Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • [İLHAN DEMİRELJ YA Mil RİI FTPİI FD Vcn' Jll,n *atanbul Jcin birinci derecede yeniliği otobüslerde kadın biletçiler olacaktır.MMIt Kadın biletçller «ayeslnd* otobUsIerdekl bâzı nahoş hâdiselerin ve ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • izmir'de yağmur lahribat yaptı Enkaz altında kalan bir çocuk öldü.Yağmurdan ^ursa'da dereler taşlı.Kıbrıs'ta da sel hasar yaptı İZMİR,HUSUSÎ' BİRKAÇ gündür devamlı yağan yağmur iki evin çökmesine ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] ÇOCUK DÜŞTÜ 5 yaşındaki Süha Erdem,açık pencere bakmak İsterken muvazenelin! mis ve 3 üncü kattan aşa-6l f jSe' ağır yaralanmıştır.Yukarı*^ Resimde küçük Sula Erdem'fct düştüğü pencer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • [İLHAN DEMİREL] flTflftSORİL KUSLfot »nttUUf yMİertnda on otomobilden ül zSjm JStteol 11* *a*e,ft' maklnert w biB-K*l küWy«tU X" alan LütfÛ Sanboga v Turan Karayajıı «olda)ülmU Od huşif rakaianmiB^ gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • FİLMDE BAŞROLÜ OYNAYACAK BİR EŞEK ARANIYOR İZMİR,HUSUSÎ Bir film şirketi,dün izmir gazetelerln« verdiği ilanda filmde bas rol oynayacak bir merkep «atın alacağını bildirmiştir.«Kabiliyetli merkep» sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • [İLHAN DEMffiEL] RnÇUNA Vatan gazetesinin mahkûm başyazarı Ahmet BUÇUI1M DKALCnUl Emin Yalman dün sabah da Tahrandan gelen uçaktan çıkmamıştır.Bu yüzden bir takım meraklılar kendisini boşuna beklemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • İranlı'yı ezen Amerikalı hapse mahkûm oldu WASHENGTON,A.P.Amerikalı bir hav» binbaşısı,trafik kazasında bir yayayı ezdiği için îran Adliye Mahkemesi tarafından 6 ay hap-»e mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Bayar'ın taltif ettiği D.P.li ihraç edildi ÎZMtR,HUSUSÎ Şikâyet kervanına katıldığı İçin İhraç edilen D.P.İller arasında Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi Başkanı Salih Kosova da bulunmaktadır.Kosova,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Bayar'ı karşılayan bir D.P.Mi öldü İZMİR,HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar,Ankara İzmir Ekspresine bağlanan Hususi bir vagon ile dün sat 18.15 de İzmir'e gelmiştir.Bayar'ın Uşak'tan geçişi sırasında' ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Kıbrıs'ta seçimler ekseriyet sistemi ile yapılacak LEFKOŞA.RADYO Kıbrıs Genel seçimlerinin ekseriyet sistemi ile yapılması hususundaki kanun,geçici hükümetin dünkü toplantısında ufak tefek değişiklikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • teni mm île Gövde gösterisi Adana'da olacak Başvekil'in gelişi dolayısiyle yarın ve öbürgün bütün vâsıtalar Belediye emrine alındı ADANA,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Menderes'in Adana'yı ziyareti münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • 84 milletin 829 müsabıkı arasında Türkiyeyi dünya ikincisi yapan millî ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR İŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez Lâleli,Kemalpaşa,Ağa Yokuşu No.14 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • POLİTİKACININ MACERALARI:^¦lUmmMiVr, ı-ı vmi.mm ^In n,rfif,7 v.SK":MOi?îM3«î/¦MMHI v mOİB^ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Uç milyon lira İstanbul ve Konya Ereğlisine çıkh Millî Piyangonun yeni yıl çekilişinde bir milyon liralık ikramiye de yine istanbul ile Bandırma'ya isabet etti YILBAŞI piyangosunun 3 milyon liralık bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • "1960,yıllardan sönük butlandı Regaib Kandili münasebetiyle bâzı eğlence yerleri tatil yaptı.Yılbaşı bu gece de kutlanacak YENİ Yıl dün gece Regaip Kandiliyle birlikte kutlanmıştır.Kandil dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • ÂID-I NURSÎ'NİN urumu inceleniyor Dahiliye Vekilinin başkanlığında dün gece uzun bir toplantı yapıldı SAID-I NURSÎ HAKKINDA DÂVA AÇILACAK t ANKARA,HUSUSÎ DAHİLİYE Vekili Namık Gedik'in başkanlığında,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • 34 milletin 329 müsabıkı arasında Tfirkiyeyi dünya ikincisi yapan millî ekibimizi yetiştiren Daktilo Sekreter Kursları ÖĞRETİR tŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Merkez Lâleli,Kemalpaşa,Ağa Yokuşu No.14 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • "1960,geçen yıllardan daha sönük kutlandı Regaib Kandili münasebetiyle bâzı eğlence yerleri tatil yaptı.Yılbaşı bu gece de kutlanacak YENİ Yıl dün gece Regaip Kandiliyle birlikte kutlanmıştır.Kandil d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Uç milyon ve Konya Er Millî Piyangonun yeni yıl ikramiye de yine istanbul lira İstanbul eğlisine çıktı çekilişinde bir milyon liralık ile Bandırma'ya isabet etti YCLBAŞI piyangosunun 3 milyon liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Bayar'ın taltif ettiği D.P.li ihraç edildi İZMİR,HUSUSÎ Şikâyet kervanına katıldığı İçin İhraç edilen D.P.İller arasında Türk Hava Kurumu tzralr Şubesi Başkanı Salih Kosova da bulunmaktadır.Kosova,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Bayar'ı karşılayan bir D.P.Mİ öldü HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar,Ankara İzmir Ekspresine bağlanan Hususi bir vagon ile dün sat 18.15 de İzmir'e gelmiştir.Bayar'ın Uşak'tan geçişi sırasında' kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Kıbrıs'ta seçimler ekseriyet sistemi ile yapılacak LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs Genel seçimlerinin ekseriyet sistemi ile yapılması hususundaki kanun,geçici hükümetin dünkü toplantısında ufak tefek değişiklikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • İranlı'yı ezen Amerikalı hapse mahkûm oldu WASHİNGTON,A.P.Amerikalı bir hava binbaşısı,trafik kazftainda bir yayayı ezdiği İçin İran Adlly* Mahkemesi tarafından 6 «7 hap-M.mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • Atmm [İLHAN DKM1REL1 «H"L0B,L KUŞLARI 2Z Sî^1^*111 a»lk»a*da cara çalan LütfÛ Sarıbo&a rt Tnran Karayat» solda)frusıa jakaiaamııUr.Suçlular adU makaı&Ur» tealim edilmişlerdi».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • [İLHAN DEMffiEL] DEF/I CUIlt Vatan gazetesinin mahkûm başyazarı Ahmet DUŞUNA BEKLENDİ emin Yalman dün sabah da Tahrandan «elen nçaktan çıkmamıştır.Bu yüzden bir takım meraklılar kendisini boşuna bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • FİLMDE BAŞROLÜ OYNAYACAK BİR EŞEK ARANIYOR İZMİR,husus!Bir ilim dün İzmir gazetelerine verdiği ilânda filmde bas rol oynayacak bir merkep satın alacağını bildirmiştir.«Kabiliyetli merkep» sahiplerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • AİD-İ NURSÎ'NİN durumu inceleniyor dahiliye Vekilinin başkanlığında lün gece uzun bir toplantı yapıldı SAID-I NURSÎ HAKKINDA DAVA AÇILACAK ANKARA,HUSUSÎ DAHİLİYE Vekili Namık Gedik'in başkanlığında,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • İzmir'de yağmur jahribat yaptı E kaz altında kalan bir çocuk öldü.Yağmurdan rsa'da dereler taştı.Kıbrıs'ta da sel hasar yaptı İZMİR,HUSUSÎ* BİRKAÇ gündür devamlı yağan yağmur iki evin çökmesine ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.01.1960
  • YENİ YİLÎNfil Gövde gösterisi Adana'da olacak Başvekil'in gelişi dolayısiyle yarın ve öbürgün bütün vâsıtalar Belediye emrine alındı ADANA,HUSUSÎ BAŞVEKİL Adnan Menderes'in Adanayı ziyareti münasebeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • HAFTANIN FİLMLERİ iLmCcac OkjXn BINNAZ Mümtaz Yener'in rejisörlüğünde çevrilmiş bir Atlas Film prodüksiyonu.Oynayanlar Belgin Doruk,Orhan Günsiray,Ömer Hayyam,Kadir Savun,Muzaffer Nebtoğlu,Serpil Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Doktorların gece nöbeti başladı NÖBETİ KABUL EDEN 78 DOKTORDAN 14' ü GECE 20'den SABAH 7'ye KADAR HASTA MUAYENE EDECEK Bu günden İtibaren,her gece 14 dok-tör gece nöbeti tutacaktır,lstanbulun 10 merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Kızın Boynundaki altınları çalmak istedi Kapıyı kırmak suretiyle içeriye girdiği bir evde uyumakta olan 14 yaşındaki bir kızın boynundaki altınları çalmak İsteyen bir hırsız kızın feryatları Üzerine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Belediye bir yılda 42 bin kontrol yaptı 1959 senesi içinde Belediye Zabıtası tarafından,42 bin 494 müessese kontrol edilmiş,9 bin kişiye peşin para cezası verilmiş,6555 ceza zabtı tutulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • TEŞEKKÜR Eşim Anuş Orak'ın âni hastalığını vaktinde teşhis ederek derhal tedavisine başlıyan ve kısa zamanda iyi eden Samatya Merhaba Caddesi No.9/2 de serbest çalışan Dr.ZEKt OZtT'e gazeteniz vasıtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Pek çok kıymetlerin mâna ve hüviyet değiştirdiği bu karışık dünyada;Riyadan,entrikadan vefasızlık,mefhumundan vareste;samimiyetin hakiki sembolü MASUM YAVRULAR!Sevgi,vefa,huzur senin hakkihdır.11 TESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • 11 11111 I 111111111111111 111111111111.111111 1111111 111111111 111 rı 111 I 11111 rı.11111111111111 11111111 M 1111 11 111111111 111 1.ı i 1111 111 1J1111 i BİRİNCİ GÜN DÜNYA âlem bir koyundan iki p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • ETİBANK Yeni Yılın Büyük Türk Milletine ve Muhterem Müşterilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diler.ETİBANK NOTi Muhterem Müşterilerimiz için hazırlâitan yeni yıl ajandalarının şubelerimizden alınması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 ölüm Korkusu Glenn Ford Gloria Grahame Türkçe.2 Vahşiler Tuzağı John Derek John Hodiak Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Ömer Hayyam Cornel Wilde Debra Paget Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • jlllınımımılllllıllllllllıılıflılll.Iilllllllılllllıııııııııııııııı imimi imimi ııı imı imi ıı.ıııınin ı n.imi Beraber ve solo şarkılar 13.00 Haber bülteni 13.15 Meteorolojiden haber 13.17 Hafif şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • r T E K S A N KOLLEKTtF ŞİRKETİ SU-SAYAÇLARI FABRİKASI Sayın Belediye,dost ve müşterilerinin Yeni Yılını klıtlar,başarılar diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • k**ü a T U l I t V Emin bir istikbale ^j kavuşabilmek için i!I I III ı :V n Pl-ÜiJ III,ir ı ı ı.v fi I İM T ti 1 I t I IJ II İlli ¦ıfk ili II İl t ıı «r 4 II M I t U.H I ıı ı» II İM I J «M I II 17 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • I O K K A $m/fa/a/r* ISKRA TÜRK TELEFON Ltd.Sti.L=DARFiLM HAN 40 GALATASARAY-İSTANBUL Tel.495200-441257 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • OĞLAK BURCU Tö [22 Aralık 20 Ocak] Sizi şahsen İlgilendirmeyen bir meseleye karışmamanız daha İyi olacak.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Dost ve yakınlarınız kendilerine karşı soğuk davrandığınızı düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Snz çalarak şiir okuyan halk şairi;Eski Türklerde kral.2 Ortak;Eskiden işaret vermekte kullanılan büyük davul.3 Uzak;Eksiksiz.4 Alafranga çörek;Birlikte yaşayan hayvan cemiyeti.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Yılbaşı yorgunluğunuzu YOSUN PAVYON Giderir,işkembe çorbası Otel-Restoran emirinizde Pendik Tel:53 48 00/89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • 'm m donanı ML mmJ HK& 1 '~jk jgy HAFTANIN İ FİLMLERİ lUtıecut okjûut,BINNAZ Mümtaz Yener'in rejisörlüğünde çevrilmiş bir Atlas Film prodüksiyonu.Oynayanlar Belgin Doruk,Orhan Günşiray,Ömer Havyam,Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • ffinSSMEffiEjEBI a «i r*.Emin bir istikbale t+kavuşabilmek için ti I 1.1 ı ı| İtil ı 11 4 I I f I I Kl5JC.ll II ı 1 I III,r-uVi ı ııı llf.1 ı aılı ı ıı i ı r I-III I,I f 4 ii.il ir «ııt I I III II K k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • E K.S Al KOLLEKTİF ŞİRKETİ SU SAYAÇLARI FABRİKASI Sayın Belediye,dost ve müşterilerinin Yeni Yılını kutlar,başarılar diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 I Haber bülteni 8.15 Şarkılardan bir demet 8.35 Müzikli sabah ge-E zintisi 8.00 Program ve kapanış.E 9.05 İkinci program 12.00 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • SOLDAN SAOA:1 Saz çalarak şiir okuyan halk sairi;Eski Türklerde kral.2 Ortak;Eskiden işaret vermekte kullanılan büyük davul.3 Uzak;Eksiksiz.4 Alafranga çörek;Birlikte yaşayan hayvan cemiyeti.5 Bir ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sizi şahsen ilgilendirmeyen bir meseleye karışmamanız daha iyi olacak.KOVA BURCU ı [21 Ocak 19 Şubat] Dost ve yakınlarınız kendilerine karşı soğuk davrandığınızı düşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • l/enipartiderhal'teslim I O K A SaatraJlarr^ fSKRA Ahizeleri TÜRK TELEFON Ltd.Sti.IL=OARFiLH HAN 40 GALATASARAY-İSTANBUL Tel.495200-441257 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • mtım 9r\1 Ü VS* «52 «s ffi TİCARET LÛ-$lL I T E X sANAY1 ve lıiiıiiiMP^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • TEŞEKKÜR Eşim Anuş Orak'ın ânl hastalığını vaktinde teşhis ederek derhal tedavisine başlıyan ve kısa zamanda iyi eden Samatya Merhaba Caddesi No.9/2 de serbest çalışan Dr.ZEKl OZİT'e gazeteniz vasıtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Pek çok kıymetlerin mâna ve hüviyet değiştirdiği bu karışık dünyada;Riyadan,entrikadan vefasızlık,mefhumundan vareste;samimiyetin hakiki sembolü MASUM YAVRULAR!Sevgi,vefa,huzur senin hakkındır.İnsanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Kızın Boynundaki altınları çalmak istedi Kapıyı kırmak suretiyle İçeriye girdiği bir evde uyumakta olan 14 yaşındaki bir kızın boynundaki altınları çalmak isteyen bir hırtı* kızın feryatları üzerine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Belediye bir yılda 42 bin kontrol yaptı 1959 senesi İçinde Belediye Zabıtası tarafından,42 bin 494 müessese kontrol edilmiş,9 bin kişiye peşin para cezası verilmiş,C555 ceza zabtı tutulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • oktorlarm gece nöbeti başladı NÖBETİ KABUL EDEN 78 DOKTORDAN 14' ü GECE 20'den SABAH 7'ye KADAR HASTA MUAYENE EDECEK Bu günden itibaren,her gece 14 dok-tor gece nöbeti tutacaktır.Istanbulun 10 merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • xı ııı mıımııııııı ıııııilııııımıııım ı mı mı mı I BİRİNCİ GÜN TN^ÜNYA âlem bir koyundan iki post çıkar-1/manın sevdasına düşmüşken,biz bir yılbaşından iki yazı neden çıkarmıyalun?Dün İ 1959 u uğurlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • tfuhti* kutlan alakaya mamı te$ekkü T eder «fad naBSBİ»3£3&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • ET Yeni Yılın Büyük Türk Milletine ve Muhterem Müşterilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diler.ETİBAHK NOT:Muhterem Müşterilerimiz için hazırlanan yeni yıl ajandalarının şubelerimizden alınması rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • Yılbaşı yorgunluğunuzu YOSUN PAVYON Giderir,işkembe çorbası Otel-Restoran emirlnizde Pendik Tel:53 48 00/89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.01.1960
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 ölüm Korkusu Glenn Ford Gloria Grahame Türkçe.2 Vahşiler Tuzağı John Derek John Hodiak Renkli Türkçe.ATLAS Tel:440835)Ömer Hayyam Cornel Wilde Debra Paget
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • TÜRKİYE *S BANKAS 4 30 ARALIK ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ 1000 lira kazananlar:1)İkramiye Dizdar Ankara)2)İzzet Gözübüyük Akay)3)Süleyman Krakullukçu Anaiartalar)4)Fahlre Börgrün Cebeci)5)Fikret Aracı iskap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • eşşsı,t-*f |ieiçily e İISVİÇREOEKYENİ ¦ITHJüL EDİLEN.KADIN ERKEK KOL SAATLERİ jcrieveri KADIN,ERKEK KOL SAATLERİ' SARCAR KADIN,ERKEK.ALTIN VE KAP-LAMA KOL SAATLERİ TIRAŞ MAKİNAUFI.ar» Kerjısmda BEYOĞJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • P?Ece Muhtırası 0v Armağanı »d Tam yarım asır bo yunca,aralıksız intişar eden ECE Muhtıraları,50 nci yıl armağanını sunuyor:ÇQ AFİTAP Müessesesi 50 yıllık koleksiyon t?v sahiplerine kıymetli tiy^ bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • İSTANBUL Sayın Halkın ve Müşterilerinin Yeni Yılını tebrik eder,hayırlı ve başarılı olmasını diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • [USI3] AMERİKALI GENERAL fCENTO ^«ta*Mİ yardımcılar heyeti Birleşik Amerika delegeliğine tâyin edinmi.ııınKü.1 UkUUnMU Korgeneral Rogers Ankara'ya gelmiştir.Korgeneral »lyaret bir çcfcıık koymuj ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • İllim 111111 âllll RENK renk çeşit çeşit,lüks,orta,külüstür arabalar dizilmiş büyük binanın kuvvetli ampullerle gündüz gibi aydınlanan muhteşem kapısı ön-ünde kepileri sırmalı kapıcılar,grumlar merdiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • YAHYA KEMAL MÜZESİ AÇILIYOR Yahya Kemalin müzesi 10 ocsk 1960 pazar,günü öğleden Sonra saat 14 de Fatih camii karşısındaki Bnşkurşunlu medresesinde açılacaktır.Merhumdan kalan eşya ve eserler veresesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • KAMERUN BUGÜN İSTİKLÂLE KAVUŞUYOR j» londra,radyo Bugün istiklaline kavuşmakta olan Fransız Kamerunu'nda dün çarpışmalar olmuş,30 kişi öluıüş ve birçok şahıs yaralanmıştır.Hâdiselere kapatılmış olan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • İstanbul Umum Ayakkabıcılar Kooperatifi Sayın Müşterilerimizin Yeni Yıllarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz-ŞUBE:PERAKENDE Anafarlalar cad.No.187 Tel:13662 ANKARA MERKEZ:TOPTAN Çarşıkapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • SEZA!ÖNER MÂDRÂ ZEYTİN YAĞI ve SABUNLARI Galatasaray gibi e!H beş yaşındadır.Fenerbahçe gibi sevilir.Israrla arayınız.Temizlik ve sıhhatte şampiyon olursunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • GAZI HAHIDIYENtN ŞANLI MACERALARI KİTAP HALİNDE ÇIKTÎ CAMALEDDIN SARAÇOGLU'nun yazdığı bu kitapta zamanının en cüretli harb gemisi olan «HAMİDIYE» nin ve kahraman süvarisi RAUF O R B A Y'm maceraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • Sayın Halkımızın yüksek tecrübeline mazhar olan YENİ KARAMÜRSEL MÜESSESESİ dost ve müşterilerine yeni yılın hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ve tebrik eder.NURİ GÜVEN illllilllii:559999999999999? 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • Tahsin Demiray,birleşme ile ilgili toplantıda Bölükbaşmın yaptığı konuşmanın tele alındığını söyledi Münfesih Türkiye Köylü Partisi Genel Başkanı Tahsin Demiray,dün «Sözünü yerine getirmeyen C.K.M.P.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • [US1SJ AUCDÎVAI I rEilCDAl CENTO daimi askeri yardımcılar heyeti Birleşik Amerika delegeliğine tâyin edi-JMlEnlItALI UkflCrlAL jrn Korgeneral Rogers Ankara'ya gelmiştir.Korgeneral Rogera dün Anıt Kabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • İSTANBUL BANKASI Sayın Halkın ve Müşterilerinin Yeni Yılını tebrik eder,hayırlı ve başarılı olmasını diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • ÜRKİYE turkiye bankasi 30 ARALIK ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ:6 Daireli Bir Apartmanın Tamamını,19 Apartman Dairesini ve 30 adet 5.000 liralık para ikramiyesini kazanan ve dün bu gazetede yayınlanan 50 kişili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • Köylü Partisi C.K.M.Phakkında dâva açıyor Tahsin Demiray,birleşme ile ilgili toplantıda Bölükbaşınınyapiığıkonuşmanın tele alındığını söyledi Münfesih Türkiye Köylü Partisi Genel Başkanı Tahsin Demira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • İstanbul Umum Ayakkabıcılar Kooperatifi Sayın Müşterilerimizin Yeni Yıllarının hayırh ve uğurlu olmasını temenni ederiz ŞUBE:PERAKENDE MERKEZ:TOPTAN Anafartalar cad.No.187 Çarşı kapı Ay dm Saray Tel:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • SEZAİ ÖNER NADRA ZEYTİN YAĞI ve SABUNLARI Galatasaray gibi elli beş yaşındadır.Fenerbahçe gibi sevilir.Israrla arayınız.Temizlik ve sıhhatte şampiyon olursunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • GAZt HAMİDİYENİN ŞANLI MACERALARI KİTAP HALİNDE ÇIKTI CAMALEDDIN SARAÇOGLU'nun yazdığı bu kitapta zamanının en cüretli harb gemisi olan «HAMİDIYE» nin ve kahraman süvarisi RAUF ORBA Y'ın maceralarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • Sayın Halkımızın yüksek tecrübesine mazhar olan YENİ KARAMÜRSEL MÜESSESESİ dost ve müşterilerine yeni yılın hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ve tebrik eder.NURİ GÜVEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • 50 Ece Muhtırası w Armağanı Tam yarım asır bo yunca,aralıksız intişar eden ECE Muhtıraları,50 nci yıl armağanını sunuyor:AFİTAP Müessesesi 50 yıllık koleksiyon sahiplerine kıymetli birer hediye verece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • İSTE sizi yıllarca I tat ırlatacak hediye f 1 2 3 ISViÇREOERYENi İTHAL EDİLEN.ÂNGELü KADIN ERKEK KOL SAATLER)Scriefieri KADIN.ERKEK KOL SAATLERİ' SARCAR KADIN.ERKEK,ALTIN Vfe KAP-UMA KOL SAATLERİ İM A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • ŞAHANE KADIN SEVİM ÇAĞLAYAN BÜYÜK SÜRPRIZILE Yarın Akşamdan itibaren yalnız KAZABLANKA GAZİNOSUNDA Her pazar saat 13 de Aile matinesi Masa angajmanı Tel:44 62 12 44 38 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • f TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bir mülakat RENK renk çeşit çeşit,lüks,orta,külüstür arabalar dizilmiş büyük binanın kuvvetli ampullerle gündüz gibi aydınlanan muhteşem kapısı önünde kepileri sırmalı kapıcılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • KAMERUN BUGÜN İSTİKLÂLE KAVUŞUYOR LONDRA,RADYO Bugün istiklâline kavuşmakta olan Fransız Kamerunu'nda dün çarpışmalar olmuş,30 kişi ölmüş ve birçok şahıs yaralanmıştır.Hâdiselere kapatılmış olan Kamer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.01.1960
  • YAHYA KEMAL MÜZESİ AÇILIYOR Yahya Kemalin müzesi 10 ocak 1960 pazar günü öğleden sonra saat 14 de Fatih camii karşısındaki Baskursunlu medresesinde açılacaktır.Merhumdan kalan eşya ve eserler veresesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • CİSCO KİD JOSE SAUNAM RPO:REBÖI &ANÇO DÜŞÜNÜRKEN İÇEIZJYG BÎR.ADAN GİRER-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • «n pop SSSrı vO M HK M wwv w im* POQP BANKADAN 3ffl_Di.PARASI KAl-AAA/VMÇ.1*9 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • KAZOVAfe^ MAĞAZASI Â Dost ve müşterilerine hayırlı,sıhhatli ve neş'eli bir yıl temenni eder.Şişli Site Sineması altı No.11 Tel:48 73 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • TEPEBAŞİ GAZİNOSU Sayın dost,müşteri ve san'atkârlann yeni yılını kutlular.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • AZIM ANBARI j HASAN BATUR ve OĞLU ENVER BATUR ŞİRKETİ Sayın müşteri ve dostlarının yeni yılını tebrik eder hayırlı İşler ve saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • ARSIN UYGUN MÜESSESESİ Dost ve müşterilerinin yeni yılını en iyi temennileri ile tebrik eder.Austin Perkins yedek parçaları ithalâtı ve ŞAMPİYON mantar conta imalâtı Tel:47 15 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • CERRAHOGULLARI Umumî Nakliyat,Vapurculuk ve Ticaret T.A.Ş.Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını kutlar ve basanlar diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • yarın akşamdan itibaren meşhur Fransız şantözü DANY DAUBERSON Rezervasyon için Tel.62 40 01 den 125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • İLÂN Sene sonu dolayısiyle,bütün Şubelerimiz 2 OCAK Cumartesi günü de KAPALI kalacaktır.Kıymetli müşterilerimize arzederiz.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir NABOKOV Türkçesi:Oğuz HALÛK 44 «Buz üzerinde yıldırım gibi sağa sola kaymaları akıl durdurucu bir ğey» dedi.Elisabcth ona düşünceli bir tavırla baktı.Sonra kızına dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • MUSİKİMİZDE MAKAM SADEDDİN HEPER I mıııı im Musikimizde bugüne kadar kullanılmış ve hâlen de kullanılmakta olan makamlar pek çoktur.Makam-j lan evvelâ şu şekilde tasnif ederiz.1 Esas makam.2 Şed makam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.01.1960
  • Aziz Atatürk'ün fcj 11 T 111£ B ü y ü K Eseri W U I U SSfe İstanbul şartlarının Halife ve' Padişah ile,ne açık ve ne de özel ve gizli temasa müsait olmadığını anlatmaya çalıştım.Böyle bir temastan ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • Şanslı KnıpD Salnt Morltz'de Süreyya İle beraber gezerken görülüyorlar.IA.P.J Şanssız âşık Orsini Roma'da Süreyya ile bir otomobil gezisinde görülüyor.Süreyya karşısında Krupp Orsini'den daha şanslı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • İSTANBUL BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 30 ARALIK Keşidemiz Umum Müdürlüğümüzde Noter ve kıymetli müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır.Kalamıştaki Apartman Dairesi ANKARA Şubemiz müşterilerinden 10566 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • V.LAVRENDOĞLU ve Şs!ŞARAP EVİ Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını kutlar saadetler diler.15999999999999999999999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • ZEKİ KAVİ Elektrik Malzemesi Ticarethanesi Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını tebrik eder.Yeni telefon numaramız:44 94 64 49999999999999999999999999992
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • ÇİFTE KARTAL MAKARNA FABRİKASI SAHİBİ VİKTOR KAZİLAS DOST VE MÜŞTERİLERİNİN YENİ YILINI KUTLAR.59999999999999999999999999999 ?999125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • MUHTEREM HALKIMIZIN YENİ YILINI HAYIR VE BAŞARI TEMENNİLERİLE TEBRİK EDERİZ.DOGUBANK Türk Anonim Şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • ogubuk ıs Odaların satışının sonu alınmak üzere IUHTELÎF %25'i P BAKİYESİ 3 SENE TAKSİTLE SATIŞINA 4.1.1960 GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLANACAKTIR.F İ A T LAR I TL 90 75 60 48 43 000 000 OOO 000 000 Miktarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • ımııııif Uf mıııjb^ SANLIK Ytİ AY'A LK Ş T I ARTIK Ay,btıdtr,Mm adamlarının asırlardan beri kendiler yakın saydıkları peykimiz,Amerika,A\»a kıt'alan kadar bizlerin,yani dünyalılarınd Amerika İle Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • Milliyet heml olduğu gibi bu yıl da «Yılın Adamı» ve «Yıhn Hadisi» ni seçmiştir.Milliyet Neşriyat Komitesi yıhn son gütinde yaptığı toplantısında bu seçim için evvelce ileri sürülmüş adayları ve son g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • B A L L Y BALLI MADENÎ EŞYA FABRİKASI Bally Tepsileri ve mutfak eşyası Pek muhterem müşteri ve dostlarının yeni seneyi sıhhat,neş'e ve refahla geçirmelerini temenni eder.Telefon:22 60 76 22 89 21 Kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • ÖZFER ÇELİK EŞYA FABRİKASI Sayın akraba,dost ve müşterilerinin yeni yılını tebrik eder sıhhat ve saadetler diler.MAHMUT ÖZFER 9999945
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını kutlar sıhhat ve saadetler A:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • ASFER TİCARET VE SANAYİ LDT.ŞTt.Sayın müşteri ve dostlarının yeni yılını tebrik eder.1199999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • Satılık yakak Tahta frçası Müı-aca Tel:71 «6 Sİ v.55 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.01.1960
  • TÜRK MI tOERLIBNl Kaynak Elekdları Devlet Demir Yollairklya Demir ve Çelik fşletri.diğer resmi ve hususi millerin emniyetle kullandığ OERLIHN Kayna Elektrodhı Siz de tecrübe iz OaiUMİM bllâbedel Udidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.01.1960
  • NEVTRON TRANSİSTO P* A*T£N RADYO FABRİKASI YENİ SENEYE BÜYÜK YENİLİKLERLE I TÜRKİYEDE İLK DEFA EMPR 7 TRANSİSTOR ve 2 DİOI KUVVETLİ VE DOLGUN SES 4 AYDA 1 LİRA PİL SARFİYATI jl 3 VATLIK OVAL HOPARLÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • Ev.Büro.Otel Gf£^)'W Fabrika ve Laboratuarlar Yükıek mukavemetlidir.Z n,renk L etme,y,k0n"-Asitlerden müleenir olmoı.Haiorot bor.nd.rmaz.Elâstikdir,tatbiki kolayd.r.Fevkalade ekonomiktir."VİNYLEX;KONF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • os Sağlamlığı ile dünyaca şöhret kazanmış 1960 yılının çeşitli partileri geliyor.TUtfciye umumi Distribütörü:ÇİFTÇİLER TİCARET T.A.Ş.şişli Hal askârgazi Cad.342 Tel.adresi ÇİFTÇİLER İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • o o t-Ü GRAN-DÜ$E Ym Co*of SttAiA GRAN-DÜSE çoraplar imâl!edenler daima dünya çod imalâtı tekniğinin öncüleridir Böylece,her sene,en yüfek kaliteden,zengin bir çorapeşidini arzedebilirler.GRAN-DÜŞE ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • Nebatî Margarin Yağı Fabrikası Yeni yılınızın mes'ut ve başarılı olmasını temenni eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • O ı~ ıi—r» *ı Sayın dost ve müşterllerimia Yeni Yılmı tebrik eder ANKARA PAZARİ BAKLİYESİ Taksim)?999998
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • A.ve H.APİKOĞLU KA3EŞLER SUCUK ve SALAM FABEALARI Sayuı dost ve müşterilerinin yeni yılkutlar,Saadetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • r=Taksim Lamartin oaddesi 28/1 İbul 3=Sayın dost ve müşterilerinin yeni ru kutlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • Sayın Sanayici Ev Ve ApartmarahfpSerine 1 Ocak 1960 tadilinden itibaren istediğiniz c elenmiş,parça,ceviz en temiz kömürü Demirci Madencilik Un Şirketinden en ucuz ve garantili olarak temin edebileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • HÜRBAŞ MJESSSESİ Sayın dost ve müşterilerini!i yılını kutlar başarılar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • LİON-MELBA Çikolata ve Şekerleme Fabrikaları Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını kutlar.Saadetler diler.804021545283303?73 377373604337893748?8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • TEBRİK jSg I Adapazarı Ekispres Nakliyat Anbarı Sayın dost ve müşterilerinin j yeni yılını kutlar hayırlı seneler diler.Mor:istanbul Kantarcılar Tel:27 12 32 5+
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.01.1960
  • BRAUNS TÜRK EKSPORT DUSSELDORF bütün dost ve müşterilerinin yeni yilini tebrik eder.II BRAUNS TÜRK EKSPORT istanbul'da tstiklâl Cadd.Ktictık iş Han 66/1 2 dalma emrinizclcdir.ORTAÇ Tel.44 57 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • Ankara Güneş Umumî Nakliyat Anonim Şti.BOZCAADA ŞARAPÇILIK ANONİM Şiî.GÜNEŞ SANAYİ LIMITED Şti.Taşıt İşletmecilik Limited Şti.ve Destek Koliektif Şti.Zeynel Gündoğdu ve Kardeşleri Cümlenize hayırlı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • PAKSOY TİCARET v* SANAYİ İŞLETMELERİ Ltd.Ort TELEFON:44 10*4 wımMMim;4' iLANClfjR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • İKBAL KOCAELİ HAKLİY Sayın dost,Müşteri ve Ajanlarının yeni yılını candan tebrik eder.Sağlık ve başarılar diler.Adres* İstanbul,Kantarcılar Odunkapı sokak No.10 Telefon:22 20 43 22 30 84 22 02 53 m ll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • Milliııefl Sahibi".ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • Ç MİLYON LİRA İSTANBUL E KONYA EREĞLİSİNE ÇIKTI t Baştarajı Birincide 910908 945456 960526 966058 lira kazanan numaralar:038396 041603 059577 070224 073017 276411 154529 197658 245768 314864 318124 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • G.SARAY KONGRESİ YARIN YAPILIYOR Galatasarayın fevkalâde kongresi yarın saat JU.30 da lisenin konferans salonunda yapılacaktır.Sadık Giz'in âni olarak adaylıktan çekilmesinden sonra lidersiz kalan cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • "1960,GECEN YILLARDAN DAHA SÖNÜK KUTLANDI t Baştarajı Birincide rimize ötedenberi kılavuz olmuştur.Bünyemizin bu feyizli hususiyetinin 1960 yılında amelî,müsbct basarılar temin etmesi samimî dileğimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • Kapıyı açık bulan mahkûm kaçtı MALATYA,HUSUSÎ Darende İlçesi Cezaevinde bulunan Salih Sağlam,gardiyanın kapıyı kilitlemeyi unutmasından İstifade ederek gece firar etmiştir.Salih kısa zamanda yakalanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • BİR TAVZİH Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği îkincl Başkanı Seyit Sultan Mansıır'dan aldığımız bir tavzih mektubunda,kendisiyle ilgili bir boşanma haberinin yanlış aksettirildigini bildirmiştir.Tavzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • YILIN SPORCUSU t Baştarajı Sekizincide 6 Lefter KüçüJcandonyadls 34425.7 Kaya Köstepen 31213.8 Şenol Blrol 25342.9 Gül Çiray 14301.10 Recep Adanır 13111.Her sene olduğu glb!bu yıl da cYILIN SPORCUSU»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI TAŞ.MÜDÜRLÜĞÜNDEN DEPO KİRALANACAKTIR Asgarî 20X25 eb'adında veya daha büyük olmak üzere deniz kenarında ve deniz vasıtalarının yanaşmasına elverişli keza kara irtibatı bulunan dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • TAKSİ SAHİPLERİNE:1958 damgalı taksi saatleri sahiplerinin,Ölçüler Kanunu gereğince 1960 yılı damgalarmı yaptu-mak üzere,4/1/1960 29/2/1960 tarihleri arasında Ölçüler Başkontrolörlüğüne müracaatla mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • rHtCRÎ CUMA RUMİ 137» 1 1375 Recep OCAK K.evvel X 19 6 0 1» VAKİ T vasat!EZANİ Gilnes 7.28 2.36 Öğle 12.17 7.27 İkindi 14.37 9.47 Aksaır l 16.50 12.00 Yatsı 18.28 1.38 İmsak 5.40 12.49 1 mi 1 ılı ı ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • Makine Mühendisi Alınacaktır Fabrikamızda istihdam edilmek üzere askerliğini bitirmiş bir makine Mühendisi alınacaktır.Yaş 25 35 arasmda olmalıdır,ilgililerin yazı ile tercümei hallerini,varsa evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • KİRALIK DEPOLAR Salı Pazarı Hanı Yeni Gümrük Antrepoları karşısında Müracaat:Han kapıcısı Tel:22 48 86 27 48 17 o—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • STAR KANYONLARI WARSZAWA PİKAPLARI NİSA OTOBÜS ve FURGONETLERİ ZUK KAMYONETLERİ Türkiye Umumi Mümessili ve yegâne İthalâtçısı KUK KOLLEKTİF ŞİRKETİ Şişli Meydanı 368/1 Tel:47 12 14 Saym müşterilerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • TOMBAK AKARYAKIT TİCARET EVİ OHENNES TOMBAKÇI Akaryakıt ve bilûmum makine ve motor yağları nakliyat ve taahhüt işleri:ADRES:Bankalar caddesi Banka sokak Yarman Han kat 3 No.16 GALATA Tel:Ev:71 65 01 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ PÜNYJÜİN EN SAĞLAM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14 İstanbul 7719
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • MEMUR ARANIYOR AKSU İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş.Muhasebe Servisinde İstihdam etmek üzere Ticaret Lisesi mezunu genç bayan memur aramaktadır.İsteklilerin Bakırköy Osmaniye Aksu Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • RIFAT SUBAŞI ve ORTAKLARI Koli.Şti Kâğıt ve Matbaa Levazımatı Ticarethanesi Sayın dostlarının,müşteri ve meslekdaşlarının yeni yılını' kutlular ve saadet dolu bir yıl olmasını diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • A R S L A N TUĞLA ve ATEŞ TUĞLASI FABRİKASI Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını tebrik eder,başarılar diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • SAID-I NURSÎ'NİN DURUMU İNCELENİYOR t Baştarafı Birincide kitabında tekke ve zaviyeler kanununa aykırı hareket ettiği bildirilmektedir.Saidl Nursî hasta olduğunu söylediğinden savcının kaldığı otele g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • ANKARA SİGORTA Şti.Sayın dost,müşteri ve meslekdaşlarınm yeni yılını tebrik eder,başarı ve saadetler diler.Galata İstanbul 949128735752
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • OTO YEN!İSTANBUL TALHA ERTETİK Oto alım satım ve her eb'at lâstik satış yeri Akraba Dost ve müşterilerimin Yeni yıllarını kutlar hayırlı iğler temenni eder.Talimhane Şehltmuhtar Cad.62/1 Tel:483589 Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • ELMO TRİKO Dost ve Müşterilerinin yeni Yılını tebrik eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • Yeni Yılınızı Tebrik Eder SİTE SÜET ve KURU temizleme I YAMAFABI KASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • İstanbul Liman Başkanlığından:Haliçte Eyüp ve Sütlüce vapur iskeleleri arasına mevsul hattan itibaren Kâğıthane cihetine doğru dip tarama ameliyesine başlanıldığından,ameliyenin devammca geçide serbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • DEZİBE Yemek Aperitlf ve Pasta salonları sayın dost ve müşterilerinin yeni yıllarını kutlular sıhhat ve başarılar temenni eder.Adres:Şişli Halaskârgazi caddesi No.366 Tel:47 17 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • MİLLİ FİLM Sabahattin TULGAR Sayın eş,dost ve Meslekdaşlarının yeni yılının uğurlu ve hayırlı olmasını temenni eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • ELEMAN ALINACAKTIR Fabrikamız Boyahanesinde şef olarak yetiştirilmek üzere askerliğini yeni bitirmiş ve tercihan kimya branşında bilgi sahibi lise mezunu genç alınacaktır.Yazı ile müracaat edilmesi.HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.01.1960
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KURTULUŞ son durakta geniş manzaralı,yeni 7 daireli apartıman veya iki oda,hol,banyo,mutfaklı daireler.İş saatinde Tel:44 99 88 Bayan Daskala müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.01.1960
  • Ankete 424.302 kişi katıldı ve Nasmi 91510rey aidi* Can ikinci,Metin üçüncü,Özgüden dördüncü,Akbaş beşinci oldu Gazetemizin her sene tertiplemekte olduğu «YILIN SPORCUSU» anketi bu yıl da 20 Aralık 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.01.1960
  • BAV0 Boksta ferdi kaabiliyetlcrl füphe götürmeyen bir avuç amatörü-¦»URi» mü2 İştirak ettikleri şampiyonalarda,Türk boksunun aesinl dünyaya duyurmaya muvaffak oldular.Mayı* içinde yapılan Avrupa Boks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.01.1960
  • 1959 'ntDO' branşında en büyük başarıyı Avrupa milli "Wfc takımlar şampiyonasında Romanya'yı 2-0 mağlûp ederek kazandık.Mithatpasa stadında yapılan ve takımımızın özcan İsmail,Basrl Mustafa,Naci,B.Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor