Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Vekil,CKMP liflerlerinin DP içinden ayrıldığını söyledi Samsun kongresinde bir delege Cuma namazı için dairelerin tatil edilmesini istedi SAMSUN,HUSUSÎ S Ç yıl fasıla ile yapı-U lan D.P.II kongresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Şet M;l AS AF UÇAR] SOSYAL Hİ7MFTI FR IffiNFFRANQI Sos-vaI hizmetler konferansı dün Ankara'da çalışmalarına baş-Mfc ffVUnrKnHEiai lamıştır.Reisicumhur Bayar'ın da hazır bulunduğu toplantıda Meclis Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Âyin yapan 17 Nurcu yakalandı Bursa'da mahkemeye verilen Nurculardan dördü tevkif edildi.Sanıklardan birinin teşkilâtçı olduğu açıklandı BURSA,HUSUSÎ POLİS,evvelki gece âyin yapan 17 Nurcuyu yakalamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • 40 SENE OLDU [ASAF UÇAR] Aziz Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 40 inci yıldönümü dün Ankara'da kutlanmıştır.Ankara Valisi,milletvekilleri,belediye meclisi üyeleri ile kalabalık bir halk kitlesinin dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • BİR CHP KONGRESİ İKİNCİ DEFA DAĞITILDI Cebeci kongresine,bilâhare Validen alınan izin üzerine devam edildi ANKARA,HUSUSÎ BÎR ay önce başkanlık seçimi yüzünden çıkan kavga sebebiyle yarıda kalan CHP.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • ÖZDEMİR GÜRSOY] VII D ACI UA7IDI llM ^übafinın yaklaşması münasebetiyle oyuncak IILDAŞI llA&llfLIUI Batışları oldukça artmıştır.Yalnız fiyatların cok Yüksek olusu Köze çarpmaktadır.Resimde oyuncak seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Vatan mes'ullerine verilen mühlet bugün bitiyor Yalman henüz yurda dönmedi.Tirali ve Akpınar mehil talehinde bulunacak Amerikalı gazeteci Pulllam'ın bir makalesini İktibas ettikleri İçin mahkûm edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Hocalar,fakirlerin cenazesine gitmiyor SÖĞÜT,HUSUSÎ Hocalar,fakir kimselerin cenazelerine gitmemektedirler.Son olarak da Balaban mahallesi halkından,Halil Kölenin cenazesini yıkayacak hoca bulunmamış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • asın affı için bir karar yok Adliye Vekili Encümende S yıl içinde 25 gazetecinin mahkûm olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ ADALET Vekili Esat Budakoğlu,Bütçe Encümeninde,5 senede 25 gazetecinin mahkûm old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Başvekil,şehrimizdeki Vekillerle görüştü Başvekil Adnan Menderes dün Park Otelde bâzı kabine üyeleriyle uzun müddet görüşmüştür.Toplantıda Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Başvekil Yardımctsı Meden!B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Hatay'da bir öğretmen falakaya yatırılmış Savcının emri ile karakola götürüldüğünü iddia eden öğretmen hastahanede H İSKENDERUN,HUSUSÎ ATAY'ın Hassa kazası ortaokul öğretmen vekili Etem Korkmaz'rn,jan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • SİS YÜZÜNDEN SUVAT VAPURU DA KARAYA OTURDU Şehit Hatlarının Suvat yolcu vapuru da sis yüzünden sabah Kınalıada önlerinde karaya oturmuştur.Saat 5.30 da Büyükadadan kalkar» Suvat,Kınalıada iskelesine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • mi V*:""¦41![ÎLHAN DEMİREL] Kalkavan firmasına ait 6 bin tonluk Mete şilebi.Kaptan Mehmet Hantal,İngiliz gemisinin birden sislerin arasından çıktığını ve sancak tarafından Mete'ye çarptığını söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • [ÎLHAN DEMİRELJ Carronpark şilebinin çarpışma sırasında ezilen burnu.Mete şilebinin kaza sırasında ezilen borda kuşağı.Gc-Geminin sefere devam edip edemeyeceğine tekneyi mu-minin sahipleri,batmaktan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • Dünyada Bflyük Gürültülere ve Hâdiselere Sebep Olan "Lady hatterley'in âşığı ¦fi Romanının Yazarı D.H.LAWRENCE'nin En Güzel Eseri ttâULLARve SEVGİLİL mauna ciltli 12,5 L &V,n e v i ŞAHESER ROMANUR ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1959
  • lçtimada seçim hazırlığı ve parti içi meseleler görüşülecek.Haysiyet Divânına verilen başka mebus olmadığı açıklandı ANKARA,HUSUSÎ CTT "Q GENEL MermX.1«JL m kezi Başkanlarının iştirakiyle teşekkül ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • Sevgili Milliyet Okuyucusu,Bugün,aziz arkadaşım Abdi ıpckçi'nin sütununda Onun nıuaı ini olarak misafir bulunuyorum.Birkaç haftaya kadar sizlere kafusacak olan arkadaşımızın uzun tamandır Amerikada bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • Levent'te lüks bir randevu evi basıldı Dün sabaha karşı Levent'te Amerikan barlı lüks bir randevu evi basılmış ve iki çift suçüstü yakalanmıştır.Yakalanan genç kadınlar,ev sahibi Vasfiye tarafından ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • Ahırlar için tek semt ihdas ediliyor Şehir içinde dağınık bulunan ahırların bir yerde toplanmasına karar verilmiştir.Belediye,ahırların toplanacağı mıntakaları tesbit edecektir.Bu işler ikmal edilince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • Çöpler yakılarak imha edilecek Vilâyet Hıfzıssıhha Meclisinin son toplantısında.Karasineklerin üremesine mani olmak için çöpler gömülerek değil,muhtelif semtlerde tesis edilecek fırınlarda yakılarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • V.NUHUNı ANKARA MAKARNASI ATAN KAZANIYOR.TARAFTARLAR ARASI SPOR BİLGİ YARIŞI AKSAM ı saat-18.30 da i.ianbu,adyosunda Galatasaray Beşiktaş Programı tertipleyen:Vadm,JUMam,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • F.Bahçe'de halk gazinolar kurulacak Belvü gazinosunun bulunduğu sahada yapılacak kulüp,gazino ve turistik pansiyonlar için plân hazırlandı Fenerbahçede,Belvü gazinosunun bulunduğu saha için imar plânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • Hanımlar tarafından çok beğenilen ve İsrarla aranan KULA KADIN KUMAŞLARININ,Bütün yeni çeşitlerini yeni açılan EROL MAĞAZASINDAN temin Ayrıca Erkek ve Kadın kumaşlarının en yeni ve en Fantazi çeşitler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • MEMUR ARANIYOR OSMANLI BANKASI A.ğ.İstanbul için:Otuz yaşından yukarı olmamak üzere lise mezunu,askerliğini yapmış ve ecnebi dil bilen Türk memurlar ile ayrıca ecnebi dil ve tercihan daktilografi de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • ViNYL FABRİKASINDAN TAVZİH Bâzı mağazaların VINYLEX ismi altında başka firmaların mamullerini satmakta oldukları istihbar edilmiştir.Piyasada gördüğünüz her cins sunî deri,yer muşambası,bavulluk,çanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • Sayın Doktorlara MEDINAL Tablet SCHERİNG eczanelere kâfi ımiktarda arzedilmiştir.Birleşik Alman tlûç Fabrikaları T.L.Ş.Tevzi ve propaganda:Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd.ŞtL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • HULKİ SANER takdim eder AŞK RÜYASI MUZAFFER TEMA Holivut dönüşü ilk filmi)AHMET T.TEKÇE SUPHİ KANER NİLÜFER SEZER ve MUHTEREM NUR ANKARA:28 Aralık 959 dan itibaren Büyük,Cebeci,Nur ve Seyran Sinemalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • KONAK SİNEMASI Yarın akşam saat 9.30 dan itibaren 3 DÜNYA GÜZELİ Los Girls)Renkli Sinemaskop GENE KELLY MİTZİ GAYNOR KAY KENDALL Seanslar:12.30 2.45 5.7.15 Gece 9.30 Tel:48 28 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • HM.m,m,m.mm.m.mm.mm.f İSTANBUL i 7.27 Açılış ve program 7.30 I Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haber bülteni 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.1 9.05 İkinci progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • SOLDAN SAGA:1 iki memurun kendi istekleriyle yerlerinin değiştirilmesi;Tersi şöyle böyle mânasına.2 Hindlstanda kutsal sayılan bir hayvan;Hastalıklı Eski dil)3 Gerçek olmıyan;Ayın etrafındaki ışık çen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bu hafta içinde aşk veya dostluk bağınız kuvvetlenecek.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] İşten yana dolu bir gündesiniz ama yine de işinize karşı İsteksiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • y0^ M r& CO CO EMNİYET emen alayUrsiniz.EMNİYET SANDIĞI'nda Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı olanlar yaşları ne olursa olsun yirmi yıl boyunca 500 Liraya kadar Aylık Gelir ikramiyelerini üç yıl beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • Otomobil Motor Radyo Elektrik Kitapları T.L.Otomobil Ansiklopedisi 60.0 1959 Otomobil Yıllığı 22,5 Şoför Ehliyet İmtihanı 3,5 Motorlu Vasıtalara Ait Temel Bilgiler 3 Otomobil Tamir Tekniği 12,5 Motor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • İNCİ ÖZKAN İle ALTAN ZİREK Nişanlandılar ŞİŞLİ 27/12/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • ORTAK ARANIYOR Halen faaliyette bulunan bir Şirket çok kârlı işi için bir ilâ iki milyon lira sermaye koyacak ortak aramaktadır.Müracaat:Telefon:48 14 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:14 25 62)1 İntikam Yolu Burt Lancaster Joanne Dru Renkli Türkçe.2 Cinayet İzi Richard Denning Türkçe.ATLAS Tel:440835)Aşka Susayanlar Mylene Demongeot Henri Vidal Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • 0 ZEYTİNBURNUNDA oturan Dinçer Kıvılcım,Hasan Yalçın ve Ahmet özel adlarında 14 yaşlarında üç çocuk hırsızlık suçu ile Adliyeye verilmişlerdir.Sanıklar,Zeytinbumu'nda dört ev ye bir kahveye girmiş,çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • İlikli iM^İMİlLiâl^l^Isâ İkinci nişanlısiyle gezerken birincisi tarafından suçüstü yakalanan kız mahkemeye verildi îki ayrı gençle nişanlı bulunan A.adında bir genç kız hakkında «dolandırıcılık» tan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1959
  • o j Mektuplara cevaplar T^ GÜNAY Alü,aynı mektubu imzalamış on ıjj kişi,H.İ.G.ve telefon eden okuyucular:Bizim fıkra sütununun basma resim konmasına ben zâten ötedenberi muarızım.Dünyada E en sevmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • ucalarına Hayat mecmuası 1960 cildine tekrar 1 numaradan başlayacaktır.Renkli ve yaldızlı duvar takvimi,renkli Atatürk tablosu,renkli sinema romanı ilâve siyle 1 Ocak Cuma günü çıkacak olan Hayat mecm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • AİLENİZE HEDİYE İstanbul' un en güzel sayfiye yeri Mecidiyeköy' ünde 16 ay içinde 3 gurupta 930 daireyi ikmal eden GÜVEN EVLER Blok Site İnşaat Koli.Şti.NİŞANTAŞINDA,OENIZ GÖRÜR,MANZARALI MUTENA ARSAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • EsjmşfflBaaECEimnınssEi Yeni Yıl 'a ağız tadile girmenin ve davetlilerinizi memnun etmenin en iyi çaresi,yılbaşı sofranızı birbirinden renkli,birbirinden nefis ve lezzetli 5O çeşit TÂMEK memulu ile do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • İ^machHhI rAH PASAMll,VEtİlBELA TiBZEP BU R&&A&&:îUfcHAN SEN MASAYIOjİcN "ÎHJAAL ETTİN.BURA"DA "DUR EMftETMEfciKCE BÎB.V£Cf WPlADAMiyAO^lN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • ı»«M.ı ni [İLHAN DEMÎREL] AYGÜN'ÜN TETKİKİ Bcledi e reisi Aygün,dün Dolmabalıçe yol TV,kavşağının tanzimi işini yerinde incelemiş ve buradaki teknik elemanlarla konuşmuştur.Dolmabahçeyi Taksime bağhya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • Türkiye Umumi Mümessili İSAKV.SALTİ Aşirefendi cad.Piyasa Han,V KAYIŞLARI TeK:22 63 26 I—¦MWIHIHIIW.mı—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • AFYON Sandıklı kazasının Hüdâi kaplıcaları için inşa edilecek otelin temeli dün atılmıştır.82 derecelik hararetle akan Hüdâi sulan için geçen yıl 370.000 kişi Sandıklıya gelmiştir.9 AYDIN Şehrimiz cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • Dünya nüfusu 10 yıdla yüzde 20 artacak WASHINGTON,A.P.Dünya nüfusu 1960 dan itibaren gelecek 10 yıl içinde ^20 artacaktır.Bu suretle şimdiki 2.900.000.000 luk nüfus 3.500.000.000 a yükselecektir.Nüfus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • [ÖZDEMİR GÜHSOY] Galatada bir otel odasını,Amerika'ya göndermek için eroin imalâthanesi haline sokanlar:Mehmet Murat ve Abdülâziz Otel odasındaki eroin imalâthanesi basıldı Amerika'ya ihraç için eroin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • 4000 senelik Bir şehir Aranıyor Lût Gölündeki araştırmayı,bir Kanadalı ve bir de Amerikalı dalgıç yapıyor LONDRA,RADYO 4000 sene önce volkanik bir olay neticesi kaybolduğu sanılan bir şehrin aranmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • GAZİANTEP NİZİP DEMİRYOLU AÇILDI ADANA,A.A.Gaziantep Nizip demiryolu merasimle işletmeye açılmıştır.Bayrak,döviz,defne dallarıyla süslenmiş olan hususî katar saat 11 de Nizip'e girmiştir.Kasaba demiry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • NAZİLLİ'DE YÜKSEK ZİRAAT OKULU AYDIN,HUSUSÎ Nazilli kazasında yapılan Ziraatçller kongresi sonunda,memleketimizde açılması mukarrer iki Yüksek Ziraat Okulundan birinin Nazilli'de açılması kararlaştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • Elektrikle işleyen Sun'î kalb Yapıldı İki Amerikan âliminin buluşu köpekler üzerinde denendi URBANA Illinois)A.A.İki Amerikan âlimi,basit elektrik bataryaları ile çalışan bir sun'î kalb yapmaya muvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Derilerimiz UGÜNKÜ yazıma «Dertlerimiz» başlığını koyarken elli se-E fj ne evvel Tunuslu Hayreddin Paşazadelerin çıkardıkları Şehrah gazetesinde Yazı İşleri Müdürü iken bu serlevh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya:1959/720 Bankamız ihtiyacı olan bir adet sinema makinesi teklif alma suretiyle satm alınacaktır.Teklif verme şartları Fermenecilerdeki Müdürlüğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • TÜRKÇE-ELEKTRİKLİ MÜCESSEM Yanınca SİYASİ Sönünce TABİİ durumu gösteren yeni bir harita.36,4 Cm.kutrunda geniş ve şık bir ayak üstünde Eviniz,Büronuz* Okulunuz için süs,ESSİZ BİR YILBAŞI HEDİYESİ ARKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1959
  • Irak'a yeniden Rus uzmanları gidiyor 4000 Iraklının yetiştirilmesi için anlaşma imzalandı.Suikast sanıklarının idamı istendi LONDRA,RADYO Sovyetler,4000 Irak teknisyenini eğitime tâbi tutacaklardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Cemiyeti Başkanlığından Cemiyetimizin dokuzuncu yıllık umumî heyet toplantısı 2/1/960 Cumartesi günü ekseriyet hâsıl olrnad:ğı takdirde 9/1/960 Cumartesi günü saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • Pfiâllğııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldıçp Yer MİLLİYE!Vl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1379 28 1375 C.âhir ARALIK K.evvel 27 19 5 9 15 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 7.23 2.37 öğle 12.15 7.29 İkindi 14.35 9.49 Akşam 16.47 12.00 Yatsı 18.26 1.39 İmsak 5.33 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • AÇIK EKSİLTME İLÂNI istanbul Emniyet Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden Cinsi Keşif bedeli ilk teminatı İhale gün ve saati Lira kr.lira kr Eminönü karakol binasının onarımı:14009.25 1050.69 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • 60 ilâ 275 HP.DIŞTAN TAKMA SCOT WEST BEND MERCURY 2 ilâve 70 HPgetirtilmektedir.SİPARİŞ KAYDINA başlanmıştır.Lisans sahiplerine Proforma verilir.VEDAT İŞHAY Kardeşim sok.Griffin Han No.25 Galata Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • KARAN Yazan:Vladimir «Bâzan seni anlıyamıyorum Albert.Eninde sonunda aramızdaki münasebeti bir yoluna sokmamız gerekir değil mi?Belki de Lizzy'e dönmek istiyorsun?«Seni bırakmak mı?«Sözlerimi tekrarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • M X SANAT I ALMANYA'DA TÜRK RESSAMLARI AJL^ANjLKİN E istanbul TÜRK-ALMAN KÜLTÜR DERNEĞt'nin j E yardımı ve aracılığıylc geçen ay Münich'tc açılan,j 20 kadın ressamımızın eserlerinden kurulu sergi,çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • Aziz Atatürk'ün Büyük E s e r i Muhterem efendiler,umumî beyanatım ¦ırasında,bir iki noktada,benim lstanbuldaki Mebuslar Meclisine başkan seçilmem hususuna alt meseleden ve bundaki maksattan bahsetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • H-28 mkâı rSEN GAUBA ICO.ŞAKKEN ONÛNE BAjoyvtyöRSuN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • IMİK.OI-A 7 i'mc rauntta AÇIK.VERİR.RAKİB.f.NİN HÜCUM ETMESİNİ BEKLER.SONRA MA-KİN A 3İBÎ CAL-IŞA\BAŞL.AK.HlCBıK.ŞEV eÖREMEZsıNir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1959
  • ŞU AU BEVı Evde BUUAVMVOR-iAA.TELE.ViZVON RtikRÂSlNl HALİ vERMEtsf BİUİyoi2U/V\BABAM V/NE EVPE VOK,Dii MÎ 3.NE »ZAMAN P Eve CGEUK.'ACABA?flit**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • ı# V II III I Ifalll HUZURSUZLUK YARATTİ İran hükümeti ileri gelenleri silâhlı çalışmaya ihtimâl vermiyor.Hududu geçmek isteyenlere ateş açıldı T TAHRAN,AA.AHRAN'da intişar eden «Kayhan» gazetesi,Irak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Sinagog'a gamalı haç çizen iki Alman yakalandı KOLONYA,A.A.Kolonya Belediye işçileri,bu şehirdeki Sinagogun duvarlarına Noel gecesi çiziler,gamalı haçları silmek için bir bucuk stat çalışmışlardır.Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Maugham'ın yazdıkları ölümünden sonra neşredilecek BANGKOK,A.P.Artık yazmayacağını söyleyen V.Somerset Maugham hakikatte yazı yazmağa son vermemiştir.Fakat yazdıklarını hayatta olduğu sırada yayınlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • FRANSA'DA MAARİF MESELESİ PARİS,AA.200.000 mektep hocasını temsil eden Öğretmenler Milli Sendikası Milli Konseyi,toplantısı sırasında,dinî öğretimde bulanan mekteplere geniş ölçüde yardım sağlayan yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Orsini,Süreyya ile buluşmaktan vazgeçti BEYRUT,A.P.Beyrut gazeteleri îtalyan Prensi Raimondo Orsini'nln,birdenbire plânını değiştirerek Lübnan'a gelmek suretiyle,Süreyya ile olan randevusundan vaz geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • BİR FUTBOLCU SAHADA ÖLDÜ TİRE,HUSUSÎ Bayındır sahasında dün yapılan bir maçta,Tire'nin tanınmış futbolcularından biri saha ortasında can vermiştir.Tire Gümespor takımının antrenörü olan Ali İsa Obuz,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • I YILIN SPORCUSU t Baştarajı Altıncıda S E=üçüncülüğe düşen Can dün ken-dişine gelen 7.453 rey ile tekrar 3 a ikinciliğe yükselmiştir.Bu ara-da Bursalı hayranlarından aldığı E reyler ile Lefter kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • NAZMİ AĞLAYARAK SAHADAN AYRILDI t Bastarafı Altıncıda teakip adı geçen oyuncunun kendisini devamlı surette taciz ederek sen bana ulan diye hitap ettin.Bana böyle hitap edemezsin.Sana bu memlekette hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • TÜRKİYE BOKS ŞAMPİYONASI NETİCELENDİ t Baştarajı Altıncıda Kalabalık bir seyirci tarafından takip edilen karşılaşmaların ekserisi güzel müsabakalara sahne olmuştur.Boks Federasyonunun yanlış bir tutum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Beşiktaş Ankara'dan 3 I t gol,4 puanla döndü Baştarajı Altıncıda kikada Birol çok uzaklardan bomba gibi bir frikik çekti.Hikmet yumrukla karşıladı ve kornere çıkardı.43 üncü dakikada Tuncayın uzun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Voîeybolde Fenerbahçe Bakırköy'ü 3-1 yendi Birinci küme voleybol lig maçlarına dün de Teknik Üniversite salonunda devam edilmiştir.Günün en mühim karşılaşması Fenerbahçe Bakırköy takımları arasında ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • G.Saray,ist Spor'a tek gol atabildi:1-0 İ,Bağtarafı Altıncıda bütünü ile vasatın üstüne çıktığı anlar pek az olan bir ekip hüviyetindeydi.Sanki kadere rıza göstermiş bir takım havasındaydı İstanbulspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • K.PAŞA YİNE MAĞLÛP:2-1 t Baştarajı Altıncıda tercih edişi ve boş saha ile vazifelendirilen Yılmazın bu sahada sadece dolaşması Kasımpaşaya galibiyet hazırlamıya müsait imkânlardı fakat.Lacivert beyazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK EMİRGÂNDA deniz manzaralı 440 m2 arsa 65.000 imar durumu müsait 47 18 52 OSMANBEYDE tam konforlu katlr\50-60-80-90-115-150.000 47 18 52 ETİLERDE kalori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • İpek sesli sanatkâr ADNAN PEKAK'm SOKAK ŞARKICISI filminde okuduğu en son şarkılar AX2690 SOKAK ŞARKICISI Söz ve müzik:A.PEKAK)BÜLBÜL Beste K.GÜRSES)AX 2676 İFTİRA Söz ve müzik:A.PEKAK)SEMDEKİ KAŞLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • DİKKAT—DİKKAT—DİKKAT Piyasaya ilk defa arzedilen yeni tip ORLON ve YÜN BATTANİYELERİNİ ANCAK YENİ KARAMÜRSEL Mağazasında bol çeşitlerimizle bulabilirsiniz.Adres:Sultanhanıam 2.nci Vakıf ilan altı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Kızılay İstiklâ!Şubesi Reisliğinden I960 yılı kongresinin iştirak edecek üyelerin 1959 Aralık sonuna kadar aidatları ödeyip kayıtlarını yaptırmaları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemizin 1960 yılı sonuna kadar yaş sebze ve meyva ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmenin yapılacağı 5 Ocak 1960 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • ATATÜRK KOŞUSUNU DALKILIÇ KAZANDI ANKARA,HUSUSÎ Atatürk'ün Ankaraya ilk girişi şerefine her yıl tertip edilmekte olan an'anevî Atatürk yarışının 24 üncü sü dün Dikmen Ulus parkuru üzerinde yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • SADIK GİZ DÜN GELDİ Galatasaray kulübü reisliğinden İstifa etmiş bulunan Sadık Giz,dün istanbul'a gelmiştir.Giz'in «seçimlerde,adaylığımı koymayacağım» demesine rağmen,kulüp azaları taraftndan ikna ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Dün yapılan genç takım maçları Genç takımlar lig maçlarına dün de Ali Sami Yen Stadında devam edilmiş ve su neticeler ahrimıstır:Sarıyer Feriköy:1-1.Karagümrük Taksim:3-1 Vefa Kasımpaşa:3-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Fenerbahçe bugün antrenman yapıyor Evvelki aksam îsviçreden şehrimize dönen Fenerbahçe takımı bu sabah saat 10 da kendi sahasında bir antrenman yapacaktır.Sarı-Lacivertliler 3 Ocakta Besiktasla oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • ZEVKLİ HEDİYE Lüks Kravatları Hususî kutular içindedir.Kravat alırken EMERY isteyiniz.Tel:22 95 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Sabırsızlıkla beklenen senenin en muhteşem filmi «LÂLE DEVRİNİN EN ŞUH KADINI» Y.Ziya Ortaç *P Atlas Film OYNAYANLAR:BELGİN DORUK ORHAN GÜNŞİRAY Muzaffer NEBİOĞLU Kadir SAVUN Serpil GÜL Ömer HAYYAM Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • 'EDE ROKET GÖNDERECEK AMERİKALI BİR ÂLİM ZÜHRE'DEKİ HARARETTE CANLILARIN YAŞAYAMAYACAĞINI SÖYLEDİ tt LONDRA,A.Pik kus Aya veya diğer seyyarelere insan göndermenin,Rusya'nın öncelik listesinin aşağısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Rusların,Güney Kutbundaki keşif seyahati sona erdi MOSKOVA,AA.Güney kutbunda üç aylık bir karayolu seferini sona erdiren bir Sovyet kutup heyetinin başkanı buzlar arasında geçirdikleri korkunç geziyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • ÜC KIBRIS'LI TÜRK TEVKİF EDİLDİ LEFKOŞA,THA.Üç Kıbrıslı Türk genci,Adanın Güneyinde bir köydeki kahveye,altı maskeli şahsın hücumunu müteakip tevkif edilmişlerdir.Kahvehaneye saldıranlar arasında üç T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Samatya'da elektrikler dün 5 saat kesildi Samatya ve civarında elektrikler dün 5 saat müddetle kesilmiştir.Elektrik idaresi,cereyan kesilmesinin muhavile merkezlerinde normal temizlik ameliyesinin yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • C.H.P.nin küçük Kurultayı toplantı yapacak t Baştarajı Birincide etmesi C.H.t' İllere bağlılığının ifadesidir.Başvekilin Adana ziyareti ile ilgili suali cevaplandıran Satır,şehrin imarı için geçen sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Hatay'da bir öğretmen falakaya yatırılmış t Baştarajı Birincide nın sebep olduğunu ileri sürmektedir.Geç vakte kadar karakolda alakonulduğunu ve natlerce falakaya yatırılarak dövüldüğüm'.sişmemesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • ÜÇ TENEKE ALTIN BULDU AYDIN,HUSUSÎ İrfan Uysal adında bir şahıs,Hasan mahallesindeki arsasında hafriyat yaparken üç teneke dolusu altın bulmuştur.İrfan,3 milyon lira tutarındaki bu altınlarla ticarete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • EMİRGÂN ÖNÜNDE İKİ ŞİLEP ÇARPIŞTI l Baştarafı Birincide etmiştir.Met^ de hasar mühim olmadığından yardım tekliflerini reddetmiştir.TAHKİKAT Hâdiseyi haber alan Mete şilebinin sahibi Orhan Kalkavan yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • Hüsman"C.K.M.P.bizle birleşecek,diyor t Baştarafı Birincide Vali Cavit Okyayüz'ün baştan sona kadar takip ettiği toplantıda dinî meseleler konuşmaların ağırlık merkezini teşkil etmiştir.Mustafa Ayd.ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1959
  • BİR C.H.P.KONGRESİ 2 nci DEFA DAĞITILDI t Baştarafı Birincide ya başlamıştır.Gürültüler ve «yuh» sesleri arasında komiser dışarı çıkmış ve hazır kuvvet ekibini çağırmıştır.POLİSLER GELİYOR İki kamyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.12.1959
  • Hacettepeyi 2-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılaı hücumda iyi,müdafaada başarısızdılar Hakem,Nazmi'yi maçın bitmesine 8 dakika kala oyundan çıkardı 15420 HASILAT:65432 HAKEMLER:Baha Kırçıl Hüseyin Maloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • Nazmı Ajflayaral Sahadan Ayrıldı Maçtan sonra da gazetecilerle müessif hâdiseler oldu.Nazmi'nin F.Bahçe maçında oynaması,Merkez Hakem Komitesinin kararma bağlı bulunuyor ANKARA,HUSUSÎ BEŞİKTAŞ Hacette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • K.Paşa yine mağlûp:2-Gençlerbirliği bir gün önceki kadar başarılı ve tatminkâr değildi.Hakem 85 inci dakikada kaleci Bülent'i oyundan çıkardı SEYİRCİ:15420 kişi.HASILAT.65.432 Lira HAKEMLER:Feyyaz Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • I YILIN J Sporcusu I 3 gün sonra iştirak bitiyor ILIN SPORCUSU-j S anketimizin bitmesi-ne 3 gün kalmıştır.EŞ Okuyucularımızın,reylerini S 31 Aralık Perşembe akşamı saat 17 ye kadar matbaamız-da buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • Günün ilk tkarş Yeşildirek,Anad MAHALLÎ ligin onbcşinci haftası,dün Şeref stadında yapılan iki karşılaşma ile sona ermiştir.Günün ilk maçı hakem Faruk Talû idaresinde Yeşildirek ile Anadolu takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • MAHALLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Beyogluspor 10 Eyüp 10 Taksim 10 Galata 10 Hasköy 10 Yeşildirek 10 Sarıyer 10 Anadolu 10 Beylerbeyi 10 Süleymanlye 10 Davutpaşa 10 Emniyet 10 7 2 1 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • m»1".hhiiot u |li!fl i g/İ HP ft [HADt 1PEKYÜN] Galatasaray İki puanı,oyunun 6 ncı dakikasında îstanbulspor'dan aldı.Mustafa'nın sağdan çektiği kornerden gelen topu Erol,kafa İle Srı-Siyahh kaleye hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • VURAL İNAN Yine şampiyon Türkiye Boks ampiyonası neticelendi TÜRKİYE Boks Şampiyonası dün akşam Spor Sarayında yapılan final müsabakalariyle sona ermiştir.Devam SÂ 8ü,i d«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 18 15 G Saray 18 10 F.Bahçe 16 12 D.Spor 19 8 G.Birliği 19 1st.Spor 19 7 İz.Spor 19 7 Feriköy 19 D Vefa 16 7 K.Güm 18 1 H.Tepe 19 6 K.Paşa 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.12.1959
  • [HADt İPEKYÜN] UADD niflll II TİİDlfİVlT CAMDİYANII Turki e eltopu birinciliği final müsabakası dün Mithatpaşa nAKD UİVULU I UflİYİ I L ŞAlIlrl I UılU stadında Ankara Harp Okulu ile Galatasaray arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor