Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • SARPER,ZORLU LE GÖRÜŞTÜ Hariciye Vekili sabık Vekilden izahat aldı.Sarper dün gece de C.H.P.lideri İnönü ile uzun bir konuşma yaptı ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekül Selim Sarper evvelki filn Harb Okuluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • "İHTİLÂL DEDİĞİN BÖYLE OLUR,Yabancı basında lehte tefsir ve haberler devam ediyor LONDRA,HUSUSÎ İngiliz gazetelerinin Türkiye muhabirleri tarafından gönderilen haberler dünkü İngiliz basınında mühim y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • GEDİK'İN DAMADI TEVKİF EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Milli Birlik Komitesinin dün gece aldığı bir kararla mimlenir sabık Dahiliye Vekilinin damadı Muğla mebusu Turan Akarca Harbiyede nezaret altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • PASTERNAK DON ÖLDÜ LONDRA,RADYO Dr.Jlvago adlı e6eri ile Nobel mükftfatı almış olan Boris Pasternak dun gece Moskova'da ölmüştür.Pasternak mide kanseri ve kalb haftası İdL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • Bir mebus,evraklarını yakarken ele geçirildi ANKARA,HUSUSÎ Yozgat mebusu Mahmut Ataman diir apartmanın kalorifer kazanında evraklarını yakmıya çalışırken yakalanmıştır.Tahkikat komisyonu üyesi Nevşeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • Mebuslardan bir kısmı Yassıada'ya sevkedildi Harbokulundaki 70 mebus istanbul'a gönderildi.Davutpaşada bulunanlar da bugün naklediliyor B ANKARA,HUSUSÎ ÜTÜN Türkiye'de muhafeza altına alınan sabık dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • BAŞVEKALET TEBLİĞİ Vekiller Heyeti dün yaptığı İlk toplantıdan sonra «u tebliği yayınlamııtır:«30 Mayıs ia«0 Pazartesi günü.saat 10 da Başvekâlette Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Başvekil Cemal iürs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • YENİ KABİNE TOPLANDI Yayınlanan tebliğde,hüniyetleri tahdit eden kanunların lağvedileceği ve dış taahhüdleıe sadakatimiz bildirildi Başvekâlet binası önünde toplanan binlerce Ankaralı Orgeneral Gürsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • Ş.ERGİN,GEDİK İÇİN "ALLAH TAKSİRATINI AFFETSİN,DEDİ ANKARA,HUSUSÎ Sakıt kabinenin aâbık Ulaştırma Vekili Semi Ergin «Olaya nasıl muttali oldunuz?sualine j.ı cevabı vermiştir:i Buran yakın,ıllâh leşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • YATAK ODALARINIZ İÇİN 40X68 135X68 va 160X68 Santim Ebatlarındaki SAĞLAM YOL HALILARI İHTİYACINIZI MUHAKKAK KARŞILAYACAKTIR Mefruşatçılardan Halıcılardan Arayınız SagUm Ticarat Sanayi Türk Ttd.Şü Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • NAMIK GEDİK'İN ODA ARKADAŞI ETHEM MENDERES HADİSEYİ İZAH ETTİ Sabık Millî Müdafaa Vekili,Gedik'in istikbal endişesiyle intihar etmiş olabileceğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ SABIK Dahiliye Vekili Nâmık Ged
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1960
  • edik İNTİHAR etti Odasının penceresini parçalayarak 10 metre yükseklikten kendini dışarı atan sabık dahiliye vekili boynu kırılıp öldü Gedik yakalandığı günden beri sinir buhranı geçiriyordu ANKARA,HU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • A»_TIBBİ BAHİSLER:SEZASİYEN NEDİB Dr.Ercüment BAKTIR SEZARİYEN'in güç doğum,larda raf ik edilen bir amellyat usulü olduğunu işitmeyen yoktur.Fakat çok kimse,bu müdahalenin ne zamandan beri ve hangi ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • DAMPİNG BUGÜN ÇIKANAJJNCU SAYISI lYENi BİR iHÂDISElOfACAKTIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • 30 AĞUSTOSTA 100 KİŞİYE 100 000 Son para yatırımı 3 HAZİRAN 1960 AKŞAMINA KADAR Hesap açınız veya mevcut hesabınızı artırınız.HER 150 LİRAYA AYRİ BİR KURA NUMARASİ DOĞUBANK T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • YltÎN|4 NCüfçEKk^İNDE 300.000 OO^İra «rUlUUH CAMıSI feltfri 40000 lo MvNl)tO uJ„ 5000" Lira 10 1000" Lira 60.000 BÜTÜN TASARRUFLARINIZI TÜRK TİCARET BANKASInda Toplayın»!tnicli her Jö Lir»)n Vadevlı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • ıııiiimmmmımııımm^ AMERİKANIN SESİ i Her gün muntazaman Türkiye sa» ati İle 18.30 ile 19.00 arasında Türk-çe neşriyat yapmakta olan bu radyo neşriyatının ilk 1.İ dakikası har ber bültenine ayrılmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • OĞLAK BURCU «3 [22 Aralık 20 Ocak] Bugün büyük isler görmek ihtiyacını duyacaksınız.Yaptıklarınız gözünüze küçük görünecek KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Hava almak ihtlyacındasınız.Aksine hâdiseleı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parlaklık eski dil)7 Vilâyet;Ceviz.8 Yaradılıştan olan cesaret,yiğitlik.SOLDAN SAĞA:1 Dine barıştan garip hikâye;Ceylân.2 Son netice;Hava'nın yarısı.3 Olup geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • TEŞEKKÜR Allem Elmas Kusapoğlu'nun Sezaryen ameliyatı İle yapılan doğumunda gösterdikleri yakın alâka ve muvaffakiyetli ameliyat dolayısiyle.Aile doktorumuz Etfai Hastanesi dahiliye şet muavini Dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • Tasarruf Sahipleri Türkiye İş Bankasını neden tercih ediyor 54)Adı ve Soyadı:Nezahat Okçular Mesleği Doktor Medeni Hali Evli,2 çocuğu var 1-Türkiye İş Bankası milli bankacılığımızın öncüsüdür,2-Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum otomobil kazasını müteakip yattığım Bursa devlet hastahanesinde gördüğüm yakın alâkadan dolayı başhekim Adnan Türkgll'e ve kısa zamanda hazakatli tedavisi ile beni şifaya kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • MÜJGAN YETİŞ ıı« SAMİ KOCAYAŞ Nişanlandılar 29.5.960 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • CEMİLE KfNGIR ıu Gazetemiz tertip personelinden ŞEREF KtJÇÜK TATLIDİL evlendiler istanbul 30/5/960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • KURBAN BAYRAMINDA DENİZE GİRMEK ve güzel bir tatil geçinnek isterseniz ANTALYA ALANYA İSKENDERUN gezilerine iştirak ediniz.İN.CO SER Turizm Tel:44 30 74 Bankalar C.Bankalar Sarayı 9 NOT:Yolcularımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • BOĞAZ VAPURLAR ILMASI Şehir Hatları İşletmesi tarafından Boğaz Hattına vapur işletilmemesi teklif edilmiştir.Belediyeye pılan bu teklifte şu hususlar yer almaktadır:n Otobüs idaresi tarafından U«jğazd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • M Bu akşaın 20.30 dan *1{*6l itibaren BİR AN İÇİN THE UNGUARDED MOMENT)Renkli İngilizce ESTHER WİLLİAMS GEORGE NADER Seanslar:12.14.15 16.30 18.30 20.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • İNTİHAR İÇTEN içe çürüyüp tefessüh eden bir devrin vesikaları yakında açıklanacaktır.Radyolarda kendi kendilerini methede ede,peygamber mertebesine çıkaranların,perde arkasında çouıakladıklan bütün pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • TAKSİM,Ferldlye caddesi İH numarada oturan 2 yaşındaki Abdülkadtr Ağan,gazocağı üzerinde kaynamakta olan su tenceresini üzerine devirmiş ve muhtelif yerlerinden yanarak ölmüştür.Hâdise hakkında tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • T D jft C I/E" e» î İDAREYE GEÇİYOR l.ü.T.B.ulu askeri İdareye devri için teşebbüse geçilmiştir.Birlik Genel Sekreteri.İkinci Başkan ve bazı birlik idare heyeti üyeleri,bu husuiU istanbul Askerî Valil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • REZALET ÇIKARAN SARHOŞ YAKALANDI Mejıin Zogo İsimli bir şahıs dün Beşiktaş pazarında asın derecede sarhoş olarak rezalet çıkarmış ve bir manavdan bıçak tehdidiyle parasız mayva almak isterken yakalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • BEYKOZ'DA DA DİK LİSE AÇILACAK Sarıyerden sonra,Beykoz semtinde de önümüzdeki ders yılından İtibaıen bir Lise açılması İçin teşebbüse geçilmiştir.Bu semt öğrenci velilerinin alâkalı laıa yaphkiar.t.JU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • »ıwn—¦frwrın—fcwııo iM~iMi r TESEKK Uzun zamandanberl te olduğum hast.ılı-ı j kalariyle beni sıhhate ran,Amerika'dan vı OünftOflauyu Askeri hastahanesl Sinir ve Kuh hatalıkları Mütehassısı Kıymetli Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • KAÇAK DOLMAKALEM VE ÇAKMAK ELE GEÇTİ Clumrük Muhafaza memurları tarafından dün şehir İçinde yapılan kontrollar sonunda İşportada satılan muhtelif kaçak eşya ele geçirilmiştir.Bunların arasında dolmaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • DERİNCEDE DUBALI İSKELE KURULDU Şehit Hatları İmletmesi tarafından Derince İskelesine duba İle bir İskele İnşa ettirmiştir.Kftriez hattında çalışan %'apıirlar İzrnitten hareket ederek Gölcüğe gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • Halk Türküleri Sanatkârı Hüseyin Oylum'un Konseri 1 Haziran Çarşamb* günü saat 19 dan 22 y% kadar ŞAN SİNEMASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA BOROKSİT EKZEMA PİŞİK ve YARA Merhemi Piyasaya arzediimiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1960
  • fi OÇ Ki.Muhterem Nur Yaşayan sinemalar BEYOĞLU A L K A Z A K T«J:44 25 62)1 Kunlı Pusu Dermiş O Keefe Türkçe.2 Kanlı Av Robert Taylur Renkil Türkçe.ATLAS Tel:440835)1 Florida Konanları Terry Moore Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.05.1960
  • HÜRRİYET mücadelemiz 27 NİSAN-27 MAYIS POLİS "HÜRRİYET,ISTI YEN NÇLİĞE ATEŞ AÇIYOR.Talebe şehit düşen arkadaşlarını geriye taşırken kaçmıyor,dağılmıyordıı.Biri açmış göğsünü yürüyor "vur„ diyordu "vur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1960
  • Wm*i f i*vrt,i w,i İÜMi YAZISIZ Not:Bu karikatür 27 Mayısta çizilmiş fakat o günlerde neşretmeye imkân bulamamıştık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1960
  • Kfı'«itrrtrî ^W*jrU ı ı i Vt Mu^ ifc»^^-DAVUTPAŞA ve RAMİ KIŞLALARINDAKİ GENÇ KIZ Gösteriler şuasında Davutpaşa götürülen Serap Ok "Gördüğüm ve Rami kışlalarına iki defa alâkayı unutamıyacağımf/dedi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Basketbolde 3 Yeni Milli Maç Organize edildi ATİNA'DA yapılan FİBA toplantılarına katılan Basketbol Federasyonu Reisi Turgut Atakol şehrimize gelmiştir.3 gün süren toplantı esnasında Yugoslavya,Macari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Beşiktaş Fenerbahçe son maçı istanbul'da oynayacakla;Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri Milli ligdeki son maçlarını Istanbulda oynamak istemektedirler.Milli Birlik Komitesinden her türlü spor temasların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Âbide için dörtlü turnua isteniyor Hürriyet Âbidesine yardım maksadı İle Galatasaray kulübü 4 lü bir turnua yapılmasını karar altına almıştır.Bu turnuaya Fenerbahçe,Beşiktaş ve ismi şimdilik belli olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • İL AN SAYIN TÜCCARLARIMIZA 1 Haziran 1960 gününden itibaren Bankamız şubeleri taraf ından:a İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,ESKİŞEHİR dahili ve bu jehirler arasında karşılıklı senetlerin tahsili,b Kezalik bu şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Kırkpınar hazırlıkları tamamlandı EDİRNE,HUSUSÎ 10.11 ve 12 Haziran günleri Edirne'nin Sarayiçl mesiresinde yapılacak olan Tarihî Kırkpınar güreşlerine alt bütün hazırlıklar hemen hemen tamamlanmış bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • İSKOÇYA MILLS MAÇI İPTAL ETTİ Futbol Federasyonu,müsabakanın 8 Haziranda oynanması için tekrar teşebbüse geçti J SKOÇYA Futbol Federasyonu I dün Federasyonumuza yolladığı bir telgrafla 8 Haziranda Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da talip olduğu İzmirli 3 futbolcunun Sarı Kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardığı açıklandı GALATASARAY Transfer Komitesi Cenap ve Bahri'den sonra Feriköy sağaçığı Samim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • f-li.lfıL-^l.vl'i'-liliı-l'-lili^l'Tl.'ıl.r'-l JT,r-ıliri,ii"h|-iL-V-ıİTf-i-l-l^l-t'-'rt.i-Hrtr-l i.L:L-i.ir:l1i,ı-A i-anua.iLs.xw,Jİ.H.TJ.UİI-IH1Uİİ i-ı.ıi-l:iı^;itıisiıililili^ll-^lîltl-l^LTİJ ı-ıfT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu istanbul Satınalma Müdürlüğünden Beyoğlu İstiklâl caddesi Piremeci sokak Metropol Handaki bürolarımızın telefon numaraları 1/Haziran/I9fi0 dan itibaren 49 54 49 Müdiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • MiflBaııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • HtCRİ 1379 Zilhicce SALI 31 MAYİS 19 6 0 RUMÎ 137G Mayıs 18 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş öğle İkindi Akgnm Yatsı înısâk 4.31 12.11 lti.ll 19.33 21.32 2.17 8.58 4.38 8.37 12.00 1.59 6.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • İSTANBUL SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET MÜDÜRLÜĞÜ Satmalına Komisyonu Reisliğinden 150081.75 lira muhammen bedelli sağlık müesseseleri ihtiyacı unlu maddeler kapah zarf usulü ile 22.6.960 tarihinde saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Beher Tableti 500 mgr.Askorbik Asid ihtiva eden C-Vî«^5oo 20 Tabletlik tüplerde depolara tevzi edilmiştir.Dr.İHSAN SAMİ LABORATUARI Gürün Han kat 9 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Kasımpaşa bugün 4 futbolcu deniyor Kasımpaşa futbol takımı bu sabah 10.00 da Şeref stadında antrenör Rebil Erkal'ın nezaretinde çalışacaktır.Lacivert Beyazlılar bu antrenmanda 3 Adapazarlı ve 1 Adanal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • BURSA TRANSFERİM İLK MERKEZİ OLUYOR Milli lig terfi tenzil maçlarının yapılacağı Bursa transferin ilk merkezi olmuştur.Bu münasebetle şehrimiz kulüplerine mensup idarecileı terfi tenzil maçlarına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Beşiktaş,Fenerbahçe maçından sonra sezonu kapayacak Beşiktaş futbol takımı Avrupa turnesi tahakkuk etmediği takdirde Fenerbahçe İle oynayacağı milli lig maçından sonra sezonu kapayacaktır.Kulüp sözcüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Amatörler 14 Haziran'da Catania'ya gidiyorlar Antrenör Şeref Görkey "Zor bir gruba düştük fakat bununla beraber ümidimizi kaybetmediğimizi söyleyebilirim,dedi "IQ HAZİRANDA Sicilya'mla nm Catauia şclı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE İZMİR'E İLÂVE SEFER «TRABZON» vapuru ilâve bir sefer olarak İstanbuldan 5/6/960 Pazar günü saat 16.00 da hareketle erte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • BİLÛMUM KAMYON OTOMOBİL ve DENİZ MOTÖRLERİ Sahiplerinin naran dikkatin* Son sistem hassas makinelerle teçhiz edilen TAMİR atelyemiz servise girmiştir.Her nevi dizel ve benzinli komple KAMYON ve OTOMOB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • İZMİR VALİLİĞİNDEN Hususî Muhasebe Müdürlüğün* ait 77)kalem evrakı matbuanın tab ettirilmesi isi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 31262,50)liradır.Muvakkat teminatı 2344,69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • Beşiktaş Şampiyon Kulüpler Kupası kur'alarına temsilci gönderecek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasının 6 ncı yıl müsabakalarında memleketimizi milli lig şampiyonu Beşiktaş takımı temsil edecektir.Bu sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • vi°CyahJe,R0Mr(maçlarına hazırlanmakta olan namzet milli takım İkinci çalı5masmı ^un^^yrı X^k Seoef.S.f;îfd TT" M°lnar,1,î y-P«aktır.Sabah Lt'lO da müdafaa elemanlar ak,öğleden sonra saat 16 d« da for
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZ BULGARİSTAN'A GİDİYOR Burgaz şehrinde 5 devletin katılacağı Balkan Şampiyonası için Millî Birlik Komitesi kafileye izin verdi.Serbest ve Greko Romen takımlarımız yarın otobüsle h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • İsveçliler güreşte Türklere şans tanımıyorlar İsveç Güreş mili!takım antrenörü Preven Svedberg,olimpiyatlarda serbest ve Greko Romen stilinde yapılacak müsabakalarda Ruslarla şampiyonlukta çekişecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1960
  • İSTANBULSPOR kadrosunu gençleştiriyor İstanbulspor kulübü İdare heyeti profesyonel futbol kadrosunu gençleştirme kararını almıştır.Bununla İlgili olarak bir komite kurulmuştur.Umumi Kaptan Salm Kaur v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • MENDERESİN SOLUNDA TAŞIDIĞI SAG KOL.U İDİ devrinin Dahiliye Vekili Anayasaya ay kın teşebbüslerin,şiddet politikasının,insan haklarmı hiçe sayan gidişatta en büyük mesailerinden biri Dahiliye Vekili N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • eri Vali Taşlıtarlayı gezdi Halkın tezahüratıyla karşılanan Vali'Şimdi istediğimiz teminidir,sinirler yalışmalıdır„ dedi sükûnun İstanbul Askerî Valisi Tuğgeneral Refik Tulga dün etmiştirsaat 15 te Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • Silk Vekillerin ve akrabalarının mallarını satmaları yasak edildi ANKARA,HUSUSÎ Sabık ve sakıt hükümet erkânının bankalardaki mevduatlarına tasarruf etmeleri yasak edilmiştir.Dün açılan bankalara bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • Gençlere karşı sahte polis de kullanılmış Bir polis memuru,Ankara hâdiseleri sırasında zulüm yapan polislere zam vaadinde bulunulduğunu söyledi ANKARA,HUSUSİ Ankara Emniyet Teşkilâtından isminin açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • SERGİ AÇİLİŞİ Her türlü imalâtınızı ancak Sergilerde teşhir eder ve tanıtabilirsiniz.1-18 Ağustos tarihleri arasında açılacak Balıkesir Sergisi sizlere teşhir ve satış imkânları sağlayacaktır.Az masra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • RUHSARiN GÜZEL liöî VE A4U TAVIR LARı,5ARH0$0lAİ Z£K£CÎVA A PA1 LASME T£5|R EDER.Dönmek uzi-RE KALABALIK ARASINDAN &E 1E£K£M AB DİKAN BAZLA U &OZÜVFN1B1R.M1SAFIK İLİŞEN a&Dulcanbaz.te ^E^LIM EDFR.MA^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • 2 Vali Muov ni işinden alındı Vilâyet ve Belediye teşkilâtında değişiklikler olmuşturt.E.T.T.Umum Müdürlüğüne Kurmay Albay Orhan llter getirilmiştir.Albay llter'in teknik müşavirliğini,vazifesinden al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • Basın Yayın Vekili bir tamim neşretti ANKARA,A.A.Dün sabah vazifesine başlıyan yeni Basın Yayın ve Turizm Vekili Zühtü Tarhan teşkilâtına şu tamimi göndermiştir:«Mesai arkadaşlarıma,MIHI Birlik Komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • Basın teşekkülleri minnetlerini bildirdi İstanbul Barosu da Giirsel'e,hukuk devleti kurulması için girişilen teşebbüsleri desteklediğini,belirtti 5EHRİMİZDEKİ Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1960
  • ı n ııı ı ıııını.ıımııııııııııılıııııııııııllllıııılıı ninnininim TAKVİMDEN BİR YAPRAK ü&ffı il i i V li fA Marşlara dair MEMLEKET,muvaffakiyetle biten neticeleri büyük bir i neşve içinde milli marşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • Tuuu/M ^öedbn.kocaYamma153» NAMUSSUZ.It-ENJ OLDU Bu susa»,M KASAP cem»u aievûamdan b^sim &R.HAUDE 4RJ A&A ıO*v X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • Jomnny o.vüzündssi Avıey ve pere* A/Arf ASAL^IZt TBKJSAIZ.AçJukT V£T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • İİlİlillİlIlİl IM ÎŞOMSisrY VE AKKADAŞt TAKİPC/LER.OBN KURTULMAK İSTEIZ.GİBf YAPıP PlANLABJNI BAŞARj İLE TATBİK.EDEg,VE Bu ESMADA DA DOkTTOfZ HAN VE JSNAP,ALAMDA BEKLlYESJ UÇA O A DOOKU HIZLA KOŞAKL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • lOSSSAUNAS,ROD ftpb ClSKO VE" PAHÇO TSK&UZ.Vût-4 BuaıuAüDd aktik;Tik:sakin VEB-EK-DEN HOSuAN/V\AA\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • HADİ CANBO.W S İZAZ.he eoisi B.e.I Birû .ta Mm JgffeA BAKuM •56?ıfl A.AKı_IAı\A af.B.'esev GEi-MtVolî TOMBİK-ÇIKTIK ^ÇK AUNUA,K.TON VILDA HEÇ f* SAVAŞTAN T1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • HALİME SABAM ÜPTi 5lMlZ K4V-GAVt UNUTUP yATlStyiŞ-MıS MlDlIt ACABA?Şi/V\Dt anuakTm.nekdesIm sbvsiUm S4SAMi_EVlN SîBBÎRÎMiZI BİKAZ.KiKDIK.AMA ı^î!W=ö l—i ÇEN VıNE KOÇA.CiGiNA GüzEu Bfe SOPTCA HAZlRUAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • YAKUT ÇIKAN KISMIN ÖZETÎ:Abdürrezzak Paşaların Çamlıca tepesindeki muhteşem köşkünde o gece İstanbul sosyetesinin en tanınmış simaları toplanmıştır.Biri tenis kortuna,diğeri taraçaya yerleştirilmiş ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • j Mr.Trılhng'in raporu 1 I REFİK ERDURAN 1 ZZ tki ay kadar önce tiyatromuzu İncelemek için 3 3 memleketimize gelen ingiliz teııkidcisi Ossia Trilling 3 ü 27 Nisan 1960 tarihli Londra «Times» gazetesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • 3 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:1908 de İktidarı ele alan ve Terakkinin 21 Mart vak'ası üzerine İkinci Abdülhamid'i hal edip Osmanlı tahtına oturttuğu Reşad,bütün saltanat murakabesini İttihat ve Terakkiye bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1960
  • AŞK BİR FRANSIZ SANATIDIR Yazan:NİNA EPTON GÖZE İLİŞEN HER KADIN EŞYASININ BİR AŞKİ MANASI VARDI m Bir gün geldi,yatak odasında erkek misafir ağırlamak hanımlar indinde demode bir misafirperverlik tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • GÜRSELE BİNLERCE TEBRİK VE BAĞLILIK TELGRAFI GELİYOR Memleketin dört bir tarafında 2 talebe ve muhtelif meslek teşekkülleri Türk Bilâhlı Kuvvetlerinin 27 Mayıs sabahı tatbik mevkiine koydukları başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • FEN FAKÜLTESİ TALEBE CEMİYETİNİN TELGRAFI Sayın Cemal Gürsel Orgeneral MIHI Komita Başkanı,Devlet ve Hükümet Reisi Ankara Yıllardır güzel yurdum turun semalarım kaplayan kin,ihtira» ve İstibdat bulutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Kör bir yazar yanan Apartmandan kurtuldu NEW-YORK,RADYO Meşhur AmeıiltaU mizah yazarlarından,kör olan Jame* Werburg yanan apar onanında mahsur kaimi» ve itfaiyeciler tarafından kurtarılmıştır.Yazar,da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Başvekâlet tebliği t Baştarajı Birincide tin evvelce yabancı devletlere karşı girişmiş bulunduğu siyasî,askeri,İktisadi ve mali butun taahhütlerinin muteber sayılarak buna göre gerekli işlemlerin yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • "İHTİLÂL DEDİĞİN BÖYLE OLUR,4 Baştarafı Birincide Guardian muhabirine göre «ustaca yapılmış olan bu ihtilalin* başında bulunanların tek parti rejimine yol açmak niyetinde olmadıkları bellidir.Ordu tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • ANKARA ASKERİ VALİSİ PASTÖRİZE SÜTLERİ TOPLATTI ANKARA,HUSUSÎ Ziraat Vekâletine bağlı Atatürk Orman çiftliğinin dün şehre tevzi ettiği 50 ton süt,askerî vali ve belediye reisinin emriyle imha ettirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • GEDİK İNT t biaşt-arafı Birincide saldırmış ve başı ile çift camlı pencereyi parçalayarak kendini dışarıya atmıştır.Verilen izahattan anlaşıldığına göre.Harb Okulu Eczacı Binbaşısının odasında bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Sophia Loren,mücevheratını bulana varım milyon lira mükâfat verecek LONDRA,RADYO italyan film yıldızı Sophia Loren Londra'dakl evinden çalınan 4,5 milyon Türk lirası kıymetindekl mücevheratını bulana,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Adana da 16 polise işten el çektirildi ADANA,HUSUSÎ Partizanca hareketleri tesbit edilen 16 Polis memurunun silâhları alınarak kendileri enterne edilmişlerdir.Halk partili oldukları mülâhazasiyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • ETHEM MENDERES HÂDİSEYİ İZAH ETTİ t baştaraft Birincide Sabık Milli Müdafaa Vekili odaya alındıktan sonra Kurmay Başkanı Albay kendisine kendi makamını göstermişse de Ethem Menderes ayakta durmayı ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Yeni kabine toplandı t BaştaraU Birincide olan bazı mensuplarının yakalandık* tan sonra tekrar serbest bırakılmasının yersiz olduğunu ileri sürmüşlerdir.Kabine,serbest bırakılmış oları D.P.İleri gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • En Güzel Hediye HAZ RETİ MUHAMMEDİN HAYATI Umum Tevzi Yeri:FETİH KİTAEEVİ Ankara caddesi No:74 752119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Ruslar,İngiliz rartar yayınlarını aksattı LONDRA,A.P.İngiliz gazeteleri tarafından açıklandığına göre Sovyet casus gemileri roket üssündeki radar takip tesislerlnln çalışmasını bozmuşlardır.Petrol tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • BİR KAZADA BİR SUBAY ÖLDÜ ANKARA.HUSUSİ Esenboga yolunun 15 İnci kilometre* sinde bir askerî G.M.C.uçuruma yuvarlanmıştır.Kaza sonunda bir teğmen İki er ölmüş sekiz er de ağır aurette yaralanmıştır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • ZELZELE ŞİLİ'NİN COĞRAFYASINI DEĞİŞTİRDİ SANTİAGO.RADYO Tarihinin en büyük deprem felâketlerinden birine uğramış olan Şili'de 11 gündenberl fasılalarla zelzele devam etmektedir.Dün de İki kuvvetli dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • ingiltere tutumunu değiştirmezse Makarios görüşmeye başlamıyor LEFKOŞA,RADYO Başpiskopos Makarios,İngiltere hükümetinin tulumu değişmedikçe Kıbrıs'taki İngiliz üsler1 İle ilgili görüşmelere yeniden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • R H E E GEREKİRSE HESAP VERMEK İÇİN KORE'YE ÇAĞIRILACAK SEUL,RADYO Güney Kore Cumhurbaşkanlığını geçici olarak deruhte etmekte olan Mr.Hu Çung sabık Başkan Syngman Rhee'nln İcabı halinde seçim yolsuzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Menderes'in hususi dairesi dün açıldı 73 numaraya hususî zaafı olan sabık Başvekil için Parkoteldeki daireye 10 yılda 720 bin lira ödenmişti metin doganalp 373.174.175.Bu,sabık Başvekil Adnan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Sukarno'yu öldürmeye teşebbüs eden 3 kişi dün idam edildi J AK ARTA,RADYO 1957 Kasımında Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmet Sukarno'yu öldürmeya teşebbüs etmiş olan 3 kişi dün kurşuna dizilmek suretiyle İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK NISANTAŞINDA 4 odalı kaloriier-13,daire,65.000.48 40 76t IZM1TTE 540 metre kar* bahçeli 2 katlı 3 daireli «v.70.000.Kozluk Salt Faik sok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • HALKIN ANKARADA GÖSTERİLERE SON VERMESİ İSTENDİ Ankara Kumandanlığı,halka tekrar sükunet ve itidal tavsiye etmiş,nümayiş yapmamalarını istemiştir.Bu hususta yayınlanan 11 numaralı tebliğ sudur:«7 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Davutpaşa'da nezarete alınanlar 42'ye yükseldi t Baştarafı Sekizincide Aygün,yeğeni Nevzat Koraltan,Ekrem Cenanl'nln kardeşi Raslm Cenanl,Tahsin Şen'ln oğlu dünkü ziyaretçiler arasında bulunmaktadır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • FİLİPİNLERDE SELLER yüzünden 165 kişi öldü MANİLA,A.P.Filipinlerin başşehri Manüayı silip süpürmüş olan »uların sebep olduğu zayiat gittikçe artmaktadır.Filipinler Millî Savunma Vekâletine göre ölü »a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • D.P.li bir Mebusun yanında tabancalı baston ele geçti DİYARBAKIR,HUSUSÎ Ankaradan.kordiplomatik plakalı bir otomobille kaçan Bitlis Milletvekili Selâhaıtin İnan şehrimizde yakala nnuştır.Bitlis Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1960
  • Onar ihlâl edilemiyecek Anayasa hazırlanıyor,dedi t Baştarafı Sekizhıcide da bitirmeğe çalışıyoruz.Çünkü Devlet Reisi Sayın Cemal GUrsel,biran önce hukuk rejiminin bütün müesseseleriyle tara olarak ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Onar "ihlâl edilemeyecek bir c/ecfı Siyasî bîr vazife almayacağını belirten Rektör,'gazetecilere A Heyetin Anayasayı ayda bitirmeğe çalışacağım söyledi Şehit düşen gençler Üniversite bahçesinde hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • [İLHAN DEMÎRELİ Rektör Sıddık Sanıl Onar,yeni Anayasa hakkında izahat veriyor.niversite imtihanları Temmuz da Rektör,"Yorgun arkadaşlarımıza imtihanlara daha iyi hazırlanmaları için fırsat vereceğiz,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • BÂZI ELÇİLER GERİ ÇAĞIRILDI ANKARA,HUSUSİ Hariciye Vekâleti bazı memleketlerdeki Elçileri geri çağırmıştır.Amerikaya yeni tâyin edilmlf olan Büyükelçi Melih Esenbel ve Londra Büyükelçisi Muharrem Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Bankalar normal Çalışmaya başladı Bankalar dün normal çalışmalarına başlamışlardır.Hususi tasarruf sahiplerine 2500 liraya kadar verilebildiği halde dün bankalara fazla bir müracaat olmamıştır.Ticarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Hastalanan Bayar'ın sıhhî durumu düzeldi ANKARA.HUSUSÎ Harp okulunda nezaret altında bulunan sakıt cumhurbaşkanı Celâl Bayar hastalanmıştır.Bayar iki gece evvel ağırlaşmıssa da bu hal dün biraz ha fif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Davutpaşa'da nezarete alınanlar 42 ye yükseldi Dün sevkedilenler arasında Muhlis Erdener,Raif Dinçkök,H.Terzioğlu,i.Doruk,Dr.Ali Esat Birol,Sami Şehbenderler,Sedat Erkoğlu bulunuyor DAVUTPAŞA Kışlasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Ankara Hukuk Fakültesi duyduğu sevinci açıkladı Dün toplanan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu üç maddelik bir tebliğ neşrederek,Milli Birlik Komitesinin ve Türk Silâhlı Birlikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • REKTÖRÜN RİCASI ÜZERİNE KAMPANYAMIZA SON VERDİK Milletimizin hürriyetine yeniden kavuşması yolunda açtıkları mücadele sırasında Beyazıt meydanında şehit düşen Türk gençleri adına bir âbide dikilmesi İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • ŞEHİT TEĞMENİN EN SON HÂTIRASI RADYODA OKUNDU ANKARA,HUSUSÎ 27 Mayii sabahı Ankara PTT merke-*i merdivenlerinde senit düşen topçu teğmeni Ali İhsan Kanmaz'ın hatıra defterinin son sahifesl dün Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Görülen lüzumla işten çıkarılanlar tekrar vazifeye alınacak ANKARA,HUSUSİ Sabık İktidar tarafından muhtelif vekâlet ve dairelerde «Emekli sandığı kanununun 39 uncu maddesi gereğince görülen lüzum üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • SİLÂHLAR TESLİM IRUÇHAN UNVER Askerî Teslim Alma ekipleri dün şehirde silâh toplama işine başlamışlardır.Toplanan binlerce silâh Askerî depolarda emniyet altına alınmıştır.Silâiı teslim alma işi Iiazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Yeni hükümeti dün 6 devlet tanıdı Batı Almanya,sakıt hükümete açılan kredilerin muteber kalacağım Bonn Büyük Elçimize bildirdi DIŞ HABERLER SERVİSİ Birleşik Amerika,İngiltere,Pakistan.İran,Hollanda So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • Yırcalı dün tekrar nezaret altına alındı ANKARA,HUSUSÎ İki gün evvel serbest bırakılan Balıkesir mebusu Sıtkı Yırcalı dün evinden alınarak tekrar Harb okuluna götürülmüş ve nezaret altına^ alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • İSTİMLÂK HESABI TETKİKE BAKLANDI Belediye Reisi Tulga,Millî Birlik Komitesi kararıyla Belediye Meclisini feshetti SKERÎ Vali ve Belediye Reisi Tuğgeneral Refik Tulga'nın beledî işler yardımcısı Kurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.05.1960
  • i AHMET GÜLTAŞI 10 binden fazla bir halk kitlesi tarafından takip edilen yürüyüşte gösterilere Hava Kuvvetlerine mensup çeşitli uçakların da havadan katılması heyecanı büsbütün arttırmıştır.İzmirliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8