Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • 34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiye'yi dünya İkincisi yapan MIHI ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları Öğretir İş Bulur ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez:Lâleli,Kemalpaşa,Ağa Yokuşu No.14.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Bayar,Şah Ve Eyüp Han Lahor'da Bayar,dün Zorlu ile Lahor'da Cihangir'in türbesini ziyaret etti KARASI,RADYO Türkiye Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,İran Şehlnsahı Muhammed Rıza Pehlevl ve Pakistan Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • DURUM mip ii*m-¦f Seçim Kanununda tâdiller ANAYASA,Adalet ve İçişleri Komisyonlarından kurulan geçici bir Komisyon,Seçim Kanununun tâdilini isteyen teklifler üzerinde çalışmaktadır.CJtî.P.ve DJP.Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Abdi İpekçisize $ok uzağımızdaki küçücük,fakat çok enteresan bir ülkeyi tanıtıyor:PORTO RİKOı 1 PEK YAKİNDA MİLLİYET'TEJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Milliyet Gazetesi Yazı İş lcri Müdürlüğüne İstanbul.F.ııver Veysel Acelıan D.P.İlçe idare lıey'eti azası değildir.Gazetenizin 19/2/1960 gün ve 351i sayıl\nüshasının birinci taltife dördüncü sütununda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Doğu Almanya'daki kazada 106 maden işçisi mahsur kaldı BONN,RADYO Evvelki gece» Doğu Almanyada Lelp-zig'e 60 kilometre mesafedeki kömür madeninde vukubulan infilâk sonunda 106 İşçinin madende mahsur k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • inönü'ye göre,Hikmet Bay ur yalan söylüyor C.H.P.lideri înönü,Hikmet Bayur'u "hikâyeler uydurmakla şöhretlidir» i ienıls ve şunları söylemiştir:«Bir devlet başkam yani Atatürk)Başbakanı ile hu kadar c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Menderes ve İnönü tekrar geziye çıkıyor i ANKARA,HUSUSÎ Parti liderleri bütçe müzakerelerini müteakip propaganda gezilerine başlayacaklardır.Seçimlerin ilkbaharda yapılacağını I ısrarla ifade eden İnö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • [İLHAN DEMlRKLI Bir kişinin ölümüne,bir dikerinin yaı;ılanmasıııa sehcp olan tüp ve meraklılar Oksijen tüpü patladı:bir işçi parçalandı Kazlıçeşme'deki infilâkte sokaktan geçmekte olan bir şahıs da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Times'a göre Lâik Türkiye islam devleri Olma yolunda LONDRA,Hususî Muhabirimiz SAFTER YILMA Z'dan «Times» gazetesi dünkü nüshasında «Türkiye tekrar dine dönüyor» başlıklı bir makale neşretmiştir.Makal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • UÇ CİNAYET DAHA İŞLENDİ Sabaha karşı genelevlerde bir genç vuruldu.Gece de Karagümrükte bir baba,kızı ile dost yaşayan bir adamı tabanca ile öldürdü 5 KİŞİ şehrimizde,biri İzmir'de olmak üzere dün 3 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Hükümet 5 Mühim tasarıyı geri aldı Millî Korunmanın ilgası,iktisadî tedbir,kira ve askerlik konularındaki tasarılarıngeri alınma sebebi açıklanmadı B ANKARA,HUSUSÎ EŞ mühim kanun tasarısı hükümet tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • [ASAF UÇAR] CENTO memleketlerinde gösteriler yapmak üzere Amerikan hava kuvvetlerine mensup bir birlik,bu gösterilerin ilkini dün Ankara'da yapmış,gösterilere katılan uçaklar,halka gezdlrilmiştlr.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Bütçenin tümü dün Mecliste kabul edildi Maliye Vekilinin yapılan tenkidlere cevabından sonra fasıllara geçildi B.M.M.ve Riyaseticumhur bütçeleri tasvip olundu ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisi beş gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • 1,4 M* Tiufi"lîıni uutı um» un I 'itmi k« [RÜÇHAN l-iNıvEC.ttn DİU T1IDİCT J96« yılının ilk 45 günü içinde şehrimize 23.115 turist gelmiş,bunlar 2ÎÎİ.150 dolar döviz bı-16 Dili I UnlOİ takmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • EİSENHOVYER BREZİLYADA WASHİNGTON,RADYO,AA.A.P.Başkan Eisenhower Güney Amerika seyahatinin ilk durağı Brezilyaya dün varmıştır.Brezilyanın yeni başkenti Brazilia hava alanında Cumhurbaşkanı Kubiçek ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1960
  • Kıbrıs Konferansı bu sabah açılıyor İngiltere temsilcisi Julian Âmery dün gece Lefkoşa'ya gitti 5 li konferansın yapılıp,yapılmayacağı henüz belli değil LEFKOŞA,RADYO NGİLTERE Müstemlekeler Vekû-Ilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • ipr *i.t;İKTİSAT ve tİCAREl Hazırlayan Dr Halûk CILLOV Dördüncü ithal Kotaları Hakkında 4 Ağustos 195S tarihinde iktisadî istikrar tedbirlerinin alınmasından iki «y sonra,yâni Ekim I93h baslarında 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • bu hafta Pariste ismi en çok işitilen Türk ressamı Dünyada huzur mu istiyorsunuz?Şevket Rado'nun «Bir Elma Hikâyesi» ni okuyunuz Hayat ekibi herkesin merak ettiği adada.Futbol sahalarının genç yıldızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • 19 MART ÇEKİLİŞİNDİ 3 APARTMAN DAİRESİ 6 ARSA 110.000 liralık pıüKtalif PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ YURDUN EN SAĞUM KETEN LÂSTİKLERİ SATIŞA ARZEDİl MİSTİR,TOPTAN SATIŞ YERİ AĞCAUAR KOLL.ORT Itffcafi Ajîr et«ndı CaddMi fJo.14 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • FA "V Otomobilleri itin ^k YEDEK PARÇALAR I I gelmiştir.OKPAR TİCARET KoİL ŞtL Taksim Kurabiye sok.No:6 Tllrfouı M 40 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • İSTANBUL E 7.27 Açılıı v* program 7.30 Güneydin sevgili dinleyiciler 800 Haberler ve hava raporu 8.15 Sabah İstekleri 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış îklncl program 9.05 Ronnie Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • OĞLAK BURCU fc [21 Aralık 20 Ocak] Sevinçle karşılayacağınız bir hâdise bekleyiniz.Fakat kendinizi fazla heyecana kaptırmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatj İyi niyetle başladığım* bir işin sürünceme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • BUİM ACâ SOLDAN SAĞA:1 Bastan az İnce erkek sesi Müzikte)Tersi genişlik.2 Hastalık belirtisi;Kutlama.3 Hıristiyan din kadım;Cefa.4 Şair;Gemllerüı sığınağı.S Yığın kurna toplu gey;Boyun eğme.6 Ayak dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • TACO GRAFİT POTALARI için proforma fatura temin 8 d i l.i r.MAKS SİNGER Galata,Persembcpazan Naci Şinasi Han 11/1-2 Tel:44 34 00 Mektup Posta kutusu 418 G a 1 a t a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • ı Bayanların zamanlardaki sancılarında FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,1 lumbago ve romatizma ağrı-larını teskin eder OPON,grip ve nezle başlan* 1 gıcında bir çok fenalıkları önler günde 6 tablete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • Tyrone Power İle Errol hâlâ yaşıyorlar Geçen yıl her ikisi de kalb krizinden ölen ve kadınların sevgilisi diye anılan Tyrone Pcnver ile Errol Ava Gardner ve Mel Ferrer'le çevirdiği son renkli ve sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • Dr,SİYAMI ERSEK İngiltere ve Hollanda'da göğüs ve kalb cerrahisi üzerinde incelemelerde bulunduktan sonra memleketimde dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • KADIKÖY YAKASINDA SULAR KISMEN KESİLDİ Dün sabah Kadıköyde.Bağdat caddesinin Kızütoprak mıntakasında 50U milimetrelik bir su borusu kırılmıştır.Kırık borunun tamiri öğleden sonra ancak saat 14.30 da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • YOL ORTASINDA KIZ KAÇIRMAK İSTEDİ Fevzi Özkan isminde 20 yasında bir genç,Müzeyyen adında bir kızı ağabeysinin yanında kaçırmak istemiştir.Ayazpasada,mezarlık sokağında,Divan apartmanındaki bir akraba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • M EVLİ D Büyük Millet Meclisi biılncl devre Milletvekillerinden.İkinci İstiklâl Mahkemesi azalarından Çamlıca Kız Lisesi Müdürlüğünden emekli,meıhura CEVDET İZRAP BARLAS in vefatının kırkıncı gününe t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • TARSUS AMERİKA yerine tamire gitti Dun saat 16 da Anıeılkaya gideceği evvelce ilân edilen Denizcilik Bankasının «Tarsus» vapuru,arıza yaptığı İçin Istinyede havuza alınmıştır.Bir acenu tarafından 2 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • f SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu Türk filmi.2.hatta)ATLAS Tel;440835)Lükres Borj lya Belinda Lea Renkli Fransızca.EMEK Tel:44 M 39)Sakin Amerikalı Audle Murph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • DOKTOR GELİNCEYE KADAR İler evin ilk yardım kitabı A'dan Z'y« kadar büttin âcil hastalıklar,yaralanma,zehirlenme ve kazalarda hekim gelincey* kadar «vd« yapılacak İlk yardım usulleri.Baftanbbj* resiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • Hû ¦Mi fiil Resimli Sağlık Ansiklopedisi Memleketimizde bQyük bir boşluğu dolduran ve her evde bulunması gereken bu ansiklopedik derginin 9 uncu sayısı çıkmıştır.5 renkli nefis bir kapak içinde flatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • SEVCtHAN KARANİS İle ALİ NACİ PANK Nikahlandılar 24.2.19ÜÜ Trabzon W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • TEŞEKKÜR Sevgili babamız Mehmet Dlnç.'in müptelâ olduğu kalb hastalı* ğında Sultanahmet lş ,i Sigorta Hastahaneslnde tedavide iken muayene teşhis* ve tedavisinde ihtimam göstererek Cerrahpaşa Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • NEBEDE O TİTİZLİK GEÇENLERDE biz bir yazı yazmıştık.Sobanuı sıcak lığını »ürünce çarpılıp kapanım yan kapılardan,yağmuru içeri sızdıran pencerelerden,ayarlatmayan duştan bahsetmiştik.Maksudunu bünyemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • VEFAT üsküplu tüccar merhum Eyüp beyin oğlu,Münir* Vardar'ın esi,Müzehhep BeskÖk,Serap BeskÖk,ve Sehavl Vardar'ın babaları,Seyhan,Orhan,Lale Beskök ve Fatos Yiğit İle Bülent ve Turgay Vardar'ın büyükb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • Transformatörleri ve Vantilatörleri İçin ptofonna f«tıu* temin MAKSSINGER Galata,Perşembe pazarı Naci Şlnaal han 11/1-2 Tel:44 34 00.Mektup Potta Kuhuu 418 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1960
  • VEFAT Rtaal Argüden v« Nuket Kâmilin anneleri Şadan kaymvaldeıi.Fatos Baydar İle Vehbi Argüden'ln babaanneleri.Melih anneannesi,Tuncay Baydar'ın bUyük kayınvaldesl,Turgut Baydar'ın buyukbabaannesl,E.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • YANGIN YAR Umumi arzu üzerine 3 üncü zafer haftası reni TAKSİN Sinemasındı Eski Istanbulun bütün hususiyetleri arasında erkeklik ve kabadayılığın timsali bir tulumbacı reisinin temiz ve saf aşkmm hikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • O R IG t N A l Birama M A O'E İN G E R'M A N Y amrüTsrnj MAKS SİNGER Galata,Pergembepazan Naci Şinasi han 11/1-2 Tel:44 34 00 Moktup P JC.413 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • MİCROS TÜRK MAĞAZA v« SATIŞ KAMYONLARI PE RE JA'nın Ekonomik Anbalâilı İs.11 LAVANT KOLONYASINI DA SATMAKTADIR 1 200 Grm.FİAtu 400 Kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • RENOLD Transmisyon ve Transportör zincir ve dişlileri Liberasyon yolu İle İthal etmek veya mevcut malımızdan satın almak isteyen sayın müşterilerimizin emrine amadeyi*.BURLA BİRADERLER ve3sı İSTANBUL-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Ev hizmetinden ve sıcak sular dan mütevellit sertliklerle cild tahribatını önler,pamuk gibi bembeyaz eller temin eder A A A A A PRINCESSE EL LOSYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • M 11 un ı ııımı ııı ıı ı m 11 ııı ı m in ı mı mı ıı ı m ı im ı un mı ı Ne konuşuyoruz?STEMİYEREK kulak misafiri oluyorum:I Merhaba azizim,çoktan beri görüşemedik.Evden çıkmadım,bir müddet istirahat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • KİM in 88 ci Sayısı bugün çıktı Siz de Kanun Teklif Edebilirsiniz İsmail Hakkı değil İSPAT HAKKI KiM'in "İspat Hakkı Kanun Teklifi,Kampanyasına Katılınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • AS FİLM TAKDİM EDER YÜZBİNLERCE KİŞİNİN GÖRÜP ALKIŞLADIĞI YERLİ FİLİMCİLİĞİMİZİN BÜYÜK ZAFERİ AYŞECİK Aksaray Çarşıkapı Beşiktaş Beyoğlu Kadıköy BULVAR ŞIK YILDIZ ALKAZAR YURT Sinemalarında 2nci Zafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Muhtelif Renk ve desende DÖŞEMELİK KUMAŞLAR,YER MUŞAMBALARI FABRİKA:MALTEPE',TEL.554035 SATIŞ MERKEZİ YENİ POSTAHANE CAD.YENİ VALDE HAN 44.TEL 272231 1 SSt YÜKSEK MUKAVEMETLİDİR ÇATLAMAZ AŞINMAZ SU TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • liANSA'DAKİ TÜRK GAZETECİLERİ DUmeks şirketinin ihdas ettiği burstan istifade ederek Fransa'ya giden İstanbul Gazeteciler Sendikasına mensup 10 gaeteci,Fransa'nın büyük gazetelerinden «France Solr» ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Y.Mens.Müh.MEHMET GÜÇKAN Yünlü mensucat imalât,ticaret,müşavere Gürün Han No.308 Tel:27 39 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • JAPON VELİAHDININ DA ERKEK ÇOCUĞU OLDU TOKYO,RADYO Japon Veliahdı Prens Akihiro İle Prenses Miçiko'nun dün bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Doğum,Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayının hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • [İLHAN DEMIREL] FRANSIZ GÜZELLERİ 1960 Fransa £üze11 Roland Caire,1960 Paris rtlMnaiC UU&CkLCHİ gUze]i Elisabeth Burgot ve 1960 Deniz aşırı Fransası güzeli Chantal Piera dün şehrimize gelmişlerdir.Güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Oscar mükâfatı için namzedler seçildi HOLLYWOOD,A.A.4 Nisanda verilecek «Oskar» mükâfatı İçin aday olarak gösetrllen film ve artistlerin adları dün İlân edilmiştir.EY İYİ FİLMLER:cBen-Hur».«Anne Frank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Chessman kurtuluş için 30 şansa sahip SAN FRANCİSCO,A.P.Chessman'm avukatı,idam mahkûmuna ait dosyanın,valinin ton kararı ile yeniden 30 hâkimin elinden geçeceğini v* Chessman'm yeniden bir 30 kurtulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • KRUŞÇEV Dr.SUKARNO İLE BALİ'DE GÖRÜŞÜYOR WASHİNGTON,RADYO Sovyet Başvekili Kruşçev ve Endonezya Cumhurbaşkanı Dr.Ahmet Sukarno 3 gün sürecek müzakerelere başlamak üzere dün Ball adasına varmışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • İngrid Bergman'ın kızı karakolda evlendi!ELKO Nevada)A.P.Aktris İngrid Bergman'ın kızı 21 yaşındaki Jenny Ann Lindstrom burada bir polis karakolunda,28 yaşındaki E.Calleway ile evlenmiştir.Evlenmenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Tütün kaçakçıları jandarma ile çarpıştı GAZİANTEP,HUSUSİ Surlyede tütün ve sigaralarınız fazla para etmekte kaçakçılar da bu ise rağbet göstermektedirler.2 gün evvel Kızıltepe civarında kaçakçılar ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Genel evlerde argo Konuşmak menedildi ANKARA,HUSUSİ Ankara Valiliği tarafından Genelevlerde «Argo» kullanılması yasak edilmiştir.Valilik aldığı bir kararla Genelevlerde çalışanların temiz ve iyi konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Türk gazetecileri Amerikaçla askerî üsleri geziyor SAN FRANSİSCO,A.A.Birleşik Amerikada üç haftalık bir tetkik gezisine çıkmış bulunan Türk gazetecileri askeri tesisleri ve yüksek eğitim merkezlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Şehir dışınd Otogar kurulacak Topkapı dışında ve Ankaıa asfaltında kurulacak otogarların tenis kortlu,pisinli motelleıi olacak Rumeli yakasında Topkapı dışında,Anadolu yakasında da Ankara yolu ile Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • İsveç Prensesi Desiree Norveç Prensesi Astrld İsveç Prensesi Margarctn Danimarka Prensesi Margaret İngiltere Prensesi Alcxandra 4VRUPA'DAKi KRALİYET AİLELERİNİN KIZLARI KOCA BULSUN DİYE Prenses Margar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • PARMAKLIKLARI KIRIP CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ AHLAT,HUSUSÎ Kasabamız cezaevinde mahkûm bulunan Mustafa adında biri pencere demirlerini kırarak bulunduğu koğuştan firar etmiştir.Firari henüz yakalanamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Cezaevi Müdürü Yusuf Pekel emekliliğini istedi ANTALYA,HUSUSÎ Antalya cezaevi müdürlüğüne tâyin edilen ve birkaç gün önce buraya gelerek vazifesine başlayan eski Toptaşı cezaevi müdürü Yusuf Pekel bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Eminönü ve Şişli'de Kaymakamlar değişti ANKARA,HUSUSÎ Eminönü Kaymakamı Ziya Önder ŞisU Kaymakamlığına,ŞisU Kaymakamı Mustafa Remzi Zarakol Eminönü Kaymakamlığına ve Banaz Kaymakamı Tayyar Toprak Çaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1960
  • Bir casusun cezasını Temyiz tasdik etti ANKARA,HUSUSÎ Sovyet Rusya hesabına casusluk yapan Arman Bartaryan'ın 15 yıllık cezası dün Askeri Temyiz tarafından tasdik edilmiştir.Adapazarı Süvari Alayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • ŞOFÖR.HAVvAİ R4LMS ÛTEl-İNE GÎDECE Sı*Z.MU,MUNİTER^,OTELE 3jDlNCEXE KADAR.ACZltMlZı AÇ/V\AVlN ve:Hiç co-NuŞ^AVıN.W TPa^ esvvapa.SPRAAT İLE MİfANL.ı İDİK.Su EFER.CSEl.İŞİNDE EVLENME TARİHİNİ TESSİT ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • WB&&Wfâffî İ#SE SALHSIA5,ROO ftEEB AOıSlOA Bl'Z APA.v\uA KONUŞuyOfi isnrsoiKUKıM Jî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • APTZ/BANA~ İYİ l'S.İ.B/Z BECEfZDÎM.VAKJM AKSAM HSRŞEy AAEy.DAS/A ÇIKACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • i Güm.GÜM.Bul PJüAVı NE yeisi bîr.»ç J bHCÎS BuU-Pu*a.f\Bu Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • ftfillisgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlevini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET M Al B AA SI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • hicrî Çarşamba 137» 24 baha» ŞUBAT 27 1 9 G O I VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Ak gam Yatsı İmsak fi.44 12.27 ]5.29 17.53 19.23 6.05 12.51 6.35 î)3tf 12.00 1.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • DENtZCtUK BANKASI MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız ihtiyacı için yeraltı kablosu satın alınacaktır.Teklif verme şartları Fermenecilerdeki Müdürlüğümüz ilân tabelâsında görülebilir.İstekli firmaların en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • PARA VE AŞK 2:j Nerede kalır?Anasının babasının evinde.Nerede İm ev?Grant-Piont'da.l!ı gere onu sav.Eve gitmiyorum ki Yemek yiyeceğin yerden telefon edersin.Peki.Bu geee seninle başbaşa görüşeceklerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • tan Şükrü Efendinin kendisidir.Fakat emin olsun ki,biz o komedyaya kapılmayacağız.Şükrü Efendi,oynamak ve oynatmak istediği komedi,u somununda KAKALAN-DIĞI KANUN PENÇESİNDEN SON DE-RECE ALÇALARAK KURT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1960
  • ll!lll!BALIKÇILIK akları Vîîl)SITKI ÜNER Akdeniz'den Marmara'yı takiben,Karadeniz'e doğru,üst cereyanın uitından pideli,tersine bir su akıntısı vardır.Bu cereyanın Karadeniz'e götürdüğü su miktarı,Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Otomobil satın alırken.Son model ve lüle Sağlam ve kullanışlı um Sade ve ekonomik olmasını ister.herkes evine yağ alırken yalnız,mis gibi Urfa yağı kokan yemeklik UFA margarinini seçer.A Ö2 R»icU» tav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • MİLLİ MARKAMIZ TA B L ET TLiJYi SOĞUK ALGINLIĞI.NEZLE,GRİP,ROMATİZMA ve BÜTÜN AĞRILARA KARŞİ k«\AĞRILARA ASPORAL;Yeni ve zarif ambalajları ila piyasaya verilmiştir.ASPORAL:Ingilterede meşhur MONSANTO)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Bu akşam 21,45 ten itibarca EMEK SİNEMASI'nda E.HerningNvay'in en büyük a$k romanından filme alınan YİNE GÜNEŞ DOĞACAK The Sun Alao Riaes)Tyrone Povver Ava Gardner Errol Mel Ferrer Seanslar:11.30 14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Dünyaca tanınmış Piyano Virtüözümüz Ergican Saydam Tek Resitali 29 Şubat Pazartesi saat 18.3ü SARA Y'da Biletler gişede satılmaktadır.ı m mı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 ki 10 SATILIK EMLÂK GÖZTEPE'DE arsa,55 41 74.ÇAROAŞ namıyle mâruf İçkili lokanta devren sat.Mür:44 37 73.TEŞV1K1YEDE 5 oda uoş teslim.60.000 lira.47 77 7».TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Sfoıip SİZLERE TAKDİM ETMEKTEDİR SKRİP dünyanın en saf mürekkebidir SKRİP çabuk yazar ve derhal kurur Sabit veya Yıkanabilir kalitesi mevcuttur 9 muhtelif renkte bütün kırtasiyecilerde bulunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • 4 Lcü KOTA PETROMAX LÂMBALARI,AKSAMI ve FİTİLLERİ NEUMEYER YERALTI VE ANTİGRON KABLOLARI İSOFLEX EMAYE TELLERİ HAVVE REZİSTANS TELLERİ Tİ\OL LEHİM TELLERİ VE HAVYALARI 'IIASDE LEHİM PASTASI PUCARO PRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN 27/Şubat/960 Cumartesi günkü İskenderun aralık postası yapılmayacaktır.Müteakip sefere 12/Mart/960 tarihinde «ERZU-RUJ^ vapuru hareket edecektir.Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • J A M DANA KÜCUKEMEK'te Vatan fedailerinin eşsiz mücadelelerini gösteren büyük kahramanlık filmi HÜRRİYET KAHRAMANI Shake Hands WIth The Devil)E S CAGNEY DON ÎV1URRAY YVİNTER MİCHAEL REDGKAVE 2 HAFTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Bu akşamda» itibaren SARAY SİNEMASINDA Ask ve Macera dolu bir film KRALIN FEDAİSİ Renkli)Yîrratıcıları:GEORGE BAKER ve SYLVİA SİMS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Bu akşamdan itibaren LÜKS ve İNCİ SİNEMALARINDA Senenin unutulamayaeak en içli ve orijinal mevzulu Büyük Türk Filmi SENDEN AYRILAMAM Başrollerde İHSAN NUYAN MELEK GÜL Aşk Macera Heyecan KOÇANGA FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • İstanbul 16 ncı Asliye Hukuk Hâkimliğinden 959/5C8 Agop Anak vekili avukat Turhan Dikmen tarafından ölü Cihangir Safyurtlu varisi)Nevin Safyurthı aleyhine açılan 4685 liranın faiz,Mahkeme masrafı ve ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Eaştaıafı Birincide ismail Çetinkaya.N'ecmi Yılmaz'dan teşekkül edip görüldüğü gibi yedi kişilik hey'ette Enver Veysel Aeehan İsminde bir üyeye tesadüf edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Eisenhower Brezilya'da t Baştarajı Birincide reflne verilt-n ziyafette ha2ir bulunmuştur.Evvelki gün geceyi Puerto Riko'da geçiren Başkan Eisenhower'e,arala» nnda komünistlerin bulunduğu ufak bir grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • BAYAR,ŞAH VE EYÜP HAN LAHORDA ğ Baştarajı Birincide Türk,İran ve Pakistan dostluk havası İçinde cereyan eden resrnikabule Centnnun davetlisi bulunan İran ve Türk gazetecileri de isrlrak etmişlerdir.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Ege'de tütün tüccarı piyasadan çekiliyor İZMİR,HUSUSÎ Ege ekici tütün piyasasının.ikinci gününde,elde düşük kalitede tütünlerin kalması üzerine birçpk tüccar piyasadan çekilmiştir.Bu yüzden müstahsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • En fazla Askerî yardım alanların 4 üncüsü Türkiye WASHİNGTON,AP.Birleşik Amerika Savunma Bakanlığı bugün son 10 yıl zarfında askerî yardırn sarfiyatı listesi etrafındaki gizliliği kaldırmış ve 26.078.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Bütçenin tümü dün Mecliste kabul edildi t Baştarafı Birincide BÜTÇENİN KABULÜ '1'atıMen sonra Celal Yardımcı kontışmuf,memlekette murakabe olmadığıtn söyleyen muhalefete en güzel cevabın daha birkaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Üç cinayet t Başîaraiı Birincide göğsünü kesmiş,hadiseden bir gün evvel de aynı aileyi «ortadan kaldırmak-U» tehdit etmişti.Dun sabah Savcılığa müracaat eden Mehmet Bohçacı damadının kendilerini öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • AYDIN'DA 53 KİSI peynirden zehirlendi aydin.hususi Aydın Lisesinde dün sabah kahvaltısı yapan 31 yatılı öğrenci peynirin bozuk olması yüzünden zehirlenmişlerdir.Ayni şekilde şehrin muhtelif mahalleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • Pötürge'li kaaüi henüz yakalanmadı Aradan bir hatta geçmesine rağmen Küçükpazarda AH Adıyaman isimli bir hamah tabanca ile öldüren Rama2an Belli hâlen pollı tarafından yakalanamamıştır.Kaatil'in memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1960
  • FACİT Hesap makinalarunız çok az miktarda kalmıştır CEMİL KARAYAKA Telf.22 93 59 Sultanhamam Va3if Çınar Cad.114/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • Amatörler Honk.Kong'ta lig üsüIü maç yapacak Asya grubunun üç finalistini belli edecek olan futbol turnuasında derece alarak Roma Olimpiyatlarına gitmemiz kuvvetle muhtemel 7T,MATÖR millî takımımız jf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • MAHALLÎ LİG'DE ÇETİN MAÇLAR Mahalli lig maçlarının beşinci hafta karşılaşmalarına Cumartesi ve pazar günleri yapılacak maçlarla devam edilecektir.Haftanın programı şu şekilde tesbit edilmiştir:27 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • Takımlar O G B M A Y P Taksim 13 i 2 1 34 7 21 Eyüp 13 9 2 2 40 7 20 B.Spor 14 7 S 2 20 11 19 Galata 13 8 1 4 23 14 17 Hasköy 13 7 I 4 24 13 16 Y.Direk 14 7 1 6 19 16 15 Sarıyer 14 4 c S 19 15 14 Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • tüü# [RÜÇHAN ÜNVER| Geng millî takım antrenörü Necdet Erdem dün Mithatpasa stadında yapılan idmanda toplu hareketlerden sonra hemen hemen bütUn namzedlerle hususi şekilde meşgul olmuıtur.Besim,antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • F.Bahçe Stadı Modern bir Şekil alıyor ÖNÜMÜZDEKİ kongrede Fenerbahçe Kulübü İdare Heyetini seçecek olan 21 â/a dün Belediye Reisi Kemal Aygün'ü Metro Handa ziyaret etmiş ve kendisinden stadın genişlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • b*ri EVET AMCA,BENİM ADIM BİYOL,ARKADAŞIMIN DA ŞENOL!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • KISA HABER LEıR DEFTERDAR Greko-Romen güreş takımı Cuma günü saat 15 de otobüsle Almanyaya hareket edecektir.İçinde milli güreşçilerin de bulunduğu Defterdar takımı Karlsruhe,Münih yapacaktır.CUMARTES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • Gençler Ligine bugün devam ediliyor Futbol Federasyonunun bölgeye yaptığı tamim gereğince genç takımlar lig maçlarının 15 martta sona ermesi İstenmektedir.Bu münasebetle maçlara hafta arasında da deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • SADİ GÜLÇELİK Modaspor Antrenörü BASKETBOL LİGLERİ 7 AYA ÇIKARILIYOR BASKETBOL Federasyonu,ligleri gelecek sezon 7 aya çıkarmak için hazırlıklarını tamamlamıştır.Yeni çekle göre,1960-1961 basketbol li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 Bugün tstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray son İdmanını dlln Ali Sami Yen stadında yapmıştır.Resimde,antrenör Coşkunun elindeki toplara kafa vuran Metinle Isfendiyarı aösterlvo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • iin Lig Liderine yapılan teklifler Milano Kulübü Genel Sekreteri Jravi Güiseppe,israil Millî Takım Antrenörü Mandi,Kıbrıs'ta bulanan Zengeller,Kutik vasıtasiyle Beşiktaş'a teklii yaptılar MİLLÎ lig li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.02.1960
  • L**OkM [HADİ İPEKYÜNI Galatasaray'ın milli şöhretlerinden N'acl özkaya dün Beykoz kulübündekl antrenörlük vazifesin* başlamıştır.Resim,özkaya'nın idaresinde antrenman yapan Beykoz'lıı futbolcuları top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6