Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] Okmeydanı cinayetinin işlendiği ev dün geçmiş olsuna gelen ziyaretçilerle dolup taşmıştır.Resimde soldan itibaren ölen Orhan'ın ağabeyisi ve yaralı Emine'nin kocası Memduh,maktul Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • Kıbrıs'ta Rumlar arasında ikilik LEFKOŞA,T.H.A.Kıbrıslı Rumlar arasındaki ihtilâf gittikçe büyümektedir.Lefkoşa Belediye Reisi Dr.Dervis'in Makarios aleyhine açtığı kampanyaya Ada Rum'larından bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • M.T.T.B.GENEL BAŞKANI Yaşar özdemir ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ KOMÜNİZM VE İRTİCA İLE SAVAŞACAK Millî Türk Talebe Birliğinin Ankaradaki genel kongresinde genel başkanlığa seçilen Yaşar Özdemir,idare heyeti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • Yağmur Yüzünden Bâzı Semtleri Su bastı Ege ve Akdeniz'de fırtınadan beş gemi imdat işareti verdi.Meriç nehri tehlikeli şekilde yükseldi EHRİMİZDE dün öğleden sonra başlayan ve akşam şiddetini arttıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • öğretmensizlikten 3 okul kapandı ALAŞEHİR,HUSUSÎ Kazamızda Osmaniye,Subaşı ve Horzunkeser köyleri ilkokulları öğretmensizlikten kapanmak mecburij'etinde kalmıştır.Manisa vilâyetinde daha 140 ilkokul ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • ItLHAN DEMIREL1 C.H.P.Galata İlçe kongresine katılan delegelerden bâzıları kongrelerinde konuşan sabık Genel Sekreter Kasım Gülek'in elini öpmüşlerdir.Aksal D.P.nin kazanması imkânsız,dedi Bir pamuk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • İskenderiye'den gelen mektupla ilgili olarak Dahiliye Vekâleti bir açıklama yaptı Yetkili hir şahıs "inkılâplar teminat altındadır,dedi AÇIKLAMADA BAHİS KONUSU HABERLERİN ASILSIZ OLDUĞU BİLDİRİLDİ I A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • 12 Kaza Vilâyet haline getiriliyor ANKARA,HUSUSÎ 12 kazanın vilâyet haline getirilmesini derpiş eden kanun tasarısı Dahiliye Vekâletince hazırlanmış olup pek yakında Meclise sevkedilecektir.Vilâyet ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • BİR ORMAN ŞEFLİĞİNE BOMBA ATILDI ADAPAZARI,HUSUSÎ Taraklı nahiyesi orman bölge şefliği binasına meçhul kimseler tarafından bomba atılmıştır.İnfilâk esnasında binada kirns-bulunmadığından insanca zayia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • BAYAR,HINIS'I ZİYARET ETTİ ERZURUM,A.A.Reisicunjhur Celâl Bayar dün,geçenlerde zelzele felâketine sahne olan Hınıs'a gitmiştir.Bayar,zelzelenin tahribatı ve zelzele bölgesinde girişilecek imar faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • Aziı Atatürk'ü Yarın Milletçe Anıyoruz Büyük Atatürk'ün fânı hayattan ayrıldığı 9 u 5 geçe bütün yurt ihtiram duruşu yapacak CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Ulu Önder Aziz Atatürk'ün ufûlünün 21 inci yıldön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • Dalaverah programlardan 129.000 S i dolar kazanan Van Doren,TV ek-i ranında numaralardan birini ya-i parken.O zaman herkes bunun i numara değil,hakikat olduğunu ŞE i zannediyor ve Van Doren'e canlı EŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • ill.IHIMI C.H.P.Lideri İsmet İnönü,on aylık mahkûmiyeti üzerine «geçmiş olsun» demek üzere dün C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'yı evinde ziyaret etmiştir.Resimde solda)geçirdiği kaza dolayısiyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.11.1959
  • BÜYÜK ATATÜRK'Ü ufûlünün her yıldönümün-İ de bir yazı serisi ile anan MİLLİYET,bu geleneği bu yıl da ulu önderinin büyük NUTKU'nu yayınlamakla devam ettirmektedir.Yıllarca önce çok az sayıda basılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • Amerika9dm MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Atatürk'ün her ölüm yıldönümünde O'na dair yeni bir yayın takdim etmeyi anane haline getirmiş olan Atatürkçü MİLLİYET bu yıl bizzat Atatürk'ün yazdığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • İHRACATÇILARIMIZIN NAZARI DİKKATİNE BİLÛMUM İHRACAT İSLERİNİZ İÇİN BANKAMI-ZIN SAĞLAMAKTA OLDUĞU NAKDİ KREDİ KOLAYLIKLARINDAN İSTİFADE EDEBİLİRSİNİZ MALÛMAT tÇİN BANKAMIZ DIŞ İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMRİN İZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • GALALİT İŞLEYEN SANAYİCİLERE MUİDE Fabrikamız mamulü levha ve çubuk Galalitler büyük tenzilâtla satılmaktadır.Fırsatı kaçırmayınız.Galalit Fabrikası Satış Yeri:Tünel Cad.34 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • 8.17 Bugün programının devamı)E 9.00 Öğle programlan ve yayvnın sonu 9.05 ikinci program 11.55 İkinci programın sonu 12.00 Öğle yayını ve programları 12.05 Ha-5 fit Müzik 12.30 Beraber ve solo şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • Hfiw 1B5358M OĞLAK BURCU U [22 Aralık 20 Ocak] Giyiniğinize,hattâ içinde bulunduğunuz dekora çok ehemmiyet veriniz.Hayatınıza tesiri olacak.KOVA BURCU L».[21 Ocak 19 Şubat] Siz bir takım ümitler kuruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • BUtMAGl i 2 3 4 5 6 7 8 35 9 10 4 9I 3.Id SOLDAN SAĞA:1 Üzüntü;Tersi su.Eski dil)2 Eski bir Mezopotamya devleti;Elinden her zaman için kaza çıkabilen.3 Daha çok uzaktan gemi veya uçağı haber veren âle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • V\KODiNM Tablet ÖKSÜRÜK vs BRONŞİT!KESER Her Eczanede bulunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • KOMPRES Bir miktar Polonya menşeli 10 atmosferli boya kompresörü ile lâstik hava şişirme kompresörü mevcuttur.Ehven fiatlarla ve ithalâtçı sıfatiyle satılıktır.49 11 08/9 numaralı telefona müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • VEFAT Dul Bayan Verj in Çalalbaş,Bay ve Bayan Gığmes Cerrahoğlu ve evlâtları,Dul Bayan Düriik Kalpakcıyan ve evlâtları,Bey Kevoık Aydın ve evlâtları,Bay ve Bayan Jan Aydın ve evlâdı Arjantin)çok sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • Yüzer havuzun tamiri için 2 milyon harcandı Istinyede tamir edilerek tekrar hizmete konulan Yüzer Havuz için Denizcilik Bankası tarafından 2 milyon liraya yakın para harcanmıştır.Havuzun faaliyet göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • Sütlü tatlıların evsafı bozuldu Piyasada süttozunun bollaşması sebebiyle sütlü tatlıların evsafı bozulmuştur.Tatlıcıların muhallebi ve sütlâç gibi tatlıları süttozundan yapmalarından başka yoğurtçular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • İKİ EVLERİNİN İNŞAATI YENİ ŞEKLE BAĞLANIYOR Çalışma Vekili şehrimizde yapılan bir törende bu husustaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi Çalışma Vekili Halûk Şaman,işçi evlerinin inşasının yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • I I GİZLENEN RAPOR L 'ORD Kurumamın ayırdığı bir fonla «Tür-E J/kiye Eğitim Millî Komisyonu» kurulmuş da,bu komisyon da bir rapor hazırlayıp,E eğitim davamızın hâli pürmelâlini ortaya koy-E muS* Cehal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • Şehre giriş yollarındaki gecekondular yıktırılıyor Sirkeci ve Florya arasındaki yeni yolun civarı temizlenecek.Yeşil sahaların sayısı artırılacak Şehrin çehresini güzelleştirmek için Belediye tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • ACI BİR KAYIP Türkiye Tütün Müskirat ve Yardımcı İşler Federasyonun dan:Kurucuları mızdan kıymetli arkadaşımız Süreyya B İ R O L tedavi edilmekte olduğu,işçi Sigortaları Kurumu Nişantaşı hastahanesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • ACI BİR KAYIP İstanbul İşçi Sendikaları Bir ligi Yapı Kooperatifinden teb liğ edilmiştir.Kıymetli Kurucu ve Başkanımız Süreyya 6İROL tedavi edilmekte olduğu,İşçi Sigortaları Kurumu Nişantaşı hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • ŞİŞLİDEKİ «İnkılâp Müzesi» bu sabahtan itibaren halkın ziyaretine açılacaktır.Müzede Atatürk'e ait kıymetli hâtıraları saklayan eşyalar bulunmaktadır.HALICIQGLU'nda oturan Yalçın Dlkmenler adındaki şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • T.H.Y.nın kış tarifesi 15 Kasım'da başlıyor Türk Hava Yolları kış programını 15 Kasımdan itibaren tatbike bağlayacaktır.Yeni programda İstanbul ile Atina ve Roma seferleri ayrılmıştır.Bu sebeple İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.11.1959
  • Türk SİNEMALAR j BEYOĞLU AI.KAZAK T«l 44 25 62)ömrüm Böyle Geçti Gülistan Güzey Kenan Pars Türk filmi.ATLAS Tel:440835)ölüm Viraj j Cornel Vilde Jean Vallace Renkli İng.SUARE:Volga Mahkûmları John Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • RÖPORTAJ:ERCÜMENT QIFTCI Resimler Rüçhan m ÜNVER ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilmiştir.Hava Kuvvetlerinde spor SPOR nedir?¦Zifir gibi simsiyah bir gece!Kesif,çok kesif bir karanlık!Ve,etrafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • W/El A If'Iff TPÇI İM 'J/A*ustos r,v tarihinde,Kanada'da yapılan,aaraMI\l\l I CO LI IH kerl merasimde,NATO camiası havacıları arasında,«En üstün başarıyı gösteren» Türk ekibinden,Teğmen Yaşar Demirbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • İLGİLİLERE Gömme kaDi kilidi ve gömme sürgüleri imâl eden UĞUR MADENÎ EŞYA FABRİKAS!İstanbul Sağmalcılar Aynalı Dere cad.No.12 Nakledilmiştir.UĞUR MADENÎ EŞYA FABRİKASI Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • BİYOKİMYA VE BAKTERİYOLOJİ MÜTEHASSIS!ALINACAK KİZİLAY UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kızılay'ın Ankara'daki Kontrol ve Araşt ma lâboratuvarmda vazifelendirilmek Ü2ere iyi ingilizce bilen lâboratuvar tecrübesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • BRONŞİT YÜZBİNLERCE İNSANI ÖLDÜRÜYOR LONDRA,A.A.Pek çok insanlar tarafından ihtimal verilmediği halde,bronşit hastalığından ölenlerin sayısı çok mühim bir yekûna varmaktadır.İngilterede,bronşitten,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • VEKİLLERE KURSUN GEÇMEZ CAMLI ARABA ALINIYOR ANKARA,HUSUSÎ Hasan Polatkan ve Esat Budakoğlu'na getirtilen csüper mercedes 300,Alman arabalarından diğer vekllere de alınması kararlaştırılmıştır.Bu maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • 6 OCAK'a kadar tasarruflarınızı iş Bankasına yatırınız 1 KlŞWE.6 DA\REU APARTMAN TAMAMI 14 TALİHLİYE ti APARTMAN DAİRESİ 500.000 URA PARA İKRAMİYESİ böylece yeni yılın ilk keşidesine katılarak çok zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • 3 Türk harb gemisi Malta'ya gitti VALETTA,MALTA,A.P.3 Harb gemisinden müteşekkil bir Türk Deniz filosu dün Maltaya gelmiştir.Türk gemileri bir tatbikat dolayısiyle burayı ziyaret etmektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • Lüleburgaz'ın 37 nci Kurtuluş yılı kutlandı LÜLEBURGAZ,HUSUSÎ Lüleburgaz'ın 37 nci Kurtuluş seneyi devriyesi çok kalabalık bir topluluk huzuru ile kutlanmıştır.Şanlı ordumuzun şehri temsili olarak düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • ölen köpeği için hava şirketini dâva ediyor Amerikalı Mr.Ignec,köpeğinin ölümüne sebebiyet verdiği İddiası ile tanınmış bir uçak şirketi hakkında tazminat dâvası açmıştır.Amerikalının köpeği,Yeşil köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • BİR YANGINDA 22 KİŞİ ÖLDÜ HOUSTON,TEXAS,A.P.Houston kanalında bir tankerde çıkan yangın 22 kişinin ölümüne,19 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Arka arkaya vukua gelen 3 infilâktan sonra yangının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • Eti uçağı sis yüzünden mecburî iniş yaptı ANTALYA,HUSUSÎ îstanbuldan şehrimize gelmekte olan Hava Yollarına alt ETİ uçağı' Eğridir gölü üzerinde sisten yoluna devam edememiş ve Afyona dönerek mecburî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • Mançurya'da 2 bin köylü kızıl idareye karşı ayaklandı Köylüler,kendilerine hakaret eden idarecileri öldürdüler TAÎPEÎ,ASSOSÎATED PRESS Buradaki hükümetin Haberalma Bürosu tarafından bildirildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • BİR YAPRAK i Regaib Kandili ve Yılbaşı BU SENE Regaib ile Yılbaşı bir geceye tesadüf etmiş.Pek f tabiî olarak her şey gibi bu da bir mesele oldu.Regaib,i Peygamberimiz Efendimize ait mübarek bir geced
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.11.1959
  • TEKNİK ELEMAN ALINACAKTIR NAFİA VEKÂLETİ YAPI ve İMAR İŞLERİ REİSLİĞİNDEN İnşası tamamlanmakta olan Yeni Meclis Binasının:Isıtma ve klima tesisatı,buhar santralı,her nevi kuvvetli ve zayıf cerj^an tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • CİCİ CAN SAKALIM PKENS AMET O-ÂÇTAN SONİ^A KİMİ SAVlKL.lVAS2.AK,ry« UVANACAK HURİYE KURTULDU/Bü ^iPsevOi PK6NS,O KDÇOK K\ZA TQTUL.VtU$ ŞıMDl HERKeSİM UVAMOIĞINI £ ĞRENiNCe HEM£M sîze koştljmi b^i ÖP£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • hava.ViAAA da SICAK i V l'.llı:o!lt.ab/K.ı.ır,jS .l:u-vv If v^İ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • BİZDEN yAtSDIM BEKL-EME1 ME KOBRA.SENİN AKI-BETİNE UĞRAAAAK İS.l» Br i 1 I ^i'^j ataff JlI J y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • ÜUR.OVi_e ÇL-UR.Oı_JV\AZySKJE ç»vf ÇAKii-MAZ.BANA BIRAK BU İŞİ.HAM.BuRASl TOK SES ÇIKARIV-OR.ÇAKAui/VA.sersem.su boru Sunu patlattin^ ^SİMDİ N'OOt-ACAK.*M t' A Emi 3^2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • Diyarbakır As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Garnizon eratı için 19 ton mercimek kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Geçici teminatı 3065 lira olup,muhammen tutarı 40850 liradır.Eksiltmesi 16/Kasım/1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • Millâuef a h t t)t,ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • [HİCRİ Pazartesi 1 RUMÎ I 1379 9 1375 I C.evvcl KASIM T.evvel j S 19 5 9 27 VAKİ T VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.38 11.58 14.39 16.57 18.31 4.54 1,4ü 7 00 9.41 12.00 i 34 11 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI büyük ikramiyeler M çekilişi:20 adet 1 adet 100.000 50.000 kişiye 500.000 çeşitli para ikramiyeleri APARTMAN Dairesilira 2 adet lira ve 3320 liralık YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • SANAYİCİLERE Üçüncü sanayi kotasından yalnız SAÇ LEVHA ithal etmek üzere dolar tahsisi almış olan sanayici arkadaşların PARA ve MAL tedariki bakımından menfaatleri icâbı olarak aşağıdaki adrese müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • Beyoğlu Mağazasında Çeşitli yeniliklerle Trikotaj çeşitleri Manto ve çobanlar Süet ceketler Kadın ve erkek kumaşları Elbiseler Gömlekler Pardesüler Çocuk elbiseleri vesaire.O 5ü Tenzilâtlı Satışları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • O gün size olduğunuzu söylemişti ROJA Briyantini saçlarınızı daha da cazip göstr-Her kadın kuafürünü modaya,zevkine ve şahsiy tine uygun olarak seçer.Kuaförünüzün şekli r olursa olsun,Roja kullandıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • SANAT TİYATRO İstanbul Operasının kurulmasına doğru.ALTAN İLKİN tun un linininin ANKARA Devlet Operasının iki değerli sanatçısı AYDIN ve AZRA GÜN,Millî Eğitim Bakanlığının izniyle,görevlerinden ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.11.1959
  • Paule yatak odasına döndüğü zaman,Simon'u uyandırabilmck için bir zaman omuzlarından sarsması lâzım geldi.Başucundaki lâmbayı da yakmıştı.Fakat Simon hâlâ uyuyordu.Yalnız bir aralık gerinerek onun ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • |Amerika'da"Yirmibir| I su a l„ rezaletif E fe Baştarafı Birincide^ SAHTEKÂR ŞAMPİYON Skandal İle ilgili en sansasyonel E haber,1957 de «Canlı Ansiklo-E E pcdi»,«Bilmece Kralı» «21 Sual E Şampiyonu» g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • AKSAL,D.P.NİN KAZANMASI İMKÂNSIZ,DEDİ t Baştarafı Birincide gözlere temos ederek konuşmasına başlamış ve şöyle demiştir:«Sayın Menderes muhalefet yıllarındaki bir Meclis konuşmasında Basın hürriyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • Macaristan nihayet revanşınıaidi:4-3 Baştarajı Altıncıda da süratlenmiş ve Sandor Macaristanı tekrar galip duruma yükselten golü kaydetmiştir.Nihayet 82 nci dakikada penaltıdan Macaristana son golü ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • VEFA DEMİRSPOR'A GALİBİYETİ VERMEDİ Baştarafı Altıncıda tahmin edildi.Dakikalar geçtikçe de Yeşil-Beyazlıların hızı kesildi ve ilk büyük tehlikeyi 19.dakikada atlattılar.Aptullah'ın çok müsait pozisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • VE FENERBAHÇE FUTBOL OTNAOI t Baştarafı Altıncıda verselerdi?Kerpiçleşen sahayı yağmur yumuşattı.Tam Fenerbahçenin istediği zemin.Geride Gürcan,Fenerbahçenin ideal oyun tarzına uyarak çalışıyor.Mikroy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • H.TEPE:2 GÖZTEPE:1 t Baştarajt Altıncıda markajlı oyununun da büyük tesiri oldu.Devre Göztepenin neticesiz hâkimiyeti sonundn 0-0 berabere bitti.Maçın üç golü de İkinci yarıda atıldı.47 inci dakika do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • G.BİRLİĞİ:3 ALTINORDU:1 t Baştarafı Altıncıda dakika dolmadan İlhanın avut çizgisi üzerinden ortaladığı topu kaleci içeriden çevirince,hakem haklı olarak gole hükmetti.İki farklı galibiyet Gençlerbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • İNÖNÜ BÖLÜKBASI'YI EVİNDE ZİYARET ETTİ t Baştarafı Birincide Demokrat Partiye ilhak etmek veya partimizin politikasına hâkim olarak onu kendi gidişinin devamını sağlayacak bir yardımcı kuvvet haline g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • Okmeydanı cinayetinin tek şahidi ifade verdi t Baştarah Birincide eve gelmiş ve cinayetin sebebini aydınlatmağa yarayacak ligi çekici bir açıklamada bulunarak demiştir ki:«Şerafettin cinsî sapıktır.İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • Yağmur yüzünden bâzı semtleri su bastı t Baştarafı Birincide Akdenizden gelerek Karadenize gitmekte olan mektep gemisi,karaya otuıv duktan sonra kendi vasıtaları İle kurtarmaya çalışmış ve Gemi Kurtaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • MEMLEKET SANAYİİNDE YENİ BİR HAMLE Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasının yardımı ile.Almanyadan ithal etmiş olduğumuz en son model,tamamen otomatik yüksek kapasiteli makinalarla tesis etmiş olduğumuz fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • FLORYA SEFA SİTESİNDE VE ALTINDENİZ PLAJ SİTESİNDE TAKSİTLE SATILIK DAİRE ve DÜKKÂNLAR SEFA SİTESİNDE DAİRELER:3 oda 28 bin,4 oda 36 bin liradır.Dört ayda bîr,dört müsavi taksitte ödenir.DÜKKÂNLAR:24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN 1 İstanbul Askerlik dairesine bağlı askerlik şubelerinin kaynaklarında mevcut 1938 ve 1939 doğumlu ve bunlarla işleme tâbi eratla Kasım 9D9 celbinde şevke tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • Mühendislere,Müteahhitlere ve Yol İnşaatçüara:NIVO TEODOLIT TAKIOMETRE PLANŞET vePLANIMETRE GELMİŞTİR.N.ABENİ ve Ort.Koli.S t i.İstanbul Yeni Postane cad.No:49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • Oto lâstik kaplama ve kaynakçıların nazarı dikkatine ADNAN HIZER'İN Yeni formüllerle en yüks«k kaliteli sırt ve kuşungamlarını İsrarla arayınız.Adres:Nöbetltaııe caddesi lisentepe ilan.8 Sirkeci İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 BEYOĞLL'NDA Ağacamii karşısında birinci kat 2 odalı kaloriferli,telefonlu devren satılık yazıhane.44 87 61.MADENİ Eşya imalathanesi devren satılıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • 14.M K A.sL 114 ARDİYELER Tophane Sahpazarında yeni Gümrük antrepoları karşısında Salıpazarı hanı odabaşısına müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • ingiliz malı,tam otomatik 10 plâklık 4 vitesli C O L L A R O PİKAPLARI Toptan oalrak satışa arzedilmiştir.Toptan Satış Yeri:GÜNEY İTHALÂT Koli.Şti.Kâzım Kemal Kolbaşı İstanbul,Marpucçular Çarşılı Güıü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • Muhasebeci alınacak Bir şirketin muhasebe işlerini tedvir edebilecek kabiliyette ingilizce bilen bir muhasebeci alınacaktır.İsteklilerin hal tercümelerini,vesaik suretiyle birlikte P.K.246 Beyoğlu adr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.11.1959
  • SUPRAFON OTOMATİK PİKAP ^CİHAZLARI Piyasaya arzedilmiştir İLANCIUK^-1B 33 45 78 deVİril Bilûmum plakları normal ve mikrosilon,otomatik çalar.CİHAN KOM.ORTAKLIĞI Katırcıoğlu han kat 5 Suitanhamam İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.11.1959
  • F.BAHÇE F.İ B.ANIN TEKLİFİNİ REDDETTİ Sarı Lacivertliler Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Turnuasmdaki rakiplerinin Macabi olduğunda ısrar ediyorlar FENERBAHÇE kulübü.Basketbol Federasyonuna müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.11.1959
  • KISA HABERLER GALATASARAY,Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüp temsilcileri,bugün Ankaraya giderek Federasyon başkanı Faik Gökay ile bir görüşme yapacaklardır.Temsilciler,bu görüşmede Federasyondan millî ligi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.11.1959
  • LokomoliV şampiyon VOLEYBOL TURNUASININ FİNAL MAÇINDA BULGAR TAKIMI G.SARAY'I 3-2 YENDİ BEŞLİ Voleybol Turnuası dün akşam Teknik Üniversite salonunda yapılan müsabakalarla sona ermiş ve Galatasaray'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.11.1959
  • lÂNKÂRÂ PA I G.Birliği:3 Altinordn:ST AD:19 May is SEYİRCİ:3807 HASILAT 15718 Lira HAKEMLER:Cihat Ergıuı Azmi May tere Celâl Beken Selçuk Talât Aykut Ayhan İhsan Tugay İlhan Tekin Orhan Osman Oral ALT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.11.1959
  • H.FEPE:Z G8ZTEP STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:3807 Kişi HÂSILAT:15718 Lira HAKEMLER:Turan Alsaç,Nail Köken,İsmail Dikmen HACETTEPE:Cevat Abdullalı İsmet Tayyar Hüseyin B.Oktay K.Oktay Halis Ercan Sami Cahit G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.11.1959
  • o FENERBAHÇE FUTBOL San-Lacivertlilerin değişik tertibi,Allay'ı 5-0 yenerken ligin en iyi oyununu çık Birbirinden güzel beş golü Yüksel 3)Mikro Mustafa ve Şeref attılar SEYİRCİ:22359 Kişi HÂSILAT:9993
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.11.1959
  • Macaristan nihayet revanşını aldı:4-3 Budapeşte'de yapılan maçı 100 bin kişi takip etti BUDAPEŞTE,RADYO DÜN Budapeşte'nin Nep stadyomunda 100.000 seyircinin takip ettiği millî futbol maçında Macarista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.11.1959
  • [HADt Jtİ»EKYu.j tf* Al ATA f*AI İD Mahalli lie maçlarına dün Şeref stadında devam edilmiş,Galata,Sarıyer!2-0.Eyüp,Sü-UALAI A UALIr.leymaniyeyi G-0 maglûo etmişlerdir.Kesimde Galata'nın sollerinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor