Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Amerikadan 40,000 ton buğday satın alıyoruz WASHİNGTON,RADYO Amerikan Ziraat Vekâleti,bedeli Türk parasile ödenmek üzere Birleşik Amerikanın Turkiyeye 2,300,000 dolar tutarında 40,000 ton buğday satac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • [UStS] AIIEDİVRI II AD af Ali VEDlıİ Li*nanımı2da bulunan altıncı ArnLIlilV ALİL Arı KAH W Ellili Amerikan filosuna mensup subay ve erler dün Forrestal uçak gemisinde Kızılay kan merkezine kan bağışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • DURUM Fezanın fethi EVVELKİ gün güneşe peyk olan Pioneer V ile fezadaki sun'î gezegenlerin sayısı 11 e yükselmiştir.4 Ekim 1957 den bu yana fezayı feth yolunda Rusların ve Amerikalıların yaptıkları te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Beyoğlu mıntakasında bugün sular kesilecek Şişli Mecidlyeköy,Nişantaşı,Feriköy,Kurtuluş,Maçka,Yıldız,Taksim semtlerinde sabah 8 den akşam 17.30 a kadar sular kesilecektir.Su kesilmesinin sebebi elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Sahte elli liralık sürerken yakalandılar GAZİANTEP,HUSUSÎ AH Açman ve Refet Aşoğlu adında İki kişi tevkif edilmiştir.Kaçak olarak Curlyeye gidip geldikleri tesbit olunan Ali İle Refet Şükrü'ye sahte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Vapurdan denize atlıyan bir adam bulunamadı Kadıköy'den saat 22.50 de köprüye hareket eden Büyükdere vapuru Sarayburnu önlerine geldiği sırada bir kişi kendini denize atmıştır.Vapur durdurularak meçhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • öncü V Güneş'e doğru yoluna devam ediyor DIŞ HABERLER «öncü V» sun'i peyki dün,güneşin mahrekine doğru fezada seyrine devam etmiştir.îngilteredekl jodrell Bank istasyonu,sun'i peykin yayınladığı sinya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Revan şilebi KÖPRÜYE BÎNDİRDÎ 3000 tonluk Revan şilebi dün saat 17.15 de Galata köprüsüne bindirmiştir.Kaza Ruşenoğlu firmasına alt şileb Karadenize hareket edeceği sırada suların tesirine kapılması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Memleketimizin tanınmış İş adamla rından Vehbi Koç dün C.H.P.den istifa etmiştir.Koç'un evinde 20.30 da yapılan bir açıklamada tanınmış İş adamının partiler ve parti mücadeleleri dışında kalmak mülaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • OPERA CUMARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR İlk temsil olan Toska rekor sayılabilecek kısa zamanda hazırlanarak sahneye konuluyor j STANBUL Operası,19 Mart Cumartesi gecesi Tepebaşı sahnesinde Toska ile perdesini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Sayfa tahdidinin kaldırılması için bir D.P.mebusu teşebbüse geçecek İZMİR,HUSUSÎ D.P.İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu.«İspat Hakkı» ile ilgili kanun teklifinin Mecliste Nisanda müzakere ve kabul edileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Metih* Araz'in Ramazanda okuyacağınız iki büyük «sari:HAZRET.MUHAMMED Paygamberlmbun hayatını en güzel hikaye eden kitap.Tamamen bes kaplı hususi cilt;S renkli,resimli kuvertür.350 sayfa Fiatı 15 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Vekiller her temaslar yapıyor Başvekil,Koordinasyon heyeti ile çalıştı.İleri,$aman ve Ergin yurdu dolaşıyorlar Akçal,"7000 gecekonduya tapu verilecek,dedi BAŞVEKİL Adnan Menderes ile bâzı Vekiller İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • C.H.P.MECLİSİ DÜN SEÇİM HAZIRLIĞI İLE MEŞGUL OLDU ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclisi dün öğleden sonra saat 14 den gece geç vakitlere kadar süren bir toplantı yaparak sevim hazırlıklarını gözden geçirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • 4 ecnebi firma daha tersane kurmak istiyor ANKARA,HUSUSİ Marmara'da tersane kurulması için bir Japon firması ile yapılan İhzari anlaşmayı müteakip İngiliz,Amerikan,Fransız ve İtalyan firmaları da aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Halûk Şaman'a göre "Basın affı düşünülebilir,BURSA,HUSUSÎ Çalışma Vekili ve Basın Yayın Vekâleti Vekili Halûk Şaman basın suçlarının affı hakkında sorulan suale «Malûmattar değilim.Mamafih böyle bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Ahmet Emin Yalman tedavi için kaldırıldığı Numune hastahanesindeki odasının penceresinden dışarıyı seyrederken.Şah-Akis davasının kararı tasdik oldu 3,5 aya mahkûm olan Akis'in iki mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • TAVZİH Dünkü nüshamızda,fazla miktarda alkol almış bir Amerikalı assubayın,Parkotelde Başvekilin dairesinin balkonuna girmek istediğini yazmıştık.Emniyet Müdürlüğünün bildirdiğine göre,bahis konusu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • Türk-Alman iktisadî Görüşmesi Başladı Dünkü müzakerelerden sonra Türk heyeti,Başvekilden talimat almak üzere İstanbul'a geldi ANKARA,HUSUSÎ TÜRK Alman iktisadî görüşmelerine dün başlanmıştır.Görüşmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1960
  • İthalâtçıya 2 yeni kolaylık 1-Sanayi kotası için teminat yatırûmayacak 2 Yüzde onlar yerine banka mektubu kullanılacak TİCARET Odasında,ilgili Ve-killerin tüccarla yaptığı toplantıdan sonra,ithalâtı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • EMIYcT iİAdeRLcRIü LEYLA ERDURAN i 5»:Rock'n roll gibi yeni icadlara merak sarmış yanlılara «ık sık rastlıyoruz.Buna kargılık "ki İcadlara meraklı gençler de yok değil.Belçika sefirinin kızı 81mone Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • cep ıcııt PİYASAYA ARZEDİLMİSTİR T.C.İNHİSARLAR İDARESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • SOVYET RUSYA m t n e I i 5,5 FABRİKA TONAJLI ZİL MARKA KANYONLARINIZ GELMİŞ ve SATIŞA BAŞLANMIŞTIR,ACELE MÜRACAAT ETMENİZ MENFAATİNİZ İCABIDIR.Adres;Sirkeci Liman Han No:42 Telefon:22 82 30 22 96 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • Milliııel Sahibi:ERCIIMENT KARACAN Yszı islerini Kilen idare eden meıul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • HtCRÎ PAZAR RUMÎ 137» 13 1375 raa MART Şubat 15 19 6 0 28 VAK.n VASATÎ EZANÎ Güneş 6.15 12.02 öğle 12.24 6.10 İkindi Akjaır 15.43 9.30 18.14 12.00 Yatsı 19.43 1.30 1 j tcosAk IM 10i»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • OĞLAK BURCU M [22 Aralık 20 Ocak] Hayli karışık İşin İçinden başarı ile çıkacaksınız,KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Sizi çekemiyen bir İş arkadaşınız alttan alta *leyhlnizde çalışıyor.BALIK BURCU fie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • SOLDAN SAĞA:1 2.Dünya Harbinde kullanılmış bir çeşit tanksavar topu;Bir yıkanma vasıtası.2 istanbul'da camiye çevrilen yedi kiliseden bir tanesi.3 Bir cins deri;Tersi evvel.4 Tersi çok sıçrayan bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • tlHlIHlU.İSTANBUL 12.1 Açılış ve program 7.20 Günaydın «evglll dinleyiciler 8.00 I Haberler ve hava raporu 8.15 Saz eserleri 8.30 Müzikli pazar sabahı gezintisi 8.55 Birkaç dakikanızı alabilir miyiz 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • r SİNEMALAR j B ıs sf O G 1.1 ü aLRjîîAS Tel:44 25 £2)ölüm Hücresi Amerikan filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Michel Strogoff Curd Jurgens Renkli Fransızca.EMEK Tel:44 84 39)Ağdaki Adam Alan Ladd îng.İNCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • TELEFON DEVRALINACAK Hasköy,Hahcıoğlu,Sütlüce mıntakasında telefonu olup,devretmek isteyenlerin 44 87 24 numaraya telefonla bildirmeleri veya Sütlüce,Karaağaç Cad,No.2-4 de ARÇELÎK A.Ş.ne bizzat mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • TÜ R Kİ YEN İ N üstün Kravatı ERİKA Kravatlarıdır ERİKA ŞIK ERKEĞİN Kravatıdır TEL 22 02 13-44 72 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • Sayın Tüccarlarımızın Nazarına Sirkeci'de yeni açtığımız ardiyeye,ucuz tarife ve azami kolaylıkla mal kabul edilir.NOT:Ardiyede mal karşılık gösterenlere para verilerek kâr ortaklığı temin edilir.Müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • T.M.T.F.Turizm Müdürlüğünün tatil aylarında Anadolu'nun muhtelif turistik bölgelerinde açacağı kamplardaki Seminer çalışmalarına 30 kişilik bir basın heyeti de davet edilecektir.Bunlar haricinde,her U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • SEFER ESER il* CELAL MORAY evlendiler.Besifctsf 12/3/960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • TEŞEKKÜR 18/1/960 tarihinde kan kustuğumdan Cerrahpaşa hastahanssinds tedavi altın» aîan Doçent dr.HAKKI OĞAN v« Dr,SALİH ÇEVİK beylerin ihtimamlı gayretleri sayesinde ölümden kurtulduğum gibi haklı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • türfÂ^ue Q y ^duriÂcıâ€^ S^r.Ç^ MERKEZİ ANKARA Telgraf adresi TAB Cinsi Müdütlûc Sayın Tasarruf Sahibi Eaşlıca hedefi tasarruf sahiplerinin menfaatlerini korumak olan Bankamız,bu konuda 35 seneyi aşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • KLÖB-X Müdüriyeti Bugün matinede ve bu gece SON VEDA GALASI Istanbulda unutulmaz bir İsim bırakan Cenup Amerikanın En Büyük Şantözü ŞÎLÎ BÜLBÜLÜ ROSITA SERRANO'yu Takdim etmekle şeref duyar Matine Saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • OKULLARDA SARÎ HASTALIK AZALDI istanbul okullarında görünen çeşitli sari hastalık miktarı geçml* yıllara nazaran hiç denecek kadar azalmıştır.Bu konuda kafi rakam verilmemekle beraber,nlsbet birkaç yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • Bostancı'da turistik moteller kurulacak Vakıflar Grubu ile Amerikan sermayesini teşkil «den Galeger Grubu müşterek sermaye İle Taksimde İnşa edilecek 450 odalı otelden başka şehrin iki yerinde daha mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1960
  • kîki.Suiistimalleri önliyeceğiz.Suiistimalleri önliyeceğiz demekle olmaz Partizanlığı kaldıracağız.Partizanlığı kaldıracağız demekle olmaz ğ y.l lilli:illlllIIIIlIllilllll!i;iililllilillSllllliillil!ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • ı ılımının ımı mı ımmı im.ııı mı umumimi ııı in mı ı mu yjf V^ TAKVİMDEN BİR YAPRAK w Ui Rindine fıkralar BİR Ramazan günü palavracı vaizlerden biri camide kürsü-ye çıkmış istediğini cennete,istediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • RAMAZAN SOHBETLERİ Dinde cebir yoktur OKUYUCULARIMIN dikkatlerine hayran oluyorum.Bir okuyucum bana yazdığı mektupta «Kur'ân-ı-K.erim» deki «Et-T«vbo» »üresinde aeden besmele olmadığını soruyor.Bu sûr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Boğaz köprüsü için bir Amerikalı temsilci geldi US Steel Şirketinin Direktörü,bugün Ankara'ya giderek müzakerelere başlayacak İstanbul Boğazı Köprüsünü kurmak üzere teklifte bulunan US Steel Şirketi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • ADENAUER AMERİKA'DA BONN,A.A.RADYO Batı Almanya Başvekili Dr.Adenauer 12 gün sürecek bir «husus!ziyaret İçin dün VVashington'a hareket etmiştir.Yaslı devlet adamı 2 üniversiteden fahri doktorluk payes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Caravelle'in enkazı artırma ile satılıyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara yakınında düşen Çaravelle Uçağınırilenkazı 7 Nisan günü açık arttırma İlq »atılacaktır.Enkaza 6742,50 lira muhammeni kıymet konmuştur.Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Alman talebeleri Türkiye'ye otobüs seyahati tertipliyor HAMBURG,HUSUSÎ Hamburg'daki Talebe Birliği Türkiyeye önümüzdeki ilkbaharda bir seyahat tertip etmeğe karar vermiştir.Seyahatte kullanılacak otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Kayseri tiyatrosunda ilk eseri sahneye Elia Kazan koyacak ANKARA,T.H.Aünlü Amerikalı rejisör Elia Kazan 15 Eylül 1960 da Kayserl'de açılacak tiyatroda ilk eseri sahneye koyacaktır.Kayserl'de doğmuş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Moda cinayeti esrarını hâlâ muhafaza ediyor Moda Cinayeti halen esrarını muhafaza etmektedir.Karısı Feride ile oğlu Cavit'i boğmakla itham edilen ve cezaevinde bulunan Mustafa Uğuz ısrarla Sabri Sargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • MTTB heyeti D.P.gençlik başkanını ziyaret etti M.T.T.B.Genel Başkanı Yasar özdenür'ln riyasetinde 12 kellik bir Birlik hey'etl,İstanbul D.P.Gençlik Kollarının başına geçen sabık Vali Mümtaz Tarhan'ı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Yalancı şahitlik yapan Muhtar tevkif edildi BİNGÖL,HUSUSİ Vilâyetimize bağlı Sini Alan köyü muhtarı Şükrü Burak tevkif edilmiştir.Şahitlik için Mahkemeye çağırılan Muhtarın suçu yalan şahadette bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Chessman'ın avukatı bir müracaat daha yapıyor SAN FRANStSCO,A.A.Chessman'ın avukatı George Davis,müvekkilinin evvelce verdiği karardan vazgeçerek «esaslı bir unsura istinaden» yeniden bir müracaatta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • 12 kişinin katıldığı kavgada bir köylü öldü 3 İZMİR,HUSUSİ Kız llteme yüzünden çıkan ve 12 kişinin katıldığı,kavgada bir adam arka* sından bıçaklanarak öldürülmügttir.Hâdise Kiraz kazasının Çayu'ğzı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • ŞOFÖRLER KONGRESİ BUGÜN YAPILIYOR İstanbul1'Şoförler Derneği Fajlh Şubesinin kongresi bugün saat M} da Fatih Güreş Kulübünde yaramaktır.Kamyonlardaki gedik usulü MKevzuunun müzakeresinde tartısmaiyF*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • ÖĞRENCİLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR TESBİT EDİLİYOR Okullarda öğrencilerin İmledikleri çeşitli suçların mlktan tesblt edRecektir.Bunun için okuf disiplin kurulla* rmın verecekleri istatistiklerden faydalanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • ABDULCAMBAZ'IN MACERAIA* LAZIM ULAM Rl TC-5ARj«£t EN kAFADA^LAÜl 0 6€C£P£K UYKU rUTMAZ A&DÜUAN&Z INÎMZAFOR.MAÜTESÎBîr TîVr€W50NRÂ ıcıVAFerLFRiNr KAÇMAfetçiN H£R.ŞeY TAMAM DIR.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • KOLESTON KREM SAÇ BOYASI Bütün Renkleri!Piyasaya Arzedilecektir.Sayın müşterilerimizin müessesemize müracaat etmelerini ve kat'î siparişlerini vererek sıra numaralarını almalarım rica ederiz TURKIMYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • POLİNA KORSE MAĞAZASININ Bayanlara müjdesi j.Merakla beklediğiniz Avrupa korseler geldi 3 FİL İNGİLİZ 55 LİRA FtLE ÇİÇEKLİ 35 LİRA Harbiye Halâskârgazi Cad.No.91 Tel:48 18 60 İ i POLİNA KORSE MAĞAZASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • 15 HAZİRAN UMUMÎ ÇEKİLİŞİNDE HAYAT BOYUNCA 6000 Lira SENELİK PEŞİN GELİR AYRICA Her Şube-İçin Para İkramiyeleri 1 İSTANBUL Şubeleri için t ANKARA ı Unla $ub j i IUASA I MALATYA I SAZİANTEP T Z0N0ULOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • z'T:mmm 2 0 Yunanlılar tarihi ekerlerini korumasını re temiz bakmasını çok İyi biliyorlar.TuristlariB eofunhifu ta Atina'ya sadece Akrapolu görmek İçin geliyorlar.f Ufacık taf parçalarını» kile tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1960
  • Şişli cinayeti kurbanının mirası paylaşılamıyor 14 yaşındaki Ergin'i,Zehra'nın nüfusuna kaydettirmediği ortaya çıktı.Maktûlenin anne ve babası da ölen kızlarından kalan miras İçin İstanbul'a geldi İBR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • Âh o Tolo yok mu?Alî kardeş,ben ağlamıyim de,kim ağlasm?Herifin kırkından sonra azacağını nerden bilirdim?Ah hemşireciim ah,o yere bakan kâfir ne yürek yakan körolasıynuş,meğer.Rakıya mı düştü yoksa?¥
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • DİKKÂT Türk Milletini refaha kavuşturacak selâmeti millet ve memleket adına millî bîr eser yayınlanmıştır.Fiyati 250.kuruştur.Bayilerden arayınız.Toptan Satış yeri:Cağaloğlu Türbedar sokak Trakya iş h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • KUAFÖR SALONU Birinci suııt modern ve heı konforu haiz seyahat dnlayıgiyle acele satılıktır.Müracaat:47 24 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • İSTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN 959/321 Bir borçtan dolayı hacizli Beyoğlu Feriköy mahallesi Lalaşahin sokağında yeni 99,101,103 taj 101,103 kapı v& 1264 ada ve 41 parsel sayılı 684 M2 miktarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • ARA YE AŞK Yazı masasının yanında tostoparlak,kıpkırmızı yüzlü,mala ı ili,kıpışık gözlü,basık burunlu biri oturuyordu.Elbisesi,Közleri ve sacları aynı renkti:Koyu kestane.Yılışık yılışık sırıtıyordu,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Şükrü efendi Hoca ve arkadaşları:«Halife Meclisin,Meclis Halifenindir.Saçma sözüyle Millet Meclisini Halifenin meşveret heyeti ve Halifeyi Meclisin ve bu bakımdan devletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • IBk,musiki 1 ÇAPLI,CHESSMAN,I 1 MARGARET,SHAKESPEARE.j 1 CUMHUR ALP I Erdoğan Çaplı Amerika'nın meşhur Ed Sullivan E TV programı için,kardeşi baterist Ünal Çaplı ve bon-E go çalan oğlu 10 yaşındaki Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • Zengin Formül!YüksekltesirL Yorgunluğu gideni-Ağrıları dindirir.Rahat uyku verir.Nezle ve gripe karşı Yüksek tesirlidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • BEYAZIT'TA-KARDEŞLER Kadın,erkek ve çocuklara Tuhafiye,Manifatura,Züccaciye,Hazır elbise ve kundura mevsimlik bol ve zengin çeşitlerinin TAKSİTLE ı satışına devam etmektedir.Kardeşler Pasa] Telefon:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • Forme Eleman ve Stajyer Alınacaktır BUĞDAY BANKASI A.S.Umum Müdürlüğünden:İstanbul'da yeni açılacak Şubelerimizde çalıştırılmak üzere Forme eleman ve Stajyer alınacaktır.İsteklilerin Karaköy Palas yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünden:Toska Operasının genel provaları dolayısiyle 15 Marttan 20 Mart 1960 tarihine kadar HAMLET)piyesinin temsillerine ara verilmiştir.Keyfiyet,sayın sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1960
  • inekçilere Ve Hayvancılara Müjde Çok ucuz iüata bol süt ve et yapan presten çıkma pasta şeklinde bol glütenli yem teslim edilir.YARIMCA İZMİT)GLİKOZ VE NİŞASTA FABRİKALARI Telefon Derince 23 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Sah »Akis dâvasının kararı tasdik oldu ğ\Baştaraft Birincide daha olduğu için cezası tecil edilmemiştir.Akis'in şimdiye kadarki mahkûmiyetlerinin yekûnu 6 sene 4 ay 13 günü bulmuştur.HALULU TAHLİYE ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • F.Bahçe,Karşıyaka karşısında bocaladı t Baştarafı Altıncıda ağır bir maç çıkaran santrhaf Osman'ı müdafaadaki yalnızlığından da faydalanarak—geçmiş,ceza sahasına girmiş ve topu Fenerbahçe kalesinin üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Beşiktaş,Â.Gücüne bir puan kaptırdı t Baştarafı Altıncıda rukla kornere attı.24 üncü dakikada Ahmet'in Coşkun'u çalımladıktan sonra attığı fut sağ köşeden dışarı çıktı.88 İnci dakikada Arifin Münir'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Göztepe İle Adalet dün yetişemedi O O t Baştarafı Altıncıda vurduğu sert güt ve 73 üncü dakikada Atillâ'nın kafa şutları uzun boylu İri yapılı Göztepe kalecisi Erdoğamn elinde eriyordu.75.dakikada Tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • IZMIRSPOR,VEFA'DAN REVANŞİ ALAMADI:11 t Baştaraft Altıncıda kadar iyi futbol oynamağa başladı.40 mcı dakikada sahanın en İyi oyuncusu Hilmi,müdafileri çalımla e kart e ettikten Sonra '»eyfi'nin solund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Spor=Toto çalışmaları hızlandırıldı Spor-Toto İle İlgili çalışmalar hızla devam etmektedir.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütün hazırlıklarını tamamlamış olarak bayi tpşküâtının kurulmasını beklemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • BİE ŞAKI ÖLDÜRÜLDÜ HAKKÂRİ,HUSUSÎ Uzun zamandan beri dağlarda gezerek eşkiyalık yapan Koca Yusuf ad'ndaki kaatil dün öldürülmüştür.V kişiyi öldürmek ve müteaddit soygunculuk yapmak suçlarından aranan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • NATO,Batılı silâhsızlanma plânını dün tasvib effi PARtS,RADYO NATO Daimî Konseyi önümüzdeki Salı günü Cenevrede toplanacak olan 10 üyeli Silâhsızlanma Komitesine sunulacak Batılı plânı tasvita etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • bir âdâmın ütsedi kuyuya atıldı GAZİANTEP,HUSUSÎ Zabıta esrarlı bir cinayet hâdisesine el koymuştur.Gaziantep Kilis şosesi üzerindeki tarlar Kuyusu İsmi verilen yerden pis kokular gelmesi üzerine kuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Zeytinburnunda DP iller dün bir toplantı yaptı D.P.liler dün Zeytlnbumunda bir toplantı tertipleyerek «aralarında hizipleşmeler olduğu» söylentilerini yalanlamışlardır.C.H.P.İller ise.D.P.istanbul il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Agadir'de bir kişi daha kurtarıldı PARİS,RADYO Agadir'dekl enkazların altından dün Muhammed Ben Haruj adında orta yağlı bir garaj igçUİ,sapsağlam ve nes-•11 olarak kurtulmuştur.Şimdiye kadar enkazlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Vekiller her tarafta temaslar yapıyor t Bajtaraft Birincide BAŞVEKİLİN ÇALIŞMALARI Dün sabah Belediye Reisi İle birlikte imar sahalarını dolasan Başvekil müteakiben Parkotelde Koordinasyon heyeti ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Bfr kadın,doğurduğu İkİZ CöcUklarr ho?dli HUSUSi Vilâyetimiizn Settar Köyü halkından M.L.adında bir kadın gayrî meşru doğurduğu ikiz oğullarını boğarak öldürmüş ve samanlığa gömmüştür.Evlât katili ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • OPERA CUMARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR t Baştorafı Birincide Aydın Gün,Muhsin Ertuğrul'un daveti üzerine Ankara'dakl 20 yıllık emeğini bırakarak,6 ay önce şehrimize geldiğini belirtmektedir.İstanbul'daki çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • I İNGİLİZCE BİLİR GENÇ MUHASİP Aranıyor Gündüz Tel:47 19 08 Gece Tel:47 34 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • i SİGORTALARINIZI M M m YAPTIRMAOAN 71 EVVEL Ji SEMİH TUĞLU Efe "'iîfefe;mutlaka hatırlayınız &faf İÜ N?441897-446096 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • T A K S t T L E OZALİT plan kopya MAKİNELERİ TÜNEL KIRTASİYE Galata Tünel Cad.No,8 Tel.44 98 60 ı ıı ııt ıı laaag—bmiwii ıımıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Müessesemizin 7 tonluk 1 adet seyyar vinç'e ihtiyacı vardır.1)Bu iş için hazırlanmış şartname ve kroki müessesemiz merkezinden veya Sirkeni 5 ci Vakıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • "T.I »JMM II I WM^—ELEMAN ARANIYOR Muhasebe ve Muhaberatta istihdam edilmek üzere eleman alınacaktır.Taliplerin el yazılarile yazılmış dilekçe ye referanslarile birlikte İstanbul ^1252 posta kutusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • Kimya Mühendisi ve Sekreter Aranmaktadır.Askerliğini yeni bitirmiş İngilizceye aşina b;r Kimya Mühendisi ve iyi ingilizce bilen tecrübeli sekreter bay^n aranmaktacbristeklilerin Fotoğraf ve el yazılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • V GÜZEL RAMAZAN HEDİYESİ MUHAMMEDİ^ HAYATİ Umum Tevzi Yeri:FITlH KİTAIEVİ Ajîksr^ Caddesi Rqc 74 vH^-I ı ııfl 11 ııi jiı i.i.'ı i a •¦as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1960
  • UMMK T AKTİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA Serbest Bloke T.C.MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞHJKLAR KASASI Munzam karşılıklar mukabili kıymetler Diğer kanun!karşılıklar kasası 179507.70 10.094,94 8.681.973.07 250.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1960
  • Beşiktaş,A.Gücün bir puon kapur Sarı Lacivertli lakımın canlı müdafaası karşısında Millî Lig Lideri Siyah-Beyazlılarm en büyük kozu,Arif,Şenol ve Bir ol bir şey yapamadı SEYİRCİ:15.610 HASILAT:56.687
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • KASIMPAŞA,FAVORİ SEKERHİLÂL'İ YENDİ SEYİRCİ:15.610 HASILAT:56.687 HAKEMLER:Mastafa Barın Orhan Yalmaç Hüseyin Maloğlu KASIMPAŞA:Hazım Gazanfer Fehmi Özkan Özcan Argun Fahir Recep Ahmet Kayhan Yılmaz Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • FENERBAHÇE GRUBUNDA ŞAMPİYON FEDERASYON Kupası Basketbol maçlarının İstanbul grubu karşılaşmaları dün yapılan müsabakalarla sona ermiş ve bu grupta da Fenerbahçe şampiyon olmuştur.Final maçları dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • Mîllî Ligde Bugünkü Maçlar İSTANBUL'DA:13.00 Adalet Altınordu 15.00 Beykoz Göztepe ANKARA'DA:13.15 Kasımpaşa A.Gücü 15.00 Beşiktaş S-Hilâl İZMİR'DE:13.30 Vefa Karşıyaka 15.15 F.Bahçe lzmirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • M t L Ll LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y PKp Beşiktaş 29 23 6 0 56 10 52 6 F.Bahçe 27 20 4 3 67 25 44 10 G.Saray 28 17 9 2 57 17 43 13 D.Spor 30 15 9 6 43 32 39 21 G.Birliği 29 12 7 10 44 35 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • KISA HABERLER 1 VN İzmit Stadında Kâğıtsporla hususi bir maç yapan Feriköy futbol tak mı l-l berabere kalmıştır.KARAGÜMRÜK futbol takımı bu sabah İzmit Kâğıtspor'un davetlisi olarak İzmit'e gidecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • GALATASARAY ADANA'DA D.SPOR'U 5-2 MAĞLUP ETTİ STAD:Şehir Stadı.SEYİRCİ:6500 Tahmini)HÂSILAT:30 bin TL.HAKEMLER:Ali Timur Derviş Üter Yaşar Kotan GALATASARAY:Turgay [Yüksel Candemir [Dursun Saim K.Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • İZNİRSPOB VEFADAN BİR PUAN ALDI SEYİRCİ:7798 kişi.HASILAT:43.584 TL.HAKEMLER:Tarık Yamaç AH Pasa Sinan Girgin VEFA:Baskın Hamdi Rahmi Arif Muhterem irk)özer Nejat Mus tata Çetin [özer [Hamdi Hilmi Cor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • GALATASARAY DARÜŞŞAFAKA'YI 3-1 YENDİ Voleybol lig maçlarına dün akşam devam edilmiş ve haftanın en mühim müsabakası Galatasaray ile Darüşşafaka takımları arasında oynanmıştır.Sarı Kırmızılıların mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu revanşı NEYV-YORK,RADYO Dünya ağır siklet boks şampiyonluğunun revanşı önümüzdeki Haziran ayında New York'ta İsveçli dünya şampiyonu tngemar Johanson ile Amerikalı zenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • Beykoz,Altınordu' yu gol yağmuruna tuttu Hakim oynadıkları maçta Sarı Siyahlıların gollerini Aydın 2,Şirzat,Nusret,Abdullah ve Altınordıflu Cavit Kendi kalesine)attı ALTINORDU,dün Beykoz karşısında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • [ŞAHAP METE] Fenerbahçe 1-0 mağlûp durumdan Niyazinin golü ile kurtuldu.Resimde Niyazi topu Karşıyaka kalesine sokarken.F.Bahçe,Karşıyaka karşısında bocaladı Oyunun 75.dakikasına kadar 2-1 galip durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • tAMlfADA'nAİ K* PA$A l 5-HİLÂL O ANNAKA UA] BEŞiKTAş o A.GÜCÜ O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1960
  • TOTO ARİFESİNDE GÖZTEPE İLE ADALET DUN YENİSEMEDİ STAD:Mithatpaşa SEYİRCİ:3141 Kist HASILAT:7687 Lira HAKEMLER:Bedri Çakır Nezihi Ersan Ahmet İstanbullu GÖZTEPE:Erdoğan B.Atillâ önder Sedat Bahri Ay h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor