Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • K2İCI «AN A&AMIN ADETİ OZKE HURİYE DE HAREME DAHİL OLüK"' KEM KÖVDB BİR SOgE$ TERTİPLENİR.CİCİCAN.PEHuVAN SANİAN 8ifi.GÜM2eşÇ»" c MU SaVSAlTINA 6İRM£(5E ZORUfc NiiMAVET SO$£ŞÇıuEî2 c^LENDı^ıUR ç,U K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • 2*f 3-AKl BlNADAKl Dİ^EHR İNSAN.LAKA K4BETI2.^EREı_tV GORDuN MU 5NÛP BİP.MIL yOM OÛLAR NE KARIŞIKLIKLARI ÇltcA^DI TAAA DÖRT tcışf ÖLOÛ\OVLE EĞER.A/V\A GtZANviı_t_E Bu parauaeii eut SEÇtR.vUŞ O US Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • «s 8Aşı_aya CAIC.HERHALDE AUTlNtl IS-UATAMŞtikI yAvKucuk;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • B4 Bak BEN SENiN kSADAElCEM BAK Di?t-E1?i-E KAPSÜLÜ NAŞIU yiÇAOVSlMl GÖS-TEEfeyivv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • hicrî I S A L I RUMÎ İ 1379 3 1376 j Zilkatlf MAYIS Nisan 7 19 6 0 2» VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.5C 9.49 Öğle 12.11 5.03 İkindi İÜ.03 8.55 Akşam 19.07 12.00 20.51 1.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Şantiyelerimizde kontrol mühendisi olarak mukavele ile çalıştırılmak üzere tecrübeli inşaat yüksek mühendislerine ve inşaat mühendislerine ihtiyaç vardır.İsteklilerin en geç May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldızda)Okulumuz ihtiyacı olan 18300 lira keşif bedelli 1373 lira ilk teminatlı orijinal güneşlik pancurlar 9/5/960 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 te Şişli'de Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • Devlet Orman İşletmesi Dursunbey Müdürlüğünden 1 İşletmemizin istasyon civarı son deposunda mevcut üç parti 202 adet 180.422 M3.1.S.N.B.Ç.Tom.308 liradan,onüç parti 1893 adet 1034.133 M3.II.S.N.B.Ç.To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • NAFİA VEKALETİNDEN PROJE MÜSABAKASI İLÂNI Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehircilik projesinin hazırlanması işi Nafia Vekâleti Yapı ve imar İşleri Reisliği tarafından c Mimarlık ve Şehircilik müsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 27/4/1960 tarihindeki ihale ile satın alınacak 46 M3 keresteye ait muvakkat teminat 3000.TL.olarak değiştirilmiş ve ihale 9/5/1960 tarihine tehir olunmuştur.22678)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • İzmir Belediyesi Reisliğinden Encümen Muamelât Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince,Mezbaha Müdürlüğü eski ve yeni buz depoları ile soğuk hava depoları için 4000)Kg.gaz amonyak kapalı zarflı eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • i|||l!lliili!i:TİYATRO SERSERİDEN "SİR" E REFİK ERDURAN I örfi idare Kumandanlığı kararı ile tiyatrolar da kapatılmış bulunuyor.j Tiyatro sanatının geçmişi sarayda doğup büyü-dükten sonra cemiyetin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • RUF BE* MA-RO tabletleri" asabi resKi'/v epen her rewc*4Bav,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • i AHA YE A$K 90 Bunun için bir delil bulması layım.Bulabilir mi dersin?Delil ancak otomobilin içinde bulunursa bulunur.Bu araştırmayı da Arnold yapmıyor.Ya kim yapıyor?Şerif.işe Şerif elkoydu.İsabet,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • mş* nü'i.6u K/Zt GÖRMEKZTSU Sır,rco^uŞ Bu ESMADA-ÖO 0-E;GU2EL BlP» TESADüP OUMA2 i BEN MlKE O'H^ıEA'y/^UZAKKEN tcAKSf ÇIKTTI.M B4NA GuzEu B/K iş TEICU.ÎP" ectt:Bu TALÎf-l 'fti» 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.05.1960
  • Aziz Atatürk'ün uyuk Eseri Bu saçma Üzerinde fazla durmaya lü-yoktur.Biraz da Tanın gazetesine bakalım.TANİN GAZETESİNİN HALK PARTİSİNİ TENKİDLERİ Taninin:«Siyasi Mayalanmalar» isimli bir başyazısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4