Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • Meclis bugün açılıyor ANKARA,HUSUSÎ MECLİS,11 günlük bir tatilden sonra bugün saat 15 te çalışmalarına tekrar başlayacaktu-Meclisin gündeminde 14 kanun ta-¦arısı ile 5 kanun teklifi bulunmaktadır.Müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • Ruslar bir Amerikan uçağını inişe zorladı LONDRA,RADYO Kopenhag'dan Hamburga giderken kaybolan Amerikan uçağının Sovyet kuvvetleri tarafından inişe zorlandığı,Doğu Almanyadakı Rus makamları tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • Basın Enstitüsü 3 devleti protesto etti LONDRA,RADYO Merkezi Zürih'te bulunan Beynelmilel Basın Enstitüsü Güney Afrika Birliği,Fransa ve Küba hükümetlerine birer protesto mektubu tevdi etmiştir.Mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • [ASAF UÇAR] Muhabirimiz Mete Akyol,garson kılığında,Nehruya hizmet ediyor.Snğdaki Zorlunun eşidir METE AKYOL,«MİLLİYET» in Ankara Muhabirlerlndendir.Vazifesi.Hariciye Vekâletiyle ilgili haberleri verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • BAŞVEKİL ve ZORLU ATİNA'YA PERŞEMBE GÜNÜ GİDİYOR ANKARA.HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes'in 26 Mayısta Yunanıstana yapacağı resini ziyaretin geri bırakılacağı yolundaki haberler teyit edilmemiştir.Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • Kıbrıslı Rumlar dün Türkleri protesto etti LEFKOŞA,HUSUSÎ KIBRISLI Rumlar,Türklerin devlet memurluklarına,yüzde 30 nisbetinde Türk memurların derhal tâyin edilmesi hakkındaki talebini protesto etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • Türkiye'nin Müşterek Pazara alınması işi haftaya görüşülecek ANKARA,HUSUSÎ Önümüzdeki hafta Brükselde çalışmalarına başlayacak olan Müşterek Pazar temsilciler toplantısında Tüıkiyenin Pazara alınmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • ANA KRALİÇE İLE EVLENMEYECEK İngiltere Ana Kraliçesinin,malikânesinde vekilharçtık yapan 74 yaşındaki Sir Arthıır Perin yukarıda)ile evleneceği hakkındaki haberler,saray tarafından tek/ip edilmiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • "2i m içeri girmek zabstâca MEMNUDUR w IÖZDEM1R GüRSOYl Florya plajları belediyenin yasak emrine rağmen dün denire çilen insanlarla dolayda.Yakardaki resimlerde üstte)belediyenin yasak emrini bildiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • C.H.P.nin Merkez,Grup İdare Heyetleri toplandı ANKARA,HUSUSÎ CHP.Merkez İdare Kurulu ile Meclis Grubu İdare heyeti dün saat 17 de Genel Merkezde İsmet lnönünün başkanlığında müşterek bir toplantı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • İH ADÎ İPEK YÜN George Stevens gitti 3 günden beri cehrimizde lııılıınan tanınmış Amerikalı rejisiir Gcorgc Stevens,dün uçakla Roma'ya Rİtmistir.tsa'ııın hakkında çevireceği t'ilııı i ,"ln rejisör Pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • Laurence Olivier,Vivien Leigh'den ayrılıyor NK\V YORK,RADYO Şöhretli sinema ve tiyatro yıldızı Sir Laurence Olivier 19 yıllık eşi Lady Vivien Leigh'den ayrılmak üzere dün mahkemeye başvurmuştur.Vivien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • ÜNİVERSİTE İMTİHANLARI EKİM DEVRESİNE BIRAKILDI Üniversiteler Örfî İd ar e sona erene kadar kapalı kalacak Ankara örfî İdare Kumandanlığının 26 sayılı tebliği:örfî İdarenin devamı müddetince Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • SSâM CÂLL Mide kanamasından ölen tanınmış ressamın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Fındıklı camiinden kaldırılacak Tanınmış Türk ressamlarından ibrahim Çallı dün sabah saat 4.30 da Cerrahpaşa Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • fİLHAN DEMÎREL] Hint Başvekili Nehnı dün Yeşilköy lıava alanında şelırimizdeki Hint Konsoloslusu mensupları tarafından Hint adetlerine göre karşılanmış Nelıru ile kızı Jndira Gandi've Hintli çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • EVVELKİGUN KIZILAY'DA VUKUA GELEN HADİSELER SEBEBİYLE ANKARA'DA YENİ YASAKLAR KONDU Telgraf,mektup sansüre tâbi;bütün diğer muhabere vasıtaları da kontrol edilecek Sokağa çıkma yasağı 20 den 5*e kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1960
  • Doç.Dr.İsmet Giritli:Demokrasi Yolunda 7.50 Doç.Dr.Hüseyin Bahıhan:Batıda Toleranı 10.00 Doç.Dr.Cahit Tanyol:Sosyal Ahlâk 14.00 Doç.Dr.Zeyyat Hatiltoğlıı:iktisat İlminin Esasları 15.00 Doç.Dr.Zeyyat H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • I BABANIN SAATİ r\ENİM rahmetli babamdan kalma bir kol var.Akrebi,yelkovanı,tık tık dönen dakika ibresi ile basbayağı bir kol sai ati.Ancak bu saatin başıma dert bir özelliği İ var,ötüyor;evet ötüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • 15 HAZİRANDA MlMLIK DOYULMAZ İzahlı broşür isteyiniz.TU-SA Nuruosmaniye Mengene Sok.Yeni Han 34,İstanbul veya P.K.11 Kadıköy,Tel:22 64 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • toudUd gii/ellik kremi tle cildinize bir ilkbahar havası verir.Cildinizi,mesamelerine sinmiş toz,kir ve makiyaj kalıntılarından temizler besler ve canlandırır,kadife gibi yumuşak yapar.GÜZEL KAPIN İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AL KAZ AK Tel:44 25 62)Hazretl İranın Hayati İtalyanca.ATLAS Tel:440835)Buhranlı Yıllar Anthony Kari Malden îng.EMEK Tel:44 84 39)Kadınlar Arasında Eleanora Rossl Drago İtalyanca.İNC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • I.IIIIIIIIIİIllijlIlll İSTANBUL G.57 Açılış ve programı 7.00 Karışık sabah müziği 7.30 Sa2 eserleri 7.45 Frank Purcell Orkestrası R.l/0 Haberler ve Hava durumu 8.17 Plâk dolabından seçmeler 8.45 Oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA BOROKSiT EK2EMA PİŞİK ve YARA Merhemi asaya arzediimiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • Hepsi durduğunda,yolunuza devam edebilirsiniz BİR SENE GARANTİ f İel ışık Emniyet Rahatlık HolÇcşif Servis AKUMULATORLERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • KIZILCAHAMAM Maden Suyu ve Soda» Sağlığını seven sofrasında rnııriaka KIZILCAHAMAM Maden suyu ve sodası bulundurmalıdır.Ziva KIZILCAHAMAM maden suyu,nefes yolları,mide,bağırsak,karaciğer,böbrek,mesane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • IS0T0X TÜTSÜ TABUTUM ğ| ISOTOX EMULSION Kara sinek Tahtakurusu Bit Pire Hamam böceği ile mücadelede iS *^» as,ıs®raxfc İ:Türkiye Mümessili ECZAC1BAŞ1 İLÂÇ FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • Milliyete MEKTUP Sevgili MİLLİ YET ukuyueusu.Hani liselerde son kanaat notu verildikten sonra mektep re-anen tatil olana kadar geçen bir zaman vardır.İmtihan heyecanlan sönmüş,çalışacak,öğretilecek de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • 15 3 4 5 6 1 2 3 4 7 8 9 10 5 6İ n 7 9 BULMACA SOLDAN SAĞA:1 insanda tekrarlarla meydana Kelen alışıktık ustalık;Ced.2 Otekl dünya;Ticarî kazanç.3 Koruma;Su.4 Deva;Var olduğu bilinen bir şeyi bulup or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • OĞLAK BURCU ti 22 Aralık 20 Ocak] Bugün lj.gururken bit bezginlik duyacak ve bir değişiklik yapmak İtte* yecekslnlz.KOVA BURCU 21 Orak 19 Şubat] leyinizden,sabahleyin ya» kınlarınızla münakaşa e* dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • DERİNCEYE ŞEHİR HATTI VAPURLARI İŞLEYECEK İzmit körfezinde çalışan vapurlar «lınan bir karar gerekince Derinceye de uğratılacaktır.Sehlr hattı yaz tarifesi gemi sıkıntısı Eebeblle şimdilik 15 Hazirana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • OKULLAR 28 MAYISTA YAZ TATİLİNE GİRİYOR îlk okullar,Orta okullar v« Liseler,de yıl tatili 28 Mayıs Cumartesi ı;ıinu bağlayacaktırtik okullarda son sınıf bitirme imtihanları 20 Mayii.4 Haziran tarihler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • NUH'UN ATAN KAZANIYOR TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI BU Akşam saat 118.30 da «Ankara Radyosunda Bu Programda Galmtaıatay Beşiktaş Eskişehir takımları)Demlrspor Ştkerıpor früguiTıi Uftıplıyın S^Ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • f)TUVALET SABUNU V0 0 XOltANIN/Z.İLERİ KİMYA SANAYİ A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • PRESTCOLD Buzdolapları Karaköy,Yüksekkaldırun IH)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • Margrit Karandrea İle Niko Karandrea Evlendiler 22/5/960 litanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • CtBALI Tiftik Sokak 41 numarada oturan 4 yaşındaki Yalçın Büyük evlerinin ikinci kat balkonundan düşerek muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.KASIMPAŞA'DA Bahriye Caddesi 225 te oturan 8 yaşındaki Bilge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1960
  • PTT TELEFONLAR İÇİN YENİ BİR ÜCRET DAHA İCAT ETTİ PTT telefon abonelerine yeni bir ücret daha talimli etmiştir.Senede 24 liralık yeni ücreti prizli telefon kullanan aboneler ödeyecektir.Karar yeni alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • 16 MAYIS FİYASKOSU:ZİRVE İÇİN 1,5 YIL SARFEDİLEN GAYRET 1 GÜNLÜK MÜNAKAŞA İLE BOŞA GİTTİ Amerikanın Rusya üzerinde düşürülen U.2 uçağı hâdisesinde yaptığı gaf,Kruşçev'in işine yaradı.Fakat o da bu mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Güvenlik Konseyi Bugün uçak işini Görüşecek WASHİNGTON,RADYO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Rusya üzerinde düşürülen Amerikan uçağı hakkındaki Sovyet iddialarını görüşecektir.Amerikan dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Şili'de Deprem:149 kişi öldü Merkezi ve Güney Silide vukubulan şiddetli bir deprem büyük çapta can ve mal kaybına sebep olmuştur.En aşağı 149 kişinin deprem sırasında hayatlarını kaybettikleri bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • HALI İHRAÇ EDEMİYORUZ İZMİR,HUSUSÎ Türkiye,iki senedenberi yabancı memleketlere Halı ihracı yapamamaktadır.Buna sebeo,maliyet fiatlarının ihraç fiatmın çok üstünde olmasıdır.İhracatçılar,bu sezon halı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Kadınlar açık saçık gezmekten şikâyet etti ANKARA,HUSUSÎ Yerli ve yabancı filmlerde açık saçık sahnelerle kadınlık gururunun rencide edildiği sahnelerin sansür edilmesi istenmiştir.Türk Kadınlar Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Dünyanın en küçük saati 3 milim büyüklüğünde PARİS,AA.Fransada dünyanın en küçük saati yapılmıştır.Bu saat 3 milimetrekare büyüklüğünde olup makineleri 1 gram gelmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Feza kulübünün seçtiği ilk fahrî üye Özcan Tekgül İZMİR,HUSUSÎ Bandırma ve Nazilliden sonra Manisada da bir feza kulübü kurulmuştur.Kemal Sallı ve arkadaşları tarafından kurulan feza kulübü,ilk önce,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • 11.Kore tugayı haziran başında hareket ediyor İZMİR,HUSUSÎ Seferhisarda kampta bulunan 11 İnci Kore Değiştirme Tugayımız eğitimini tamamlamıştır.11 inci Değirürme Birliği Haziranın İlk haftasından İti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Bir artist dünya çil rekoruna sahip NEW YORK,A.A.Amerikan televizyon sanatkârlarından İsveçli Harriet Asp dünya çil rekoruna sahip bulunmaktadır.Genç kadının Vücudunda 21.719 çil olduğu noter huzurund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • 2000 kişiyi öldüren 11 haydut teslim oldu YENİ DELHİ,A.A.2.000 cinayet ve 1.000 kaçırma vakasının failleri bulunan 11 haydut teslim olmuştur.Başlarını getirecek olanlara mükâfatlar yadcdilen lıaydutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Bir Kolej talebesi mezar taşı çalmaktan sanık Bir kamyon dolusu mezar taşı çalmakla itham edilen Hasan Çelik isimli bir Robert Kolej talebesi hakkında soruşturma yapılmaktadır.Taşları bir kamyonla nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • tf VijR^"V-TAKVİMDEN BİR YAPRAK Hoşbeş TV JT İLLİYET,onbeş günlük bir fasıladan sonra bugün tekrar X «L ne5"yata başlamış bulunuyor.Ben de,muhterem okuyucu-i lanın,yine sütunumda ve huzurunuzda arz-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Sayın Doktorlara CORTIRON SCHERING Ampul ve Tablet SCHERING Eczanelere yeter miktarda arz edilmiştir Schering A.G.Berlin lisansı ile ISTANBULDA BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI Türk Ltd.Şti.nde imâl ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • SÜRPRİZ Yazlık yenilikleri satışa çıkarılmıştır.Hakikî Fransız saten lâsteks Mayolar Bohem,Şopîng ve %100 perlon GÖMLEKLERİ,22,5(T75 TLya kadar muhtelif file ve yazlık gömlekler AMİRALİ M.K.M.CEVAT Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • fcüHSAfc TAMAMEN iNÎLBŞMifTİR.HAT,T iHTÎVATSlZiilu EDİP TARTANIM KEŞFETTİ euPA YÜZMECE 8ÎLE 6fcSA«TEİ ER',
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • w»iiiiMiwnııumıııwııımıwa88W8a—mb 8 AY TAKSİTLE *mımmr«m&igviMwtlnmnı,ıtn)kirmrı tpmacm AYAKKABI-KUMAŞ KAZIR VE ISMHUMI ELBİSE GÖMLEK CMISIH VE BtLUMUM GtYİM 'EŞYASI TIŞR1DIN SİPARİŞ KJLBUL EDtLtE tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • İlk ingilizce kampını kurup 4 sene başarıyla devam ettiren LİMASOLLU NACİ bu sene sizleri Erdekte MARMARA ADASI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPİNA davet eder.Geniş izahat ve ücretsiz broşür için adres:BATI OKU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • MERHUM ELMAU'll HAMbİ YAZ/9 Ciltlik Türkçe Tefsirin 3 üncü Cildi de Çıktı İyi cins kâğıda basılmış koyu neftî renkli bez cildi 50)liradır.Kitapçılardan arayınız.Ödemeli gönderilir.Naşiri:MUHTAR YAZIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • Çünkü.Yalnız Fransada milyonlarca tüp halinde TOKALON KREMİ satılıyorsa,sebebi B IO C E L'li TOKALON KREMİ'nia mükemmel netice vermesidir,işte,bunun için Parisli güzeller de güzelliklerinin belirtilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • HUSUSİYETLERİNİ 'venü\TAKDİM EDER.Merserize Keten'den Saya Kauçuklu Bombe reitg SUspansyoh'lu İç Taban Saf Kauçuk'lıi Taban Astarlı Takviye Şeridi Saf Kauçuk lu Yan Şerit VENÜS Lastik Fabrikası Ltd.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • NSAAT DEMİRİ İTHAL MALI:220 Krs.Yerli Çekme:210 Krş.BAŞAK TİCARET ve SANAYİ MÜESSESESİ Yeni Kemeraltı Cad.Sevgi İş Hanı K.2 No.8 Galata Not 1.Sipariş bedelleri mal kamyona yüklendikten sonra alınır.2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1960
  • TRANSISTOR'un icadı üzerine,radyo ve bilûmum elektronik cihazlardakî büyük inkilâp ^aa^pilsanayiinin yardımile muvaffak olmuştur.Cep radyosunu,küçücük elektronik cihazı)T?^çalıştıran 7Hûkc&/h£ vt fo*t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • PARA VE AŞK 96 Şu aksiliğe bakın.diye söylendi.Ekmek yoktu.Büfede yumurta ve un buldu.Ağaç çileği reçeli de vardı.Unu yumurtaya bulayıp güya bir çeşit ekmek,sonra reçelle yumurtalı krep yaptı.Belle,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • il.ltfif SANATİ Tiyatrolar Anadoluya dağılıyor ALTAN İLKİÎŞÎ KÜÇÜK SAHNE HALDUN DORMEN TİYATRO-SU,yurt içinde turneye çıkmış bulunmaktadır.Topluluk 20 Mayıs ile 1 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • GÜNDÜZLÜ I ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ Şehrin en şirin bahçesinde ve en şirin binasında ORHAN ERCEM ve İHSAN KORKMAZ İdaresinde,Temmuz Ağustos aylarında İlmi metotlara dayanan İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI ücretsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • Annelerin en büyük yardımcısı pABo en »on Amerikan gıda metodlarına uygun olarak hazırlanmıştır.PARO yavrunuzu besler,sıhhatli,gürbüz ve neş'eli olmasını garantiler ana sütüne en yakın ÇOCUK GIDASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • ŞAHLAN STANDART PATENT No:21640 Şj ı-1 ŞAHLAN STANDART evinize I gelirken Isize parasız bir I amyanttı I ızgara getirecektir İ 2 sene garanti s Yerli ve Avrupa benzerinden üstün kalite m Emsalinden uc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • WİSCONStN VE BRİGGS STRATTON Amerikan Benzin Gaz motorları ile mücehhez,üstten klapeli,hortuma su doldurmadan emen SEFİR MOTOPOMPLARI satışa arzedilmistir.BEŞİKTAŞ HİDROELEKTRİK ŞİRKETİ Müracaat:TEKNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • f*fiBliuef S a it i b i ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Batildığt Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • TRABZON GÜMÜŞHANE ERZİNCAN-ERZURUM KARS AĞRI ARTVİN RİZE DİSTRİBÜTÖRÜ AHMET ERZURUMLUOGLU T.L.Ş Trabzon meydan cad.No.39 Tel.1141 İSTANBUL İRTİBAT BÜROSU 'Aşirefendi Cad.BASIRET HAN No.18 İstanbul Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • GRAMOFON LİMITED ŞİRKETİ Y E Ş İ L K Ö Y Dünyaca tanınmış CAPITOL Plâklarının piyasaya arzolunduğunu müjdeler.A CAHTOI «ICO*DS.INC.U.S.A.»KOfOiNg En büyük ses yıldızlarının plâklarını bütün' plâk bayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • CİCİ CAN KASAP CEMİL ÇO KUVVETLİ!VIKACAK BENİ VALLA» ZÂTI DİZLERİMDE DERMAN KAL-MADV AÇUVC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • SAHİL.OuŞTuGuM.ZAMAN CiNDS HAY*-PA'ZA 3ul.UK/AN KEME/Z/M iÂ.i i si s\B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • SS/AP,8u ADAML.AIZDAN BİRİNİN YA KA Si SI A YA P/ŞMZ.İAAKANt YOK.OL-A-W1Z.DOKTOR HAN SİZ.1Q SEN EV-VEL.ÖLMEDİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1960
  • NİVE.SO 'l.E'NDİN iUEKTuSuN BA^A AİT OLDUĞUNU Blt_Dt DE ONDANI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • NEHRU'YA İKİ GÜN GARSONLUK ETTİM t)Baştarafı Birincide yatak çarşafı,yastık yüzleri de hep ayni reukteydl.Hint Başvekili Ankara Palas'tan döndüğünde saat 23.30 du.Sabah taat fi da uyanacak ve odasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • Yora.Pifik.Yamk.|SlriİL.Çatlak.Urtura yaran Ufuk.Deri İltihabı.»rg«nlıh w *n {abuk tedavi ViemöFeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • Paris'te Paul Baudecroux tarafından imâl edilen ROUGE BAİSER Rujları itlıal edilen,gayet ğık bir tüp içinde parfümeri ve eczanelerde »atılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • 'YÜKSEK KALİTELİ 'NYLON w RAYON KATLI JAPON MALI BRIDGESTONE OTO ve KAMYON LASTİKLERİ RAKİPSİZ FiATLAR O/O 100 SAF ve BOL KAUÇUK FAZLA KAT ZENGİN ÇEŞİT ve JHSAN UNSAL Yeni Postane karşısı türbe Sok.No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • ANKARA'DA YENİ YASAKLAR KONDU t Baştarafı Birincide b)Otobüs ve dolmuş duraklan ile süıeina,tiyatro gibi umuma açık mahallere giriş,gişeler önünde bekleyişler birer kişilik diziler halinde yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • SATILIK Siema Makinesi Viktorya 7 Modeli Müracaat:Süper Film Hava Sokağı No:8 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • BAŞVEKİL NEHRU ŞEHRİMİZE GELDİ p)Baştarafı Birincide MÜŞTEREK TEBLİĞ Ankarada dün aksam yayınlanan Türk Hint müşterek tebliğde Zirve Konferansının akamete uğramasını iki Başvekilin esefle karşıladıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KİÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KALAMIŞTA daire 36 29 03 DALYANDA daire 2li 29 03 m SELÂMİÇEŞMEDE daire 36 29 03 0 ö/TEPEDE daire 36 29 03 MODADA daire 36 2» 03 KIZILTOP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1960
  • 18 Mayıstan itibaren Dört İli Rolls Royce tamt^9r motorlu uçaklarile hizmetinizde.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.05.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 Şirzat'ın neticesiz ataklarından birini Ankaragücü kalecisi Orhan yumruklarken İsmail ve Halim neticeyi seyrediyorlar A.Gücü uçurumun kenarından döndü Sarı Lacivertliler dün Bursa'da Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • 15 GÜNÜN BİLANÇOSU MİLLİYET,çıkmadığı 15 günde cereyan eden sportif olayları yerinin daılığı sebebiyle ancak netice olarak sunmakladır.Fakat MİLLİYET Spor Servisi elemanları ve yurttaki muhabirleri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • GÜREŞ MİLLÎ TAKIMI BUGÜN BELLİ OLUYOR Bulgaristanın Burgaz şehrinde yapılacak olan Balkan Güreş Şampiyonasına iştirak edecek Greko-Romen milli takımımızın muhtemel kadrosu şöyledir.52 kilo:Dursun Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • i Kuuûc» 1 2 2 A Da l_E T A GüCU ı 0 BEvkO^ Ş MilAl o ı beykoz A OÜCÜ i 2 2 T Ş h.lÂu 4 i H T£P£ K VAK A 2 8f LteBfv(ÖAtâM fc 0 V.DlGEK ANADOLU 1 1 T4K51M Sut-fc maniv£ b o £*in/vc r SAf?ı/e«?4 2 G-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • Fenerbahçe ilk golünü 51.dakikada Lefter'in or tasından ve Şerefin kafa vuruşundan kazandı.Fenerbahçe iki gol atmasına rağmen bir çok da fırsat kaçırdı.Yüksel'in Necmi'ye nişanladığı topu N'ecmi korne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 37 29 7 1 68 14 65 9 o.Saray 38 24 10 4 74 23 58 18 F.Bahçe 37 26 6 5 87 38 58 16 İz.Spor 38 17 13 8 62 43 47 29 D.Spor 38 17 11 10 40 40 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • Macaristan,İngiltere'yi 2-0 mağlûp etti Dün Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde yapılan millî futbol karşılaşmalarında şu neticeler alınmıştır:Macaristan:2 İngiltere:0 Yugoslavya:5 Portekiz:1 Çekoslovaky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • TAKSİM BERABERE SARIYER GALİP İstanbul mahallî profesyonel liginin Toto'ya dahil iki maçı dün Adapazarında yapılmıştır.Oldukça kalabalık bir seyirci tarafından takip edilen müsabakaların ilki Taksim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • |SAMt ÖNEMLİ] Adalet forveti dün Şekerhilâl kalesini parmakla sayılacak kadar az ziyaret etti;Resimde Yüksel'in bir akınını kaleci Sefer önlerken görülüyor.ADALET SON ŞANSINI İYİ KULLANAMADI Ş.Hilâl'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • G.BİRLİĞİ:2 KARŞIYAKA:2 »AHA:19 Mayıs SEYİRCİ:1912 Kişi HASILAT:8G71 Mı.HAKEMLER:Muzaffer Tuncay Sami Çıka Necmettin Uzuner k)GENÇLERBİRLİĞİ:Selçuk Cumali Osman Kemal İlısan Tugay İlhan Ayhan Tevfik N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • BERABERLİK H.TEPEYİ KURTARMADI SAHA:19 MAYIS SEYİRCİ:1912 HASILAT:8G71 TL.HAKEMLER:Doğan Babacan İhsan Dönder Sami Çıka 1ZM1RSPOR:Seyri Şaban Necdet Nurettin Cavlt Kâmuran Muştala Cenap Orhan Nedim öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • Takımlar O G B M A Y P Kp Belçika 3 12 0 4 3 4 2 Türkiye 3 111113 3 Yunanistan 3 1115 5 3 3 Fransa 30213424
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • ORDU TAKIMI BELÇİKA'YA 1-0 MAĞLÛP OLDU Takımımız hâkim bir oyun tutturmasına rağmen 67.dakikada karambolden yediği gole mukabele edemiyerek şampiyonluğu kaybetti ORAN,HUSUSÎ YUNANİSTAN'I 1-0 yenen,Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1960
  • Ç.ŞAHİNER 2 METRE İLE BİRİNCİ OLDU SOFYA,HUSUSÎ Altıncı Sofya Enternasyonal Atletizm Yarışmalarının ilk gününde Türk atletleri başarılı dereceler elde etmiş ve yüksek atlama rekortmenimiz Çetin Şahine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor