Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • Şâh'ın kızı ve lorunu Pek yakında 21 yaşındaki Ferah Dîhâ İle evlenecek olan İran Şah'ı aynı ramanda büyük babadır.Resimde Şah'ın ilk karısı Fevziye'den dünyaya gelen kızı Şehnaz ve Şehnaz'ın bir yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • [İLHAN DEMÎRELİ ÇINI FABRİKASI İHYA EDİLİYOR edilecektir.1 milyon 200 bin lira sarfedilerek restore edilecek olan fabrika SUmerbank tarafından Belediyc'den satın alınacaktır.Bacasız olan fabrika 1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • İKE,DÜN TAHRAN VE ATİNA'YA GİTTİ Tahran'da Eisenhower'in otomobilinin geçtiği caddelere boydan boya kıymetli Iran halıları serildi DIŞ HABERLER SERVİSİ BAŞKAN Eisenhower,dün sabah erken saatte Yeni De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • Seçmen kütükleri tasarısını görüşecek komisyon toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Seçmen kütükleriyle ilgili kanun tatarı ve teklifini görüşmek üzere teşkil edilimş bulunan karma komisyon dün toplanarak vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • 'iiwiWiliii ınıınııııı i "mi.111)11 ŞİKÂYET KERVANI [ASAF UÇAR] D.P.şikâyet kervanı dün İzmir'den Ankara'ya gelmiştir.D.P.Ocak ve Bucak Başkanlarından müteşekkil 50 kişilik kafile bir çelenk ile 30 bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • Bayar,dün gece Çetin Altan'ın piyesini seyretti Şehrimizde bulunan Devlet Reisi Celâl Bayar,dün gece gazetemiz fıkra yazarı Çetin Altan'ın Yeni Tiyatroda oynanan «Tahtaravalli» piyesini styıet-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • Bir davada 1955 için "Karaborsa yılı» dendi Şeker şirketindeki milyonluk suiistimal dâvasında eski Umum Müdür "Bir suç varsa bu hepimizindir,dedi ANKARA,HUSUSÎ SEKER Şirketindeki yolsuzluk dâvasının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • &m®Ki£ [RÜÇHAN ÜNVERİ tjCfi VATAlfl I İCf*İ II ACT All A UECİ '*çl Sigortaları Kurumu tarafından Samatya'da inşa ettirilen «560 ODU IA I MALI ioyi nMOlUnUllCOİ yataklı tam teşkilâtlı modern hastahanen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • Geyikli sanıkları dâvası başladı 8 saat süren duruşmada 15 sanık tezahürat yapmadıklarını bildirdi.Ç.Kale B.Reisi ihzaren getirilecek Savcı,sanıkların Gösteri Yürüyüşü Kanununa göre tecziyesini istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • X [ÖZDEMİR GÜRSOYJ Tekrar ilk makamına Emniyet tkinci Şube miidürlüğune tâyin edilen Ergun Gökdeniz dün vazifesine başlamıştır.Gökdeniz bu vazifeye ikinci defa tâyin edilmiştir.Bir müddet önce Afyon E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • Fransa,Amerikayı protesto etti Hariciye Vekili,Fransa'nın NATO vecibelerini yerine getirmediği hakkındaki ithamı reddetti PARİS,RADYO FRANSA,NATO içindeki vecibelerini yerine getirmediği hakkındaki it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • MAKARİOS 'm ilk isicumhuru Başpiskopos,solcu rakibi Kleridis'i 72 bin oy iarkıyla mağlûp etti Dr.Küçük,Makarios'un seçilmesinden memnun olduğunu bildirdi LEFKOŞA,Hususî surette giden Faruk Dcmirtaş'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • C.H.P.Sekreterinin arabasının önü parçalandı.Aksal'ın dudağı patladı,Satır'ın alnı yarıldı RİZE,RAFE T GENÇ BİLDİRİYOR P GENEL Sekreteri Aksal ve yardımcısı Kemal Satır'ın,içinde bulundukları ytomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • Köylü borçlarının tecil teklifi Meclise verildi ANKARA,HUSUSÎ Köylü borçlarının uzun vadeli ve az faizli taksitlerle alınmasını temin için teciline dair C.H.P.teklifi dün Meclis Başkanlığına verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • MÜSLÜMAN VE ORTODOKS [A.P.Orta Şark'ta bir seyahate çıkmış olan Fener patriği Athenagoras Kahire'yl de ziyaret etmiş ve meşhur El Ezher üniversitesi rektörü ile görüşmüştür.Resimde Patrik Athenagoras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • emekliler,gelir i ödemiyecek Mebuslar teklifin lehinde konuştu,oylama yanna kaldı Teklifin kabulü ile emekli maaşları Mart1 ta yüzde 15 artacak ANKARA,HUSUSİ AO TIC EMEKLİ dul T\3iU Jü ve yetim ge li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • [KEYSTONE] ER AIIÇ A Rİİ7PI I IV V R M İf*ECİ CEPİMİ Bu sc,cki Avrupa Güzellik kraliçesi seçiminde Fransa' rnUîlaM UU&CL.LI.V IMflMLlUCOl OCyinlI yı temsil edecek olan «Fransa Güzellik Kraliçesi» bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1959
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYİDA Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar ÜCRET 300 LİRA KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacamii yanında No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER Nasıl kilo almalı!Dr.ERCÜMENT BAKTIR i BAZI kimseleri düşündüren,üzen meselelerden biıi d« bir türlü kilo alamamaktır.Hattâ,bu yüzden hayat neş'esini kaybedenler olur.tşte,ayni endişele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • SAYIN DOKTORLARA VERAMON-SCHERİNG 10 tabletlik tüplerde Eczanelere kâfi miktarda arzedilmiştir.Birleşik Alman İlâç Fabrikaları T.L.ğ.Tevzi ve Propaganda:Kimya ve Ecza Maddeleri Ltd.Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • Cildinizi susatmayınız f Genç yumuşak v# gergin bir cildin sırr.bücrelerındelcJ rnalyattadır Fakat ya» ilerledikçe cildiniz tebahur eden maiyatı kendiliğinden tazelemek kabiliyetini kaybeder •Swam» di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • CIRCIR FABRİKALARINA TARİŞ İZMİR PAMUK TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 20 X 1 mm.eb'admda Balya Çemberleri kat'î ve muvakkat kabuflü olarak satışa arzedilmiştir.A D E E S İzmir Tariş Alsancak Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] [22 Haziran 23 Temmuz] Son günlerde bir yorgun-JÜll"-Aile hayatınızda bâzı yeluk duydtınuzsa önümü?'v3t'\nilikler olabilir.Serbestdekl hafta size yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • TEŞEKKÜR Sevgili Eşim,Annemiz,Kayınvaldemiz,Büyükannemiz olan BAYAN MERKADA KATALAN'ın vefatı dolayısiyle,cenaze merasimine iştirak etmek lûtfunda bulunanlara,çelenk gönderenlere ve çelenk yerina kaim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • Solmaz KARAHALİL ile ZEKİ SAVAŞ Nişanlandılar Hilton 14/12/959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • 400 kişi otomobil ithâli için izin istedi Normal yolla otomobil ithâl etmek isteyenler için tâyin edilen mühlet sona ermiştir.İlgililer,İstanbul'dan 400 müracaat olduğunu açıklamaktadırlar.Evrak,yarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • Lüks NermifTin kapıcısı dün ifade verdi Lüks Nermin hakkında «randevuculuk» tan Dördüncü Sulh Ceza Mahkemesinde açılan dâvaya dün de devam edilmiş ve şahit olarak dinlenen randevu evinin kapıcısı:«Evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • Fatih'te 4 baraka okul daha açıldı Fatihde dün 4 baraka okul öğretime başlamıştır.Böylece bu semtte,4 lü öğretim yapan Oruçgazl ilk okulunun bir kısım öğrencileri buralara nakledilerek,çift öğretime d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • Denizcilik Bankası,26 Aralıkta ikramiye veriyor Denizcilik Bankası müstahdeminine 26 aralıkta yarım maaş ikramiye verilecektir.Bir maaş tutarındaki ikramiyenin yarısı İki ay önce dağıtılmıştı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • Bir sanık mahkemede gazetecilere çattı Dini siyasete âlet etmekten yargılanan Mustafa Demir,"Başvekilin tamimi var gazeteciler yalan yazıyorlar,dedi Bir Vatan Cephesi toplantısında «dinî siyasete alet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • Bu Akşam ve her Salı akşamı Saat 22.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Zeki Mürenle Başbasa Programını dinleyinİ2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Mümessili bulunduğum İsviçre'de CHEMEDİCA fabrikası mamûlâtmdan olup,ithal ettiğim Ascorcal Ampoules Vitamin C Calcium)adlı müstahzar satışa arzedilmiştir.Mümessili:Umumî Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • BEŞİKTAŞLILAR!1960 yılı BJ.K.Takvimini alın.27 futbolcunun 4 renkli şâhâne tablosu ve hayatları ile evinizin en önemli süsü olacaktır.Hasılatı Yalnız Beşiktaş Kulübüne Aittir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Eski Mısırlı'larda kâğıt gibi kullanılan bir nebat sapı zarları;Tersi hilâl.2 Bayrak;Daha çok uzaklardan gemi ve uçakları haber veren bir âlet.3 Raslama;Bir nota.4 Elektrikte bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 E Haberler ve hava raporu 8.15 E Şarkılardan bir demet 8.35 Mü-İ zikli sabah gezintisi 9.00 Prog-E ram ve kapanış.İKİNCİ PRO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • fSİNEMALAR j BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)Sonbahar Pervin Pax Mahir özerdem Türk filmi.ATLAS Tel:446835)Aşka Susayanlar Mylene Demongeot Henri Vidal Fransızca EMER Tel:44 84 39)öğleden Sonra Aşk Audre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • EKMEK İMALI IŞI 1 LHliAlt LLL ALİNİ i Un Ankara,İzmir ve istanbul'un ekmek işiyle ilgili büyük bir toplantı yapılacak üç büyük şehrin ekmek meselesini halletmek için ayın 17 sinde Ankara'da Ticaret Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • t «ARNAVUT Cafer» namiyle maruf Cafer Koleryer,ruhsatsız tabanca bulundurmak «uçundan dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde 6 ay,hapse,200 lira para cezasına mahkûm olmuştur.Ceza tecil edilmemiştir.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1959
  • I.IMIIİ.ALA Alı A £l£ii BİR ala ala hey'dir gidiyor.Vecizeler,teşbihler,nutuklar,demeçler,fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği için koyduğumuz adaylık,elli birinci turda dahi nisabı dold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • 17 milyon Eişî köyde unıyor Şehirlerde yaşayanların sayısı ise 7 milyon.Sâdece 6 şehrin nüfusu 100 binden fazla ANKARA,HUSUSÎ Türkiye'de mevcut 34,787 köyde 17.137,420 kişi,544 şehirde de 6.927.343 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • T.H.Y.ESKİ UÇAKLARLA MEYVA,SEBZE NAKLEDECEK ANKARA,HUSUSÎ Türk Hava Yolları eski uçaklarla sebze ve meyva naklini kararlaştırmıştır.İstanbul,Ankara ve İzmir gibi müstehlik kütlelerinin keşif olduğu vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • 12 YAŞINDA BİR KIZ EVLENDİRİLMİŞ 12 yaşındaki kızı F.H.yi yaşını büyütmek suretiyle bir çobanla evlendirdiği İddia olunan M.Ö.adındaki baba hakkında takibat yapılmaktadır.M.Ö.karısından ayrıldıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • İdamdan sonra suçsuzluğu anlaşıldı VİYANA,HUSUSÎ Macaristanda gizli olarak cereyan eden idamların son kurbanı,23 yaşında bir gençtir.Geçen yaz Macaristana avdet eden bu genç derhal tevkif edilmiş ve V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • R fl D n R ÇOK ŞEY OKUMANIZA LÜZUM YOKTUR.RADAR'] OKUMANIZ KÂFİDİR.Okumak istediğiniz her şey yalnız RADAR'da C I H T I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • İZMİR PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN Direkt olarak ithal ettiğimiz aşağıda yazılı maddeleri İthalâtçı sıfatiyle hususî fiat ve tediye kolaylıklariyle satışa arzetmiş bulunuyoruz.MATBAA M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • ve irilecek Eğitim Millî Komisyonunun raporunun tatbiki için kurulan ilmî hey'et köy okullarının müfredatını da değiştiriyor EKREM ALTINKAYNAK Eğitim Milli Komisyonunun raporunu tatbik için kurulan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • [İLHAN DEMİREL] Polis Galala'daki bir radyo atölyesinde yaptığı aramada 4 sandık «âsâr-î atika» eşya bulmuştur.Eşyalar Arkeoloji müzesine teslim edilmiştir,imalâthane sahibi bu sandıkları kendisine 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNE YÜZDE YÜZ ZAM YAPILIYOR ANKARA,HUSUSÎ İl genel meclisi âzalarının tahsisatına yüzde yüz zam yapılması istenmiştir.D.P.Konya mebusu Reyhan Gökmenoğlu tarafından yapılan bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • Sahir Erman "işe giderken yapılan suç vazifede sayılmaz„diyor Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Doçenti Dr.Sahir Erman dünkü dersinde «Yabancı askerî şahsın evinden vazifeye,vazifesinden evine gelirken işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • KISA HABERLEe AFYON Abbas Demir,Ramazan Çoban,Tahir Yurtkan eski bir husumetten Demircili köyünden Seydl Kantar'ı pusuya düşürmüş ve öldürmüşlerdir.ANKARA Dün sabah Golf kulübü yanında biri ölü,diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • B i r jandarmanın evine dinamit atddı MERStN,HUSUSÎ Silifke kazasına bağlı Uzunburç jandarma karakol kumandan vekilinin evine gece saat 23 raddelerinde meçhul şahıslar tarafından bacadan dinamit atılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • Türk Sağlık Heyeti Rus Tıp Akademisinde MOSKOVA,TJH.A.Rusyayı ziyaret etmekte olan Sağlık Vekili Dr.LUtfl Kırdar'ın başkanlığındaki heyet dün Sovyet Tıp Akademisini gezmiştir.Türk Heyeti,Akademide,Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • Mevlânâ'nın portresi balonla uçurulacak KONYA,HUSUSÎ 17 Aralık gecesi Mevlânâ'nın portresi,balonlarla havaya çıkarılacaktır.Bu münasebetle Meteorolijl istasyonu tarafından 5 balon hazırlanmıştır.Balon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • BİR BABA-OÖUL BOĞULDU ANKARA,HUSUSÎ Kullandıkları at arabasıyla Kızıhrmaktan geçmek isteyen bir baba oğul,sulara kapılarak atlarıyla birlikte boğulmuşlardır.Kadir ve 10 yaşındaki oğlu izzet,pazardan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • TÜRKİYENİN EN SEVİLEN EN ARANAN,EN BÜYÜK DUVAR TAKVİMİ GÜNEŞ TAKVİMLERİ MÜESSESESİ A.r«.M.V.I v„rm.1ST I I.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • Bugün Yarın ŞAN LÜKS ve İNCİ ZEKİ M ÜRE N 9;KIRIK feni bestesiyle PLÂK Filminde KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • Amerika'nın en sevilen 4 orkestrası.Aylarca unutulmayacak 7 eşsiz şarkı.Aşk,neş'e,gençlik ve müzik ziyafeti BİR GECELİK AŞK SUMMER LOVE)ffcîTP Perşembe günü suareden itibaren ^SİNEMASI SİNEMASINDA İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • ŞEHİR TİYATROLARI Lâle Tiyatrosunda 17 Aralık Perşembe gününden itibaren yalnız iki hafta için DELİ Komedi 3 Perde Yazan:Refik Erduran Sahneye koyan:Vasfi Rıza Zobu Dekor:N.Perof İSTANBUL BÖLÜMÜNDE 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • İNŞAAT MÜHENDİS ve YÜKSEK MÜHENDİS ARANIYOR Anadolu şantiyelerimizde çalışmak üzere inşaat mühendis ve yüksek mühendisi alınacaktır.Müracaat:Bahçekapı,Garanti Han kat 3 No.311
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • TURHAN PAŞA KIZINI V£R.MEy7 RStoÜETNUŞ ÜSTE14K BA61RIP ÇAKILMASINI ÖBÜR OftAbAN RlFKININ HCMSİRE5Î BÎlf'fcİT-Mt9.KOSKOCA PAH^UVC NAZlRlYLAMl UĞ-RANACAKSIN VAZ ^â^ SU HAYIR.RUHSAWN FİKRİ KÎ Ö&HEİNMEM L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • SEKRETER ALINACAK ingilizce bilmek şarttır.Stenografi ve Fransızca bilenler tercih olunur.DOLGUN MAAŞ VERİLİR GENELSIGORT.A Yeni Postahane karşısı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • OMEGA SAATLERİ GELDİ!TEFAY TİCARET Eski Tevfik Aydın Firması)Bütün çeşitleriyle emrinizdedlr.Eminönü Yeni Cami Yeni Dükkânlar No.2 Tel:22 52 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • ll!li:illl!llll!ll!ll!IIIIHJ "3wWI [İLHAN DEM1REL] 9 TDJtEİlf 9f EDl/Abll ftEPCDIfEII Trafik kervanı dün şehirde 1 litArllV ALKY ANI UL^EnRtn ikjnd BÖSteriyl yapmıştır.Kervanın Eminönü meydanından geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1959
  • Hâdiselerden birine 13 yasında kızın 70 lik ihtiyar tarafından iğfali sebep oldu Antalya ve Şarkışla'da iki köy kavgasında 250 kişi birbirine girmiş ve 33 köylü yaralanmıştır.ANTALYA Ferik kazasının Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • 'ĞIĞMSItK ^İSTERSEN Bu DEÜKANLiVı DEMLE VELÎM GİTSİN-SANA DA TuTKUtsj r S BAŞINA BELA OLACAK.BU HEfÇİF VtAKSOy KAPi Di^AR» ETMELİ BUNU" HA?BîK MÜDDETİ 1 Daha* kalsin.Belkî kendisi gider ONU KAPICIUK,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • liliiiiil tŞÖfcttfifJ STARR 3ED VE MARY,BRUTUS RAN.SOME ll_E AAÜNAKAŞA EDÎyoRLARDI.3ED ARABASINA.ATLAYIP KAÇ.Tl.¦7,SİNİRLEN.V MERAK\ETMEİ Dlfir ZAMAN Vl MûRy SERİM* ARABA UhAva'SEO'i KULt-ANJA.J KISA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • ssea BuRada+ci Banka mü duru awca/vun arkadaşıdır.ondan borç paka al.a-BiufRiz:CİSKOVU BAN.KAVA GİRERKEN GÖRDÜAA.S UNU BANKA VVÜPÜRÜNB GÖTÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • MI/VV.EfOV.EK Xl'NE VİN-MıS.ÇAy sOöüMuS.PEVNİR.SAP GİBİ am.CAnin İSTERSE.BENDE ZARİK4NIMLASDA ÇAi-lŞıKıMr ÎSE.BEN DE a r~7—ZAJ2İf=2kNiM SENİN BİZDE ANC4 ON BEŞ GÜN ÇA-LIŞTIĞINI BiuMlVoRDuRmuhakkak:Bl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • g-^^&Ce&i,Sahibi:EUCUMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • HİCRÎ 1379 C.âhır 14 SALI 15 ARALIK 19 5 9 RUMÎ 1375 K.evvel 2 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.16 Öğle 12.09 İkindi 14.29 Akşam 16.41 Yatsı 18.20 İmsak 5.26 2.35 7.28 9.48 12.00 1.39 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • SOMERBANK YUNLtt SMÂYİİ MÜESSESESİNDEN Beyoğlu Sümerhan II.binasınm elektrik tesisatı dahilî işi yaptırılacaktır.Alâkalıların şartnameyi ve tadilât şemasmı görmek ve tekliflerini "ermek üzere en geç 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • ECZACI ARANIYOR Ciddede müsait şartlarla çalışmak üzere İngilizce muhaberat yapabilecek eczacı aranıyor.Mür.492905 e 15 den sabaha kadard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • HOLLANDA MENŞELİ 1.5 metreli TORNALARI-MIZ gelmiştir.Galata,Kürekçiler No.33 Telefon:44 24 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • ŞİŞLİ KOLEJİ Müdürlüğünden Daimî yatılı Müdür Muavini ve Muallim Muavini alınacaktır.Telefon:47 51 37 Osmanbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • İKİ MİLYON LİRALIK YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDEN SONRA lO MARTTA BİR BUÇUK MİLYON LİRA İKRAMİYE 1 ADET 5 OO OOO LİRA 5 ADET 40.000 LİRA 4 ADET 25.000 LİRA 40 ADET 5.000 LİRA Ayrıca 5.200 Kişiye Yarım Milyon Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR.ETİBANK K.B.A.ELEKTRİK İSTİHSAL VE TEVZİ MÜESSESESİNDEN 1 Çatalağzı İşletmemiz için 6 pusluk 150 m/m kutrunda;ham su tesisatında kullanılmak üzere ikibin metre çelik boru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • 11 Propagandacı Eleman Aranıyor İstanbul ve Anadolu'da tıbbî müstahzarat propagandası yapmak üzere doktor,eczacı veya bu işte çalışmış tecrübeli elemanlara ihtiyaç vardır.Referans zikredilmesi,çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • ill!S Ç* İYASAL Bilgiler Fakültesinin kurulu-ğ |J şunun 100 üncü yıldönümü münasebetiy-le 4 Aralık 1959 günü tedavüle 3 pul-dan müteşekkil bir seri pul çıkarılmıştır.Viyana'da Avusturya Devlet Matbaas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir NABOKOV Türkçesi:Oğuz HALÛK 27 Erkek,gözlerini zaman zaman bu misafir salonunda gezdirir,fena zevkle seçilmiş hiçbir şeye katlanamadığı,bu dehşetler salonunu hoş görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1959
  • Aziz Atatürk un Büyük Eseri Efendiler,mebuslar Istanbulda toplan-diktan bir hafta sonra Riyaset Divanı ve Reis seçimi hususunda aralarında görüşmeye başlamışlar.Bir yerde işaret etmiştim ki,ben,Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • D.Bakır,Âdâna ve İzmir' m m i 1 Bu Üniversitelerin tahsil süresi diğer Üniversitelerden bir yıl uzun olacak.Müsbet netice alınırsa başka yerlerde de açılacak ANKARA,HUSUSÎ İzmir,Adana ve Diyarbakır'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • AVRUPA KONSEYİ TÜRK-YÜNAN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ PARtS,AA.Avrupa Konseyi Vekiller Komitesinin dünkü oturumunda Türkiye ve Yunanistan tarafından müştereken hazırlanan bir karar sureti,Hariciye Vekili Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Avrupa'daki Amerikan Hava Kuvvetleri Başkumandanı geldi ANKARA,AA.Avrupadaki Amerikan Hava Kuvvetleri Başkumandanı Orgeneral Frederick H.Smith Jr.birkaç gün kalmak üzere dün saat 10 da uçakla Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • izmir'den Ferah Dihâ'ya Ayakkabı gönderiliyor İZMİR,HUSUSÎ Bir kundura mağazası tarafından yaptırılan kıymetli bir ayakkabı müstakbel Iran Kraliçesi Ferah Dîbâ'ya gönderilecektir.Kunduracı Cevdet Kına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • GENELEVDE ÇALIŞAN METRESİNİ ÖLDÜRDÜ İZMİR,HUSUSÎ Evvelki gece şehrimiz genelevler sokağında vukubulan cinayette metresi 20 yaşındaki Aysel Hürel'l bıçaklayarak öldüren Adanalı Kemal nâmiyla mâruf Süle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Aydın'da 345 evin yıkılmasına başlandı AYDIN,HUSUSÎ Şehrimizde imar hareketine başlanılmıştır,îlk olarak Turan mahallesinde 347 evlik bir sahanın yıkılması işi ele alınmıştır,önümüzdeki günlerde istim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • BODRUM'DA ZİRAAT SERGİSİ ACİLDİ BODRUM.HUSUSÎ Müstahsili teşvik maksadiyle şehrimizde bir mandalin müsabakası yapılmşı ve derece alanlara Kaymakam tarafından takdirname ve mükâfatları verilmiştir.Süng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • HERTER'İN MUAVİNİYLE KONUŞTU WASHINGTON,A.P.Türkiyenin Amerika Büyük Elçisi Suat Hayri Ürgüplü Amerika Dışişleri Bakanı Herter'in vazifesini gören Muavini L.Hendcrsonu ziyaret etmiştir.Herter'in yoklu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Elizabeth Taylor Zatürrieden kurtuldu NEW-YORK,A.P Zatürrie ile birkaç haftadanberi mücadele eden Elizabeth Taylor hastahaneden çıkmıştır.Hastahanenin asansörüne tekerlekli sandalye ile gelen Elizabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • BİN LİRA BULAMADIĞI ICİN CEZAEVİNDE KALDI Beyoğlunda bir barda çalışan Yılmaz Çevik'i bir iş ihtilâfından dolayı yumrukla öldürmekten sanık Halil Genc'in dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 1000 lira na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Orta Bo&p »hiversitesroe i 5 milyon dolar verildi ANKARA,HUSUSÎ Orta-Doğu Teknik Üniversitesine Birleşmiş Millelter hususî fonundan bir buçuk milyon dolar 15 milyon lira)tahsis edilmiştir.Bu para mima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • GEYİKLİ SANIKLAR!DÂVASI BAŞLADI t Baştarafı Birincide nun üzerine C.H.P.lilerin bulunduğu otobüsten kendilerine çirkin el ve kol işaretleri yapıldığını söylemişlerdir.Sanıklardan Vecdi Kumkaleli ise k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Bir dâvada 1955 için "Karaborsa yılı,dendi t Baştarafı Birincide rek,hiç bir sey hatırlayamadığını bildirmiştir.Başka bir şahit İse,1952-1956 yılları arasında girişilen kalkınma hareketleri ve dcj'-iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • B!R TALEBE,HOCASINI DÖVEREK YARALADI BİNGÖL,HUSUSÎ Şehrimiz lisesi öğretmenlerinden Mehmet özdemir,bir orta okul talebesi tarafından dövülerek yaralanmıştır,öğretmen 17 günlük rapor almıştır.Aydın Gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • BİR KÖYDE EVLENME HAFTASI İLÂN EDİLDİ ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Bir köyde Aralık ayının İlk haftası,«Evlenme haftası* olarak İlân edilmiştir.Evlenme haftası dışında düğün yapacak kimselere yardım yapılmıyacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • B.B.nin açık filmi protesto edildi NEW-YORK,A.P.Brigitte Bardot'nun baş rolünü oynadığı ve açık saçık kısımları bol olan Lütfen,Mr.Balzao» filmi Cumartesi gecesi VVKCA televizyin şirketi tarafından bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Cemişgezek Hâkimi bir röntgenciyi vurdu ELÂZIĞ,HUSUSÎ Cemişgezek Hakimi,bir röntgenciyi tabanca ile öldürmüştür.Akşam saat 23 sıralarında bahçesindeki direğe bir şahsın tırmandığını gören Hakim röntge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • A BUGÜN reye rojseı atıyor 150 milyon kilometre uzaktaki seyyareye atılacak roket dev teleskopla takip edilecek WASHINGTON,A.P.Birleşik Amerika bugün Zühre seyyaresine bir roket atacaktır.İngiliz ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • IKE DÜN TAHRAN VE ATİNA'YA GİTTİ Baştarajı Birincide îke,Şahı gelecek yaz Güney Amerlkaya yapacağı seyahatten dönüşte Washington'a uğramaya davet etmiştir.Dîbâ o zaman Eisenhower ile tanışabilccektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Aksal ve Satır Rize'de oto kazası geçirdi t Baştarafı Birincide vasıta ile yollarına devam ederek Rize bucak kongresinde bulunmuş ve konuşmuşlardır.Aksal konuşmasında,Başvekilin Trakyadaki sözlerine c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • FRANSA,AMERİKAY!PROTESTO Eni Baştarafı Birincide angajmanlarını yerine getirmemekle itham etmişti.Ancak isim tasrih edilmemesine rağmen bunun Fransa olduğu anlaşılmıştır NATO VEKİLLER KONSEYİ BUGÜN TO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • HOŞDERE ASKERÎ SATİNALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Askerî birlikler ihtiyacı için 261 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınarak mukaveleye bağlanacaktır.Tahmin bedeli 1.305.000 lira olup geçici tenr.na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • 4 DAKTİLO ARANIYOR Seri daktilo bilen bayan aranıyor.Müracaat:Rızapaşa Yokuşu Geçit Han No:23 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • GALATASARAY'IN 7 SAKATI VAR t Bağtarafı Altıncıdacadelesi olarak kabul etmeleri icabettiğini hatırlatmış ve aksi halde ağır cezai kararlara gidileceğini ifade etmiştir.Bu cümleden olarak formsuz futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Bu hafta yapılacak genç takım maçları 'Genç takımlar lig maçlarına bu hafta da cumartesi ve pazar günleri devam edilecektir.Haftanın programı şöyledir:19 Aralık Cumartesi Ali Sami Yen Stadında)14.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • GÖKAY,AMATÖR TAKIMI TEBRİK ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu Başkanı Faik Gökay amatör millî takımımızın olimpiyat eleme seçmelerinde birinci turu kazanması üzerine dün kendisiyle konuşan arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • DÜNYA STATÜSÜ t Baştarajı Altıncıda ra Thommen'e projesini sordum.Bana şöyle dedi:«Ben beg defadır Dünya Kupası organizasyonunda bir numaralı rolü oynadım,simdi de gene organizasyon isi bana verildi.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK PEND1KTE denize nazır arsa.27 45 13.A BAKIRKÖY Zuhuratbabada üçer odalı daireler.21 32 06.BOSTANCIDA istasyon arkası&da satılık bina.44 65 26.0 MALTEPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • 50 YILDA 160 KARŞILAŞMA fr Bağtarafı Altıncıda Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi müellifi istatistikler arasındaki farkın sebepleri hakkında şu izahatı verdi:«Bu kulüpler muhtelif kadrolarla ve muhtelif a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • Dikkat EN MÜKEMMEL YILBAŞI HEDİYESİ ALMAN MALI HAVAGAZI FIRINLARI Yüksek kalIt» ve müsait flat T.L.916 4 ocaklı,sıcak tutma dolaplı fırınlı ve dereceli Fuat ve Suat TARHAN Tepebaşı,Meşrutiyet Cad.No.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • ÇİNKO İhtiyaç sahiplerinin dikkatine:No.12 Ekstra Yugoslav malımız gelmiştir.Müracaat:Kürekçller Evranos Han 55/5 Tel:447846
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1959
  • AĞRILARINA KARŞI günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1959
  • HAFTANIN PROGRAMI MİLLİ LİG)17 Aralık Perşembe:İSTANBUL'da:Fenerbahçe Galatasaray 19 Aralık Cumartesi:İSTANBUL'da:Feriköy Göztepe,İstanbulspor Altınordu.ANKARA'da:Ankaragücü Beykoz,Şekerhilâl Adalet.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1959
  • Dünya Kupası Statüsü Değişiyor Organizasyon Komitesi Başkanı İsviçreli Thommen,F.I.F.A.'ya rapor verdi HALİT KIVANÇ Paris'ten bildiriyor Fİ.F.A.Organizasyon Komitesi Başkanı İsviçre'li Ernest Thommen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1959
  • Büyük maça iki gün Galatasaray'ın F* Bahçe,Niee maçım düşünere sakat olan Çan'ı oynatmak istemiyor V8F TURGAY SEREN Sakatlığına rağmen oynıyacak THADÎ 1PEKY0N] izmirde uğradığı son başarısızlıkları ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1959
  • rayın fevkalâde 7 Aralıkla getirilmek istenen etmemekte kararlı Tekrar Reisliğe Giz,vazife kabul MÜSTAFİ Galatasaray İdare Heyeti,dün akşam yaptığı toplantıda fevkalâde kongrenin 27 Aralıkta yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1959
  • Bahsi Müşterek 2 nci devrede başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu dün yayınladığı bir tebliğ ile «Milli ligin ikinci devre maçları sırasında bahsi müşterek tatbik edileceğinden maçların hiç bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor