Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • PİTİGRİLLt Merakla beklenen mizahî eserler çıktı:1 Emsalsiz Macera Fiatı 5 Lira 2 Musa ve Çömezleri 5 3 Üzme Tatlı Canını 3 ve kahkahalarla güleceğiniz:4 Topal Karganın Hâtıraları Fiatı 3 Lira İNSEL K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • CEZAYİRLİ ASİLERLE müzakereler başladı 4sîler ve ordu kuvvetleri dün de yeni takviye aldılar B.B.C."Cezayir'de ordu,hükümete karşı tavır alma niyetinde,diyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Cezayirli iki âsî lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • »m*miHut-'i.'i»t»jf [İLHAN DEMtRELJ Ol niSPIIİ nil huıdaıma eri Saffet Köklüee'nüı kurgunu otomobilin arka camından girerek şoför vUıUlı Uı«UWaUUUW Suphi Ahçıyı öldürünce araba kontrolsuz kalmış ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • LONDRA'DA 3'LÜ MÜZAKERELER YİNE UZATILDI LONDRA,RADYO Londradaki Kıbrıs müzakerelri iki ffûn daha uzatılmıştırtlgilizlerin Kıbrıs'ta sahip olacakları askeri üslerin mesahası ve Lefkosa hava alanından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • 5?Moda cinayeti sanığı ithamları reddediyor Muştalanın kaatil olduğunu söylediği er Sabrı ise bulunamadı.Polis,elindeki bütün teknik imkânları kullanmasına rağmen,karısı Fende Uğuz ile oğlu Cavit Uğuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • MANYAS GÖLÜ MARMARA'YA AKITILACAK BANDIRMA,HUSUSÎ Manyas gölünün Marmara denizin» akıtıimasiyle ilgili etüd ve çalışmalara başlanmıştır.Şehrimize gelen mütehassıslardan müteşekkil heyet gölün Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • EGE' DE ŞİDDETLİ ZELZELE OLDU Yurdun muhtelif bölgelerinde dün şiddetle hissedilen fakat,hasar yapmıyan zelzeleler olmuştur.Deprem bilhassa Ege ve Akdeniz bölgesinde heyecan uyandırmıştır.Deprem Nazil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • UÇAK KAZASINA AİT FİLMİN GÖSTERİLMESİ YASAK EDİLDİ Ankarada vukubulan uçak kazasına ait haber filmlerinin sinemalarda gösterilmesi,Basın Yayın ve Turizm Vekaletince yasak edilmiştir.Basın ve Yayın Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • KIZILIRMAK YER YER DONDU SİVAS,HUSUSÎ Kızılırmak nehri,Orta Anadoludaki şiddetli soğukların tesiriyle yer yer donmuştur.Bir gün evveline nazaran Sivas civarında kış şiddetini arttırmıştır.Sühunet sıfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • Mahkûm gazeteci Tirali,vapurla Giresun'a gitti Amerikalı gazeteci Pulliam'ın bir makalesini iktibas ettiği için 16 ay hapse mahkûm olan Vatan gazetesi yazı işleri müdürlerinden Naim Tirali,mahkûmiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • PAMUKLULARA YUZDE 5-20 ZAM YAPILDI İZMİR,HUSUSÎ Memleketimizdeki manifatura fabrikaları,mamullerine yüzde 5-20 nisbetinde yeni bir zam yapmışlardır.Fakat,bu zam henüz piyasaya intikal etmemiştir.Zammı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • TASARIYA GÖRE ZAMLAR Barem içi memurlar:Barem dışı hizmetliler Dere Şimdiki Zamlı Dere Şimdiki Zamlı ce Maaş Maaş ce Maaş Maaş 1 2000 TL.2400 TL 1 1250 TL.1500 TL 2 1750 2100 2 1100 1320 3 1500 s 1800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • Zeytinburnunda 2 polis memuru tevkif edildi Zeytinburnunda bir manavı fecî şekilde dövüp 35 lirasını alan polisler sarhoş olduklarını söylediler [HALİT ÇAPIN] ¦Kİ polis memuı-u dün Zeytinbumu Sulh Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • 11* şt*:i [FOTO BASIN] ARTİST EŞEK Bir müddet evvel gazetelere verilen ilân sayesinde film çevirmek üzere temin edilen kabiliyetli eşek «Sanlson»,yeni san'atım icraya başlamıştır.Resimde «Samson» çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • CHESSMAN YARIN TEKRAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKIYOR SAN FRACİSCO,A.P.18 Şubat'ta İdamı ^kararlaştırılan Caryl Chessman yarın bir defa daha mahkeme huzuruna çıkacaktır.Chessman'ın avukatı daha önce bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • RADYO GAZETESİ İNÖNÜ'NE DÜN CEVAP YERDİ Radyo Gazetesi dün geceki neşriyatında muhalefeti kanun ve nizam 4ışı hayat sürmekle itham etmiştir.Yeraltı faaliyetlerde bulunan bir teşkilâta benzetilen muhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • I İLHAN DRMİRELI V lif II AAAlf Marmara sahil yolunun Sarayburnu İle Sirkeci arasının bağlantısını temin Kin Sahildeki antrepoların TIMLAuMft.yıkılmasına devam edilmektedir.Yolun geçeceği Demiryolu kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • 17C.H.P.İİ Haysiyet Divanına Verildi Beşiktaş ilçe kongresinde hâdise çıkarmakla itham edilen partililerin durumu bugün görüşülecek.C.H.P.İl İdare Kurulu 17 partilinin İl Haysiyet Divânına şevkini itt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • Müşterek Pazar müracaatımızı müsait karşıladı ROMA,RADYO Avrupa Müşterek Pazarı Hariciye Vekillerinin 1,5 gün süren Konferansı herhangi bir tebliğ yayınlanmadan dün sona ermiştir.Vekiller,Türkiye ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1960
  • MEMURLARA zam yapılıyor İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışanlara da ikramiye yerine zamlı prim ödenecek ANKARA,ERDOĞAN ÖRTÜLÜ BİLDİRİYOR HÜKÜMET,Memur,Subay ve Hâkimlerle emekli dul ve yetimlerin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • İKTİSAT ve TİCARET Ha;r,ayah:Dr Halûk CIUOV Türkiye Millî gelirindeki gelişmeler I» STAT1STIK Umum Müdürlüğü 1958 yılma ait millî gelir İstatistiklerimizi yayınlamış bulup.ı.autadır.Bu İstatistiklerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • meslek sahibine bütçesine ve mali kudretine göre Tasarruf imkânını sağlayan İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESABLAR1 w»8 us» Slx« 2500 ı JH&f 50 000 Liraya kala ı İş sermayesi 625 2500 Aylık gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • PROPAGÂNDİST VE SEKRETER ALINACAK C.H.İlâç Fabrikaları İlmi bürosu lçrn biri Ankara'da diğer üv'i İstanbul'da olmak üzere dört PROPAüANDlST v» Almanca muhaberât yapacak bir SEKLRETKR alınacaktıc.ARANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • Kur'a numaralarınızı isteyiniz 1 H 5)Ocak'ro Spor ve Sergi Soroymdo yüpılacok ikramiye Çekilirine kaS KUR'A NUMARASI fe ve hangi numaralarla katılacağınızı hesobmizm bulunduğu şubemizden Hârenebilîrsî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • oClak burcu TB [22 Aralık 10 Ocak)Bir t.âdiiö bir İnsana olan bağınızı kuvvetlenetUacek.KOVA BURCU k [21 Ocak 10 Şubat] Aklınıza gayet güzel bir riku-gelebilir.Yıldızların zekânızdafcl bu tesirinden f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • YARIN a Tutum!Yusoi Ziya Ortaç Bir fıkra anlatır mısiniz Anlatanlar:Şirin Devrini Sibel Göksel Behiye Aksoy Sevini Tanürek Erbulak Metin Serezli 33 karikatür,2 resimli roman,1 roman,5 hikâye,dünya mia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • HER AY BİN GECEKONDU TAPUSU D ACITILACAK Ta$htaı ladan nallanarak her ay lüöO gecekondu sahibine tapu verileceği soylenmrktedlr.TaşhtarUdakl gecekondular numakasına park,yesllsaha ve çocuk,bahçesi gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • İSTANBUL OPERASI «TOSKA» İLE AÇILIYOR İstanbul Operası İlk olarak.Toska operasını temali edecektir.Opera Mart ayı sonuna doğru perdesini açacaktır.Temsiller haftada 2 gün çarşamba ve cumartesi günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • fBoykot,cu 81 'i dün i İstanbul İktisadi ve Tlcar!ilimler Akademisi ikinci sınıf öğrencilerinin «Yüksek Matematik» dersine yapmış oldukları boykot,dün da kısmen devam etmiştir.Derse İlk saat 15.İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • M—İm—im,M—I M ¦HIM.I I I ACI BÎR KAYIP Kıymetli mesai arkadaşımız,Şirketimiz İdare Meclisi âzası Devlet Demir Yolları sabık Umum Müdürü,Yüksek Mühendis CEMAL HİDAYET SERTER tutulduğu amansız hastalıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • VEFAT Uzun müddet Bankamız İdare Meclisi âzâlığmı ifâ etmiş bulunan müşavirim CEMAL HİDAYET SERTER 2G Ocak Salı günü vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye camiinden kaldırılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • CLUDA6 KİRAZLIYAYLA DİNLENME EVİ AÇILDI:Uludağ'ın yaz ve k-u» en güzel manzaralı yeri olan Kiraz!ıyaylâdakl Dinlenme Evinin tevsi İnşaatı sona ermiş ve her türlü konforu haiz salon ve odaları İle hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • Vt SÜN î DERİlERİNDfcN Yeni PoMahane Cad.Yeni Vakfe!Hani 45 Telefon %J 2J 51 «e bütün VİNYLU bayilt-rinde bulabitir»Mı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • m 31 Ocak sabahından İtibaren Tünelin çalışına saatleri değiştirilecektir.Tünel iş günleri saat 7 İlâ 21,Pazar günleri tat 7.Hu İla 22 arasında çalışacaktır.YENİKAPI Ue Sanıatya arasındaki fuar sahası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • İKİ KIZ KARDEŞİNİ ÇAKI İLE YARALADI fi milli NÎlUft yüzünden çıkan bir kavga neticesinde 33 yaşındaki Zülflkâr Argın İki kır kardeşini fena hald* dövdükten sonra çakı İle yaralamıştır.22 yaşındaki Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • «İ M R O Z» KURTARMA GEMİSİ TAMİR EDİLİYOR İskenderun limanında geçen sene İnfilâk eden Mlrador tankeri ile birlikte yanan «imroz» kurtarma gemls!tamir edilecektir.Halen Büyükderede bulunan hurda gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • MODERN ZİRAAT USULÜ İÇİN KURS AÇILACAK Köylüler,daha modem tarzda 2lraât yapabilmeleri U'in cael bir eğitime tabi tutulacaklardır.Bu maksatla İlk plânda istanbul köylerinde kurslar açılacaktır.Kurslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • BİR KADIN ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE HAPSE GİRDİ Tornavida ve kerpeten İle kapı killdl sökerek hırsızlık yapmaktan sanık Zaruhi Dorukyan adında 33 yasında bir kadın dün tevkif edilmiştir.Zaruhl,Beyoğlu'nda M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • Mi¦ İM « I 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Bh batık;Bir peygamber.2 Paris külhanbeyi;Bir hayvan.3 Bir isle birbirini 1 geçmeğe çalışmak;Tersi lahza.4 Doğumla gelmlyen 2 yumru:Tersi sanat;Tersi,bir rneyva.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • "N SİNEMALAR iv.BEYOĞLU ALKAZAK Teli 44 25 62)1 Kara Şövalye Robc-ıt Taylor Türkçe.2 Demir Pençeli Adanı Glenn Ford Renkli Türkçe.ATJ.AS Tel;440839)Hayat Cilveleri Gary Cooper lng.EMEK Tel:44 81 39)Çö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • NURETTİN RESTORAN'da NİL DEMİRHAN HER AKSAM Dans-ve Film Yıldızı KEKİMA LAV FEVKALÂDE CAZ NEFİS YEMEKLER Öğle ve Akşam emrküzdedir.son otobüs durağı Tel:C3 &J 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • ımııiiiıioııiHimı İDAM EVVELKİ sabah Ankara'da bir caniyi idam ettiler.Bu gibi olaylara insanlarm gösterdiği merak malûmdur.Ancak bir gazetecilik sezgisile bu merakı yakalamak ve okuyucunun dikkatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1960
  • İSTANBUL I 7.27 Açılı» ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Sabah istekleri 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.9 05 İkinci program 12.00 İkinci progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • KALİTE BAKIMINDA* TURKİYENİN BİR NUMARALI TUVALET SABUNU SİZLERE O O o o O o o PARA KAĞIT 1000 liralıklar 500 liralıklar 100 liralıklar 50 liralıklar 10 liralıklar 5 liralıklar 2,5 liralıklar PV V MAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • ATEŞTEN DAMLA Eser.Mükerrem Kâmil Su Reji:Memduh Ün Muhterem Nur Turgut özatay Kenan Artun Atıf Kaptan Orhan Arıburnu Hasan Ceylan Bu akşam LUKb ve İlıvİ Sinemalarında Bursada I ENİ Sinemada muvaffaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • PEREJA KOLONYALARI Fabrikası İŞÇİ KIZLAR ARIYOR Sisli,Fırm sokak No.49 Tel:47 39 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • 14 ÖĞLEDEN JVŞi-SONRA AŞK ARİANE)Audrey Hepburn Gary Cooper Maurice Chevalier Gördüğü büyük rağbet üzerine İKİNCİ HAFTA.NOT:Her pazar sabah 10.da Çocuk Matinesi Lokasyon gişemizde her gün saat 11.den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Sahrada geçen Aşk ve Macera filmi ÇÖL MELİKESİ Legend Of The Lost)Renkli Sinemaskop Sophia Loren John Wayne Rossano Brazzi Gördüğü büyük rağbet üzerine yalnız ENEK SlNENASI'nda BİR HAFTA DAHA GÖSTERİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • 103 yaşındaki bir adam 9 uncu defa evlendi AKHİSAR,HUSUSÎ Şehrimizde 103 yaşında Ahmet Şen,dün 9 uncu izdivacını yapmıştır.Hatice ismindeki bir kadın ile evlenen 18 çocuk ve 33 torun sahibi Ahmet,nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • KÜÇÜK EMEK SlNEMASİ'nda Bu akşam 21.15 ten itibaren İNTİKAM TAKİBİ Gun Fever)MARK STEVENS JOHN LUPTON NOT:Pazar sabahı Çocuk Sineması:İKİ AÇIKGÖZ ve MİKİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • GARANTİ BANKASI İLK ÇEKİLİŞTE bir kişiye Liranın tamamını veriyor:Ayrıca 2400 kişiye muhtelif para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • H9T tB i faSr v E takÎT» E"DÎ N KAÇ IB.M AV IN HAVAYA ATEŞ EDÎM.i ı 888888
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Selimiye Askerî Orta Okul Kumandanlığından 1.Yeni açılacak olan Halıcı oğlu Assubay hazırlama Orta Okulu için aşağıda ücret ve miktarı gösterilen sanatkâra ivedi ihtiyaç vardır.2.Alınan personele ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • ÜZÜMLER YENİ BİR SİSTEMLE İŞLENİYOR İZMİR,HUSUSİ «Riffling» adı verilen yepyeni blı sistemle işlenen kuru üzüm içindeki yabancı madde miktarı yüzde sıfıra düşürülmektedir.Üzümlerimize dıs piyasalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • "1111111111111IIII i III İlli tf& I Hafızlar ve Nevlidhânlar T ER sene tes'id edilen dinî günlerde bilhassa kandillerde E I salûtîıı camilerden birinde radyo ile yaymlanan—bir E «Mevlid-i-Nebevî» okun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • KAÇAKÇILARA KARŞI KÖPEK KULLANILACAK Cenup hududundaki mayın tarlalarının artırılmasına da karar verildi.GAZİANTEP,HUSUSÎ Cenup hudutlarımızda kaçakçılara karşı yeni tedbirler alınacaktır.Kaçakçıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • BATI ALMANYA'DA İKİ CAMİ İNŞA EDİLECEK MÜNİH,HUSUSİ Batı Almanyada ln$a edilecek iki cami için Türkiye 100,000 liralık bir yardımda bulunacaktır.Camilerin biri Münih'te,diğeri de Aachen'de inşa edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Iran Kraliçesi bir Türk'e hediye gönderdi MANİSA,HUSUSÎ İran İmparatorlçesi Ferah kendisin* bir çift kundura hediye eden sehrimlı kunduracılarından Abldin Güven'e,mukabele olarak,minyatür bir altın çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Durban'da 270 Afrikalı tevkif edildi PARİS,RADYO Güney Afrika Birliğinin Durban »eririnde 270 Afrikalı tevkif edilmiştir.Afrikalılar,11 polisi öldürmekten sanıktır.Pazar günü bir arama aırasmda Afrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Antalyada otobüslerden b i I e t ç i kaldırılıyor ANTALYA,HUSUSİ Antalya Belediyesi,aybaşından İtibaren Belediye otobüslerinin kullanmamasına karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • HÜKÜM ÖZÜ İstanbul Millî Korunma Müddeiumunpliğinden:959/540 Satışa arzettiği ağaç vidalarına hata ve zühul eseri etiket koymadığı sabit görülen,Sirkeci Nöbethane caddesi 1/1 No:da oto yedek parçası s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • SEZİCİ öğrencilere •asın rejimi anlatılacak liinya turuna çıkan ve Hong Kong'dan gelen 22 talebe i Şubat'a kadar Türkiye'de kalacak Geçen hafta sonunda Hong Kong'tan hrimize 22 kişilik bir öğrenci top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • B.M nin 83 üncü üyesi NEVV YORK,RADYO GtrVenlik Konseyi Kamerun'un Birleşmiş Milletlere alınmasını müzakere için dün toplanmıştır.1 Ocak 1960 da istiklâlime kavuşan eski Fransız müstemlekesi.Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • BİR DEVE SAHİBİNİ PARAMPARÇA ETTİ NAZİLLİ,HUSUSÎ Bir deve sahibini altına almış ve paramparça etmiştir.Nazillinin Guzeköy'ündekl hâdiseye güreşte yenilen devenin sahibi tarafından dövülmesi sebep olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • DÜN DE 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Dün do yurdun muhtelif yerlerinde üç cinayet işlenmiştir.ADAPAZAKI'nda berberlik yapan Celâl Genç evvelki gece yarısı evin» giderken üç kurşunla öldürülmüştür.KONYA'da,Yatalı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Denizlerde 11.000 metre derinlikte hayat var PARİS,RADYO Sualtı araştırmalarıyla tanınmış meşhur profesör Plcard,oğlunun Atlantiğin 11.000 metre derinliğinde bir balık gördüğünü söylemiştir.Profesör P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Irak Askerî Valisi suikast hazırlamak ile itham edildi BAĞDAT,RADYO Irak Askeri Valisi General Ahmed Salâh Abdi,dün Halk Mahkemesinde Kasım'a karşı suikast teşebbüsüne İştirakle İtham edilmiştir.Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • Öğretmenler için uç kanun teklifi verildi Feyzioğlu ve arkadaşları,öğretmenlerin ücretlerinin artırılmasını ve verilen tazminatın yükseltilmesini istediler ANKARA,HUSUSÎ Turhan Feyzioğlu ve 4 arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1960
  • PAZAR GÜNÜ ÇALIŞAN doktorlar da izin alacak Doktor ve dişçilerin pazar günleri hasta kabul edebilmeleri için «pazar ruhsatı» almaları gerekmektedir.Hukuk İşleri Müdürlüğü bu husustaki mütalâasını Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • tföilfiE CEBİNDEN CI KAPUZKEN y-JSJH-BİIZ.KASıT OÜŞSK.ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • cîsco kîb pANÇo.ü-zsfzİne:düşünce:CıSKO S/i-AHttVl çr£7c£rAV=Z.İQSE SAUfetAS,800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • Bir:AAAKAZA AL.IP ĞEL.ECEdi/V\AÛ-MAĞAZA fc| •4 ARABANA 3ı K.KAZAZ.BONCUĞU AUSANA m 00 1 MûGûZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • İM!Ill| ı m 11 II!ııııın Uüçtt&a^ niıııımnn ıımınıırı lif III III III m Dİ I I ı ı ıin'iıunı ınmınm ıınımıın nnmnın ınnı 1 1 1 ı n ıı ı M I il I İH 1 III 111 ı ı M I I I n i d ı i ıını «mı mıııı ıı 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • Türk Amerikan üniversiteliler Derneği îs ve Meslek Grupları için Üç aylık yeni devre lngilİ7ce kursları 1 Şubattan il ibaren Pazartesi,PerşemrTe günleri 2 Şubattan itibaren Salı,Cuma günleri Haftada İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • PLÂSTİK TORBA Muhtelif ölçülerde torba yapmak İçin kilo İle film hortum,piyasaya arzedildl.NOT:Ayrıca kesme ve yapıştırma maklnalarımız mevcuttur.Müracaat yeri:Şişli Meydanı 199 Telefon:48 45 53 Fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • KARANI Yazan:Vladimir Albinııs'ıın çehresindekl vahşi ve müşfik duyguların karığımı «iadeyi seyir,Rex İçin son derece eğlenceli bir şeydi.Gene m.m belden yukarısı çıplak,bacaklarında beyaz,pantolonu,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • j Köpek Balıkları IV)SITKI tJNER llllliillllllillllllllllllllii KÖPEK BALIKLARININ CANAVARLIKLARI:Harharyas,Dikburun Harharyas,Boz Camgöz,Pamuk Balığı,Sapan Balığı gibi canavar cinsinden olan köpek ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1960
  • Azız Atatürk un Büyük Eseri Buna göre lâzım gelen tedbirlerin alınması ve düşüncenizin bildirilmesi rica edilir.«Genel Kurmay Başkan vekili:Fevzi.a Harekât Şubesi Müdürü:Salih.KARAKLAK 27 Aralık 133G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Mahsur kalan madencilere Cuma günü ulaşılabilecek LONDRA,RADYO Johannesburg yakınlarında Coalburg" da kömür madeninde mahsur kalan 435 maden isçisine cama günü ulaşılabileceği tahmin edilmektedirişçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • ÖİRinCI KALİTE GALALİT POLİSTİREN SELULOİD SENTETİK REÇİNA BÂLTOL C G 7 REÇİNA blok halinde REZOLAN AKSELERATÖR Bakalitle mücehhez maddele.Rezotext ve Rezokart)Muhtelif renkte Ureik ve Melaminik rUlıö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • BENZİN ŞİRKETLERİ BENZİN İSTASYONLARI GARAJ-LAR vç TANKER SAHİPLERİNİN DİKKAT NAZARINA Hakikî Avrupa Benzin Akaryakıt)HORTUMLARIMIZ GELMİŞTİR EBATLAR:1 Parmak İç Kutur 25 MM)1 1/4 Parmak İç Kutur 32"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • m mürekkebinin lekeleri sabunlu ılık su ile çıkar.Okul ve ev için "yıkanır mavi,Royal Blue)Ûuink mürekkebini Q 00 uU1 kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜGÜ'NDEN Dosya No:1959/742 Bankamız ihtiyacı otan 6 ton oluklu galvanize saç teklif alma suretile hatırı alınacaktır.Teklif verme şartları Fermenecilerdeki Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • »fâlliıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı 1» 1 e r 1 n 1 fiilen idare eden meıul miidür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • HİCRÎ Çarşamba 1 RUMÎ 137» 27 1375 R«St-H OCAK i K.28 1 9 6 0 1 »4 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Ülll.CJ 717 2.00 Öğle 12.27 7.08 ikindi 15.02 9.44 Aksan l 17.18 12 00 Yatsı 18 52 1.35 İmsak 5.33 12.16 t-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • mıcrm YAVRUNUZA BİR KAÇ BİSKÜİ VERİNİZ ğk Açlığını gidermiş ve yorgunluğunu unutturmuş olursunuz.ARI BİSKÜİLERİ GEVREI ve MUGADDİDİR.İ& lân e.*n f& o~.ARIbİSKÜİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • 17 C.H.P.li Haysiyet Divanına verildi ğ Başta rafı Birincide GÜN ALTA YIN DURUMU CHP İstanbul teşkilatındaki hizipleşmeleri tetkikle vazifeli Genel Merkez Heyeti,dün de 11 İdare Heyeti üyeleriyle ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • BİR TEKNİK OKUL PROFESÖRÜ HAKKINDA DÂVA AÇILDI Teknik Okul Profesörlerinden'Mücteba Sunay hakkında «emniyeti suiistimal» den Onuncu Asliye Ceza Mahkemesinde dâva açılmıştır.Mücteba Sunay'tn.954 den yâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Ziraat Vekâleti gösteriş yapmakla itham ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dünkü toplantısında DP.İktidarının ziraî politikası şiddetle tenkid edilmiştir.Muhalif mebuslar bu vekâletin isıafçı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Emekli Sandığının mesken kredisi açması için teklif yapıldı ANKARA.HUSUSÎ Memur,subay,hâkim ve emeklilerin ev sahibi olmalarını temin tein DP.Kocaeli Mebusu Cemal TüZün tarafından dün Meclis Başkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Sofya'da Arap talebelerine Kızıllar hücum etti KUİİKF.HUSUSÎ Sotyada Komünistlerle Arap talebeleri arasında cereyan eden bir kavgada İki Mısırlı talebe ciddi surette yaralanmıştır.Orta Doğu Haber Ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Takımlar Millî üg'e hazırlanıyor Basra rafı Ahırwıda Fenerbahçe profesyonel takımı bu gün de iıiı antrenman yapacaktır.BEŞİKTAŞ DÜN ÇALIŞTI VE KAMPA GİRDİ Cumartesi günü Vefa İle yapacağı maç ile mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • ŞPE-REvJA?LİMON KÖLÜMVA3J r/3 Lüks gösterişi ite her zaman j N\iftiharla verilecek bir hediyedir.P E R E J A' yi alırken kapalı olarak aluuz.Birçok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • İyi Whisky'den anlıyaiîlariii tercih ettikleri marka*."OOUCI ICOT BLACK •»tClAl.tıfKft O» ckü'U oıo scorch w»15** JAMES 6UCHANAN CO.ITD.GlaSGOyv.SCOTcAnO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Büyük Değirmen ye Buğday İşleriyle Meşgul Olan Müesseselerin Nazarı Dikkatine:Buğday ve her cins tohum,yonca,keten,ayçiçeği,kendir,şalgam,hardal,burçak,lahana ve emsali tohumların her turlu terrılzlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • 5* fr 9 t* „0!ffi rffek DEBMAH GÜTtSM AÇtf/£A#A KAP&.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Kan İçen kaaiili halk linç etmek istedi BURSA.HUSUSÎ Adliye Sarayı önünde bir Polis jeepine hueüm eden halk.lclnde bulunan kaatlll linç ermek istemiştirilk durulması İçin Adliyeye getirilen Osman Arsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Hırsızlık yapan bir bekçi yakalandı KONYA,HUSUSÎ Ermenek'te bir çarşı bekçisi hı.rsi7İık yaptli için tevkif edilmiştir.Aşağı Çarşı'yi bekllyen Bekçi Mehmet Göknar'ın ayrı)çarşıda Hasan Kesmect'nln dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Kurtarma faaliyetini dün bir Türk Dağcı Ekibi üzerine aldı kaza hakkında mütehassıslar bugün bir rapor verecek ADANA,HUSUSÎ rP OROSLARDA parçalanan Amerikan uçağında olerderin çıkarılması işini Eğridi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Yabancı misafirlere 15 milyon lira harcandı Bu paranın 870 bin lirası Endonezya Reisicumhurunun karşılanmasına sarfedildi ANKARA,HUSUSÎ Yabancı misafirleri ağırlamak Üzere geçen yıl 4 milyon 430 bin U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • CEZAYIR'Lİ ÂSİLERLE müzakereler başladı Baatnrafı Birincide zayir'dekl onlunun de Gaulle'ün tutumunıı tasvip etmediği ve hükümete karşı gelmek temayülünde olduğu belirtilmiştir.4 MİLLİYETÇİ KURŞUNA Dİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Zeytinbıırıuınıla 2 polis memuru tevkif edildi Başfı^-a/t Birincide ven polisler,bilâhare kendisinden para lalep eımişler,adamın «yok» demesi üzerine ün cebindeki 33 lirayı zorla almışlardır.Polis mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • SARIYER'DE DE BİR ŞOFÖR ÖLDÜRÜLDÜ t Baştarajt Birincide ke£in boğuntusunu güldüklerini söylemiş ve «Aşağı inmeleri için ihtar ettik.Aldırmadılar.Caza basıp kaçmak istediler.O sırada arabanın ön tampon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK KÂĞITHANEDE sanayi ımntakası dahilinde kurcun fabrikası yanında 4.400 M2 düz arsa satılıktır.Tel:22 os 83.KAT Belediye tahvili mukabilinde 21i 43 70-48.260.000 kat.Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1960
  • Ivonfora kavuşmanın zamanı geldi.War*e v© ctt» ıita H^e teri ft* o m V ILAM.İLİ CİHAN KÛM.ORTiultanhamam Katırcıoğtu Han Kat 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1960
  • F.BAHÇE KONGRESİ ALTI MARTA KALDI Dün toplanan İstişare Heyetinde Erozan,beşte bir âzânm fevkalâde kongreye gitmek için imza toplayarak müracaat etmesi gerektiğini söyledi Fenerbahçe kulübü Reisi Agâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • Kayak Millî Takımımız tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ lfi-28 şubat tarihleri arasında Kaliforniya "eyaletinm Squaw Valley cehrinde yapılacak olan kış olimpiyatlarına İştirak edecek milli kayak ekibimiz te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • Maraton hazırlık koşusu pazar günü yapılıyor İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertiplenen 25 kilometrelik maraton hazırlık koşusu Pazar sabahı saat 10.30 da Mlthatpasa stadında başlayarak Büyükde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • B.Hadrit Ve Nice Rekabeti Nice taraftarı üç güzel kızın teklifi Fransa'da heyecan uyandırdı.NİCE,TÜRKTEL AVRUPA Şampiyon Kulüpler turnuvası için Real Madrid ile Nice'in yapacakları maçın tarihi yaklaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • VEFA ADALET SAAT 12.30 da günün ilk maçını oynayacak olan Vefa Adalet takımları da aşağıda vereceğimiz muhtemel tertiplere ve yıldızlara kısaca bir göz atmakla anlaşüacağı gibi yıldız vasatisinde heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • KISA HABERLER ANKARA Bisiklet Federasyonu 1960 yılı faaliyet programını dün açıklamıştır.Buna göre ilk ve sonbahar aylarında 10 tane birinci ve ikinci kategori yarışı yapılacaktır.BOKS millî takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • Takımlar Millî Lig'e hazırlanıyor F.Bahçe daimî kamp yapacak.Beşiktaşlılar da dünkü antrenmandan sonra kampa girdiler.MİLLÎ Lig'in ikinci devre kar şılaşmalarına hazırlanan takımlar alışmalarını hızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • GİNO ROSSİ 1.Sınıf İtalyan boksörü CHARLES ATTALÎ Afrika Şampiyonu GARBIS'E ÜÇ rakip bulundu Afrika şampiyonu Attali,italyan Rossi ve Yunanlı boksör Papadopulos'un teklifleri kabul edildi.AVRUPA Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • BÖLGE HAKEM KOMİTESİNDEN İSTİFALAR Remzi Tosyalı ve Ziya Kuyumlu bâzı azalarla ihtilâfa düştüklerinden vazifelerinden çekildiler.BÖLGE Futbol Hakem Komitesi üyelerinden Remzi Tosyalı ve Ziya Kuyumlu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • Kulüpler,transfer vergisine itiraz etti Maliye Vekili Polatkan,kulüplerin menfaatlerini sağlamak için yeni tedbirler alınacağını söyledi KULÜPLERDEN Defterdarlıkça istenen transfer bedelleri vergisi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • bahsi müşterek Vekiller Heyetinde Spor Toto'yu tatbik edecek Alman mütehassıs bugün geliyor.V.Abut ve N.Moran Başbâyi oldular 13 ANKARA HUSUSÎ şirketine sahip olan Vedat Abut ile Toto bayiliği kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • milli ugın ıkına devresi bugün ba [MİLLİYET] Galatasaray'ın bugün Beykoz karşısında Metin hariç yukardakl tertibi Ue çıkması beklenmektedir.Resim geçen hafta Ankarada Demlrsporla oynadıkları maçtan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • İSTANBUL GENÇ KARMASI BUGÜN KONYA'YA GİDİYOR 3 Şubat,Çarşamba günü başlayacak olan Türkiye Gençler Şampiyonasına iştirak edecek olan İstanbul genç karması bu sabah saat 10.10 da trenle Konya'ya hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1960
  • İzmir'de Şekerhilâl,Altay oynuyor Milli İlgin İkinci devresinde îstanbulda Vefa Adalet,Galatasaray Beykoz oynarlarken,İzmlrde de Ankara'nın Şekerhilâl takımiyle Izmirin Altay takımı karşılaşacaktır.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor