Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • Antalya'da bir köprü yıkıldı,300 hayvanı sular sürükledi.Konyada bir kız boğuldu ANTALYA,HUSUSİ ŞİDDETLİ yağmurlar sebebiyle Korkuteli kazası,sel felâketine uğramış,Bozova nahiyesi ve 5 köy sular tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • G.Kore muhalefet lideri asıldı SEUL,A.A.Son iki başkanlık secimi sırasında Güney Kore Cumhurbaşkanı Syngman Rhee'nin tek rakibi olan ve eskiden Syngman Rhee kabinesinde üye bulunan Güney Kore eski Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • D.P.Genel idare Kurulu bugün tekrar toplanıyor Başvekil,dün de İstanbul Vilâyet Merkezindeki özel dairesinde çalışmış ve Devlet Vekili,Dahiliye Vekili,İmar Vekili,Koordinasyon Vekili,Sıhhat Vekili,Ula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • YOL KESEN DÖRT haydut yakalandı Karacaahmet mezarlığının yanından geçen bir şahsın yolunu keserek kolundan saatini ve cebinden 50 lira parasını çalan dört soyguncu polis tarafından yakalanmıştır.Hayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • Başvekil ile Ticaret Vekiline ihtarname çekildi İZMİR,HUSUSÎ İki ay evvel Danıştayca verilen bir kararın hâlâ infaz edilmemiş olması karşısında Başvekil ve Ticaret Vekiline birer ihtarname çekilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • Yunan Basını GRİVASA hücum ediyor Gazeteler,Rumların Makariosun safında öldüğünü yazıyor ATINA,AA.YUNAN gazetelerinden çoğu dün General Grivas'ın Londra ve Zürih anlaşmaları aleyhindeki beyanatını ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ Burada karasinek üremez de,ne ürer?Fatih İtfaiye meydanındaki bu copluk her gün Istanbuldaki «karasinek ordusu» na yeni İltihakların katılmasını sağlamaktadır.Topunu kaçıran bir «ocuk b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • 7)VATANDAŞLAR TESADÜFEN YAŞI YORLARMIŞ GAZETELERDEN İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • PULLİAM İÇİN VATAN HAKKINDA YENİ TAKİBAT Amerikalı gazeteci Pulliam'ın Türkiye hakkındaki bir yazısı,sahibi bulunduğu Vatan gazetesinde iktibas edildiği için Tonlu Basın Mahkemesince 15 ay,16 gün haps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • BİR C.H.P.MEBUSU HIRSIZLA BOĞUŞTU Avni Yurdabayrak'ın yakalattığı hırsızın Çapkın olması muhtemel CH.P.Zonguldak mebusu Avni Yurdabayrak dün gece,misafirliğe gittiği apartmana giren bir hırsızla boğuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • 'Ft L AŞKA DOYMAYANLAR Çağdaş italyan edebiyatının ünlü yazarı Alberto Moravia'riın bu eseri hakkında münekkidler şu hükümde birleşmek,tedirler:Aşktan başka düşüncesi olmayan insanların maceralarmı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • "BASOYUN,TATBİKATI DÜN SONA ERDİ ANKABA,HUSUSÎ Üç gündenberi Keçiören civarında devam etmekte olan «Ba* oyun» askerî tatbikatı dün sona ermiştir.İlgililer tatbikatın başarı ile sona «rdiâlni ifode etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • ithâl kotası Bugün ilân Ediliyor Listelerde bâzı değişiklikler yapıldı.Kotaya memleketimizde imâl edilen mallar dahil edilmedi ANKARA,HUSUSÎ TİCARET Vekili Hayrettin Erkmen tarafından bugün öğleden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • m.[RÜÇHAN UNVER] AÇ VIVA Al l'Vvelki gece Hasköy tersanesinin kızağından denize indirilirken batan Kalkavanzade ge-AOM I A ALIHIH misinin kurtarılmasına dün başlanmıştır.Geç vakte kadar devam eden çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • IJULHAN DEMİRELj MİLLİ KIYAFETLERİ İLE GEÇİT YAPTILAR Mü«baka«.na katumak alanında,milî!k,ya!etlerini giyerek bir «çit yannudardL cV«îdl İElSfİS'J** 22****:dün Ye»llköy *W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • i [NEJAT KONTAYTEKİNİ TARİFE SEÇİM MÜDDETİ UZATILDI Sff—SSTS:daha uzatılmıştır.Mühlet 10 Ağustos Pazartesi aksamı sona erecektir.Abonelerin büyük bir kısmı karardan geç haberdar olmuş ve zamanında mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • YILA GÖRE Allı ay içinde 517 mil 563 milyon liralık ihracatın ikinci altı aylık devrede daha da artması muhtemel İHRACATIMIZ geçen seneye nazaran yüzde 50 nisbetinde artmıştır.Altı aylık Ocak-Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • Güvem Oto Kursu EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar ÜCRET 300 LİRA KAYITLAR TAKSİTLEDİR Adres:Beyoğlu Ağacami yanında No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • Iraktan bâzı Türklerin iltica etmesi muhtemel DİYARBAKIR,HUSUSİ Cizre'den gelen ve teyld edilmeyen haberlere göre Kerkük hâdiselerinden sonra çok sayıda Türkmen bize iltica etmek için hududumuza yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.08.1959
  • CHP yeni biı gezi Mebuslar köylere kadar gidecek.Gülek Yalova'da konuştu ANKARA,HUSUSİ CTT TN GENEL Mer-kezinde,Merkez idare Heyeti ile Grup idare Heyeti müşterek bir toplantı yapmışlardır.Saat İ5 ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • «i *m SİNEMA Ö/ca» Festivallerden haberler S AN Sebastian Film Festivali bu yıl 11 Temmuz 20 Temmuz tarihleri arasında yanıldı.Festivalde Hollywood sinemasını temsil eden filmlerden «Rahibenin Hikâyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • UÜ04Y sermayesi 20.000.000 tm nı kasi az şube bol şans ialata şubesi açılışı için 30.000 t.l.ayrıca senelik 800.000 t.llıh umumi ikramiye,ye iştiran hakkı.Galata merkez şubesi 3 ağustosta açılıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş imtihanına MEKTUPLA hazırlanınız.Ayrıca 10 AR KİŞİLİK ÖZEL KURSLARIMIZ vardır.Mektupla veya telefonla izahat isteyiniz.KÜLTÜR DERSHANELER!Lâleli,Azimkar sok.No.83-85 İstanbul.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • YOGİ TAKSİM GAZİNOSUNDA YARIN Matinede DERİN SÜKÛNET p°™™fa DÜĞÜM-LENEREK akşam seansına kadar bu vaziyette kalacaktır I I I mı.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • KIPIKTIN KURTULMAK İÇİN ofccuctfMcior JL BOL MİKTARDA PİYASAYA VERİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Ui ıttuıııtuu nuıuiH(UftMifuiiiıtııi(U(uııu ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Ha-berler 8.15 Şarkılar 8.30 Giğ tarist Diaz Cano 8.45 Saz eser-lerl 9.00 Kapanış.E 12.27 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir yere davet edilirsenia çok iyi bir intiba bırakacağınızı bilerek gidiniz.Yıldız tesiri iyi.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Vara yoğa öfkelenecek bir ruh halindesiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kendi I 2 3 4 5 6 7 8 kendin» yetişen.2 Gaye;öv-me.3 Huysuz ve çirkin ko-ca karı;Gezinti için gidilen yer.2 4 Keder;Beyaz;Sahlfenln ortası.5 Halının geri tarafı;3 Kabile veya nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • LEZİZ Nuh'un NEFİS MAKARNASI TEMİZ rokipsizdir BESLEYİCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • BAKIRKÖY-1 ÖZEL DERSHANESİ İlk Orta Lise bütünleme I kursları Tel:71 59 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriı İmtihanlarına;Hazırlama Kursları 3 Ağustosta Başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Btyoğlu,Ajjcamli yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • YILDIZ ARIKUT İle ORHAN ZEREN evlendiler Kadıköy 31/7/959 rS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • YENİ ALTI KİTAP Varlık bu ay size yeni altı kitabını sunar:1.Colette:Uzaktan,roman,2 lira.2.Somerset Maugham:Crosbie Dâvası,roman,2 lira.3.Ernest Hemingway:Kilimanjaro'nun Karları,2 lira.4.t'urzio Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Bir Pakistan Askeri Heyeti şehrimize geldi İngiliz Hava Akademisi Kumandanı Tümgeneral Burt Andrews başkanlığındaki Pakistan askerî heyeti.dün saat İ5 de askerî bir uçakla Ankaradan şehrimize gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Bâzı yolların tesisat plânları hazırlanıyor Edirnekapı Saraçhane yolu plânları tesisat projelerinin hazırlanması İçin tmar Müdürlüğü tesisat kısmına gönderilmiştir.Yeraltı tesisatı plânlarının hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Karayollan,Belediyeye vasıta veriyor Karayolları dün İmzalanan bir protokolla elindeki yol vasıtalarından bir kısmını Belediyenin hizmetine vermiştir.Bu vasıtalar karayolları personeli tarafından çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Bölgelerinde kaçak inşaat yapılan âmirlere ceza Kaçak İnşaat yapanlar şiddetle takip edileceklerdir.Bölgelerinde kaçak İnşaat yapılan İdare ve zabıta âmirlerinin de cezalandırılmasına karar verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Zeytînburnuna dadanan hırsızlar tevkif edildi Tuncer Koncoğlu ve Kâmil Utma adlarında 12 yasında İki çocuk,hırsızlık suçu İle dün Zeytinbumu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tevkif edilmişlerdir.Tuncer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Bir turistle bir kadın alıcılıktan sanık Alman turist yurda nylon eşarp,altın saat ve dolmakalem sokmuş,kadın da evinde saklamış Heinrich Zahn adında bir Alman turisti ile Karolina Abuter adında blı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili amcamız MÜSAHİPZADE CELÂL'in ölümü ile yakından ilgilenen Anadolu Ajansına,Basın Yayın Müdürlüğüne,Şehir Tiyatrosu ve kadirbilir muhterem Türk matbuat erkânına,büyüklerimize,cenaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • B\J AKSAM Sao» 2V 50 do Istanbul Radyosunda 21 PUAN fpând BİLGİ YARISI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • GEMİ ADAMLARI NİHAYET BUGÜN İKRAMİYE ALIYOR 5900 gemi adamı bugün ikramiye alacak.İskele ve Banka mensubu 10.000 den fazla memur kanundan faydalanamıyor Denizcilik Bankasının bünyesindeki Gemi Adamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Tarzan in Hazinesi Johnny Weismuller Türkçe.2 Cisko Kid'in Maceraları Gilbert Roland Türkçe.ATLAS Tel:440835-1 Mağlûp Edilmiyenler Gary Cooper Renkli İng.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • ÖZEL İSTANBUL OKULU ANA İLK YATILI GÜNDÜZLÜ KIZ ERKEK Kayıtlara başlanmıştır.Eski öğrencilerin 15 Ağustosa kadar kayıtlarını yenilemeleri lâzımdır.Kuvvetli İNGİLİZCE,TESTLÎ ileri öğretim ile öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Amerikalı bir Maliyeci şehrimize geliyor Türk sanayi mamullerinin daha ucuza maledilmesi imkânlarını araştırmak üzere,önümüzdeki günlerde Winston Rodgers adlı Amerikalı bir maliye ve işletme mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • T.M.G.T.POLİSTEKİ DAYAĞI TELİN ETTİ TEŞKİLÂTIN YAYINUDIĞI BEYANNAMEDE,TALEBE FEDERASYONU BÜNYESİNDE POLİTİK/YAPILMASI DATENKID OLUNUYOR Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı tarafından dün yayınlanan beyann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • vSı 11111111 13111111111111111111 11111.1111111111111111111111111111111111111 11 1111 1111111111 1111 i 11II1111111111111 I 1111 11111 111111111M11111.11111:1II11111111111!1111111 i 1111111111111111 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • SEKSEN yaşındaki sabıkalı dolandırıcı Mustafa Cambaz'ı.cinsi sapıklıkla ilgili olarak Okmeydanmda bir tarla içinde boğazını ve husyelerini sıkmak suretiyle öldüren İlhan Kart hakkında tahkikata başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Karayolları zammından bâzı işçiler memnun değil Karayolları işçilerine yapılan zamlarda «Nisbetsizlik» olduğu belirtilmektedir.Zamdan nisbet itibariyle,kıdamsiz İsçilerin faydalandırıldığı,buna mukabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.08.1959
  • Üsküdar'da bir kamyon bir adamı ezdi Seyfettin Arslan idaresindeki 80179 plâka sayılı kamyon Üsküdar çarcısından geçerken Yücel Evrenoğlu adında birine çarparak öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • i.P."Gençlik vleri,kurmak çin çalışıyor NEDRET SELÇUKER D.P.İktidarının politikasını benimyecek bir gençlik yetiştirilmesi yonda yeni bir planın hazırlığına girilmiştir.D.P.Gençlik Bürosu bu vazifeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • IÜNKO ÇEKİLİŞTE 500 BİN LİRA İSE RZURUM'DA SATILAN BİLETE İSABET ETTİ Milli Piyangonun 31 Temmuz çekilişi yapılmış ve 1 milyon liralık bulk ikramiye Kars'a,500 bin lira ise rzurum'da satılan biletlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • Balık adamlar dün de İzmir'de cesei aradılar Köylüler de sahil boyunca aramalara katıldı İZMİR,HUSUSÎ Sığacık körfezinde dün de balık adamlar Yaşar Ülker'in cesedini aramaya devam etmişlerdir.Balık ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • Kız sanat okulları ile enstitüler açılıyor ANKARA,HUSUSÎ Maarif Vekâleti,959-60 ders yılının başında yeni bâzı Akşam Kız Sanat Okulları ile Kız Enstitüleri açmaya karar vermiştir.Düzce ve Silifke'deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • Muhtelif vilâyetlerde dün beş kişi öldürüldü Denizlide bir genç annesini öldürdü.Dört gün evvel kaybolan çocuğun cesedi bulundu Yurdun muhtelif yerlerinde İçlenen 5 cinayette biri kadın olmak üzere 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • MİLLİYET YAYINLARININ 3 ÜNCÜ KİTABI 140 KARİKATÜR BİR ÖNSÖZ-İKTİBASLAR KARİKATÜR ALBÜMÜ ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • EVEREST'E TIRMANAN BEŞ DAĞCI KAYIP LONDRA,RADYO Everest tepesinde hâlâ meçhul 8 noktayı fethetmek üzere yola çıkmış olan 5 dağcının kayıp olduğu dün açıklanmıştır.3 ü İngiliz.2 si Alman olan bu dağcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • TOTO'NUN GÖZLERİ GÖRMÜYOR ROMA,A.A.İtalyanın en meşhur komik sanatkârı Toto,gözlerine arız olan hastalık neticesinde görmemeğe başladığından doktorlar kendisinin uzun bir müddet karanlık bir oada kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • İZMİR'DE İKİ YANGİN TEHLİKESİ ATLATILDI İZMİR,HUSUSÎ Şehrimizde iki tehlikeli yangın olmuş ve bir dokuma fabrikası büyük tehlike geçirmiştir.Mensucat fabrikasının Yun dokuma kısmında iplikler ateş ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • Belediyeye 500 milyon liralık arsa devredildi HAZİNE ARSALARINI PARSELLEYİP SATACAK OLAN BELEDİYE BORÇLARINI ÖDEYECEK Belediye hudutları dahilindeki hazineye ait arsaların Belediyelere devri kanunlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • MfâfflmfâmM ISA HABERLER A AFYON Çobanlar Nahiyesinde Mehmet Özbek,tarladan sap taşırken,arabada yanında oturan oğlu İzzet sarsıntıdan tekerlekler arasına düşerek ezilmiş ve ölmüştür.AKŞEHİR Afyon yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • W.I.I.I.İ„,BİR YAPRAK I istenilirse yapılır j E ECEN sabah köpekler av Kokerlcri de dahil olduğu hal-S v 7T^e kıyameti koparıyorlar.Bahçe kapısının deve çanı vel-veleli bir akis yaptı.Baktık:Yolda koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • Kerala'daki kızıl idare feshedildi Hint Reisicumhuru,bu eyâletin idaresini dün bizzat eline aldı YENİ DELHI,AJANSLAR Hindistan Reisicumhuru R.Prasad dün,Kerala eyaletindeki komünist hükümeti feshetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • BÜYÜKELÇİ GÖKAY VAZİFESİNE DÖNDÜ Senelik İznini cehrimizde geçiren Bern Büyükelçimiz Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay,dün saat 12 de «Adana» vapuru ile İstanbuldan ayrılmıştır.Sabık Vali Gökay,rıhtımda B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • Laos,Kızıl Vietnam'ı B.M'e şikâyet edecek VİETNAM,A.A„ RADYO Laos hükümeti,komünist Vietnam He Laos arasındaki hudut bölgesinde kızılların giriştiği sızma hareketlerini Birleşmiş Milletler* götürmeg*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • NIXON SİBİRYA GEZİSİNİ BİTİRDİ MOSKOVA,RADYO Amerikan Başkan yardımcısı Nixon,Sibiryadakl gezisini tamamlıyarak dün Moskovaya gelmiştir.Burada Kruşçev İle bir görüşme daha yapması beklenmektedir.Nixon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • TARLA AÇMAK İÇİN ORMANI YAKTILAR ANTALYA,HUSUSİ Gündoğmuş kazasının Bayır köyü hududu dahilinde bulunan Inderesl mevkiindeki ormanı tarla açmak maksadıyle ateşe veren Aziz Barçın adındaki bir şahıs,20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • ŞARKIŞLA D.P.İLÇE İdare heyeti istifa etti ŞARKIŞLA,HUSUSÎ Şarkışla D.P.İlçe İdare heyeti toptan İstifa etmiştir,istifaya sebep,ilçe İdare heyetinin,Sivas U İdare heyeti İle olan ihtilâfıdır.Heyetin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • [İLHAN DEMtREL] A ft 7]£TCft ji EDI 7İYARFT Basın-Yaym ve Turizm Vekâleti Umum Müdürü Altemur Kılıç dün İstanbul gazetecilerlylo bir sohbet toplantısı ÜfltC I CUILHrıl fell Alık I yapmıştır.Sabah Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.08.1959
  • ÇEŞİT KEBAP 10 türlü köfte Kilisli lokantacı Cemil Kaçmaz'm en büyük arzusu İstanbul'a gelip porsiyonu 150 kuruşa kebap yedirtmek Ümit DENİZ Buyrun beyim.Buyum.v» Sonra civarında bakman garsonlara dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • VAN US HOMER,j HAHKS'IM PROGRAM &U AKŞAAA'-YAYJNIASIA-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • JOSE SALINAS,mO REED Sil-AH NASI!KXJI_UA-Nll_lR ŞU HERİFl_ERE «SÖSTEREVİM 6-14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • ALLAHLIK ALI BEY BEĞENDİM.AUAAAKT İÇİN WOCAMA SOI?AVl/W.ALI MAVATIM SEVSÛ I-IM-SıR.TANEM.Ste-ŞEV SATıN ALMAK_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • 3 Ağustos 1959 Pazartesi akşamı SUADİYE PLAJ GAZİNOSUNDA 1959 Milletler Arası Güzellik Kraliçeleri Resmi geçidi ve halka takdimi REZERVASYON İÇİN TEL:55 18 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • DOKUMACILARIN DİKKATİNE Yeni ithal kullanılmamış DOKUMA TEZGÂHI tasfiye dolayısiyle kârsız satılıktır.Müracaat:Tel.21 57 27 22 29 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • Cerrahoğulları Umumî Nakliyat Vapurculuk ve Ticaret T.A.Ş.Merkezinin Taksim,Cumhuriyet Meydanı Pamuk Eczanesi üstünde Koseoğlu apartmanı 3-3 numaraya nakledildiği ilân olunur.Müdüriyet Tel:44 01 79 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • KALB HASTALIĞI:ENFARKTÜ Modern hayatın icaplarına uymak için yapılan bir çok hareketlerin kalbi bozduğu anlaşıldı SON zamanlarda bütün dünyada kalb hastalıklarının korkunç denecek bir şekilde arttığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • Çamlıca Ümraniyede ADALARA VE MARMARAYA NAZIR BAHÇELİEVLER ARSALARINDA UCUZLUK 250 metrekarelik arsalar 1500 liraya 1250 1000 750 BU ARSALAR Üsküdar'a otobüsle 15 dakika mesafededir.fc Çarşısı,otobüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • 1 PARMAĞI İÇİN 4 MİLYON LİRET TAZMİNAT ALDI CENOVA,A.Fransanın eski Cenova Başkonsolosu M.Meziere,g çirmiş olduğu otomobil kazası neticesinde bir parmağınd yaralanmıştı.Başkonsolos,parmağından yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • musiki New York Filarmoni Orkestrası BÜLENT TARCAN AĞUSTOS ayının 11 ve 12 nci geceleri Açık Hava Tiyatrosunda dinleyeceğimiz bu orkestra,1842 de Corelli Hill tarafından k'i rulmuştur.Amerika'nın eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • GÖLGESİNİ KAYBEDEN ADAM Yazan?Georges SIMENON Türkçesi:Selâmi izzet SEDES 70 Canını yakmak için sıkıyordum bileklerini.Artık seviyor muydum,yoksa nefret mi ediyordum ondan,bilmiyordum.İtiraf et.Ben ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • EN İYİ AMATÖR İŞLERİ YAZGAN KOLL.ŞTI.Yeni Valde Han 12 Tel:22 61 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.08.1959
  • ET ve BALIK KURUMUNDAN Zevkli,bol kalorili,pişirilmesi,hazmı gayet kolay ve ucuz bir yiyecek mi istiyorsunuz?O HALDE:HER MEVSİM İÇİN YENİLEBİLEN TAVUK HİNDİ PİLİÇ ETLERİMİZİ Daima tercih ediniz ve Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • i NUH'UN GEMİSİ I 1 HAKKINDA BİR İ ğ FİLM ÇEVRİLDİ E Ağrı dağında olduğu tahmin edi-E len ve uzun araştırmalara rağ-EE E men bulunamıyan Nuh'un gemi-E E si hakkında,Amerika'da 3,5 saat E Büren bir fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • IRAK HARİCİYESİ ARAP BİRLİĞİNİ İTHAM EDİYOR BAĞDAT.AA.Irak Hariciye Vekâleti sözcüsü dün «Arap Birliği,Araplar arası tesanüdü arttırmak için kendisine düsen mühim vazifeyi bllmemezlikten geliyor» demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • BİR MEBUSUN KAÇIRILAN OĞLU DİNAR'DA BULUNDU AFYON,HUSUSÎ 15 gün evvel Ankaradan Çölovasma kaçırılan Amasya D.P.Milletvekili Faruk Çöl'ün oğlu Dinar'da bulunmuştur.15 yaşlarındaki Sadık Çöl'ün aranması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • V.C.toplantılarındaki hâdiseler Meclise aksettirildi ANKARA,HUSUSÎ Vatan Cephesi toplantılarında vukua elen hadiseler Med İsa İntikal ettirilmiştir.CJLP.Ankara Mebusu Hasan Tez.Dahiliye Vekili tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • ANKARA'DA EN BAŞARILI OYUN VE OYUNCULAR SEÇİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Ankara Üniversitesi Sinema Tiyatro Derneğinin tertiplediği 959 yılının en başarılı oyun ve oyuncuları mevzuundaki anket sonuçlanmıştır.$59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • BİR FRANSIZ FİLMİ TOPLATTIRILDI BUENOS AİRES,A.P.Ağır Ceza Mahkemesi yargıcıA.Catfucci Fransız «Les Amants» Âşıklar)filminin bütün kopyalarım toplatmış ve filmin müstehcen olduğu yolundaki iddiaları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • BELEDİYE KARA SİNEĞE MAĞLÛP Baştarajı Birincide köy,genlikköy,Zeytinburnu,Tartarla,Erenköy,Suadiye,Bostancı,Küçükyalı ve diğer bâzı semtlerde kanalizasyon tertibatı yoktur.Bu evlerde her türlü pislik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • AMERİKA BATI ALMANYA'YA TEKRAR TEMİNAT YERDİ Berlin için prensiplerde fedakârlık yapılmayacak.Kruşçev'in Amerika'ya davet edilmesi istendi CENEVRE,A.P.Batı Almanya resmî şahsiyetleri,yapmış oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Erkek tanınan kadın doğurdu Basketbol takımı kaptanlığı yapan Rosa'nın kadın olduğu hastahanede meydana çıktı MEXICO CİTY,Meksika)A.P.Sekiz yıl müddetle erkek hüviyetini taşıyan Rosa Maria Arvizu kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • BİR GENÇ TREN ALTINDA KALDI ANKARA,HUSUSÎ Son iki avdır Yenişehir Mamak İstasyonları arasında sık aık vukubulan tren kazalarına dün bir yenisi daha eklenmiştir.Sabah saat 10.30 sıralarında Kayas istik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • iki sene evvel kaybolan binbaşı evine döndü LONDHA,A-A.Bundan yirmi bes ay önce kayıplara karışan,İngilterenln Doncaster bölgesi yakınında Bawtry askerî mıntakasındaki «Bombardıman uçakları kumandanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • MÜNAKAŞA SONUNDA İKİ KİŞİ YARALANDI GEMLİK,HUSUSÎ Su meselesinden çıkan bir münakaşa sonunda iki kişi koma halinde yaralanmıştır.Hay dar iye köyünden Osman Bayık ile İbrahim Faraş arasında çıkan kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • ¦e;TRANSFER BLANÇOSU K.YAKA Ödediği:194.000 T.L.İZ.SPOR:Ödediği:52.500 T.L.FUTBOL Muhip 5.000)Sencer 12.500)Necat 10.000)Sabahattin 30.000)Özcan 2.500)Şevket 5.000)Hikmet 5.000)Ergun 25.000)Erkal 2.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • ÜMRANI YED E-1 SATILIK UCUZ ARSALAR ÇAMLICA BAHÇELÎEVLER ARSALARI Müracaat:Osman Kurt.Pazar günleri Moda caddesi Gündogdu sokak No.25/9.KADIKÖY.Sair günler Telefon:36 S8 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • KIZ KULESİ SALACAK PLAJ GAZİNOSUNDA Bu Pazar ve her Pazar,her sene olduğu gibi bu sene de-Istanbulun tanınmış en yüksek sanatkârlanyla saat 15 den itibaren devam edeceğini müjdeleriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Hacettepe dün Bulgaristan'a gitti Ankara Hacettepe takımı,Bulgaristan'a müteveccihen dün trenle şehrimizden ayrılmıştır.Filibe Botev kulübünün davetlisi olarak Bulgaristan'a giden Hacettepe,orada üç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Boğaziçi Kupası yüzme yarışları bugün yapılıyor İstanbul Yüzme Ajanlığı tarafından tertip edilen «Boğaziçi Kupan» yüzme yarışları,bugün saat 16 dan itibaren Galatasaray adası yüzme havuzunda yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Hacettepeli İsmet Brezilya'ya çağırıldı Ankara Hacettepe takımının solbeki İsmet,Flamengo kulübü tarafından Brezilya'ya davet edilmiştir.Brezilya'da bulunan bir akrabası vasıtasiyle Flemengo ile temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • C.H.P.YENİ BIB GEZİ PROGRAMI YAPTI t B astar afi Birincide keze bildirilmesi yolunda talimat verilmiştir.Önümüzdeki hafta,yarın Abanttan dönmesi beklenen Genel Başkan İnönü'nün başkanlığında ve daha t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Yunan Basını Grivas'a hücum ediyor t Baştarafı Birincide aynı gaye uğrunda birlikte çalışmağa davet etmektedir» demektedir.Hükümet taraftarı «Akrapolis» gazetesi,Kıbrıs basınının,adaya nifak tohumları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • BİR C.H.P.MEBUSU t Bastarafı Birincide bancı şahsa hayretle ne istediğini sorunca meçhul adam kendisine hücum ederek tokatlayıp yer» yıkmıştır.Gürültüleri yandaki dairede misafir bulunan C.H.P.Zonguld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • D.P.Genel idare Kurulu t Baştarafı Birincide Evvelki gün Vilâyette başlayan D.P.Genel İdare Kurulu toplantısına bugün devam olunacaktır.Bugünkü enel kurul toplantısında,müzakerelerin ağırlık,merkezini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Transferde harcanan para:2.820.000 t Baştarafı Altıncıda şebbüsler mâna ve mahiyetini kaybeden dostluk paktı muvacehesinde hiçbir hukuki hüküm ifade etmemiştir.Bunun dışında sekiz sene Siyah Beyaz ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • 6.Saray yeni mevsimi dün hırslı ve arzulu açtı t Baştarafı Altıncıda forma taşıyan 24 genç saat 17.20 de üçerü sıralar teşkil ederek yeni mevsimin İlk çalışmalarına başlamışlardır.Antrenör Remondini f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK PENDIGLN Dolaybag mevkiinde asfalta bitişik,deniz görür.90 parsel arsalar 300 m,olarak ayrılmış,bir parsel 1500 liradır.Mür:Fendik Merkez Emlâk No.43.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • BAKIRKÖY HAZNEDAR Bahçeli Evler Arsalarının Satışı Hızla Devam Ediyor LONDRA ASFALTI üzerinde Belediye Otobüsü,Elektrik,Telefon,Trifaze cereyan ve bol memba suları ile 2.000 lirası peşin,bakiyesi 18 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Mürebbiye Aranıyor 5 yaşında bir erkek çocuğuna bakmak üzere mürebbiye aranmaktadır.Ecnebi veya lisan bilen tercih edilecektir.Taliplerin görüşmek üzere hergün Yeşilköy Saadeti i sokak No.1 e müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Haftanın bütün haberierinî hafta sonunda okuyabilmeniz için bugün çıktı 1 Başbakanın «ETRAF» mın hikâyesi nedir?2 Bir emektarın «evrakı melrûkesi» hangi muazzam sürprizi yarattı?3 Gülek ne yazdı,nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Mensucat Sanayiinde işçi,ücret,tahakkuk)veya imalât kâtipliğinde)tecrübeli,askerliğini yapmış lise mezunu genç elemanlara ihtiyaç vardır.Kabiliyete göre dolgun ücret verilecektir.Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • ÇİLER NEDİR?ADRES Mİ İSİM Mİ ROMAN MI?Kıymetli talihlilerden gördüğümüz yakın alâka,itimat ve teşviklerine güvenerek bilmecemize devam ediyoruz.Bilmeceye doğru cevap veren her vatandaşa Ankarada kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • 1000 Meskenlik Garanti Mahallesi Arsaları İkinci Kısım Satışları Başladı Bebek sırtlarında Etiler Kooperatif evlerine bitişik,yaz ve kış ikamete elverişli BAHÇELİ EV ve DOBT KATLI BLOK APARTI-MAN arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • GUVENEVLER YAPI KOOPERATİFİ 1959 yılı sonunda inşaatlarına başlayacağı Turistik Sayfiye Apartman dairelerine üye kayıtlarına başlamıştır.Acele etmeniz menfaatiniz icabıdır.Müracaat:Tarabya,İnşaat Şant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • OTO PIRLANTA KÂZIM HANTAL Her türlü deniz motor navlunları yazıhanemizden temin edilir.Tel:44 02 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Yakında gelecek olan otomobil lâstiklerimizin sipariş kaydına başlanmıştır.ŞÜKRÜ DOĞAN Sirkeci,Hüdavendigâr cad.No.23 İstanbul Tel:22 08 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • Millâoef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i 51 e r i n i fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldtyı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.08.1959
  • HİCRÎ 1379 Muharrem 25 Cumartesi 1 AĞUSTOS 19 5 9 Günej Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.53 12.20 16.15 19.26 21.15 2.49 RUMÎ 1375 Temmuz 19 VAKİT VASATİ EZANİ 9.26 4.53 8.48 12.00 1.49 7.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.08.1959
  • TRANSFER BLANÇOSU KLÜPLER F.BAHÇE Ödediği:399.400 T.L.G.SARAY Ödediği:190.000 T.L.BEŞİKTAŞ i Ödediği:227.000 T.L,VEFA Ödediği:95.000 T.LhSPOR Ödediği:95M0 TJj.K.GÜMRÜK:Ödediği:HJ500 T.U ADALET Ödediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • KADRİ AYTAÇ Selânik'e gitti KaragUmrük Kaptanı Kadri Aytaç,dün eşiyle bir hafta iflla Selâailı'e Bitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • Beykoz,4 Ağustosta sezonu açıyor Beykoz profesyonel takımı 4 Ağustos Salı günü saat 14.30 da yapacağı İdmanla yeni mevsime girecektir.İdare heyeti antrenör olarak Macar mültecisi Balaslst Ue Beşlktaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • Beşiktaş 4 maç için Almanya' ya gidiyor Beşiktaş profesyonel tekimi Millî Llg'den evvel Almanyada dört maç yapacaktır.Bu husustaki temaslara devam edilmektedir.Bir organizatör de dün Beşiktaş kulübüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • Yüzme yarışlarında dün 2 Türkiye rekoru kırıldı 400 M.SERBESTTE Y.ÖZÜAK 5.09.5,100 M.KELEBEK KURB AĞLAMADA SEVGİ DURU 1.32.3 YAPTILAR BOĞAZİÇİ Kupası yüzme yarışları,dün Kuruçeşme'deki Galatasaray Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • F.Bahce-Csepel maçının hakemleri Yugoslav AVRUPA Şampiyon Kulüpler Turnuasına iştirak edecek olan Fenerbahçe'nin,Csepel Vasas ile yapacağı maçtan ilkini üç Yugoslav hakemi idare edecektir.Dün bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • BEŞİKTAŞ BUKOWY'DEN ÜMİD KESTİ BEŞİKTAŞ Kulübü,Macar Antrenör Bukowy'den ümidini kesmiştir.İdareciler.Macaristandan bir cevap gelse dahi bunun müsbet olmayacağını ve teklif edilecek ikinci ismin kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • Transferde iarcanan para:2.820.000 166 Futbolcu yer değiştirdi.Son gün:Gürcan F.Bahçe,Ozcan K.Paşa9da Transferde en fazla para harcayan kulüp:F.Bahçe 1959/60 transfer faaliyeti dün akşam saat 17 de so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.08.1959
  • G.Saray yeni mevsimi dün hırslı ve aızulu açtı İLK ANTRENMANA GELMEYEN TURGAY VE İSMAİL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI.KALECİ MEHMET RAŞARILI İDİ M I ii.il.LL ş;|w;[SAMİ ÖNEMLİ)Galatasaray'ın yeni mevsim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor