Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • i şarttır Gazetemize beyanat veren Hariciye Vekili,Kıbrıs ihtilâfının küçük noktalarda olduğunu söyledi İSTANBUL'DAN İYİ HABERLER ALDİĞİNİ SÖYLEYEN AVEROF BALIKÇILIK İŞİNİN BİR MESELE OLMADIĞINI SÖYLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • Kıbrıs9 ta Başkan seçimi 13 Aralık?ta Vali Foot,Kıbrıstaki ayrı Türk Belediyelerini resmen tanıdı LEFKOŞA,Hususî Muhabirimiz TEKİN YÜKSEL'den KIBRIS'ta Reisicumhur seçimi 13 Aralık 1959 da yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • Bitirme imtihanlarında geçer not alanlar mezun sayılacaklar MAARİF Vekâleti tarafından dün teşkilâta yapılan bir yıldırım tamimi,Lise ve Orta Okul bitirme imtihanlarmda 5 veya 6 humara aldıkları halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • AYDIN'DA TARİH FAKÜLTESİ AÇILIYOR AYDIN,HUSUSÎ Şehrimizde ilk defa tedrisata başlayan Akşam Tekniker Okulunun açılışı münasebetiyle bir konuşma yapan Belediye Reisi,Ege Üniversitesi Tarih Fakültesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • IA.P.J TOWNSEND VE MARIE LUCE Bir zamanlar İngiltere kraliçesi Elizabeth'in kardeşi prenses Margareth ile aralarında dedikodulu bir aşk macerası geçen İngiliz hava albayı Peter Townsend,bir müddet evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • D.P.Kayseri Mebusu Kavuncu'nun C.H.P.ye geçeceği söyleniyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.Kayseri mebusu Osman Kavuncunun CHP.ye geçeceği söylenmektedir.Vazife gezisinde bulunan Sivas mebusu Turhan Feyzloğlu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • MİLLİYET Gazetesi Yazı işlen Müdürlüğüne Gazetenizin 9.10.1959 günlü ve 3381 sayılı nüshasında birinci sütununda MERİKAN Uçaklarının Tek-JT rar incirlik Hava Üssüne indikleri ve bunu benim teyit ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • KIZIL ÇİN'DEKİ TÜRKLER [OZDEMİR GURSOYJ Şehrimizde bulunan «Doğu Türkistan Hükümetinin eski genel sekreteri» İsa Alptekin,dün Doğu Türkistanın istilâsının 10.yıldönümü sebebiyle bir basın toplantısı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • ALAY KÖŞKÜ RESTORE EDİLİYOR IÖZDEMİR GÜRSOY] Gülhane parkı içinde ve Adli Tıp binasının karşısına rastlayan köşedeki tarihî «Alay Koşkıu restore edilmektedir.Binanın dış restorasyonu için iskele kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • İnönü dün radyo neşriyatına çattı C.H.P.Genel Başkanı,ızdırap içinde bunalan vatandaşın muhalefetin seçimi kazanmasını beklediğini de söyledi Faruk Ayanoğlu her çocuğun 8 bin lira borçlu olarak doğduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • Eisenhower |b u g ü n 70 yaşına giriyor WASHINGTON,USIS ğğ 7T merika Reisicumhuru E XJL Eisenhower bugün 70 ğ:yaşuıa girecektir.E Bu suretle Eisenhower Beyaz E Saraydaki son yılını da tamam-I E lamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • GÜLEK "SABIK SIFATINDAN ASLA KORKMAM,DEDİ ADANA,METE AKYOL bildiriyor Kozan C.H.P.ilçe kongresinde *dün yaptığı konuşmada Adana Mebusu Kasım Gülek,«Sabık Genel Sekreter sıfatından asla endişe etmem.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • "Haznedar,cinayeti kaatilleri yakalanmadı Haznedar çiftliği sahibi Ahmet Merter'i tabanca ile öldüren kaatilleri polis dün de yakalayamamıştır.Polis şefleri cinayetin soygun esası üzerine kurulmuş «Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • VATAN GAZETESİ İÇİN TAHKİKAT AÇILDI Yenisabah gazetesinde çıkan «Halkçıların mali hülyası» başlıklı başmakaleyi İktibas eden Vatan gazetesi mes'ulleri hakkında da Savcılıkça tahkikat açılmıştır.Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • 'j*m A N I T-K A B İ R D E Amerikan 6 ncı filosunun kumandanı Amiral Anderson hükümet mensuplarıyla temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Anıt Kabri ziyaret etmiştir.6 ncı filo kumandanlığına bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • B.M.DEKİ SEÇİM 25 İNCİ TURDA DA NETİCE VERMEDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,A.P.Güvenlik Konseyi âzâlığı için Türkiye ile Polonya arasındaki seçim mücadelesinin dünkü safhası da netice vermemiştir.Dünkü müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • [ASAF UÇARI Meçhul bir şahıs tarafından tabanca tehdidi ile soyulmak istenen fakat mütecavizi kaçırtan Cihangirdeki bakkal Dimitri Makris dükkânında görülüyor.CİHANGİR'DE BİR BAKKAL TEHDİTLE soyulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • ASVEK L LETLERI YARET Eni Amerika seyahaimda çok yorulan Menderes komünizmin dünyayı iehdit ettiğini söyledi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,A.P.BAŞVEKİL Adnan Menderes dün Birleşmiş Milletler sarayını ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • Dünya ölçüsünde Bir Şaheser Daha }IL »5 Kamelyalı La Dame Aux Camelias)M^T J| A.DUMAS FİLSden HmdU Çeviren:Zahir Güvemli Şaheser Romanlar Serisinde fîS)Nefis,sağlam ciltli 10 Lira Gv vEN Bedelsiz bült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • BİR POLİS KAÇAN SANIĞI YARALADI Beykoz Emniyet Amirliği polislerinden Ali Aydın,evvelki gece Abdullah adında bir sanığı tabanca ile karnından yaralamıştır.Abdullahın Bulancık'ta bir kadın kaçırdığı po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • AY'A GİTMEK İSLÂM DİNİNE VE ŞERİATİNE AYKIRI DEĞİLMİŞ KAHİRE,RADYO Câmiül Ezher Müftüsü Şeyh Mahmut Şeltüt,Ay'a gitmenin İslâmiyete ve İslâmiyet şeriatine aykırı olmadığını söylemiştir.Şeyh Mahmut Şel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.10.1959
  • BEĞENMEZSEN YENİSİNİ TAK İngiltere'de tertiplenen bir ayakkabı sergisinde sağlam ve gösterişli ayakkabı yapmakla şöhret kazanmış İngiliz kunduracılarının orijinal bir buluşu da teşhir edilmiştir.Bu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • ve TİCÂRET Hazırlayan Dr.Halûk CILLOV ihracatımızda artış var STATİSTİK Umum Mü-Idürlüğü,içinde bulunduğumuz yılın Ocak Ağustos devresine ait sekiz aylık dış ticaret rakamlarını yayınlamıştır.Dış tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • Meşhur*Alman marka!Üstün Kaliteli DRAGOCO HOLZMINDEN ALMANYA ITRfYATfve KOLONYA İÇİN ESANSLAR piyasaya' arzedilmiştirl 20 muhtelif kökü 50 gr.Iık orijinal ambald)BAYilERiNiZDEM'ARAYINIZr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • MÜTERCİM SEKRETER ARANIYOR İngilizce ve Türkceyle muhabere yapmağı' ve daktilo yazmayı iyi bilen sekreter mütercim almacaktır.Maaş ve şartlar tatmin edicidir.Kısa hal tercümesiyle P.K.862 ye müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • Senenin en büyük komedisi İKİNİZ PARİSTE Paris Holliday)Bob Hope Fernandel Anita Ekberg Martha Hyer E JTİ E K.SİNEMAS Fnda gördüğü büyük rağbet üzerine 2 nci HAFTASINA başlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • Bu akşamdan itibaren KÜÇÜK EMEK Sineması'nda Köpek balıkları ile denizciler arasında geçen heyecanlı mücadelenin filmi DENİZ KURTLARI Shark fighter»)VICTOR MATURE KAREN STEEL Renkli Sinemascop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • ^RmoMmÂü f^aimtj.OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir haksızlığa İsyan duyacaksınız.Fakat telâfi edileceki KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] üzüntünüzün sebebini kimseye açmayınız.Hatta üzgün de görünmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • 'mini.İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 E Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Pe-1 tula Clark ve Perry Como 8.45 i Saz eserleri 9.00 Kapanış.1227 Açılış ve program 12.30 ş Yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • •t SOLDAN SAĞA:1 Birlikte yolculuk eden kalabalık;Tersi ceylân.2 Yakınlık;Ayak direme.3 Bir şirket şekli;Bir nota.4 Tersi dolayısıyle anlatma;Zihinde tasarlanan bir mevzuu yazı veya söz ile bildirme.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • ı yetuparü derhal feslim m I w l\K A Qwdrjillart ISKRAi/LE/TELEFON Ahizeleri L TÜRK TELEFONLtd.St!V3^ DARFİLN HAN 40 GAIATASARAY-İSTANBUL Tel.495Z00-44l257=J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Kara Şövalyenin İntikamı Alan Ladd Patricia Medina Renkli Ing.2 Gençlik Rüyası Dean Martin Jerry Lewis Renkli Ing.ATLAS Tel:440835)Parisli Kız Brigitte Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • SATILIK VAKUM MAKINASI j 2 adet eleküik motörü,Devre Şalteri ve Sayaçlarla mücehhez bir adet «Pfeiffer» marka Vakum Odası satılıktır.Müracaat:GRAMOFON LİMİTED ŞİRKETİ Yeşilköy Tel:73 89 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • YARDIMCI DEPO MEMURU ALINACAKTIR.Depocuya yardım edecek ve aynı zamanda piyasayı dolaşacak bir memur alınacaktır.Müracaat:GRAMOFON LIMITED ŞİRKETİ Yeşilköy Tel:73 89 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • AZİL Eşim Lütfü Akbaba'yı İst.Beşinci Noterliğinin 13/10/1959 gün ve 13056 No.lu azilnamesile bütün Vekâletimden azil ettiğimi ilân ederim.Behire YENER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • İTHAL edilmekte olan Brezilya kahvesinin üçüncü ve son partisini teşkil eden 600 ton kahve Kasım ayında memleketimize gelecektir.Böylece Brezilyadan ceman 1.600.000 kilo kahve ithal edilmiş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • MEVLİP Hatice Med iha Gürgün'ün vefatının senei devriyesine tesadüf eden 17 Ekim 1959 Cumartesi günü Beyazıt Camiinde Mevlidi Şerif okutulacaktır.Akraba,dost ve yakınlarının bu duada bulunmaları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • DAKTİLO ARANIYOR Mümessil bir firma Türkçe Muhaberatı için Lise Mezunu Askerlik vazifesini yapmış Daktilo bilir genç bir memur aramaktadır.Almanca bilenler tercih olunur.Taliplerin İstanbul P.K.910 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • GUNUN MEVZUU:^AAM RADAR V K t 1 0 Okumak istediğiniz Herşey YARİN ÇİKİYOR RADAR Sabırsızlıkla beklenilen «RADAR» daha ucuz fakat daha mükemmel ve daha güzel bir şekilde yeniden çıktı İa-Merakla,zevkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • VEFAT Merhum Hüseyin Hüsnü beyin oğlu Nigâr Çek-11nin eşi Piraye Güver'in babası Necmi Güver'in kayınpederi Suphi Şengezer'in eniştesi Piyade Binbaşısı emekli ressam NAZMİ ÇEKL!hakkın rahmetine kavuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • D.Bankası aleyhine açılan dâva başladı İzmit körfezinde batan Üsküdar vapurunun kaptanı I.Iehmet Aşçı'nın ailesi tarafından Denizcilik Bankası aleyhine açılan 90.000 liralık maddi,10.000 liralık manev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • Bir kadında yüz kilo dinamit bulundu Şehrimizden Trabzona gitmek üzere Denizcilik Bankası gemilerinden birine binen bir kadın yolcunun,Trabzonda inerken kaptanın şüphesi üzerine eşyaları aranmış ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • Fırın İşçileri çok az ücret alıyorlar Ekmek ve francala işçileri,fırın sahiplerinin kendilerine,Belediyenin tâyin ettiği ücretlerin altında para verdiğini iddia etmektedirler.Ekmek,Francala ve Unlu Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • Denizcilik Bankası 29 Ekimde ikramiye verecek Cumhuriyet Bayramında Denizcilik Bankası işçilerine birer maaş ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştır.Bu hususta çalışmalara başlanmıştır.Denizcilik Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • m HER EVİN ANSİKLOPEDİK SAĞLIK REHBER!5.nci Sayısı Çıktı ABONE OLUNUZ Senelik 30,Alü Aylık 15 lira MÜRACAAT:Posta Kutusu.6 Beyazıt İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • ÖLEN ÇOCUĞUN ANNESİ,SAVCILIĞA MÜRACAAT EDEREK,OĞLUNU AMCASININ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ Kadir Demirci adında 12 yaşında bir çocuğun,amcası Mehmet tarafından dövülerek öldüğü iddia edilmiştir.İdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • FLORYA TESİSLERİNİ Belediye salın alıyor Belediye Meclisi,tesisleri 15 milyon liraya satın alması için Riyasete selahiyet verdi Turizm Bankasının Floryada Belediyeye ait arazi üzerinde vücude getirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.10.1959
  • III.I Pitekantropiis Erektiis "P U ydm başında Küçükyalı'da çöken Neşe fj sineması,otuz sekiz hayatı birden söndüğ rüvermişti.Dünkü gazetelerde bu korkunç facianın de-vam eden muhakemesine ait tafsilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • Yagnuırdanlcami fi II I IBI ill İki çocuk da sellere kapılarak boğuldu.Bir kadın ile 40 koyun da yıldırımdan öldü Ege bölgesinde ve yurdumuzun muhtelif yerlerinde yağmurlar hasara sebeb olmuşun-Sarkış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • MANİSA TARZAN1KIN DONU ÇALINDI MANİSA,HUSUSİ Kalk aarsında çok zengin olarak tanınan Manisa Tarzanı Ahmet Belevînin Sipil dağındaki kulübesine giren meçhul bir hırsız,toprağı kazarak hazinesini aramış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • Fuarda teşhir edilen otomobiller satılıyor İzmir,hususî Fuarda yabancı pavyonlarda teşhir edilmiş bulunan 40-50 otomobilin Koordinasyon Vekâleti tarafından kapalı zarf usulü ile satılması kararlaştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Satmalma Komisyonu Reisliğinden 1 Nakliyat Şubemiz için bir adet dizel Deniz motoru kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır.2 Eksiltmesi 2.Kasım.959 Pazartesi günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • fi mm^m—mmm jtaıyan Kültür Heyeti Himayesinde mm—m~—Dünyaca tanınmış 50 mutecekkil İTALYAN RADYOTELEVİZYON ORKESTRASI Alessandro Scarlatti)Şef:FRANCO CARACCİOLO Tek Konseri Programda:Scarlatti,Mozart.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemiz Hukuk Felsefesi ve Kara Ticareti Hukuku Kürsülerinde birer asistanlık münhaldir İsteklilerin 28/X/1959 günü akşamına kadar Dekanlığa müracaatları.5722
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • BULANA MÜKÂFAT lO/Ekhn/959 Cumartesi günü saat 1C-17 Sirkeci ile Cağaloğlu Çarşıkajn aralarında 1958 gelir defterimi düşürdüm bulup getirene hediye vereceğim.Müracaat:Abdullah Basık Sirkeci Osmaniye H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • Anadoludan yapılan yatılı talebe müracaatları karşısında bina ve teşkilatını 3 misline çıkaran 25 kişilik snıflarda,İngiliz öğretmenlerin idaresinde kuvvetli lisan yanında ciddî öğretim.KOLEJ ORTA ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • AFYON 3 ncü YURTİÇİ BÖLGE K.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins müctar ve tahmini tutarları ile geçici teminatları yazılı yem maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Evsaf ve şartnameler her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • K EBSH Y" Cuu&PjNdBW «ro«M MARINE £AVII-I(2.B|.GİTSEK fcltfî BOĞAZI OetERKtH VAsV AlAHIftl"Z.I &LÖF yAPl^ VORLAP,KAP,r TAN.ZANNSrnftfetMiZ.KADAJ2,KALABAO-lfc I €&L BUNLAR-r SA.VHAW ASTJA.OU5A G^CE BÎR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • RADYO SALON KONSERLERİ:1 TÜRK MUSİKİSİNİN DEĞERU SAN'ATKÂRI TÜLÜN KORNAN 10 kişilik Kaz refakatinde En veni repertuarı ile 25 SAN'ATKÂRIN İŞTİRAKİYLE KÜME FASLI hicaz)SAZ:Emin ONGAN Halûk RECÂi Cüney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • Fen Fakültesi Dekanlığından fakültemiz Denei Fizik Kürsüsünde 2 ve Organik Kimya Kürsüsünde 2 asistanlık münhaldir.İsteklilerin:1 Memurin Kanununun 4 üncü maddesinin A,E,C,H,V,Z fıkralarında yazılı şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Levha Teneke Ve Karpit Satılacaktır.Elimizde muhtelif cins ve eb'atta levha teneke ile yüksek evsafta karpit mevcuttur.Levha tenekeler bir balya'dan takriben bir ton)ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • BİR YAPRAK 5P 1 "iffpL y{ Tarih safsata değildir 9 tarihli «Milliyet» te Muaviye hakkında tarihi işhad ede-f rek yazdığım bir yazı üzerine pek çok mektup aldım.Bu mektupların pek çoğu bana hak veriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • BİR MUTEMET ALEYHİNE 662 KIŞI DÂVA AÇTİ 662 kişinin aylığı ile firar eden mutemet tevkif edildi.ANTALYA,HUSUSÎ Alanya'da bir şahıs aleyhine 6G2 kişi tarafından tazminat dâvası açılmıştır.Alanya Kurs p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • ÇOCUK DÜŞÜRTMEK İSTEYEN BİR KOCA KARISINI ZEHİRLEDİ BURSA,HUSUSÎ Şehrimiz Cumhuriyet Müddeiumumiliği bir zehirlenme hâdisesine elkoymuştm.Yalovada oturan Hayriye Yumrukçu dün cankurtaranla devlet hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • ODO-RO-NO kullandığınız zaman koku niDKRiqiı banyodan yeni çıkmış intibaını uyandırırsınız Saat.ister «abalım,ister akşamın 4'ii olsun ODO-RO-NO sayesinde size refakat edenler üzerinde en hoş tesiri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • ÇANKİRİ ASKERİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 1 Askerî birlikler ihtiyacı için 9 kalem yiyecek maddesi satın alınacaktır.Muhammen bedeller' ile geçici teminatları her cins maddenin hizasında göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • PENDİK-Çarşı Camii Yaptırma Ve Yaşatma Cemiyeti Reisliğinden EV SATILACAKTIR 1 Cemiyetimize ait Pendiğin en mutena yerinde 19 Mayıs caddesi üzerinde iki katı balıçeli kârgir ev 69100 lira muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • CİNAYETİN TAHKİKATI 1ÇÎN GİTMEKTE OLAN BİR ONBAŞI DA KAZA İLE ARKADAŞINI VURDU IZMtT,HUSUSÎ' Bahçecik Nahiyesinin Serindere köyünde dün gece eski blc husumet yüzünden bir karı koca baltalarla parçalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.10.1959
  • I İLHAN UEMÎKELl Sıcak günlerin birinde Kabataştan ÜskUdara geçen «Kâtibim» devrinin kadını,Ay'a roket gönderen insanoğlunun kadınını resimdeki gibi görünce,dayanamamış ve elini şakağına koyup «Sen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • M rffi'İ jOll t IS r v "S*1 xK l KAeDEŞİMl ğfâ±®^ KlZ.lLJ-AK.iN EUİ-ğK*\NE tekkede:L_fM\J,1 MEM.SON l" ^t^V'^A çareve.baş-Uamk KıJF S1 ıM ^^yjife^ ^toJ fğTJ 9 Sggj y^Si-y!jjj Jc^~\kBL?i1^&JS?m 5_i-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • EvVaAC EL.ÎM-BIRAK evı/VMZf DEN ALıRJ-AR-Al_SlNuAR.SENOEN SA BEN ÖL.Ü-RAHA KivME'Tuf JL RÛM.OECiL,VA BA Ba.M,APEMKi Bu.KAPAR ISRAR.EDlVORSuN SİLAHIMI ALIP VANlNRA,DÖVÜŞE.CEGİM.V' 5H ffixt^ JQjSS3İ[II$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • ÂJLLAHUK AU BIT Aui HADİ Şu TAhTAPERDEVİ XtKivER.Şız VINE SARIŞTIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • Anasütü,Tanrının ademoğlunu beslesin diye yarattığı yegâne tam ve müstesna gıda dır.Dünyanın kuruluşundan bu yana asırlar ve asırlar boyunca faydalanageldiğimiz diğer yiyecek ve içeceklerde bu hususiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Desinatör Ve Tapoğraf Alınacaktır.İdaremizde çalıştırılmak üzere mer'i yevmiye talimatnamesi uyarınca imtihanla 1 tapoğraf ve 7 desinatör almacağından taliplerin ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • ECZA DOLABINIZIN 1 NUMARALI İLÂÇLARINDAN YARA,YANIK,SlVİLCE ve BÜTÜN ÇIBANLARA KARSI-B2:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 959/439 Vesayet Kadıköy,Erenköy Kokarpmarı sokak 19/1 de oturan Abdullah Fethi Aktay'ın Crebo Sclerose'?bağlı ağır ateh geçirmekte olduğu ve bu haliyle hacir al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden VAGONET SATILACAKTIR Samsun teşkilâtımızda mevcut 23 adet vagonet satılacaktır.Taliplilerin yazılı tekliflerini teklif ettikleri bedelin yüzde onu nisbetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • Yazan:Alberto MOKAVİA Çeviren:O.AZİZOĞLU 74 Carla peçetesini masanın üzerine lurakarak «Mlchel'in hakkı var.diye mırıldandı.«Anneme bu şekilde muamele etmesen daha iyi olur.Bir takını zaaflarının oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • BRAHMS'I SEVERMISINIZ «Chez Resine» de karşılaştıkları gece,genç adamın kendisine birdenbire «Roger'yi seviyor musunuz?diye,sorduğunu hatırlıyordu.Ne cevap vermişti ona?Verdiği cevabı tamamen unutmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.10.1959
  • I IV SITKI ÜNER illini ı ııııcı Istakozların muhiti ve muhite intibakı:Istakozlar,dibi kayalık ve balıkçıların kırmalık EE tâbir ettikleri küçük taşlık mahalleri yasamak için en EE münasip yer olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • Averof,Türk-Yunan işbirliği şarttır,dedi Baştarafı Birincide ^irîîyan bir tarihte Yunanistaıula bekliyoru*.Fakat bati tarih henüz tesbit edilmemiştir.Kıbrıs mevzuunda fazla tefsirde bulunmak istemiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • KIBRIS'TA BAŞKAN seçimi 13 Aralıkla t Baştarajı Birincide AYRI BELEDİYELER KABUL EDİLDİ Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot,Adadaki ayrı Türk belediyelerini resmen tanımıştır.Kıbrıs Anayasa Komisyonu Türk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • £L!l!ill!ll!lll^ I Eisenhower bugün j 170 yaşına giriyor t Baştarajı Birinciden EE devre üst üste seçilmiş olduğu EE EE için bir dahaki seçime aday-lığını koymayacaktır.EJ 69 yaşını bitirdiği hu hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • İNÖNÜ DÜN RADYO NEŞRİYATINA ÇATTI t Baştarafı Birincide da mebusların gezileri hakkında gönderilen raporlar tetkik edilmiştir.ÇELİKBAŞ BALIKESİR VALİSİNİ İTHAM ETTİ BALIKESİR,HUSUSÎ Köyleri gezen 4 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • CİHANGİR' DE BİR BAKKAL TEHDİTLE SOYULMAK İSTENDİ t Baştarafı Birincide bancaya rağmen gangstere karşı koymuş ve boğuşmaya başlamışlardır.Mücaaele esnasında gangsterin elindeki tabanca patlamıştır.Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • REVNAK LABORATUARI Beyoğlu Yeşilçam sokak No.27 Tel:44 47 77 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • İsparta As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 İsparta için kapalı zarfla 100 ton piring satın alınacaktır.Bedeli 230.000 lira,geçici teminatı 12.750 liradır 2 Eksiltme 23.10.1959 Cuma günü saat 11 de komisyond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • 1959 1960-Sezonunun en muazzam yerli filmini FİLKOŞ FİLM 14 Ekim ÇARŞAMBA gününden itibaren TAKSİN ve İNCİ Sinemalarında takdim eder.KENDİ DÜŞEI ftâLAMAZ BAŞ ROLLERDE:GÜLİSTAN GÜZEY IRDUR RAHMAN PALAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • MillifiieV a i n b i.ERCÜMENT KARACAN Yazı ı e r 1 n J fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • HtCRÎ 1379 R.Âhir 11 Çarşamba 14 EKİM 19 5 9 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.07 12.00 15.06 17.32 19.02 4.24 12.34 6.27 9.33 12.00 1.30 10.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • l m I m j HI i II I' yepyen» *r 5ehre V I G» i λ »IIKIUM».W/MSSK Alacağınız boyanın kalitesine ve bilhassa markasına dikkat ediniz.LORIA YAĞLI BOYALARI'nın 16 cazip renkleri mevcuttur 5,1,1/2.1A kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • Dünyanın en eski ve en büyük ALMAN ARNOLD TRANSMİSYON ZİNCİR FABRİKASININ Mamûlâtı olan Bilûmum Transmisyon Zincirleri satışa arzedilmiştir.Satış Yeri:MEHMET İNAN ve Ort.Koli.Şii.İstanbul,Galata,Balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • SARMAMIŞ ASKERÎ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN Kars Sarıkamış Ardahan Birlikleri için aşağıda gösterilen yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile savın alınecakttr.Şartnamesi Komisyonda görülebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • DEĞİRMENCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Alman malı,sandıkta müceddet,altı gözlü,oniki katlı,bütün teferruatiyle beraber komple plânsihter elek makinesi acele satılıktır.Alâkadarların A.K.Galata,Posta kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK a KADIKÖY Mühürdarda 3 kat,üçer oda,hollü apartman 90,000,katları 35 40.000.Ferşat 36 36 03a KADIKÖY Modada 3 kat,üçer dörder odalı yarı kârgir ev 100.000,Fersat 36 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • BOĞAZ YOLCULÂRIHA Kandilli Bebek sırtlarında dikilen yüksek kuleler araşma Boğaz üzerinden kılavuz teli çekme ameliyesi haftanm Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma günlerinden birinde yapılacağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • EKSANTRİK PRES Bulgar malı 60 ton Satüık telef.21 21 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • Limon Kolonyalarının harikası P E R E J A'yı alırken kapalı olarak alınız.Bir çok hediyeler kazanabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • MİLLÎ LİG'DE 7hafta bugün başlıyor t Bastarafı Altıncıda Necml,Varol,Münir,Sabri;İlhan,Sabahattin,Nazmi,Tuncay;Şenol;Birol;Arif;K.Ahmet;Haydar;Yalçın.Hâlen İzmirde bulunan Faik ve Kaya kafileye orada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • Amatör Millî Takım Lübnan'la oynuyor t Bastaraji Altıncıda oynama itiyadında gözüken canlı bir takım olduğudur.Federasyon âzalarının iadesine göre,santrfor,soliç,solaçık)sağaçık ve santrhaf muhtelif m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • askeibol fiksfırti çekildi ft Baştarafı Altıncıda Yugoslavya son dakikada basketbola katılacağını bildirmiştir.Fikstür:16 Ekim Cuma:Türkiye İspanya,Yugoslavya Tunus,Lübnan Birleşik Arap Cumhuriyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.10.1959
  • Et ve Balık Kurumundan Kesilerek temizlenip hazırlanmış ve pişirilmesi,hazmı gayet kolay,TAVUK PİLİÇ HİNDİ etlerimizin,TOPTAN KİLOSU 425 PERAKENDE KİLOSU:500 Kuruştur.Protein.Vitamin kaynağı olan bu e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.10.1959
  • Millî Ligde 7bugün başlıyor T»)Mithatpaşa stadında saat 13.30 da Istanbulspor^ Vefa,15,15 de Fenerbahçe Beykoz karşılaşacak [HADİ IPEKYÜN] Mustafa Kemal Derneği tarafından milli lig şampiyonlarına ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • BASKETBOL FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ III üncü Akdeniz Oyunları basketbol fikstürü dün çekilmiştir.Basketbol millî takımımız ilk maçını 16 Ekim Cuma günü İspanya ile oynayacaktır.Avrupa Şampiyonasında mağlûp ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • Vasilevski Stadında saat 18 de yapılacak maçta G.Saray sahaya eksik bir kadro ile çıkıyor Özdemir KALPAKÇIOGUi SOFYA'DAN BİLDİRİYOR:DÜN sabah 04.30 da otobüsle Sofyaya gelen Galatasaray profesyonel fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • BUGÜNKÜ PROGRAM Saat Branş 9 Atıcılık 9 Eskrim 9 Yüzme 10 Su topu 17 Boks maçları 18 Voleybol 18 Futbol:Türkiye Lübnan 18 Boks maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • [HADİ IPEKYUN] FFRİlfriY P Al İP Mi,î igde bu hafta nıaçl ol»i:iv:Feriköy protesto KHIIVU I UHlalr yonel takımı,dün Ali Sami Yen stadında amatör kümeden Cihangir ile yaptığı hususi karşılaşmayı 5-0 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • TEKNİK KOMİTE BUGÜN TOPLANIYOR Futbol Federasyonu Teknik Komitesi,bugün saat 13 de bir toplantı yaparak,önümüzdeki milli maçlar üzerinde müzakerelerde bulunacaktır.Bu arada 1960 Haziranında Bükreş'te,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • Üç ihtar alan Merkez Ceza Heyetine verilecek Futbol Federasyonunun yaptığı teklifin Umum Müdür M.Arkan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu müsabakalarda disiplini tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • Akdeniz Oyunlarında ilk elenen sporcumuz halterci Kayhan Bora olmuştur.Resimde Bora'yı koparma hareketinde 72,5 kiloyu kaldırırken görmektesiniz.Amatör Millî takım Lübnan'la oynuyor italya ya 2-0 Mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.10.1959
  • Voleybol milli takımımızın Birleşik Arap Cumhuriyeti karşısındaki ezici galibiyeti maçı takip eden diğer sporcularımızı fazlası ile sevindirmiş ve sevinç gösterilerini ise Lübnan seyircisi Iıazmedemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor