Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • ARMANI ZİYARET [ASAF UÇAR] Ülkü Arman 10 günlük açlık grevinden sonra 71 kilodan 66 kilo'ya düşmüştür.Dün hapishanede «görüş günü» olduğu için Ulus gazetesinin sabık mesul müdürü C.H.P.mebusları ve ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • 1T0KEİT bu sabah serbest ANKARA,HUSUSÎ Bir senelik mahkûmiyetini tamamlayan Akis dergisi başyazarı Metin Tokcr,bu sabah saat 6 da tahliye edilecektirt Devamı Sa.5,Sü.5 de mmmıtm mmmmıw,ü mm r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • Ankara'da bir C.H.Pdelegeler dövüştü Cebeci kongresi Başkanlık seçimi yüzünden çıkan kavga sonunda yarıda kaldı ANKARA,HUSUSÎ CT T T^ CEBECİ ilçe kongresi,Başkanlık seçiminde kavga #JL Jj çıktığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • ERDOĞAN BAYRAKTARI SİHİRBAZLIK GİBİ Durmuş Cenkçiler adında 22 senelik bir ayakkabıcı 1959 Eskişehir sergisinde teşhir edilmek üzere yekpare köseleden dikişsiz bir ayakkabı imaline muvaffak olmuştur.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • Gülek İn gezisi hâdisesiz başladı ÇANAKKALE,FARUK DEMİRTAŞ bildiriyor Sabık C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in üün saoah başlayan Çanakkale gezisi tanminler hilâfına hâdisesiz geçmiştir.Saat 9.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • Rusya'nın kredi teklifi tekrar ortaya atıldı ANKARA,HUSUSÎ Sovyet Rusyanın Türkiyeye kredi açacağı yolundaki söylentiler Hariciye vekili Zorlu ile Rus Sefiri Nlklta Rl-Jov'un evvelki gece birlikte yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Birincilik ve ikinciliği kazanan iki saç modeli,solda)birinci akvaryum,sağda)ikinci kalyon tuvaletleri.Kadın berberleri tuvalet yarışında kavga ettiler Neticeye itiraz eden üyelerin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • C.H.P.MECLİSİ Başvekilin konuşmaları ÜZERİNDE DURDU ANKARA,HUSUSÎ C.H-P.Parti Meclisi înönünün Başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir.Parti Meclisinin dünkü çalışmaları sırasında bilhassa,Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • Başvekil Trakya gezisinden Başvekil Adnan Menderes,dün Trakyadan dönmüştür.Bir müddet lstirahatten sonra Başvekil,Belediye Reisi Kemal Aygün'ü kabul ederek imar işleri hakkında izahat almış ve imar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • idam edilmesi istendi Ormancılar kongresinde,meselenin politika metaı haline sokulmasından şikâyet edildi YEŞİL Türkiye Ormancılar Cemiyetinin kongresinde konuşan İskân Umum Müdürü Fuat Adalı,ormanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • ESİN,TÜRKİYE'NİN POLONYA'DAN FAZLA OY ALACAĞINI SÖYLEDİ NEVV-YORK,A.P.Türkiye B.Elçisi Seyfullah Esin,Güvenlik Konseyi sandalyası için yarın yapılacak yarışta Türkiye'nin yeniden başa geçeceğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • tımmn.«mı.TANARDAN KURTULANLAR lit" r|\l 24 Kasım günü Kuzey denizinde T t l\tUI kesıt sis yükünden Harkof isimli bir Rus şilebi İle çarpışarak batan Türk armatörü Nejat Doğan'a ait «TANAR» şilebinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • TEKLİFİMİZ BİR HEY'ETLE AZALARA BİLDİRİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ YETKİLİ makamlar,Avrupa Müşterek Pazarına «Ortak âzâ» olarak kabul edildiğimiz takdirde,25 senelik intibak müddeti tanınmasını isteyeceğimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • Kıbrısta Seçim Hazırlığı Başladı Kıbrıs Türk Kültür Cemiyetinin kongresinde E.O.K.A.için «Allah razı olsun» denildi LEFKOŞA,THA.1Q ARALIKTA yapılacak j olan Reisicumhur ve Vekili seçimlerinin kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • YILIN EN GÜZEL KİTABI ANADOLU EVLİYALARI 50 büyük Türk Evliyasının hayat,felsefe ve şiirlerini bütün güzelliği ile anlatan kitap 5 renkli,resimli kuvertür,tamamen bez kaplı,hususî cüt,16 tane renkli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • C.H.P.Uşak Valisinin tekzibini dün foto kopilerle tekzib etti ANKARA,HUSUSt Geçen Mayı» ayında Uşak'ta cereyan eden hâdiseleri müteakip yapılan muhakemede Uşak Emniyet Amiri Adnan Çakmak,Jandarma Kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • [KEYSTONE] Müstakbel Kraliçe Ferah Diba,Paris'te diktirdiği tayyörüyle görülüyor.Ferah Dîbâ,Şâh'ın babasının mezarı başında ağladı Yeni nişanlılar dün öğle yemeğini birlikte yediler ve ziyaret ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1959
  • İNGİLİZ İSÇİ PARTİSİ BAŞKANI DEĞİŞTİRİLDİ BLACKPOOL,A.P.İngiliz işçi Partisinin kongresi dün Blackpool'da yapılmış ve partinin İcra komitesi seçimleri sürprizli neticelenmiştir.Seçim neticesinde 39 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Amerika*dm MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bu haftaki mektubumuzda size Amerika'dan «kırıntılar» sunacağım.Amerika biliyorsunuz otomobil ülkesidir.Her ailenin en aj bir otomobili var.Çoğunun da iki.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • VINYLEX FABRİKASINDAN TAVZİH Bâzı mağazaların VINYL EX *srm a^m ^a başka firmaların mamullerini satmakta oldukları istihbar edilmiştir.Piyasada gördüğünüz her cins sun'î deri,yer muşambası,bavulluk,ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • KERVANSARAY CATHERINE SAUVAGE JACQUELINE FRANCOIS JOSEPHINE BAKER CHARLES AZNAVOUR imdi de 4 Aralık Cuma akşamından itibaren Yalnız 5 gün için MICK MICHEYL Masalarınızı evvelden kapatınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • ELEMAN MANIYOR İstanbul banliyösü dahilinde faaliyette bulunan tanınmış bir margarin fabrikasında kimyevî analiz işlerinde istihdam pdilmek üzere TECRÜBELİ KİMYA TEKNİSYENİ veya TECRÜBELİ LABORANT ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zart usulü ile Merzifonda Buhar tesisatı yaptırılacaktır.Kegif bedeli 71166,68 lira olup geçici teminatı 4808,33 liradır.İhalesi 4/12/1959 Cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • OĞLAK BURCU M [22 Aralık 20 Ocak] Üstüste sevdiğiniz insanlardan haber gelecekfi [22 Haziran 23 Temmuz] Histerinizi saklamaya lüzum yok.İyi karşılayacaklar.KOVA BURCU if [21 Ocak 1!Şubat] Karıgık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Lui.ıınımııııifiıııifiı.ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.20 Günaydın sevgili dinleyiciler 8.00 Haberler ve hava raporu 8.15 Her telden 8.35 Müzikli sabah gezintisi 9.00 Program ve kapanış.İKİNCİ X tO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • 7 8 910 SOLDAN SAGA:1 Avrupada ortaçağda ilim ve sanatta yeniden uyanış.2 Kudretlinin nahak yere çektirdiği sıkıntı;Japonya böyle bir topraktır.3 Bir hayvan;Dili Hind-Avrupa dil ailesinden olan ırk.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Kömürden zehirlenen bir bahçıvan öldü Kadıköy'de Çiftehavuzlarda bahçıvanlık yapan ibrahim Erdoğan,kömürden zehirlenerek ölmüştür.Çiftehavıızlar caddesinde 62 numaralı evde çalıgan İbrahim,evvelki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Sakalaşan bir genç,arkadaşını bıçakladı Şehremininde Köprülüzade sokağında oturan Niyazi öztoprak,sarhoşluk yüzünden karısı Emine'yi bıçakla kalçasından yaralamıştır.Fenerde Salmatomrukta oturan İsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • İ.E.T.T.İDARESİNE YENİ PERSONEL ALIRKEN KADINLARIN MÜRACAATI DA DİKKATE ALINACAK t.E.T.T.idaresi icabederse kadın biletçi de kullanacaktır.Kanunda kadınların biletçi,vatman,şoför ve kontrol olmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Mensucat isçileri kongresi çok gürültülü geçti İstanbul Teknik Mensucat isçilerinin dün yapılan kongresi zaman zaman sert bir hava İçinde geçmiştir.Bir ara azalar arasında İtişmeler olmuştur.Gürültüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Umumî istek üzerin» Damping Fiatlarına 40 GÜNDE WR SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ DÖRTTE BİR ŞANS Satış yerleri:Amirali,Dilber Kardeşler M.K.M.Cevat Mağazaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Takunya île döğdüğü arkadaşını hastahanelik etti Silâhtarağada bir döküm fabrikasında çalışan Hüseyin özdemlr,iş arka» daşı Muzaffer Şenkan'ı takunya 11* döverek hastahanelik etmiştiriş yüzünden meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • V IIII r II İlli X.lll mill 111 IIMI1I1 111 İlli III.II IIIIIIll 111 11 I I Bir radyo konuşması SAYIN Bayındırlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakan Vekili Tevfik İleri'nin evvelki akşam radyoda millî eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • Tasarruflarınızı Sene Sonuna kadar İş Bankasına yatırınız!AİLENİZİN SAADETİ İÇİN BU ENDER FIRSATI KAÇIRMAYINIZ Türkiye* İş Bankası 7 Mart 1960 Çekilişinde bir Talihliye bir Apartmanın Tamamını veriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • VEFAT Tümsübank'ın kurucusu ve 1st.Muallimler Memurlar Yapı Koop.İdare Heyeti âzası Emekli ögr.A.KEMAL KONGAZ hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 30.Kasım.959 Pazartesi günü Bugün)öğle namazını müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • BELEDİYENİN VERGİLERDEN OLAN GELİRİ 140 MİLYON LİRA Bu paranın 90 milyonunu maaş olarak dağıtan Belediye,yardım ve borçlarla bütçesini denkleştirmeye çalışıyor Vergi ve Resimlerden temin ettiği gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • DİKKAT:Hiçbir Çorap Kazova Fabrikasının Çorapları Kadar Sağlam Olmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1959
  • 1 SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)Merhamet Serpil Gül Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Cesur Adam Glenn j'ord Shirley Mac Lane Renkli İng.Suare:Benim İçin Öp Gary Grant Jayne ne Mansfield Renkli î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • yedisinden yetmişine KADAR v HERKES* TURŞU VE ZEYTİNLERİNİ DİĞER EMSALLERİNE TERCİH EDİYOR Haklıdırlar,bu turşular ve zeytinler imâl edilişlerindeki hususiyet dolayısile kafiyen sıhhate muzir değildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • 2-4-6 tabancalı SEYYAR;DİZEL MOTORLU HAVA KOMPRESÖR-LERİ I BURLA BİRADERLER ve Ş* İstanbul-Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • İN MACERALARI i-X-X-X-'X-XXX-XX X-XvXX-•Iv.v.va.wM IK| SAM Sonra etraf KARARI K.VE A6DÜL,CAM&A2krOKAİlN AB.KA TARAFIM t AKİ DUVA-RI AŞMAĞA ÇAİlŞıp.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • BAYANLAR İÇİN ı İPEKLİ ve YÜNLÜ FUTLARINDA YALNIZ 12 NCİ AYA MAHSUS BÜYÜK TENZİLATLI İpekli Lira Kr.Düz Tafta 6.50 Ekose Tafta 8.00 Astarlık ve çamaşırlık Sof 4.50 Manto Astarlığı Kristal Sater.Çamaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • Emniyet Sandığında Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı açtırınız Bir Yıl ayda en az 25 Ura biriktirerek SOO Uiraya kadar Aylık Gelir İkramiyelerini kazanabilirsiniz.Ayrıca APARTMAN DAİRESİ VE DOLGUN P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • M fir ^tp mm** v in;IKEYSTONE] NOEL HAZIRLIĞI Hristiyan â,ctni N°el için hazırlıklara başlamıştır.HHfclIlİBİHI Bu arada dünyanın en meşhur sirklerinden biri olan Bertram Mills sirki de Noel temsilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • Rakipsiz garantili gömlek ve pijamalarımızın tenzilâtlı fiatlarmdan bazıları.Düz renkli poplin gömlek 15.00 Beyaz poplin gömlek 18.00 Emprime çizgili gömlek 10.95 Divitin pazen gömlek 13.75 Yün tipi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • Babaeski Askerî Sat.Ko.Başkanlığından Askerî ihtiyaç için 10 ton Tahin Helvası kapalı zarf usuMyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 37500 lira,geçici teminatı 2813 liradır.İhalesi 10 Aralık 959 Perşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • Bu akşam 21.15 den itibaren KÜÇÜK EMEK SİNEMASI'nda Kaatil bir baba ile oğlunun mücadelesi KAMUM DIŞI Outlaw's Son)DANE CLARK BEN COOPER ELLEN DREW İlâveten En Son Dünya Havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • r I—Şj TAKVİMDEN YAPRAK Tevhid Bilge Tiyatrosu TV İT UAMMER Karaca dostum,tiyatrosunun yalnız mülkiyet I IVI hakkmı muhafaza ederek muvaffakiyetine âmil olan ar-Üstleri «Gemisin kurtaran kapûdandır m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • 2500 sahifelik,Atlaslı WEBSTER'S Lügatinin 1959 baskısı gelmiştir.TL.295.Ödemeli gönderilir AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU İstanbul,Lion mağazası yanı,Beyoğlu,Tel:44 24 14 Ankara,Müdafaa cad.No.4 Tel:27318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • DENİZDE 6200 METRE DERİNLİĞE İNİLDİ WASHINGTON,A.P.Amerikan Müdafaa Vekâleti,denirin takriben 6200 metre derinliğinde çekilmiş b r resmi yayınlamıştır.«Trieste» İsimli batiskafın 20 santimetre kalınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • MUHASEBECİ ARANIYOR Sınaî imalât muhasebesine vâkıf tecrübeli bir muhasebeciye ihtiyaç vardır.Yazı ile Beyoğlu P.K.254 adresine müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • Johannesburg' da 11 ayda 500 cinayet işlendi DURBAN,A.P.Ocak ayındanberi İşlenen 500 cinayet İle Johannesburg Batı Dünyasında cinayet rekoru kırmıştır.Ortalama olarak haftada 10 cinayet İşlenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • SAYGON'U İSTANBUL'A BAĞLAYACAK YOL YAPILACAK YENİ DELHİ,A.A.Saygon'u İstanbula bağlayacak bir karayolu inşası gayesiyle Güney Doğu Asyada bir yol şebekesi tesisi imkânlarını inceleyen mütehassıslar Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • "VAZİYET ciddileşiyor,dedi HİNDİSTAN BAŞVEKİLİ KIZIL ÇİN'LE BİR ÇATIŞMAYI ÖNLEMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ N YENİ DELHİ,TJÎA.EHRU,dün Ahmetabat'ta yaptığı konuşmada,Hindistan ile Komünist Çin arasındaki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • KUNURİ SAVAŞLARI İÇİN TÖREN YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Kunuri savaşı'nın yıldönümü münasebetiyle dün saat 15 de Ordu evinde bir tören yapılmıştır.Törende,millî müdafaa vekili Ethem Menderes,Genel Kurmay Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 DİİVİİif DAI Hf?AU c/Ai an Balık mevsiminin başlaması üzerine boğazdan İçeri giren büyük balık-DUTUİV bALIKI AH RAIfAi3E.AK |ar küçük balıkların kaçmasına yol açmaktadır.Bu arada küll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • PANAMA'DA AMERİKAN ALEYHTARI NÜMAYİŞLER Kanalı koruyan Amerikalı askerler,nümayişçilere göz yaşartıcı bombalar allılar PANAMA CtTY,AJANSLAR Birkaç yüz Panamalıdan müteşekkil bir topluluk dün Panamada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • Allaha inanmayan bir şahit mahkûm oldu VİCENZA,A.P.İtalya'da bir şahit «Tanrı huzurunda» yemin etmediği için 16 dolar ceza vermeye mahkûm edilmiştir.Şahit kararı Anayasa Mahkemesinde temyiz etmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • 17 yaşındaki zenci yaşlı bir kadını öldürdü NEW YORK,A.P.69 yaşındaki beyaz bir kadın dün gece Brooklyn'deki apartmanın üçüncü katında ölü bulunmuştur.Polis,17 yaşındaki bir Zenci'nin bu kadını öldürd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • BİR KAPLUMBAĞA 384 KİLOMETRE YÜRÜDÜ LONDRA,AAîki sene evvel Wldeopen'den kaybolan «Charlie» adında sevilen bir kamlumbağa,384 kilometre ötede bulunmuşturîsmi ve adresi sırtında yazılı olan Charlie'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1959
  • FARUK OKTAY,EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE DAYAK YEDİĞİ İDDİA EDİLEN ESKİ DENİZ SUBAYININ MÜDÜRİYETE GETİRİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ Avukat Burhan Apaydın tarafından savcılığa şikâyet edilen Emniyet Müdürü Faruk Oktay,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • IT SEŞiNı DuVDUM kendi'-jc\A Nil GOREMiyORUM L 7 *Mr H3E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • EvET.GENERAL.i 30 AAUHAi-ÎFi-ERlNOEN BİR-i KAÇINI T£Mİ2:l.ETİ OR-DUK HERHALDE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • POKETSZ.W NlN ÖNiİJMDE:BEDEVİN MAL.İMEVİ p» ŞİMDİ GEi-iei/w PATL.AVA CAĞI V\NE BİÇİM EV BOX İŞS'Zl-ıKT-E'Nİ SlKıU.ÇI-«iP OOi-AŞA-*yiM.11'l.JIIJ_J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YIL M A E R Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • Pazartesi RUMÎ j 1379 30 1375 evvel KASİM T.snnl 29 19 5» 17 VAKİ 1 VASATI ezan!j Güneş 7.02 2.20 Öğle 12.02 7.20 İkinci 14.28 9.46 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.19 1.37 İmsak 5.14 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • MANİSA E.S.O.İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 99)bin lira muhammen bedelle 90 ar Beygir takatında iki adet Dizel Motor ile teferruatı,2490 sayılı kanun hükümlerine göre 15/XII/959 tarihine rastlayan Salı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • DEPO ARANIYQE 200-400 M2 DEPO ARANIYOR Telefon:27 11 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • SEKSİYONER,İZOLATÖR.VESAİRE SAT5NAUNACAKTIR ETİBANK K.B.A.ELEKTRİK İSTİHSAL VE TEVZİ MÜESSESESİNDEN 1 Müessesemi?ihtiyacı için kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Yüksek Gerilim Elektrik malzemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALİNACAKTİR 0.50 lik saçtan)mâınûl muhtelif çapta peşel boru,kut,muf,buat ve bakır tel satın alınacaktır.Taliplerin Ataköy Birinci Kısım Şantiye Şefliğine müracatları.Tel:71 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • Muhasebe,bordro ve muhaberat işlerine makina ile yazabilecek kurs mezunu genç bayan alınacaktır İsteklilerin istedikleri ücret ve sarih adreslerini bir mektupla P.K.240 İstanbul)adresine bildirmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • ANKARA' da HERKESE BEDAVA ARSA Adres gönderip biiroşür İsteyiniz.Adres:Posta Kutusu No:6T8 Tel:18925 MERKEZ-Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • YANMAZ BOYA Yangına karşı Koruyucudur.Çatı,Anbar,Depo,Ranza ve bilumum ahşap kısımlarda kullanınız.P.K.Galata 855 Telefon:44 81 87 44 04 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • Bandırma Gar.Sat.Aim.Kom.Bşk.lığından Fiatı Tutarı 6.Hv.Üs.için Cinsi Miktarı 1 r.Kr.Lr.Ki.Miktarı Geç.teminatı Patates 18.00C Kğ.0,60 10800,00 8000 Kg.360 Lr.Kuru Soğan 13,000 0,40 5200,00 6000 180 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • KARANLIKTA KAHKAHA Yazan:Vladimir Türkçesi:Oğuz HALÛK Yağmur durmuştu.Faka I onlar hâlâ şemsiyenin altında yürüyorlardı.Bir giriş kapısının önünde durdukları zaman,erkek,ıslak,zarif,güzel şeyi kapadı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • IIİ!1I!I Kadıköy'ün Tiyatrosu 1 ALT AN İLKİN j J ŞEIliR TİYATROSU tarafından Kadıköy Süreyya EJ EJ Sineması binasında hazırlanan 150 kişilik sahne,Cıı-EJ EE ma gecesinden itibaren 11.Hemal Gürmcıı'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1959
  • Aziz Atatürk'ün M 11 T 11 If sim.Büyük Eseri Bunun üzerine şimdi özetleyeceğim noktalara alt bilgi ve görüşlerini,birinci mesele olarak söylediler:1 Ferit Paşa kabinesinde bulunmuş olan bâzı kimseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • ASIZ ARSA Emsalsiz tabiî güzelliği ve Turistik vasıfları ile Ankaranın mesiresi ve Plaj şehri GÖLBAŞI civarında NATO TESİSLERİYLE MODERN AMERİKAN SİTELERİ yanında BELEDİYE HUDUD-LARI İÇİNDE Telsizlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • ft.Gümrük Ankara'dan bir puanla dönüyor t Baştarajı Altıncıda tif oynadığı karşılaşmada Karagümrüklü forvet elemanları topu bir defa kaleye sokabildiler.O da elle atıldığı için muteber sayılmadı.Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • Bernabeu F.Bahçe'ye başarı diledi Baştarajı Altıncıda «G ve O Aralıkta iki mühim maçımız olmasa idi,Fenerbahçe'yi Nice dönüsü Madrid'e davet etmek fırsatını kaçırmazdık.diyen Başkan Bernabeu 6özlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • NİCE,RENNES'İ 3 1 MAĞLÛP ETTİ t Baştarafı Altıncıda Halbuki dün çok yumuşak ve alabildiğine çamur bir sahada Nice takımını seyrettim.Hem de antrenman yaparken değil,münakaşalı asabî bir lig maçı yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • ST AD:Alsar.cak SEYİRCİ:4209 kiji HASILAT:23192 Lira HAKEMLER:Muvahhit Af ir irk)Recal Türksever krkk)Avnl Yelkcnblçer GÖZTEPE:Erdoğan ir-k)AtH lâ Önder Sedat Fahri K.Atillâ Tıınçcr Gürsel Ayhan Rahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • GÖZTEPE ALTÂY'I 3-1 YENDİ BÖYLECE Altay iki günde 7 gol yedi,sıfır puan aldı.Ve sâdece iki gol attı.Bu bilanço,Siyah-Beyazlılar için çok kötü İdi.Ve maçları takip etmeyenler tarafından çok ağır olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • BEŞİKTAŞ FARKLI GALİP:6-0 t Baştarafı Altıncıda tekim bu seziş doğru çıktı ve 6 ncı dakikanın dolduğu bir sırada Nazilli'nin uzattığı bir kafa pasını,kaleye üç metre mesafeden BiroJ,güzel bir röveşata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • K.Pa a iz.spora oldu SEYİRCİ:18.185 HASILAT:79.464 T.L.HAKEMLER:Bedri Çakır Vahit Ataman ick)Ohannes Çakır İZMİRSPOR:Seyfi Şaban Necdet Nuri Cavit Kamuıaıı Mustafa Cenap Güven Orhan Nedim KASLMPAŞA:Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • TAKIM NAMZETLERİ ADA karmasını 4-1 ye 8 ADANA,HUSUSİ ARALIKTA şehrimizde Irak millî takımı ile karşılaşacak olan amatör millî takım namzetleri dün ilk hazırlık maçlarmı Adana amatör karması ile yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • G.SARAY DA 1 1 BERABERE fr Baştarafı Altıncıda sine rağniin bu-türlü beraberliği temin edemiyordu.Sakatlığı mühim olmamasına rağmen solaçığa kaydırılan Küçük Ahmet solhafa,Erol ise daha rahat oynadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • İZMİR'DEN NİCE'E 43 KİŞİ GİDİYOR İZMİR,HUSUSÎ Nice yolunda Ege üniversitesi dövizi ile dün İzmir'den 43 kişilik kafile Fransa'ya hareket etti.Ege Üniversitesi talebeleri bu sabah İstanbul'da olacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • DÜN YAPILAN GENÇ TAKIM MAÇLARI Genç takımlar lig maçlarına dün Ali Sami Yen Stadında yapıları karşılaşmalarla devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Vefa 4 Sarıyer 2 Galatasaray z Taksim O Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • TASARRUFU M IFU 1 I İnşa ettireceğiniz veya hazır olarak satın alacağınız ev veya apartman dairesi için lüzumlu Krediyi size ancak Yapı Tasarrufu temin eder.Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açtıracağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • Devirli fevkalâde Rodmaster BU1CK 1955 model 4 kapılı mavi camlar,tam konforlu,yepyeni lâstikler.Maçka garajında satılıktır.Telefonla 48 46 04 te Bay Galib'e müracatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • Orman yakanların idam edilmesi istendi 4 Baştarafı Birincide Cemal Tüzün orma»cıların kadrosuzluk yüzünden terfi edemedikleri hususundaki tenkidleri cevaplandırırken,bu konuda bir kanun tesarısı bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • GÜLEK'İN GEZİSİ HÂDİSESİZ BAŞLADI t Baştarajı Birincide HÂDİSESİZ SEYAHAT Sevgi ve muhabbete kuvvet ile mâni olun&mıyacağın,söyleyen sabık Genel Sekreter «Hâdiscsiz gezebilmek için genel sekreteriiıct
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • M.TOKER BU SABAH SERBEST t Baştarajt Birincide Prof.Nihat Erim'in şeref ve haysiyetini rencide ettiği iddiasiyle mahkûm olan ve 30 asım 1958 tarihinde cezaevine giren Toker tahliye edildikten sonre es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • ANKARA'DA BİR C.H.P.KONGRESİNDE DELEGELER DÖVÜŞTÜ Baştarajı Birincide üzerine Kongrede bulunan İki hizbe mensup delegeler birbirlerine girmişlerdir.Bazı delegeler de henüz kürsüde bulunan Ankara Mebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • AİLESİNİ KORKUTMAK İÇİN KENDİNİ ASTI SİVAS.HUSUSÎ Merkeze bağlı Aydınlı köyünden Hüseyin Bebek ailesini korkutmak İçin sırtından çıkardığı gömleği ile boğazını sardıktan sonra evin tavanına bağladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • Amerika 1959 yılında 4,5 milyar borç verdi WASHİNGTON,A.P.1959 malî yılı içinde Yabancı Memleketler Amerıkadan yardım ve ödünç para olarak 4.571.000.000 dolar almışlardır.Batı Avrupa bu paranın 706 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • ADLİYE TEŞKİLÂT!TASARISI BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK ANKARA,HUSUSÎ Adliye Vekâleti teşkilâtında mühim değişiklikler yapan kanun tasarısı,bugün Adliye komisyonunda müzakere edilmeye başlanacaktır.Adliye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK m NUR Emlâk,Istanbula 70 km.ötede.Çekmece tarafında,34000 dönüm,lebiderya çiftlik,Londra asfaltı içinden geçiyor,menba suları ve çiftliğe ait evler hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • Luciano neticeden ve takımdan "Memnun,t Baştarafı Altıncıda Bu hava bizim havamız değildir.Yağmurdan daima korkarım ama takımım bugün ikinci devrede istediğini gibi oynadı.Fenerbriıçeye karşı çıkaraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1959
  • ST AD:Alsan cak SEYİRCİ:4209 kiğl HASILAT:23192 Lira HAKEMLER:Nejat Şener Ali Barem Hasan Oktay DEMİRSPOR:Mehmet Raııf İsmail Hüsnü Süreyya Erkal Abdurrezak Abdullah Fikri Osman Celal ALTINORDU:Turgut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1959
  • II MEMNUN Halil KIVANÇ II NICE'DEN BİLDİRİYOR MAÇTAN sonra Antrenör Luciano ile konuştum,dedi ki:«Neticeden ve takımdan memnunumt Devamı Sa.5,Sü.4 de ¦BİlSrİyör!VASITALARDAN İSTİFADE HUSUSUNDAKİ İLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • MAHALLÎ LİGDE TAKSİM,EYÜP'Ü 1-0 MAĞLÛP ETTİ Mahalli lig maçlarına dün Şeref stadında yapılan karşılaşmalarla devam edilmiştir.Günün en mühim müsabakasında Taksim,Eyüp'ü ikinci devrede attığı tek golle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • BASKETBOLDE K.KÖY İLE D.ŞAFAKA GALİP Basketbol liginin üçüncü hafta müsabakalarına dün devam edilmiştir.Günün ilk maçında Kadıköyspor denk rakibi Beykozu çekişmeli bir mücadeleden sonra 61-59 yenmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • BASKETBOL LİGİNDE PUAN DURUMU Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.G.Saray 3 3 0 0 222 130 9 D.Şafaka 3 3 0 0 220 141 9 F.Bahçe 3 3 0 0 203 136 9 Moda 3 3 0 0 221 173 9 Beşlkta* 3 2 0 1 171 176 7 Kadıköy 3 1 0 2 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • MİLLÎ LİGDE PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp F.Bahçe 15 11 Beşiktaş ıa ıo G.Saray 13 9 D.Spor 15 r,Vefa 15 7 1st.Spor 13 4 G.Birliği 13 6 İz.Spor 15 5 K.Güm.15 5 Ş.Hilâl 13 S Göztepe 13 4 H.Tepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • ft DİĞER MAÇLAR İz.Spor 3 K.Paşa 1 Göztepe 3 AHay 1 D.Spor 2 A.Ordu 1 Bu maçların tafsilâtı ve diğer spor haberleri 5 inci sayfadadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • Gümrük Ankara'dan ir puanla dönüyor Bir gün evvel Şekerhilâl'e 3-1 mağlûp olan Kırmızı-Siyahlılar dünde muvaffak değildiler STAD:19 Mayı» SEYİRCİ:11.873 kiği HASILAT:49.330 Lira HAKEMLER:Tahir Arca,Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • Real-Madıit Reisi Beınabeu'nun Milliyet'e beyanatı:Fenerbahçe'nin rakibi Nice,ken sahasında Rennes'i 3-1 mağlûp etti STAD:Nice SEYİRCİ:4500 NİCE:Lamla Martinez Auzoherry Cornu ick)Gonzales Milazzo Fai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1959
  • i» ı I'imaiicw mmomm Mapm pipıı f.i».ıhfrii i.T,m i,IRÜÇHAN ÜNVER Her hattı He güzel bir oyun çıkartan Beşiktaş takımı baskılı oyununun semeresini 26.dakikada almaya ve galibiyeti perçlnlemeye muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor