Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • BİRE BİN KAZANÇ Daktilo Sekreter Kurslarına vereceğiniz asgarî ücret mukabilinde ömrünüz boyunca HAYATINIZI KAZA-NACAKSINIZ.Türkiye'nin en iyi Daktilograflarını yetiştiren bu tek müessese,Daktilografi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • YAĞISIN DEVAM ETMESİ Muhtemel Karadeniz'de sağnak hâlinde yağmur yağıyor.Sühunet dün 25 dereceye çıktı KARADENİZ bölgesinde sağnak hâlinde yağmur devam etmektedir.Yurdun diğer yerlerinde hava kapalı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • İsrail Başvekili Ben Gurion istifa etti TFX AVİV,RADYO İsrail Başvekili Ben Gurion,Batı Almanyaya satılan silâhlar mevzuunda kabinesinden 4 vekilin verdiği müddete rağmen çekilmemeleri sonunda istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • ÎKI CHP.KONGRESİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ Osmanağa Kongresine mesaj gönderen inönü "Seçim sandıklarına sahip çıkılırsa iyi netice alınır,dedi C.H.PJ Genel Başkanı ismet İnönü,Kadıköy Osmanağa kongresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • İÜ İÜ V."t IA.P.1 OPERADAKİ ŞÖHRETLER başlanmıştır.Gala gecesinde soldan sağa)ttalyan rejisörü Carlo Ponti karısı ve tanınmış ttalyan yıldızı Sophia Loren,Fransız şarkıcısı Maurice Chevalier ve Begum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • ESNAF DERHAL KREDİ AÇILMASINI İSTİYOR İzmir'de yapılan Esnaf Dernekler Birliği toplantısında talebenin tatillerde esnaf yanında çalışması teklif edildi İZMİR,HUSUSÎ KÜÇÜK Sanatkâr ve Esnaf Dernekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • AHMET DALLI İŞ BANKASI UMUM MÜDÜR VEKİLİ OLDU Üzeyir Avunduk'un vefatıyle boşalan İş Bankası Umum Müdürlüğüne,Ahmet Dallı vekâleten tâyin edilmiştir.Merhum Üzeyir Avunduk'un cenazesi bugün öğle namazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • [İLHAN DEMİREL] C.H.P.adayının kazanmasıyla neticelenen Hasköy Keçecipiri mahallesindeki seçimde rey kullanılırken.HASKOYDE BİR muhtar seçimini C.H.P.KAZANDI Keçecipiri mahallesindeki seçimi C.H.P.463
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • BAŞVEKİL DÜN GELDİ Başvekil Adnan Menderes dün saat 15.50 de uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Başvekil Park otelindeki hususi dairesinde bir müddet istirahat ettikten sonra boğaz içindeki imar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • konunu nazır Fevkalâde hal kanunu ile Millî Korunmayı ilga eden tasarı yaz devresinde görüşülecek ANKARA,HUSUSİ S KTİSADÎ Tedbirler Kanunu tasarısının Meclisin 17 Temmuz Cuma günü başlayacağı yaz devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • 'XÎI7'*twBw& [ÖZDEMİR GÜRSOY] YÜZDÜRÜLDÜ Evve,ki gece Heybeliada'nın yakınında baş taraftan karaya oturan «Suvak» vapuru,do-1 Wfcy»HVfcUU nanmanın vasıtaları ile dün öğle üzeri yüz durulmuştur.Gemi da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • diktatör oldu Endonezya Başkanı,Meclisi fesh ve Anayasayı lağvetti Endonezya'da karışıklıklar çıkması muhtemel CAKARTA,RADYO VE AJANSLAR İR müddetten be-B ri Kurucu Meclisle mücadele etmekte olan Endo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • 4 MU0I7EVI MAlfİNF George lh' La Warr adlnda ir Amerikalı mucizevi bir makimi inşa ettiğini bildirmiş-IllUulbbvl IIIMItlilU tir.Bu mucizevi makine hastalıkları ses dalgalarıyle tedavi ettiği gibi,doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • Ankara firmaları yeni zam istiyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara Fırıncılar Derneği,Belediyeye müracaat ederek,ekmek fiatlannın beş güne kadar arttın İmadığı takdirde ekmek imâlinden sarfınazar edileceğini bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1959
  • 4 YIL evvel,7 Temmuz günü kaybettiğimiz kumcumuz ALİ NACİ KARACANı Milliyet Ailesi yarın kabri başında anacaktır.Türkiye'ye getirdiği yepyeni gazetecilik anlayışı ile etrafına topladığı gençlerle,Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • Î"V«* Milliğe^ MEMÛP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bütün dünyada bilhassa harbi müteakip dev adımlan ile ilerleyip gelişen turizm sanayiinde biz uzun yıllar yerimizde saydık.Son zamanlarda Turizm Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden İDARE HEY'ETİ REİSİMİZ SAYIN ÜZEYİR AVÜNDUK'un Elîm ziyamı derin teessürle bildiririz.Birliğimizin ve mesleğimizin değerli hadim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • TÜRK TİCARET BANKASI BÜROSU 30 7 TEMMUZ 1959 SALI GÜNÜ HİZMETE GİRİYOR TMTICMMMASl 1?346273???86773738273
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • MUTLU AKÜMÜLATÖRLERİ BİR SENE Garantili Cinsi PERAKENDE SATIŞ FIATLARI Fıatı 6 V.6 6 ı 6 6 6 90 Amp.HO f,120 125 135 150 180.18 191.53 195.70 207.80 218.84 243.38 6 12 12 12 12 12 Cinsi V.Buick tipi 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • ı.BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hak olan mUslUmanlık yolu müslümanlarca)Gökyüzü.2 Kalbur;1 Söyleme kolaylığı.3 Görü-o nüş;Eski bir kılıç.4 Bir semtte oturanların hepsi;Vila-3 yet;Bir topluluğu idare eden 4 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] İsteklerinize bugün engeller çıkacak.Fakat yıldız tesiri yarın değişebilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Birkaç kişi arasında bir karar verilecek.Sizi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • ^l 1111 11111111 1111 11 11 I 11J i I 1111111111111111111.1 111111111 11 11 I 1 11111 I 111 i.1111 111111111 111 11111111111J11111111111 11 I 11 I 1111111111111111111111111111 i 111 i 1111111111111111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Dişi Cengâver Don Taylor Renkli İng.2 Tarzan Yamyamlar Arasında Johnny Weismüller İng.ATLAS Tel:440835)1 Mağrur Kumarbaz Virginia Mayo Renkli İng,2 Ana Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • DAKTİLO ARANIYOR OSMANLI BANKASI İstanbul'da çalışmak üzere ve tercihan ecnebi dil bilen genç daktilolar aramaktadır.Galata'da Personel Servisine nüfus cüzdanı ve diploma ile saat 9 dan 12 ye kadar mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • T AZ t YET Şirketimizin Müdürü sayın Fadıl Sarımsakçı'nın âni vefatı dolayısiyle uğnadığınuz büyük ziyadan dolayı teessürlerini bildirenlere teşekkür eder,merhumun kederli ailesine Allahın sabır ihsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • VEFAT Ani olarak vefat eden kıymetli mesai arkadaşımız DJ3.Deniz Nakliyata TA.Ş.Müdürü saym Fadıl Sanmsakçı'nın cenazesi 6/7/1959 Pazartesi günü Şişli Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip merasim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • KISA HABERLER NECMETTİN Kırat isimli bir karpuzcu,kendisinden karpuz almak üzere pazarlığa girişen Lütfi Cebi'yi karpuz bıçağı ila kaşının üstünden yaralamıştır.KARTAL Ölçln sokak 19 numarada çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • II1IIIIIIII.Beygir gözlüğü takanlar İ ITİENCEREDE bulamaç kaynatır gibi şöyle L ağdalandn*a ağdalandıra herkesin tadını çıe karttığı bir konuya ben de bir kaşık sallıi yacağun.İ Dar görüşlü adam kime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • Sayfiye evlerinin ÇOĞU BOŞ KALDI EV SAHİPLERİNE GÖRE İLGİSİZLİĞE PARA DARLIĞI VE HAVALARIN İYİCE ISINMAMIŞ OLMASI SEBEB GÖSTERİLİYOR E Sayfiyedeki yazlık kiraya verilen evlerin yarısından çoğu müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • Bir sarhoş,Bakırköy Akıl Hasfahânesine alındı Şişli Baysungur sokak numara 16 da oturan Necdet Bağcılar dün fazla miktarda alkol aldıktan sonra sokakta anormal hareketler yaparken yakalanmıştır.Birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • Vapurlardaki seyyar satıcılar yine arttı Şehir hattı vapurlarını İstila eden ¦atıcıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Bunlardan birçoğu bilet kontrol memurları veya gemi personeli ile yumruk yumruğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • Çok acı bir blum Genç yaşta dünyasına doyamadan hastalık ve ölümle pençeleşe,pençeleşe doktor,insan ve uçan kuştan dahi meded umar gibi kendi başına bir şey yapamayıp etrafına bakman hayatı boyunca hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • Bay ve Bayan Marko David Herman ve çocukları Sara ve Sami oğlu,kardeşleri,torunları,yeğenleri,kuzenleri ve akrabaları olan Bay Selim HERMAN'm Robert Kolejin talebelerinden)acı bir kaza neticesinde vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • 5GUNKALD Cuma akşamına kadar hesap açabilirsiniz Çekiliş tarihi:11 Eylül 1959 Son para yatırma tarihi:10 Temmuz 1959 DO&UB&NK JHer ISO Liraya.Bir Kura Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1959
  • VEFAT Manisa eşrafından Ahmet Sarımsakçı'nın oğlu,tüccar Mehmet Sanmsakçı,Dr.Necdet Sanmsakçı,Azmi Sorman'nm da kardeşleri,Dr.Neş'et Tamer'in yeğeni,İzmir eşrafından tüccar Mazhar İzmirlloğlu'nun kayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • FİRARI rir idam mahkûmu öldürüldü Adapazarı Cezaevinden kaçan Halil Köse sıkıştmldığı Karasu ormanlarında jandarmalarla çarpışırken vuruldu ADAPAZARI,Hususi Muhabl-Köse adındaki firari bugün sabahın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • MUKAVVA KUTU VE ANBALÂJ ÇENBERLERİ SATILACAKTIR.1 Kombinamızda mevcut tahminen adet süt tozu ve 10 ton Amerikan peynir kutusu ve 5 ton anbalâj çenberi kapalı zarf usulü üe satılacaktır.2 İşbu satışa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • NOTLARI TAHRİF EDEN İKİ TALEBE TEVKİF EDİLDİ ZİLE,Hususî Muhabirimiz TURGUT TOPBAŞ'dan)Ortaokula girerek Türkçe ve matematik imtihanlarına ait ndtları tahrif eden iki talebe tevkif edilmiştir.Aydın öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • MUmmmKUUmimmti^U&B SEN» BU ARışViN TEŞVİK EDEN ÇATAIjCAU HEMSEftlEpUMDfiM Mİ TAT" DÜZGÜN f MUS rAf^SÜNPOâOU,MiTAT Ş|M%EK &u»^HAlM ç-AKAPt,MBKME.T TÜRK.AÜ ÜN,AT&EN A c»U&~ AKARAlXAZ BAYRAM TEZ-SUNUHİ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • ELKA SUNİ TAHTA LEVHALARI Yerli ve ecnebi emsalinden daima DAHA SAĞLAM DAHA UCUZ DAHA ZARİF Fabrika Satış Merkezi:Garanti Han,Bahçekapı Tel:22 4K «10/53 mrAfU PLAKA SANAYU ^M,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • SURÇELİK ÇELİK EŞYA ve BÜRO LEVAZIMATIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİNİZ SAĞLAMLIK,ZERAFET ŞAHAP TEZGÜL FABRİKA:Topkapı Mal tepesi Gümüşsüyü cad.No.1 ADRES:Tel:21 50 06 YAZIHANE:Mercan Çökelik sok.Bakır H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEMAL BAYSAL Gine sola çark ediyor Batılılar taıahndan ihmal edilen Gine komünist blokun Afrika'da biı peyk'i olmaya namzettir INE'de hava başkaydı.Evet,bütün Afrika gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • 11111.İlli 11111II.Ill I 111 III1111 1 111 1111.BİR YAPRAK Bir îkaz mektubu E E UBT içinde ufak bir cevelân yapan bir okuyucum,üç nokta JL hakkında dikkatimi celbediyor.Birincisi sudur:«Kurban Bayramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • SİHİR HATLARI İÇİN 10 VAPUR ALINIYOR Denizcilik Bankası bahçe veya köy tipi 2100 kişilik istimli gemi almak karannia Denizcilik Bankasının di?tezgâhlara sipariş edeceği yeni şehir hattı vapurları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • MANKEN BETTİN A MÜSLÜMAN OLUYOR PARİS,A.A.Ali Hanın yakında 4 senedenberl seviştiği güzel manken Bettina ile evleneceği ve buna dair hazırlıkların tona ermek üzere bulunduğu bildirilmektedir.Ali Han i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1959
  • Cazibenizin anahtarı Cdi-stk Krem Puf Pudrası 12 modern renkli Lüks ambalajlı Ponponlu ve nylon kılıflı Lüks mağara bulabilirsiniz ralerd.»AMa,v*m C'TU NOT:CAKA KREM PUF Pudrasını k Görmeden başka pud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • HİCRÎ Pazartesi 1 RUMÎ 1378 6 1375 ZİIIÜITI TEMMUZ Haziran 29 19 5 9 23 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 4.33 8.49 öğle 12.18 4.34 İkindi 18.18 8.34 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.45 2.01 İmsak 2.12 6.28 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • SATILIK Matbaa Makineleri Son sistem hâlen faal vaziyette 26X38 GRAFFO PRESS otomatik pedal 35X50 M.A.N.Poli otomatik kazanlı makine.Müracaat:Tel:27478 Telgraf:Heybeli İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • Amerikan Erkek Dershanesi 35.inci Hizmet Yılı 1.12 ilâ 17 yaş arası erkek çocuklara mahsus yaz okulu sabah ve,2.Büyükler için Akşam İNGİLİZCE,FRANSIZCA,ALMANCA,MUHASEBE ve SPOR derslerine bugün başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • ANKARA'da BEDAVA ARSA Ankara'da Çankaya'nm hemen arkasmdaki topraklarımızı kıymetlendirmek düşüncesiyle sâdece reklâm için ayırdığımız BEDAVA ARSALARIMIZDAN Siz de 300 M2 bir evlik)arsaya sahip olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • Airr'Atrnr'A lO.H.12/7/959 Otel,Bütün yemekler,P1ÛJ,Balo,«alr AlV^iLKUUA egience dahii 15s.tl.ARATMTl 17-1819/7/959 Turistik Aband oteli,plaj,Bütün yemekler,ADAINi;Aband Bayramı,eğlenceler dahil 265.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • MURAT DAVMAN'IN YENİ MACERASI SESSİZ HARP 172 Bir ıslık çaldım.Buna keskin üç ıslıkla cevap verildi.Pencerenin camından odanın içi ayna gibi gözüküyordu.Zaten rahatça başımı dışarıya da bu yüzden çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • CİCİ CAN tŞT£ ŞARKİSTAH WUONiM çck.sevo «ğ'i Peens/ueri SABAN VERİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges S Bana ne olmuştu?O geceki halim neydi?Bilmiyorum,o halin yabancısıydım.Nasıl basit bir tesadüfle tanıştığımızı gördünüz,üst tarafı da basitti.Bâzı bâzı sarhoş olmadım diyemem.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • SANAT SERGİLER SADİ R.DİRENİN I SERANİK SERGİSİ 1 ALTAN İLKİN E un ununun ımııuı um Seramist SADİ R.Dİ-REN,1.Temmuz çarşamba günü,Beyoğlu olgunlaşma enstitüsü galerisinde bir sergi açtı.SADÎ R.DİREN,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • SAHNE-PERDE SANATKARLARI GECE POSTASI sütunlarında GECE POSTASI Sahne Perde)sayfasını yeniden açıyor.Yarından itibaren bu sayfada bulacağınız mevzulardan ikisi ZEKİ MÜREH Bayramda neden ağladı?MUALLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • BÜYÜK FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ ARSA SATIŞI Kurtuluş Aya Dimitri Kilisesinde açık artırma ile 12 Temmuz 959 tarihinde saat 10 da Kurtuluş son Durak yakınında inşaata müsait imâr durumları mevcut,istim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1959
  • Hakiki oto Piyasaya arzedilmiştir.Ç B S Superlux senfefik ofo boyası her satıh üzerine güvenle tatbik edilir.Oto.otobüs ve tek-2=ffftifiyröyffi?r I rrrr i i Buz dolabı,çamo}ir mil karoseriler İçin.Çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Kadeş,Efrüsk ve Tırhan f âmire alındı Denizcilik Bankası,yolcuların sık sık slkuyet ettikleri,«Kadeş»,«Etrüsk» ve »Tırhan» vapurlarını esaslı olarak tamire karar vermiştir.Yakında tersaneye alınacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • ERDEK SENLİKLERİ DÜN BAŞLADİ ERDEK,HUSUSÎ Gençlik teşekkülleri tarafından tertiplenen 2 ncl Erdek Şenlikleri,dün Balıkesir Mebusu Sıtkı Yırcalı'nın konuşması ile açılmıştır.I Yırcalı,«Erdek şenlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • D.P.HEY'ETİ DÜN ANKARA'YA GİTTİ ANKARA,HUSUSÎ İstanbul belediye reisi ve D.P.İl Başkanı Kemal Aygün'ün Riyasetindeki 37 kişilik heyet,İmar hareketlerini görmek üzere dün sabah cehrimize gelmiştir.Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Pakistan'da seller 12 kişiyi öldürdü KARASI,A.A.Beş gündenberl aralıksız yağan yağmurların sebep olduğu su baskınları yüzünden Karaşide 12 kişi ölmüştür.Pencabın bütün kuzey bölgesi su baskınlarına uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Elleri kelepçeli bir hırsız frene binerken kaçtı KHerl kelepçeli bir hırsız dün Bakırköy tren istasyonunda iki jandarmanın yanından kaçmıştır.Jandarmalar yakalanan Polat Kâhyaojlu ve Süleyman adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • SUKARNO DÜN DİKTATÖR OLDU t Baştaraft Birincide nede bulunan bâzı vekillerin de yeni hükümette vazife almaları muhtemeldir.Sukarno'nun ilân ettiği yeni rejimde ordunun vazifesi çok mühim olacaktır.KAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Akademi Müdürlüğüne Âsim Mutlu getirildi Heykeltraş Nejat Sirelin vefatı ile boşalan Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğüne Mimar bölümü hocalarından Yüksek Mimar Asım Mutlu vekâleten tâyin olunmuştur.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Bir emlâkçi,polisten dayak yediğini iddia etti Süleyman Sayarız adında bir emlâkçi biri komiser muavini olan üç kişi tarafından dövüldüğünü iddia ederek savcılığa müracaat etmiştir.Adalet doktoru şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Yunan Büyük Elçisi Cuma günü gidiyor Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Pesmazoğlu Cuma günü şehrimizden ayrılacaktır.Dün,şehrimizde bulunan ahbaplarını ziyaret eden Fesmazoğlu «TUrkiye'den ayrılış hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından Ankara vilâyetinin Balâ kazasının takriben 40 Km.güney doğusunda Kızılırmak nehri üzerinde inşâ edilecek Kesikköprü barajı hidroelektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • BHC-100 tyaşaral Tozu Karafatma,Hamamböceği,Karınca,Tahtakurusu,Pire ve Sinekleri yok eder.Umum Satış Yeri Kredi Bankası Hanı No.33 Yan!Pottan» Karfisı SİRKECİ•İSTANBUL Telefon 27 2715 Telgraf s KEUİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • YATILI Resmî Okullara Muadil YATISIZ ÖZEL ANADOLU LİSESİ 1 Orta 1 inci sınıfa ilkokulu iyi ve pekiyi bitirenler,lise bire ortaokul mezunları alınır.2 Orta ve lise kısmının ara smıf kadroları dolu oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • İSPANYA'YA DÜN 2-0 YENİLDİK t Baştaraft Altıncıda Ergun,Avni)muvaffak oldu.Ancak iki yan hafimizin mütemadiyen aksaması,hücumlarımızı destekleyemediği gibi,geri müdafaanın yükünü de arttırdı.Şeref ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • FUTBOL HAKEM NAMZETLERİNİN İmtihanları yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Beden Terbiyesi Ankara bölgesi tarafından açılmış olan futbol hakem kursunun nihayet bulması üzerine hakem namzetlerinin yazılı İmtihanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • GRESİNE polis müdahale eiti Baştarafı Birincide tos kararları onların yanlış politikasına karşı dostlarımızın tedbirleridir.Anıa onlar bunu marifet sayarlar.Marifet memleketi bu hale getirmemektir.Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK ALTINBAKKALDA,4 oda,bog teslim,ev.50.000,lira.48 73 39.LEBİDERYA yalı,BüyUkderede,cephe 7,derinlik 35,kat 2,beser oda,200.000 Salman 63 65 53.LEVENTTE 700 M2 arsalı,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • TRANSFER BUGÜN HIZLANIYOR fr Bastaraft Altıncıda Bu arada Naci'nin 70 bin liralık teklifinden sonra,Basrinln de buna benzer bir teklifte bulunması beklenmektedir.Ancak Basri,yakınlarına dahi rakam söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • lisan Sanayiinde Yenilik 120.000 LİRALIK SİLİNDİR 30.000 LİRADIR.F i a 11 a r 20-30-37.000 Liradır.G Hem Silindir-Hem Vibrator Pek yakında İstanbül ve İzmirde teşhir edilecektir B O M A G çift üstüvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Ben de ilk traşımı POKER PLAY le yapmıştım.Bugün hala jt Kullanmaktayım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • Yarış eden otomobil bir ihtiyarı öldürdü Yıldız yolunda yarışan iki otomobil bir kişinin ölümüne sebep olmuştur.51052 plâka sayılı otomobil yeni açılan Yıldız yolundan aşağıya inerken arkadan gelen Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1959
  • AFYON'DA DA BİR ÇOCUK EZİLDİ AFYON,HUSUSÎ Kütahya'dan şehrimize gelen Süleyman Uçmaz İdaresindeki kamyon Bayram Gazi köyünden 5 yaşındaki Muharrem Altmdaş'ı çiğnemiştir.Kaçmak İsteyen şoför,Muharrem'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.07.1959
  • AKDENİZ KUPASINDA SON PUAN DURUMU Takımlar OGBMA Y PKP İspanya B.10 8 1 1 24 G 17 3 Fransa B.10 4 4 2 14 8 12 8 italya B.10 3 3 4 12 9 9 11 TÜRKİYE 82337779 Yunanistan 8 14 3 6 17 6 10 Mısır 10 1 3 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] ÇIIPPDI7 TAVIM turuna çıkan ve aniden şehrimize gelen Amerika serbest Güreş millî takımı dün dUtır RIA I AIVI İYİ Mithatpaşa stadında bir antrenman yapmıştır.Resimde Federasyon âzası K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • SADETTİN ARSEVEN ithamları cevaplandırdı Beykoz kulübü idare heyetinden istifa etmiş bulunan eski umumî kaptan Sadettin Arseven,son günlerde hakkında çıkan bazı haberlerden ve haksız yere mâruz kaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • APAK,TAKIMIN MAĞLÛBİYETİ İÇİN "NORMAL,DEDİ FUTBOL Federasyonunun kısa bir müddet sonra tekrar değişeceği ve yeni Federasyonun Orhan Şeref Apak,Ulvi Yeııal ve Adnan Akın tarafından kurulacağı söylenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • PERU'LU ŞAMPİYON Peru'Iu Alex Olmedo 1959 Vimbledon tek erkekler şampiyonu olmuştur.Olmedo evvelâ Ayala Şili)yi ve finalde Avusturalynlı Rod Laver'i C-4,6-3,6-4 yenerek bu neticeye ulaşmıştır.Kızıl de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • ISTA ULUN Altay santrforunun amatör lisansla üç yıl daha kulübünde kalacağı haber veriliyor İZMİR,HUSUSÎ Altayın istikbâl vâadeden genç santrforu Ayhanın üç yıl kulübünde kalmayı taahhüt ettiği bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • HALTER MİLLİ Takımı Sofya'ya DAV ET EDİLDİ SON aylarda yabancı temaslarını çoğaltan halter millî takımımız,Bulgaristan'dan yeni bir teklif almıştır.Teklifi müsbet karşılayan Federasyon,haltercileri So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • 22 FUTBOLCUDAN fazlasıyla mukavele YAPMAK YASAK ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu kulüpler hakkında yeni profesyonellik talimatnamesinin 29 uncu maddesini tatbike kararlıdır.Bu madde,kulüplerin 22 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • Ahmet Güre'nin istifa meselesi görüşülecek Galatasaray kulübü ikinci reisi Ahmet Güre'nin,idare heyetindeki bu vazifesinden istifa etmekte kararlı olduğu öğrenilmiştir.Güre'nin istifada İsrar etmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • Berkol Kupası en yarışları 45 teknenin katıldığı müsabakalar büyük bir alâka toplamıştır M ODASPOR Kulübünün tertiplemiş olduğu «Faruk Berkol Kupası» yelken yarışları,dün Moda koyunda yapılmıştır.45 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • Beşiktaş idare Hey'eii Receb'e bonservis verecek.Fenerbahçeli futbolcular kongreyi bekleyecekler D [ŞAHAP METE] Birçok kulübün transfer etmek istediği Altaylı Ayhan,henüz hiçbir kulüple anlaşmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.07.1959
  • İSPANYA'YA DÜN 2-0 YENİLDİK Çok güzel bir oyun çıkaran Özcan 71.dakikada bir penaltı kurtardı.Ergun da sahanın en iyilerindendi ERGUN En iyilerimizden ARAQUISTAN Gol yemeyen kaleri RUIZ lık sağhaf İSP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor