Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • BÜYÜKDERE'DE YATIYORLAR [RÜÇHAN ÜNVfiB] Karadenizdeki korkunç tipi yüzünden 13 şilep ve yüzlerce motor Büyükdcre limanında yatmak zorunda kalmıştır.Denizcilerin İfadesine göre karadenize »eyriseferiıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • B.A.C.Orduları savaşa hazır Arabın Sesi Radyosu,İsrail'i aynı kumanda altındaki orduların iki yönden sardığını bildirdi |DIŞ HABERLER SERVİSİ] ARABIN Sesi Radyosu,Birleşik Arap Cumhuriyeti ordularının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • Ankaralı gazeteciler Gedik71 e görüştü ANKARA,HUSUSÎ Ankara Gazeteciler Sendikası İdare heyeti dün Dahiliye Vekili Namık Gedik'l ziyaret etmiştir.Vekille birbuçuk saat devam eden görüşmelerde meslekî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • İKİ EVLÂT BABALARINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ AKÇAKOCA,HUSUSÎ Şehrimize bağlı Kızgülcük köyünde Basan ve Zahit Kara geçimsizlik yüzünden kavgaya tutuştukları babaları Mehmet'i döverek öldürmüşlerdir.Ce-*et,evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • *At*â"İ([İLHAN Boş vakitleri değerlendirmek üzere kurulmuş olan Rekreasyon Kulübü» ne 400 den fazla mUracaat olmuştur.Ancak Kulübün Veri olmadığından müracaat edenlerin büyük bir kısmı kabul edilememi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • FRANSIZ HÜKÜMETİ ÖZEL YETKİ İSTEDİ Başvekil,âsilerin cezalandırılacağını söyledi.İki mebus daha tevkif edildi PARİS,RADYO FRANSIZ hükümeti,dün fevkalâde bir toplantıya çağırılan Parlâmentodan 1 sene i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • SAHTE EVLİYA YAKAYI ELE VERDİ ANKARA,HUSUSÎ Kendisine evliya süsü veren ve 6 sene toprak altında yattığını söyllyerek halkı kandıran Hasan Çelik adında bir şahıs dün tevkif edilmiştir.Hasan Çelik,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • ZİLE'DE DE BİR KAATİL ASILDI ZİLE.HUSUSİ 35 Ura parasına tamaen arkadaşını öldüren Ha?an Seyhan,sabaha karsı asılmıştır.Hükümet binası önündeki idamı binlerce ki^i seyretmiştir.BURSA 960 yılının ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • Kanser her 10 ölümden sekizine sebep oluyor Profesör Pamukçu,memleketimizin Karadeniz bölgesinde mesane kanserinin fazla olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ BİR Türk profesörünün iddiasına göre dünyadaki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVit'Rl C.K.M.P.İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ Partisinden istifa eden C.K.M.P.İstanbul 11 Başkanı Hayri Çobanoğlıı,dün C.K.M.P.nin talihsizliğini idare mekanizmasının bir kısmında görülen siyasî kif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • Ankara'da 2000 kişilik i bir Üniversite Sitesi kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ Ankarada 2000 kişilik bir Üniversite sitesi kmaılacaktu.Bu husustaki mukavele dün Maliye Vekâletinde imzalanmıştır.24 Milyon lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • GÜZELLER ŞOFÖR OLAMAZ [A.P.ingiltere'nin Kent eyaletinde,Gravesend şehri meclisi,yukarıdaki resimde görülen 22 yaşındaki sarışın May Stanton'un profesyonel şoför ehliyeti almak için yaptığı müracaatı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • Basın rejimi sert tenkidlere uğradı Ecevit,D.P.li Mebusların 'İpsiz sapsız#/dedikleri Basın Enstitüsüne üye olduklarını söyledi Bütçe Encümeninin dünkü toplantısına gürültüler yüzünden iki saat ara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • Başvekil,şiddetin netice Hacıbektaş'ın türbesini ziyaret eden Başvekil Demokrasilerde müsamaha şarttır dedi KIRŞEHİR Hususî surette giden FARUK DEMİRTAŞ'tan BAŞVEKİL,Bölükbaşının memleketi Hacıbektaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • ııı.ıiMinıı l ı il l ı.34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiyt'yi dünya ikincisi yapan Millî ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları Öğretir İş Bulur ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR MERKEZ Lâleli,Kemalp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1960
  • Kar fırtınasından hayat İki gün içinde 24 devece düşen sühunet dün 6 ya kadar indi Akşam kardan binlerce otomobil yolda kaldı.Uçak seterleri yapûamadı FASILASIZ yağan kar,dün şelıir hayatını felce uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • İKTİSAT Ve TİCARET Haklayan Dr Halûk CILLOV Avrupa'da ve Türkiye'de turizm hareketleri TURİZM harekeleri son seneler 2arfında' Avrupa'da büyük inkişaflar kaydetmiştir.1958 yıh zarfında Avrupa'ya gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • Motorlu Nakil Vasıtası Montörü Aranıyor Yeşilköy Havaalanında çalıştırılmak üzer* ingiliz Havayolları bir motorlu nakil vasıtası montörüns ihtiyacı vardır.Tecrübesi olan tercih edilmekle beraber eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • BÜYÜK PETROL ŞİRKETİ muvakkaten İstanbul'da,ileride daimi olarak Cenup Vilayetlerinin birinde istihdam edilmek üzer» A.Sınai muhasebe idaresinde geni» tecrübe sahibi.Kambiyo,Gümruk.Maliye ve sair alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • Peşin Fiahna Taksitle Satış Avusturya rnenjeli Puch motosikletleri Fransız Ve!osolex motorlu îjlîikieiif-ri Alman rnalı Trlumphator hesap makineleri Remlngton ve RheinıneUl yazı makineleri 110-220 vol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • ¦ı.ı,11.ı.111.11•.111 ı.111 ¦i i.1111.I ¦ı.ı.I.Fahriye Caner'den şarkılar 14.00 E Memleketin dürt köşesinden haber ş 14.10 Rock'n Roller 14.30 Saniye Çan'dan türküler 14.45 Mlls Brothers'den melodiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Sevilen bir İnsansınız ama kendinizi fazla hırpalıyorsunuz.Yakınlarınıza dert oluvor bum [22 Haziran 2:Temmuz] İsteriniz İyi bir devrey« giriyor.Yıldızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • B U i M A C A 9 10 SOLDAN SAĞA:1 BÜyük dert belâ;Tersi 2 Pek alçak adamlar Eski dil)Emekle meydana getirilen.3 Bir şeye ga« rantl olarak bırakma;Yurdu hısım akrabayı gidip görme 4 Bir kumag;Kendisi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • Öğrenci Kursları Aylık Ücret 20 Liradır.Broşür İsteyiniz.BİLGİ DERSHANESİ CAĞALOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • VEFAT Merhum Yusuf Paşanın Kerlmeil,Merhum Binbaşı Nuri Beyin Refikası,Sarniye Kuter'ln kardeşi.Merhume Nebahat ökeren Nimet Veral,Edip Dürer ve Nezahat Tezel'in anneleri.Emekli General Cernal Kuter'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • Şirzat Doğan'ın isteği 7 nci defa reddedildi Rauf.Ardahan'ı Bebek koyunda av tüfeğiyle öldüren Şirzat Doğan'ın duruşmasına dün de üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiş v* talimat yoluyle dinlene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • BİR SARHOŞ ÇAKI İLE POLİS YARALADI Mehmet Ali Eıokyar isimli bir sarhoş bir polisi,çakı ile yüzünden yaralauii# ve ancak tabanca kullanılmak suretiyle yakalanmıştır.Emlnönünde Cemal Gündoğan İsimli ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • TAŞLITARLA KAATİLİNİN DURUŞMASINA BAŞLANDI Taglıtarlada Ramazan Altınbaşı altı yerinden bıçaklayarak öldüren 25 yayında Süleyman İpek'ln duruşmasına,Suçüstü hükümleri gereğince dün Birinci Ağır Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • BİR KAÇAKÇI,BİR YILA MAHKÛM OLDU Ege vapuru ile kaçak naylon eşya getiren Halil Yılmaz dün Beşinci Asliye Ceza Mahkemesinde 1 yıl hapis ve 5415 lira para cezasına mahkûm olmuştur.Mahkeme,Halil'in 15 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • ÖZEL OKULLARDA DENEME YAPILACAK özel Okullara »Deneme ücretimi» yapmaları tavsiye edilmiştir.Bunun İçin Maarif Vekâletinin gereken rnü2aharetl göstereceği bildirilmiştir.Vekâlet İleri gelenlerince uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • Wİti4l MARGARİN YAG!FABRİKALARININ TERTİPLEDİĞİ BU nedir bilin Programını Bu Akşam Saat 22 de İstanbul Radyosundan Dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • HASEKİYE 200 YATAK İLAVE EDİLECEK Haseki Hastahaneslrıe 200 yataklı bir pavyon İlâve edilecektir.Zühttl Bey pavyonu adı verilecek İlâve bina 10 milyon liraya malolacaktır.Hastahanedekl Nurettin Bey pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • TARSUS VAPURU İÇİN 600 BİN LİRA HARCANDI Hususî bir turizm aeentasına kiralanan Tarsus vapurunun tadilâtı İçin Denizcilik Bankası tarafından COO bin lira harcanmıştır.Geıiılnln İç kısımlarındaki tadil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • ESKİ DEFTERDARIN DU-RUŞMASI SON SAFHADA Rüşvet aldığı lddiasıyle Toplu Millî Korunma Mahkemesinde yargılanan eski Defterdar Faik ökte'nln duruşması dün karara kalmıştır.Dün müdafaasını yapan sanık,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • SAHTE BELEDİYECİDE BİR BIÇAK BULUNDU Eyüpte bir tuğla fabrikasında çalışan Zülfü Bilge,fabrikanın karşısında bir gecekondu yapmakta olan Osman Düğme'ye giderek kendisinin Belediye Zabıta Memuru olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • CİFE O ÎMİSLİJ balıa olan bu Stambul şehrinin İJ dar sokakları,büyük binaları,dehlizli banlariyle binbir kuytu köşesinde her gün ne facialar oynanıyor.Sayısız süfli maceraların göbek attığı bu liman ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • TEŞEKKÜR Bizleri sonsuz elemlere garka deıek aniden ebediyete İntikal eden,sevgili eşlrn,biricik babamız:Foto ZEKİ BÜKEY'in cenaze törenine katılmak,çelenk göndermek,evimize gelerek taziye ve tesellid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • 9 YAŞINDAKİ Cevdet Eskici evvelki gece Beykoz'da Fevzlpaşa caddesinde 77 sayılı Nlko Anangüldls'e alt nalbur dükkânına ve çekmeceden 17,5 lira çalıp kaçarken yakalanmıştır.FATİHTEN Hailce İnecek cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • Kaçak inşaata karşı zecrî tedbir isteniyor Kaçak İnşaatla gerektiği şekilde mücadele edilememekledir.Belediye ekiplerinin yaptıkları kontrollarda kaçak ve rulısata aykırı olduğu görülen İnşaatlar tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • «TEST» USULÜNDE İMTİHAN İSTENİYOR Orta öğretim İmtihan sistemlerinde yapılmak istenen değişiklikler üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir.Eğitim Millî Komisyonunun raporunda belirtilen tavsiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • 125 URADIR Elektrik Motorları Monofaze,bir çeyrek 110 v« 220 volt,1400 devir Adres:Küciikpazar caddesi 21 Tel:27 27 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • MEYLİD Babamız Süvari Miralayı 1313 neş'etli İsmail Hakkı IŞIL Nişantaşı)nın vefatının kırkıncı gününe rastlayan 4 Şubat 1960 Perşembe günü İkindi namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinde Mevlidi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1960
  • G,SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Hayat Cilveleri Gary Cooper-lng.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Çöl Melikesi Sophlâ Loren Juhn Wayne Renkli lng.2.hafta)SUAKE:Sessiz ve Derin Git Burt Lancaüter lng.İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • ÂRULACEZE'NIN INC!KURULUŞ ILI KUTLANDI Kapısında,her gelene kapısının açık olduğu yazılan Dârülaceze'de 200 ü kadın,100 ü çocuk 500 kişi barınıyor Oâuz ONGEN «Muzdarip ve dertli bir gönüle bir damla ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Bu emsalsiz TRAŞ KREMİ nin cüz'i bir mikları bol ve kafiyen kurumayan ince köpük verir.Sakalınızı yumuşatır,Iraşfan sonra hafif bir koku bırakır.Muhakkak deneyiniz Blendax TRAŞ KREMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • SJvrip caLuA mürekkep alırken on şişe mürekkep ver demeyiniz.BİR ŞİŞE İSTEYİNİZ 0 Muhtelif Renk BÜTÜN KIRTASİYECİLERDE BULUNUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Bu Akşamdan İtibaren ENEK ve KÜÇÜK EMEK Beyaz perdenin iki dev artisti CLARK GABLE ve BURT LANCASTER'İ SESSİZ ve DERİNDEN GİT KUN SİLENT RUN DEEP)filminde takdim etmekle şeref duyar.Seanslar:Emek 12.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • AS FİLM TAKDİM EDER Beş yaşındaki ZEYNEP DEGIRMENCİOĞLU' nun hâdiseler yaratan filmi AYŞECİK MUHTEREM NUR TURGUT ÖZATAY LEYLA SAYAR HULUSİ KENTMEN A.TARIK TEKÇE SALİH TOZAN Eser:Kemalettin TUĞCU Senar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • METALİ M PORT PLANYA LARI DERHAL TESLİM STROK:54 sm.AĞIRLIĞI:1900 kg.İSTANBUL:EMNİYET MAKİNE EVİ Tel:44 16 04 İZMİR TEKNO MEKANİK KOL.ŞTİ Tel:35501 ANKARA Abdullah Arsan ve Mustafa Çıtçı Kol.ŞtL Tel:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • amn£cîg.îm abe ülo\h i CAZA ÖİRŞEY OLURSA YA-ŞAYAMAM BEN v NE OLUR.TiABA MA SÖYLE,V-CMYORSUN KIZIM,ti AĞANA.İUı,sÖYlEMÎR Mİ Bu TARZt A HAREKET Ş MERALARI ÎMKA»NiyoK,BEN ^kAİ ITRİYLE «VLENEMEM.ONA NE O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • I İLHAN DEM1REL] n ET l/D İI lif Şoförünün ismi tesbit edilemiycn 7343S plâka sayılı jeep UCV nlLUl dun sabah Beşiktaşdau Sirkeciye gitmekte iken Kabataş Araba vapuru iskelesi önünde,yolların kaygan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Esenboğada kalan bavul 2 Avrupa turu yaptı ANKARA,HUSUSÎ Esenboğa hava alanında unutulan bir bavul,İki defa Avrupa turu yaptıktan sonra sahibine teslim edilmiştir.Bir ay kadar evvel unutulan bavul sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Necip Fazıl Kısakürek#e 1,5 aylık mehil verildi Necip Fazıl Kısakürek'e,18 aylık mahkûmiyetinin infazı için dün Üsküdar Savcılığınca bir buçuk aylık mühlet verilmiştir.Kısakürek Büyükdoğu'da çıkan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Duruşmaya geç gelen sanık tevkif edildi tZMİIt,HUSUSÎ Duruşmaya 10 dakika geç gelen bir esnaf tevkif edilmiştir.Kâzım Özker,kaçak Amerikan eşyası satmaktan sanık olarak Asliye Ceza Mahkemesine verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Adenauer «din ve ırka bakmıyacağız» dedi BONN,RADYO Federal Almanya Başvekili Dr.Adenauer,Almanyada herkesin din ve ırk fnrkı gözetilmeden hür yaşıyacağını söylemiştir.İkinci Cihan Harbi sırasında Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • ün hafta Büyük ressam Degas'ın altı renkli nefis tablosu:Bale tran Kıraliçesi Farah'ın Hayat ekibi tarafından Tahran Sarayında hususî surette çekilen Türk basınında ilk renkli resimleri Dünyanın yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Bir mukavelede 977 liralık eski pul kullanılmış İZMİR,HUSUSÎ Damga pulu sahtekârlığı lddiasiyle dün bir tahkikat açılmıştır.Biri resmî iki müessese arasında Noterde tanzim edilen bir mukaveleye,106 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Çekoslovak Menşeli Sellülozik boya NİTROEMAİL Kilo:TL.13.50 İSRAEL MENŞELİ Sellülozik Vernik CELLASTO Kilo:TL.12,İthalâtçı sıfatiylc Sultanhnmam,Katırcıoğlu Han 421.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • PRENSES BALODA [A.P.1 Hollanda'nın 20 yaşındaki prensesi irene,geçen ay İçinde Viyana'da bulunduğu sırada Avrupa'nın tanınmış hanedanlarına mensup genç prens ve kontlarla gezdi,eğlendi.Yukarıdaki resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Amerika,seneye fezaya insan gönderecek WASHİNGTON,RADYO Başkan Elsenhower,feza çalışmalarında sarfedilmek üzere,kongreden 136 milyon dolar istemiştir.Bu para,roketlerin hızlarının arttırılması ve gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Bir hıristiyan azizinin mezarı restore ediliyor İZMİR,HUSUSÎ Hazretl İsa'nın havarilerinden Yohanna'ya ait Selçuktakl tarihî kilise ve mezarın restorasyonuna nisan ayı içinde başlanacaktır.Bu işi taah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Çınar oteli müdürü mahkemeye verildi Yeşilköydeki Çınar oteli Müdürü Max Lokfher,«Türklüğe hakaret» suçu İle dün Bakırköy Adliyesine verilmiştir.Max Lokfher'ln Otel müstahdemlerinden Akın Deniz İle Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Mardin'de 75 firari daha ele geçirildi MARDİN,HUSUSÎ Ömerli kazasında binbaşı Hüsnü Erginsu tarafından uzun zamandanberl takip edilmekte olan 75 firari yakalanmıştır.Bu firariler İçinde kaatlller ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Lübnan'a satılan üzüm Rusya'ya kaçırılmış İZMİR,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti iki münim Swlç hâdisesi hakkında tahkikat açmıştır.Lübnan Ticaret Ataşeliği Lübnan'a sevkedilen 100 tonluk bir üzüm partisinin R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Liberasyon hacmi 4 misli genişletildi Dördüncü kota ile ithâl müddeti 4 aydan 6 aya çıkarılıyor ANKARA,HUSUSÎ Koordinasyon heyeti dün de Koordinasyon Vekili Abdullah Aker'in başkanlığında uzun bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • 3 .m"m".¦g^i Sara Kıs E O İMDİYE kadar İstanbul kışa karşı hayli dayandı.Gazeteler,I yurdun her tarafında karakışın hükmünü şiddetle icra et-tiğini yazarlarken biz paltoların ağır geldiği günler yaşad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • 7 İL RADYOSU YIL SONUNDA FAALİYETE GEÇECEK Memleketimizde televizyon istasyonu kurulmasuıa da karar verildi ANKARA.HUSUSÎ Erzurum,Kars,Diyarbakır,Trabzon,Urfa,Mardin ve Edirne vilâyet radyoları yıl so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • İstanbulu son günlerde kaldırımcılar istilâ etti Şehrimiz son günlerde şark şiveli ve şalvarlı «Kaldırımcıların» İstilâsına mâruz kalmıştır.Polise yapılan müteaddit müracaatlarda bu gibi kimselerin,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Parçalanan Caravelle uçağının enkazı satıldı ANKARA,HUSUSÎ Karacaören tepesine çarparak parçalanan SAS Caravelle uçağının enkazı Ali adında bir şahsa satılmıştır.Enkazı satın alan Ali,enkaz altında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Nursî ile gezen avukatın durumu tahkik ediliyor İzmir Barosuna şikâyet edilen Avukat Doğanata da dün kendini müdafaa etti İZMİR,HUSUSÎ Sald-i Nursi'nin esrarengiz gezilerine katılan şehrimiz barosu av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1960
  • Üzerlerine kızgın kül dökülen iki işçi öldü İZMİR,HUSUSÎ Üzerlerine kaynar su ve kızgın kül dökülen Kemal Kabak ve Ali Bağlar adındaki işçiler yanarak ölmüşlerdir.Hâdise Soma'dt.ki Tarhnllı Linyitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • kIm olduğumu b^lmİvokum A/A KTONTE9 OLMADIĞIMI ANLADIM I İN4&VSE.NAS\U OLSA «SıDip^VORUM i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • JİMIİİİİİ CE.GİZUİ GİZl~l SOKULUP J-JL **fU,w Ûe^.E^jO^.^2sSm^ ^21%. AOAfZ.ONUN VANlNO/1 OtMALl ,W T KOKUER'ıN srT^ı I f GELİŞİ 100 V' I METKEDEM Ji 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • ı-f.9 'fl&ÂK/M panço 'yu Tuzağa ou$ 'i SAEM.BSİ fçiısf İKAZA ÇAUŞ/fZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul ınüdllr ABDİ İPEKÇİ Basıldığt Yur:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • HİCRÎ Çarşamba BUMt 137» 3 137S Saltan ŞUBAT K.suni e 19 6 0 21 VAKİ T VASATİ ezan!Güneş 7.10 1.43 öğl« 12.28 7.01 İkindi 15.10 U.İS Al:a m 17.27 12.00 Yatsı 18.5S 1.34 tmaâk 5.88 12.0*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Komisyonu Reisliğinden:1 Düzce Taşambar binasının tamir ve takviyesi ikmal inşaatı işi kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen keşif bedeli 138.824
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • Yarın sabahtan itibaren A RŞ A V Ermenice günlük sabah gazetesi çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • ağrılarına karşı KULLANINIZ Şiddetli diş ağrılarında 1 adet OPON sizi huzura kavuştururv OPON,baş,diş,adale,romatizma ağrılarını ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin eder.j GÜNDE A TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • I SITKI ÜNER İkinci Dünya Harbimle,Pasifik Okyanusunda VU-E kua gelen deniz muharebelerinde dahi köpek balıkla-E EJ rı,batan gemilerden denize dökülenlerin ziyama »e-ğ E bep olmuşlardır.Bilhassa Midua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • PARV,DÜN ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Bir uçurum kenarında otomobiliyle yol alan güzel ve genç Gll,Pachard marka bir olomobilin uçuruma yuvarlandığını görüyor.Hemen otomobilinden inip kaza yerine koşuyor.Yerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1960
  • i'Meseleyi esasından halle girişecek olursak bugün içinden çıkamayız.Bunun Kamanı gelecektir.»Bugün koyacağımız kanım esasları,varlığımızı ve İstiklâlimizi kurtaracak olan Millet Meclisini ve Milli Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Basın Rejimi sert tenkidlere uğradı t Baştaraji Birincide DP.LİLER DE TEŞEKKÜLE ÂZA Biigin'e cevap veren CHP.Ankara Mebusu Bülent Ecevlt,ipsiz sapsız denen bu teşekküle bizzat Behzat Bilgin'ln" âzâ ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • FRANSIZ HÜKÜMETİ ÖZEL YETKİ İSTEDİ t BaştaraU Birincide Lagalllard Fransanın dahili emnlyetlui Uhllkey» düşürmekle guçlandırıl-MuakUdır.Firarda bulunan diğer lider Ortlz kuklanda tevkii müzekkeresi kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • B.A.C.ORDULARI ÎAVAŞA HAZIR t Baştarafı BW'mcide HAZIR OL» EMRİ İsrail Şseiys î&diiSûtıÛa BAC kuvvetleri tsiivlye edilmiştir.«Hazır ol» emrini almış olan Blılnel ordu her ı harekâta hazır beklemektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Kanser her 10 ölümden sekizine sebep oluyor t Baştarafı Birincide Hurlastınldıihnı söylemiştir.Kısn bir uunan İçinde faaliyete geçecek olan bu kooperatif İçin Dünya Sağlık Teşkilatı maddi yardım yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • VEFAT Çorum eşrafından Akif Ceritoğlunun kerimesi,Ömer Cerltoğlunun eşi,Vehbi Ceritoğlunıuı muhterem validesi,Aysel Ceritoğlunun kayınvalidesi.Naci ve Calılt Cerltoglunun sevgili ablalar.Neyyİre CERİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • DÜNYADA EN ÇOK SATILAN KİTAPLAR LOLİTA Yalnız Amerlkada 4 milyon sattı.Her kitap 4 renkli kuşe ceket ciltli 12,50 liradır.Bütün kitapçılarda ve AYDIM YAYINEVİ İstanbul Cağaloğlu.Türbedir sokağı AYDINL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Başvekil şiddetin netice vermeyeceğini söyledi t Baştarafı Birincide riayet etmezlerse demokrasi derhal soysuzla»!Ondan sonra artık hakim olan demokratik bir rejim ve hürriyet nizamı değil demagojinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • İsmet,Vefa'yı sezon sonuna kadar çalıştıracak Dün aksam Vefa İdare heyeti takım kaptanı Ismet'i sezon sonuna kadar takımı çalıştırmağa memur etmiştir.Veşll-Beyazlı İdareciler gelecek sezon kendilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Feriköy,dün G.Saray kulübünde sıkı bir antrenman yaptı Cumartesi ve Pazar günleri İzmir'de Altınordu ve Göztepe İle millî lig İçin karşılaşacak olan Feriköy takımı dün antrenör Gündüz Kılıç'ın nezaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • İstanbul bölgesi Hakem Komitesi bugün bir toplantı yapıyor Geçen pazar günü oynanan Fenerbahçe Feriköy maçının sonunda çıkan hâdiselerden sonra istanbul Bölgesi Hakem Komitesi bugün Mithatpasa stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • GALATASARAY VEFA F.BAHÇE K.PAŞA t Baştarafı Altıncıda nl vermeden evvel yukardakl hükmü tekrar etmek ve Fenerbahçenln bütün dezavantajlara rağmen favori olduğunu kaydetmek yerinde olacaktır.Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Amatörlerin transferi için yeni kararlar t Bastarafı Altıncıda başka kulübe transfer yapabileceği.Bölge rie^ijlkliiji halinde sporcunun mı.m kaydı olmadan transfer edebileceği ancak kendi bölgesine dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Bir C.H.P.Ocağında "Dünkü Alkışlar,adlı bir broşür okundu C.H.P.Aksaray Ocağı Gençlik Kolu,Duni.il Alkımlar» adı altında yayınladığı bir broşür»,Celâl Bayar,Adnan Menderes,MUnıtaz Faik Fehlk,Mümtaz Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • KAR FIRTINASINDAN HAYAT FELCE UĞRADI t Baştarajı Birincide Hava durumu diğer bölgelerde İse göyledir:MARMARA BÖLGESİ Bursa,limit,Balıkesir tehirleri yağmur altındadır.Hava sıcaklığı düşmüştür.Kar bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • İSTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN 959/861 Fatih Hacı Hamza mahallesinin Merdiveniiçeşrne sokağında en eski ve eski 9,yeni 9,11,13 kapı,1305 ada ve 24 parsel sayılı ve vakfiyeli bulunan 309.75 M2.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • jiilfff11-PEREJAf?LİMON KOLONYASI Ç\lüks gösterişi ileherzaman iftihi'ld verilecek bir hediyedir.PE-RE-JA Kolonyası nâmı altında açık olarak başka kolonyalar satılmaktadır.Nazarı dikkatinizi rica eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Kuaför ve Berberlerin nazarı dikkatine Almanya'dan K A D U S W E R K Fabrikasından yerü ithal edilen ciiz'î bir parti KADIN SAÇ KÜR UT M A Makinaları satışa j-ıkarılmıştır.Acele edilmesi tavsiye edili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından İstanbulda 1 Mart 1960 tarihinde faaliyete geçecek Halıcıoğlu Yedinci Astsubay Okulunun birinci sınıfına sivil orta okullardan birinci kanaat döneminde notları zayıf o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • kelimesi 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK a DEVREN satılık ulak matbaa,cadde üzerinde.Mür:Cagaloğlu Hoca Rüstem Mektep Sok.3/1a U1.VHI Ağacamil Sakızağacı Cad.No.6 da birinci sınıl İçkili lokantaa MODA caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • Türkçe ve Ingilizceyi temiz ve sür'alli yazan bir BAYAN SEKRETER I aranıyor.Büro Kadıköy serni tindedir.Şartlaruı mektupla «Posta Kutusu 240 Galata» ya bildirilmesi.I H I I mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • BİR PROTESTONUN İÇYÜZÜ ve 53 Milyonluk hikâyesi BUGÜN MUTLAKA BİR K 1 M ALINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1960
  • PAKSOY TİCARET ve SANAYİ İŞLETMELERİ Ltd.ŞtL Rthürn Cad.155 1 Galata Tel.44 79 06 4410 84 P.K.984 FifelLİkaıAdana Telefon;1500 P.K.144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.02.1960
  • GENÇ KARMA MAÇLARI BAŞLIYOR ANKARA,HUSUSÎ Genç millî takımımızın seçimin» esas teşkil edecek olan genç karma maçlarına bugün sekiz bölge arasında Konyada başlanacaktır.Bilindiği plbl bir müddet önce y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • Sporda af Meclise aksediyor istanbul mebusu R.Güneri,Pazartesi günü Maarif Vekili ile görüştükten sonra takririni verecek STANBUL milletvekili Rüş I tü Güneri,sporda umumî affın çıkarılması için önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • Yugoslavya'ya ilci maç teklif ettik Federasyon teklifini,Kızılyıldız idarecileri vasıtasiyle yaptı.Yugoslav takımı,Beşiktaş'ı davet etti FUTBOL Federasyonu biri 1960 senesi içinde Türkiye'de,diğeri 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • Amatörlerin transferi için yeni kararlar 19 yaşını bitiren sporcu üç sene aynı kulüpte oynadıktan sonra transfer edebilecek ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu şehrimizde yaptığı toplantılar sonunda Sici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • FERİKÖY,İZMİR VALİSİNDEN TEMİNAT İSTEDİ Bu hafta Altınordu ve Göztepe İle karşılaşacak olan Feriköy bu maçlar İçin İzmir Valisinden teminat istemiştir.Feriköy İdarecileri Fenerbahçe maçında meydana ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • FAİK GÖKAY "Hakemler vazife başına gelecek,diyor ANKARA,HUSUSÎ Son Fenerbahçe Feriköy maçını müteakip cereyan eden müessif hâdiseler ile ilgili olarak Feriköy maçlarını boykot etmek isteyen hakemler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • F.BAHÇE'DE KONGRE FENERBAHÇE Kulübünde kongre tarihi yaklaştıkça kulis faaliyeti de hızlanmaktadır.İdare Heyetini destekleyen bir grup,İstanbul'da sık sık toplantılar yaparken,muhalefet cephesinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • [HADİ İPEK YÜN J Bu hafta millî lig maçı olmayan lider Beşiktaş dün kar altında antrenman yapmıştır.Slyah-Beyazlı takım taraflar arasında bir anlaşma olduğu takdirde pazar sabahı Kızılyıldız takımı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • VVVn&Uİ ŞÖHRETLİ KALECİ ÇALIŞIYOR [HADÎ IPEKYÜN] Halen cehrimizde bulunan Yugoslav lig lideri Kızılyıldızın pazar sabahı Mithatpaşa stadında Beşiktaş ile karşılaşması muhtemeldir.Yugoslav takımı dün Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • MİLLÎ LİG KULÜPLERİ MEMNUN,MAHALLİ LİG KULÜPLERİ İSE ŞİKÂYETÇİ Futbol federasyonunun milli lige terfi ve tenzil hakkında almış olduğu son kararları milli lig kulüpleri nıüsbet,mahallî lige kulüpleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • TAS AF UÇAR] önümüzdeki haftalar içinde tatbik edilecek Spor-Toto İçin Beden Terbiyesi umum müdürlüğü tarafından memleketimize davet edilmiş bulunan bahsi müşterek mütehassısı Hans Lizer ortada)B.T.U.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • "m wmm ¦Mâ-*m [HADt İPEK YÜN] Bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe dün Basri,Şükrü ve I.efter hariç bütün elemanların iştiraki İte bir antrenman yapmış've antrenmanı müteakip de Eyüp Sulta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.02.1960
  • MİLLİ PUAN C Takımlar O G Beşiktaş 20 17 F.Bahçe 20 14 G.Saray 20 ıı D.Spor 21 9 G.Birliği 20 10 İ.Spor 20 8 lz.Spor 21 S Feriköy 20 9 G.Tepe 19 6 Vefa 21 7 K.Güm.20 6 Ş.Hilâl 22 7 K.Yaka 21 7 Beykoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor