Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • pgSŞİS İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar solda)dün gece Ankarada vali Yetkiner'l cevaplandıran beyanatım verirken.[Telefoto Milliyet:Asal Uçar Ankara İstanbul] Vali ve Rektör dün birbirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • Wl.ı ı»ıwjl»rılliMlıır;ıı11 l T.H.Y.Umum Müdürü Ulvi Yenal gazetecilere İzahat verirken ve yeni alınan yolcu uçaklarının maketi.UÇAKLARDA aile tenzilâtı YAPILACAK Türk Hava Yolları Umum Müdürü,Yeşilkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • Jfc Aks*-[RÜÇHAN ÜNVERJ Qfl VII CflIlDA PIDII İMDİ AİT Scs Mn'atkarı Sevim Çağlayan Ankara'dan İstanbul'a gelişi münasebetiydi!I İL dUMlA yintUylrtıRA le dün Hilton otelinde bir basın toplantısı yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • ettiği demiryolu görülüyor,Türklyo ile Yunanistan arasmdaid tren' seferleri de sel yüzünden:inkit^ üğram^tT Trakya'da su baskını vahim bir durum aldı Babaeski'de suların ortasında kalan 8 kişilik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • Otomobillerden alınacak prim i n d i ri di ANKARA,HUSUSÎ Bedelsiz ithal yoluyla getljilecek otomobillerden alınacak primler indirilmiştir.İndirim daha ziyade eski markalarda ve 901 kilodan aşağı ağırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • ORTA ÖĞRETİM TEDRİS SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLECEK ANKAKA,HUSUSÎ Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu,orta öğretimdeki tedris sisteminin yeniden tetkike tâbi tutulacağını ve ders kitaplarının tevhidi İşinin incele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • RCU'LAR hâdise akardı mâni olan bir şahsı sopa ile döverek ağır yaraladı DİYARBAKIR,HUSÛSÎ NURCULAR camide hâdise çıkarmalar ve bir vatandaşı ağır yara-lamışlardır.Mermer nahiyesinin Sarkalo köyü cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • Kıbrıs'ta üslenecek 650 kişilik Türk birliğinin hazırlıklarını ikmal etmek üzere bir askeri heyetimiz dün uçakla Ankara'dan Kıbrıs'a gitmiştir.Subaylarımız Kıbrıs'ta muazzam bir tezahüratla karşılanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • v DÜŞTÜ YE ÖLDÜ [RÜÇHAN ÜNVER] Ayazpaşada Sarayarkası sokak 1 numaralı apartmanın dördüncü katında hizmetçi olarak çalışan 27 yaşındaki Altın Vural evin içindeki üç metre yükseklikteki bir terasdan dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • Kardeşler,anne ve baba birden evlendi AKHİSAR,HUSUSÎ İki erkek kardeş ile iki kız kardeş ve erkek kardeşlerin dul olan babaları ile kız kardeşlerin dul anneleri ayni günde evlenmişlerdir.85 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • Günaltay "ilân kesilmesi kanunsuzdur,diyor C.H.P.İl Başkanı,kararın Türk umumî efkârını oyalamak kastı ile alındığını söylüyor PİSTAN m BUL İl Başkanı Şemsettin Günaltay,Yeni Sabah gazetesinin resmî i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • Donrada BUyflk Gürültülere r« Hâdiseler* Sebep Olu "Lady Chatter ley'in Asığı,Romanının Yazan D.H.LAWRENCE'ninEn Güzel Eseri OĞULLAR ve m SEVGİLİLER vavinev,ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1960
  • BAŞVEn kararı Menderes,inönü9 nün halkı ikiye ayırdığını söyledi Başvekil,irtica tehlikesinden bahsetmenin töhmet olduğunu ANKARA,HUSUSİ I* NÖNÜ'nün Bilecik konuşmasına cevap veren Başvekil,seçimler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • KTISÂT ve TİCARET HazifUyaft:Dr Halûk CILLOVİ Buğday ithalâtı hakkında TÜRKİYE yılda takriben 8,5 milyon ton buğday istihsal ettiği halde son seneler İçinde devamlı olarak Amerikan buğdayı istihlâk et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • BUYUK ÇEKİLİŞTE «vw 260.000 LİRA TUTARINDA APARTMAN DÂİRESİ 1000000 L/RA PARA İKRAMİYESİ CEM'A M 1.260.000 Li R A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • K L Ö B X Fevkalâde programına ilâveten mulıterem halkımızın umumî arzusu üzerine BU AKSAM VE YARIN AKSAM Paraguay Hükümetinin Kültür Elçileri LUIS ALBERTO DEL PARANA Y SU TRİO LOS PARAGUAYOS ve JUAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Otel işhanı Hastahane Apartıman Sahiplerimin Nazarı Dikkatine Yarım otomatik telefon santrallan,otomatik telefonlar,dahilî kapıcı ve kat telefonları ve santrallan,santral role ve sinyal lâmbaları satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Günaydın sevgili dinleyiciler 8.0ü E Haber bülteni 8.15 Sabah lstek-E leri 8.35 Müzikli sabah gezintisi E 9.00 Program ve kapanışi 9.05 İkinci program 12.00 İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • B ÜLMAC A 23456789 10 tt {m «K ¦w 9 0 MB m 41 0 BHtb B w i m SOLDAN SAĞA:1 Heı birinin yokluğu başka başka hastalıkları doğuran ve taze gıdalarda bulunan bir takım maddeler;Tersi kalın sicim.2 Lokman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • OĞLAK BURCU T8 [22 Arahk 20 Ocak] Yıldızların tesirini kuvvetle hissedeceksiniz.Kendinizde tam bir enerji bulaımyacaksınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Midenizde bâzı rahatsızlıklar duyacaksınız.YE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • ALENİ teşekkür 12 Ocak 1960 aalı günü Hakkın rahmetine kavuşan kıymetli oğlumuz eşimiz,babamız ve ağabeyimiz belediye Kontrol Müdür Muavini Arif Hikmet Karagöl'ün cenazesine bizzat gelmek veya çelenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • VEFAT İstanbul Birinci Noteri Merhum Muzaffer Giyasettin Beyin ve Merhume Firdevs hanımın kerimesi,Merhume Hadiye Boran,Merhum Y.Müh.Al!Muzaffer Borarı,Merhum Diş Tabibi Tarık Boran ve Süreyya Tezcan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Bir ölünün evindeki eşyayı çalmak istedi Kocamustafa Pasa'da Kurusobil sokakta oturan Zeki Erkal dün ayni semtte oturan ve bir kaç gün evvel öldüğü İçin Tereke hakimliğinee mühürlenen arkadaşı Sadulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Salih Özbay için 17 bin lira toplandı Bir müddet evvel Cağnloğlunda vazife basında ölen trafik memuru Salih özbay'ın eşi ile yedi çocuğuna yapılan yardımlara devam edilmekledir.Bu güne kadar muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Hazır elbise ve giyim eşyası satan mağaza sahiplerinin nazarı dikkatine:Mağazalarınızın vitrinlerini VİNYLEX'in 960 yılı mevsim yeniliklerinden koyu lâcivert hazır dikilmiş yağmurluklariyle MUHTEŞEM K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • ATLA S'TA Dünyaca Meşhur Amerikan RED NİCHOLS AMD FİVE PENNİES CAZ ORKESTRASI KONSERLER!Bugün ve yarın 17.30 da matine ve 21.15 te suvarede matinelerde talebe ve öğretmenlere %50 tenzilât)Biletler sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Sayın sinemasever halkımızın gösterdiği fevkalâde rağbet ve takdir üzerine Senenin müstesna filmi AYRILAN KALPLER THE DİVİDED HEART)CORNELL BORCHERS YVONNE MİTCHELL Oirjinal kopya Türkçe kopy* MARMARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ 0ÛKYAN1N EK SAĞUM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14-istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • VEFAT Merhum Eczacı Zeki Bey ve merhume Fatma Tayfur Hanımın oğlu,Mazlume Basmacı'nın esi,Samra Basmacı'nın babası.Emine Zamanın kardeşi,Ethem Atıf Yonsel halefi Aziz Basmacı Komandit Şirketi Diş Depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Devamsız memurlara karşı tedbir alınıyor Denizcilik Bankası,geç gelen ve vazifesinden izinsiz ayrılmış memurların yevmiyesinin kesileceğini bir.tâmimle bildirdi Denizcilik Bankası yetkilileri,memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • fmnmıımmmiMr ÎŞ NAMUSU SOBANIN sıcağından salonun camlı kapısı,iyi saatte olsunlar çarpmış gibi,peşlestl.imkânı yok kapanmıyor.Bilek kuvveti.Omuz.Hatta hırslı bir kaç tekme,hep aynı alaylı aralanmayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62 1 Gangster Kursunu Robert Taylor Türkçe.2 Tehlikeli Haydut George Monlgomery Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Red Nichols orkestrası konserleri.EMEK Tel:44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • ÖLÜM Fabrikatör Ahmet Bilge,Mehmet Bilge.Makbule Yavuz,Seher öner,Nahide Ataç'ın Babaları ve Tüccardan Fehmi Bilge,Süleyman Bilgenin amcaları,Tüccardan Ahmet Yavuz,Kara Yolları Yönetim Amiri Şaklr öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • HAYAGAZt tesisatçıları ehliyet imtihanına girecektir.İmtihan Î.E.T.T.İdaresinde 4 Martta yapılacaktır.0 BELEDİYE Reisi Kemal Aygün dÜB Ankaradan dönmüştür.GEÇEN ay içinde Î.E.T.T.İdareai vasıtalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Bir sanığın Türkçe bilip bilmediği soruşturulacak Kaçakçılıktan sanık Agop "Türkçe.bilmiyorum„ dedi.Gümrük memurları ise aksini iddia ediyorlar Yedinci Asliye Ceza Mahkemesi,kaçakçılıktan sanık Agop a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Liseli bir genç kız on gündür kayıp Beyoglunda oturan ve çehvimizdekl liselerin birinde okuyan Arife Tamdogan isimli bir kız on günden beri kayıptır.3 Ocak gecesi bir münakaşayı müteakip evini terkede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • Bir üfürükçü 3 ay hapis yatacak Kasımpaşa'da oturan «izzet baba» namiyle maruf bir üfürükçü,dün Beşinci «liye Ceza Mahkemesinde 3 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.İzzet Baba,okuduğu bir lokumu,para m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1960
  • istiklâl Savasının filmi alınıyor M.T.T.B.İstiklâl Savasını filme almağa karar vermiştir.Tamamıyle üniversiteli öğrencilerinin rol alacaftı filmin senaryosu için müsabaka açılmiitır.Ayrıca bütün vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • 1960'da neler acak?Samatyo'da Fuar sahası kuruluyor.Beyazıt için yeni bir piân yapıldı İîMlIIf lijiiu yuuiui en mühim imar hareketini Beyazıt Meydanının tanzimi,Beyaz;t Eminönü yolunun açılması ve A"î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • mKTEPWMUSÜI YAVRUNUZA BİR KAÇ BİSKÜİ VERİNİZ Cp Açlığını gidermiş ve yorgunluğunu unutturmuş olursunuz.ARI BİSKÜİLERİ GEVREI ve MUGADDİDİRf**k 4 Sj BISKUILERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • 84.11 HAVA TULUMBALART" KOMPRESÖR)84.10 MAİYAT TULUMBALARI OTO YIKAMA VE YAĞLAMA CİHAZLARI)Tahsis alanların nazarı dikkatine Kısa zamanda teslim edilen Batı Almanya menşeli URACA marka cihazlarını ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Yassıviran As.Sat Al.Koni.Başkanlığından 1.Saray Garnizonu ihtiyacı için 15 ton Pirasa kapalı zarf usulü ile satm alınacaktu-2.Muhammen bedeli 10.500 lira olup geçici teminatı 787 lira 50 kuruştur.3.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Z AY İ T.C.Merkez Bankasının Müessesemize vermiş olduğu 25.5.1959 tarih ve 29542 sayılı İthal müsaadesinin G nüshası zayi edilmiştir.Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Türkiye Şige ve Cam F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Yurtta bir günde 7 cinayet işlendi Kırkağaç'ta bir kadın misafir gittiği evde çocuğunu öldürdü ve kaçtı Yurdun muhtelif yerlerinde 7 cinayet işlenmiş,4 kişi de yaralanmıştır.Hâdiselerin faillerinden ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • İTHALÂTÇI SIFATİYLE Yeni Parti 15 ocaktan itibaren 5 Amperlikler 30 ocaktan itibaren 10 Amperlikler satışa grzedilecektir.KALİTEDE RAKİPSİZ Mümessili!DARFILM Sti GALATASARAY Yenicarsı DAR Fİ l M han N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYJ RESİM İSTEMİYORLAR Yüksek islâm EnstitüsUnUn Çarşambadan Fındıklıdaki Namık Kemal İlkokuluna nakli üzerine,bu okuldaki öğrencilerin velileri kararın tashihi için Maarif Müdürlüğüne mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Usulsüz harcanan 64 bin lira ödettirilecek OĞUZ ONGEN)1953-1955 yılları arasında İstanbul Birleşik İdare Bütçelerinde,Sosyal Yardım tertibinden 64.105 liranın,usulsüz sarfedildiğl tesbit edilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • l!lillli:illllllillllllllliilllilllilliillll]!i!lilllllilllllli)lll!l!llliillll!İran Kraliçesi Ferah Pchlevi,geçen Aralık ayının 20 sinde Tahran'-S da yapılan bir düğünden sonra Şah'ıu eşi olmuş ve ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Sevgisini öldüren kıza t O avukat müdafaa ediyor SİVAS,HUSUSÎ Sivas istasyonunda sevdiği subayı yaralayarak ölümüne sebep olan.Üniversiteli kızın muhakemesine dün Ağır Cezada başlanmıştır.Sevdiği erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • TESİSAT TEKNİSYENİ Sıhhî Isıtma ve Klima tesisatları için hemen aranmaktadır.Müracaat:Emek İnşaat Tarabya Oteli İnşaatı Tarabya İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Bulaşık yıkarken sıcak,sabunlu,sodalı suların içinde elleriniz tahrip olur,kırmızılaşır,sertleşir ve zarafetini kaybeder.EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • iztipj^pt^n t kî Büklüm oian YEPÎ&CLANM ENSESİNE oU u Rucu BİR OAR.Be D AMA"İKP"İR.İP.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Bu akşamdan itibaren LÜKS SİNEMASINDA TOTO KARIM DUYMASIN FİLMİNDE KAHKAHA DOLU BİR KOMEDİ HALK FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • Bugün matinelerden itibaren KÜÇÜK EMEK SINEMASl'nda İkinci Dünya Harbinde kahraman bir annenin hakikî hayat hikâyesini anlatan ve Avrupa'nm en fazla seyirci toplayan filmi MEÇHUL AJAN CARVE HER NAME W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • EMEK SiNEMASI'nda-1959 senesinde Amerika'da çevrilen en iyi beş filmden birinci seçilen ve mevzuu günün dedikodusu haline gelen senelerin şaheser komedisi BAZILARI SICAK SEVER SOME LİKE İT HOT)Marilyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • ŞEHİR TİYATROLARI YENf TİYATRODA Bu Akşamdan İtibaren ÖBÜR GELİŞTE Komedi 4 Tablo Yazan:Cevat Fehmi Başkut Sahneye koyan:Vasfi Rıza Zobu Dekor:N.Perof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • İSTANBUL'DA TELEVİZYON 1961 Çamlıca da kurulması düşünülen istasyon için bir İngiliz şirketi ile temaslara başlandı NECMİ ONÜB)İstanbul radyosu 1961 yılında televizyon yayını yapacaktır.Tahmini hesapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1960
  • i TAKVİM BİR YAP ^•d'4* i Kıyaksın be Hacefendi I I Ç* ALİHLİ'Lİ milyoner Hacı Mehmet Efendinin,vasiyetnâ-e meşine koyduğu son arzusu pek hoşuma gitti.Allah geçin-j den versin,gayet keskin zenperest o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • v/ARTIK Şu G İDEYİM HALDE ğIn mi vok LT.BIRAK O NlZ.BA-ŞINA DA OTELİ NİE GÎDEB ÇOCUK dlL.VA OLMAZ.SPiDELR.VAKİT ÇOK GEÇ OLDU SATAŞIR.L4R.VOL.OA.PE.SİNDEN GİDE-VİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • |@Şİiİi(SASİRSg:REİİİ;i C=BİR.SÜR.P'RİZ.CJlDu.BuR-ADA 0 1 NANAN KUMA-RIN KONTRO-LÜNE,her.ZA/y\AN GEuİR.Şu Kİ ADAAAA DlŞAR-OA SÖZ KULA OL.BAŞMAAlZ-A DERT kÇ/V\ASlNı_AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • YA.Ev/KADINI k NE DEMElj^VMS onu söyue.1'-SENE v\TUT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • Aziz Atatürk'ün İd I T 11 If Büyük Ese ri N U I U IV Efendiler,bu hoşa gitmeyen bilgiye ait Doğu cephesinin raporunu okurken,Ermenilerin saldırımları günU olan 24 Eylülde yazılmış Cclâlcddin Arif beyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • M KARANI Yazan:Vladimi Halbuki şimdi yalnızdı,eski bir arkadaş olarak yakınlık gösteriyordu.«Eh,nasılsın IHargot?Margot:«Miikemmeln diye cevap verirken gülyordu.«Sen nasılsın?«Didinip duruyorum.Ailen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • I Köpek Balıkları II)1 Köpek balıkları,balıkların tasnifinde ilmî tâ-EEj EE biriyle—Elasmobranchii zlimresindendir.Dünyanın Ej EE teşekkülünü müteakip jeolojik devirlerde canavar-E EE ların vücut buld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • S/S ÜMRAN 20/1/960 30/1/960 tarihlerinde lONDRA'dan İSTANBUL için YÜK ALACAKTIR Sayın tüccarların müracaat yerleri:Taksim Cumhuriyet Meydanı 33/1 Tel:44 75 42 LONDRA ACENTEMİZ:N.and J.VLASSOPULOS Ltd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Satmalma Komisyonu Reisliğinden:1 İzmit Kâğıt Fabrikasından,İnhisarlar Umum Müdürlüğünce İstanbulda gösterilecek deniz kenarı iskelelere miktarı %25 nisbetinde azalır çoğalır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • HtCBÎ Çarşamba RUMÎ 1379 13 1375 Recep OCAK Arahk u 19 6 0 3i VAKİT VASATI EZANÎ Güneş öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak 7.24 12.22 14.48 17.02 18.38 5.38 2.23 7.21 9.46 12.00 1.37 12.38 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul Askerlik dairesine bağlı 27 askerlik şubesinin bu sene askerlik çağma yeni giren 1941 Doğumluların ilk yoklamaları As.Kanunun 14 üncü maddesine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1960
  • Lüleburgaz Gar.Sat.Al.Kom.Başkanlığından Edime Garnizonu ihtiyacı için 275 ton Linyit Kömürü 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince Nami hesabına)açık eksiltme ile alınacaktır.Beher tonu 90 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • BAŞVEKİL "SEÇİM KARARI YOK,DEDİ t Baştarajı Birincide fiım beyanla çanları ilâve etmiştir:«Demek oluyor ki,Halk Partiline rey verecek olanlar ileri,faydalı,iyi vatandaşlar,diğerleri,yani iktidarın leh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • VALİ VE REKTÖR DÜN BİRBİRİNİ TEKZİP ETTİ t Bastarafı Birincide dan la tertibat alınmasını benden rica itmiştir.SIOOIK SAMİ ONAR:HİÇ l»ir zaman ve hiçbir şekilde emniyet kuvvetleri Üniversiteye gireme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Gedik'in iddiasına özden,mahkeme karan ile cevap verdi Dahiliye Vekili Namık Gedik'in bütçe encümeninde C.H.P.lilerin 1957 seçim gecesi Beyoğlu Seçim Kurulu binasına baskın yaptığı iddiasına Ekrem Özd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Bir gazete hakkındaki karar bozuldu HUSUSÎ «Denıokıat İzmir» gazetesi sahibi ile ıncs'ul müdür haklarındaki 16 gar aylık hapis cezası Temyiz mahkemea tarafından esastan bozulmu.şUır.Gazete bu mahkûmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • KIBRIS'A İLK TÜRK ASKERİ DÜN GİTTİ Baştarafı Birincide dir.Beyaz zemin yeni cumhuriyetin barışçı emellerini temsil edecektir.K harlı ber iki lisanda da K ile basüyan Kıbrıs kelimesini temsil etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • ZORLU DÜN PARİS'E GİTTİ Hariciye Vekili Faün Rüştü Zorlu Kibri» ve Avrupa İşbirliği toplantılarına katılmak üzere dün «abah Yeşilköy hava alanından transit geçerek Paris'e gitmiştir.Zorlu Paris'te 3 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Prenses Süreyya baba evine döndü KOLONYA,A.P.Prenses Süreyya,birkaç ay Roma'da kaldıktan ve St.Moritz'de kayak yaptıktan sonra babasının buradaki evine dönmüştür.Prens Orsini ile evlenmesine Süreyyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • C.H.P.İLK ÖĞRETİM KANUNU TEKLİFİNİ MECLİSE VERDİ ANKARA,HUSUSÎ CHP.Meclis grubuna mensup dört milletvekili tarafından hazırlanan Jlk öğretim ve eğitim kanunu teklifi» dün Meclise verilmiştir.Turhan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • ANADOLU AJANSI A.P.nin BİR HABERİNİ DÜN TEKZİP ETTİ TAHRAN,AA.Türk gazetecilerinden Ahmet Emin Yalmanın mahkûmiyeti üzerine İran matbuatı mensupları tarafından Yalman'ın affedilmesi İçin Türkiye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • AVRUPA KONSEYİ ÜYELERİ GREV HAKKI TANIYACAK ANKARA.HUSUSÎ Azası bulunduğumuz Avrupa konseyi İsticarı meclisi 19 ocakta Strasburg'ta toplanarak Avrupa sosyal anlaşmasının son şeklini tesbit edecektir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • KURBANLIK ÇOCUĞUN BABASININ VESAYET HAKKI KALDIRILMIYOR MERSİN,HUSUSİ Başvekil Menderes'in Tarsus'u ziyareti sıracında oğlunu kurban etmek İsteyen babanın vesayet hakkının kaldırılması için C.H.P.Cafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • GÜLEK "BENİ KISKANDILAR,DEDİ Adana olayları üzerine gazetelere gönderilen tekzipler hakkında Adana mebusu Kasım Gülek «yine kıskandılar» demiştir.Gülek Adana olayları hakkında şunları söylemiştir:«Yii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Trakya'da su baskını t Bnştornjı Birincide rın ortasında mahsur kalmıştır.Aile Reisi Ziya Zoılutuna,karısı ve 6 çocuğu Keçeyi ağaçlar Üzerinde geçirmişlerdir.Askerî uçaklar dün kendilerine yiyecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • GENÇLER DE PROTESTO EDİYORLAR Üniversite talebeleri,geçen cumartesi Rünü Üniversite bahçesi içinde cereyan eden hâdiseleri ve polislerin bazı arkadaşiaıını dövmesini jnoteslo ivin Dahiliye Vekiline 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Orta öğretim tedris sistemi değiştirilecek t Baştanıjı Birincide W* ahali olmadığını söyleyen vekil «bu 'loemlckclin kültür dâvası millidir ve hepimizin müşterek meselesidir.diyerek konuşmasını bitirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Nurcular hâdise çıkardı t Baştarajt Birincide KIZI DANS EDEN İMAM İSTİFAYA ZORLANDI AMASYA.HUSUSÎ Beyazıt Pasa Camii imamı Şeref Erhek,kızının nisan töreninde,danseden kızını alkışladığından yobaz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • ALMAN MALI Satışa arzedilmistir.FİATI:195 T.L.Zül İTÜ SOMÇAÖ Tepcbaşı,Meşrutiyet Cad.No.101 Tel:44 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • SATILIK Temiz kulanılmış 5,10,20,50 ton otomatik presler.Polisaj zımpara ve elektrik motorları,20 lik avaralı makkap,dekupa.i tezgâhı,çivi makinası,otomatik yay makinesi,1 metrelik otomatik kiyotin,re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • AHMET TÂRİK TEKÇE'nin Seyircilerini îkazı Çan film tarafından çevrilip Kurt filme satılan AĞLA GONUL adlı filmle hiç bir alâkam olmadığı halda,sırf seyirciyi istismar için AHMET TARIK olarak soyadım k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Komisyonu Reisliğinden:1 Mevcut şartnamesine ve numunesine göre 4500 Kg.mühür kurşunu pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 22.1.19G0 Cuma günü saat 11 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • istanbul 10 uncu İcra Memurluğundan GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 1959/502 Birinci derecede ipotekli olup satılmasına karar verilen tapunun Beyoğlu Mecidiyeköy mahallesi Gülbahar caddesi 886 kütük sayfasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Sevimli Ses Yıldızı SEMRA ATILAY 19 6 0 Yılının ilk plâğı AX 2691 YALNIZ BİRAKİP GİTME Şarkılarını Plâklarında bulacaksınız SESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • Fenerbahçe Karıştı Bastarajı Akıncıda İsmet bey reislik istiyorsa gürültüye,patırdıya lüzum yok.Derhal yerimi devre,hazırım.İki veya üç mağlubiyetle idare heyetlerine yapılan hücumların vo İm kabil ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • sanayicilerin NAZARI DİKKATİNE Zonguldak Kömür Havzasından naklettirilerek 1960 yılı kontenjanı 0/10 msden kömürlerinin deniz vasıtalarımızla fabrika depolarına kadar en müsait flat ve çartlarla,taşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • İst.Umum Berberler Demeğinden.Demeğimizin 1959/1960 yılı genel kurul toplantısı 9/1/1960 Cumartesi günü saat 10 da Aksaray Bulvar Saray düğün salonunda yapılacağı ilân edilmiş ise de o gün yapılan top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • İstanbul 12 nci İcra Memurluğundan Dosya:059/2621 İstanbul Galata Bankalar Caddesi Ankara Sigorta Han kat 3 No:22 de iken hâlen adresi meçhul Hayri Hayri tarafına:Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi nâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • DAKTİLO ARANIYOR Türkçe ve Fransızcnyı iyi bilen bir bayan alınacaktır.Almanca bilenler tercih edilecektir.Müracaat:Taksim Cumhtıriyet Cad.No.51 *am±ı J—1-ÎJ-u_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1960
  • îyi WhiskyTdcıı anlıyanların tercih ettikleri marka.IAMES BUCHANAN A Cö.LTo.CLASCOVV,SCOTLANO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1960
  • Fenerbahçe Karıştı Dr.Uluğ'a ağır hir cevap veren Er ozan "Fevkalâde kongreye,mesuliyetin hesabını tek başına vermeye hasır olduğunu» söyledi Bir Teknik Komite kuımaîan teklif edilen üç eski şöhretten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • SPARTAK F.Bahçe ile oynuyor Saat 14'de M.Paşa'da yapılacak maça Sarı-Lâcivertliler değişik bir tertiple çıkacak ÇEKOSLOVAKYA liginden Spartak lakımı şehrimizde ki üçüncü m tanı bugün Mithatpaşa stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • MOLNAR Moral Bozuk diyor MOLNAR:MORAL BOZUK.Nacar antrenör de,kongre neticesini beklediğini söylüyor Yavuz BAYRAKTAR FENERBAHÇE Antrenörü Molnar,futbol takımının moralinin bozuk olduğunu söylemiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Ordu Takımı Topraksporla oynuyor ANKARA,HUSUSÎ ORDU takımı,son hazırlık maçını bugün mahalli ligin kuvvetli ekiplerinden Toprakspor ile yapacaktır.Ordu takımı bu karşılaşmada pazar günü B.A.C.ye karsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • VEFA'DA NECDET ERDEMİN DURUMU BELLİ DEĞİL Vefa kulübü idare heyeti dün akşamki toplantısında kendisine milli lig'ln üç maçında selâhiyet verilmiş olan antrenör Necdet Erdem'in durumunu görüşmemiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Atletizm millî takımı çalışmaya başlıyor 1960 mevsiminde yapılacak millt ve temsili müsabakalar için atletizm millî takımı namzet kadrosuna İstanbul'dan davet edilen namzetler,cuma günü saat 18 de Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Modarn futbol hakkında konferans veriliyor Bugün saat 18 de B.Spor kulübünde modern futbol mevzuunda bir konferans verilecektir.Bu konferansa bütün personel ve amatör futbolcular davet edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Ali Uras Ceza Heyetinde Pazar günü oynanan Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçından sonra müsabaka hakemleri Yakovos Bilek ve Gündüz Aktuğ'a lisanen hakaret ettiği müşahit ve hakem raporunda bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • BASKETBOL um.mı,ıı ¦ıııır—ımrıı.m İKİNCİ DEVRE BİRİNCİ HAFTA 16-17 Ocak Cumartesi,Pazar)Beşiktaş Beykoz Fenerbahçe Dz.H.O.Modaspor Vefa D.Şafaka Kadıköyspor G.Saray t.T.Ü.İKİNCİ HAFTA 23 Ocak Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Beşiktaş Doğana 15 gün ceza verdi Lig lideri bu hafta İzmir'de iki maç yapacak.Kızılyıldız takımı geliyor fHADÎ IPEKYÜN] Beşiktaş takımının dün yaptığı antrenmanda antrenör Kııtik ve tercümanı soldan)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • FUÎBOLCU COŞKUN Galatasaray Antrenörü Remondini'nin mukavelesi feshedilecek.Coşkun Özarı yarın antrenörlük vazifesine fiilen başlıyor isçw™w» [SAMÎ ÖNEMLİ] Galatasaray haftanın ilk antrenmanını dün Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • özgüden ve Şahiner Amerika yolunda Şampiyon atletlerimiz bugün Ankara'dan hareket edecekler ANKARA,HUSUSÎ AMERİKA Atletizm Federasyonu tarafından 16 eyâlette yapılacak 1,5 aylık atletizm turnesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Amatör Millî Takıma çağırılan futbolcular bugün Konya'ya gidiyor Olimpiyat eleme maçlarının ikinci turuna hazırlanmakta olan Amatör milli takım namzetlerinin pazar günü Konya karması İle yapacağı maça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Garbîs Zaharyan,Avrupa Orta Sıklet Boks Şampiyonu G u s t a v e ile karşılaşacak Türkiye orta sıklet profesyonel boks jamplyonu Garbls Zaharyan'ın Avrupa orta sıklet şampiyonu Alman Gustave İle bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • VOLEYBOL MİLLÎ TAKIMI PERŞEMBE GÜNÜ İLÂN EDİLİYOR italya,Fransa ve Belçika'da muhtelif millî ve temsilî müsabakalar yapacak olan voleybol millî takımımır perşembe günü ilân edilecek ve pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Kemal Aygün Kupası maçları Nisana kaldı Kemal Aygün kupası basketbol teşvik müsabakalarının dömifinal ve final karşılaşmaları 2-3 ve 9-10 nisan tarihlerine tehir edilmiştir.Müsabakanın döml finalleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Hüseyin Albayraktar kır koşusu Pazara yapılıyor önümüzdeki pazar günü Levent parkurunda saat 10.30 da Hüseyin Albayraktar kır koşusu yapılacaktır.Müsabakaya 100 kadar atletin katılacağı sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1960
  • Alsa n ca k stadı ışıklandırılıyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir Belediyesi,Alsancak stadının ışıklandırılması için bir Alman flrmaslyle dün mukavele yapmıştır.Alman firması,üç ay sonra ışıklandırma tesislerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor