Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • KIBRIS'TA İNGİLİZLER Türklere karşı cephe aldı Türk semtinde oturan İngilizlere,Rum mahallelerine taşınması emredildi Kıbns Türk Gençlik Teşkilâtı Rum gençlerini işbirliğine davet etti LEFKOŞA,Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • MeclisReisliği KAMPANYASI Koraltan'm Başvekilin Ankara'ya gelişinde hava alanında olmayışı tefsirlere yol açtı ANKARA,FARUK DEMİRTAŞ BİLDİRİYOR Başkentte günün konusu,Büyük Millet Meclisi Başkanlığı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ DOĞU ALMANYA MAL İSTİYOR "SES Kurt Bracsh,dün yaptığı basın toplantısında Almanya'nın TUrkiye'den tütün,narenciye ve üzüm almak istediğini söylemiştir.Kurt Brachs,İki memleket arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Havana bombalandı 2 ölü,45 yaralı var Küba Başvekili Fidel Castro,mütecaviz uçakların Amerikadan geldiğini söyledi WASHINGTON,RADYO* KÜBA Başvekili Fidel Castro dün televizyonda yaptığı 5 saatlik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Ç.Kale'de şehit düşen subayın mezarından kadın cesedi çıktı ÇANAKKALE,Hususî Muhabirimiz NECMETTİN SENA Y'DAN Çanakkale savaşları sırasında şehit düşen 2 nci Tümen Kurmay Başkanı Yüzbaşı Kemal Beyin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • 11,w ^^mmm^^i h IRÜÇHAN ÜNVERI uipii/ECVA Ml9 Dün vVuncu AKir tc/a Mahkemesinde,gümrük tVAyAA ty I M IHI kaçakçılığından aanık «Lüks Nermin» in Bakırköy'ündeki evinde bulunan ve kaçak olduğu İddia edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Bölükbaşı "Meclis Reisliği seçimini DP.Genel Başkanı bilir,diyor C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dün «Meclis Başkanlığı seçiminde Sıtkı Yırcaluıın mı,yoksa Refik Korunanın mı kazanacağı?sualini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • ORTA ÖĞRETİMDE UCR er alınmayacaktır.Ort aöğretimin paralı olması mevzuunda çalışmalar yapıldığı v e bir tasarı hazırlandığı hakkındaki haberiniz doğru değild j R.20 Ekim 1959 tarihli gaze-I tenizin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • EVLENECEK BİR KIZ SEVİNÇTEN ÖLDÜ KOKYA,HUSUSÎ Doğanhisar'ın Deşdiğin köyünden 16 yaşındaki Mihriban Çetin,nişanlısı Osman Turgut'la birlikte nikahlanmak üzere kazaya giderken yere düşÜD ölmüştür.Yamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Sosyalist Partisi Ocakta kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ «Sosyalist Parti» Yılbaşında faaliyete geçecektir.Bu konuda uzun müddettenberi devam eden çalışmalar ikmal edilmiş ve parti tüzüğü hazırlanmıştıriktida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • "Çapkın,polisle birlikte girdiği evleri dolaşıyor «Çapkın hırsız» Erdoğan Erdem dün bütün gününü evvelce habersizce ziyaret ettiği evleri La defa polislerle birlikte ziyaret etmekle geçirmiştir.«Çapkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • [RUÇHAN ÜNVERI SEZİN DÂVA AÇTI Film artisti Sezer Sezin,meslektaşı.Gülistan Güzey'in kocası Kâmil Cemali aleyhine Beşinci Ticaret Mahkemesinde 30.000 liralık alacak dâvası açmıştır.Davaya dün bakılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Kızıl Çin yine Hind Sınırına Girdi Keşmir'e giren Kızıl Çinliler,ânî bir hücumla 19 Hintli askeri öldürdüler N E H B U Daima bitaraf YENİ DELHİ,RADYO KIZIL Çin.birlikleri,Keşmir bölgesinde Hint toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • m minin» in in» n u ıııım ıııı ı».ı ¦»ıınınoKiıı iimWi m 1956 yılının 23 Ekim günü,Kızıl müstevlilere karşı ihtilâl bayrağı açan Macar milletinin bu kahramanca teşebbüsünün 3 üncü yıldönümü dün hür dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Aksal ilk yurt gezisine çıktı Gülek,Bozkır'da yaptığı konuşmada,lâiklik dine gerdek değerini vermektir,diyor KARABÜK,İLHAMI SOYSAL BİLDİRİYOR' CTT T} GENEL Sekreteri İsmail Rüştü T*T Aksal,dünkü konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Fuar için 500 bin metrekarelik bir saha ayrıldı Belediye Reisi,Yenikapı ye Samatya arasındaki mmtakada dünyanın en güzel eğlence sitesinin kurulacağını söyledi BELEDİYE Meclisinin dünkü toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • It IlifflHIIUHnai-l Ki KİSTİ.l^JiwJ *r ill [FOTO BASINI İstanbul'da dolandırıcılık iddiatiyle yakalanan Alman teb'alı Bruno Prerat» irin izmir'de de bir tüccarla kurmuş olduğu DABO ŞirkeU hakkında sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.10.1959
  • Zirve toplantısı gerçekleşiyor Krusçev'in,de Gaulle'ün davetini kabul ettiği dün Paris'te açıklandı PARİS,RADYO Rus Başvekili Krusçev'in,Fransız Reisicumhuru de Gaulle'ün davetini kabul ettiği dün Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • HAFTANIN FİLMLERİ Okjûut,Cameron Mitchell ve Diane Foster «Sırtımdaki Maymun» da.SIRTIMDAKİ MAYMUN «Monkey On My Back» Rejisör Andre De Toth idaresinde çevrilmiş bir United Artists Amerikan)filmi.Oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • BüimAfi SAAT 21.30 DA İSTANBUL RADYOSUNDA %l PIfA'N OKULLAR ARASI BiLGLYARISMASI PfSgramı Jakdim Edenf ORHAN BORAN İkinci Tur)KABATAŞ LİSESİ Sultanahmet TİCARET LİSESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • 5 v 6 metre "eninde DUz Halı;Sipariş üzerine imâl edilir SOLMAZ RENK EN İYİ KALİTE UZUN ÖMÜR D EKOR kalt MA&AZAS!Bütün bu garantilere rağmen Peşin Fiafına Taksitle Satış ATATÜRK BULVARI AKSARAY*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • ^Ryatyünâü paâfuj OĞLAK BURCU T1© [22 Aralık 20 Ocak] işlerinizin kendiliğinden yoluna girişi sizi bile şaşırtacak.Yıldız tesiri mükemmel.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün kendi burcunuzdakllerle ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • BULMACA 7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Savaşlarda kuvveti cesareti İle temayüz eden yiğit;Bir mabut.2 ödünç;Yasak etme.3 Kanın geçtiği yol;Kanun.4 Bir fikir anlatan bir veya birkaç cümlelik söz;Din!tören.S De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • ıııılııııın.ııııııııııılMHHiııı.ıiııııııııımiMiııımıııııiMiııııiMm İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.45 Beyaz perdeden müzik 8.45 Saz eserleri 9.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:«4 25 62)l Gençlik Rüyası Dean Martin Jerry Lewis Renkli İng.2 Haydut Prens Anthony Dexter Jody Lawrence Türkçe.ATLAS Tel:4408;W)Parisli Kız Brlgıtte Bardot Henri Vid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • SAYIN DOKTORLARA Çocuk felcine karsı POLIOMYELITIS SALK)Aşısı satışa arzedilmiştir.SAÛLIK MÜESSESELERİ T.A.0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • İTHALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Hâlen Cenova limanında bulunan 10.538 tonluk ve 50 ton ağırlığındaki tek parçaları yükleyebilecek kapasitede vinçleri haiz "S/S KIRLANGIÇLAR» şilebimiz Cenova ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • Hırsızlık yapan genç kabahati hocalarda buldu Sinema büfesinden çikolata çalan Ali "Bana muska yazdılar ama işe yaramadı,dedi Slrkeci'de bir sinemanın büfesinden çikolata çaldığı için dün tevkif edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • Mensucat Fabrikası A.Ş.Yeni gelen Kumaşlarımız Satışa arzedilmiştiristanbul Harbiye İstanbul Rızapaşa yokuşu geçit han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • 19 yaşında bir genç,bîr kadını tehdit etmiş Bir resmî teşekkülde çalışan Erol adında 19 yaşında bir genç,S.isminde Lir öğrencinin annesini ölümle tehdit etmek suçu ile dun Adliyeye verilmiştir.Erol'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • 28 Ekim 1 Kasım CUMHURİYET Bayramında 5 gün Ayvalık Bergama İzmir Efes Denizli 2 8 5 Lira İN.CO.SER TURZ1M Tel:44 30 74 Bankalar C.Bankalar Sarayı 9 Galata I I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • ARSALARA GİDİŞ:Pazar günü 11 de ve 2 de her zamanki gibi ücretsiz olara* gidilerek Florya Küçükçekmecedeki arsalarımız gösterilecektir.HAREKET:AKSARAY BULVAR SİNEMASI önünden 0RNEKEVLER TAHSİN KARAKAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • Burun üzerindeki siyah nokta ve lekelen yok etmek İçin HAVİLLAND kremini' tatbik ediniz.Geceler?COLD Gündüzleri VANfSHINO KREMİN/kullanınız.GÜZELLİK KREMLERİ Cildi besler,yumuşatır,taravet ve gGzellik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • EKİM KEŞİDESİ AKBANK'ın Ekim ayı İkramiye Keşidesi İstanbul 2 nci Noteri Ümran Nazif Yiğiter'in huhzurunda yapılmıştır.Bu keşidede 5064 ki*«.ve 250.000 ura tutarında tasarrufu teşvik ikramiyesi çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • TEŞEKKÜR Büyük Hemşiremin senelerdenberi çektiği ve birçok zamanlar sıhhatini ciddî bir şekilde tehdit ettiği hastalığı büyük bir şefkat ve İhtimamla yaptığı ameliyat neticesinde kendisini şifaya kavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Alay Emini Ahmet ve merhume Remzlye'nln oğlu,merhum Hasan Onur ile Ayşe Onur'un damatları,Nişantaşı Kız Lisesi öğretmenlerinden Bedia Ermatm esi,Ayla Linçin babası.Emekli Matematik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTENİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK Bu yıl öğrencilere yine söz hakkı verilmemesine rağmen,ayrı tören yapmamaları Rektör Onar'a olan sevgi ve saygıya atfediliyor İstanbul üniversitesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.10.1959
  • umu.ı.ııır^j YATIRIMCI BRUNO BİZİM kalkınmamız,yatırımlarımız,ilerlememiz ve bunlardan bahsederek bol bol övünmemiz,milletlerarası dolandırıcıları,yeni bir maden keşfetmişcesine ilgilendirmiş olacak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • İHTİLÂLİN ÜÇÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE:KUSKUN MACARİSTAN B Bir Ay önce Macarisiana gitmiş olan arkadaşımız Namık Sevik tarafından hazırlanan bu yazı serisinde sık sık LAZAR BOSK!adına rast-Röportaj:NAMİK SEVİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • MICROS TÜRK PİRİNÇ ve TAVUK UCUZLUK HAFTASI BAŞLIYOR Bersani Pirinci:2.95 Krğ.Kulaklı Pirinci:2.95 Krş Firesiz,iç ve dış temizlenmiş Piliç ve Tavuk:6.00 Krş.7.50 Krş.9.00 Krş.1.000 Krş.Ucuzluk Kalite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • Dünyaca maruf Otomatik Düğmeli,mikrofonu ve Akustiği hassas ve berrak 1960 Tip ve I960 Tip T.57 Telefonlar satışa arzedilmistir.Merkez Işık İthalât Galata,Okçumusa Cad.80/1 Tel:44 83 66 Telgraf:Işık M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • ithal malı çift pompalı DİŞÇİ KOLTUĞU gelmiştir.Acele Müracaat Tel:22 11 34 ŞARK DİŞ DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • Allahın şifalı otları Ve ilâçları 00 Krş.Ademi iktidar,bel gevşekliği 9)lira,her gencin her kızın okuyacağı iki tenasül kitabı 250)Krg.1st.Divanyolu 104 Lokman Hekimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • KUŞE USTASI OFSET KALIPÇISI VE MAKİNİST ARANIYOR Yeni Desen Matbaasında çalıştırılmak üzere,tecrübeli ve referans verebilecek Klişe ustası.Ofset kalıpçısı renkli ve kapak işlerinde ihtisas sahibi maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • Kıymetli arsa satışlarından istifade ediniz Baruthane Ataköy Sahil Şehri Karşısında Üçte biri peşin Bakiyesi 24 Av vade ile Metresi 30-35,40,45,50,55,60 ve 75 Liradan Ucuz arsa satışlarından istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • EVSAHİBI EDEN KÜÇÜKEVLER'e TEŞEKKÜR Umraniyedeki arsama 300 lira aylık taksitle kısa bir zaman içinde meydana getirdiği evime kullandığı iyi malzemeden dolayı Kl^ÜKEVLER'e teşekkür ederim.Eski Muharip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • Bu akşamdan itibaren HER AKŞAM UZULUIKA UZU0SU1ID1 ÖZLENEN BÜYÜK SANATKÂR İHAM ÂLTIND 'ILEBCI SAZ ÜSTADLARI NECATİ TOKYAY SELAHATTIN PİNAR SAFFET GÜNDEĞER CÜNEYT KOSAL HASAN BİLİSİK AKA GÜNDÜZ MEHMET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • MECBURİ SATIŞ Senelik net 140 bin lira irad getiren Şişli Tramvay caddesinde 14 daireli boş teslim apartman 1.350.000 liraya satılıktır.Mutavassıt kabul olunmaz.Tel:44 38 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • istimlâk yolsuzluğu sanıklarından biri tahliye edildi Toplu Milli Korunma Mahkemesi tarafından 6 sene hapis cezasına mahkûm olan birinci istimlâk yolsuzluğu sanıklarından Mahmut Yener,Temyizde.gelen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • Bir gelin kaynanasını DOLABA KİLİTLEDİ MANİSA,HUSUSÎ Emine isminde 20 günlük evli,genç bir kadın,kendisinin sinemaya gitmesine mani olmak isteyen kaynanasını yatak dolabına kilitleyerek sinemaya gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • BİR PİYES YUHALANDI Lâle Tiyatrosunda büyük tenkidlere sebeb olan «'Jl Numaralı Kadın» piyesinden sonra sahneye konan «Fettan Kız» adlı eserin,evvelki geceki ilk temsili sonunda seyirciler arasında «y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • NATO Kara Kuvvetleri Kumandanı geliyor NATO Merkezi Avrupa Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Hans Speidel,26 Ekim Pazartesi günü uçakla şehrimize gelecektir.Korgeneral Speidel yanında üç kişilik ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • ZARA'DA İKİ KADIN İNTİHAR ETTİ SİVAS,HUSUSÎ Zara ilçesinde kocaları tarafından terkedilen Fatma ve Asiye adlarında iki kadın,kendilerini iple asmak suretiyle intihar etmişlerdir.Kocalardan biri iki ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • BİR YAPRAK Kınlan Tel DİLİMİZDE tel kırmak,tâbiri hatâ işlemek,falso yapmak mânasında kullanıldığı için bugünkü fıkrama,mevzuu itibariyle bu başlığı kullandım,fakat «tel kırma,yi yalnız mecazî değil,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkat Nazarına:Uzun müddettenberi stokları bulunmayan Pentids Penfonylin Raudixin ihtiyacı karşılayacak miktarda piyasaya dağıtılmıştır.Saygılarımızla arzederiz.E.R.SQUIBB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • GÖRÜLMEMİ* UCUZLUK HİÇBİR yffiOEBULAMAYACAĞIMZ\KAZAK'ETEK-BLUZ-CAKET ZENGİNÇEfİTvEÜSTÜNKALİTE [SÜEM-HIRKA-DÖKARvs.FİYATLARINDA COMLEK^ı.ttd s&jj?m %5M e KADAR DİNCER M AC AZ At I SULTANHAMAM fiIIAPAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkat Nazarına.Uzun müddettenberi stoklan bulunmayan Graneodin Pastil Nablan Dispadal ihtiyacı karşılayacak miktarda pihasaya dağıtılmıştır.Saygılarımızla arzederiz.E.R.S0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.10.1959
  • 'EVLENMEKÎStEYEH KİM?fcîtt&ELEcEK J ABDÜL G»ÖR uc Ü y€ X.CAN &VZ BEY PÜK.RÜNİSA MA MİMİ GÖrJDERM6K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • Tl I İM BURADA!YOKSA I IUI HAVAL MI GÖROYORUAA?BEM HAYALETLERDEN FİLÂN ÇOK KORKARIM!ooo NASILSINIZ ŞAHSEN?W# A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • Bu ne?sana BES KİL.O al PEMtSjfAA.AFFEDERDİ NlZ.KARICA 5 Kı'uo u&ZIMAAtŞ-NEDEN HESİNİ GETıfcDlN*.5 «|UD.Sunu evde BiRAtc-IV~"~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • Bu aksamdan itibaren HER AKŞAM KAZABLANKA GAZİNOSUNDA Avrupadan yeniliklerle dönen San'atkâr mm* Her Pazar saat 13 de İçkisiz Aile Matinesi Tel:44 62 12 44 38 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • T.C.Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden ÇOK ACELE PİYANO ARANIYOR Bir adet kuyruklu,bir adet kuyruksuz piyano acele olarak satın alınacaktır.Uç ay müddetle kira ile de tutulabilir.Ankarada mesai saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • Bu akşamdan itibaren HER AKŞAM KAZABLÂNKA GAZİNOSUNDA Sevimli San'atkâr k* W M $k m UH İs IV pf?W ft W n ıKa flaaa aBf,'Sap' EBBS aGas BH Her Pazar saat 13 de İçkisiz Aile Matinesi Tel:44 62 12 44 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • RAHMS'I SEVER r* itogcx ycint-Kii u«j laziu ıçııu.»ı.ı.uuuı ken hafiften sallanıyordu.İskemlesinde kıpır kıpır kıpırdayan,birşeyler mırıldanan madam Van den Besh.umurunda değildi artık.Simon yaklaşara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • Çeviren:O.AZIZOGLU «Ver bakalım su mektubu!diye emretti Birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı.Kıy korkmağa başlamıştı biraz.Buna rağmen son bir defa daha itiraz etti.«Doğru değil ama Leo.Ben.«Mektubu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • Bu akşamdan itibaren HER AKŞAM İstanbul Halkına Bv.yük Mü^le m ALÂEDDİN PALANDÖKEN idaresinde Bağlama ekibi Her Pazar saat 13 de İçkisiz Aile Matinesi Tel:44 62 12 44 38 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN Hava muhalefeti sebebiyle Karadenizden rötarla gelen «ER-ZURUM» vapuru,Hopa aralık postasına bir gün rötarla İstanbul dan 25/Ekim/959 Pazar günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.10.1959
  • Bu akşamdan itibaren HER AKSAM Orijinal ve kıymetli San'atkâr L 0NSAL er Pazar saat 13 de İçkisiz Aile Matinesi Tel:44 62 12 44 38 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • KIBRIS'TA İNGİLİZLER Türklere karşı cephe aldı t Baştarafı Birincide lan ile ilgili faaliyetlerine Türk temsilcilik binasında devam etmektedirlerf Türk gazeteciler cemiyeti de Rum gazeteciler cemiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Orta öğretimde ücret alınmayacaktır t Baştarafı Birincide ma yapılmamış ve halen de yapılmamaktadır.Umumî efkârı tereddüde sevkedeeek mahiyette olan bu neviden haberlerin doğru olup olmadığı hususu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • ROMALILAR DEVRİNE AİT BİR HAZİNE BULUNDU AYDIN.HUSUSÎ Söke kazasının Alya köyünde Romalılar devrine ait bir hazine bulunmuştur.5 kişiden müteşekkil bir ekip,ruhsatsız olarak bir profesörün de iştira»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • AKDENİZ OYUNLARI SONA E R D' i t Baştarajı Altıncıda yanlar,oyunun büyük bir kısmını hâkim sürüklüyorlardı.Ama onlar da fevkalâde bir futbol gösteremlyorlardı Eğer Türk takımının müdafaası fazla aksam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • K.Gümrük G.Tepe G.Saray Altmordu t Baştarafı Altıncıda G.SARAY ALTINORDU Saat 14.45 de başfâyacak olan Galatasaray Altmordu karşılaşması ise sarı kırmızıi 1ar için kolay bir maç olacaktır.Zira millî l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • ANKARA'DA DEMİRSPOR ANKARAGÜCÜ OYNUYOR ANKARA,HUSUSÎ Mili!ligin şehrimizüelîl 8.İnci hafta karşılaşmalarına bugiln Demirspor-AnkaragUcU mavi ile başlanacaktır.Her iki takımın da bugüne kadar yaptıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • TEMPER DEMİR DÖKÜMÜ Batos torak!u ve yedek parçaları,Her türlü makina yedek parçalan,Kilit dil ve sürgüleri,îstenllen evsafta garantili olarak imâl edilir.Tel:*4 S2 85 Fabrika:ılaml Küçükköy İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • T.C.ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRLÜSÜNDEN Kooperatifler Müfettiş Muavini Alınacak Bankamıza Siyasal Bilgiler,Hukuk ve İktisat Fakülteleriyle,Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu veya muadeleti Maarif Vekâletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Ecnebi ve ilâç fabrikasında istihdam edilmek üzere ELEMAN ARANMAKTADIR 1 İmalâtta çalışmak üzere eczacı veya eczacı kalfası.Yabancı bir lisan bilmek şarttır.Pratiği olanlar tercih edilir.2 Komprime kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ DÛNVANİM EN SAĞLAM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • BATI ALMAN MALI Her eb'ad ATELYE FİLMLERİ ile FOTOĞRAF KÂĞITLARI Satışa arzedilmiştir.ŞAFAK FOTOĞRAF STÜDYOSU Beyoğlu İstiklâl Cad.Sapuncakis Pasajı No.239/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Üçüncü Sanayici ithâl kotalarından tanzim edilmiş kota belgeleri hazırlandığından,ilgili sanayicilerimizin belgelerini Odamızdan alabilecekleri tebliğ olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • ZİRVE TOPLANTISI fr Baştarafı Birincide henüz tesbit edilmemiştir.Sovyet hükümeti İse dün yaptığı bir açıklamada,Doğu ile Batı arasında yakın bir tarihte yapılacak toplantısına Sovyetler Birliğinin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • MECLİS REİSLİĞİ t Baştaraft Birincide las'da öğle yemeğini yemiş ve temaslarda bulunmuştur.Refik Koraltan ise dün evinden çıkt.amıştır Başkanlık Secimi mücadelesinin önümüzdeki günlerde daha da alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Ç.Kale'de şehit düşen subayın mezarından kadın cesedi çıktı t Baştaraft Birincide rülmek için alınırken mezarda bir kadın cesedi ile karşılaşılmıştır.Saçları ve takma dişleri bozulmıyan kadının 25 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • AKSAL,HESAP SORULACAK,DEDİ t Baştaraft Birincide leketln ızdırabı murakabeden kaçan iktidardır.C.H.P.Genel Sekreteri bugün Çaycuma ve Bartın'a gidecek,yarın da Zonguldak ve Kozlu kongrelerinde hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • FUAR İÇİN 500 BİN METREKARELİK BİR SAHA AYRILDI t Baştarajı Birincide Mazbata hakkında konuşan Belediye Reisi Kemal Aygün,«Tasvibinize arzedilen bu plân,dünyaya takdim edilecek en güzel bir eser olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • KIZIL ÇİN YİNE HİND «SINIRINA GİRDİ fr Baştarajı Birincide tlğl belirtilmiştir.Bir tepenin arkasuda gizlenmiş olan Çinliler bu Hint müfrezesine ârıi olarak ateş açmışlard.r.Him Hükümeti ou mevzuda Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • TAKSİTLE KÜRK MANTOLAR Müessesemiz Kürkleri uzun vade ile satmaktadır.Tel:22 16 S.Beyko.Mahmutpaşa Kürkçü han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Avrupanın en mükemmel sağlam ve kullanışlı 35 m/m A P 6 SİNEMA MAKİNELERİ KOMPLE Derhal teslim sayın sinemacıların emrindedir.Sultanhamam,Etnlnbey Han 7-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Kıymetli Sanatkâr AYTEN GENÇER'in İlk okuduğu ve çok aranılan SAYAN ORA PASSION FLOWER LA 260 Plakı satışa arz edilmiştir O DION
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Kış sezonuna girerken Sayın müşterilerine tamamen yeni programını takdim eder:Danimarkalı güzellerden müteşekkil ANTONİ BALESİ İstanbulda ilk defa İSPANYA KOMİKLER KRALİ M ve C.DONGOS Müstesna dansöz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • TURK HAVA YOLLARI A.Ş.Mevsim dolayısiyle aşağıda yazılı seferlerin hareket saatlerinde 24/10/1959 Cumartesi gününden itibaren hizalarında gösterildiği şekilde değişiklik yaptığını muhterem yolcularına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • ZİRAAT VEKÂLETİ YÜKSEK KOMİTELER HEYETİNDEN:25 Ekim 1959 pazar günü yapılacak olan Meclis Reisliği koşusunun 15 Kasım 1959 Pazar günü yapılacağı ve 15 Kasım 1959 Pazar günü yapılması icabeden Vali Kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • ist.M.M.V.4)No.Sat.Al.Ko.Bşk.dan DEMİRKAPl 1 200.000 lira dahilinde altlı üstlü karyola satın alınacaktır.Beherinin tahmin bedeli 430 lira olup muvakkat teminatı 11250 liradır.2 Kapalı zarfla eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Sabırsızlıkla beklenilen «DUCATf Bisiklet Takma Motörlerin İkinci partisi gelmiş ve shüsh arzedilmiştir MOTOSPOR:Bankalar Cad.34 Galata Tel:44 62 43 Telfraf:MOTOSPOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • maotar sisK BUyUk iıiıViUtaKi.temsillerine devam ediyor.SON 9 GÜN fırsatı kaçırmayınız.Muazzam programa ilâveten Kübalı Tropetist Orupu LOS ACES de RITIIMO tarafından L'AMERİKANO.Her gün matineler saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Milliuel 6 ft b ı ERCÜMENT KARACAN Yazı etini fiilen »dare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • UK Ki Cumartesi 1 1379 24 1375 a.Ahir 21 EKİM T.evvel 19 5 9 11 VAKİT VASATÎ ezan!1.01 6.40 937 12 00 1.31 11 19 J Gtines 6.19 öğle 11.58 İkindi 14.55 Akçam 17.17 Yatsı 13.48 İmsak 4.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • '£LYAFUPLAKA SANAYW ISTANBUL" Bütün YURT'ta en çok ARANAN ve MİMAR ve DEKORATÖRLER İNŞAAT SAHİPLERİ Marangozlar ve Doğramacılar tarafından en çok KULLANILAN EKSTRA MUTE 3-4-6-8 mm kalınlıkta iki yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • Yeni Karamürsel Mağazasında HAKÎKİ BÜYÜK' REKABETLI SATIŞLAR ERKEK KUMAŞLARI 90.Liralık %100 yün Panama kumaşlar 30.74.Liralık Şetland ceketlikler 30.İthal malı %100 Merinos yününden gri ve füme flane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • ARZUNUZA GÖRE BORULU VEYA BORUSUZ YANAN GAZ SOBASI SU KAYNATMA VE VEME* MSİBME TiRTliATHOlU I 1 ^H SARFİYATI,SAATTA 250 GR i SERAMİK tİC.LTD.ŞTI.İstiklâl Caİ346 Tel.441915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.10.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE 5 oda,kaloriferli,parkeli.85.000 lira.47 18 52.TAKSİM,Şişlinin en merkezî yerinde* sat.arsalar.44 26 37/3.EMLÂK alınır ve satılır 44 26 37/3 BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.10.1959
  • UEFA NİCE TA KİM I LEHİNE KARAR YERDİ İLK MAÇ 19 KASIMDA İSTANBUL'DA REVANŞ İSE 3 ARALIK'TA NİCE ŞEHRİNDE OYNANACAK LA MI A Fenerbahçe forvetini durdurabilecek mi?Nice,Fenerbahçe maçları için büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Gençler Şampiyonası 15-24 NİSAN'DA YAPILACAK VİYANA,AA.Avrupa Futbol Birliği jünyorlar komisyonu,Viyanada yaptığı toplantıda,1960 jünyorlar beynelmilel turnuası mevzunda,Avusturya Futbol Federasyonu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • BEŞİKTAŞ SALI GÜNÜ ANKARA'YA GİDECEK Altındağ Kulübünün Ankarada tertiplediği dörtlü turnuaya iştirak edecek olan Beşiktaş futbol takımı salı günü Ankaraya hareket edecektir.Siyah Beyazlılar ilk maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Kadınlar dünya basket şampiyonasını Ruslar kazandı MOSKOVA,T.H.A.Kadınlararası Dünya Basketbol şampiyonasının son maçında Rusya Bulgaristanı 51-38 yenerek şampiyon olmuştur.Amerika ve Cenubî Amerika t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • GENÇ TAKIM MAÇLARI İstanbul genç takımlar şampiyonasına bugün saat 14.30 da Fenerbahçe Stadında yapılacak Adalet Eyüp maçı ile devam edilecektir.Yarın muhtelif stadlarda oynanacak genç takım maçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Barcelona mağlûp MADRİT,THA.İspanya liginin altıncı haftasında lider ve geçen senenin şampiyonu Barcelona rakibi Oviedo'nun sahasında beklenmedik bir sekildi 2-0 yenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Tecrübesizler boks teşvik maçları bu akşam İstanbul Boks Ajanlığı faaliyet cümlesinden olan Tecrübesizler Teşvik Turnuası bu akşam Mithatpaşa Stadı boks salonunda yapılacaktır.Müsabakalara boks şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Çek Tadron takımı geliyor Çekoslovak liginden Tadron Treşov ile Alman takımlarından Rot-Weiss millî ligin devre arasında şehrimize geleceklerdir.Rot-Weiss'in geleceği kat'î değildir.Bu takım da geldiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • G.Tepe Altınordu fil;maç saat 13 te,ikinci maç 14.45 te başlayacak» istanbul takımları favori T\T İLLÎ lig maçlarına bugün Mithatpaşa stadında Karagiimrük Göztepe ve Galatasaray Altınordu müsabakaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Maraton yansında Akdeniz Oyunlar,beşinclllğini kazanan millî atletimiz it Aytar,finişe vardıktan sonra bir müddet baygınlık geçirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • RENONDİNİ İDARE HEYETİ İLE İHTİLÂFTA İtalyan antrenör,takımın bir hafta içinde Ankara ve Konya'da 4 maç oynamasına muarız olduğunu bildirdi GALATASARAY antrenörü Remondini ile İdare Heyeti arasında ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Mahallî Ligde bugün iki karşılaşma var Mahallî ligin altıncı haftası bugün Şeref Stadında yapılacak Beylerbeyi Anadolu ve Sarıyer Davutpaşa karşılaşmaları ile başlayacaktır.Birinci müsabaka saat 13 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.10.1959
  • Akdeniz Oynı III.AKDENİZ OYU 0üTU 11-23 Ekim-Beyrut Şampiyon Yugoslavya karşısında,kendilerinden ümit dahi edilmeyen güzellikte bir oyun çıkararak sahadan 74-71 galip ayrılan basketbol takımımız ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor