Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Kılıçlıoğlu'nun avukatı dün Savcılığa başvurdu Evinin önünde meçhul şahısların,tecavüzüne mâruz kalarak yaralanan Yeni Sabah Gazetesi İdare Meclisi Reisi Safa Kılıçılıoğlu'nun avukatı,mütecavizlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Necip Fâzıl,savcıdan 4 ay mehil talep etti Necip Fazıl Kısakürek,dün Üsküdar Savcılığına müracaat ederek,18 aylık mahkûmiyetlyle ilgili infazın dört ay müddetle tehirinF istemiştir.Kısakürek'in dilekç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Erenköy semtinde elli bin liralık hırsızlık yapan Ş ü k r ü Doğan.Erenköy'de 13 Ev soyan bir Hırsız yakalandı Son bir yıl içinde Erenköy,Çamlıca ve Göztepe semtlerinde 13 eve girip 50 bin lira değerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • YAMANÛGLU İADE ETTİ [İLHAN DEMtRELI Hukuk Derneği tarafından bir müddet ünce sivil polis memuru Bumin Yamanoğluna gönderilen boks eldivenleri tekrar lıukıık talebelerine iade edilmiştir.Resimde Hukuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Diyarbakır Emniyet Müdürüne işten el çektirildi DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimiz Emniyet Müdürü Selâhattin Tugal'a dün işten el çektirilmiştir.D.P.11 Başkanı Cevdet Hayrullahoğlu'nun bıçaklanması olayı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Suriye hududunda 6 kaçakçı öldürüldü Erlerimizle kaçakçılar arasındaki müsademe dört saat sürdü.Külliyetli miktarda mal ele geçirildi MARDİN,HUSUSÎ HUDUT muhafızlarımızla kaçakçılar arasındaki müsadem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • VATAN ve ULUS PROTESTO TEBLİĞİNİ TASVİP ETMİYOR Ulus ve Vatan gazeteleri,Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasının,Beynelmilel Basın Enstitüsünü protesto eden tebliğini tasvip etmediklerini açıklamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • İSRAİL-SURİYE askerleri çarpıştı Birleşik Arap Cumhuriyeti ordusuna hazıroi emri verildi.Bir İsrail uçağı düştü DIŞ HABERLER SERVİSİ SRAİL ve Suriye topçuları I dün dört saatlik bir ateş teatisinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Rüyada aldığı emri yerine getiremedi Şehzadebaşı Camiindeki «Helvacıbaba» yi ziyarete gelenlere «ziyaretin ne şekilde olması gerektiğine dair» yazılar dağıtırken yakalanan 41 yaşındaki Hasan Ulukııl «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • SOĞUK DALGASI YURDU KAPLADI Şehrimizde akşama kadar yağan kar bâzı yerlerde tuttu.Suriye çölüne de 40 yıldır ilk kar düştü BİR kaç gün evveline kadar iyi giden havalar dün birden bozmuş ve sabahtan it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Agâh Dinç karısı Zebrayı öldürmeden önce CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVİN HOLÜ kadının sağına ve soluna durmadan mermi yağdırmıştır.Lokantacı bu sırada karısı Zehra'nın holde bulunan erkek kard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • C.H.P.11 kongresi derhal yapılacak ANKARA,HUSUSİ C.H.P.Genel merkezi,İstanbul il kongresi için gerekli hazırlıkların derhal yapılmasını bildirmiştir.İnönünün başkanlığında tam kadrolu bir toplantı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Şehir Meclisi,Başvekile altın mala hediye ediyor Belediye Meclisi,dün Başvekil Adnan Menderese altın bir mala hediye edilmesine karar vermiştir.Bir üye,«Şehirdeki imar hareketinin sahibi Başvekildir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK ^«7 v GÖRÜLMEMİŞ KALKINMA GÖRÜLMEMİŞ DEMOKRASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • IRÜÇHAN ÜNVER 1 nrunil HM CD Ay ten Güneray isimli bir kadının kullandığı hususî otomobil evvelki gece Levent Dördün-DEVRILDİLCR cü klsım insaatı önünde 52434 plâk* sayılı taksi ile jtır.Çarpışma nctu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • Menderes 'mebusunuz benim,diyerek imar için emir verdi KIRŞEHİR Hususî surette giden FARUK DEMİRTAŞ bildiriyor flORO DENESİNDEN beri ilk defa olarak dün Kırşehir'e giden Başvekil,artık dargınlıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • PEYGAMBERLER PEYGAMBERİ Hz.MUHAH1Ü1ED Yazan:NEZİHE ARAZ Hz.Mulıaııımedin destan!hayatını en güzel hikâye eden bu kitabın ikinci baskısı çıktı.Aynı müellefin ANADOLU EV-LİYALARI)adlı büyük eserine eş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1960
  • CEZA DEKİ İSYAN BİTTİ Teslim olan âsiler Milliyetçilere karşı savaşmak üzere Konstantin'e gönderiliyor.Âsi lider Ortis kaçtı De Gaulle Fransayı kararnamelerle idare etmek için Parlâmentoyu fevkalâde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • MottcmuMmL VENÜS lâstik botları ve galoşları kış boyunca rahatlık ve emniyetle giyebileceğiniz üstün kalitoli yegâne lâstiklerdir.Topkapı İstanbul Tel:22 02 82 21 51 05 21 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • ftfsSiitfef Salıibi:KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdüı ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.11 1.4C öğle 1228 7.02 İkindi 15.0Ü 9.43 Akşarn 17 2C 1200 Yatsı 18.53 1,34 İmsak 5 30 Yi 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • •ı.ı ıı ı ıı i" ı i i iii i m,ııı.ı mu mınıımıııııııınmııııımııııı İ,i m 111111111111111.İSTANBUL 7.27 Açılı?ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Şarkılardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • wSmLFrZjKsss8& OĞLAK BURCU V2 f22 Aralık 2ü Ocak] bugün tema* edeceğiniz Ur İnsana itina etmek lüzumunu duyacaksınız.KOVA BURCU it-[21 Ocak 19 Sııhat] Yt-ni biı İş teklifi alacaktanız.Bu fazia cazip i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • BULMAĞI 9 10 SOLDAN SAĞA:1 öldürene yaralıyana aynı fenalığı tatbik ederek cezalandırma;Minare tepesindeki,bayrak dlreğlndeki ay.2 Şua;Çevirme becerme.3 Hiç durmadan bezdirecek şeklide söylenen söz.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • Apartman S00 Liraya Ayl,K G el,r Dolgun ^aTahsi,ögrencaere ı Ifcram.yefV EMNİYET O SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • TASLITARLA KAATİLİ DÜN TEVKİF EDİLDİ Taghtarla'da Ramazan Altınbaj'j bıçakla öldüren Süleyman İpek,dün Eyüp Adliyesine verilmiş ve Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusundan sonra tevkif edilmiştir.Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • 82 MİLYON LİRALIK YOL İNŞA EDİLDİ 1959 yılı Mart ayından Ocak ayı başına kadar geçen 10 ay içinde yeni yolların inşaatı için a2.5S8.SHU lira sarfedümiştir.Bu paranın 12.068.248 lirasını Fen İşleri Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • BİR HIRSIZA 4 AYRI TEVKİF KARARI ÇIKTI Dört eve girmekten sanık bulunan Hasan Albayrak hakkında dört ayrı tevkif müzekkeresi kesilmiştir.Girdiği evlerden elektrik süpürgesi,elelrhik ütüsü,banka kumbar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • BİR KAATİL MAHKEMEDE «ARTİSTLİK» YAPTI Kardeşi Hasan Hüseyin İsabetliyi Küçükyalıda tornavida ile öldüren Mev'lut İsabetli,dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde «Kardeşimin «»İlimline sebebiyet veren yeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • BİR KİSİ ZEHİRLENDİ.BİR KİŞİ DE BOĞULDU Kasımpaşa Çatma!ı Mescit.Şamdan sokak 9 numarada oturan 50 yaşındaki Ayşe Kilit dün gece evine aldığı mangal kömüründen zehirlenmiş v* kaldırıldığı hastahanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • Kân rE$£KK(JR Uzun zamandanberl çekmekte olduğum Kalp ve Mafsal Romatizmasından kendisine mahsus tedavi usulü İle kurtararak,ve Romatizmadan mütevellit bulun sıkıntılarımı lîale eden ve beni yeniden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden Değerli öğretmenlerimizden Osman KURTULUŞ'ıı maalesef kaybetmiş bulunuyoruz.Aziz arkadaşımızın cenazesi 2.11.1960 Çarşamba günü öjjle namazını müteakip Kadıköy Osman a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • Bir istidaya dokuz yılda cevap verilmedi 4 sene 2 aylık hizmet süresinin hakkını aramak İvin Denizcilik Bankasına 1950 yılından sonra 200 U mütecaviz İstida veren Ahmet Kayalı isimli bir vatandaş,arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • Denizcilik Bankası 62 milyon lira zarar etti Denizcilik Bankasının Şehir Hatları İşletmesi 1959 yılı İçinde 62 milyon lira ziyan etmiştir.Banka geçen sene İşletme İçin 120 milyon lira sarfetmlş,buna m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • BELEDİYE,ALACAĞI BORÇLARI HİBE ETTİ Belediye,muhtelif borçlulardan tahsil edemediği 1.561.291 lira tutarındaki alacağından vazgeçmiştir.Belediyenin vazgeçiş sebebi,borçlular takibedlldi-Üi halde paran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • 120 KİŞİ REHBER KURSUNA KATILDI M.T.T.B.Turizm Müdürlüğünün p ğı «Amatör Talebe Kehber K suna» katılacak namzetlerin t*t İmtihanları dün yanılmıştır,tmtthâtilara,27 si kız olr- jii.üzere,12o namzet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • 8-10 ay taksitle MOVADO ERKEK KADIN KOL SAATLERİ,RADYO,PİKAP,ÇAMAŞIR,HESAP ve DİKİŞ MAKİNASI,HA-VAGAZI FIRINI,PUSET,AVİZE V.S.RAMİZ ARGUS Beyoğlu Tarlabaşı cad.Bekâr sok.No.23/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • "M ^SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 fi2)1 Kara Şövalye Robert Taylor Türkçe.2 Demir Pençeli Adatu Glenn Ford Renkli Türkçe.ATLAS Tel:«40835)Hayat Cilveleri Gary Cooper İng.2.hafta)EMEK Tel:M 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • 4 YILLIK AĞIR CEZA,4 YILLIK HAFİF CEZA OLDU Dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi,Vefada kahveci Yasini öldüren Halil Gündoğan hakkındaki 4 sene ağır hapis cezasını,4 sene hafif hapis cezasına çevirmiştir.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • Levend 4.cü kısma havagazı verildi Türkiye Emlâk Kredi Bankam tarafından inşa edilmiş bulunan Levend 4.oü kısmı binalarına havagazı verilmesine başlanılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • 1959 Malî yılbaşından şimdiye kadar İstanbul'dan 800 İlk okul öğrencisi Prevantoryum,tedavisi görmüştür.Bu maksatla 97 bin Ura sarfedllmiştlr.O SADETTİN Çor ve Ali Çevik adlarında İki kişi ırza tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • TENAY GURKAN ile EROL AYDIN Nişanlandılar 31/1/1960 Selûml Çeşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • SEVİM ÖNAL İle Elektrik Mühendisi İLGAZ YÜCEL Nişanlandılar Urfa 23.1.19C0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • BELEDİYE İSTİMLAK borçlarını ödeyecek Belediye Reisi Kemal Aygün,önümüzdeki aylar İçinde.Belediyenin bütün istimlâk borçlarnuıı ödeneceğini söylemiştir.Belediye Meclisinin Şubat ayı top-larıtı devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • ı IMHllliilll I SAHTE ORİJİNALLER NSANLAR başkalarının kendileriyle ilgi-I lennıesini istiyorlar.Bir kadınla lokantaya giden bir erkek,garsonun kendisine is-uıiyle hitabetmesinden gizli bir i.evk duyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • 19 Mart Keşidesinde Bostancıda 3 odalı 3 Apartman Dairesi Beheri 40.000TL)6,Arsa 4 Adet İzmirde beheri 9.350 TL)2 Adet Yakacıkta m 6,300 TL)ve 110.000 TLPARA İKRAMİYESİ TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1960
  • TIBBÎ BAHİSLER Tıp ve Adalet Moda cinayeti,tıbbın yalnız İnsan sağlığına hizmet eden bir İlim olmakla kalmayıp,adalete de kuvvetli ıjıklarla hedefini gösteren bir fen olduğunu bir defa daha ortaya koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Madam MASSU Kocama fuzak kurdular,diyor Azledilen Generalin karısına göre,Alman gazetesinde çıkan mülakat uydurmadır!MADAM MASSU Kocama bir tuzak kurdular.O da farkına varmadan bu tuzağa düştü.Bu sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • İran Kıraliçesi Farah'ın HAYAT ekibi tarafından Gülistan Sarayında hususî surette çekilen renkli fotoğrafları.Türk basınında ilk defa olarak Cuma günkü renkli HAYAT mecmuasında çıkıyor.Bu hafta ta Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Çulluk ve Müzik Pendik Sahil Sitesi Yosun Pavyon Restoran ve Otelinde Pendik asvaltı Tel:53 48 00/89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Cildinizin?düşmanı ise rkHraj KREMPERTEV DOSTUDUR!KREM P E~i^T%eV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • BU GECE Saat 22.35 de İSTANBUL RADYOSUNU Dinlemeyi ihmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • SİRKECİ İSKELESİ BUGÜN AÇILIYOR Tamir edilen Sirkecideki araba va-Rur iskelesi bugün inletmeye açılacaktır.Bir müddettenberi tatil edilmiş bulunan Kadıköy Sirkeci arabalı vapur seferlerine bu sabahtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Sabit kira bedeli işi Meclise aksettirildi ANKARA,HUSUSÎ PTT tarafından telefon abonelerinden alınmakta olan «Sabit tesis kira bedelleri» nin iade edilip edilmeyecer ği meselesi Meclise aksettirilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Lüks Nermin dört ay sonra tahliye edilecek Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin Savcısı,dün «gümrük kaçakçılığı» ndan sanık bulunan Lüks Nermin hakkında «hafif hapis ve para cezası» taleb etmiştir.Esas hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • KÖYCEĞİZ'DE hemmh ZELZELE OLUYOR Günde 15-20 defa sarsılan üç köyde 100 ev ağır hasara uğradı İZMİR,HUSUSÎ Güney Batı Anadolu bölgesinde iki hafta evvel başlayan zelzele,Köyceğiz bölgesinde kısa fasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Eyüp Han,Hindistan'a Muş t e r e k Müdafaa Paktı teklif ediyor KARACİ,RADYO Pakistan Reisicumhuru Eyüp Han Doğu Pakistanda yaptığı bir konuşmada Hindistan ile Pakistan arasında bir müşterek müdafaa si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Bir gazeteci,kendisini döven milletvekilini mahkemeye verdi ANTALYA,HUSUSÎ Bir İstanbul gazetesinin Antalya mu* hablri olan Avukat Kemal Şeremet tarafından Antalya mebusu İbrahim Subaşı alevhin* blı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Ruslar,Pasifik'te bir roket daha denediler MOSKOVA,RADYO Sovyet Haberler Ajansı Tass,Rusların Paslflkte ikinci bir roketi muvaffakiyetle denediklerini açıklamıştır.Dün gece,Hawai açıklarındaki hedef n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Kaçak define arayan 2 kişi tevkif edildi İZMİR,HUSUSÎ Bornova'nın Çifte Değirmenler mevkiinde ruhsatsız define arayan beş kişiden ikisi tevkif edilmiştir.Hasan Altın,Ahmet Murat,Süleyman Demirden,Rama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Balık çalan kediyi vuran bekçi adliyeye verildi İZMİR,HUSUSÎ Balık çalan kediyi silâhla öldüren bekçinin duruşmasına dün başlanmıştır.Sanık Ahmet özçizmeci'nin kızından başka karısı ve komşuları şahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Dalgalarla boğuşan motor,35 yolcusuyla birlikte nihayet sahile sürüklenmiştir.Karaya oturan motordan yolcular ancak tayfaların sırtında karaya çıkabildi.Yolculardan biri,diz kapaklarına kadar suya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Bir Parti Başkanı teaddüdü zevcatın kabulünü istedi ANKARA,HUSUSÎ Bir siyasî parti il başkanı Meclise müracaat ederek,«Teaddüdü zevcat'ın mümkün kılınmasını» istemiştir.Bir dilekçe ile Meclise müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Bir düğün evi muharebe meydanına çevrildi İZMİT,HUSUSÎ Sadıklar,köyünde yapılan bir düğün esnasında kanlı bir hâdise cereyan etmiş,15 kişi tabanca ve bıçaklarla birbirlerine girerek yarım saat düello
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Tarsus Belediye Reisi düşürüldü TARSUS,HUSUSÎ Belediye Reisi Kemal Tursunbay,Belediye Meclisinin dünkü toplantısında 10 a karşı 15 oyla düşürülmüştür.Hâdiseye,Reis hakkında cÖzgörü gazetesinin ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Japonya'da 42 maden amelesi kazada öldü LONDRA,RADYO Hokknldo adasında bir kömür madeninde vukua gelen İnfilâk 42 madencinin ölümüne sebep olmuştur.Ölen maden amelelerinden 28 inin cesetleri çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Amerika bu yıl bütün kromlarımızı satın alacak İZMİR,HUSUSÎ Amerikalı ithalâtçılar 1960 yılı İçerisinde krom ihtiyaçlarını tamamen Türkiyeden karşılayacaklardır.Talep fazlalığı karşısında fiatlar da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • A 9& M %M W m£k G»ÖKSUt A ABDÜUCAN3AZI TAKİP £D6N VE" DUYDUKLARINI PAŞAYA,BUDÎREn yEDiBEiÂ-PAN BAŞKASI ÖEg,3ıR MANCA AÇIkUSoZ v£ bO«LÛ KUVVSTÜ ZAPTİYE N€z-ar£tind€ BİLÂ MÜD&ÇT MUSULA SJRuN,BU HADİ-SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • SEVİMLİ SES YILDIZI MUALLA MUKADDER En son okuduğu AY 2B95 besinde Şarkısı Açkın Figan Olup Gidiyor Bir Gün Gelecek Sende Beni Anlayacaksın AY 9RRQ NEDEN DÜŞTÜK BİZ BU HALE HA tUüö y^R pEşiNDEN KOŞA K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • BU AKŞAM 21.15 ten itibaren İkinci Dünya Savaşına katılan kadın casusların en cesuru Violette Szabo'nun hakikî hayat hikâyesi.EÇHUL AJAN Carve Her Name With Pride)VİRGINÎA Mc KENNA Avrupa sinemalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • SATILIK ARSA Sirkeci Ebussuut cadesinde 420 M2.köşebaşı,üç tarafı yol,7 kat için 960 imar durumu mevcut,bankalar için depo,ambar,matbaa ve her işe elverişli,yukarı dört katı iş hanı ve otel yapmaya mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • ra I site SİTE SİNEMASINDA «SİNEMASI Perşembe günü Suareden itibaren SESSİZ ve DERİN GiT «Run Silent Run Deep» BURT LANCASTER CLARK GABLE İlâve:A.D.S.HABERLERİ Tel:47 77 62 Seanslar:12 2.15 16.30 18.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • KARTALDA TERSANE TESİSİ GERİ KALDI Kararın alınmasına istanbul'un turistik güzelliğinin bozulması endişesi sebep oldu ANKARA,HUSUSÎ İstanbul civarında kurulacak olan Akdeniz'in en modern ve büyük ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • ııı ıııı m um ııııııımıııtiHtı m ıtı mı ııı ı un Mimıınıııııı.ıı.£sw!iaE pyc^^ffa I Lâtife lâtif gerek E AZAR akşamı geç vakit evde telefon çaldı.1 Jl AIloî Hocam siz misiniz?Evet benim.Burası «Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • istinaf Mahkemeleri hazırlığı ilerliyor Tasarı incelenmek üzere Vekâletlere gönderildi.Hâkimlerin yaşı 40 dan aşağı olmayacak ANKARA,HUSUSÎ İstinaf mahkemeleri kurulması yolundaki tasarı taslağı,mütal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1960
  • Mecliste ekseriyet kalmadığından teklifler kanunlaşmadı ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında da ekseriyet kalmadığı için hiç bir teklif neticelendirilememiştir.Meclis açıldığı zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • 5* BERABER.ÖĞRENDİ-ĞİMİZ ŞEYl-EfZİ HA-TlRL.VACA SlN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • Ş/ÛHNhfy PÎKİE'Yt.İTÎP OTOMA.TıK PİLOT ALMTİSii K4&4~z.T« ^ÛÇAK kqntizol.ünLi Kav~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • O^aı i&tim VAGA KAL.KTKL.ARI SIRADA HAYDUT,Cl'SKO4 NUN SAt'DFS/A/g" B/At yuMRUK.IhJDl'R/lZ.i$MsİS2 Bg»,&m w u B Fakat c/sko buna m^men mukabel.e ed0z.12-16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • e İSTVi Jveiciu efzı NEPEN «3ÖB.BA 'ıciM BIUR.Büyu ı_E,RıN FŞıNB AKÜM EKMEZ HEMEN VEKİU BET SİZt GÖRMEK İS.TiyoR—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • EvoE w-fvo" u.Vı.EvOe kİmse yon Bana GETİRSıN t-HAL-ııVSE COCUKLAZl 6uvj -ANNELERİNE' ĞÖNDEBECEk:KENDİSİ Oe ÇAESiVA 3 OE CEKTÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • RUHLARLA KONUŞULUYOR Buna alt yazıyı Bu gün çıkan RUH ve MADDE Dergininde okuyunuz.Bütün Bayilerde bulunur.Yıllık Abone 18 Liradır.T.Metapsişik cemiyeti P.K.79.r.î°tanbul istanbul Bayii:Se-da,lajia ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • İstanbul 13 üncü İcra Memurluğundan »59/2781 Borçlu Cahit Yltken:Yitken eczanesi Şehzade bası halen adresi meçhul Diril ecza deposu Mustafa Baykal ve ortağı Süheyl Bayer Kollektlf şirketine olan 9523
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • Kara Kuvvetleri Kumandanlığından İstanbulda 1 Mart 1960 tarihinde faaliyete geçecek Halıcıoğlu Yedinci Astsubay Okulunun birinci sınıfına sivil orta okullardan birinci kanaat döneminde notları zayıf o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • de la faculli de Lausanne IO.AUE DE CASTIGLIONE PARIS-I" Dünyaca maruf Dr.Payot müstahzarlarından CREME EMBRYONNAIRE ve CREME NUTRICIA Pek mahdut Iniktarda aşağıdaki mağazalarda «atılmaktadır.V.SARRI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • MUHASEBECİ ARANIYOR İstanbul Büromuz için bir Muhasebeci alınacaktır.Lisan bilenler tercih olunur.Alâkalıların Bahçekapı Garanti Han kat 3 No:313 e müracaatı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • DOĞU ALMANYA'DAN MÜZİK ÂLETL Orkestralara,BANDOLARA.Amatörlere tanınmış markalardan yüksek kalitede ve ralcipsiz fiatlarda bilûmum müzik âletlerini nefesli,telli v.s.teklif ederiz.DİA KULTURWAREN Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • EE Breciıt'den önceki Alman tiyatrosunun altın çağı ş=S On sekizinci asrın ikinci yarısıdır.Bu yıllarda eser EŞ EE ermeğe başlayan ÜÇ büyük Alman edebiyatçısından EE EE Lessing daha ziyade tcnkidçiliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • ARA VE AŞK Yazan:H.VERNOR DİXON 1 Gil sigarasını,kenardaki kıome tablaya bastırıp dağa doğru bir güz attı.Dört ayağı üzerinde kabarmış,otomobile ferma duran bir sincap çalılar arasına dalıp kayboldu.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • Aziz Atatürk'ün M 11 T MEY Meclis Başkanllğıyle başlayan muhaberenizin lüzum gösterdiği muamelenin takibi İcra Vekilleri Heyetine verilmiştir efendim.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı:Mustafa Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1960
  • CİCİ ©AN l Tİ^»teT-L-A âl O^DAn!AMA NE DENSE SELv,NJE Mİ YOKUAA Omu SEv/VOK NVÜYUM VOKSA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Maktul kadın 1,5 milyon liralık miras bıraktı t Baştarajı Birincide dan olan 12 yaşındaki oğlu Ergin Işık'a kalmaktadır.ÇOCUĞUN ANLATTIKLARI Agâh Dinç 1,5 yıl evvel Edlrneden yurda kaçak kahve sokarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • İSRAİL-SURIYE ASKERLERİ ÇARPIŞTI t Başrara/ı Birincide uçurmalarından sonra hâdiselerin başladığını İleri sürmektedirler.HAVA ÇARPIŞMASI Dün Lübnan hududu yakınlarında 4 Suriye avcı uçağı İle 4 İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Suriye hududunda 6 kaçakçı öldürüldü t Baştarajı Birincide kalabalık bir kaçakçı gurubu Surlyeden yurdumuza girmek İstemiştir.Bu yüzden patlak veren müsademe 4 saat sürmüştür.Kaçakçılardan besi bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Cezayir'deki isyan bitti t Başlarafı Birinçldt ÂSİLER HARBE GİDİYOR Lagalllarde ve arkadaşları paraşütçü albay Dufour'a teslim olmuşlardır.AsU ler 23 kamyonla Cezayir'in 30 kilometre uzağında bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • BUHAR KAZANCISI Alınacaktır.Kartal Mutlu Akümülâ* tür Fabrikasına r lll MMIIIM—I¦ Milli—1 III—1 »II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Rüyada aldığı emri yerine getiremedi Başta r«/i Birincide vâlz Abuiıilah Vanlı'yı protesto ettiği İçin bazı kimseler tarafından dövüldüğünü ve sabaha kadar karakolda alakonulduğunu İddia eden Dr.Hüsnü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • SOĞUK DALGASI YURDU KAPLADI Baştarafı Birincide BANDIRMA Bandırma ve civarında lapa lapa kar yağmaktadır.İki gün evvel kar duasına çıkan Kapıdağ köylüleri sevinç içerisindedirler.Limanda bulunan şilep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • VATAN ve ULUS PROTESTO TEBLİĞİNİ TASVİP ETMİYOR ğ Baştarajı Birincide tün neşriyatımız açıkça belirtmektedir.Ulus gazetesi sahibi Adana Mebusu Kasırn Gülek de şöyle demiştir:«Milletlerarası Basın Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Başvekil Kırşehirde dargınlık geçti,dedi t Bagtaraft Birincide uzun seneler,uzun mesafeler koydu.Bu uzun seneler sizde de,bizde de hasretler yarattı.Hasrettik birbirimize.Bu uzun hasret yularından son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • İzmir'de Menderes aleyhine açılan bir dâvaya başlandı İZMİR,HUSUSÎ Geçenlerde DP.den ihraç edilen 194C Demokratı Şeref Balkanlının D.P.Genel Başkanı Adnan Menderes aleyhine açtığı dâvanın duruşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Ticaret Vekili Meclis tahkikatı taleplerine dair beyanat verdi ANKARA.AA.Ticaret Vekili Hayrettin Eıkraen,Et ve Balık Kurumunun yaptığı canlı hayvan mubayaa bağlantılarında yolsuzluk olduğuna dair idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Sanayi Vekili,bâzı Mebusların şirketlerde ortak olduğunu açıkladı ANKARA.HUSUSÎ Sanayî Vekili Sebat!Ataman,İktisadî devlet teşekkülleri idare meclislerinde mebus azâ bulunmadığını,fakat bu teşekküller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Türkiye'de ilk güreş mektebi dün acildi Güreş Federasyonu tarafından idare edilecek Güreş mektebinin antrenörlere ait olan kısmı dün saat 14 de Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Federasyon reisi Vehbi Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • 1 SPOR DÜNYASINDA i GEZİNTİLER t Baştaralı Altıncıda E İdarecileri tarafından İkram E edilmiştir.E Avrupanın en İyi sürat koşucu-E larından «Rüzgârın oğla.diye E tanılan Armiıı Harry,misaflre-E ten bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • TERFİ SİSTEMİ DÜN İLÂN EDİLDİ t Baştarafı Altıncıda Bu maçların kur'aları Mart İçinde Federasyon merkezinde çekilecektir. İRUP MAÇLARI İHDAS EDİLDİ Federasyon ayni toplantıda İstanbul,Ankara ve İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • Galatasaray Moda Pazar günü oynuyor Basketbol lig maçlarının 14 ve 15 inci hafta karşılaşmalarına bu halta cumartesi günü l.T.Ü.salonu pazar günü de Spor Sarayında yapılacak müsabakalar İle devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • OTOMOBİLDEKİ ADAM Maruf Amerikalı polisiye roman yazarı ERLE STANLEY GARDNER'in en güzel eserlerinden biri Avni Sensev tarafından güzel bir Türkçe ile dilimize çevrilmiştir.Her kitapçıda bulunur.Umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • III II MM» I I II Y.Mühendis.Mühendis ve Fen Memuru Aranıyor Anadoludaki Şantiyelerimizde çalıştırılmak üzere Yüksek Mühendis,Mühendis ve Fen Memuru alınacaktır.İbate ve İaşe bize ait olmak üzere veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • ly^^cCÂA^ l Puro Tuvalet Sabunu alanlar için Amerikadan yeni getirttiğimiz yag tasviye makineleri ve Amerikada' en son icat edilen bir formül sayesinde Puro Tuvalet Sabununun;kalitesi bir kat daha mük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • B.KIRÇIL,ERDEM VE Kılıç'ı şikâyet edecek I Baştarafı Akıncıda rni5tiT.Ek bir raporda da hâdiseyi zikreden Kırçıl,Staddaki tedbirsizlikleri ve bıı arada hâdiseyi görüp de şahadet etmekten kaçman Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1960
  • KELİMESİ î00KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK BOSTANCI İstasyon bitişiğinde 5 kata müsait bitişik nizam 14 üOo M2 arsa satılıktır.36 24 74 6.1ŞI1AM 1.000 000 TL.22 34 72.YEŞİLYLRTTA arsa,22 34 72a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.02.1960
  • HAFTANİN PROGRAMI MİLLÎ LİG)3 Şubat Çarşamba:İSTANBUL'da:Galatasaray Vefa,Fenerbahçe Kasımpaşa.6 Şubat Cumartesi:İSTANBUL'da:Adalet Beykoz,Galatasaray Kasımpaşa.ANKARA'da:Hacettepe Şekerhllâl,Gençlerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1960
  • [HADİ İPEKYÜN)KASIMPAŞA,F.BAHÇE,G.SARAY VE VEFA HAZIRLANIYORLAR Millî ligin ikinci devresinin ikinci haftası yarm yapılacak olan Fenerbahçe Kasımpaşa ve Galatasaray Vefa maçları ile başlamış olacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1960
  • Terfi sistemi dün ilân edildi Federasyon,Genç Takım Seleksiyon Komitesine N.Erdem,Cihat Arman ve Selim Baykurt'u tâyin etti ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu üç gün devam eden toplantısı sonunda,takanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1960
  • B.Kırçıl Erdem ve Kılıç'ı şikâyet Edecek Tecavüze uğrayan hakem,raporunda,aleyhinde şahadet eden Federasyon mensuplarının cezalandırılmasını isteyecek İZMİR'DEN BİLDİRİYOR PAZAR günkü Fenerbahçe Ferik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1960
  • Fenerbahçe Basketbol takımı Lubliyana turnuasına çağırıldı Fenerbahçe basketbol takı.n Yugoslavya'nın Lubliyana şehrinde 1-2 nisan tarihlerinde yapılacak olan büyük bir turnuaya davet edilmiştir.İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1960
  • LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI Mahalli lig maçlarına b\ı hafta da cumartesi ve pazar günleri Şeref Stadında devam edilecektir.Haftanın programı şöyledir:6 Şubat Cumartesi:12.30:Galata Davulpaşa 14.15:Beylerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1960
  • Hans Lizer dün geldi Alman mütehassıs,"Maçların tehir edilmemesi,iyi tasnif ve neticelerin sür9atle ilânı şarttır,iliyor Veli Necdet ARI ANKARA'dan bildiriyor BEDEN Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor