Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • MİLLİYET KERVANI [İLHAN DEMİREL] Milliyet Kervanının Marmara bölgesinde yaptığı geziye İştirak eden Milliyet mensuplarının ba seyahatte edindikleri İntiba ve bilgi ile hazırladıkları yazıları neşre de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • Makarios ile Grivas Rodos7 ta buluşuyor Atina'da Kıbrıs ile ilgili görüşmeler yarın başlayacak.Prof.Erim dün adaya döndü ATİNA,A.P.ARALARINDAKt İhtilâfı halletmek için Başpiskopos Makarios v« General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • SAMSUN'U DÜN SELLER BASTI SAMSUN,HUSUSİ Şiddetli yağmurlar yüzünden cehri ¦eller istilâ etmiştir.Bu üç ay İçinde ikinci defa vukubulmaktadır.Caddeler çamur içinde kalmış onarılan yollar yeniden bozulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • 1 HUGH GAİTSKELL Omit dolu muhalefet lideri İ İŞÇİ PARTİSİ ISEÇİNDEN jjÇOK ÜMİTLİ LONDRA,T.H.A.j NGİLTERE'DE yarın se-I I çimler yapılacaktır.Par-tiler son propaganda ko-nuşmalarını dün gece yap-i mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • [İLHAN DEMİREL)Dİp MJİtf ÂPAT Arnerlkan hükümetinin milletlerarası Eğitim müba-Dlll mUllArJII delesl programına bağlı olarak bursundan istifade ederek Amerika'ya giden Edebiyat Fakültesi fahrî asistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • Elizabeth'in kuzini Alexandra dün geldi 22 YAŞINDAKİ PRENSESE NEDİMESİ VE İKİ BERBERİ REFAKAT EDİYOR ngiltere Kraliçesi Elizabeth'in I kuzini Kent Prensesi Alexandra dün gece saat 22.30 da hususî uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • SURİYE HUDUDUNDA 3 TÜRK TEVKİF EDİLDİ ÇAM,AP.Birleşik Arap Cumhuriyetinin Suriye kesimindeki hudut muhafızları,kaçakçılık yapan 3 Türkü yakalamışlardır.Kaçakçılar 6 gün devam eden çarpışmalardan sonrq
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • ŞEHİRDEN İLHAMLAR «AĞIR AĞIR ÇIKACAKSIN BU MERDİVENLERDENmmjmmm^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • Gedik ve Eriş Yeni Sabah aleyhine dâva açtılar Yeni Sabah Gazetesinde «Halkçıların malihulyası» başlıklı başmakale dolayısiyle Dahiliye Vekili Namık Gedik Ue İstanbul eski Emniyet Müdürü Kocaeli Valis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • NTO BUGÜN BAŞLIYOR Türk heyetinden biri Başvekil'in mühim açıklamalar yapacağını söyledi.Menderes,Eisenhower ile de görüşecek WASHINGTON,A.P.Konferansı bugün Washington'da baş-V/Til N X V«y layacaktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • IÖZDEMİR GÜRSOYJ Beynelmilel İçki Düşmanları Cemiyeti Başkanı Mr.R.YVapenson solda)ve gazeteci Mr.Swim Elgren ortada)bir Türk Yeşilaycısı ile görüşürken İçkiden 5 Milyon çift boşanıyor Beynelmilel içk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • Batılılar Türkiye için soğuk harbi körüklüyorlarmış NEW-YORK,A.P.Sovyetler Birliği Batılıları.yüzünden soğuk harbi körüklemekle itham etmiştir.Birlejik Amerika ve İngiltere,Güvenlik Konseyinde boşalac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • [İLHAN DEMİREL] İUTİUAU1 AD BACI Alil Istanbul Teknik üniversiteye bu yıl alınacak yeni öğrencilerin giriş İmtihanlarına I"!I IH ANLAK DAoLAUl rtün başlanmıştır.İmtihanlara 3416 öğrenci katılmıştır,öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • T.4 *ml *m x imimi»» [İLHAN DEMİREL] irilDTIII IIC rİİllfİ îstanbulun kurtuluşunun 37 nci yıldönümü dün törenle kutlanmıştır.Bayram münasebetiyle Vatan caddesinde geçit resmi İVUKIULUO pıimıs,37 yıl e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.10.1959
  • EN SON METODLAR MİTHAT AKÇÎT'İN MUALLİMSİZ BİR AYDA İNGİLİZCE TL.5.BİR AYDA FRANSIZCA 5.BİR AYDA ALMANCA 5.PRATİK MÜKÂLEME VE MUHABERE ÖRNEK-LERİ,TÜRKÇE İZAHLL TAMAMİYLE FONETİKLÎ KÜLTÜR KİTABEVI ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • İKTİSAT v [Hazırlayan Dr.Halûk CILLOVİ Avrupa müşterek pazarı karşısında sanayiimiz TÜRKiYE'nin Avrupa Müşterek Pazarı'na iştirake karar verip bu yolda resmi teşebbüslerde bulunmasından sonra,halk efk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • BOĞAZ YOLCULARINA Kandilli Bebek sırtlarında dikilen yüksek kuleler arasına boğaz üzerinden klavuz teli çekme ameliyesi haftanm Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma günlerinden birinde yapılacağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • llilill illinin iMiınımııtılıı Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Ronnie Munro orkestrası 8.45 Saî eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • 650 kilo yük kapasiteli 4 silindir,12 beygir motor 100 kilometrede 8 litre benzin yakar 3 ileri 1 geri yerde vites Lâstik eb'adı 550 X 15 Cam elyaf takviyeli plâstik)karoseri Paslanmaz,eğrilmez,elasti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • fâMyün&ü OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 Ocak] Hakkınızda güzel şeyler konuşuluyor.İş hayatınızda destekleneceksiniz.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızın gidişinde iyi bir değişiklik olacak.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • BULMACA 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Cemiyetin gülünç kusurlu hallerini mevzu yapan tiyatro eseri;Dünya.2 Bir yeri-ne dokunmakla kendi kendine işleyen makine.3 2 Balıkçı kayıklarının fırdolayı ağ salma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • S TÜRKİYE 1 BANKASI paranızın İstikbalinizin emniyeti BÜYÜK ÇEKİLİŞ BÜYÜK ÇEKİLİŞ 8385 kişiye 3.100.000 lira BİRİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN:28 Ekim 1959'a ve İKİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • BEYOĞLU NEPTÜN Mağazası 50 Tenzilâtlı Satışlarına devam ediyor İstiklâl cad.342 Tünele giderken sağda Tel:44 95 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • ALENÎ TEŞEKKÜR Sevgili büyüğümüz,Mustafa ÎPLÎKÇİ'nin 6/10/959 günü vefatı dolayısiyle bizzat cenaze merasimine iştirak eden ve çelenk gönderen,mazeretleri dolayısiyle merasime iştirak edemeyip telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • SAKARYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN:Adapazarı'nda en son TEKNİK ^e montesine başladığımız ve pek yakında faalivete geçecek olan KONTRAPLAK FABRİKAMIZ Yurdumuzda ilk olarak KURU SİSTEM AVRU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • Dünyanın her tarafında şöhret kazanmış BERLITZ Herkesin ve bilhassa hanımların emniyetle devam edebildikleri LİSAN DERSHANESİDfR Yeni açılan İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Kurslarına öğrenci kaydedilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • Öğretmen nakillerini Vekâlet üzerine aldı Şehrimiz orta okul ve Hseleriyle,bunlara muadil meslek okullarındaki öğretmen nakilleriyle ilgili olarak Maarif Müdürlüğü Orta öğretim Şube Müdürü Yasar Gürlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • Evini soyan hırsızı sokakta görüp yakalattı Çengelköy,Bahçelievler 11 sayılı evde oturan Mehmet Ürkmez'in evine bir müddet evvel giren hırsız su borularını çalarak kaçmıştır.Ev sahibi hırsızı kovalamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • OKULLARDA İDARE SINIF HALİNE GETİRİLECEK SIKIŞIKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN KARAR DÜN TEBLİĞ EDİLDİ.BARAKALARIN İHALESİ YAPILDI Okullarda sıkışık durumun giderilmesi için bütün idare odaları sınıf haline g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • YENİKÖY Kiî sezonu mi)riH-ehetıle 7 Ekimden itibaren meşhur sanatkarlardan mürekkep rJÜ O M E Alonso-Roda*1 ORKESTRASINI takdim eder TELEFON:83 40 01.135
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • Otomobil Sahiplerinin Dikkatine Bombeli Oto Camı Müessesemiz,uzun zamandanberi beklenen,orijinal MİKALI veya SKKUIİİT,Amerikan ve Avrupa menşeli,949 dau 90S modeline kadar ikinci kotadan her marka oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • REKLAM İÇİN ARSA Ankara,Belediye hudutları içinde Samsun asfaltı üzerinde,Ulus meydanına 15 dakika mesafede Ankaraya nazır yeni kurulmakta olan modern Keresteciler ve marangozlar çarşısı civarında 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)Ah Rai Kapoor Türkçe.ATLAS Tel:440835)İspanyol Aşkı Carmo ı Sevilla Renkli Ing EMEK Tel:44 84 39)İhtiras Cinayeti Barbara Sterling Hayden Ing.SU ARE:Pariste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • I ÜÇ AYRI TİP OPORTÜNİST:Boş ver yahu,der,dünyaya sen mi nizam vereceksin;böyle gelmiş,böyle gi-E der.Kimin arabasına binersen onun düdüğünü E çalarsın,çıkarını» bakarsın.Öyle fazla ince ele-E yip,sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.10.1959
  • ÎSTANBULUN suyu ile alâkalı daire ve tesislerde 30 yıl devamlı olarak çalışan Sular İdaresi memurları için yarın saat 17 de Küçük Sahnede bir jübile yapılacaktır.0 ESKt İmar plânında Ortaköyde Ambarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • T KERVA ARMARA [İLHAN DEMİREL] [İLHAN DEM1REL1 Kazaklar köyünde hemen herkes sakallı idi ve sakallarını ortadan ayırıp tarıyorlardı.Çeşme başında su dolduran kadınlar.Soldan sağa:Anna Değirmenci,Marfo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • Yağmurlardan bir ev çöktü 4 kişi öldü ORDU,HUSUSÎ Vilâyetimize yağan şiddetli yağmurlar,can ve mal kaybına sebep olmuştur.Şehrin alçak mahallelerinde bulunan bazı ev ve dükkânları sular istilâ etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • Zeytinburnu ve Taşlıtarla için tramvay teklif edildi Belediye Meclisinin dünkü toplantısında Seyfettin Orhan Çağdaş,Zeytinburnu,Topkapı Maltepesi,Rami ve Taşlıtarla ile Sağmalcılara tramvay işletilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • Muhabbet tellâlı,eski nişanlısını tehdit etmiş S.ö.adında genç,güzel bir kız dün Savcılığa müracaat ederek,Abdullah adındaki eski nişanlısı tarafından ölümle tehdit edildiğini,kendisinden davacı olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • Bağlarbaşı Meydanı tanzim edilecek Bağlarbaşı meydanının tanzimi için hazırlık yapılmaktadır.Meydanın tanzimi ile beraber genişletilecek caddelerin de durumu tetkik edilmektedir.Bağlarbaşı caddesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • FOTOKOPİ 1 Dakikada 3 Fotokopi teslim edilir Almanya'dan getirdiğimiz en modern cihazlarla,temiz baskı,acele İş,ucuz fiat.Bir dakikada teslim.İki yüzlü Duplex)baskı Galata Nccatibey Cad.10S.Gür Han 4/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • TR İ A NON—Restoran Elektrogitarlst,Şantör JOIN STYL ve piyanisti akordiyonist NEJA T TARLAN Duosu)Napoliten,Müzik ve yemekleri ucuz,temiz,itinalı,servisi ile bu akşamdan itibaren her akşam emrinizded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • DÜNYACA TANINMIŞ QUATUOR INSTRUMENTAL de PARİS Topluluğunun tek konseri Yanet Puech Janiııe Volant Panel Flüte)Keman)Mirelle Reculard Françoise Petit Viyolonsel)Piyano)12 Ekim 1959 Pazartesi cünü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • 21PUAN OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI iHFE!îSİH*Tn»*Jöfl nOTtuiwGrfHHw*^ HER ONBEŞ GÜNDE BİR CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT 21.30 DA İSTANBUL RADYOSUNDA PROGRAMI TAKDİM EDEN:Jffl Londra'dan özel olarak getirtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • BİR YAPRAK I Gölgesi çiğnenen adam I E E PJI VVELKİ günkü gazetelerde cinayet salgınını okurken bir-E İt den durakladım:İzmit köylerinden birinde düğün eğlenceleri esnasında bir E E sarhoş,gölgesine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • «oo VS Bw «5 lRONDEL.SONMEN3MU OIAN ISTANBULPA •AV.nt4BQYl4UZ'A&»RER VE DEMÎR.ATAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.10.1959
  • YILSONU VE YİLBAŞİ münasebetile ÜST ÜSTE 2 ÇEKİLİŞ C E M'A N fi.O46.6®0 LİRA i Kişiye J Q,Q 0 Q liranın lamamı 3 Kişiye birer APARTMAN dairesi 6 adet ARSA 310.000 lira muhtelif para ikramiyeleri ve Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • ''ÖYLS UYKUM J|.Sıfc KURBAN DAHA!^ıMDı O DA KOLU-NU &İLE K1P1R.D4T ArtAK İ5TEMİVEN MİSKÎNftN BİRİ OuDU!uvddu'.uVuduİ 0 DA UVüDUÎ £3 Ci^K |o-fi*\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • BfR.ÇEK PARÇASI,MA.RV.ÜZEKİN.DE 5o.OOO DOLAK.VAZ\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • HAOI.VA-DeTTialN GİBİ PAKAuARı DOL.Durum* a VECi TAŞİİ.TAB'iiil.HEPSİNİ* AL.SINx$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • r* »j |w*Jİi ilki!jSi 11!n i VJaSi Ay 5 »1 â S/CO KEMENTLE KULÜBENİN BACASINI VAKAMA/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • Lö&* ÇICEKUEKI ÇO SEViVOR^VN.ALÂKA-OAR.OLA\ArC ÇOK HO$u-MA GİDİvoR İNSAN TRARlNPAt i CAN'_ll_ARl_DUM".WA alakadar,ol-aa^lidie.t I BENİMi_ç oe BiR-i r~r AZ ALAKADAR.f\Olsana_I W O Vl-EVSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1379 7 1375 R.âhır EKİM Eylül 4 19 5 9 24 VAKİ T VASATI EZANI Güne;6.00 12.15 öğle 12.02 6.17 İkindi 15.15 9.30 Aksan i 17.43 12.00 Yatsı 19.13 1.30 İmsak 4.19 10.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • Milliyet i i n ı ö t.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Rasddığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • Bulana 500 Lira Mükâfat 11755 Liban plâkalı 952 Şevıolc Filizi renk,ön sağ cam çatlak.Tel:48 63 03 47 48 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • İLÂN Uzun zamandanberl rahatsız ve hâlen tedavi edilmekte olan Habib Alioğlunun Kredi Yapı Sandığı A.Ş.de mes'ul hiç bir vazifesi olmadığını görülen lüzum üzerine ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • KAMYONLARA DEVAMLI İŞ Uzun ve asfalt yol,lıafif yük.Tel:İstanbul 22 44 40/7G Ankara:29100.İzmit:1082
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN Kulübümüzün bundan evvelki yıllık kongresinde ittihaz edilen karar gereğince hazırlanmış oıarı yeni nizamname tasarısmm müzakere ve kabulü içm Umumi Heyetin fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • Halbuki Paulc artık onu dinlemiyordu.Vakit İlerlemişti.Roger,kahveleri beraber içmek için onu arayacaktı belki de.Telefonunu kaçırabilirdi.Roger,Cumartesi günü için bir yerlere gitmekten,hafta sonunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • AŞKA DOYMAYANLAR Yazan:Alberto MOKAVİA rürkçesi:O.AZİZOĞLU Öylesine kuru,hayalden mahrum kaba bir insan ki.Hakkımda cidden yanlış şeyler düşünüyorsun,vazgeçmelisin bunlardan.Ben zannettiğinden çok,tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • İDDİA YÜZÜNDEN İKİ AYAĞI BİRDEN KIRILDI KONYA,HUSUSÎ Bugün şehrimizde bir iddia yüzünden bir gencin iki ayağı da kırılmıştır.Nusret adındaki genç,125 kuruşluk bir iddia için 4 metre yükseklikteki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • Miıuıııımımıııııımıi!i!i! Iıml BALIKÇILIK ISTAKOZ HI SITKI ÜNER i Kabuk değiştirme ve büyüme:i Istakozların yumurtadan çıktıktan sonra büyük j bir hayvan olması tabiat lıarikalarından biridir.Ista-i k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • YENİ zDc III makiyaj kalemleri güzelliğinizi arttırır er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Saym Üyemiz,Üçüncü Sanayici ithâl kotalarmın tevziine ait hisseler ilgililere bildirilmiştir.Hisr;sahibi her sanayicimizin,en geç 15/10/959 tarih Perşembe pününe kadar tanzim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.10.1959
  • Bütün kış mevsimi boyunca RAHAT ETMEK ve İYİCE ISINMAK isterseniz ARÇEÜK MODERN GAZ SOBASI ALINIZ Arçelik Gaz Sobalarının,odalarınızı otomatik olarak istenilen sühunette tutan "termostatlı karbüratörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • 4 Amerikadan gelen parçalarla Tuzladaki Fabrikamızda imalâta başlanmak üzeredir Kasım Aralık aylarında kafi olarak teslimat için bağfanf,yapmak üzere ortaklığımıza müracaaf edilmesi rica olunur.Vasıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • Piyango bileti tahrif edenler yargılanıyor ADLÎ TİB,BİLETTEKİ SİFİR RAKAMININ "BİR,'APILMAK İSTENDİĞİ HAKKINDA RAPOR VERDİ 1959 yılbaşı biletlerinden biri üzerinde tahrifat yapmak suretiyle Mili!Piyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • "Tarsus,vapuru Amerika'dan 1200 turist getirecek İSKENDER SONGUR NEVV-YORK'tan bildiriyor Amerikan Rum Ortodoks kilisesi lideri Başpiskopos Germanidis,Maliye Vekili Hasan Polatkan'a 1200 Amerikalı Rum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • I COŞKUN BU 1 I HAFTA OYNUYOR t Baştarcfı Altıncıda natilmayan Çoskun Özarı'ya bu lıafta takımda yer verilecektir.ş Diğer taraftan Mustafa,B.Ahmet 5 Şj ve Metinin sakatlıklarından sonra ŞE takımda büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • BAŞARISIZLIĞIN M E S'U L O ARANIYOR t Baştarafı Altıncıda jllerin cezasız bırakıldığını İddia etmektedirler.İsmail Karabacak ve İsmet Atlı arasında cereyan eden hâdisenin mesulü aranmadan İki güreşçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • SANAYİCİLERİN VE OTO TAMİRCİLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Komple Ana Yalak Tornası Supap Taslama Tezgâhları ve bilûmum DİĞER ATELYE TEZGAHLARI TORNALAR PLANYALAR DEMİR FREZELERİ Ç E Ş İ T L İ MATKAP TEZGÂH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • Şimalî Akdeniz Hattına İlâve Sefer ANKARA vapuru 16/10/959 Cuma günü saat 12.00 de İstanbuirlan hareketle Pire.Napoli'ye uğrayarak Marsilyaya gidecek ve dörıüçte bu iskelelere ilâveten Cenova'ya uğray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • GAİBE İHTAR KARAR!MAZNUN:Sıvasın Hacmirza kö.den Mehmet oğlu 1930 D.lu Ahmet Erdoğan.Yukarda kimi ği yazılı ouluuan mükerrer firar suçundan maznun er bugüne kadar yapılan eraştırmalara rağmen ele geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ BÜMNIH EN SAĞUM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Yeri AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • Karayolları Makine Ve İkmal Grup Şefliğinden:1 Karayollarımız ihtiyacı için Yabancı Memleketlerden satın alınarak memleketimize sevkcdilen ve 28/2/1961 tarihine kadar İstanbul limanına gelerek btı lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • o 100 MISIR NİŞASTASINDAN MAMUL Bütün tatlılarınızda emniyetle kullanacağınız AOAYAR GLİKOZU Şekerlenmeyi önleyen,berraklık,lezzet ve kıvam veren üstün gıda ve kalite maddesidir.Enerji kaynağı olan AD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • FIRTINADAN BİR ARABA VAPURU KARAYA OTURDU Şehrimiz dün yeniden şimalden gelen bir soğuk hava dalgasının tesiri altında kalmıştır.Sühunet 7 dereceye kadar düşmüş ve Poyraz fırtınasının hızı saatte 50 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • Sanayicilere kredi açılıyor tZMİR,HUSUSÎ İhracatçı ve Sanayici kredilerinin arttırılmasiyle ilgili çalışmalar tamamlanmıştır Bu husustaki kararname önümüzdeki günlerde ilân edilecektir.İhracatçı ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • BÜTÜN DÜNYADA KULLANILAN KIRILMAZ PLÂSTİK KLOZET KAPAKLARINI HER YERDE ARAYINIZ Türkiye mümessili:Hamdi Feyzioğlu,toptan ve perakende satış yeri:Galata Tünel caddesi No.68 İstanbul Telefon:44 65 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • DAWN ADDAMS BU AKŞAM RENKLİ TÜRKÇE Muazzam macera ENİZ DİBİ CASUSLARI MİZAR)FRANCO PAOLO SİLVA STOPPA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • EIZIUBİM AHŞALARI MÜESSESESİNDEN Ankara Yenimahalle İvedik Caddesi üzerinde KIZILIRMAK MAHALLESİNİN Reklâmı için verilmekte olan 1700 adet arsanın birinci tevziatı olan 1000 adedinin muamelesi bitmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK a DEVREN sat bakkal dükkânı.Horhor Cad.95/1 Aksaray.LÂLELİNİN en iyi yerinde,dörder odalı,hollü,deniz manzaralı daireler,35.000 70.000 Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • KARTAL MARKA ÛSTÛ VİOELA ALTI LASTİK DÜNYANİN Bir SAĞLAM AYAKKABILARI PİYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR Toptan Fiatı 39 44 No.Fiatı 31,50 Lira TOPTAN SATİŞ YERİ A.Ağca Agcalar Koli.Ort.Sirkeci Aşir Efendi Cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.10.1959
  • ı BU AKŞAMDAN İTİBAREN ı ENEK ve KÜÇÜK EMEK'fe Asrımızın iki Komedi Kralını birarada seyredebileceğiniz senenin kalıkaha şaheseri İKİMİZ PARİSTE Paris Holiday)BOB HOPE FERNANDEL ANİTA EKBERG MARTHA HY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.10.1959
  • İKİ KADRİ DE CEZALANDIRILDI K Aytaç 1 ay,K.Kartal 15 gün müsabakadan men cezası aldı.Lefter'in evrakı Ceza Heyetine gelmedi ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu,Fenerbahçe İzmirspor maçında hakem tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • F.Bahçe ve Nice henüz anlaşamadı FRANSA şampiyonu Nice kulübü ile dün temasa geçen Fenerbahçe İdare Heyeti,tarihler ve ilk maçın oynanacağı yer hususunda gene bir anlaşmaya varamamışlardır.Fenerbahçe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • Mustafa Ertan,Beşiktaş kampına iştirak edemedi Amatör milli takım antrenörü Şeref GÖrkey,namzet kadroda bulunan Mustafa Ertanın Beşiktaş kampına gitmesine müsaade etmemiştir.Bu sebeple Mustafa,siyah b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • COŞKUN ÖZART Tekrar sahaya Coşkun bu hafta oynuyor BU HAFTA Demirspor ve AHay'Ia milli lig karşılaşması yapacak olan G.Saray takımı bugünkü antrenmanı müteakip kampa girecektir.Galatasaray İdare Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • [İLHAN DEMÎREL] AMATÖR TAKIM B.Sporu 3-0 yendi Farklı galibiyete rağmen amatörler takım halinde tatminkâr değildiler Hurh«n AYDIK AMATÖR Namzet Millî Takım dün Beyoğluspor'la oynadığı yegâne hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • Genç karma Lânga S I e karşılaşıyor İstanbul genç karması,perşembe günü,amatör birinci küme takımlarından Langa ile hususi bir karşılaşma yapacaktır.Mithatpaşa stadında oynanacak maç saat 12,de başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • mm® H if* •^8^fe [İLHAN DEIvİIRl.Fenerbahçeliler milli lig ve Nice maçları hazırlığına devam etmektedirler.Resim antrenör Molnarın idaresinde dün yapılan çalınmada futbolcuları şüt çekerken tesbit etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • Bil TAHT MASALI «Siyah srçIi güreş İlâhları tahtlarından indiler.Elbette İneceklerdir.Çünkü o taht,o şampiyonluk tahtı,yalnız çalışarak hakedlllr.Ve,insanın lâyık olmadığı zaman en çabuk kaybedeceği k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • Tahran'da Güreş Millî takımımızın şampiyonluğu Ruslara kaptırması bütün memlekette teessür yarattı.Teşkilât ve federasyon tenkidlere hedef teşkil ediyor GÜREŞ mini takımımızın Tahran'da 23 milletin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • I.SPOR-ADAL Sarı Siyahlıların Adalet'i kolay aşacağı,fakat Siyah Beyazlıların geçen yıl yenildiği K.Gümrük karşısında zorlanacağı tahmin ediliyor [İLHAN DEMİREL] lstanbulspor takımı bugün Adalet'le oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.10.1959
  • Beyrut'taki Akdeniz OYunlannda FUTBOL,VOLEYBOL ve Güreşte favoriyi 12 Milletin iştirak edeceği oyunlar için 50 milyon lirahk tesis yapıldı Akdeniz Oyunlarında futbol,atletizm ve bisiklet müsabakaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor