Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • V 5 J?m a^ ı,^»lırıiı TELEFOTO A.P.Evvelki gün akşam üzeri nişanlandıkları resmen açıklanan prenses Margaret ve fotoğrafçı Anthony Armstroııg 'Jones dün çekilen yukarıdaki resimde ikamet ettikleri sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • Pehlivan deve,bir kadını belinden ısırdı ANKARA,HUSUSÎ Df-ve güreşleri yapmak üzere şehrimize gelen bir deve kervanı Polatlı'da hâdiseler çıkmasına sebeb olmuştur.Polatlı'da güreştirilen develerden bî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • IA.P.1 II VRAUAD CADtf ACI nı''llaıml tanınmış modacılarıudan Keed ILfiDMnttn OUrKAdl Cravvford 1%0 ilkbaharı için hazırladığı şapka modellerini teshire başlamıştır.Yukarıdaki resimde manken Joyre trv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • ETHEM MENDERES NATO'YA GİDECEK ANKARA,HUSUSİ Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes Mart ayının sonunda Paris'e gidecektir.Menderes,31 Martta Paris'te toplanacak NATO Müdafaa Vekilleri toplantısında hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • Uşak D.P.II Başkanı hakkında Meclise sözlü soru verildi ANKARA.HUSUSt Ankara mebusu İbrahim Emirzalioğlu.B.M.M.Başkanlığına verdiği soru önergesinde Uşak belediye reisi Hakkı Yağcıoğlunun komünist pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • Zelzele bölgesini gösterir harita:Hasar,Bitlis'in Mutki kazasında vardır.EZELE OLUYOR Bitlis'in Mutki kazasında 30 kadar ev hasara uğradı.İnsanca zayiat yok MEMLEKET HABERLERİ SERVİSİ GÜNEY Doğu Anado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • DURUM RAMAZAN "TJ^ ur'ân-t Kerîmin indirilme başlangıcı Kamerî aylarda Rd-J\mazan'a tesadüf eder.Bu bakımdan İslâm âleminde Ramazan,«On bir ayın sultanı» olarak anılan mukaddes bir aydır.Kur'ân,Ramaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • SAİD-İ NURSf'NİN KIYAFETİNİ TENKİD EDENLERE HÜCUMU ÎZMtR,HUSUSÎ Said-i Nursî kaymakamlıklara gönderdiği yarısı lâtin harfleri,yarısı arap harfleri ile yazılmış bir mektubunda kıyafetini tenkidte bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • Münakalât Tekel ve Ziraat bütçeleri kabul edildi ANKARA,HUSUSÎ MECLİS,sabahtan gece yarısına kadar devam eden dünkü toplantısında Gümrük ve inhisarlar,Ziraat ve Münakalât Vekâletleri bütçelerini kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • Yaza»:Muhanuned Essad Bev HAZRETİ MUHAMMED Son yılların en muhteşem kitabı.Bu eser için büyük İslâm ÂJlnıi Ali Rıza Sağman bey söyle diyor:«Kalem güze!Çekici ve sürükleyici bir iislûb.Çadır hayatından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • r.v:V:üy^-v:rrcm:V:Al MECLİSTEKİ İKİNCİ KAVGADA DA CHP.LİLER DAYAK YEDİLER Gazetelerden)SAYI HESABİYLE GALİP!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • MECLİSTE AVGA ÇIKTI Hâdiseye Ataman'ın zabıttan çıkarılan bir sözü sebeb oldu D.P.Mebusları da Sanayi Vekilinin riyasete karşı bir sözünü protesto etti ANKARA,HUSUSÎ BM.M.de Çalışma Vekâleti bütçesi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • 21 DP li Mebusun idare Meclislerinde Azâlık yaptığı dün açıklandı ANKARA,HUSUSİ 21 D.P.mebusunun İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Meclislerinde vazifeli oldukları dün resmen açıklanmıştır.C.H.P.Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • Moda'da bir kadın ile iki çocuğunun bozularak öldürüldüğü cinayette rolü olduğu tahmin edilen Sabri Sargın'ın,polisin müracaatı üzerine gazetemiz ressamı Bedri Koraman taralından yapılan resimleri,tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • BÂYAR İran'da Pakistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Tahranda 2 gün kalacak TAHRAN.THA.A.P.Reisicumhur Celâl Bayar Pakistan'a yaptığı 7 günlük ziyaretten sonra dün sabah uçakla Tahran'a gitmiştir.Karaşi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • ftLHAN DEMİR EL)AMAZAN A feı âj ül JLJ X Dün akşam bütan camilerde teravih namazı kütndı.Ankara radyosu her sabah saat 3.45 de sahur programı yayınlayacak BUGÜN mübarek Ramazanm ilk günüdür.Bu sebepl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1960
  • Ramazan müuûtfibeti ile Ustâd Ulumıy günlük fıkralarına ilâreten her gün «Milliyet» okuyucularına dini mevzularda bir sohbet takdim edecektir.İlk yazıyı bugün üçüncü sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • CEllİVtT İIIIIICDI tül Uzak hedefler düşünürken burnumuzun dibindeki nimetleıi germemek huyumuzdan olacak,Türkiye'yi Batıda tanıtmak dâvası diye kıyametler kopaı ırız da memleketimizi tanımak maksadıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • SAYIN VETERİNER HEKİM VE ECZACILARA 7f:ANTELMİN PIPERAZINE CITRATt MfffÛllO'ift Vt TUVaRIA* rUKTlAR A S A i 0 INVA7IY0N UÜINA EMSİ KULLANILAN KIN blfr ANllHftfUFMIK W ECZACIBAŞI VETERİNER İLÂÇLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • SANAYİCİ VE İTHALATÇILARIN DİKKAT NAZARINA 4.cü Kotadan Pto-forma fatura tetnin edilir.Her nevi demir mamulü Beton Demiri,Profiller,Saçlar,Kütük,Lamalar Çemberlikler Her nevi kâğıt ve kartonlar Tecrit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak)Busun ne İstediğinizi bilemiyorsunuz.Kararsızlıklarınızdan kimseyi tutmayınız.KOVA BURCU f [21 Ocak 19 Subut| Evde kapalı kalmayınız.Yıldızlar her günkü muhitinizin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • B U L M A C â SOLDAN SAĞA:1 LUferin küçüğü;Ayak,2 Kuru soğuk;Memnu.3 Rumeli'de yaşayan Bulgarca konuşan Türk ve Müslüman bit cemiyet;Lâyık caiz.4 2 Ced;Muzu İle meşhur bir yurt köşesi.D Baskı Veya kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • DAİM* DAHA FAZLA.DAİMA EN FAZLA İKRAMİYE ^pUT ıj-vı"'1 1500 ııfflBA V^:m ıw 4^ S Milyon liranın 2.800.000 lirası 70 Apartman Dairevi olarak dağıtılacaktır.Geri kalan 5.200.000 İn:1 da çeşitli ve zengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • KIZ SATAN KADIN BÎR YILA MAHKÛM OLDU Beylerbeyinde oturan S.adında genç bir kızı,Turan Esentepe'ye satan Nebahat Onat adında bir kadın.dün üçüncü Asır Ceza Mahkemesinde 1 ne hapis cezasına çarptırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • Bir eskici,çocuk satın almak suçundan sanık Çocuk sâtınalan Hasan Çolak adında bir eskici,15 ay mevkuf kaldıktan sonra,dün tahliye edilmiştir.Hâdise,Trabzonda olmuştur.Trabzonun Vakfıkebir kazasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Taksim ve Beyazıt meydanlarında bulunan iki bina üzerine Bankamıza ait ışıklı reklâm tesisatı yaptırılacaktır.Taliplerin izahat almak ve teklif vermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • KER VANSARAY'da Pazar akşamından itibaren 17.30 20 arası İFTAR Hususî İFTAR YEMEKLERİ Hususî İFTAR PROGRAMİ KARAGÖZ KUKLA vs.Masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:47 16 30 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • ı t.ili 11II11 İl I İl I İlli 11.ı.MUM iti I İl UM.t Ya şundadır,ya bunda.KADER T"\r.Giyotin,giyotini icat ettiği zaman,bıça-1.J ğım enseye göre kavis şeklinde yapmış.İcadı gören Ünaltıncı Lui:Bıçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • KISA HABERLER A KENDİSİYLE evlenmeye razı olmayan Leylâ adındaki genç kızın Yedlkuledekl evini yakmağa teşebbüs eden Üçüncü Ağır Ceza Mahkemelinde de-k vam edilen duruşması neticesinde tahliye edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • T EŞ EKKÜR I Sevgili büyüğümü*,Eşlin,Annemiz,Büyükannemi* v» Kayınvaldemlz:EMİNE GÜNER'iıı Vefatı münasebetiyle,Cenaze merasimine İştirak etmek ve gerekse Telgraf,Telefon ve Mektupla büyük acımızı pay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • KLÖB-Kde Bugün Matinede ve bu akşam 1960 FRANSA GÜZELLER İ'niıı Zeraft-t ve Moda Resmi geçidini MUTLAKA GÜRÜNÜZ Lütfen Marnlarınızı evvelden Ayırınız.Tel:4S 44 47 Matine 16 dan 19 a kadar.Tam programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • TEŞEKKÜR Bizleri genç yaşında tonsuz acılar içinde bırakarak aramızdan ebediyen ayrılan çok sevgili oğlumuz,eşim,ağabeyimiz,yeğenimiz,damadımız ve eniştemiz Özdemir Ofluoğlu'mın cenaze merasimine işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • I SİNE r| nırırırrj] MALAR B E Y O Ğ t U ALKAZAK Tel:44 25 62)Ayşecik Zeynep Değirmencloglu Türk filmi.2.hafta)ATLAS Tel:440835)Lükres Boıjiya Bellnda Lee Renkl} Fransızca.EMEK Tel:44 81 39)Yine Güne?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Saz eserleri 8.20 Müzikli pazar «abahı gezintisi 8 55 Birkaç dakikanızı alabilir miyiz 9.00 Türk mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • 14 Belediye avukatı 185 dâvayı kaybetti İZMİR,HUSUSÎ İzmir Belediyesinin,14 avukatı olduil halde,şimdiye kadar 185 dava kay- ettiğl,Şehir Meclisinde açıklanmış ve vukat tahsisatında kısıntı yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Kıbrısta görüşmeler dün de devam etti LEFKOŞA,RADYO İngiliz Müstemlekeler Vekâleti Müsteşarı J.Amery İle Dr.Küçük ve Makarios arasında dün de görüşmelere devam edilmiştir.Görüşmelerin eğitim ve talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Cıbrısa gidecek erlerin azminatı B.M.M ne geldi ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs'a gönderilecek Türk askeri jirliğl mensuplarına verilecek tazminatla ilgili kanun tasarısı bütçe encümeninde kabul edilerek Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Tanınmış bir Amerikan prodüktörü şehrimizde «My Fair Lady» isimli müzikal koıediyi sahneye koyan Amerika'nın taınmış Prodüktörü Oliver Smith ve i Mis.Benn Caff Smith birkaç gün •vel cehrimize gelmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • 111 I İthalâtçı sıfatile Derhal Teslim Röntgen Cihazları Darfilm Şti.Yeniçarşı 40 Darfilm Han Galatasaray Tel:44 12 57 49 32 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • T:v -&My- W-y 'v? mm: w FISILTI GAZETESİ 7 X Fısıltı Gazetesi için ayrıca bir bedel ödemenize lüzum yoktur.25 kuruş vererek alacağınız Yeni Sabah'ın içinde Fısıltı Gazetenizi de bulacaksımz.1faqiitı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • WEIDER AMERİKAN «BODYBUILDING» Kadın ve erkek jimnastik salonu açılmıştır Harbiye Cumhuriyet caddesi Meyve sokak No:2 Itır apartmanı altı)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • İstanbul Hilton Otelinde kullanılan ve dünyaca meşhur SCHLAGE KİLİTLERİNİ 4 üncü kotadan ithâl etmek isteyenlere yeni modellerinin izahatını ve pı »forma fatura için müracaat Glob ithalât İstiklâl cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Memedeki bir çocuk altı kişiyi kurtardı BURDUR,HUSUSÎ Ağlasun kazasının Hamam mahallesinden Muhammet Antaş'ın evinde gece sabaha karşı çıkan bir yangın sonunda evle birlikte bir inek de yanmıştır.Meme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • ARANIYOR 40 ilâ 50 mm.PİTTLER veya benzeri ROVELVER torna tezgâhı.Telf:49 16 93 44 72 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • ABDUICANB AZIN MACERALARI HA* CS1R»Q|Z.KALAN EBUİALHA SELAMETİ SIVIŞMAKTA BuUiR.MASALARIMA yCRLesİR.MÜZİK VE DAMS y£Nİfc£M BASLAP,^CANIM SIKILDI 6»P€.LİM AfcTlK.ABDÜL^eTTAH ÛMMU oeMAu,ABt UL.c.A,NBAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Safra kesesinden 235 taş çıkarıldı AYDIN,HUSUSÎ Nazilli Devlet Hastahanesinde doktor Behzat Sipahioğlu tarafından bir kadına yapılan ameliyatta safra kesesinden 235 taş çıkartılmıştır.45 dakika süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Oğluna kız kaçıran bir kadın yakalandı AYDIN,HUSUSÎ Oğlu için kız kaçıran bir kadın yakalanmıştır.Orta mahallede oturan Safiye Civan evlenme çağında olan oğlunu evlendirmek gayesiyle A.İ.adındaki kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • EiSENHOWER ARJANTİN'DE WASHİNGTON,RADYO Başkan Elsenhower Arjantin Reisicumhuru A.Frondizl İle birlikte dün hafta sonu tatilini geçirmek üzere say fiye sehrl olan Mar del Plata'ya gitmiştir.Burada tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • s.J?TAKVİMDEN BİR YAPRAK l/ı Mübarek Ramazan BUGÜN birinci gününü idrâk eylediğimiz mübarek Rama-j zanı okuyucularıma tebrik ederim.Allah ile ona ve pey-E Kamberine iman eden müslüman kulların birbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • RİKO RÖPORTAJ* ABDI İPEKÇİ ennet-Cehennem.Karayibler denizinin tezatlarla dolu adası Porto Riko'da Siyahlaşmış beyazlarla/beyazlaşmış siyahların kurdukları demokrasi rejimi en demokrat ülkelere parmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Vergi ve Muhasebe Müşaviri SELÇUK YENER Yeni Telefon numarası 44 89 54 Adres:Beyoğlu İstiklâl Cad.Santral Han No.86-87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Jfaçtto 100.000 Erenköy'de 30.000 Lira değerinde GÖREN 194 APARTMAN DAJRESI 1 Kişiye İl ıy/*vy/vy/ü/Lira 367 Kişiye 60.000 Lira M EMNİYET Q SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1960
  • Fırtına ile 16 saat boğuşan jandarma motörü kurtarıldı Hâdise yerinde bulunan Kütahya şilebi,motördeki subay ve erleri Roketle kurtardı.Dalgaların sürüklediği tekneyi de yedeğine aldı İSKENDERUN,Husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • OP BABANI GEÇTİĞİMİZ hafta içinde gazetelerde «Paris,22-AP» nıahreciyle gn haber yer aldı:«Paris'in tanınmış dedikodu yazarları,Brigitte Bardot ile kocaaı Jaeques Charrier'iıiıı boşanmak üzere bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • «Dl BİÇ ÖÇDE«;vufeuKuM SİZ OE TEMİZ LEC P'ıŞ'teıC^İNİ?SOnjR^ AF-""VE-Tı_e VERİZ.BEM Bl£ ZAAAANuAf?OtCU^\UÇAN SİNE"dl Bı'K.Öt?DE S ZuKtoAK O KADAH BASİT VE COUAV «i.BAKINI.7/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • SATILIK Kullanılın.lMUH.i:Pickup Mobiloil Türk A.Ş.Cumhuriyet Cad.No.2li Harbiye.Mübayaat kısmına müracaat Tel:4R 2 50 8701
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • BUHAR KAZANI Saatte 300 Kk buhar veren 8 Atıılııl:V.tık İSKOÇ tipi m yor.P K İH Kadıköy 8702)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • POUNA KORSE MAĞAZASININ Bayanlara müjdesi Merakla beklediğiniz Avrupa korseler geldi.3 FÎL İNGİLİZ 55 LİRA FİLE ÇİÇEKLİ 35 LİRA Harbive Halûskâı-gazi cad.No.91 Tel:48 18 60 POLİNA KORSE MAĞAZASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • KELEBEK KUNDURALARI 20 senedenberi eşi görülmemiş ucuzlukla 10 kârla imalât fiatma perakende ayakkabı satışlarını,sizlere takdim etmektedir.Piyasanın en zengin,bol çeşidini dikişli,sırt kösele,1 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • ULUDAĞ BÜYÜK OTEL ve Tesisleri Gördüğümüz büyük rağbet üzerine Avusturya'dan ilci ay için hususî surette getirttiğimiz kayak hocası KARL KLAMMER'in otelimiz müşterilerine kayak dersi vermeğe başladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • PARA Joe hırladı:Ben hu fikirdeyim.Şöyle bir doğruldu,omuzlarını serdi:ıı.in giz kimsini/kuzum?Damdan düşer gibi geliyor,her şeye burnunuzu sokuyor,her işi elinize alıyorsunuz,ltu wıı İçinde iş var.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • musiki YERLİ PLÂKLAR CUMHUR ALP mavilinizde bir hızlanma ar.Ya£ıu-I.Şirketi ile yeni kurulan Kl-l'ışir-Yerll plak sanayiimizde bir hızlanma da Gramofon l.tdketi 45 devirli plaklar yapmağa haşlayacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • Milliııel S a ]ı i b i ERCÜMENT KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basılıhğı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • HURİ PAZAK RUMÎ 1378 28 1375 Kamustun ŞUBAT Şubat 1 1 9 1 Ü 15 VAKİ T V AS ATÎ EZANÎ Güneş C.37 12.4ü öğle 12.27 6.29 1I.IIHİİ 15.3,3 9.35 Alcgaır 17.58 12.Ü0 Yatsı 19.27 1.31 İmsak 4.59 11.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün uıı f 111/Büyük Eseri W U I U IV Savakta tedbirde isabet ve asapla kuvvet yününden kendisini dencıııeyV fırsat bulunmamış •ılınıl.I t lıı-ı.ıl.ı ı İtil anlaşılan karakteri de suydu:Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • Margaref e şahane bir işan yüzüğü takıldı t Baştamfı Birincide TOVVNSENDİN TEBRİKİ Prensesin nişanlandığı haberi bütün dünyada memnunluk yaratmıştır.Saraya bıı vesile ile binlerce tebrik telgrafı gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • VEFAT Girit eşrafından.Emekli Leva2im Yarbayı.Afitap Carnat'ın eşi,ümit Camat.Müfit Canıat ve Günseli Çlftkurt'un babaları,Muhteşem Camat,Nur Camat'ın,Basri Çlftkurrun kayınpederleri FAİK CAMAT İzmir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • toSİZ.CJCER.İyi keçeleşmiş ve çok sağlam Adalet Denizciler şayağı sizleri denizin tahribci rutubetinden korur.10331)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER Kadın,erkek ve çocuklar* Tuhafiye,Manifatura,Züccaclve,Hazır elbise ve kundura mevsimlik bol ve zengin çeşitlerinin v TAKSİTLE ¦atışına devam etmektedir.Kardeşler Pasaj Telefon:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • Tli AMERİKADA İNGİLTEREDE VE ALMANYADAKİ FORD FABRİKALARINDA İMAL EDİLEN 1960 MODEL Konfor,zeıafet,lüks,»ağlandık va kudret bakımından ananevi Amerikan Ford kalitesinin 1 numaralı temsilcisidir Fon be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • KİRALIK VİNÇ ARANIYOR Tuzla Kamyon Fabrikası sahasında sandık istifi için lâstik tekerlekli 4-5 ton kapasiteli vinç kiralanacaktır.Müracaat:FEDERAL TÜRK KAMYONLARI A.Ş,Fındıklı,Fındıklı Han kat 3 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • ZENG/V V RENK ÇEŞİDİNİ Shıip SİZLERE TAKDİM ETMEKTEDİR SKRİP dünyanın en saf mürekkebidir" SKRİP çabuk yazar ve derhal kurur Sabit veya Yıkanabilir kalitesi mevcuttur 9 muhtelif renkte bütün kırtasiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • MECLİSTE YİNE KAVGA ÇİKTİ t Bâştaralı Birincide Reis bunun üzerine Ataman'* «Bu şekilde konuşamazsınız,gize ihtar ediyorum» «Emiştir Ataman bunun üzerine «Siz sükûneti temin edin» demiş,reis de buna k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • ii ip» if:m ii İLKİDEFA EMPRİMELERİNİ TAKDİM EDER.yh:t MENSUCAT T.A.S.*»6fğ PARİS DESENLERİ •Saf ipek Zengin cesit *9 i i Sağlamlık Zarafet Bol renk BAŞLICA BÜYÜK KUMAŞ MAĞAZALARINDA BULUNMAKTADIR.Tca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • SANAYİCİLERİN VE İTHALATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE Dünyaca Meşhur RULMANLARI ve muhtelit yedek parçalanın 4.cü Kota Liberasyon Listesinden ithal etmek üzere Proîorma Fatura verilir ÇELİK MAKİN A Ttettd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • Kolaylık Gıda Pazarı Kol.Şti.Müessesemiz 1 Marttan itibaren emrinizdedir.FAT Nefasetti».I AT Kalitedir.FAT Ucuzluktur.FAT Kolaylıktır.FAT Meyvayı ve gıda maddelerini müstahsilden alır.FAT Siparişi tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • Münakalât,Tekel ve Ziraat bütçeleri kabul edildi t Baştarafı Birincide de durmuş «zamlar içki satışlarının artışına yol atmıştır.demiştir.Hadi Hüsman,çay mevzuundaki tenkidler için de,«çay vay diye »i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • BİR CHP OCAĞİ POLİS KORDONU ALTINDA AÇILDI C.H.P.nin Samatya'da kurduğu yeni Cambaziye ocağı,dün alelacele bitişikte kiralanan bir bos dükkânda açılmıştır.Polis,bir D.P.ocağının yanında daha önce kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • ASKERÎ CEZA KANUNU TADİLÂTA UĞRAYACAK ANKARA,HUSUSİ Askerî Ceza Kanununun 50 maddesini tâdil eden hükümet tasarısı Meclise sevkedlhrıls ve ilgili komisyona havale edilmiştir.Tasarı İle mer'i Askerî Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • Almanya'nın İspanya'da Üs kurmasını Amerikan Generalleri destekliyor BO\A P.Batı Almanya askeri çevreleri,ispanya'da üs kurulması fikrinin Amerikan ordusunun ileri gelenleri tarafından desteklendiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • ÜCRETLİ ÖĞRETMENLE-RİN MAAŞLARI GELDİ Maarif Vekâleti,4 aydanbeıi maaş alatmyan ücretli öğretmenlerin tahsisatını dün nihayet göndermiştir.Geçen defakl gibi,her hangi bir yanlışlığa meydan vermemek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • ANADOLU'YU GÖRMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPTI Çalıştığı yerden kendisine bir 1$ için verilen 500 liranın 350 lirası ile bir bisiklet alıp Anadolu turuna çıkan 15 yaşındaki Kenan Gözükara Bandırmadan Bursaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • BAR VE PAVYONLARDAN 28 KADIN TOPLANDI Ahlâk 2abıtası ekipleri evvelki gece şehirdeki bar ve pavyonlarda yaptıkları kontrollerde 28 kadını Emraz-1 Zühreviye hastahanesine sevketmlşlerüir.Bu kadınlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • Erler mezuniyetle terhis edilemeyecek ANKARA,HUSÛSÎ Terhislerinden bir ay ünce mezuniyetle terhis edilen erler bundan böyle bu haktan istifade edemeyeceklerdir.Bu husustaki Millî Müdafaa tamimi bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • C.H.P.İilere ait vasıtalar kaçırılıp şarampola atıldı ADAPAZARI.HUSUSÎ Kavuklu koyli CHP.kongresinde bulunmak üzere köy kahvesine gelen partililerin otomobil ve jeepleri,şehirden gelen meçhul şahıslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.02.1960
  • Ahmet Bilginin misafir kaldığı evin camlarını meçhul kimseler taşladı KIRŞEHİR.HUSUS?C.K.M.P.Genci sekreteri Ahmet BUgin'In misafir kaldığı eytn camları taslarla kırılmıştır.Mütecavizler henü2 yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.02.1960
  • Beşiktaş ist.Spor karşılaşıyor İstanbul'da Feriköy Adalet oynarken Ankara'hlar izmir'de rakip değiştirecek MİLLÎ ligin ikinci devresinin beşinci haftası bugün üç şehirde yapılacak beş maçla kapanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 25 21 G.Saray 27 1G F.Bahçe 24 18 D.Spor 25 12 G.Birliği 26 11 İst.Spor 24 İz.Spor 23 111 K.Güm.26 9 G.Tepe 24 7 S-Hilâl 24 9 Vefa 26 K.Yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • Göztepe,Hacettepe'ye Izmirde de yenüdi:î-0 STAD:Alsancak.SEYİRCİ:1170 Kişi.HÂSILAT:7494 T.L.HAKEMLER:Semih Zoroğlu Halit Ege Sadi Calân HACETTEPE:Cevat Necdet Aydın Tayyar Hüseyin Cahit K.Oktay Sami H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • FAİK GtiKAY Amatörlere 200 bin lira ayrıldı ENÇ millî takımımızın haznlıklariyle meşgul olmak üzere şehrimize gelen Futhol Federasyonu Başkanı 'Faik Gükay,amatör millî takımımızın Honj» Kong'daki Olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • GENÇ millî takım namzetleri dün Kasımpaşa ile yaptıkları ilk hazırlık maçında 3-3 berabere kalmışlardır.Namzetler bu gün de saat 15 de Mithatpaşa Stadında İstanbul Amatör Karması ile karşılaşacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • 71-Sarı Lacivertliler devreyi 39-36 mağlûp bitirmelerine rağmen maçı kazanmasını hileliler SAHA:Spor Sarayı.SEYİRCİ:2500 Tahminî)HAKEMLER:Vahit Çolakoğlu Gündüz Aktuğ FENERBAHÇE:Batur K.Ömer Tunçer Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • Darüsşafaka Levsky Sofya'da karşılaşıyor Avrupa şampiyon kulüpler kupası voleybol müsabakalarının İlk tur eleme maçlarından olan Darüsşafaka Levsky karşılaşması bu akşam Sofya' da yapılacaktır.İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • G.Birliği,A.Ordu ile 1-1 berabere kaldı STAD:Alsancak.SEYİRCİ:1170 Kişi.HÂSILAT:7494 T.L.HAKEMLER:Doğan Babacan Osman Seyisoğlu Muzaffer Ergiin GENÇLERBİRLİĞİ:Selçuk İhsan Aykut Oral Kahraman Tugay İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • îki dakika içinde 2 gol:Vefa:1 Beykoz:1 Çok zevkli ve heyecanlı geçen dünkü karşılaşmada Sarı Siyahlılar Şirzat'ın ayağı ile bir penaltı kaçırdı [HADİ 1PEKYÜN1 Vefa Beykoz maçının en güzel golünü Beyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.02.1960
  • Adalet,hakemin adaletine boyun eğdi F.Bahçe Lef terin penaltısı ile 1-0 galip.Hakem Adalet lehine olanını vermedi Fenerbahçe maçın 69 uncu dakikasında kazandığı penaltıdan attığı golle Adalet'ten İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor