Milli Birlik Komitesi ve ikinci Cumhuriyet seçici hükümeti ile beraber bulunmağına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • DAVUTPAŞA Kışlasının yeni ismi "ANKARA PALAS,t Baştarafı Birincide Ethem Yetklner aubay gazinosunda yatıp,kalkmaktadırlar.Buraya çift kaili ranzalar konulmuştur.Şişman v« vücutça ağır zevat ranzaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • ADALET MÜSTAKİL HALE GETİRİLECEK ğ• Baştarafı Birincide a Her türlü usulsüz muamelelerin ve suiistimallerin tesbitt İçin,delillerin zail olmamasını,nezaret altında bulunanlardan alınması gereken malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • Menderes Orgl.Gürsele "Beni kurtardınız,dedi t Bağtaraf\Birincid* kendini de kurtardığını bildirerek,tasvibini liiılüiuijtlr.Baaa bu yolda habt-r t umt fi m iş ur.S Gelecek seçimlerde DJ,Bin tecimlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • İÇİŞLERİ BAKANI t Baştaraft Birincide leyen sabık İktidar şeflerinin,tahrikçilerin,menfaatçllerln hesap verme gününü beklediklerini belirten Kızıloğlu,sabık iktidar mensuplarının Türk milletine «görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • Menderes,bize söyleyecek bir sözü olmadığını bildirdi t Baştarafı Birincide altında bulunduruldukları Harb Okuluna Mete Akyol'la beraber bir otomobille gittik.İçeri girebileceğimizden hiç ümidimiz yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • annesi "umum vatan sağo!sun dedi Şehid'in İsparta'dan gelen anne ve babası evlatlarının Gülhane Hastahanesinde muhafaza edilen naaşım gördü ANKARA,HUSUSİ 27 Mayıs sabahı vazife başında şehit düşen Haı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • TAKSİTLE SATIŞ,İtinalı dikiş CEKET PANTALON ELBİSE KANADİEN ve İpekiş x\lerinos Herek» Kula ve iyi kalite ISMARLAMA ELBİSE Çocuk-büyük Her nevi giyim,eşyalı BİNBİRÇEŞİP Sultanhamam No.46 Güven Konfeks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • İstanbul üniversitesi Talebe Cemiyetleri İdare Heyeti Azaları Nazarı Dikkatine!Talebe Birliği İdare Heyeti yerine kaim olmak üzere bir komitenin tegkili için 3/Haziran/1960 Cuma günü aaat 14 de cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1960
  • KEÜMESf 100KURU?KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 1*2 10 n-SATILIK EMLÂK 9 BEBEK'ÇE Erkondeyşin tertibatlı luk» villâ 6(11*001)Ura.44 44 08.BEYLERBEYİNDE İmarca parsellenmiş icv*»4a« manzaralı yedi pars«l çaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • w.ı.yıiM.lıl|ıı;v iiııli|iı.ıı»ı.l.ıı.ıı,y.ııı.ını,ı.ı,M.ı,ıy jj.iimi;j ta,ı n 11 ıı,ıjıı.y ııuıın "M"»1 'jy.MMII III.HII I İlli»![SAMİ ÖNEML11 İKİ DEFA DA DAVUTPASA'YA İNDİ Askerl blr topçu keslf uva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • F.R.Zorlu'nun evinde milyonlarca liralık eşya ele geçirildi Samet Ağaoğlu'nun îstanbuldaki evinde de dün bir arama yapıldı SABIK Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun evinde dün bir arama yapılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • Polatkan'm evinde 1 milyon liralık mücevherat bulundu ANKARA,HUSUS* Millî Birlik Komitesinin aldığı bta kararla dün sabık Maliye Bakanı Ha» tan Polatkan'm evinde bir arama yan pılmıs ve 1 milyon liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • Bayar ve Menderes'e hakaretten sanıklar dün tahliye edildi ANKARA,HUSUati Eski Reisicumhura ve Başvekil Adnan Menderese hakaret ettikleri iddiasıyla haptedllenler dünden İtibaren şerbeti bırakılmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • m Sabıkların,devle!adamına yakıjmıyan çirkinlikteki hususî hayalı ifşa ediliyor Florya ve Çankaya'daki köşklerde ve sabık Meclis reisinin evinde tertiplenen âlemler neşredilmiyecek derecede utanç veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • Adnan Menderes Asliye Ceza'da mahkûm odu İZMİR,HUSUSİ Sabık Başvekil Adnan %lenderes,izmir Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 31 lira mahkeme masrafı,200 lira vekâlet ücreti ödemeye mahkûm edilmiştir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • Yeni Adliye Bakanı bir tamim yayınladı ANKAKA,HUSUSİ Yeni kurulan hükûmetde Adalet Bakanlığına tâyin edtten Abdullah Pulat Gözubuyük teşkilatına yaptığı tamimde «Bu ferefli vazifenin hak fikri ve Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • l/ali ve Emniyet Müdürünün Sus payı aldığı I iddia ediliyor Askerî İdare tarafından sorguya çekilen.randevu evi,otel ve kumarhane sahipleri her ay 95 bin lira ödediklerini" söylediler HAIİT ÇAPIN Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • 7 DEN 70 e KADAR HERKES SEVİNİYOR HÜRRİYET HER TARAFINDA KUTLANIYOR Dün yurdun her tarafında mitingler yapıldı.Sapanca daki mitinge İstanbul'dan 100 den fazla vasıta gitti.ORDUNUN idareyi ele alıp müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1960
  • İNKILÂP HAREKETİNE silâhlı kuvvetlerin bütün MENSUPLARI KATILDI Türk Silâhtı Kuvvetleri tarafından dün bir mesa] yayınlanmış ve bunda harekâta Silâhlı Kuvvetler mensuplarının hepsinin katılmış olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6