Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • 6 milyon Yahudi'yi öldürten Alman dün İsrail'de yakalandı KUDÜS,A.A.İkinci Dünya Harbi sırasında Avrupada 6 milyon Yahudinin öldürülmesinden mesul tutulan Alman asıllı Adolph Eichmann Fiiistinde yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • D U.R U M WA Odalar Birliği Kongresi TÜRKİYE Ticaret Odaları.Sanayi Odaları ve Ticaret Bor-i saları bir birlik altında toplanmışlardır.«Odalar Birliği» adıyla anılan bu birliğin merkezi Ankara-i dadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • BURSA VE ALAŞEHİRDE 130 KİŞİ ZEHİRLENDİ Bursa ve Alaşehir'de 130 kişi yiyecek ve dondurmadan zehirlenmişlerdir.ALAŞEIItR Dere köyünde 40 kişi dondurmadan zehirlenmiştir.Zehirlenenlerden 18 inin durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • ODALAR BIRLIGI KONGRESİNDE İktisadî politika tenkide uğradı Ticaret Vekilinin hazır bulunduğu kongrede tüccarlar Millî Korunma Kanununun vaade rağmen hâlâ kaldırılmadığını belirttiler ANKARA,HUSUSÎ TÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • [İLHAN DEMIJÎEL!UCUPII DllpHII CİnİVriD Hindistan Başvekili Nehru bugün saat 16 da Hindistana nXflfIU DUUUII UIUI T Un müteveccihen şehrimizden ayrılacaktır.Başvekil dün sabah kızı ile beraber Ayasofy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Ankarada sokağa Çıkma yasağı Tekrar kısaltıldı Ankara örfi İdare Kumandanlığının 27)numaralı tebliği şudur:dAnkara halkının ihtiyaçları dikkate alınarak 24 mayıs 1960 gününden itibaren gece sokağa çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • NEHRU'YA İKİ GÜN HİZMET ETTİN Dost Hindistanın Başvekili Nehrunun Ankarayı ziyaretinde kendisine garson olarak hizmet eden arkadaşımız Mete Akyol'un hazırladığı röportajın ikinci ve son kısmını bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Amerikalılar eski Türklerin yaptıkları camları inceleyecekler CAMBRİDGK,USİS Harward ve Cornell Üniversiteleri mütehassılarından biı grup bu yaz Türkiyeye gelerek eski devirlerde camın nasıl yapıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • ^t ANADOLU SİNEMALARINDA HAREM SELAMLIK GAZETELERDEN)94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • SUKARNO GÜZEL B HOSTESLE EĞLENDİ Hovvai'li güzel ayrılırken,Endonezya Cumhurbaşkanının yanaklarından öptü HONOLULU,A.P.ENDONEZYA Cumhurbaşkanı Sukarno,Hawai Havayollarında çalışan güzel bir bostesle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • UtLLt CONOVER "Amerikanın Sesi,Türk cazcılarını dünyaya dinletecek Amcııkaıuıı besi Radyosunun caz i/an çim Wiliis over.dün izmir'den şehrimize gelmiştir 18 Mayıstanberi memleketimizde oulunan müzik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Mısırdaki Türk malları 1 yılda tasfiv* »dilecek ANKARA,AA Hariciye Vekâleti,Mısır'da emlâki olan Türklerin tabi olacakları şartlan açıklamıştır.Mısır hükümeti tarafından kabul edilen yeni kanuna göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Bir fabrikatör ve kızı trafik kazasında öldü Küçükçekmecede,Mustafa Hekimoğlu isminde bir fabrikatör tarafından kullan'lan 33550 plâka numaralı otomobil evvelki gece önünden gitmekte olan taş yüklü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • İNECMİ ONUR I Anafartalar zaferinin 43 inci yıldönümü olan 21 Ağustosta açılacak Şehitler âbidesinin söriiniışü.Şehitler âbidesinin inşaatı tamamlandı Anafartalar zaferinin yıldönümü 21 Ağustosta açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Amerikan Koleji Yüksek Kısmı tekrar Kapatıldı Örfî İdare Kumandanı İstanbul Üniversiteleri ve Yüksek Okullarında imtihanların Ekim'e tehir kararını açıkladı ŞEHRİMİZDE DE Üniversite ve Yüksek Okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Güvenlik Konseyi U.2 işini görüşmeye başladı NEUYORK,A.P.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün gece Türkiye saati ile 21 de toplanarak Rusya üzerinde düşürülen Amerikan uçağı ile ilgili Sovyet şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • I Beğenildi Diyarbakır Kız Enstitüsünde ter tiplenen defile davetliler tarafın dan ilgi ile takip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Meclis'teki Görüşmelerin Neşri Kısmen Yasak Edildi CHP* nın tahkikat talebi,gündem dışı konuşmalar neşredilmiyeeek Yasak kararı Tahkikat Encümeni tarafından alındı T ANKARA,HUSUSİ ÜRKİYE Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.05.1960
  • Kromit meselesini Tahkik eden Encümene tekrar Mehil verildi Mecliste dün bâzı kanun tasarılarının müzakeresi yapıldı DÜNKÜ Meclis müzakerelerinin yayınlanmasına müsaade edilen kısmı Anadolu Ajansı tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • j sama TIBBÎ BAHİSLER Sinemalarda gösterilen «3 Ruhlu Kadın» Miminin bir sahnesi.Tıpta Ender Rastlanan Bir Vaka:UÇ RUHLU KADIN BU hafta istanbullular ruh hekimliğinde ender rastlanan bir vak'anın film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • ECZACIBAŞI ARAŞTIRMA FONU SEKRETERLİĞİNDEN:Memleketimizde,tıbbî sahadaki ilmî araştırmayı teşvik gayesiyle kurulmuş olan ECZACIBAŞI İLMÎ ARAŞ-TIRMA VE MÜKÂFAT FONL'na 1960 yılı için yapılacak müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • 8."IH.U.llllılMllllllıHIM İSTANBUL 6.57 Açılış ve program 7.00 Karışık sabah müziği 7.30 Şarkılar 7.45 Nevvpoıt Gençlik Bandosu 8 00 Haberler ve hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 8.45 Saz eser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • OĞLAK BURCU ti 22 Aralık 20 Ocak| Giyinişinizi-hatta içinde bulunduğum dekora ı W ehemmiyet veriniz.Hayatınıza tesiri olacak.KOVA BURCU t [21 Orak 19 il atl Siz bir takım ümitle* kuruyor,fakat ııstund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 On veya on beş çift kürekll eski bir Türk gemisi;Tersi ateş.'I Alman emre göre hareket etme;Çiçeksiz nebatlarda üreme organı.3 Dileme;Avrupa'da bir başkent.4 Bir seyyare ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • 1960 YILININ EN ZENGİN İKRAMİYE PLÂNI APARTMAN DAİRESİ ayrıca 10 adet 100.000 TL 10 adet 50.000TL 50 adet 5.000TL 250adet 1.000TL VE 21.110 TALİHLİYE ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Apartman Daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • TAKSİTLE-Dıştan takma 2 H.P.lık Amerikan tekniğinin hârikası WEST BENT DENİZ MOTORLARIMIZ gelmiştir.Sürat ve ucuzluğu ile size yazın zevkini çıkartacaktır.S.ACARSOY T.L.Ş.Tophane,Boğazkesen C.168 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • SATILIK 60 HP 2«0 devirli Motor pılanster vals değirmen çarşıkapı gülhan 10 Tel:22 53 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • BORÇLU TALEBELER BU SENE BİTİRMELERE GİREBİLECEK Ortaokul ve Liselerde bir dersten borçlu olarak son sınıfa kadar gelmiş öğrenciler bu yıla mahsus olmak tlzere bitirme imtihanlarına girebileceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • il ııııııtıııtıttııııımı Von Papen'le eski bir görüşme H İTLER Almanyası'nm İkinci Dünya Savağı yıllarındaki Ankara Büyük Elçisi Franz Von Papen'in İstanbul'a gelişi,bende «eki* yıl önceki bir hâtıray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • TEŞEKKÜR Yıllardanberi çekmekte olduğum kalb hastalığından dolayı servisine yatarak tetkik ve tedavilerine mazhar olduğum Haydarpaşa Numune HasLahanrsl 2 nci Dahiliye Servis Şefi Sayın Doktor KEMAL SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Bursa Pazarcığı eşrafından Ali Hasan Hekimoğlu'nun büyük oğlu,Hatice Konuk,ibrahim ve?Osman Hekimoğlu'nun kıymetli ağabeyleri,Naci Sevil ve Nejat Hekimoğlu'nun sevgili babaları,Mahmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • KURBAN BAYRAMINDA 3 GEZİ 1)Antalya Alanya Efes Pamukkale Ayvalık Bergama 4-11 Haz.420 TL.2)Antalya Alanya Eskişehir 4-8 Har 250 TL.3)Ankara ürgiıp Göreme İskenderun Konya 4-11 Har.515 TL.t N.C0.SER.Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Hazrett Isamn Hayatı İtalyanca.ATLAS Tel:440833)Buhranlı Yıllar Anthony Perkins Kan Malden ing.EMEK Tel:44 84:Kadınlar Arasında Eleanora Rossi Drago İtalyanca.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • DOĞUM Asuman ve Yüksel A«an kırlarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.Ittanbul U/S/MO y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • AZİZE DİNÇ ile ALAATTİN KORKUT T Ü R K E R Nişanlandılar 22 Mayı» 1960 Büyükdere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • KISA HABERLER t KISIKLIDAKİ Mehtap gazinosunun salıibi Vahit Dcıinsoy örf!İdare yasaklarına aykırı hareket ederek müfterilerine içki verirken yakalanmışve tanzim edilen evrakla birlikte as-kerî makaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.05.1960
  • ENİŞTESİNİ,ŞUURUNU KAYBEDİP ÖLDÜRMÜŞ Eniştesi Mehmet Aslan'ı 20 yerinden bıçakhyarak öldürmekten «anık Hırkai Şerif camii nüistahdemininden Şakir Çalışkan,dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde müdafaasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • NEHEU'YA İKİ GÜN GARSONLUK ETTİN:2 p i S-SS:Hariciye köşkündeki ziyafet Nehru'ya kanepe tepsisini uzattım "Teşekkür ederim almıyacağım„ dedi.Sonra Başvekil Menderes'e döndüm o gülerek "Sen bana ondan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • mudile m m daAeb nefis olur!terse zor olsun SANA ile daima nefis ve ez izdir.SANA ile yemek pişirmek hakikî bir zevktir.$195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • FOTOĞRAF KAĞITLARI FOTOĞRAF FİLMLERİ ihraç eder.Katalog ve numune verilirri f».c* h Kimyevî Maddeler ithalat ve İhracat Fotochımiques malzemesi bürosu 2700 Varsovie 10.B.P 343 Jasna 12 Polonya Telg.Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • İN MACERALARI NİHAYET İSTANBULA HAREKET EPER.LE*.BANA fcuYA 61BÎ ^EüYörV' HAKUâlN RUHSAL.SERBEST^ BUNLAR ABDûtfANBAZV pöiaşabilece£îz,konuöaBîlece-1 6Î2 APTlK.ÎN€AWIM HÜRMETİM ELDEN filTMBî NE KADAR Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • KONAK SİNEMASI Bugün Matinelerden itibaren Deniz dibi dünyasını en mükemmel şekilde gösteren yegâne şaheser.YAŞAYAN DENİZ Under The Carribean)Renkli İngilizce Seanslar:12.30 2.30 4.30 6.30 Suare:20.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • Millâueff S a h i b i.ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer i MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1379 24 1376 Zilkade MAYIS Mayıs 28 1.9 6 0 11 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.35 9.08 öğle 12.11 4.43 İkindi 16.09 8.41 Aksan 19.28 12.00 Yatsı 21.22 1.55 İmsak 2.25 6.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • COLLE DURULAX YAPIŞTIRICI Vinlex ve yer muşambalarının yegâne yapıştırıcısıdır.Umumi satış:V.Durusel,C.Karayaka Durulax Koli.Ştl.Karaköy Palas 4/20 Tlf.442300 Tlg.Durulaxs.İstanbul Vinlex,Yeni postaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • 9 Yaşında bir kız yankesici yakalandı Nurten ismini taşıyan ve Kasımpaşada oturan H yaşındaki bir yankesici Anadolu hisarında bir otbüs İçinde Perihan Kip isimli kadının çantasını açıp içindeki 150 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • Hayat pahalılığı 5 ayda yüzde 3.5 nisbetinde arttı ANKARA,HUSUSİ 1959 yılının ilk beş ayı içindeki pahalılık artışı nisbeti yüzde 3,5'dir.Geçinme endeksi 1959'un ilk beş ayında 207'den 216'ya yükselmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • Ressam Çallı İbrahim'in cenazesi dün kaldırıldı 78 yaşında bir mide kanamasından ölen tanınmış ressam Çallı İbrahim'in cenazesi dün Fındıklı camiinde kılınan öğle namazını müteakip Merkez Efendi Kabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • ramımı rnııııııı.mmMmngmHHiı—ıuıınnnmımtıtmmHtmııt«ıı TAKVİMDEN BİR YAPRAK Mehrı HİNDİSTAN'm en büyük adamlarından biri olan Başvekil Nehru,bir kaç gündenberi memleketimizin misafiri bulunuyor.Memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] EVLİYA SEBEP OLUYORMUŞ sık vukua gelen trafik kazaları bâzı şoförler tarafından,evvelce burada yatan ve caddenin açılması sırasında mezarı istimlâk edilen bir Evliyaya yorulmaktadır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • Milliyet Gazetesi Yazıişl eri Müdürlüğüne Gazeteni zin 25/4/1960 T.ve 3578 sayılı nüshasının üçüncü sayfasında çifte sütun üzerine İzmir T.H.K.kongresinde üyeler birbirine girdi)ve Polis nezaretinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • Demokratlar Eisenhonver'in dış politikasına çatıyor Butler Hükümet Beynelmilel meselelerin serbest ve açıkça münakaşasını önliyemez dedi WASHİNGTON,A.P.RADYO Muhalefette bulunan Demokrat Parti,Eisenho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.05.1960
  • Şili'de zelzeleden meydana gelen dalgalar 260 kişiyi öldürdü SANTİAGO,A.P.RADYO Güney Şilinin Ancud limanı civarındaki bir kasaba,depremden meydana gelen korkunç dalgaların baskınına uğramış,130 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • U-2'nin ESRARI Garip bir uçak.Garip bir pilot.a Adana yakınlarındaki incirlik Hara testinde bulunan jetlerin açığında,bu uçakların arasına bir yanlışlık eseri karışmış gibi görünen bir uçak duruyordu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • 97 Gil'in her dediğini yapan Belle bir türlü bu dediğine razı olmak İstemiyordu:Kuzum seninle beraber olayım.Olmaz Belle,İsrar etme,olamaz.Neden olamasın Gil?Otomobili burada bırakamayız,gelip alamam.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • 1960 yılı sonunda tedavülden kalkacak olan hâtıra s serileri şunlardır;1 Afganistan Kralının Türkiyeyi ziyareti hâtıra serisi.2 Dünya Tıp Birliği XI.Kongresi hâtıra serisi.Ş 3 Süleymaniye camiinln açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • Görünmeyen ince bir tül gibift *L 6HEASELE5S İ lM I Jı vJJM JLI î)Vanishing Kremini cildinize sürdükten sonra tamamen massedilinceye kadar ovalayınız.Görünmeyen ince bir tül gibi cildinize yayılan Pon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • PURO ve FAY Satıcılarına Mühim İlân 10.000 lira mükâfatlı,1960 vitrin müsabakamız,Nisan sonunda kapanmış bulunuyor.Ancak çok kıymetli satıcı kardeşlerimizden aldığımız mektuplarda,kış dolayısiyle gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • TARLAN MACUNU SIZLAYAN,KANAYAN,ÇEKİLEN DİŞ £TLE&İNE ve DİŞLERİN ÇÖRÜKSÜZ AĞRISINA KARŞI FAYDALİDİR.DİŞLERİ TEMİZLER,KORUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • l&fcıffilirMA Denizyolları İşletmesinden 25/Mayıs,960 Çarşamba günkü Çanakkale sürat postası yapılmıyacaktır.Müteakip 28/Mayıs/960 Cumartesi günkü Çanakkale sürat postası ilâveten Imroza da uğrayacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • 0m% Inaîlîzce ALMANCA FRANSIZCA »8 MUHASEBE ı» C M' w tccrubcli Müessese ÜCRETSİ2 'BROŞÜR İŞTEVNIZ nLİtnaSOİlu tlaCİ-İstiklâl Cad No.2Ç7-GALATASARAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • MACAR MALI OTOMATİK MASA TELEFON lan,emsaline her hususta faiktir.içersine hiç bir haşere girmiyecek şekilde imâl edilmiştir.En rutubetli ve gayri müsait şartlar tahtında dahi muvaffakiyetle çalışır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • u ş Sal crayM»*** IcîCÎCAKJ Mfc)rNK O GİZ,REN 3İN,BANA %AK,A&m KcîCtCAM EDUNA D&ME #RgŞMES oVARirA.jİj a3St GbzOMÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.05.1960
  • u otobüs yoı~cuı_4(eiN-OA ARTirc inSAnuk,eoEP CS.NEN gev KALMADI 0U AKSAM OTOBÜSE YAŞU BİR.İCADIN BİNDİ «OAASE1 KALKIP VERİNİ VERMEĞİ DÜŞÜNMEDfısyyöfesLS.o kadar,sinirlen.Dİ AA Kî İNADINA KIAAILÇA/VNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • SIR "MİG„ DANİMARKA ÜZERİNDE DOLAŞTI ROFiDBT Danimarka)A P.Rus yapısı bir Mig-17 jet av uçağı Danimarka hududunu asmış ve 300 metre kadar yükseklikte bir müddet dolaşmıştır.Danimarkalı bir subay,milis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • Atatürk'ün gömleğinin Nehru'ya verilmesini kadınlar protesto etti ANKARA,HUSUSÎ Kadınlar Birlisi kongresinde dün,Atatürk'ün gömleğinin Nehru'yı verilmesi protesto edilmi} ve ladesi istenmiştir.Kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • Amerikan Koleji Yüksek kısmı tekrar kapatıldı t Baştarajt Birincide «in hangi tarihe kadar uzatılacağı önümuzdeki günlerde senato tarafından İlen edilecektir.Örfi Mare Kumandanlığının Üniversite v* Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • ŞEHİTLER ÂBİDESİNİN İNŞAATI TAMAMLANDI Bcıştarajı Birincide Cellboludakl istihkâm taburları,Kilidbahir ile Âbide arasındaki yolu üzerinde rahatça seyahat edilir halp getirmiştir.Otomobilleri» Âbidenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • Mevsimin en büyük filmlerinden ÇİÇEKÇİ KIZ La Violeter»)SARİTA MONTİEL RAF VALONE îârarlı arzu üzerine matinelerden itibaren tekrar YENİ MELEK'te Matineler-12 14.15 15 İS 30 20.30 wrt—ı.ıı ı.ı —n nıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • Kibrit W.çöpü U minicik batarya sayesinde en küçük boy transistorlu radyo,işitme cihazları,f otoflaş ve diğer elektronik aletlerinize tekrar kavuşacaksınız.67,5 Volt mâ 22,5 Volt mm 9 Volt prave ciina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • İMDİ Jet Havayolculuğunda henkli Tertip DOUGLAS DC-8 Jet EXPRESS ve SAS Servisi Jet nakliyatında dünyanın en muazzam şaheseri Douglas DC-8 Uçakları ve SAS kabin hizmet personelinin yeni azası:SAS ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 17 42 10 SATILIK EMLÂK KADIKÖY Dortyolda beş oda bollu,parkeli geniş,teraslı,denir,manzaralı kat,60.000 Fersat.36 36 03.0 KADIKöYCN merkezi yerinde 120 metre üzerinde 4 oda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • İKTİSADÎ POLİTİKA TENKİDE UĞRADI t Başlayalı BiHneidi Vekâleti sandalyesi kimseye kalmaz.Millî Korunma Kanununun yerine getirilmek istenen İktisadi Tedbirler Kanunu sizden sonra gelecekler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • Suiistimalden sanık bir gazeteci beraat etti ANKARA,HUSUSİ Ankara Gazeteciler Sendikası eski başkanı Mehmet Kemal Kursunluoğlunun bir müddettenberl devam eden muhakemesi dun beraetle neticelenmiştir.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Dosya No.199/5157 Bankamız ihtiyacı için 6 adet 35 mm lik Sinema makine satın alınacaktır.Teklif verme şartları Fcrmenecilerdeki Müdürlüğümü» ilân tablos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.05.1960
  • Proje Yaptırılacak 200 azadan müteşekkil bir Kooperatifin kuracağı mahallenin plânlarını hazırlamak isteyen mühendis,mimar ve firmaların çartlarlyle birlikte Cağaloğlu Gazeteciler Cemiyetindeki Kooper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.05.1960
  • LEFTER BELÇİKAYA GİDİYOR Lefter Küçükandonyadis,Belçlkada bir kulübe antrenör futbolcu olarak transfer etmek için,Fenerbahçeden bonservis istemiştir.Şöhretli futbolcu,kendisine talip olan kulübün İsmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR ACABA ATARYEMEZ Mİ KAZANIR,ONBİRATEŞ Mİ?BU HAFTA ŞANSLI OLAN KAZANACAK SPOR Toto'da okuyucularımıza faydalı olmak için daima yardımcı cetvel ve örnek kuponlar veriyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • Terfi,tenzil maçlarının fikstürü çekildi MAYIS 5 Haziran tarihleri arasında Bursa"da yapılacak olan millî lig terfi ve tenzil müsabakalarının fikstürü dün Futbol Federasyonu Başkanı Faik Gökay'ın neza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • x'-BALKAN ŞAMPİYONASI KADROSU AÇIKLANDI [SAMÎ ÖNEMLİ 1 15 haziran'da Filihede yapılacak olan cak millî tak.mımız,15 namzet,dün açıklanmış.k.d«,^Hte.Şengün Moda)Ömer.Batur,Tnncer,Güner F.Bahçe)Ersan Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • KÖYDE BİR SEZON y^an=Çümtafy Maçtan evvel şakalaşmayı daima uğursuzluk sayardık Ben ise değişmez yepyeni bir âdet edinmiştim.Maçların ertesi günleri erkenden ilkönce İskender Ağabeyin kahvesine uğrayo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • FAHİR 400 M.ENGELLİDE 2.OLDU i SOFYA,HUSUSÎ Sofya enternasyonal atletizm yarışmalarına dün de deva» edilmiş,fakat pistin çok ağır olması dolayısı ile dereceler düşük olmuştur.Devamlı olarak İki saat m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • Iskoçya maçı anule ediliyor 8 Haziranda oynanması gereken maça izin verilmemesi karşısında Federasyon 100 bin lira tazminat ödeyecek ANKARA,HUSUSÎ 8 HAZİRAN tarihinde İstanbul'da oynanacak olan Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • Spor Toto'nun 9haftası da oynanacak Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan ile Futbol Federasyonu reisi Faik Gökay Spor Toto'nun bir hafta daha oynanmasını kararlaştırmışlardır.Diğer taraftan Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.05.1960
  • mtıııi [HADİ İPEKYÜN] [HADİ İPEKYÜN] Balkan Şehirleri Güreş Şampiyonasına hazırlanan Greko Romen Güreş Milli takımımız dün Emirgândakl seçme müsabakalarını yapmıştır.Saat 15,30 da baslıyan seçmeler ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor