Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • GÜVEN DERSHANESİ İNGİLİZCE KURSLARI 5 EKİMDE BAŞLIYOR İlk yazılan 20 kişiden para alınmayacaktır.Tatbikat,ingiliz.ve Türk öğretmenleri tarafından yapılacak,sınıflar sadece 15 er kişilik olacaktır.Kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • Kruşçev Moskova'ya Döndü Rus Başvekili^ Moskovada karşılayıcılara,«Okey» diye hitab etti DIŞ HABERLER SERVİSİ "I Q GÜNDENBERİ Birleşik J Amerika'da bulunan Sovyet Başvekili Kruşçev ve beraberindekiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • slakfa bîr benzinci soyulmak istendi Camı kafa ile kıran ve benzincinin boğazına sarılan soyguncu iki jandarmayı da yaraladı BİR genç,dün sabaha karşı Maslak'taki bir benzin istasyonunu soymak istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • GÜLEK,"HER VAZİFEYE hazırım» diyor Dün Aksal ve Satır tarafından ziyaret edilen Gülek bugün İstanbula geliyor ANKARA,İLHAMI SOYSAL KAPIYI genç bir hizmetçi kız açtı.Antre ve holâ geçerek kocaman salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • YAKACIK'TA ZİNCİRLEME KAZA OLDU Yakacıkta dün gece zincirleme bir trafik kazası olmuştur.Mehmet Yüksel idaresindeki «Bolu 7628.plâka sayılı otobüs,Ankaraya giderken Yakacıktaki benzin istasyonunun önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • Kira tasansı Meclise veriliyor ANKARA,HUSUSÎ Kira kanunu tasarısı,önümüzdeki günlerde B.M.M.Başkanlığına sevkedilecektir.Ticaret ve Maliye Vekâletleri,Mimar ve Mühendis odaları birliği İle Ticaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • DÜN SABAH ZELZELE OLDU Dün sabah saat T yi 23 dakika 31 saniye geçe merkez üssünün rasathaneden uzaklığı 50 kilometre olarak hesaplanan ve İstanbul'un doğusunda olduğu tahmin edilen şiddetli bir zelze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • MİLLİYET KERVANI MARMARADA Milliyet Kervanı ile Marmara bölgesinde dolaşan arkadaşlarımızın tetkik ve temaslarına ait yazılarını neşre 1 Ekimden itibaren boşayacağız-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • Tokyo Elçimiz,eşi ile birlikte intihar etti Süreyya Anderiman ve eşinin intihar sebebi henüz belli değil TOKYO,A.P.T OKYO'daki Türk Büyük Elçisi Süreyya Anderiman ve eşi dün Tokyo'daki Büyük Elçilik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • MAHKEMEDEN PORTRELER HİLMİ YAVUZ Tahliye edildi NEVZAT YALÇIN Komiser muavini NEJAT TORAL Polis memuru REŞİT ÜLKER C.H.P.Beyoğlu ilce başkanı VM OĞUZ ORAN CHJP.İl İdare Kurulu üyesi MÜBAŞİR 23 saat 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • Duruşma talik edildi.Şahide telkin yaptığı söylenen polis Bumin için takibat açılacak GALATA rıhtımı hâdisesi sanıklarından üçünün dün gece saat 21.20 de 1000 er lira kefaletle tahliyelerine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • dek tarafdarlan Kurultay için imza topluyorlar İl Başkanı ile İlçe Başkanları ise istifayı «Bir nöbet değişmesi» sekimde tefsir ediyor Kasım Gülek'ln istifasını 11 Başkanı ile îlçe başkanları cbir ndf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1959
  • f ornini I I C.H.P.Meclisi "Kin ve intikam politikası,güdülmeyeceğim ve "Hukuk prensibine aykırı,geçmişe şâmil kanun çıkarılmayacağını,bildirdi Tebliğde D.P.idarecileri,«Her ne bahasına olursa olsun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER Kompleksler ve ruhun koruyucu mekanizmaları Dr.ERCÜMENT BAKTIR ninninin Çocukluktan İtibaren birçok arzu ve temayüllerin aile ve cemiyet nizamlarının etkileriyle şuur altına İtildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • BEDAVA ARSA TEVZİİNE BAŞLANDI SİGORTALI EVLER YAPI KOOPERATİFİ YALNIZ İKİ AY İÇİN Her ortağına,bina yapmak suretiyle kıymetlendirdiği sahada ilende lir irad olabilecek,bedava bir arsa hediye etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • İm A mJ xm 9 JL xm Yarın akşam 21.15 den itibaren Avrupanın en meşhur 23 Balo sanatkârından müteşekkil LE THEATRE D'ART DU BALLET Temsilleri.Biletim satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • işletme İktisadı Enstitüsünden Enstitümüzün bir yü süreli İşletmecilik İhtisas programına devam tlmek isteyen öğrencilerin test imtihanı 5 Ekim 1959 Pazartesi vünü saat 10 da Enstitü dershanesinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • R A NUMARASI f ı« ıer SON PARA YATIRMA GÜNÜNE GÜN KALDI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:440835ı Hayatla Ölüm Arasında Robert Taylor İng.EMEK Tel:44 84:Kırmızı Gecellkll K» dm Jane Russell Keanan Wyman tnq İNCİ Tel:48 45 95» 1 Kederli Yıllar Belgin Doruk Tür" filmi.2 Fun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • TESVİYECİ ARANIYOR Makine montaj ve tamıı işlerini deruhte edecek ve aynı zamanda elektrik ve oksijen kaynaklarını iyi bilen tecrübeli tesviyeci aimacaxtn Mür:14-17 arasında Tel;71 64 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • TEPESâŞI GAZİNOSU Proffrarm yaruı aksamdan it'barep HER AKŞAM KAPALI SALONDA devara ediyor Her Pazar saat 1330 da İçkisiz aile matinesi Telefon:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • BULMACA SOUDAN »AĞA:1 Fenalık etmekten hoşlanan;Memleketimizin de dahil olduğu büyük bir pakt 2 Havada bulunan basit bir gaz;Göz değmesi.S Bol değil;Zekaca ağır.4 Eski den Use ayarında mektep;Her duad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • Görülen 'üzüm üzerine Mavi Kuş her hafta perşembe güderi çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • Yeşilköy cinayeti ile ilgili dâvalar birleşecek Yeşilköy cinayetinin faili olarak polis tarafından yakalandıktan sonra Uç ay hapishanede yatan ve hakiki kaatll yakalandıktan sonra tahliye edilen İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • Üniversiteye 5 bin kişi kayıt I s 1 n başvurdu Ünlverslte'de yeni öğrenci kayıtlarında dün ani bir artış olmuş ve kayıt bürolarının önünde uzun kuyruklar meydana golmiştlr.Şimdiye kadar kayıt tçln mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • MODA,Şifa sokağı sahilinde denizden yeni doğmuş bir erkek çocuğu cesedi çıkarılmıştır.Cesedi denize atanlar aranmaktadır.BELEDİYE Encümeni dün,495 bin liraya iki grayder ve yol inşaatında kullanılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • v1llllllll .I KASIN GÜLEK'İN I İSTİFASI ETRAFINDA CTT "Q NİN muhaleiete geçtiği gün-X Jı *en ^u vana» bütün Kurultaylarının kendisini Genel Sek-İ reterliğe seçtiği Kasım Gülek,evvelki akşam bu î vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • fesUüsUnM'f^a&mj OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Size üzüntü veren bir hâdisenin iç yüzünü öğreneceksiniz.0 KOVA BURCU [21 Ocak 19 gubat] Yıldızlar dostluklarınızı kuvvetlendiriyor.Yeni bir dost da ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.S0 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Renato Carosone orkestrası 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanı}.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • Eyüp Lisesindekl İhtilâf Vekâlete aksettirildi Eyüp Lisesindekl Fransızca İmtihanı ihtilafı Vekâlete aksetmiştirimtihanların tekrarlanmasından mağdur duruma düşen öğrenciler,bir üçüncü İmtihan hakkı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • TEŞEKKÜR Evvelce Şeker ve ülserden mustarip olup nihayet geçirdiği şiddetli bir kalp krizi neticesinde henüz genç yaşında vefat eden ağabeğim.Muhsin Tahir BUDİN'ln bir hafta devam eden hastalığı sıras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • NÜRHAYAT LALE ıı« Gazetemiz Kıbrıs Muhabiri TEKİN YÜKSEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • MİLLİYET GAZETESİ YAZI İSLE Rİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL 1 ADRINA MAKRUHİ STAVRİDİS İSMİNDEKİ KADIN RESMÎ BİR MAKAM OLAN Dr.TARAFINDAN BİR RAPORLA HASTANEMİZE GÖNDERİLMİŞTİRt Geldiğinde İçkili ve hafif eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1959
  • Bunun Boğaz üzerinden havai hal çekilecek İLK TECRÜBEDE TATBİK EDİLİP MUVAFFAK OLUNAMAYAN USUL BU DEFA DEĞİŞTİRİL FCEK Boğaz üzerinden hava!hat çekilmesi İçin İkinci tecrübe bugün yapılacaktır,tik tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • İR.KÜÇÜK İLE «AKARİOS İEHAATTEN •ARDIM İSTEDİ Kıbrıs Rumları liderinin yakında Grivas ile buluşacağı açıklandı LEFKOŞA,A.P.Doktor Küçük ve Başpiskopos Makaios,Türk köyü »ıensure'de bir Rumu •ldürenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • M fMHKÛM KAÇTI 13İÛERİ VURULDU ANKARA,HUSUSÎ Haymana cezaevinden bir mahkûm Lrar etmiştir.Yakalanamayan Hasan 3erkerojŞlu ile birlikte kaçmaya çalıdan diğer bir ımhkûın Yasar Fenmi İse andarmalnr tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • Son çekilişte,Yıldız asfaltında,KALORİFERLİ bir APARTMAN DAİRESİ kazanan Boy CEMALETTİN TALUY m 65.000 lira değerinde Yıldız asfaltında,KALORİFERLİ bir l APARTMAN DAİRESİ kazanabilirsiniz €arki İÜ İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • c IRÜÇHAN ÜNVER1 bağlık ekili L ü t f 1 Kırdar Kongre Salonunda.Romatizma kongresini kulaklıkla takip eden bir delege Türkiye'de 13 milyon tizmalı v Şehrimizde başlayan Romatoloji kongresinde hastalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • OKULLAR dün açıldı Bâzı mekteplerde öğrenciler ayakta kaldı.Defter fiatları geçen yıla nazaran pahalı Okullarda dün sabahtan itibaren 1959 60 ders yılı çalışmalarına başlanmıştır.Daha ilk günde okul i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • İNGİLİZ MUHALEFET LİDERİ,MACMILLAN'A "ELİ KANLI,DEDİ LONDRA,A.P.İşçi Partisi 8 Ekimde yapılacak seçimleri kazandığı takdirde Kabinede Hariciye Vekili olacak eski maden İşçisi Aneurin Bevan,Başvekil Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • Yurtlar Müdürü "Biz otel kâtibi değiliz,dedi İstanbul Yurtlar Müdürü Necmi Kayhan dün yaptığı basın toplantısında,öğrencilerin yurt idaresinden şikâyetlerine karsı «Biz onların otel katibi değiliz» ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • DÖRT ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ Ödemiş ve Samsun'da dört çocuk yanarak ölmüştür.Hâdiselerden biri samanlığın tutuşması diğeri de çardağın yanması neticesinde vukubulmuştur.İZMİR Ödemiş'te Sevim Harlak 2,5 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • TÜRK HAVA YOU ARİ THY uçağında kendinizi evinizde hissedersiniz İŞTE!Fenerbahçe Kaptanı NACİ ERDEM de Daima THY uçaklariyle seyahatten duyduğu memnuniyeti,Csepel galibiyetinden sonra kendisini Yeşilkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • E TX EVLET Demiryolları İdaresinin banliyö müntehâsını Geb-f L^ ze'ye kadar temdit edeceğine dair geçenlerde işittiğim bir E haberi memnuniyetle karşıladım,çünkü şehir yayılıyor.İ Eskiden sayfiye olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • KARTAL LASTİKLERİ DÜNYANİN EN SAĞLAM LASTİKLERİDİR Toptan Satış Y«rl AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14 İstanbul 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • Üçüncü ekilisin Talihlileri İstanbul İkinci Noteri,Maliye Murakıbı ve davetliler huzurunda 27 Eylülde Spor ve Sergi Sarayında yapılan çekilişte tstanbuldan İsak Hananel Bahçekapı Şb.Cüz.No.175740)İOO.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • "«ion HIŞIR NİŞASTASINDAN *A MAMUL Adaya* GLİKOZU T«3 Berraklık Verir Tatlılarda İnkılap ŞokıMıamıyl flnlır.Midi VI Karaciğeri Vıraıuı Kın Kırıtır Eıırpyl Artırır Yuvanıza Snıdıl GıUrtr BÜTÜN'T ATLILA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • jELYAFU PLAKA SAN.AYN T\iWv tv.ISTANBUL" EKSTRA KALİTE 3-4-6-8 mm.kalınlıkta iki yüzü düz 123X244 sm.ELKA tahta LEVHALARI MİMAR ve DEKORATÖRLER İNŞAAT SAHİPLERİ MARANGOZLAR ve DOĞRAMACILAR tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • BULOÎ YAYINLARI Aylardanberi büyük bir titizlikle hazırladığı haftalık mecmuayı takdim eder.SİPRU Teksas Çöllerinde ölüm Yarışında Vahşi Ormanlarda Boksör 9 Büyük Sihirbaz Esrarlı Kahire sokaklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • BAŞVEKİL KASIM'IN ARABASI TAŞLANMIŞ BAĞDAT,A.P.El Cumhurlye gazetesi.Başvekil Kasımın Bağdat sokaklarından geçerken,nümayişçiler tarafından arabasının taçlandığını yazmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1959
  • ¦I TÜRKİYE BANKASI paranızın.İstikbalinizin emniyeti BÜYÜK ÇEKİLİŞ BÜYÜK ÇEKİLİŞ 2 kişiye 6 Oaireli 2 Apartmanın tamamı 33 kişiye 33 Apartman Dairesi ayrıca 1.300.000 tl.BİRİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • CİCt '¦ÇÜN 0.BENDeM QASKA 6 DTtfN tâ&SjeEACAJZ&B DOKUMUR SÜRA-HİNİ HAVAS I' BO VOZOEN GÖJ2DC/J ©an/^BiTgRu©?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • I fZAT.I DAM İGAPİL.İ^İ^AM.İOERS 5 BAvuuDA ĞU TA^' BAKCAYıi i M-ş*+i fiJ&W'jA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • VWf ISSÎA^ ETME-5Ea\s iyeyi ta ŞlMA/VS PEKİ,PEKİ,VER ŞEAASİyEyf-BEN t|j^a^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • 'a/unu oÂJudcuv oeii/Güzelliğinizin Hizmetinde Tokalon yerine başka bir marka verseler dahi ısrarla TOKALON'u istemek menfaatiniz icabıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • Tümsu İş Anonim Şirketinden 1 Şirketimize ait Levent Büyükdere Caddesi No.141 zemin katındaki PHILIPS)fabrikası yanındaki depomuzda bulunan BÜRO MALZEMELERİ,CİVA ve İMALÂT ÇELİĞİ,muhtelif TORNA,FREZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • Yazarı Alberto Beş dakika sonra evdeydi.Doğruca duvarları tahta kaplama ve kitap laflarıyla örtülü çalışma odasına giderek masanın başına geçti.Yağmurlu öğlen sonrasının beyazlığı hemen iyice kaybolmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • BRAHMS'I SEVERMİSİNİZ Kaldırıma çıkarken ayağını kenarcı çarpıverdi.Kaderine boyun eğmiş,gayet tatlı bir tavırla hemen topallamaya başladı Önünden geçen kadınlar dönüp dönüp bakıyorlardı Simon onların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • KEFİK^ERDURAN AYNİ günlerde Ankara ve İstanbul'da dünya Ej tiyatrosunun en büyük iki trajedisinin tem-S Killerine başlanıyor.Birbirinden yirmi asırlık bir zaman uçurumu ve sayısız sekil farkla-rıyla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • BİR KÖYLÜ KENDİSİNDEN KAÇAN KARISI İLE DOSTUNU VURDU SAMSUN,HUSUSÎ 60 yaşındaki bir çiftçi 16 yaşındaki karısını kaçıran köylü ile karısı Binnaz'ı tüfekle vurarak öldürmüştür.Hâdise Gödekli köyünde ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • Meşhur Alman markalı Üstün Kaliteli DRAGOCO KOLZMINDEN ALMANYA ITRİYAT ve KOLONYA İÇİN ESANSLAR piyasaya arzedilmiştirfl 20 muhtelif koku 50 gt.uk orijinal ambalâl WWMMWMItlllllllimiMiMIIMW—I BAYİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • 3000 Adet Muhtelif Lâstik Conta Alınacaktır.İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Muhammen bedeli 8930.lira olan iğ 5/10/959 günü saat 10.30 da pazarlıkla alınacaktır.2 Şartnameler Metrohan Levazımdan alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • SÜMERBANK MERİNOS YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Müessesemiz mâmûlü beyaz ve boyalı ipliklerle viskon elyafı ve viskon topsunun tenzilâtl ve tediye kolaylığı gösterilmek suretiyle satışına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • Evlât Edinmek Özere Bir Kız Çocuğu ARANIYOR Yaşlı varlıklı bir bay e^lât edinmek üzere 10-12 yaş arasında ilk tahsilini bitirmiş bir kız çocuğu aramaktadır.Tahsiline devam ettirilecek,istikbali temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1959
  • Fındık T.Satış Kooperatifleri Bitliği İstanbul Şubesinden Salih ve Süleyman Yavuz Kardeşler taralından şubemizden satın alır an dörtyüz ton fındıktan mukavele tarihinin hitamı olan yirmi Eylül akşamma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Gülek,Her vazifeye HAZIRIM,DİYOR it Basîarajt Birincide İçinde İzmir Fuar sigarasından üçüncüye kadar her çeşit sigara bulunan kutuyu bize doğru uzattı,ikram faslı s-4 erdikten sonra Gülek sordu:1—Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Ş.I.I.I.I.t Baştarajı AUmcıda E tinden sonra üs güvertedeki konuş-E masını hatırlamışlardı.Karartma,E boğazlara kaçak giren düşman deri nizaltıları,serseri mayınlar,torniljj 1er,can kurtaran yelekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Bugün 18.30 ve 21.15 de ATLAS SİNEMASINDA LOS PARAGUAYOS KONSERİNDE i Modern Komikler BALARISI AHMET ve ÖZDEMİR ve Beynelmilel Israel Şantözü DOROTHY LİVİO ve Piyanisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • YENİ MELEKte Mevsimin ilk harikalarından BİR ÇAPKININ MACERALARI Pal Joey)Renkli Rita Hayworth Frank Sinatra Kim Novak Programda yeni FOKS dünya haberleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • ÖĞRETMEN ALINACAKTIR DENİZ KUVVETLERİ KUMANDANLIĞINDAN İstanouldaki Deniz Harı:Okulu ve Lisesi ihtiyacı için aşağıda gösterilen miktaı ve bronşlardan 3*î56 sayılı kanunun 3 maddesi hükümle)ine göre öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • HİCRİ 1379 B.evvel 25 SALI BUIVIÎ 29 1375 EYLÜL Eylül 19 5 9 İG Güneş 5.52 VAKİT VASATÎ EZANÎ 11.54 öğle 12.04 6.06 İkindi 15.25 9.27 Aksam 17.56 12.00 Yatsı 19.27 1.31 İmsak 4.10 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • BİLÛMUM BOYA MAMULLERİ SELÜLOZİK BOYALAR SELÜLOZİK VERNİKLER FLATTING VE KOPAL VERNİKLER SİKATİFLER TOZ BOYALAR PİGMENTLER ANİLİN BOYALAR MATBAA MÜREKKEPLERİ Yukarıda yazılı malları ithal etmek isteyt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ AİLE BİÇKİ DİKİŞ YURDU talebe kaydına başladı Jfıllarca ytırt idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET SENLİ tecrübesi,en ileri metodu ve bütün yenilikleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Tokyo Elçimiz,eşi ile birlikte intihar etti t Baştaraft Birincide ısrarla belirtmiş,fakat hastalığın mahiyeti hakkında açıklama yapmamıştır.30 Mayıs 1957 de Japonyaya tâyin edilen Süreyya Anderiman so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • C.H.P.ihtilâl tahriki ithamını reddetti t Baştarajt Birincide Parti içi ihtilâflara hiç temas edilmeyen tebliğde «Demokrat parti idarecileri her ne bahasına olursa olsun iktidarı bırakmama» niyetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Maslakta bir benzinci soyulmak istendi t Baştarajı Birincide JANDARMALAR YETİŞİYOR Maslak jandarma karakolunun nöbetçi eri Bekir Ayna,gürültü duyunca hemen benzin istasyonuna koşmağa başlamış ve uyuya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • YIRCALI D.P.NİN DE C.H.P.GİBİ İNKILÂPÇI OLDUĞUNU SÖYLEDİ BALIKESİR,HUSUSÎ Eski Bakanlardan Sıtkı Yırcalı,Din ve Lâiklik konusunda ikinci konuşmasını Gazi Osman Pasa Camiinin temel atma töreninde yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • ÜÇ,RIHTIN SANIĞI DON TAHLİYE EDHD!t Baştarafı Birincide güzünde güneş gözlüğü vardı.Hâkim cGözündeki güneş gözlüğü mü idi?diye sorunca şahit,biraz evvelki sözlerini şöyle tavzih etmiştir:«Güneş gözlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • DÜNYA BANKASI VE PARA FONU TOPLANTISI BAŞLADI WASHINGTON,RADYO Milletler arası Para Fonu Teşkilâtı ve Dünya Bankasının senelik toplantısı dün Washington'da başkan Elsenhower'in konuşması ile açılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • ÖLÜME ÇARE Parçalanmış çatlamış silindirleri soğuk açılmaz kaynakla Amerikalı kaynatıyor.Haliç Hasköy No.51 Şehir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Diş Tabibi HÜSNÜ BAŞARIR Bağdat'tan dönmüş ve Taksim Talimhane Şehit Muhtar caddesi Fazlı Bey apartmanı No:1 deki muayenehanesinde hergun saat 19-19 arası hastalarını kabule başlamıştır.Telefon:47 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • ÇAMAŞIR MAKİNESİ MERDANELERİ Garantili Yenilenir Tel:21 49 02 II İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • TAKSİTLE SATIŞ Sllka Buzdolapları Weltmeister 80 bas Alman Akordeonları Silka elektrikli cila makineleri Aksel elektrikli süpürgeleri Arçelik,Aksel,Nurmetal Çamaşır Makinaları Alfa ve Nauman tam devir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • ıo Hesap makinelerinin satışın,ve sıra kaydına başlanmıştır.4 işlemi yapar ve elle çalışır.3 üncü ithal kotaları meyanmda isteklilere ithal hakkı verilecektir.Takribi perakende satış fiatı 860 TL.Müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Adana As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Asktrî birlikler ihtilacı için çift katlı 400 adet karyola alınacaktır Muhammen oedeli 152000 lira olup G.teminatı 8850 liradır.Kapalı zarfla ihalesi 14/10/959 günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • Askerlik dolayısîyle acele SATILIK Çalışır vaziyette komple 2 tesis 1 H.DUESBERG BOSSON marka tam otomatik 3 M tarak 150 cm.genişliğinde Hartrnan)320 iğlik «ablt vargeliyle birlikte 2 SAMSONWERK marka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • ECZA DOLABINIZIN 1 No iu İLAÇLARINDAN fF y v\YARA,YANIK,SİVİLCE ve BÜTÜN ÇIBANLARA KARŞİ LA.SULFADERME Kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • BOĞAZ YOLCULARINA Kaudılli Bebek sırtlarında dikilen yüksek kuleler arasına 29 Eyıtu 19-59 salı günü Boğaz üzerinden kîavuz teü çekileceğinden bu tarmte,1 Köprüden saat 11.20,11.45 ve 12.40 da olan 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • GAS Fİ ÂH HAVAGAZI ODEON #««vo*lu MAĞAZALARI «haoikoy URA İstiklâl Cad.No.73 Haminıyo Cad.NO.16 Kadıköy Palas No 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ACELE 3U.00O e dükkân,3 oda,sahibi eliyle,beton,bos-Yenikapı Keresteciler Kumsal Sok.No.211.saat 14-16 arası.0 FAAL dokuma atölyesi tediyede kolaylık.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1959
  • HAFTANIN Programı 30 Eylül Çarşamba:Mithatpaşa stadında saat 14 de Vefa Kasımpaşa,15.45 de Galatasaray Karagümrük Milli lig)3 Ekim Cumartesi:Mithatpaşa stadında saat 13.45 de Vefa-Karşıyaka,15.30 da F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1959
  • m i fl& 1 wt Üs* Jl pı N g&m' H AHMET BİLEK 52 Kilo HÜSEYİN AKBAŞ TUn^fa DAĞISTANLI 57 Kilo HAYRULLAH ŞAHİN C7 Kilo ismail ogan 73 Kilo MUSTAFA KURT 79 Kilo BEKİR BÖKE 87 Kilo HAMIT KAPLAN Ağır Siklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1959
  • K.Gümrüklü iki Kadri Merkez Geza Heyetinde Karagümrük Kulübü Kasımpaşa maçından sonra hakem Sulhi Garan'ın raporu üzerine Futbol Federasyonu Reisi tarafından müsabakalardan menedilen santrhaf Kadri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1959
  • DE BOURGOING Nlce'ln Arjantinli Santraforu FRANSIZ NİCE'İ KAMCILIY KAMPANYAYI İDARE EDEN L'EQUIPE "F.BAHÇE TEHLİKELİ BİR TAKIM,DİYOR L'EQUIPE GAZETESİNİN AÇTIĞI KAMPANYAYA AİT KUPÜRLER.Kİ kulüp arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.09.1959
  • Bahsi Müşterek için yeni bir Alman Mütehassıs geliyor VELİ NECDET ARIĞ ANRARADAN bildiriyor Bahsi MüştereK Kanunu çalışmaları 15 gün içinde hazırlanacak ve kasımın ilk haftasında İstişare Heyetinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor