Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • SOYULDU [ÖZDEMİR GÜRSOYl Karakiiyde Mahkeme sokakta bulunan Kulen Basımevi evvelki gece soyulmuştur.Hırsızlar,Avni Kulen'e ait binanın kapısındaki asma kilidi testereyi* kesip çelik dolaptaki 4500 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • mm Si m [A.P.1 VCTİU1I AIIEI1C ran Kra,Hcsi Ferah Pehlcvi evlenmelerini müteakip siyasi bakımdan «ergin gün rtRAHş T lerden sonra normal hayatlarına dönmüşlerdir.Şah ve genç karısı geçen hafta basında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • BİR ÖĞRETMEN DAHA "Vekâlet emrine,alındı Köy öğretmeni Fakir Baykurt "Beni susturmak yerine Arapça okullarına çare bulsunlar,dedi ANKARA,HUSUSÎ' MİLLÎ Eğitim Vekili Atıf Benderlioğlu,öğretmen N.Fakir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • rjS-Uçağın düştüğü I Karanfil dağındaki Misilli tepesi İle Eğik tepe.Soldaki Misilli sağ-j| daki Eğik tepedir.Aradaki boğaz E Karlıdere'nln başlangıcıdır.Üze-E rl bulutlarla kapalı olduğu için E arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • CHP istanbul'a ara bulucu gönderdi Kemali Bayezit ve Alişiroğlu hiziplerin arasım bulmaya çalışıyor,izmir'de de bâzı ihraçlar bekleniyor STANBUL ve İzmir C.HJP.teşkilâtında hizip mücadeleleri hâd hix
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • "VİSKİ İLE BAR KADINLARININ AYAĞI YIKANIYOR,Tekel bütçesi görüşülürken C.H.P.mebusları viski ithalini tenkid ettiler ANKARA,HUSUSÎ MECLİS Bütçe Encümeni dün Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesini gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • Hırsız Kraliçe «Avrupa Güzeli» olan Avusturyalı sarışın Johanna Ehrcııstrasscr Londra'da 30 bin lira değerinde bir pırlanta yüzük çalmaktan suçludur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • Türk Basın rejimine karşı yapılan tenkidler Milletlerarası Basın Enstitüsü tarafından neşredilen aylık bültenin Ocak sayısının üç buçuk sahifesl Türk basın rejimiyle ilgili dünya matbuatında yayınlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • LODGE "BASIN HÜRRİYETİ MÜSAMAHAYA DAYANIR,OEDİ Amerikan diplomatına göre,totaliter memleketlerde basın,hükümetin âleti durumundadır NEVV-YOHK.HUSUSÎ Nc\v-York Matbaacılar Cemiyetinde yaptığı bir konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • 1960 YILININ EN GÜZEL ESERİ TEVFİK FİKRET ve ÇIKMAYAN ŞİİRLERİ İçindekiler:önsöz Tevfik Fikret Yazan:Murat Uraz Tevfik Fikret Bey Yazan:Cenap Sahabettin Tevfik Fikret hayat ve hususiyeti Yazan:Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • Pulliam,Türk Basını için burs verdi Her yıl 4 Türk gazetecisi bir ay Amerikada meslekî incelemeler yapacak AMERİKALI gazeteci Eugene Pulliam,her sene 4 Türk gazetecisine burs verecektir.Türk gazetecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • ADANA CANAVARI İDAM EDİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Adana canavarı nâmiyl» maruf Ramazan Başıbüyük muhtemelen bu sabaha kargı asılacaktır.B.M.M.nin Başıbüyükün İdam hükmünü tasdik eden kararı dün Resmi Gazeted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • İNÖNÜ DÜN GENÇLERLE KONUŞTU ANKARA,HUSUSÎ İnönü dün kendisini ziyaret eden Üniversite talebelerine,«Sizin bu hassasiyetinize bakarak memleketin istikbalini,inkılâpları sağlam temelle!üstünde ve emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • Asma köprü Yarın ihale Ediliyor Ortaköy ile Beylerbeyi arasında inşâ edilecek köprünün 1965 de trafiğe açılması muhtemel ANKARA,HUSUSÎ j STANBUL/un Anadolu v« I Rumeli yakalarım birleştirecek asma köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1960
  • Anadolu'da birçok Bolu ve Samsun bölgelerinde birçok yerle irtibat kesildi Karadeniz ve Akdeniz'de de fırtına var ŞİDDETLİ bir fırtına ve soğuk dalgası bütün yurdu kaplamıştır.Karadeniz ve Akdenizde f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • mm-CEMİYET HABERLER O Nazlı sevgilisinin elindeki testiye bakarak ölümünden sonra kendi toprağından da çömlek yapılabileceğini düşünen timer Hayyom burada resmir" gördüğünü» İki Türk hanımıv tanışsay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • 19 Yolcu uçağı bu yıl sefer dışı bırakılacak Dacota tipi 19 yolcu uça^ı haziran ayından İtibaren «erer dışı bırakılacaktır.Halen Türk Hava Yollarının 4 ü Vlscouııt.7 si Heron,iki tanesi nakliye v« 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • TEŞEKKÜR-GAZİANTEPLİ BARLAS AİLESİNİN BÜYÜĞÜ CEVDET IZRAP BARLAS'ın vefatı dolayısiyle mektupla,telgrafla,telefonla ve bizzat taziyede bulunanlara,cenaze merasimine iştirak edenlere,çelenk göndermek n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • Sis de evinizde kendi kendinize orresponömcf Jımüute METODUYLA İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA Dillerinden birini en mükemmel bir şekilde öğrenebilirimiz.Ucrehlz fzahl.brojûrümüzü isleyiniz.ADRES ı Correı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • Fetişist bir hırsız suçüstü yakalandı Girdiği evde kadın çamaşırlarıyla oynayıp zevke «talan «fetişist» bir hırsız evsahibi'nin feryatları üzerine yakalanmıştır.30 yaşındaki Nuri Bay ar dün gece Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • Telefon kumbarasını soyarken yakalandı Kadıköy vapur İskelesinin telefon kumbarasından tırnak makasıyla para çalmağa uğrasan 60 yaşındaki Mehmet Güldü suç üstünde yakalanmıştırthtlyar'ın üzerinde kumb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • Bir kumarhane basıldı,6 kumarbaz yakalandı Beyazıt Dervlspaşa sokakta bulunan bir kumarhane evvelki gece basılmış ve barbut oynıyan 6 kişi yakalanmıştır.«Korsikalı Kardeşler» diye tanınan Rahmi,Erdoğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • 238 kotaya dahil 85,07 Gümrük tarife ve pozisyonlu bildiri mektuplarını haiz ithalâtçıların,İsviçreniri en zarif,sağlam ve dakik KII11I 1?R Elektrikli Traş V İJ JCi MM Makinelerinin İthali hususunda f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • â SEVtL tZMEN İle FETHİ TAVİLOĞLU evlendiler 23.1.19C0 Hllton t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • TEŞEKKÜR Oğlumuz Zeki Nural'm bağırfak düğümlenmesine {Invaglnasyon)acil teşhis koyarak muvaffakiyetli ameliyat ve tedaviden sonra hayatını kurtaran Haydarpaşa Numune Hastahanesl II net Hariciye Klini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • VEFAT Müteveffa Topçu Albay Ahmet İhsan Beyin refikan vt Kemal Kaplan'm annesi Haci Reşide KAPLAN vefat etmiştir.Cenazesi bugün Pazar 24 Ocak 1960 öğle namazını müteakip Fatih Camiinden kaldırılarak M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • Çok kısa bir müddet için tenzilât değil DAMPİNG S ü R P R i z gömlekler!Şimdiye kadar görülmemiş ucuzlukta PAZARTESİ GÜNÜ SATIŞA BAŞLIYOR PAZEN PİJAMA T.L.19.50 DÜVETİN ve EKOSE GÖMLEK T.L.12.75 EMPRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • ULUDAĞ KİRAZLIYAYLA DİNLENME EVİ AÇILDI:Uludağ'ın yaz ve kış en güzel manzaralı yeri olan Kirazlıyayladitki Dink-nme Evinin tevsi inşaatı sona errniş ve her türlü konforu haiz salon ve odaları ile hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • i-K L ö B X-Yeniliklerle dolu programını takdim eder.İtalya'nın en iyi orkestrası ANGELO Sark Dansları Kraliçesi GÜL GÜLER İspanyanın 1 No.lu yıldızları DORİTA Y MA NO LA MARlN ve Gitarist FERNANDO GA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • KISA VADELt İŞLERİNİZE FAİZSİZ PARA •4 Aylık BANKA TEMİNAT MEKTUBU karşılığı,ticarî i| ü»ıLne,NAKİT PARA İLE iştirak edilir P.K.522 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • |i;'H v 'm 'Hiti'.iii'.ıı t,çA~t.*öMm l».tr.|î VÂ.*v\ vî»t^UA.v Sayesinde İngilizce ALMANCA FRANSIZCA Naci İstiklâl cad.No:29?Galatasaray AO^ES'^î Li'ÇReT£lZ BP Ö«OSu« gönderiniz' Ad.ti ve Stadım A a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • l£ Şildinizde şehirlerimiz 14.30 Çe-«•itli mü?lk 14.40 Caz ce cazcılar 15.00 Üç sesten şarkılar 15.30 Radyo dans orkestrası 10.00 Aksanı programları ve hlr saat ara.16.57 Akşam yayını ve programları 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Hiç yoktan kendi kendinizi üzüyorsunuz.Bu üzüntünün boşuna olduğunu anlayacaksınız.W KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Nihayet beklediğiniz netice.Büyük bir engeli asara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • 1 23456789 10 SOLDAKİ SAĞA:1 Lâle Devri'nln en renkli va Divan Edebiyatının en zarif şakrak çalrl;Çocuk.2—1 Hazır;Tersi geniş engin.3 Güz İle kulak arası;Su.2 4 Hacimce anormal büyüklükte;Alaturka mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok Sevdiğimiz Annemi:Hacı Mevlûde Kefeli ve Babamız Hacı Sabrl Kefeli İle çok genç yaşta vefat eden biricik kardeşimiz Tevfik KEFELİ'nin Ruhlarına İthaf edilmek üzere 25/Ocak/1960 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • TADIMLIK SAĞLAM BİR USUL AFRİKA'daki geri bölgelerde de arada sırada demokrasi tecrübeleri yapılıyor.Okuma yazma bilmeyen zencilerin,milletvekillerini seçebilmeleri irin güzel bir usûl bulunmuş.Adayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • MEVLİD SEVGİLİ BABAMIZ HALİM KİPKURT'un Vefatının kırkıncı gününe rastlayan 26 Ocak 1360 Salı günü İkindi namazını müteakip Şişli camiinde mevlld-1 şerif kıraat edilecektir.Bütün akraba ve dostlarla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • İki aylık bir kundak çocuğu yanarak öldü Dün Bakırköyün Bağcılar köyünde İki aylık bir çocuk İçel şekilde yana rak ölmüştür.Hürmüz Bükey İki aylık oglü Mustafa'yı kun-dakladıktan «oru« sobanın yanma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1960
  • f SİNEMALAR I BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 C2)1 Esrarlı Define Charlton Heston Renkli Türkçe.2 Çöl Fedaileri Burton Türkçe.ATLAS Tel:440835 Taş Bebek Gönül Yazar Türk filmi.EMEK Tel:44 84 39ı Çöl Melikes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • Amerikan uçağının düştüğü KAATİL DAĞIN üzerinde uçtuk ICazâmn vukubulduğu mini akada hiddetli bir kar fırtınası var VDANA'dan BİLDİRİYOR HAVA muhalefeti yüzünden gidemediğimiz kaza mıntakasına nihayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • AFYON Dazkırı kazasının Gökçe köyünden Cemal Karahan,henüz biinmiyen sebepten nişanlısı Oahibe Çelik'i tabanca ile yaralamıştır.Hâdise lakkında tahkikata başlanmıştır.ANKARA Giresun kültür ve yardımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • PFAFF)PFAFF Sanayi Dikiş Makinesi İthal etmek isteyen 221 kota numaralı tahsis sahiplerinin firmamızla temasa geçmelerini rica ederiz.OKLAR İTHALÂT ve TİCARET LTD.ŞTİ.Voyvoda cad.132 134 Galata Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Muhtelif tip pamuk telefi,üstüpü,parça bez ve hurda Malzememiz 25/1/1960 Pazartesi günü saat 10.00 da Müessesemizde açık arttırma suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • Dr.Misel Siyon ve Diş Tabibi Leon Siyon Tünelbaşı,Seferoğlu Apt,daki muayenehanelerini TAKSİM,ŞEHİT MUHTAR caddesi,No.4,VİCDAN Aptna nakletmişlerdir.Tel:48 03 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • 1960 Yılında e oo Liraya Uad f*ar& Ayı.°ajî:luram» ilere Tan sn elen EMNİYET SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • Dr.ALYOT "RUSLAR SAMİMÎ DEĞİL,DEDİ STRASBOURG,A.A.Avrupa Konseyi İstişare Meclisinde dün konuşan Türk delegesi Dr.Halim Alyot «Do£u Batı münasebetlerindeki yumuşamanın hakikî mahiyetini tâyin için Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • Deliren bir mahkûm üç kişiyi yaraladı «Ben Peygamberim» diyen kaatil güçlükle zaptedilerek hapishaneden tımarhaneye gönderildi BANDIRMA,HUSUSÎ Şehrimiz cezaevinde bir mahkûm delirerek diğer mahkûmlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • MEZUN OLDULAR [İLHAN DEMİRELI Daktilo Sekreter Kurslarının yaz dönemi birinci devresini bitiren mezunlara dün verilen danslı bir partiyle diplomaları verilmiştir.Her 4 ayda bir tertiplenmekte olan kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • MASSU'NUN YİNE HUZUB Dun protesto mahiyetinde ı/asıtaları işlemedi.Fransız U CEZAYİR'DE YARATTI bir çok dükkânlar kapandı,nakil temsilcisi halkı sükûnete davet etti PARİS,RADYO De Gaulle'un iktidara g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • DANİELLE DARR!EUX TRAFİK KAZASINDA YARALANDI PARİS,A.A.Tanınmış Fransız perde sanatkârı Danielle Darrieux dün «45 turda ölüm» filminin iç sahnelerini çevirmek üzere Paris'in banliyösünde bulunan stüdy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • PERON,İSPANYA'YA İLTİCA EDİYOR MADRtD,A.P.İktidardan devrildikten sonra Dominik Cumhuriyetine sığınan sabık Arjantin diktatörü Juan D.Peron'un İspanya'ya geleceği Dışişleri Bakanlığından bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • Memlekekefimizde bîr Rafineri Şirketi kuruluyor Tasarı halinde olup günde 20800 varil kapasite ve 25.650.000 dolar kıymetindeki İstanbul Rafinerisini işletecek ve buna sahip olacak yeni bir şirket Cal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • m.j.I AHİ AD İl BDI İVfıR Hawai'de Kilauea adında bir volkan geçenlerde indifaa başlamış ve dağın eteklerin-LAvLAn ILCKLIf Un deki bir çatlaktan çıkan kızgın lâvlar Honolulu'nun 200 mil güney doğusund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • KERKÜK'TE TÜRKLER TEVKİF EDİLİYOR BAĞDAT,T.H.A.Geçenlerde Kerkük'te bir komünistin öldürülmesi ile İlgili olarak Türkler arasında geniş tevkifler yapılmıştır.Tevkif edilenler arasında gecen temmuz ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • SİRKECİ KADIKÖY VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Sirkeci iskelesinin tamiratı dolayıslyle Sirkeci Kadıköy arabalı vapur seferleri bu sabahtan itibaren İptal edilmiştir.Sirkeci İskelesinin 10 gün süreceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • GELİN OLACAK Amerikalıların fezaya insan gönderme tecrübeleri ile ilgili olarak,Little Joe isimli roket için 10 kilometre yükseğe fırlattıkları maymun,roketin bir parçası ile bilâhare Atlantik okyanus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • Kızlara kaça bulan iki üfürükçü yakalandı Tire ve Antalya'da yakalanan üfürükçülerden biri kadın olup evinde bu işle ilgili kitaplar bulundu Tir» ve Aydın'da polis,kulana koca bulacaklarını vaadederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • aleÂbidesi21 açılıyor İstanbul Belediyesi yapacağı 200 bin liralık yardımı Mart'tan itibaren iki taksitte verecek 4 NECMİ ONUR Çanakkale Şehitler Âbidesi,İkinci Anafartalar zaferinin 44 üncü yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • İSVİÇRE'DE YENİ BİR CAMİ KURULACAK BERN,T.H.A.Zürih'te çıkan «İslâm» dergisi sahibi ve Ahmediye Tarikatı mümessili Pakistanlı Doktor Ahmet Nâsır'ın teşviki ile bir cami inşaasına başlanacaktır.Ahmet N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1960
  • RUSYA,IRAK'TA ÇELİK FABRİKASI KURACAK MOSKOVA,A.A.Tass Ajansı dün,Sovyet uzmanlarının Bağdat yakınlarında bir demir çelik fabrikası İnşa edeceklerini bildirmiştir.Fa"brika Irak'ta bu tipte İnşa edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • yeni telefon rehberi GAZETELERDE okuyor,radyoda duyuyoruz:Telefon rehberine ilân verin!En çok okunan kitap,telefon rehberidir.Modern şekilde basılmakta olan Tele-•fon Rehberi'ne ilân vermek,en akıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • ŞU ^VAKU.AR.HAL.İ «2l ÇA/V\U(But Tırvj.C^ sJ/içt'ı^oe bi*a*£ NtE SAK.MUSAAABAUAİ "î!ÇAA OlŞARı.AVAKHA.8.ARiN.T£/v\İZl_E.PAT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • ELEMAN ARANIYOR Yüksek Mühendis veya Mühendisler ve Tekini Ressam finsaf f aranmaktadır.Taliplerin:A Vasat derecede ingilizce bilmeleri,B Askerlik görevlerini ifa etmiş bulunmaları şarttır.3Q yaşını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • ATEŞTEN DAMLA Eser:Mükerrem Kâmil Su Reji:Memduh Ün Duru Uğur Filmin muazzam eseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Hububat Şube Müdürlüğünden:1 Haydarpaşa silolarında mevcut hububatın elenmesinden mütevellit çıkan elek altı kıymetli çıkıntıları kapalı zarf usulü ile satılacaktr.2 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • İLÂN KÂĞIT SATILACAKTIR Et Ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden 1 Norveç menşeü kâğıtlardan aşağıda cins ve miktarları yazılı 24(50 ton kâğ:t,kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa çıkarılmıştır 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir NABOKOV Türkgesi:Oğuz HALÛK ıiıd-ıi.odadan sıkıntılı bir ses duyuluyordu:ıi.aime toujours,the ııicht toujours».Albiııııs sarsak sarsak kımıldandı,yatağın başucundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • un Büyük Eseri Mutasarrıf vekili,siırgiin muamelelerinin,son.kanun gereğince İstiklâl Mahkemesine ait olduğundan bahisle evrakı kumandanlığa iade eder.Hunim üzerine mevki kumandanı,Mutasarrıf vekilini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI SARIYER İCRA MEMURLUĞUNDAN:959/3 T.Birinci,ikinci ve üçüncü derecede ipotekli olup ikinci derecedeki ipotek borcundan dolayı satılarak paraya çevrilmesine karar verilen Sarıyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • T^t^Vİ Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1960
  • r HİCRÎ PAZAR ri'mî 1379 24 1375 Recep OCAK K.suni 25 1 9 6 0 ıı VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 7.19 2.05 Öğle 12.26 7iı İkindi 15.00 9.45 Aksan i 17.15 12.00 ı Yatsı 18.49 1.35 îmsâk 5.35 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • t IHflIlllMlll f I t f I t t 1 ııım ıiıiBHMafta»B uıanaMna»WMBB Çünkü,Harika İngiliz buluşu olan son icat NAYLON ve PERLON TUL PERDELERE ELVEDA f HC mJö£Wll ipliklerinden imal ediien PERDELERİ laylon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • GAZİANTEP.HUSUSÎ Gaziantep C.IT P.11 Kongresinde konuşan Cemil Salt Barlas,«Bugünkü İktidar gaflet içindedir.demiştir.Memlekette her gün zenginle diğer vatandaşlar arasındaki faiklar artmaktadır.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • ADANA CANAVARI İDAM EDİLİYOR k Baştartıjı Birincide hamile karısı t-ynej ve biri dört diğeri İki yaşmdaivi Zihni ve İsmet adındaki İki oğlunu paralarına tamaen boğarak öldüren Ramazan Başıbüyük ve ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • 1 DÜSEN UÇAKTAKİ I AMERİKALILARIN I 1 İSİMLERİ AÇIKLANDI g Ba^tarajt Birinclâe=E parçalarım toplamaya ba^la-ş l mışlardır.E Şimdiye kadar bulunmuş olan jEJ E cesetlerden sadece üçü sağlam E durumda ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • Bir D.P.li,dini siyasete âlet etmekten sanık Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin savcısı,D.P.Vatan Cephesi Çağlayan Ocağında yaptığı konuşmada «Dini siyasete alet etmekten* sanık Mustafa Demir hakkında dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • C.H.P.İSTANBUL'A ARA BULUCU GÖNDERDİ Baştarafı Birincide Genel merkez nezdlnde teşebbüse geçtiği,bu İstekleri kabul edilmediği takdirde,partiden bir gok İstifalar olacağı söylenmektedir.11 Başkanı Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • BİR ÖĞRETMEN DAHA "Vekâlet emrine,alındı t Baştarajı Birincide Beni kusturmakla ktm ne kazanacak1?Kaldı ki,benim sıwmak diye nir düşüncem yok.Fikirlerimi yaymağa devam edeceğim.Haksızlıklar tamir edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • Asma köprü yarın ihale ediliyor t Bagtarafı Birincide Ayaklarının,sahilden açıklığı 208'er metre orta açıklığı İse 933 metre olan köprü,büyüklük bakımından dünyada üçüncü gelecektir.Köprünün İhaleye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • Türk Basın rejimine karşı yapılan tenkidler t Baştarafı Birincide İçin Türk milleti hesabına daha İyi bir kader yaratmağı hedef tutmuyor mu?Daha iyi hu istikbale ait Ümitler kaybedilirce,yapıcı rüyala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • "VİSKİ İLE BAR KADINLARININ AYAĞI YIKANIYOR,Baştarafı Birincide DP.mebusları İse,muhalefetin tenkidlerind-samimî olmadıklarını İfadeyle,ürüm müstahsiline kredi sağlanmasını ve İnhisar fabrikalarının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • Fenerbahçe,H.Tepeyi rahat mağlûp etti:3-1 t Bağtaraj\Alımcıda hakkak ki staddan mesut ayrılacaklardı.Fenerbahçe büyük çöküntülerin.İdari krizlerin tesiri altında bulunmasına rağmen dün bilhassa İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • Harika Konrads Dünya rekorunu egale etti Avustralyalı harika sürat yüzücüsü Jon Konrads Sydneydeki müsabakalarında iki şampiyonluk almıştır.17 yaşındaki şampiyon 220 yardahk serbest stil yüzme yarışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • FERİKÖY:2 İSTANBULSPOR:1 t Baştarafı Altıncıda ınüş ve sert bir şutla Sabih'i mağlûp etmişti.İstarbulspor ikinci devrenin başlarında azimliydi.Feriköy ise lUzumsuz bir müdafaa taktirine baş vurmuştu.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • BEYOĞLUSPOR 2 KARAGÜMRÜK 1 rf Baştarajı Altıncıda sıtasiyle galibiyet gollerini de attılar Maçın geri kalan kısmında canlı Beyoğluspor müdafaası kuvvetli rakibi Karagumrük'e fırsat vermedi ve maç da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • F.BAHÇE-G.SARAY Eaştarajt Altıncıda yetin vereceği moralle girmek azmindedir.Netice olarak,Galatasaray ve Fenerbahçe takımları,taraftarlarının da ifade ettiği gibi «Başkentte bir gövde gösterisi» yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • G.Saray,D.Sporla yenişemedi:1-1 t Baştaraft Altıncıda Suat,Ahmet.Metin,Erol» şeklindeki tertibi bozmadan ikinci devreye de çıkarmış olsaydılar.O zaman sarı kırmızılı futbol kadrosu üzerinde düşünülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • HAYATI ZİNDAN EDEN BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON BAŞARI İLE KULLANILIR OPON,baş,diş,çadale,s sinir ayrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır OPON,nezle ve grip ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • GAZ Tankerle litresi evlere 56.60,Bakkallara 54.20 Kuruş 21 48 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • Mühim fabrikaları temsil eden tanınmış bir firma derhal başlamak üzere dolgun ücretle 1 Almanca muhaberat için kuvvetli STENO DAKTİLO BAYAN 2 Arşiv işleri için Almancaya vâkıf BÜRO MEMURU Aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • BULANA MÜKAFAT Boxer cinsi açık kahverengi erkek köpek bir haftadır Caddebostandaki evinden kayıptır.Mesaî günleri 44 20 26 numaraya telefonla malûmat verilmesi r;r-ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • Pendik Sahil Sitesine Gittiniz mî?Otel Restoran Pavyon Balık avı Teîf:53 48 00/8»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • S/S TARSUS NEW YORK ve KANADA için Yolcu ve Yük kabulüne başlamıştır Müracaat:TÜRK TURİZM LTD.Hareket:20 Şubat Beyoğlu,Tepebaşı Meşrutiyet Cadd.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • HER BOY KOK LEVHA TENEKE ve KALAY Satışı yapılmaktadır.Müracaat:Şükrü Kahvecioglu Eminönü,Hasırcılar,Cömert Türk okak No.17 Tel:27 12 67 22 10 64 Telgraf:Şükahveci İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • TELEFOÜ ÂRMIYÖR 1 YENİKÖY POLİS KARAKOLU CİVARINA v e 2—4.ncü LEVENT'e NAKLİ MÜMKÜN İKİ TELEFON ARANIYOR DEVRETMEK İSTEYENLERİN 49 16 76 49 16 59 Numaralara iş saatlerinde müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1960
  • DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dövizi İdaremize» temin edilmek üzere APA ve Serbest Döviz Sahası memleketlerinden aşağıda miktar ve cinsleri yazılı teçhizat Fiat ve Teklif isteme usulü ile satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1960
  • Spor Tolo Yarın Çıkacak Danıştay,ilk müzakereyi bitirdi.Spor Toto Türkiye'nin her yerinde oynanacak ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Mehmet Arkan,Danıştay'ın dün yapmış olduğu toplantıda önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • Baskette favoriler galip Dün yapılan basketbol lig maçlarında fu neticeler alınmıştır:G.Saray 67 Dz.Harp Okulu 57 Darüşsaiaka 76 Beykoz 38 Modaspor 86 î.T.ü.65 Beşiktaş 74 Kadıköyspor 71 Fenerbahçe 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • SBP1/lı **ıf İi [HADt İPEKYÜN] Beyoğluspor'un kuvvetli rakibi Karagümrüğü yendiği maçta Aleko,Tuncay'ın bir sütunu önlerken görülüyor DÖRTLÜ TURNUADA B.Spor ve Feriköy galip Beyoğluspor 2 Karagümrük 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • ''fiivrfi'-[SAMI ÖNEMLt] ilk devrede canlı rakibi D.Spor kargılında başarılı oynayan G.Saray Suat'ın bu golü İla 1-0 ileri duruma G.Saray,D.Sporla yenişemedi:İlk devre sonunda Metinin ismail'e kafa,Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Hacettepe kalesine Çan'ın 5.dakikada attığı bu gol,güzel bir oyun çıkaran Fenerbahçeye galibiyet kapısını açıyordu.Fenerbahçe,H.Tepeyi rahat mağlûp etti:3 1 Sarı Lacivertliler son maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • K.Yıldız İzmir'de gol gösterisi yaptı Beara'lı Yugoslav şampiyonu,Göztepe'yi fevkalâde bîr oyundan sonra 6-1 yendi j ZMIRLİLER,Yugoslav milp lî takımı ve Kızıl Yıldız antrenörü Paviç'in «Yerini 20 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • F.Bahçe Başvekille görüştü Menderes,fenerbahçe'lilere bir mesaj göndererek Stad ve Lokalini» hemen yapılacaktır dedi Muhalefetin Başkan adayı:ATIF TOPALOĞLU ANKARA,HUSUSİ Kİ gün önce İstanbul'da yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • Sugar Ray Robinson Pandere mağlûp oldu BOSTON',HUSUSÎ Evvelki gece Boston'da yapılan dünya orta sıklet boks şampiyonluğu karşılaşmasında Paul Pander,rakibi Ray Robinsonu 15 raund sonunda sayı hesabiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • Davis Kupasında Rakibimiz:BREZİLYA Avrupa bölgesi 1960 Davis Kupasında ekibimiz Brezilya ile karşılaşacaktır.Rakibimizin kuvveti hakkında konuşan Tenis Federasyonu sözcüsü Celâl Uluğ,«Brezilya ile 1 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1960
  • F.BAHÇE G.SARA iki ezelî rakibin Başşehirdeki hususî maçı Millî Ligdeki karşılaşmasının revanşı mahiyetini taşıyor Taraftarlar bugünkü maç için "Gövde gösterisi,diyor MAÇI RADYO YERİYOR Bugün saat 14,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor