Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Sanat Enstitüsü Mezunları için YILDIZ TEKNİK OKULU Giriş imtihanlarına Hazırlama Kursları 6 TEMMUZDA BAŞLIYOR GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu Ağacamii yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • lİLHAN DEMİRELI KNİGHT'LAR ÛLGIINLAÇMA'IIA Londra "cak karasında Başvekil Adnan Menderesin ilk tedavisini IVlilUn l UM II UUUUÜLHJinM UM yapan Dr.Knight ve eşi İstanbul Belediyesinin davetlisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • POLİS RADYOSU KURULUYOR GAZETELERDEN)Tnnîiiiffrııraiiı^ i;*v-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • KIBRIS ANAYASASI HAZIRLIĞI İLERLİYOR İKİ CEMAAT ARASINDA İHTİLÂF MÜSTAKİL BELEDİYE KURULMASI VE İKTİSADÎ MEVZULARDA ANKARA,HUSUSÎ YENİ Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşuyla ilgili çalışmalar bir hayli ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Louis Armstrong zatürrie oldu ROMA,RADYO Konserler vermek üzere İtalyayn gelen meşhur zenci caz yıldızı trompetçi Louis Armstrong hastalanmış ve hastahaneye kaldırılmıştır.Trompetçinin evvelâ kalb kri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Yırcalı ve Kalafat şahitlik yaptılar Albert Bayram adında bir is adamından 10.000 lira rüşvet aldığı iddiasıyle Toplu Millî Korunma Mahkemesinde yargılanan Vergi itiraz,komisyonu bilirkişisi eski Deft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Siyahîgencln subay olmak istemesi mesele oldu İZMİR.HUSUSÎ Siyahı bir vatandaşın subay olup olamıyacağı hususunda dün ihtilâf çıkmıştır.Basmahane askerlik şubesine müracaat eden sivahî bir genç,sııba.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Üniversite Rektörü yarın seçilecek EKREM ALTINKAYNAK İstanbul Üniversitesi Rektörü Ali Tanoğlu,yarın yapılacak olan Rektör seçimine Edebiyat Fakültesi Ali Tanoğlu'nun mensup bulunduğu fakülte)hariç di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • De Gaulle İtalya'da Fransız reisicumhuru de Gaulle beraberinde Hariciye Vekili Couve de Murville olduğu halde dört günlük bir ziyaret için dün uçakla Milânoya gitmiştir.De Gaulle bugün Komaya geçerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Ankara'da iktisadî üç toplantı yapıldı İktisadi Koordinasyon Heyeti Başvekilin-riyasetinde toplandı.0.E.C.E.hey'eti ile' Maliye ve Ticaret Vekilleri görüştü ANKARA,HUSUSİ I' ktisadî durumla ilgili ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • ESNAF DA ZAM yapmaya başladı Kararnamelerin kaldırılmasından sonra esnafa ancak 10 ile 150 lira arasında ceza verilebilecek Kararnamelerin kaldırılmasından sonra bir kısım esnaf fiatlan kendiliklerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • M [İLHAN DEMIRELI İDEALİ SULH Sulhun tesis ve idamesini mümkün kılmak için dünya seyahatine çıkan Inr İsviçreli memleketimize de gelmiş ve dün gazeteciler cemiyetinde bir hasın toplantısı tertiplemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Barlas,zamdan şikâyet etli C.H.P.Kuloğlu ocağı kongresinde konuşan,C.H.P.Meclisi üyesi Cemil Sait Barlas,«bugün geçimi sağlama endişesi içindeyiz» demiştir.Kömür,elektrik,ekmek ve et ve diğer önemli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • BESTEKÂR FEHMİ TOKAY VEFAT ETTİ Tanınmış bestekarlardan Fehmi Toka?dün akşam saat 20 de,geçirdiği Mr kalb krizini müteakip kaldırıldığı llMtahanede ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • ATOM CASUSU FUCHS HAPİSHANEDEN ÇIKTI LONDRA,RADYO İngiltere'ye ait atom sırlarını Ruslara verdiği için 14 yıl hapse mahkûm olan ve dün tahliye edilen İngiliz atom casusu Klaus Fuchs dün hapishaneden ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • BİR D.P.BUCAK BAŞKANI TABANCA İLE D.P.ii MEBUSUN KAPISINA DAYANBI D.P.Kurtuluş Bucak Başkanı ve Hamallar Kâhyası Lütfü özbaş «Sokakta tabanca ile ateş etmek,adam dövmek ve hakaret» suçlarından sanık o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • [İLHAN DEMİREL)FİLTRELİ SİGARALAR İnhisarlar İdaresi tarafından çıkarılan filtreli «Samsun» sigaraları dün satışa çıkarılmıştır.Amerikan sigaraları gibi ucunda filtre bulunan «Samsun» sigarası lüks am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • İKİ AYA KADAR 500 BİN KİLO KAHVE GELİYOR İnhisarlar Umum Müdürü sigaralarımızın Kıbrıs ve tsveçte rağbet gördüğünü söyledi Samsun sigarasının satışa çıkarılması münasebetiyle dün bir toplantı yapan in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Belediye seçimi için kaıaı yok D.P.mebuslar* 1961 yıhna "kadar seçime gidilmeyeceği kanaatındalar T} elediye Seçimlerinin 8 Ka-İJsunda yapılacağına dair haberler,D.P.çevrelerinde doğrulanmamıştır.D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • izmir D.P.İl İdare heyetine işten el çektirildi İZMİR,HUSUSÎ İzmir D.P.İl İdare Heyetine dün toptan İşten el çektirilmiştir.Müteşebbis heyet en geç bir hafta içinde kurulacaktır.D.P.Genel Merkezi,müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • Başvekil Spaak ile Müzakerelerde Türkiye'nin NATO ile münasebeti v e Kıbrıs anlaşması ele alındı ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes ile Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün NATO Genel Sekreteri He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.06.1959
  • İŞSİZLİĞE KARŞI TEDBİR ALINIYOR Çalışma Vekâleti Müsteşarı yaygın bir işsizlik yok,dedi Adana'da 170,İzmiıde 80 işçi işten çıkarıldı ANKARA HUSUSİ SENDİKALAR işçi tensikatının devam ettiğini bildirirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • tmİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Yürürlükten kaldırılan kararnameler MİLLÎ Korunma Kanununa bağlı olarak muhtelit tarihlerde yürürlüğe konulan 39 kararname tamamen ve K/1020.K/1051 ve K/10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • r 3.cü çekilişte ¦İİSİ&:GARANTİ BANKASI 1389 kişiye muhtelif para ikramiyeleri PARANIZIN,İŞİNİZİN,İSTİKBALİNİZİN GARANTİSİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • 6RAPH0 ENGLISH sayesinde Türkiye'nin her yerinde yazarak,konuşarak İngilizce,Fransızca,Almanca ÖĞRENMEK 1C1N PARASIZ BROŞÜR ÎSTEYÎNÎZ İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI CUnde 6 saat ders İNGİLİZCE veya ALMANCA)b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • 1)İKK AT ARSA ve EV EDİNME «İM*.KULÜBÜ KURULDU.Lütfen izahlı broşör istenmesi ve mümkünse ayrıca M ailiahllr potta pulu gönd«rüxae«l rica P.K.357 Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • ^M^âüf^lm^ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir tesadüf canınızı sıkacak.Sabırlı olursanıı sonu umduğunuz kadaı fena çıkmayacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Uzun zamandır beklediğiniz bir haberi alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:ı Büyük-2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 lük kuruntusu.2 Altın,gümüşten yapılan şeylerin saflık derecesi;Manalı.3 Orta Ana-dolu halk oyunu;Tersi isim.4 Haber götürücü;Geri çevirme;3 Doğu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • DÜSÎİIMMETVİ İMİ Z mm i her 150 liraya 7 knr'a numarası tasarruflarınız için en verimli yatırım Türkiye iş Bankasında açtıracağınız bir tasarruf hesabıdır.24 Ağustosta:6 Apartman Dairesi ve 260.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • EDİYE MECLİSİ İMAR talimatnamesini kabul elti BOĞAZIÇİNDE YÜKSEKLİK TESBİT EDİLMEMİŞ OLAN SEMTLERDE,BİNALAR 6,5 METREDEN YÜKSEK OLMAYACAK Belediye Meclisinin dünkü toplantısında İmar Talimatnamesi kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • Yemek,Tatlı ve Böreklerinizde KULLANINIZ İMÂL SAFHASI İLİM ve TEKNİĞE DAYANAN HER YENİ MADDE ESKİSİNDEN DAHA İYİ va DAHA ÜSTÜNDÜR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • Göztepe kargaların hücumuna uğradı Göztepe ve civrında oturan binlerce vatandaş,kargaların hücumuna uğra» mıştır.Bilhassa sabahın erken saatlerinde filolar halinde bahçelere hücum eden kargalar,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • PRES ve BORU MAKİMSI ALINACAK Ziraat âletleri atelyesinde muhtelif işler yapabilecek 100 120 tonluk bir pres ile 1-2 mm.lik rulo saçtan 3-6 inçlik 6 metre boyunda dikişli boru yapabilecek bir makinaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • Sulukule sâkinlerinin bir kısmı nakledilecek Sulukulede sura bitişik binalarda oturanların başka bir yere nakli kesinleşmiştir.Burada oturan Sulukulelilere Seyitnizam yolu üzerinde 15.805 metre kareli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • RİVİERA OTELİ Yazın Istanbulun en güzel otelinde sayfiye kirasiyle tatili geçirebilirsiniz.Kadıköy Tel:3615 46 36 45 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • I AKIBET BULUŞACAĞIZ TN ünyanm en zevkli şeylerinden biri,bakan t J m akan gibi kimselerle düşmelerinden sonra karşılaşıp ahbaplık etmek.O zaman nasıl da sevimli,muhterem,hoşsoh-bet ve alçak gönüllü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • TEŞEKKÜR Yavrumuz Serdar Öztekln'ln hastalığını teşhis eden Şişli çocuk hastahanesi çocuk hastalıkları mütehassısı sayın Dr.ADİL ZEYTİNOĞLU ile yüksek alâkalarını esirgemeyen cerrahiye şefi Dr.HAZIM B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • Araba vapurlarında kuyruk devam ediyor Üsküdar Kabataş arasında yedi araba vapuru günde ortalama 4000 4500 vasıta taşıyor Üsküdar İle Kabataş arasında çalışan araba vapurlarının sayısı 7 ye çıkartılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • İthalâtçı sıfatiyle derhal teslim KALİTEDE RAKİPSİZ ISKPA Mümbiti;DARFILMSti GALATASARAY Tenıçarşı OARFİLM han No.40 Tel.441257-443251-446491-448492
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • Dört hırsızlık hâdisesi failleri yakalandı Dört hırsızlık hâdisesinin suçluları polis tarafından yakalanmıştır.Yalova'da Faik Kaptana ait yazıhaneden eşya çalan Ahmet Çetin yakalanmıştır.Ahmedin üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • İki cinayet dâvasının duruşmasına dün bakıldı Bir cinayetin İşlendiği tabancaya ait iki mermiyi yedi aydanberl Adlî Tıb'ba göndermeyen zabıta mensupları hakkında takibata geçilmesi,dün üçüncü Ağır Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • F SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Korkusuz Kardeşler Stewart Granger Renkli İng.2 Baskın Van Hef-Hn Renkli İng.ATLAS Tel:44 08 35)1 Allah Kadını Yarattı Brigltte Bardot Renkli Fransızca.2 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.06.1959
  • I.I.in.dan şarkılar 15.30 İspanyol ve 1 Lâtin Amerika müziği 16.00 Program ve kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00 İ Oyun havaları 17.10 Ziraat konuşması 17.20 İncesaz 18.00 İ Emel GUlsevden şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • $m%mj8m'& RÖPORTAJ ABDİ İPEKÇİ FOTOĞRAF:KEAAAL BAYSAL Bir gelişmenin 1 Ekim 1960 günü nüfusu ve vüs'ati itibariyle dünyanın en büyük ülkeleri arasına girecek olan müstakbel Nijerya devletinde başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • ZMİR'DEKİ DİŞİ SLAN GEBE KALDI İZMİR,HUSUSÎ Şehrimiz hayvanat bahçesindeki dişi rslaıı gebe kalmıştır.Bugüne kadar İki defa doğuran Aranın yavru!rı,kısa bir zaman sonra muştur.Bunu göz önüne alan Fuar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • Plaj sahiplerinin zam talebi reddedildi Plâj sahiplerinin zam talebi reddedildiktir.Ancak turistik belgeyi haiz plfijann tarifelerine Belediye müdahale tdemediğlnden bu plajların kendillkleinden zam y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • Bir kadın dostunu bıçakla kovaladı ANKARA.HUSUSÎ H.C.«dındaki bir kadın dün dostu tfustafayı öldürmek için bıçakla sota kovalamıstır.un zamandanberl Mustafa adında nrisi İle metres hayatı yasayan H.Cl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • Telefon abonelerinden ılınan ücret meselesi lanıştay'a aksediyor İZMİK,HUSUSÎ Telefon abonelerine aabit tesisler arşılığı adı altında tatbikine başlanan eni zam,hukuki bir mesele ortaya ıkarmıştır.Huk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • BU CUMA MECMUASINDA Büyük Bir Röportaj:MARMARAN!DERİNLİKLE!Marmaranın dağlarını,uçurumlarını,ışıklı ve karanlık bölgelerini ve içinde yaşıyan garip mahlûklan gösteren 3 sahifelik büyük röportaj ORTA S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • C.H.P.Acıbadem ocağı kongresi yapılıyor C.H.P.Kadıköy Acıbadem ocağı kongresi,27 Haziran Cumartesi günü.Kadıköyde Süreyya Sineması salonunda toplanacaktır.Kongrede İsmail Rüştü Aksal ve Turhan Feyzioğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASI 28 Haziran akşamı.Açık Hava Tiyatrosunda yapılacak senenin 2cL çekilişi için size tahsis edilen KUR'A NUMARALARINI hesabınızın bulunduğu şubemizden öğrenebilirsiniz.YAPI ve KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • EKMEG GRAMAJI Balıkesir'de ise 1020 grekmek 730,720 gramlık francala da 620 grama düşürüldü Ekmek ve francalanın fiat veya gramajında şimdilik bir değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir.Dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • KAZAN "İŞE YARAR İSTİDAT YOK,DEDİ Kayserili rejisör Türkiye'de film çevirmek için mevzu bulamadığını söyledi.1ZM1K,HUSUSÎ Türkiye'de bulunduğu 12 günden beri «Filim artistliğine istidatlı hiç bir kims
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • Çîçekkim udûMi nasıl TENİNİZİ değiştirir Şimdiye kadar sırf parfüm elde etmek için kullanılan bazı çiçek» terin,aynı zamanda başka hassa* lara malik olduğunu görülmüştür:âlimler bu çiçeklerden fevkalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • ANTALYA'DA BİR ORMAN 6 SAAT YANDI ANTALYA,HUSUSÎ Senenin 13 üncü orman yangını,Kurşunlu Orman mıntakaaının Murtuna köyü civarında vukua gelmiş ve 6 saat devam ettikten sonra Orman Yan-Kin Söndürme eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.06.1959
  • I I 11 I 11 11 1 I I I 1111 I I I 1 1111 11 I I 1111 I I 1111 I I 111 11111111111 I 111 fy^ BİR YAPRAK â ı ¦âûm i Büyüklük sevdası BOĞAZI altdan mı geçelim,üstden mi geçelim?derken i dünkü «Milliyet»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • VEZlRLERDENİ BİRİNİN İZHAR ETTİĞİ «ŞÜPHE ÜZERİNE R2ENS AMET YÂNİ CİOCAN ^AKKİSTANIN ^BÜTOM ON-Y L.Ü HEKîM-3.uEKiNE SAVIM OZ&fZA\çoı 6NE/MI.İ gi(5 SAĞLIK RAPORUMU CPKU/MAK İÇİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • UH.ueu?ATLA7~T/K ŞÜKUR.YA İ-V/Z Az/Ş TAKıMl-AfZı PAR.ÇAL-ANOı GAÜBA yEMESl AU.VoûK İÇİN Kİ KTİŞİ İL.E" KAPIŞTIK ^ŞİAA_D)DE Bu KA.ZA OuDul.XU-AH BlLİBt YA I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • Cisco KİB l©Sf SAöNAS,BGtJ SEED TAUIHİN YOK LEW.Şu ZARLARA î\JyÎNE AyBETT,N. C BAKAyiA\|3o6su £ 5-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • SEÜAA KUÇU Bİ(2 OYUN-CAK:KOKET ALMIŞ OENEME İÇÎN BENİ ÇA5KZIVOK.ÇıOıP 20«:ETL.EfÇ.HAIC.KINDA Şuna Biraz AAAUÛMAT N/EIZE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • istanbul Yaş Meyve Ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulundan Birliğimizin 1959 1960 hesap yüı Genel Kurulu 6 Temmuz 1959 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Birliğin İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • iştahsız çocuklarını peşinden koşturan anne mes'ut sayılmaz mı y-j makarnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden HEMŞİRE ALINACAKTIR.Fabrikamız revirinde çalıştırılmak üzere Hemşire Okulundan mezun bir hemşire alınacaktır,ilgiliye 7244 sayılı kanun gereğince alabileceği azamî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN 1 Temmuz Çarşamba günü İzmir sürat postasına kalkacak «KARADENİZ» vapuru yalnız bu sefere mahsus olmak üzere saat 21.00 de hareket edecektir.Sayın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • Küçük.Büyük.Herkes FARMA MEYVA TUZUnu zararsızca kullanabilir Hazımsızlık,kabızlık,mide yanmalarına karşı iyi gelir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • Satılık Torna Tezgâhı Types E.U.215 2 punto arası 150 cm.punto yüksekliği 21 cm.ağır tip,Macar malı,tam Nortom kopya tertibatlı,otomatik stoplu.Tâhtakale Yavaşça Şahin sokak Kristal han 221.Telg.Peşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • ALAŞEHİR HAVA ALANI İSLETMEYE ACİLDİ ALAŞEHİR.HUSUSİ Hava meydanı evvelki gün yapılan merasimle işletmeye açılmıştır.Törende Devlet Vekili Muzaffer Kurbanoğlu Hava Kuvvetleri Kumandanı Tekin Arıbumu,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • I Balıkçının Olta Kutusu I Olta Takımları ve Yedek Aksamı 1 il 1 İ SITKI ÜNER I ŞJ LTACILIKLA iştigal eden amatör ve profesyo-V 3 nel b31114?1» avlayacağı balıkların takımlarını j ve yedek aksamını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • GÖLGESİNİ Yazan:Georges S] Babamın sağlığında,sarı tüylü,kör bir köpek evimize İşte böyle yerleşmiş,çoban köpeklerimize,tazılarımıza,seterlerimize karşısında susta durdurmuştu.Üstelik de uyuzdu.Babamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.06.1959
  • MURAT DAYMAN' İN YENİ MACERASI SESSİZ HARP 160 Fakat AHaha şükür korkunuz daha fazla habaset işlemenize mâni oldu.Zira korkudan ne yapacağınızı şaşırmıştınız.Hüseyin Atalay'ın yüzünden,yavaş yavaş kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • işsizliğe karşı tedbir alınıyor Baştarajı Birincide Vekâletimize bu yolda bir şey intikal etmedi.Bu da gösteriyor ki,kitle halinde işsiz kalma diye bir gey yoktur.Para darlığı yüzünden görülen işçi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • Ankara'da iktisadî üç toplantı yapıldı t Baştarafı Birincide bulunan Avrupa İktisadî İşbirliği Heyeti O.E.C.E.ile Merkez Bankasında bir toplantı yapmıştır.Çalışmalarına öğleden sonra Hariciye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • umumili ninnin ııı ı unu mı mini ı muni T/i Dakika 9 zafer çanları!{çalmaya başladı 1 t Baştarafı Birincide E ğ ettiğim Mikro Mustafa'ya gözüm ş İlişti.Mikro adetâ ufacık boyu E jj ile «ben geldim,han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • Bir D.P.Bucak Başkanı 9 Baştarafı Birincide Meclisi âzası Hasan Keskek'in evi önünde de devam etmişlerdir.Hâdise mahaline yetişen Komiser Ahmet Oker'e de hakaret eden D.P.11 başkan karşısında hiçbir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • KIBRIS ANAYASASI t Baştarafı Birincide lanlardan kimlerin ve ne suretle yeni kıbrıs Cumhuriyetine vatandaş kabul edilebileceğini tesbit etmektedir.Komisyon henüz bu meseleyi ele alıp bir neticeye bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • iki aya kadar 500 bin kilo kahve geliyor t Baştarafı Birimcide lamıştır.Yaltkaya,yılda 10 milyon litre bira istihsal edecek bir fabrika tesis etmek üzere Yozgat'ta arazi satın alındığını,sipariş edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • üniversite Rektörü yarın seçilecek t Baştarafı Birincide Hukuk Fakültesi Dekanı Hıfzı Timur İle Tıp Fakültesi Ord.Profesörlerinden Kâzım İsmail Gürkan dün öğleden sonra 2,5 saat devam eden biı görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • nız zaman ODO-RO-NO kul.and.g, KOKU OİDRRİCİ)banyodan yeni çıkmış intibaını uyandırırsınız Saat,ister sabahın,ister akşamın 4'U olsun ODO-RO-NO sayesinde si/e refakat edenler üzerinde en hoş tesiri bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • Her cuma saat 12 de Taksimden hareket iki gün İki gece ve rahat bir yolculuk ABANT'a dağ evlerinde fiat 125.Turistik otelde fiat 225.AKÇAKOCA'ya fiat 120.KARASU'ya «at 120.Fiatiara gidiş geliş otel ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • "6 SENE,TAM 72 AY TAKSİTLE KADIKÖY FENERYOLU "DERYA,SİTESİNDE APARTMAN DAİRE SATIŞLARI Hem şehir,hem de güzel bir sayfiye yeri olan Kadıköy Feneryolu'nda etrafı tamamen çamlı köşklerle meskûn,içinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • OKAN KERESTE İMALÂTHANESİ Çıralı çam kerestesi Normal boy 570.T.L.Kısa boy 500.450.00 T.L.Yeni Ankara Asfaltı üzerinde PENDİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Büyük bir şirket,muhasebe servisi için çok iyi ingilizce bilen eleman arıyor.Azamî 35 yaşmda olacak taliplerin tercümei hal ve bir fotoğraf ile posta kutusu 4 Ortaköy adresine müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • Türk Artezyen ve Sondaj Limited Şirketi ÇELİK ÇEKME BORULARLA Teminattı,Garantili,Modern metodlarla artezyen ve sondaj işleri Beton ve ahşap kazıkların çakılması.Şiju,Abide-i Hürriyet Cad.No.171/3 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • Bir meşhur DP.li demişti ki:«Gazeteciler yatak odalarımıza dahi ffîreceklerdir!Kimsenin yatak odasına girmedi Fakat.D.P.nin şuuraltına kadar girdi D.P.ne düşünüyor?D.P.ne yapıyor?D.P.ne yapacak?Bu sua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KALORİFERLİ apartmanın boş ve açık manzaralı daireleri,50.000 İlâ 93.000 peşinle.Mür:63 58 46 63 67 92 Halil Oyman.KELEPİR satış.Zeynep Kâmil Hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • J9 "Sana1 hakikaten eşsiz bir nefasettedir.onunla bütün yemekleriniz daha da hafif ve daha da leziz olur.Sana ile sahanda yumurta,pilâv veya sebze pişirmeyi bir deneyiniz,neticeden fevkalâde memnun ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • KOMPLE NIKELÂJ ATELYESI Devren ehven fiatla satılıktır.Tel:22 M 75 İş saatlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • RUMÎ Çarşamba HİCRÎ 1375 24 1378 Hazi-HAZİRAN Zilhicce 11 19 5 9 17 VAKİ T VASATI EZANÎ Güne» 4.27 8.43 Öğle 12.16 4.32 İkinui 16.17 8.33 Akşam 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 imsak 2.04 6.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.06.1959
  • Milliegef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.06.1959
  • Molnar'in vazifesine son ver Agâh Erozandan özür dilemeyen Molnarı idare heyeti dün vazifesinden affetti.Fenerbahçe kulübü Reisi Agâh Erozan'dan özür dilemesi istenen antrenör Molnar,dün akşamki idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • KÜÇÜK FİKRET'İN KALEMİNDEN Dakika 9 zafer çanları çalmaya başladı.5 lk 15 dakika bizim için I çok mühimdi.Bu zaman içerisinde atacağımız bir gol sahadan galip ayrılmamızı temin etmeye kâfi gelecekti.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • C.Arman yine Kasımpaşa'da Kulüp reisi Mehmet Gürle görüşen Arman tekrar antrenörlüğü kabul etti C ihat Arman,Kasımpaşa ku-dün bir Sî»at kadar gizli bir görüşme lübüyle bir senelik bir mu-fgg* Z.kavele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • Amerikalı antrenörün tavsiyeleri AMERİKAN yardım heyeti tarafından 3 ay müddetle atletlerimizi çalıştırmak üzere gönderilen Maryland Üniversitesi antrenörü John Lucas «atletizmi mekteplere sokmak ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • NECMİ KURTARIYOR [SAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaş kalecisi Necml,dün millî takım namzetleri karşısında güzel bir oyun çıkarmıştır.Resimde genç kalecinin,namzet kadronun golle neticelenebilecek bir hücumunu seri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • GÖKAY "10 KULÜPLE anlaşacağız,dedi Futbol Federasyonu Başkam Faik Gökay,millî lige dahil olan 10 profesyonel kulüple federasyon arasında hiçbir ihtilâfın mevcut olmadığını söyle,mistir.İyi niyet ve an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • FEDERASYON,IRAK VE LÜBNAN'A TEKRAR MÜRACAAT ETTİ Futbol Federasyonu İrak ve Lübnan Federasyonlarına dün bir mektup yazarak 1960 Roma Olimpiyatları için Asya grupunda oynıyacağımız eleme maçları hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • Samim Göreç Amerika'ya gidiyor 4 Temmuzda İtalya ile oynayacak Genç Millî takım 14 kişiye indirildi.Bir müddet evvel,Basketbol Federasyonunun maaşlı baş antrenörlüğü vazifesine getirilen Samim Göreç E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • Güreşte Tahrana 4-0 GALİBİZ Üç müsabaka beraberlikle neticelendi Türkiye-Iran Millî güreş teması yarın Temsilî serbest güreş takımımız İran'daki ikinci karşılaşmada 4-0 galip gelmiştir.Diğer üç güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • îzmir'liler ön plânda Altaylı Doğan Beşiktaşla anlaştı.Ogün,Ayhan ve Ertan'ı Galatasaray istiyor.Beykoz' lu Erdoğan bonservis istedi Transfer faaliyeti gün geçtikçe hızlanmaktadır.Dün transfer piyasas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.06.1959
  • Fenerbahçe Atletizm Bayramı Cumartesi günü başlıyor Fenerbahçe Enternasyonal atletizm bayramının,beşinci yıl müsabakaları Cumartesi ve pazar günleri Mithatpnşa stadında yapılacaktır.Bu müsabakalara iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor