Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • DURUM MAL BEYANI MAL beyanı,irtikâp veya rüşvet ithamı altında kalanların bütün servetlerini ve gelirlerini,membaları ile göstererek yaşayış tarzlarının lıaklı olduğunu isbat etmelerini gerek-1 ürir.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • IV PARMAKLIKLARI ÖPÜYOR IRCÇHAN ÜNVEKJ Adam öldürmek sucundan 24 yıla mahkûm olan Berbat Süleyman,Sultanahmet Cezaevinde hir mahkûmu öldürmeye teşebbüs etmekten yargılanmaktadır.Süleyman ekmek bıçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • Temyiz,Oktay VereFin Mahkûmiyetini bozdu Ulus gazetesinde neşrolunan «Kuklalar» isimli romanın yazarı Oktay Verel ile gazetenin mesul müdürü Beyhan Cenkçi hakkında Ankara Toplu Basın Mahkemesi tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • İZMİR'DE DP BUCAK KONGRESİNDEN BİR GAZETECİ ÇIKARILDI HUSUSÎ D.P.Narlıdere bucak kongresinde «Demokrat İzmir» gazetesi muhabiri Feyzi Eroğlu,bazı partililer tarafından toplantıyı terke davet olunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • Tunceli DP Kuruluna işten el çektirildi DP Genel Başkanının emıiile veıilen bu karara hizipçilik sebep oldu TUNCELİ,HUSUSÎ TUNCELİ D.P.İl İdare Kuruluna dün sabah D.P.Genel Başkanı ve Başvekil Adnan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • Amery tam selâhiyetle bugün Kıbrıs'a gidiyor Macmillan'm üsler konusu bâzı fedakârlık yapılması için kabineyi ikna ettiği bildiriliyor LONDRA,Hususi Muhabirimiz SAFTER YILMAZ Bildiriyor BAŞVEKİL Macmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • D.Almanya'da maden infHâkinde 15 kişi 3 öldü,60 kişi kayıp LONDRA,RADYO Doğu Almanya'da bir maden ocağında vnkubulan infilâk 15 isçinin ölümüne sebep olmuştur.Kari Marx adlı ocakta İnfilâk vukııbulduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • Doğuda yağmur tahribat yaptı EI.ÂZIĞ,HUSUSÎ Dün sabah Karakocan kazasında civar dağlara ve kasabaya yağan şiddetli yağmurlar yüzünden şehrin büyük bir kısmı su altında kalmış,bir çok evler oturulmıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • ^^w3h v^n C;L 1 MAKAS DAYANMIYOR İLHAN DEMtREL] Topkapı ile Sağmalcılar köyü arasındaki yukarda resmi görülen yol İstanbul şoförlerinin en çok ettiklcıi trafik kanallarından biri olmuştur.Tahminen 2,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • İLERİ,C.H.P.İÇİN "YALANCI,DEDİ BOLU,HUSUSÎ Hizip çatışmaları yüzünden iki kere tehir edilen D.P.Merkez İlçe Kongresi dün bir mebusla bir delegenin Belediyu Meydanında yaptığı kavgayı müteakip Yeni Sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • ERDELHUN,NATO ASKERÎ KOMİTE BAŞKANI OLDU ANKARA.HUSUSÎ Genel Kurmay,Başkam Orgeneral Rüştü Erdelhun.NATO Askerî Komitesi Başkanlığına seçilmiştir.Erdelhun,Askeri Komitenin yapacağı bütün toplantılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • Seçim Kanunu Tadilini Komisyon Kabul elli Kabul edilen teklife göre sandık kurullarında vazifeli olan partililer para alamayacak ANKARA,HUSUSÎ DP İSTANBUL mebusu Selim Erengil ve arkadaşları tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • [A.P.l 1/Jt D Jt ÇİinE DCCMİ IfADIII Evvelki aksam Karaşi'dc Pakistan reisicumhuru Eyüp Han tarafından halen KAKAOİ Ut nt*)ml IvADUL Pakistan'da bulunan Türk ve İran devlet reisleri şerefine verilen r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • cinayet işlendi İzmir'de 55 yaşında bir kadım şehvet hırsıyla öldüren kaatil,daha sonra kendi boğazım kesmek suretiyle intihar etti YURDUMUZDA dün mulıtelif vilâyetlerde 7 cinayet işlenmiştir.Cinayetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • Mecliste Basın için söz düellosu oldu DP liler basın hürriyetinin değil suiistimalin aleyhindeyiz dedi Başvekilin Meclise gelmeyişi de tekrar tenkid edildi ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclisi dün de bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • Ege'de lüfiiiıt Piyasası dün Sabah acildi 70 milyon kiloluk rekoltenin üçte biri ilk gün içinde satıldı İZMİR,HUSUSÎ EGE tütün piyasası dün açılmış ve ilk günde 70 milyon kiloluk)rekoltenin üçte biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1960
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar Ücret 350 Lira Kayıtlar taksitledir Adres:Beyoğlu,Ağacamii yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • TIBBİ BAHİSLER YEDİĞİMİZ EKMEK BAKTIR j EKMEK Türklerin başlıca gıdasıdır.Hiçbir millet ekmedi bizim kadar çok yemez.Biz her yemeği ekmekle yediğimiz gibi,yemeğin suyuna salçasına ekmek batırmayı pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • ¦J «JmL-AiA Sayın dinleyicilerim» Mübarek Ramazan dolavısivle MAKSİM GAZİNOSU ile hiçbir alâkam kalmamıştır MUALLA MUKADDER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • Bu akşam 21.15 ten itibaren CEYLAN Seanslar:12.Renkli Sinemaskop 14.15 16,30 18.45 Suare 21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • TASARON Kanalda,duvar,pere,kalıp,beton kaplama isleri için isleniyor.Müracaat:Karaküy Postahanesi umudu,Alıen Miinih han kat 4 PJv.182 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • 1 2 1 3456789 10 2 m 3 4 5 6 7 8 9 [JK BULMAe SOLDAN SAĞA:1 Herkesin düşüncesine hissine aykırı olan düşünce,fikir veya söz.2 İktisat,Karı-kocadan herblri.3 Etek eski dil)C.Amerika devesi.4 Tersi sıva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Bir his meseleniz uzayıp gitmekte devam edecek.Müsbet menfi bir neticeye bağhyamıyacak3inız.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubatj Hayali bırakıp realiteyi görmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.3Û Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İkinci program 9.05 Ray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • II 44 i 39)James Cagt M j SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)Ayşecik Zeynep Değlrıııenclogltı Türk filmi.ATLAS Tel:440835)I.ükres Borjlya Bellnda Lee Renkli Fransızca.EMEK Tel:44 84 29)Sâkln Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • "HARRIS„ YAĞLI BOYA FIRÇALARI 4.ürıcü KOTA içüı Proforma Fatura vsrük.Tel:22 33 21 tt.Çorapçı Bak M um ı mi—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • C.H.P.İL MERKEZİ SEÇİME HAZIRLANIYOR C.H.P.İstanbul 11 Merkezi,muhtemel seçimler İçin gerekil hazırlıklara dLln de il Danışma Kurulu ve İlçe başkanlarının müşterek bir toplantısı» Ue devam etmiştir.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • TURİSTLER,ALIŞ VERİŞ İÇİN DÜKKÂN BULAMADI Limanımızda iki gün kalan Brltanloa gemisindeki 520 turist bu müddet xarfında 5220 dolar bozdurmuş ve fakat cumartesi Pazar günleri dükkânlar kapalı olduğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • j,II İlli 11 İM il Ulu Hlilll H itil IHlill ı II11 İM t i IHIMI t IHI WIIII lil il 111İ11 İlt l| 1111 jMM!HIHHIHIH Yok yok,olmaz böyle.GAZETELERİN manşetlerini süsleyen büt-I V*yee tartışmalarını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • 250 ücretli öğretmen yinemaaşlarınıalamadı Şehrimiz Orta öğretim müesseselerinde vazifeli 250 den fazla ücretli Öğretmenin,4 aydanberi alamadıkları maaşlarının Duyuna» kalması telli ik**l belirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • KAÇAK oyun kâğıdı satan Mehmet Eren ve Şehmuz Yağmurcu adında İki şahıs yakalanmıştır.Bakırköy kahvelerinde satış yaparken suçüstü yakalanan Mehmet ve Şehmuz'un üzerinde ÜS deıte oyun kâğıdı bul ummuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • TEŞEKKÜR Karım GÖNÜL MAMAT'ın doğurnunda cok güç şartları başarı ile sonuçlandırarak bize bir erkek evlât kazandıran Haseki hastahaııe»!bas bekimi Doç.Dr.Mansur Sayın ile.Dr.Mehmet Erayman,Baş hemşire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyen ayrılması dolayısıyla bizleri sonsuz acı iyinde bırakan,pek sevgili eşitrı ve babamız ve kayınpederimi!Mehmet Sağıroğlu'nuıı gerek İzmir'de cenazesine İştirak suretiyle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • 100 Merinos ve Muhtelif Harmanlarda Kamgam ipliği Satışına Devam Edilmektedir Müessesemiz mamulü yüzde 100 Merinos,%70 Merinos f %30 Viskon,Merinos İpek,%100 Tiftik,%100 Viskon ve muhtelif harmanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • RESSAM ARANIYOR Matbaa,klişe ve klişe orijinali işlerinde tecrübesi olan ve tercihan Kadıköy tarafında oturan ressam aranmaktadır.İlgililerin öğleden sonraları İstiklâl caddesi 465/29 numaraya müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • DÜNYACA MARUF JAPON I S U Z U Dizel Kamyon ve Otobüsleri 6-8 fabrika TONLUK 120-180 beygir kuvvetinde 35 44 62 74 kişilik DİZEL OTOBÜSLERİ 4 üncü Kotadan sipariş kaydına başlanmıştır.Veysel Sait Âkbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • KLÖB X de 24-25-26-27-28 ŞUBAT GECELERİ ZERAFET VE MODA RESMİGEÇIDI 1960 Fransa Güzeli:Miss.KOLANDE CAİRE 1960 Paris Güzeli:Mis*.ELtSABETH HIKI.OT 1960 Fransa Deniz Aşırı Güzeli:Mlss.CUANTAL PİERA Siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • SÜSLEN KUAFÖR SALONU Müfterilerini daha ziyade memnun etmeyi gaye edinen salonumuz veni kadrosunu takdim etmekle şeref duyar.BALO'DAN MUSTAFA ÖZYAYIKÇl HAYATİ BARBAROS Manikürist MELEK ÖZCE TİN YENİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • Bir sporcu ile ilgili sahtekârlık Adliyede Yüzücü Selma Hasson'ın Modaspor kulübünden Galatasaray kulübüne transferi için sahte ölüm İlmühaberi tanzim etmekten ianık Karagümrük Nüfus memuru Hüseyin Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • SANDAL CİNAYETİNİN İLK MÜDAFAASI YAPILDI Sandalına müşteri olarak binen bir kadınla Uç çocuğu denizde boğarak öldürdüğü lddlasıyle yargılanan Kandemir Slpahipala'nın avukatı Yılmaz Dereli,dün sanığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • OKULLARDA ÖĞRENCİ NAKLİ DURDURULDU Okullarda öğrenci nakil muameleleri durdurulmuştur.Maarif Müdürlüğünün bu kararına Ders yılının ortasına gelinmiş olması sebeb olmuştur.Bundan sonra yapılacak müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • İ3C KADIN YANKESİCİ TARAFINDAN SOYULDU Aydın'dan İstanbul'da bulunan bir akrabasına misafir gelen Hilmi Saray adında İbr şahıs Cerrahpaşa durağından bindip.l otobüste 3 İcadın vankeslci'ye cüzdanını ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • HIRSIZLIK EDEN TALEBE «ŞEYTANA UYDUM» DEDİ Bir İlse öğrencisi,hırsızlık suçu İla Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır.Ankara Kurtuluş Liselinin 10 uncu sınıfında okuyan 18 ya-8indak\sanık,Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.02.1960
  • Dr.SİYAMi ERSEK İngiltere ve Hollanda'da göğüs ve kalb cerrahisi üzerinde incelemelerde bulunduktan sonra memleketimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Ordu'da 21 çocuk kızamıktan öldü 12 Şubat Cuma tarihli sayımızda mahreçli bir haber neşretmiş ve rduya bağlı Gölköy kazası köylerin-difteri salgını olduğu ve 23 çocuın öldüğü haberinin şayia halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • onya Belediye Reisine Washington şehrinin anahtarları verildi WASHİNGTON,RADYO Konya Belediye Reisi Sıtkı Birgin î eşi,Amerikan hükümetinin dâvet- i olarak dün Washington'a varmıçrdır.Sıtkı Birgin'l A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • B.A.C.İkinci kuruluş yıldönümünü kutladı KAHİRE.RADYO Birleşik Arap Cumhuriyeti dün iklnkuruluş yıldönümünü kutlamıştır.Bu münasebetle başta Şam ve Kahlolmak üzere bütün şehirlerde par-¦c merasimler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Eisenhotver 25,000 KM.lik Güney Amerika ^yahatina başladı WASHİNGTON,A.A.RADYO Başkan Eisenhower,Güney Amerlıdaki 25.000 kilometrelik seyahatına in başlamıştır.6 Marta kadar sürecek an bu seyahat esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Burdur'da dört Nurcu yakalandı BURDUR,HUSUSÎ Bucak kazasında Nurculuk propaındası yaptıkları ihbar edilen dört işinin evinde yapılan aramada Nurluğa ait 60 kitap ele geçirilmiştir,rcular hakkında taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • İsveç malı LUXOR Pikapları Toptan olarak SESLER KOM.Şti.Satılmaktadır.Tel:22 63 18 Telg.HERSES İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • KERVANSARAY'da Celâl Şahin Barboza Y Sus Conpaneiros Mim HARRY Esmer COLETTE Kralı POOL Bomba GARDEN ve Perşembe akşamından itibaren ESMERALDA ve PEPE LARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Dünyada 30.000 gazete çıkıyor PARİS,A.A.«UNESCO» tarafından yayınlanan istatistiklere göre.hâlen dünyada 30.000 gazete çıkmaktadır.Bunlardan 8.000 1 günlük gazetedir.146 memleketten alınan bilgiye İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Uşak'ta beraat eden üç CHP.li yine yargılanıyor Temyis,bâzı şahitlerin ifadesine istinaden beraat kararını bo&du IZMIB,hususi İnönü'nün Ege gezisi sırasında vuku bulan Uşak olayları dolayısiyle toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • BİR PRENS DOĞDU [A.P.1 Kraliçe Ellzabeth'üı İngiliz tahtının iki numaralı vârisini dünyaya getirmesini müteakip Cumartesi sabahı Londra kalesinde 41 pare top atışı yapılmıştır.Kesim,Kraliçe Elizabeth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • İTALYAN KABİNESİ BUHRAN GEÇİRİYOR Liberallerin muhalefet safına geçmesi neticesinde,Başvekil Segni'nin bugün istifa etmesi bekleniyor İ ROMA,RADYO,AA.A .İtalyan Liberal Partisinin Segnl Hükümetini des
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Malûl sigortalı işçiler Yeni işe alıştırılacak ANKARA,HUSUSÎ Sigortalı İşçilerin herhangi bir iş kazasından sonra malûl kalmaları halinde yeni bir ise alıştırılmaları kararlaştırılmıştır.Malûl Sigorta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Güreş Hocası Ali Yücel tevkif edildi TOKAT,HUSUSÎ Turhal Şeker Fabrikası Spor kulübünde Güreş Hocası olarak çalışan Ali Yücel bugün Adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Ali Yücel.Hükümetin manevî şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • ABD U L C A N B A ÜJ|N M A C ER A L A RI FATMA,£uFibWs| SAHNtyFÇifeAB.DA-KÎkALARCA,ALKiŞLANlC.VE ZAMA.MODA ŞARküLARiNDAM BÎRİNE BALLAR ir HAYAUMP6 H€P 8ÖyO LE BİFP.kAMH TASAYVliU.ET €RI ÎM.N6 S€S,N6 €
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • İNÖNÜ'NÜN AĞABEYİ TOPRAĞA VERİLDİ C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün ağabey'l Dr.Ahmet Temelli,dün merasimle Edirnekapı Şehitliğine defnedilmiştlr.Ahmet Temellinin naşı,Maltadakl evinden alınarak Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • B.B.KOCASINDAN AYRILMAK ÜZERE Brigitte Bardot ile kocasının arasının açılmasına yıldızın bc\şka aktörlerle öpüşmesi sebep oldu PARİS,A.P.Brigitte Bardot ile yakışıklı kocası Jacques Charrier'in boşanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Tarihten bir sahile J NGİLTERE Kraliçesi İkinci Elizabet,ikinci erkek çocu-E I ğunu dünyaya getirdi.Bütün Krallık bölgesinde bu mesut hâdisenin akisleri devam ediyor.İngiltere'de hükümdar i saltanat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • [AP.l 60 GÜN SONRA?Chessman Amerikada ve dünyada günün konusu olmağa devam etmektedir.Amerikada,Vali Brovvn'un 60 günlük tehir kararı etrafında hâlâ hararetli münakaşalar yapılmaktadır.Dün Kalifomia s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • BİR TRİKOTAJCIDAN 5172 LİRA ÇALINDI Tahtakalede Şark handa bulunan ve Hikmet Kalyoncuya ait olan bir trikotaj fabrikası evvelki gece meçhul şahıslar tarafından soyulmuştur.Hâlen kim oldukları tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Kenya konferansında anlaşmaya varıldı LONDRA,A.A.RADYO Kenya meselesiyle ilgili yuvarlak masa konferansı,34 gün süren müzakerelerini anlaşma ile tamamlamıştır.Afrikalı delegeler,Müstemlekeler Vekili M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Şarkıcı ve dansözlere gündüzleri sinema yok GAZİANTEP,HUSUSİ Maraş zabıtası saz ve içkili lokallerde şarkıcı,dansöz ve müzisyen gibi sıfatlarla çalışan kadınların gündüz sinemaya gitmelerini yasak etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • İskenderun Antakya arasında yol yapılacak İSKENDERUN,HUSUSİ iskenderun Antakya arasında yeni bir yol yapılacaktır.Karayollarına mensup bir ekip durumu İncelemektedir.İskenderundan Antakyaya kadar olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Güney sınırında 5 kaçakçı vuruldu Sürüç'de jandarmalarla müsademeye tutuşan kaçakçıların 6 merkebi de öldü GAZİANTEP,HUSUSİM Kaçakçılarla jandarmalar arasında Suriye hududu civarında devam eden iki sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • [A.P.ATflM'IIN İ7İ bundan 10 £un ewel Fransızların Büyük Sahra'da yaptıkları Atom bombası denemesi neticesinde,M I Vttl Uil Itml denemeye sahne olan arazide siyah bir iz kalmıştır.100 metre yüksekliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • yemekleriniz chAa,nefis olur!Hazırladığınız yemek ister basit isterse zor olsun SANA ile daima nefis ve lezizdir^ SANA İle yemek pişirmek hakikî.bir^zeyKür:8761
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • Meçhul Denizaltı tekrar yara aldı BUENOS AİRES,A.A.A.P.Arjantin donanmasına mensup iki uçak,Nuevo körfezindeki esrarengiz denizaltıya hücum etmişler ve onu hasara uğratmışlardır.Radyonun bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.02.1960
  • HER MÜNEVVER'İN OKUMASI GEREKEN MÜKEMMEL KİTAP 240 sayfa,4 renkli tablolar,yüzlerce fotoğraf Umumî tevzi yeri:FETİH Kitabevi,Ankara Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün Büyük Eseri NUTUK x\HLLI HÜKÜMETİN MÜTAREKE TEKLİFLERİ ttilâf Devletlerinin mütareke teklifine ait olan ilk notaları incelendikten,ikinci ve tafsilâtlı notalarındaki sanlar anlaşıldıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • ARA YE AŞK Gil,sanki televizyonda} mış sini suratını ekşili Belle lıer Kaide yalnız değildi,bunun için serbest konuşamıyordu.Randevun mu var?Anladığınıza memnun oldum Otomobilimi tanır mısın'.Tanırım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • 5 itme f |t£f il Zaier Madalyası,1 REFİK ERDURAN 1 1 Edebiyatla tiyatro arasındaki münasebeti İncele mek isteyenlerin yapabilecekleri en iyi şeylerden hi-ri Thomas lleggen'in Misler Rbbertsa isimli ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • ELEMAN ARANİYOR Cari muhasebe yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere azamî 26 yaşında;Ticaret Lisesi mezunu,yazısı düzgün,daktilo vû hesap makineleri kullanabilen memur alınacaktır.Taliplerin:Sütlüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • KAU-CHEMIE Hannover mam Ol Ati KALSİNE SODA ZIRNIK SODYUM PERBORAT BLANÜ FIX£ BARYUM KARBONAT PERHYDRÛL 35 ALÜMİNYUM SÜLFAT KÜKÜRT SAF AMONYUM BİKARBONAT MADENİ BOYALAR PERL KATALİZATÖR TIBBI MÜSTAHZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • TÜRK MUSAMBACILIK KOLLEKTıF ŞİRKETİ MÜJDE VERİYOR Dünya tül perdeciliğinin son icadı harika TERYLENE SANCAK TÜL PERDELERİ,Türkiye'de ilk defa muhtelif en ve "desenlerde mağazamızda satışa arz •dilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • 111İİİİİİİİİ1Iİİ HOŞ öELX lNt BAKAT TUK.İST BÜROSUNDAN Oasit-lM-CEBfAA PEKiNİ HiS-SETTİN Mİ?TABİı i2la«:KARŞiUAAAOA.CAKTl SENİ AMA SEN DE ÇOK ŞEKİL-SİZ BE BİRADER;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.02.1960
  • VŞ^i BERSAT *carne aİ babama na-S.u AAZAI_ATACAâ!AA~B?E CAEE Buı-MAi-vyiM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • Liberasyon Listesine giren PASLANMAZ ÇELİK Levhalar,Şeritler,Elektrodlar.Borular,Lamalar,Vanalar,vs 8113 Kota'dan lisans alan İthalâtçılara İsveç malı MAZUT BRÜLÖRLERİ Profornıa faturası verilir ALARK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • rrm marttır u\ı m t\m,TiwSBiMmimmmmmm istanbul Belediyesinden:1 Belediyeye bağlı nastahanelerle diğer müessese ve teşekküllerin 1960 malî yılı ihtiyacından olan 10 kalem kuru erzak '{80.059,20 liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • YEDİ İLDE DÜN 7 CİNAYET İSLENDİ j} Baştarnlı Birincide yetin başkası tarafından islenmesi ihtirn* Mn] V'^lrtıı-Tipt-lndir.DİĞER VİLÂYETLERDE İZMİT Gölriik'ün Selimiye köyünde dün sabah lcan dâvası yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • Ege'de tütün piyasası dün sabah açıldı ğ Baştarajı Birincide TlltE Ekici piyasada tütünler dün C20 C25 kuruştan ahcı bulmuştur.Daha yüksele fiyat bekllyen müstahsil mütereddit davranmaktadır.TURGl"r:U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • Seçim Kanunu tâdilini Komisyon kabul etti t Baştarafı Birincide Crj II,İlçe ve sandık kurullanrıdak)partili üyelere verilmekte olan ücret,yevmiye ve yol masrafları bundan böyle ödenmlyecektir.Müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • VEFAT fjsküplü mavan goz ve gazetemiz makine operatörlerinden Arif Dinçdal'ın amcası MAHMUT jg DİNÇDAL uzun müddettenberl amansız has tahktan kurtulamıyarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • İstanbul Hilton Otelinde kullanılan ve dünyaca meşhur Schlage Kilitlerini 4 üncü kotadan ithal etmek isteyenlerin yeni modellerinin izahatun ve profoıma fatura için müracaat Glob İthalât İstiklâl rad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • Alaka ile haklanan ELEKTRİKLİ ve TUŞLU Alman malı «SECURA» markalı PARA KASALARIMIZ gelmiş ve satışa arzedilnıiştu ZÜHTÜ SOMÇAĞ Tepebaşi,Meşrutiyet Cad.i\o.1Uİ Teletan:446175 Istankıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • jj"i ııı ıı ııı ıııtıı ıı ininim ı millim III j;HAKİKİ BİR JÜRİ Baştarajı Altıncıda E İ yüzünden halkın arasından geç-i î meye mecbur kalan İstanbullu E futbolcular seyirciler tarafından f alkışlandıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • SAN1YICIL NAZARI Dİ DÎZEL motorları TORNA makineleri PLANYA makineleri FREZE makineleri MATKAP tezgâhları KRANK REKTİFİYE TEZGAHI ANA YATAK REKTİFİYE TEZGAHİ KAMPANA TORNA TEZGAHI SUPAP ve SUPAP TAŞLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • 4 üncü Kotadan faydalanarak ff=AO 1 T Yazı ve Hesap Makineleri amer Dolma,kurşun ve tükenmez kalemleri Karbon ve mumlu kâğıtları,zamk ve makine şeritleri ithâl etmek ijteyen sayın ithalâtçıların profo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • BESLEYİCİ en son Amerikan pırla metodlanrıa uygun olarak hazırlanmıştır.PARO yavrunuzu besler,sıhhatli,gürbüz ve neş'eli olmasını garantiler ana sütüne en yakın 'H ÇpCÜK;GIDASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • MECLİSTE BASIN İÇİN SDZ DÜELLOSU OLDU Basrarajı Birincide söyleyen Baykam,Dün,zabıttan bâzı tözlerimin çıkarılmasına dair takrir okunduğu zaman söz istedim.Sıra kapaklarını vurdum,söz verilmedi.Birin-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • MACARLARLÂ AYNİ GRUPTA OYNUYORUZ ğ Baştarafı Altıncıda lığımız yok» seklinde cevaplandırmıştır.Tebligat meselesi hakkında da istişare heyetinin yeni kararlar alacağını ifade eden Gbkay,Avni'nin cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • K E Um ES i 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATİLİK EMLAK 6 FATİHTE 4 odalı,geniş,banyolu,betonarme boş daüe,ıiatı 67.000,21 19 44.0 FATİHTE 2 odalı manzaralı boa daire fiatı 34.000.21 19 44e 320.U0Ü iratt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • ARMATÖR,GEMİCİ,BALIKÇI ve DENİZ LEVAZIMATI TÜCCARLARINA İngiliz Standard Spesifikasyon No.S garantili olarak her kalınlıkta MANİLA HALAT derhal teslim edilmek üzere ithalâtçı sıfativle satılmaktadır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • 100 GRAMLIK PİYASAYA BOL MİKTARDA ARZEDıLMiŞTiR.KORUMA TARIM İLAÇLARI.A.Ş HİDİVYAL PALAS TfL:44 76 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • fHilliuef S ahi b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı 111 e r 1 n 1 fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldtğt Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.02.1960
  • HİCRİ 1379 Şaban 1 26 SALI 23 ŞUBAT 19 6 0 RUMÎ 1371 Şubat 10 VAKİ T VASATİ ezanî;Güneş B|l« îklndl Akşam Yatsı t-6.45 12.54 i 12.28 6.S8 15.29 9.37 17 52 12 00 19.22 1.31 i 6 06 n.u J'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.02.1960
  • BU HAFTA MİZİN HEDEFİ OLİMPİYATLARI Güreşçilerimizin Roma Olimpiyatları çalışmaları bugünden itibaren başlıyacaktır.Bu münasebetle Güreş Federasyonu geniş bir program hazırlamıştır.Çalışmaların İlk ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • Galatasaray,İsfendiyar ihtilâfını dün yalanladı Kulübü ile mali bir İhtilâfa düştüğü İçin Galatasarayın İzmir maçlarında oynamayı kabul etmeyerek Istanbııla döndüğü söylenen İsfendiyar için Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • G.SARAY'LI NACİ BEYKOZANTRENÖRÜ Galatasaray ve millî takımın eski şöhretli futbolcularından Naci özkaya,Beykoz kulübü antrenörlüğüne getirilmiştir.İbrahim Tusder'in İstifası sebebiyle kulüp umumî kapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • 10 KULÜP TEMSİLCİSİ TEKRAR TOPLANACAK 10 kulüp temsilcisi 1 mart «alı günü Galatasaray kulübünde bir toplantı daha yapacaktır.Transfer ücretlerinden alınması düşünülen vergi İle,Spor-Toto bayilikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • İSTANBUL KULÜPLERİ TERFİ SİSTEMİNE İTİRAZ EDİYORLAR Dün akşam Bölge binasında toplurmn MİM lig tertip komitesi İttifakı* futbol federasyonunun ilân etmiş olduğu terfi v* tenzil sistemin* İtiraz Tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • m [HADt İPEKYÜN] Feriköy antrenörü Gündüz Kılıç yarın Karagümrük'le millî lig'in en çetin maçlarından birini yapacak olan profesyonel futbol kadrosunu çok sıkı bir çalışmaya tabi tutmuştur.Resim,Kırmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • Lüksemburg'un Junyorlar Turnuasından çekilmesi üzerine Macarlarla aynı gurupta oynuyoruz Faik Gökay,Amatör Millî takımımızın Roma Olimpiyatlarına katılacağını açıkladı ANKARA,HUSUSÎ 20 Nisan 960 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • ORDU TAKINI TESBİT EDİLDİ Namzet kadro 1 Martta Ankara'dan Kahire' ye hareket ediyor DÜNYA Ordulararası Grup Şampiyonası için 4 Martta Kahire'de B.A.C.Ordu takımı ile karşılaşacak olan Ordu futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • ŞEVKET TAŞLICAN'IN DURUMU CİDDİYETİNİ MUHAFAZA EDİYOR Bir otomobil kazası geçirdikten ¦onra Cerrahpaşa hastahaneslnde tedavi altına alınan Darüşşafaka'lı Şevket'ln sıhhi durumu hâlâ ciddiyetini muhafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • Darüşşafaka M.Spor maçı 3 Martta yapılıyor Geçtiğimiz Cumartesi günü hakem tarafından tehir edilen Moda Darüşşafaka basketbol maçı ile ilgili olarak dün toplanan basketbol lig tertip komitesi bu maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • Federasyon,Adalet'e 2000 lira yardım yapfı Futbol Federasyonu İzmir'deki deplasman maçlarından zararla dönen Adalet kulübüne bir yardım olmak üzere 2000 lira göndermiştir.Beykoz,Feriköy ve Istanbulspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • Sofya,İstanbul Boks Turnuasma katılmıyor İG,17 ve 18 Mart tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılması kararlaştırılan Balkan şehirleri boks turnuvası maçlarına Sofya boks karması bu tarihlerde gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.02.1960
  • Göztepeli Bahri'yi G.Saray istiyor Göztepe takımının eolhaf beki Bahrl'ye Galatasaray kulübü transfer teklifinde bulunmaya hazırlanmaktadır.Selahlyetll İdareciler bu futbolcu İle menecer Gündüz Kılıç'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor