Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • [ASAF UÇAR] Mİ||*|/CAlfiDİVny flCUCCİ Ankara'da bir D.P.ocağının tertiplediği deve güreşleri dün ya-I UHMTfc Ifln OAmrl T UN II11 COl pılmıştır.Güney vilâyetlerinden getirilmiş pehlivan develerin güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • HENÜZ KURTARILAMADI [İLHAN BAŞTAN] Çarşamba günü Bostancıda batan 60 tonluk tlkseven motorunun çıkarılmasına çalışılmaktadır.Motorun sahipleri getirdikleri iki taka ile batık motoru yedeğe almaya çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • DURUM İdare Meclislerinde vazife alan mebuslar 22 DJ*.mebusunun İktisadî Devlet Teşekkülleri İdare Meclislerindi vazife aldıkları resmen açıklanmıştır.Mebusların bu gibi İdare Meclislerinde vazife alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • l u-n.r.SAVCILIK MEBUSU İÇİN TAKİBAT AÇTI Ahmet Ispirli ve Reşit Önderin Meclîs kararları üzerinde şüpheli şekilde konuştuğu bildiriliyor ANKARA,HUSUSÎ TOKAT mehuşlarından Reşit Önder ile Ahmet İspirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • Bayar,Kar aşi'den Ankara'ya döndü ANKARA,HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar,dün saat 18.45 de Karaşiden Ankaraya dönmüştür.Bayar ve beraberindekiler Karaşiden «onra Abadan'a uğramışlar ve saat 15.55 de de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • Nargaret 3 ay sonra evleniyor LONDRA,RADYO Prense» Margaret ve nişanlısı Anthony Jones'un Haziran'da evlenmeleri muhtemeldir.Düğün tarihi halen açıklanmamış olmakla beraber İngiltere'de normal nisan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • MELİKE FARAH'IN HAMİLELİĞİ HENÜZ TEYİD EDİLEMİYOR TAHRAN,A.P.İran Saray mahfilleri Melike Farah'ın hamile olduğuna dalı haberleri teyid etmemişlerdir.İlgililer bu hususta kat'i malûmatın Şah ve Melike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • Eski Adliye Vekili Halil özyürük dün vefat etti HALİL ÖZl'GBÜJK Sabaha karşı kalb krizi sonunda ölen özyürük'ün naşı tstanbula getiriliyor ANKARA,HUSUSÎ NİN ilk Adliye Vekili Konya mebusu Halil Özyürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Birkaç defa tehire nğrıyan C.H.P.Beşiktaş ilçe kongresi dün yapılarak yeni İdare kurulu seçilmiştir.İlçe başkanlığına Avukat Nuri Berker'in getirildiği bu kongrede bütün basın teşekküll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • ve Gelir Bütçeleri kabul edildi Bugünkü Meclis ietimaında iktidar ve muhalefetten birer hatip konuştuktan sonra oylamaya geçilecek Radyo neşriyatı konusunda seri münakaşalar oldu.Başkan.Meclisi bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • ALMAN-FRANSIZ AMERİKAN MECMUA ve GAZETELERİLE 3-6-12 aylık abone olmağa sizleri davet ederiz.Broşür için müracaat Int.Forum İnstitute Dept.7 P.K.1237 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • m mmm Marmara'da Tersane kuracak Japon heyeti soldan,sağa)Masad Firakubo,Ichıro Marmara'da Tersane için Yer aranacak Japon temsilcileri yenî tersanenin bütün ihtiyacı karşılayacağını söylüyor ANKARA,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • Bayramda işçilere ikramiye verilecek İZMİR,HUSUSÎ Devlet sektöründe çalışan işçilere her yıl verilmekte olan iki aylık tutarındaki ikramiyeden tikinin mart ayında verilmesi için hazırlıklara başlanmıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • KğbJ£İ!uİ ı' 1 ^ftift ü ifâ &3İJA M fi*&' A KARGA TULUMBA Amerika'nın Güney Eyaletlerinde zenciler kendilerine farklı muamele yapılmasını protesto etmek üzere devamlı nümayişler yapmaktadır.Resimde «o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • Nedim ökmen Ziraat Mühendisleri kongre salonunu terketti ANKARA,HUSUSÎ Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri kongresinde Ziraat Vekili Nedün ökmen ile bir delege arasında bâzı tartışmalar olmuştur.Sabahleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • Harold Stassen dün Başvekille görüştü ANKARA,HUSUSÎ İstanbul'da yapılacak 450 odalı otel ile ilgili temaslarda bulunmak üzere memleketimize gelen Harold Stassen dün Başvekil Menderes tarafından kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • OKYANUSDA BİR ADAYI TAYFUN HARAP ETTİ LONDRA,RADYO Hint Okyanusundaki Mauritius adası saatte 193 Km.süratle esen bir tayfun tarafından harabeye çevrilmiştir.Şimdiye kadar 10 ki$l ölmüş,yüzlerce bina y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.02.1960
  • Kıbrıs'ta onlasın a ümitleri fazlalaştı Lefkoşa konferansında Dr.Küçük'ün üsler konusundaki teklifleri uygun görülüyor LEFKOŞA,RADYO HTİLÂFLI bulunan üsler I meselesinin Dr.Fâzıl Küçük tarafmdan ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • MEKTUP Sevgili MfIXlYET okuyucusu,Aruerikadaıt döndükten sonra size ha/ı yenilikler alınacağımın bildırmistik.Şimdiye kadar yaptığımız değişiklikler daha riyada gazetemizin dabili çalışma şekil ile il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • Avusturya Endüstrisinin bir hârikası FİGARO Elektrik Traş Makineleri I ı 1 m i t 1 r.110 220 volt üzerinde çalışır,yedek aksamı bol ve 1 sene garantilidir.Po*ta KntM.su 293 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • 4.cü KOTA PETROMAX LÂMBALARI.AKSAMI ve FİT İLLERİ NEUMEYER YERALTI VE ANTİGRON KABLOLARI lSOFLEX EMAYE TELLERİ I1AVVE REZİSTANS TELLERİ TİNOL LEHİM TELLERİ YE HAVYALARI HASDE LEHİM PASTASI PUCARO PRES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • NUH UN ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARİŞİ AKŞAM saat:18.30 da Ankara Radyosunda Programda G.SARAY BEŞİKTAŞ F.BAHÇE K.GÜMRÜK l Programı tertipleyen:2W«* &J/amlFgJ^ÜJg^"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti 122 Aralık M Ocakj Bir işin;aksi ftidebılit Hemen sinirlenmeyiniz.Asıl o zaman isir karışması mümkün [22 Ha/iran 23 Temmuz] Bugün hayalınızda kolay kolay unutamıyacagınız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • JMMMMIMMiniMMMmiMIMIMMIM.limiMMIHMIIMMM.HMI İstanbul I 7.27 Açılı» ve program 7.30 I Günaydın »evgili dinley.çiler 8.Ki Haberler ve hava raporu 8.15 I Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • I SOLDAN SAĞA:1 Doğuştan gelme kabiliyet;Su.2 Bir Osmanlı tarihçisi;YÜZÜ ekşi kem surat.3 Arnavutluğun başkenti:Kimse.4 Bir sayı;Komşu bir devlet.5 Gürültü patırdı.6 Komşu bir devlet başkenti;Sahip.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • TAKSİTLE MI ARZU EDİYORSUNUZ?AKLINIZA GELF.CEK İIJK İSİM Enerji Elektrik Koli.Şii,«lir.Her nevi ÇAMAŞİR makineleri.HAVAGAZI ocak ve fırınları,DİKİŞ makinden.TRANSİSTOR-LU Bateryah ve CERYANLl radyolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU A L K A Z A R Tel:44 25 62)Ayşecik Zeynep Değiımencioglu Türk filmi. 2.halta)ATLAS Tel:440805)Kaatil Ev'âd Tab Hunter Renkli Ing.EMEK CIVl.44 84 39)Yine Gunes Doğacak Ava Gaıdner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • a o v a-FABRİKALARINDAN SANAYİCİLERE MÜHİM İLÂN:2 metreye kadar perlon,ııylon fiksaj makinemiz faaliyete geçmiştir.Dikkat nazarlarınıza arzolunur.Telpfon:48 14 70 47 44 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • YENİ BİR İLK YARDIM HASTAHANESİ AÇILIYOR Beyoglunda ikinci bir 50fl yatakh İlk Yardım Hastahanesi kurulacaktır.Hastahane.Belediyenin burada nyıracağı müsait bir arsa Üzerine kurulacak i ve bütün odern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • j BİRİALOG y£ ARŞIMA geçmiş soruyordu:l J^.Neden herken birbirine diş biliyor,neden herkes açıktan kazanç bekliyor,nede* E bn korku,neden bu dalkavukluk?Anlatıyordum:Millî gelir nüfusa yetmiyor,her lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • KISA HABERLER 0 BURGAZ adasında Çınar Sokakta oturan ve aynı mahalledeki komşuları Kristala Karakslm'e alt 500 lira değerinde bir yüzüğü çalan 16 yaşındaki Namık Kocakırbaş,yüzüğü kapalıçarşıda satark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • RADYO VERGİSİNİN TAHSİLİNE BAŞLANIYOR Senelik Radyo Vergisi 11* bina vergisi taksitlerinin tahsiline yarın »abahtan itibaren başlanacaktır.Mart ayında Radyo vergisini ödemeyenler bilâhare cezalı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • GÖRSEV ÇİNTAN İle AYTEKİN KOTÎL Nişanlandılar 28-2-960 FATİH ^V-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • 1 KAMRAN ÖZBEK il» NİHAT SAKMAR Nişanlandılar 27.2.960 Erenköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • 4 cü KOTADAN benzin veya elektrik motorlu BETON VİBRATÖRLERİ Toprak sıkıştırma konıpaktorîeri,vibrasyonlu yol flnlçerleri için en müsait fiatlarla proforma temin edilir.Tel:44 39 61 İstiklal cad.431-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • I mmmrmıı,u ıı in m BASKET ve YARIM KETZ'ieri Amerikanın ileri tekniğine göre hazırlanmış c/clOO kauçuktan mâmûl SÜSPANSİ-YONDU ideal spor ayakkabılarıdır.VENÜS LÂSTİK FABRİKASI i Topknpı İstanbul Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • Kendi Sahalarında dünyanın en tanınmış markalan.YAZ» MAKlNALARl I3u.rro\ığlıs HESAP MAKİNALARl SHEAFFER3 MÜREKKEPLİ VE KURŞUN DOLMAKALEMLERİ iç,n 4.cü Kotadan ithalât yapmak İsteyenlerin proforma fatu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • TT KARACA TİYATRO X BU AKŞAM t u c ŞARKININ SONU Piye» 2 perde Sahneye koyun:Müşfik Kenter Yazan:Willis Hail j Türkçe*!Orhan Azizoğlu Dekor:Öz Somer Gişe:10-13 ve 14,30-21 Tel:44 66 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • Yeni Kadıköy iskelesi Mart sonuna kaldı latinye tersanesinde İnsa edilmekte olan yeni Kadıköy iskelesinin rıhtıma bağlanması gene tehir edilmiştir.İlgililer iskele İnşaatının henüı tamamlanmadığını «ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • SAMSUN.DIŞARIDA 12,5 LİRAYA SATILIYOR İnhisarlar İdaresi tarafından imâl edilen Samsun sigarası yurt dışında büyük ilgi toplamıştır.Yakın zamana kadar cenup i.udutlarındaki komşu memleketlerde bir pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • TRAFİK KAZASINDA BİR ATLI POLİS YARALANDI Bostancı karakoluna bağlı İsmail Aldemir isimli bir atlı polis memuru bir trafik kazasında ağır surette yaralanmış ve atı da ölmüştür.204ü yaka sayıiı ismail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.02.1960
  • ELEKTRİK TESİSATÇILARI İÇİN KURS AÇHJYOR Elektrik Teknisyenleri Demeğinin babanı Ahmet Öken dün bir basın toplan!ısı tertiplemiş ve «Son,günlerde piyasada ihtisas »ahini olmayan bazı jahısların elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • fürk ve Fransız Radyoları program mübadele edecek Fransa'dan radyo ve televizyon için teknik işbirliği ve yardım ağlandı.Aynı konuda İngiltere ile görüşmeler başladı LONDRA,Hususi Muhabirimiz SAFTER Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Olivetti öldü ROMA,RADYO Meşhur Olivetti daktilo firmasınınsahibi Sinyor Adriano Olivetti dün İsviçrede bir trenle seyahat ederken ânl olarak vefat etmiştir.58 yaşında olan Olivetti küçük yaşta İken b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Mahsur kalan maden işçilerinden ümit kesildi LONDRA,RADYO Doğu Almanyada Kari Marx kömür madeninde bir haftadanberi mahsur kalan 74 maden isçisinin kurtarılmasından limit kesilmiştir.Kazada ölen 49 İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Endonezya'ya 250 milyon dolar Rus kredisi açılıyor WASHİNGTON,RADYO Endonezyaya yapmakta olduğu resmî ziyareti dün »oha erdiren Sovyet Başvekili Krusçav,Sukarno İle bir yardım ve bir de kültür anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Eisenhower bugün Şili'ye gidiyor WASHİNGTON,RADYO Arjantin'i ziyareti dün sona eren Başkan Elsenhovver bugün Şili'nin başkentine gitmek üzere Arjantinden ayrılacaktır.Başkan Eisenhower ve Arjantin Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Amerikalılar fezaya dev bir balon gönderdiler WASHİNGTON,RADYO Amerikalı âlimler 30 metre çapında ve 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan bi plâstik balonu 402 kilometre irtlfaa çıkarmaya muvaffak olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • t i u 11!t i;ı;i 11 m m m ı m n M LIM!M!11U!n M M M i U M M M11!111L t I!1!M M M!i ı:i i t i M,u;M1' P l!t i I!M i I:M i i 1 i 11 i M M1M l;M Li.IKEYST0NE1 i Armstrong Jones çektiği fotoğraflardan müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Üstün Kalitede en ucuz Alman ESTEMETER ÇELİK METRELERİ İÇİN Proforma fatura derhal verilir.Tahtakale,Prevuayans han,35 İstanbul Tel:27 29 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • BATI OILLBRI DERSHANESİ ingilizce Kursu Taksimde yeni açılan Batı Dilleri Dershaneli tize yabanc» dil öğretebilecek yeğine muesieıedlr.Günün her saati için İngilizce bölümüne kayıtlar başladı LİMSOLLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Mal almak ve satmak isteyenlere kolaylık Hamdı Feyzioğlu Müessesesinde her nevi fayans,çinko,demir,banyo,lavabo ve sair inşaat malzemesinin en uygun fiyattan satıldığını ve alındığını sayın müşteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Fransız Sanayiinin Şaheseri dünyaca tanınmış,muhtelif tonajlarda [DUâiniLaoaiP ÇELÎK.MAKİNA Tic.Ltd.Şti.DİZEL AĞIR HİZMET KAMYONLARI İLE ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI OTOBÜSLERİ için 4 cü Kotadan sipariş ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • ORTAKLIK istenilen reterans verilmek sartiyle 4.ncü Kotadan 6 ilâ 12 lik inşaat demiri ithali için Ortak aramaktayım.Akreditif için 60 marja sahibim.Müracaat:Galata Kardeşim sok.Bereket Han 3/10 İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • KLÖB-Xde Umumi arzu üzerine Bu akşam ve yarın akşam SON İKİ GALA 1960 FRANSA GÜZELLERi'nin Zerafet ve Moda Resmigeçldlnl MUTLAKA GÜRÜNÜZ.Lütfen Masalarınızı evvelden Ayırtınız.Tel:48 44 47 NOT:Fiyatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • Ztmcu,RİKO RORORTAJ* ABDI İPEKÇİ «yor Gııerra güldü:Porto Riko'nun Amerikalıların hâkimiyetinde olmasına memnunum» dedi,«İstiklâli ne yapayım?Ne işime yarar benim İstiklâl?Amerikan pasaportu taşımak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.02.1960
  • jt A I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Garib bir alışveriş EVVELKİ günkü «Milliyet» te kıymetli bir «Kur'ân-ı Kerîm» hakkında gazetecilik bakımından ehemmiyetli bir haber vardı:Aydında bir ortaokul öğretmeni,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün M W I T 11 İT Büyük Eseri W il I U İV ALI İHSAN PAŞA MUSULU İNGİLİZ HİMAYESİNDE TERKETTİ General Muışalın:Yarın öğleye kadar Musıılu terkedinlz,yoksa harb esirisiniz.«Emrini aldığı zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • ARA Belle evine girdi,fiil tekrar şehirp dönüp bir dükkânın »nııııde durdu,yüz metre ince lıalat aldı.îüz metre halatın otomobilde tuttuğu yere şaştı,bütün arka kaııapeyi doldurmuştu.Gil bu halatı ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • îl.IIIIHI!i!l!iilll'i!NAT i Küçük Sahnede "Gönül Avcısı,ALTAN 1UKIN KÜÇÜK SAHNE HALDUN DOBMEN TİYATRO-SU.Diego Fahri'ııin Tarık Levendoğln tararından dilimize çevrilen GÖNÜL AVCISI komedisini oyniyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • 30 SENE GARANTİLİ v/m DİKİŞ VE NAKIS MAKİNALARI MAKİNALARIN GENERALİDİR SAYİN HALKIMIZIN ISRARLA ARZU ETTİKLERİ PERAKENDE SATIŞ ŞUBELERİNİ AŞAĞIDAKİ YERLERDE AÇMIŞTIR.MUVAKKAT BİT?ZAMAN İÇİN PERAKENDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • £t.Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • j HM KÎ Pazartesi RUMÎ 1379 20 1375 Kamaşan ŞUBAT Şubat 2 19 6 0 16 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 6.36 1239 öğle 12.27 6.27 İkindi 15,34 9.35 Aksam 18.00 12.00 Yatsı 19.29 1.31 1 îmsâk 4 58 10.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden:930 Ton Şişe Naklettirilecektir.Paşahahçe Şişe ve Cam Fabrikasında imâl ettirilmekte olan 3 milyon adet 930 ton maden suyu şişesi Cemiyetimiz Afyonkarahisar Maden suyu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • SİMDıyE •CADA62.NIE.REDE KALDiM '¦AAR^-3 SONRA AKU-ATiKiaa KuSuRA BAtc/v\A MARKA,İSTERSEN At_EK5ANDER' E SÖVl-B Keo ve ben oisunu mücadele edece-ĞİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • BİfiLAZ.S Ra Biç TEL.ET=ONli_AN VAUAN j?ÖX.LEVİP SOVl-E.MEDÎâİN AN.4 MA BAŞ/MA Omfçr açil.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • BuEADA KİLA-hm.y^Müe VAĞACAK Bulut votc a/iAA PANJÇO BİESEVLEi?SEZDİ DEAAfeKTıR.Şu H/İUDE ÇlF=TL-i 3.E' MOŞ GELDİ-NİZ.ÇOK TEŞEKKÜR ÇıP-n_lĞİN ADI ePERıZ.ÇİFT.I "SALLANAN ŞAN.Uİ&IN ADI ^A_OAL.VA" DiK.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.02.1960
  • Ai ggi vv SO/V«4 1 i—K NE 0\~ACA .ARTiK HİÇ BıR.ŞEve."«araaiaaz k!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • I rfclfeta**~.ÜÇÜNCÜ PARTİ ARAZİ ARABALARIMIZ v#{VSî*W 2 cİ Kotadan sipariş edilen partinin tamamı teslim edilmiştir.3 cD Kotadan gelmekte olan arazi arabalarımızın miktarı mahdut olduğundan ihtiyaç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • BUĞUNUN İHTİYAÇLARINI TAN KARŞILAYAN KANYON âKODA 706 RT Dizel 10 tonluk ağır yük kamyonları gelmiştir.5 kişilik şoför mahalli «ıra beklemeden derhal teslim edilir.Bol yedek parça mevcuttur.Şarki Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • mahkûm bir Irak ili,Kası'!itham etti Sabık imâr Vekili Fuat el Rikabi,Halk Mahkemeleri Başkanı Albay Mehdavî'nin sahte şahadetlerle uydurma iş gördüğünü iddia etti KAHİRE,A.P.Gıyabında idanı hükmü ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • Eden,hatıratında Dulles'E itham etti Sabık İngiliz Başvekili,Dulles'ın Süveyş hâdisesinde dostlarını baltaladığını iddia ediyor LONDRA,A.P.INGILTERE'nitı sabık Başvekili Anthony Eden'in hatıratına ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • D.P.Hler 4.V.C.Ocağı açtılar DP.Fatih İçe başkanı Faruk Sargut bir V.C.ocağının açılısında «Mem leketlc demokrasi var.Vatandaşın karşısına en:»ı çarşaf giyme diye karıi ıaısın» demiştir.Sargut.çarşafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • GİDER VE GELİR bütçeleri kabul edildi Baştarajı Birincide leketln itibarı ile oynanmasına müsaade etmeyiniz.Konulmanın bu noktasında.oaşkan Baykam'a vaktinin dolduğunu.hakaretamiz şekilde hatibe lâf a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • C.H.P.Grupu toplandı ANKARA,HUSUSÎ Evvelki gece,9 M M.Başkanlığının tarafgirâne han.'keîtni protesto etmek için umum!heyetten çekilen C.H.Pgrubu dıin olağanüstü bir toplantı yapmıştır.Saat 13 den 14 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • Transformatörleri ve Vantilatörleri için proforma fatura temin rdıitr MAKS SİNGER Galata,Perşembe pazarı Naci Şlnasi han 11/1-2 Tel:44 34 00.Mektup Posta Kulu.'j 418 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • 9 wn l tunumun PEŞİN FİATINA TAKSİTLE Satışlara devam ediyor.Suhanlıamaru Camcıhaşı Hanı Zemin kat Tel:22 71 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • T A C O GRAFİT POTALARI için profornıa fatura temin edilir MAKS SİNGER Galata,Perşembcpazarı Naci Şinasi Han 11/1-2 Tel:44 »100 Mektup Posta kutusu 418 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • AYVALIK ZEYTİNYAĞI ARINI TURKIYEDE İLK DEFA YUVARLAK âM/VZ4P£ p KUTULARINDA Tel:Ayvalık «o İzmit 34489 Tel:i I.ı.hul 22 00 12 Anksıa 16286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • KIBRIS'TA ANLAŞMA ÜMİTLERİ FAZLALAŞTI t Birincide rı bu toplantıda ta hum-flar müzakere edilmişti.Kıbrıslıların tabtyeti,WS\Mali mevzular H Cumhuriyetin ilanı ile «TalU *»Vıda kalmış meseleler.Müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • Yeni bir muhabere sistemi bulundu CAl.îFORNtA.AP.Amerikada Mojave çöllerinde âlimler yepyeni h»r muhabere sistemini celis-Hrmislerdir.Metruk bir maden ocasının lerin-Hklerinde,dalgalar yer altından g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • CENTO EKONOMİ uzmanları Ankara'da bugün toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ CENTO memleketleri ekonomi uzmanları toplantısı bugün Ankarada başlayacaktır.Toplantıda.CRN'TO kara yolu,demiryolu,telekomünikasyon ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • Amerikada Zenciler Beyazlarla çarpıştı WASHİNGTON,RADYO Teruıosee eyaletinin Nashvillc şehrinde beyazlarla zenciler arasında vukubulan hâdiseler sonunda 75 kişi tevkif edilmiştir.Hâdiseler,bir beyazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • DE GAULLEÜN G.FRANSADAKI GEZİSİ BİTTİ PAHtS.RADYO Dün Montpelher'de bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle «Cezayirlilerin mukadderatlarını tâyin hakkına sahip olmaları eerektigini»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • BİR İNGİLİZ ŞİLEBİNDEN ÇALINAN VESİKALAR Bu vesikalarda muhtemel bir harbde İngiliz bahriyesinin takınacağı tavır izah ediliyordu N'EWARK,AP.Bir İngiliz şilebinden sizli bahriye vesikalarının çalındığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • Heyelanda bir tren devrildi 10 kişi öldü RECtFt BREZİLYA A P.Toprak kayması neticesinde bir yolcu treni devrilmiş ve parçalanan vagonlar arasından 10 kişi ölü ve 17 kişi yaralı olarak çıkartılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • Demirspor bir devrelik oyunla Altayı 3-2 yendi Bcştarafı Alttyu'ula geçti.Siyah Beyazlı takım bu devre ele geçirdiği fırsatlardan ancak ikisini gole tahvil edebildi.MAÇIN GOLLERİ Maçın ilk iki golü üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • ÇU-EN-LAİ,NEHRU'NUN DAVETİNİ KABUL ETTİ YEM UELIU,RADYO Komünist Çin Başvekili Çu-En-Lal,Hindistan Başvekili Nehru'nun Hint Çin hudut ihtilâfını görüşmek üzere Yeni Deliliye vaki davetini kabul etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • Ormancılar dışardan müdahale istemiyor ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Ormancılar Cemiyeti Kongresinde «Ormancılığımıza ait her türlü müdahalenin ormancılık ilim ve tekniği içinde yapılması» istenmiştir.Kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • G.Kore'de talebeler polisle çarpıştılar TAEGU,A.P.Binden fazla İlse' talebesi,pazar ailnü sınıflara devam edilmesi emrine karsı protestoda bulunmak maksadlyle nümayiş yapmışlar ve bu arada polisle çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.02.1960
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK B M L A K ORTAKöYDE tamamen denize hâkim 4 cephesi açık kalorifer ve parkeli 16 daireli apartıman boa olarak tedlyatta kolaylık yapılır.44 86 49 85.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.02.1960
  • I Darüşşafaka I Leviski maçı lehir edildi ş=SOFYA.HUSUSÎ i arüssafaka basketbol ta-ŞJ 1 kimi kaptanı Şevket Taş-ŞJ lıea'nm ölümü sebebiyle ŞJ dün aksam yapılması iea-beden Darüşşafaka Leviski Av-ŞJ ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • Demirspor bir devrelik oyunla Altayı 3-2 yendi STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:2362.HÂSILAT:8292.50 Lira.HAKEMLER:Muvahhit Afir,Tarık Yamaç,Orhan Yalmaç.DEMİRSPOR:Mehmet irk)İsmail Rauf Hüsnü Faruk Erkan AU Rır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • İstanbul Genç karması Genç Millî takım namzetlerini 3 2 yendi Genç milli takım namzetleri İkinci hazırlık maçlarını dün Mithatpasa Stadında İstanbul genç karmasına karsı yapımı va müsabakayı 3-2 kaybe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • MAHALLİ LİG'DE EYÜP LİDER Mahalli lig maçlarına dün sabah Şeref Stadında yapılan müsabakalar İle devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşmasında Taksim Anadolu İla 1-1 berabere kalmış ve böylece Eyüp avera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • Hacettepe Altınordu ile Yenişemedi:0-0 »TAT)Alsaneak SEYffiCt:3Î1S HASILAT:16.824 HAKEMLER:Mustafa Gerçeker Hallt Ege Sami Candaf HACETTEPEt Cerat Irk)Needet Aydın TayyaT Hüseyin Cahit K.Oktay Hallt H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • ADALET [RÜÇHAN ÜNVERJ Dün Adalet ile Feriköy arasında yapılan ve 1-0 Feriköy lehine sona eren mae oldukça çekişmeli geçti.Resimde Münacettİn ve Hüseyin'in müşterek bir akınını dün başarılı bir mae çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • K ISA HABERLER FENERBAHÇE kaptanı Naci'nin cezası dün sona ermiştir.Naci bu hafta Gençlerbirliğl v« Hacettepe maçlarında takımındaki yerini alacaktır.DÜN yapılan genç takımlar lig maçlarında F.Bahçe 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • Dünkü voleybol maçları İstanbul kızlar,fentler ve birinci kfinu voleybol lif maçlarına dün d« l.T.Ü.Spor salonunda devam «dilmlı ve su neticeler alınmıştır:Kızları Raslmpasa İstanbul Üniversitesin* hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • Gençlerbirligi Göztepe'yi 2-0 mağlûp etti I—H IIIMMI—illlll II I I STAD:Alsancak SEYtRCİ:3.218 Kisl HASILAT:16.824 Lira HAKEMLER:Semih Zoroğln Ertuğrul Dilek irfc)Sadi Calân GENÇLERBİRLİGİ:Selçuk İhsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • [SAMÎ ÖNEMLİ] Bcşlktajı galip dununa getiren golü 41.dakikada orta haf Güngörün ters bir kafa vurusunu yakalayan ve şahane bir vole atan Arif kaydetti,üstteki resim Arifin çektifei çok sert süt netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi
  • 29.02.1960
  • MİLLİ LİGDE PUAN CETVELİ Takunlar O O Beşiktaş 26 21 G.Saray 27 16 F.Bahçe 24 18 D.Spor 26 13 G.Birliği 27 12 İst Spor 25 9 îz.Spor 23 10 K.Güm.26 9 Feriköy 24 10 G.Tepe 25 7 Ş.Hilâl 24 9 Vefa 26 8 K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Ekonomi