Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • C.K.M.P.idarecileri İl Ziyafeti #f görüştü Hutur ve Enver Kök D.P.ye girmeyeceklerini söylediler CKMP Genel İdare C.K.M.P.Merkezinde yapılan toplantıda soldan sağa doğru)Tahtakıhc,Bölükbaşı,Mcnemencio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • C.H.P.illerin dün de katılmadığı Mecliste,D.P.İller münakaşa ettiler Ortadoğu Üniversitesi tasarısının görüşülmesi sırasında Başkan Burhanettin Onat'a ihtarda bulundu ANKARA,HUSUSÎ BÜYÜK Millet Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Sağlık Vekili Dr.LUtfi Kırdar.ÇOCUK SİTESİ![tamamlanıyor!Sağlık Vekili Cenev-ğ re'de toplanan Sağlık Asamblesi hak-E kında izahat verdi YEŞİLKÖY civarında in-j şâ edilecek olan «Ço-cuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • [FOTO LEVI J I FYI Â FFÇTİVAI HP TarUlî Floransa müzik festivali «Bataglia di Legnano» isimli Ufcll»** UEHIfUl ltd IIVMLUE operasıyla açılmıştır,italyan Kurtuluş savaşını kutlamak üzere 1848 de bestel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • TRAFİK KAZALARINDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ Dört trafik kazasında iki kişi ölmüş üç kişi de yaralanmıştır.İlyas Çidil'in idaresindeki kamyon dün sabah Kızıltoprakta Çiftehavuzlarda Melih Karaya ait inşaatın yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • Bayar,Menderes ile görüştü Kabineye yapılacak tâyinler i n bugünlerde açıklanması bekleniyor ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes dün saat 16 da uçakla İstanbuldan şehrimize dönmüştür.Başvekilin dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • niiCEU REN7İM TANITI UF YEP AII YADATTI Uikn"" sırtlarına bir jet uçağı düştüğü şayiası LfUOCN 0CN&JI1 IMI1IVI nCILUHn IMnni İl üzerine dün başşehir heyecanlı saatler yaşamış,Helikopterler ve ttfaiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • fH M':RÜÇHAN ÜNVER1 okullar tat l a*kr1 ve is£,er-dTaen itiba,en va/tatui"c osesi öğrencilerinden bir «rruo mikt.n t»,lî'İV-Hazlrandan 3itiba'cn başlanacakta.Resimde istanbul Kız liup,mektep tatıj old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • Dulles'ın Cenazesi Kaldırıldı Merasimde yüzlerce devlet adamı hazır bulundu WASHİNGTON,AP.PAZARTESİ günü ölen Birleşik Amerika sabık Hariciye Vekili John Foster Dulles,dün askerî merasimle Arlington a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • Ulus I ay daha KAPATILACAK Yazı İşleri Müdürü Ülkü Arman da 10 ay hapse mahkûm oldu.Şehrimizde 10 hasın dâvasına bakıldı «Zafer» in de bir ay kapatılmasına dair kararın tesdik 1*11» ı edildiği bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • İNÖNÜ,YUNAN elçisi ile görüştü ANKARA,HUSUSÎ Yunanistanın Ankara Büyükelçisi Pesmazoğlu dün sabah saat 11.05 de C.H.P.lideri İsmet İnönüyü ziyaret etmiştir.Ziyaret 50 dakika sürmüştür.Yakında memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • TEĞMENLİK üç yılcc iniyor Millî Müdafaa Encümeni nişan ve madalya tasarısını da kabul etti Askerî şoförlerin kıyafeti değiştirildi ANKARA,HUSUSÎ TEĞMENLİK müddetinin 3,5 seneden 3 seneye indirilmesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • HUBUBAT HATLARININ ARTMASI MUHTEMEL Hububat fiatlarına zam yapılması muhtemeldir.Zam miktarı 10-15 kuruş olacaktır.Yeni fiatların en geç önümüzdeki ayın 15 ine kadar ilânı gerekmektedir.Toprak Mahsull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • FRANSIZLAR,TUNUS TOPRAKLARINA GİRDİ CEZAYİR,A.A.Cezayir Tunus hududunda devriye gezen bir Fransız kolu evvelki gün Cezayirlilerin hücumuna uğramış ve 6 ölü verdikten sonra Cezayirlileri Tunus toprakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • IKEYSTONE] IMİ7FI Geccn »afta yapılan Avusturya Güzellik kraliçesi WIT Ali ALI UUtCk seçimini 19 yaşında Cpazier adında bir genç kız kazanmıştır.Sayıları yüzü geçen rakipleri arasından sıyrılan ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • IRÜÇHAN UNVER] Metropolitan Operasının müzik izalı-ılığına getirilen Robert Lawrence dün Hilton otelinde tertiplediği basın toplantısında konuşurken Robert Lawrence Amerika'ya dönüyor Filarmoni Orkest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.05.1959
  • i liıRI L HÂRÖÖ TuwaYENiN OTOMOBİL KURSU ŞOFÖR ve AMATÖRÜ EN İYİ YETİŞTİRİR 2 ayda kolayca ehliyet aldırır.Şoföre kazançlı bir meslek,emin bir istikbal sağlar.Kayıtlar her zaman açık.Broşür isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA ^3 ouwct KoH^n Arnavutluk ziyareti.ARNAVUTLUK,Adriyatik kıyılarında 17500 km.karelik,1,5 milyon nüfuslu ufak bir memlekettir,iptidaî olan halkının büyük kısmı ziraat ve hayvancılıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • İŞLER VAZİYETTE-SATILIK FABRİKA Kasar Boya ve Merserize,bol su,telefon,ve servis arabası Müracaat:Hergün Tel:55 23 42-55 13 31 sabahları saat ll'e kadar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • KIZILAY UMUMÎ MERKEZİNDEN MUHTELİF KALEM İLÂÇ ALINACAKTIR Sağlık kervanlarımız ihtiyacı olarak listesi Kızılay Umumî Merkezinde ve Kızılay İstanbul Müdürlüğünde mevcut 66 kalem muhtelif cins ilâç kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • GRİPİN bütün ağrıları keser baş,diş,adale,sinir ve eo ğuk algıolığından mütevellin bütüa ağrıları.derbal teskin eder bayanların muayyen laman İardaki öaucılanuda başarı,ile kullanılır romatizma,lumbag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • ııtııı.Neşe Çan'dan şarkılar 15.30 Ro-bert Valantino ve orkestrası 16.00 Program ve kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00 Köyün saati 17.20 İncesazdan Hü-seynî faslı 17.50 Radyo ile İn-gilizce 18.00 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • ^RsUtyiinÂü pa&mfr OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak)Bir İşiniz aksi gidebilir.Hemen sinirlenmeyiniz Asıl o zaman işin karış» ması mümkün.KOVA BURCU t [21 Ocak 19 Şubat] Birinden acele bir haber alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • BULMACA 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Tedai.2 Bayındırına:Geri çevirme;Bir nota.3 Tutulacak yeri 1 kalmamacasına yırtık;Tersi ye-2 rine geçen;Tersi bir hayvan.4 Ayak direme;Tepe'nin or-3 tası;Müsaade.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • TÜRKİYENİN Üstün Kravatı Erika Kravattandır ERİKA Şık Erkeğin Kravatıdır Her yerden ^rafitin.Tel:220213-447251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • GAZETE ve NECNUA SATANLARA.ALMAN PATRONLU AYLIK MODEL MECMUASI BAYER MODE Cumartesi Günü SATIŞA ÇIKIYOR.Bütün Türkiye'de satmak isteyenler siparişlerini Ankara Cad.No.48/1 de FAZIL ÜNVERDI'YE ISMARLIY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Müzisyenler,turistik müesseselerden şikâyetçi Sendika kongresinde bir üye,bu müesseselerin ekserisinde fuhuş yapıldığını iddia etti Türkiye Müzisyenler Sendikası senelik kongresinde söz alan Hulusi Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Bahar Bayramı için akvaryum yapılıyor Spor ve Sergi Sarayının arkasındaki sahada tertiplenen Bahar ve Çiçek Bayramı için Bahçeler Müdürlüğü bir akvaryum hazırlamaktadır.Bu akvaryumda nadide tropikal v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Türk Film Festivali seçimleri yapıldı Gazeteciler Cemiyetinin tertiplediği Türk Film Festivali sona ermiş ve dün toplanan jüri gösterilen 15 film arasında yılın en başarılı filmini,rejisörünü ve kamer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Bir Fransız Filosu limanımıza geliyor 30 Mayısta bir Fransız filosu limanımızı ziyaret edecek ve 4 hazirana kadar kalacaktır.Saat 8 i 5 geçe limana girerken 21 pare topla şehri selâmlayacak ve Selimiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Dün şehirde dokuz kişi yemekten zehirlendi Dün muhtelif semtlerde 9 kişi zehirlenmiştir.Sişli'de oturan Fehmiye,Mercan Erdoğan,Münevver Beyoğlu adlarındaki çocuklar yedikleri fasulye yemeğinden,Fenerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • GaVafa'da iki yeni vapur iskelesi açılacak Yaz tarifesinin iskele ihtiyacını karşılamak İçin,Galata rıhtımında iki yeni vapur iskelesi açılması kararlaştırılmıştır.İskelelerden biri,Yalova Ekspres hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Bir kadınla bir kızın ölümleri şüpheli görüldü İripsina üçkardeşler adında 75 yasında bir kadının ölümü çüpheli görülmüştür.Sarıyer'de Yenlmahallede,Karakütük caddesinde 37 numarada misafir olarak otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Cild Mütehassısı Dr.Seyfi Nâzım BASA Taksim Lamnrtin Cad.Tel.47 76 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİNİN BÜYÜM MEVLİDİ Aziz milletimizin hamiyetli sinesinden doğmuş olan Kızılay'ımıza şimdiye kadar gerek doğrudan doğruya para ve mal bağışlamak veya vasiyet yoliyle her nevi teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • MEKTUPLA FOTOĞRAFÇILIK DERSLERİ Her hafta muntazaman adresinize gelecek olan dersler sizi kısa zamanda komple bir fotoğrafçı olarak yetiştirecektir.Banyo,tab,agrandisman rötuş,foto-kopi,renkli fotoğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Taksi şoförleri yine meydanı boş buldu SAAT AÇMA MECBURİYETİ TAMAMEN KALKTI,PAZARLIK USULÜ DEVAM EDİYOR.SAATLER YA BOZUK VEYA HİÇ KAPANMIYOR Taksi şoförlerinin müşterilerden fazla ücret istedikleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • rliirliiiril [yumruklanın,Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk 3 E Doçenti Doktor Aytekin Ataay dün yılın «on dersini bitirdikten E sonra bir veda konuşması yapmış S ve demiştir ki:|ğ «Siz devrimci TÜrki yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Su Kuyusu Mütehassısı NAZMİ ACAR Müracaat Tel:21 52 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Kanada ve Avrupada mesleki tetkik seyahatinden dönen DİŞ DOKTORU N.İ.PINTO Hastalarını Beyoğlu Tünel Pasajı Tünel Han No.9/2 de kabule başlamıştır.Tel:44 52 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Mahkûm olan yankesici hâkime saldırmak isledi Kararın tefhiminden sonra yankesicinin,sandalyayi atmasına jandarmalar mâni oldu Yankesicilikten 2 sene hapis cezasına mahkûm olan Necip Çelebi adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • TEŞEKKÜR GÜVEN EVLER BLOK SİTE Koli.Şti.nln kolaylıklarla bir senede teslim etmiş olduğu dairenin tapusunu aldım.Beni yüzlerce vatandaşla beraber yuva sahibi yapan Faik İplikçi ve Salt As'a sonsuz teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA Evinizden,köyünüzden,işinizden ayrılmadan boş zamanlarınızda günde bir kaç saat mektupla göndereceğimiz derslere çalışarak kısa zamanda lisan öğrenebilirsiniz.Parasız broşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • Vilâyetin önünde intihara kalkıştı Müşerref Demiroğlu adında 15 yaşlarında bir kız,kendisini,Vilâyetin önünde taksiden atmak suretiyle intihara teşebbüs etmiş ve tedavi altına alınmıştır.Genç kızın,in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • geniş çapla AgaçMtttâtrıîması için teşkil edilen bir komite ağaçlandırılacak sahaları tesbit etmektedir.ÇAĞALOĞLU Kız Enstitüsünün Çaylı defilesi 30 Mayıs Cumartesi günü 15 de Çınar oteli salonunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • «Evlâtlarım,gayret ediniz,ben de sizinle beraber ölmeye hazırım.506 yıl önce,Konstantlnlye surları önünde genç bir serdar böyle söylüyordu.BU AKŞAM 21,30 da İSTANBUL RADYOSUNDA AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • taksim gazinosu TERAS RESTORAN ve VARYETE BAHÇESİNİN Zengin ve yeni program ile 30 Mayıs 1959 Cumartesi aksamından itibaren faaliyete geçeceğini bildirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • OTOKLAY Konserve Sterlize STS.KONSERWC,rlK İıtlîls DAiimiifi RUTI ve DEĞİRMENLİ İPLİK ıpUK Boyama fabrikalari V.X nîeÎMMA ANADOLU KAUÇUK ve PLÂSTİK nauçuK Pişirme sanayi u* s* Emsali firmaların Otokla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.05.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Hudut Ateşler İçinde Richard Dix Türkçe.2 Gökler Hâkimi Kenneth More Muriel Pavlow İng.ATLAS Tel:44 08 35)1 Vahşî Düello John Bentley Renkli İng.2 Kanlı Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • i i" i m3m?M J1 Masailerin deldikleri kulak memelerine koydukları küpeler,boyunlarma dizdikleri kolyeler ve pazulanm sıkıştırdıkları bilezikler.FRI KANIN en şöhretli kabilesi Masallerdir.Sayıca çok ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • Afrika Hariciye Vekilleri gelecek ay toplanacak PARİS,RADYO Birleşmiş Milletlere üye olan 9 genç Afrika devleti.Hariciye Vekilleri seviyesinde bir konferans yapmağa karar vermişlerdir.Liberya'da akted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • BİR ÇEK PİLOTU HÜRRİYETİ SEÇTİ VİYANA,RADYO İsmi açıklanmıyan bir Çek pilotu dün uçagiyle Avusturyaya sığınmıştır.Pilot,Avusturyaya gizlice geçebilmek için 4 saat şiddetli fırtına ile mücadele etmek z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • TÜRKİYE'NİN EN UCUZ LOKANTASI AKHİSAR,HUSUSÎ Türkiyenin en ucuz lokantası şehrimizde bulunmaktadır.Belediyece 1939 senesinde verilen fiat tarifesini tatbik eden Ahmet Bahar lokantasında kuzu eti yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • Giresun'da bir fare 75 kuruşa satılıyor GİRESUN,HUSUSÎ Şehri kedi İriliğinde fareler istilâ etmiş,zehir veya kedilerle mücadele imkânsız denecek hale gelmiştir.Belediye,halkı mücadeleye davet etmiş öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • UGANDA'DA HÜRRİYET PARTİSİ KAPATILDI LONDRA,RADYO Ugandadakl tngilie idaresi «Hürriye* Parü» sini kanun dışı ilân etmiştir.Sebep olarak,bu hareketin «nizamları ve sulhu ihlâl ettiği» ileri sürülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • BİR DELİ OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDI BURSA,HUSUSÎ Gürsu'dan getirilen Çakıcı Hüseyin adında iri cüsseli bir deli,bindirildiği bir otobüsün camlarını tuz bur etmiştir.Dirsekleri ile camlara vurmak suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • Rusya,Arnavutlukta roket üssü kuracak Kruşçev,italya ve Yunanistan'ı tehdit etti Kızıl Çin Müdafaa Vekili de Tiran'a gidiyor TİRAN,AJANSLAR Rus Başvekili Kruşçev Amerika Yunanistanda ve ttalyada füze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • TÜRKLERİ YARALIYAN ZENCİ ER HAKKINDA TAKİBATA GEÇİLDİ ADANA,HUSUSÎ İncirlik hava üssünden hava eri Lewis Turner,bir kaç Türkü yumruk ve tekme ile yaralamaslyle neticelenen hâdisenin tahkikatına devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • BİR BOYACI ATATÜRK HEYKELİNE KENDİNİ İPLE ASMAK İSTEDİ ANKARA,HUSUSÎ Sabah saat yedi sıralarında bir boyacı Ulus Meydanındaki Atatürk heykeline kendini iple asıp İntihara teşebbüs etmiştir.Kâzım Bayha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • GEMİ ADAMLARI mahkemeye başvuruyor Gemi Adamları Sendikası Başkanı Mustafa Çolakoğlu,dün ikramiye mevzuunda yaptığı basın toplantısında,6772 sayılı kanun gereğince kendilerine ikramiye verilmesi zarur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • GENÇ BİR KADIN YANARAK ÖLDÜ KONYA,HUSUSÎ 17 yaşlarnda evli bir kadın,yanarak ölmüştür.Akbaş mahallesinde Zellha Cankurt,evde kimsenin olmadığı bir sırada başını yıkamak üzere yaktığı gaz ocağının patl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • LİBYA GİZLİ POLİS ŞEFİ GELDİ ANKARA,HUSUSÎ Libya Polis Şefi General Muhammed Zentuti ve gizli polis teşkilatı gefi General Kolonel El Sadık Kesbul.Emniyet Umum MUdUrlügünün davetlisi olarak dün uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.05.1959
  • I "Andelip,cinayeti faili ben kaatil I değilim» diyor;I 24-30 yıl hapsi istenen Assubay,evvelki j itiraflarını tazyik altında yaptığını ileri sürdü T7" EŞİLKÖVde Andelip sokağında baharatçı Albert Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • HAL-ŞUKI BU ODAXA ŞAMPıVON OI-AR^k;DÖNECEĞİMİ ÜMİT EDiyORDUM~ ELİM,DEN SEl_ENİ CE-VAPTIM AMA—89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • SACAKIA.KiM voeuLOu "»DMBİK.KADİ CANIM*.Bu KADAR ŞıŞ.MAN OI_MASAy_OlN VOKUU-MAzoiM—^yrf NE Şişman y ^JMıH^/A liffiltk Vü T»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • ALLA HU K ALI BEY f^AUMSB£fAfcT»Ç* TAHAVV.AAUL.EDİLMEZ BİR MAU ALiyozsuN CANiAA ÎSTEESK SÎDEg BAL«C TUTAKlM.ALİCİM ILK DEEA SENİN BİR,MÜ.CADEl_Eyi KAZANoıâiNi ğörü oi?um İCARIN NEDEN Sustu l?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i g le r i n i fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • RUMÎ Perşembe HİCRÎ 1375 28 1378 Mayıs MAYIS Zilkade 15 1959 20 VAKTİ C VASATÎ 1 KZANÎ Güneg 4.31 9.01 Öğle 12.11 4.41 ikindi 16.10 8.40 Akşam 19.31 12.00 Yatsı 21.28 1.57 imsak ı_2.18 6.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • İSTANBUL'DA KÂİN BİR ECNEBİ FABRİKA servis mühendisliği vazifesini deruhde edecek askerliğini ikmal etmiş Genç Bir Elektrik Yüksek Mühendisi aramaktadır.Parlak bir istikbal vâdeden bu işe talip olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • GÖLGESİN Yazan:Georges Sİ3 Utanıyordu Hayır,gazetecilerin yazdıkları gibi oğlunun yaptığından değil,kalabalığın kendisine bakmasından,kendini daima küçük gördüğünden,bu kadar mühim şahsiyetleri rahats
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • MURAT DAYMAN'İN YENİ MACERASI SESSİZ HARB 136 Tamam,düzelmişti Anacağım siteme başladı mı eski haline döndü demektir.Hayrola-Gene ne halt ettim?Sen Ankara'ya ne yapmaya gittin?Canım sıkıldı,işlerim ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • Güzel İstanbul'un imârının bir sembolü olacak ATAKÖY SAHİL ŞEHRİ' bir mesken edininiz.Ataköy Blok Apartmanları,Turistik Otelleri,gazinoları,çarşı ve bilcümle spor ve kültür tesisleri ve işletmeye açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • lll!l!i!lii:il!l!illlll!l!E T T ENRİ TBOYAT'nın bu eserinin ilk cildini,S S Anadolu Ajansı İstanbul Şubesi Müdürü Ca-EE J.X vit YAMAÇ dilimize çevirdi.Eser D yayın-S EE lan)arasında çıktı.EE Ünlü Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden 1 Avrupa Kartonundan yerli 1 nevi 53 lük Briç oyun kâğıtlarının bir kaç güne kadar destesi 15 liradan satışına başlanacaktır.Siparişlerin şimdiden verilmesi rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.05.1959
  • BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN Kongre karariyle teşekkül eden Sicil Komitesi kulübümüzde kayıtlı azalarımızın sicil kütüklerini tanzime ve kanunî vasıfları haiz âzânın isimlerini noterden ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • GİDER VERGİSİ Kanunu değişecek Kanunun tatbikinde görülen aksaklıklar giderilecek Acenia olmıyanlar kamyon getirtemiyecek Gider Vergisi kanunu tâdil edilecektir.Odalar Biriliğinde çalışmalara başlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • Mecliste D.P.İtler münakaşa ettiler t Baştarajı Birincide olduğu halde,saat 15,25 de salona girmiş,müzakereleri kısa bir müddet takipten sonra salondan çıkmıştır.Bölükbaşı'nın çok neşeli olduğu ve yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • C.K.M.P.İdarecileri "T fi" Ziyafeti,goruştu t Baştarajı Birincide C.K.M.P.DEKİ TOPLANTI C.K.M.P.Genel İdare Kurulu dün saat 17 de Osman Bölükbaşının riyasetinde toplanarak,bu meseleyi müzakere etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • Nüvit Yetkinin şikayeti CH.P.Grup başkanvekili Nüvit Yetkin dün Meclis riyasetine bir dilekçe vererek,son günlerde Meclis dahilinde müşahede edildiğini söyledi bazı hususlar hakkında Meclis Reisinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • ÇOCUK SİTESİ TAMAMLANIYOR t Baştarafı Birincide Kırdar,12 Mayıs Sah günü,Cenevrede toplanan 12.Sağlık Asamblesi hakkında da izahat vermiş,asamblenin bilhassa sıtma ve çiçek hastalıklarının yeryüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • Olta İğnesi Naylon Mesina Naylon Ağ ipliği İthâl Eden Tüccarlara Dünyanın en büyük balık avı malzemesi imâl eden VIELLARD MIGEON et Cic Fabrikası mamulâtı İçin 2.ncl kotadan İthal etmek Isttyenlerln T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • ORİJİNAL O R S ö 1% MARKA 5 lâmbalı radyolarımızın son partisi toptan olarak satışa arzedilmiştlr.RECEP SOLAK Galata Tahir Han kat 1 No.1 İstanbul Tel:44 70 83 Telgraf:SOLA11E İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • ULUS BİR AY DAHA KAPATILACAK t Baştarajı Birincide mekte olan yazı işleri müdürü Beyhan Cenkçi ve yaza~r Oktay Verel duruşmaya gelmediklerinden dâva başka güne talik edilmiştir.Dünya gazetesinde Bedii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • TÜRKİYE SURİYE HUDUDUNDA YENİ BİR HÂDİSE OLDU ŞAM,A.P.Türk Suriye sınırında tarlaları ile meşgul iken patlayan bir mayın yüzünden bir Suriyeli ölmüş ve diğer üçü yaralanmıştır.Yetkili Suriyeli memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • Koleje pencereden giren bir oto hırsızı imiş Amerikan Kolejinin kız kısmına pencereden girerek üç geceyi N.Kadında bir kız öğrencinin yatak odasında geçiren Atok Tendol adındaki genç,otomobil hırsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • Ankara Üniversitesi Ve Yüksek Okullar Talebe Yurdu Mimari Proje Müsabakası 1 Ankarada inşa olunacak 2000 kişilik üniversite ve Yüksek okullar Yurdu projelerinin hazırlanması işi «Ankarada Yurt Sitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • ÜNİVERSİTE'YE TEST İLE TALEBE ALINACAK Üniversiteye bu yıl test usulü İmtihanla öğrenci alınmasına karar verilmiştir.Rektörlük dün bir açıklama yaparak şunları belirtmiştir:«Geçen yıla mahsus ve tecrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • KÜBALI "KANUN SAYGI TELKİN ETMELİDİR,DEDİ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuk Profesörü Hüseyin Nail Kübalı,«Adaletsiz kanunlarla mücadelenin tesirli olabilmesi hürriyetlerin varlığına bağlı» dır.demiştir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • TEĞMENLİK ÜÇ YILA İNİYOR t Baştarafı Birincide NİŞAN TASARISI Millî Müdafaa Encümeni dünkü toplantısında,nişan ve madalya kanun tasarısını da kabul etmiştir.19 maddeden ibaret bu tasarı 1.maddesi vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • CAZ KONSERİ Şehrimizde misafir bulunan Amerikan askerî bandosu,3 ayrı orkestra halinde,bugün İstanbullulara bir konser verecektir.Saat 16.30 da Açık Hava Tiyatrosunda verilecek olan konser programında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • DEVLERİN FİNAL YARIŞI HIZLANDI t Baştaraft Altıncıda Bursada yapılmakta olan Federasyon Kupası final maçlarının en dikkatli seyircileri haline gelmişlerdir.İdarecilerin bilhassa Ülküspor,Toprakspor ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • BAYAR,MENDERES İLE GÖRÜŞTÜ t Baştarajı Birincide bu günlerde tahakkuk edeceği kanaatinde olanlar,D.P.Meclis Grubunun bugün saat 15 de yapacağı toplantıda Başvekil Menderes'in yeni mesai arkadaşlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • SELÜLÖZİK BOYA VE VERNİKLER!PRAGOLAK:selülözik boya ve vernikleri;otomobil boyacılarının,buzdolabı,çamaşır makinası,şofben ve diğer madenî eşya imalâtçılarının aradığı en yüksek evsafta fevkalâde daya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • RAKİPSİZ SAN'ATKÂR ZEKİ MÜREN'in YENİCE ODANIN CAMLARI BEBEK HALİME GÜLE SOR BÜLBÜLE SOR GÖZLERİN SON ÜMİDİM DE BİTTİ 1052 GÜL İLE BÜLBÜL BU HAZAN YİNE ZÜHAL PLÂKEVİ Wl rarson İstanbul Çarşıkapı Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • BUGÜN Memleketimizde çevrilen filmlerin en iyisi olarak,herkesin ağzında dolaşan ve film festivalinde büyük ilgi toplayan MUHTEREM FİKRET SALİH NUR HAKAN TOZAN ÜÇ ARKADAŞ NOT:KIRMIZI BALON BEYAZ YELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden:Oto Dış Ve İç Lâstiği Alınacaktır.Motorlu vasıtalarımız ihtiyacı için 6x32 muadili 20x650 veya 700x20 eb'adında 70 adet dış ve 40 adet iç lâstiği kapalı zarfla tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 UCUZ verilecektir.Topkapı Esenler Köyiçi çarşıda satılık arsalar.Mür Saat 9-13 arası 22 23 26.SUYU,trifaze ceryanı,telefonu olan Topkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • ROBERT LAWRENCE AMERİKA'YA DÖNÜYOR t Baştarafı Birincide rını söyleyemem.İşlerin iyi gitmediği zamanlar oldu.Fakat bu devreleri çabuk geçiştirdik.Tiirkiyedcn ayrılırken arkamda bir çok dost bıraktığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.05.1959
  • MUVAKKATEN İHRAÇ EDİLECEK DEMİR İÇİN DÖVİZ VERİLECEK ANKARA,HUSUSÎ Ticaret Vekâleti,İktisadî Koordinasyon heyetinin karariyle ilgili olarak dün üç tebliğ yayınlamıştır.Bu tebliğlerde su esaslar yer al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.05.1959
  • Beykozlu Erdinç'in takımı şampiyon LMAN,Fransız,Belçika ve Liiksemburg takımlarının iştirakiyle Fransa'nın Charleville şehrinde tertiplenmiş olan Avrupa Futbol Turnuasuıda Beykozlu Erdinç'in de yer al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • F.BAHÇE,KIBRIS'A MÜSBETCEVAP VERDİ Fenerbahçe profesyonel takımının çarşamba günü Kıbrısta bir maç yapması muhtemeldir.İdare heyeti teklif «ahlbl Türk kulüpler birliğine dün telgrafla ancak çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • AVRUPA AMATÖR BOKS ŞAMPİYONASI LUCERNE,A.P.Lucerne'de yapılmakta olan Avrupa amatör boks şampiyonası maçlarında dün Türklyeden Kemal Yalçınkaya İspanyol Francisco Fragua Urrea'yı İkinci raundda puvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • Yahya Berkî vefat etti Fenerbahçe Kulübü kurucularından Yahya Berki dün vefat etmiştir.Kulübe uzun seneler hizmet eden merhumun cenazesi bugün bütün Fenerbahçelilerin iştirakiyle Osmanağa camiinde kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • Osman Yereşen şikâyet edilecek İZMİR,HUSUSÎ Altınordu idarecileri Bursa'da oynanan Feriköy Altınordu Federasyon Kupası maçını kötü idare eden hakem Osman Yeregen'i futbol federasyonuna şikâyet edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • Altay,Konya'da İ.Yurdu'nu yendi KONYA,HUSUSÎ Adana'dan İzmir'e dönerken şehrimize uğrayan Altay takımı Konya İdman Yurdu ile yautığı maçı 4-0 kazanmıştır.Hemen hemen denk bir şekilde geçen oyun sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • m?J,w y:f a v .^w%iiy I İDDİALI İDİ AMMA Adana'nın Demirspor lakımı Federasyon Kupasına büyük bir iddia ile katılmıştı.Fakat daha ilk günden beri de en şanssız takım hüviyetini kazandı.Demirsporlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • Federasyon Kupası puan cetveli Takımlar OGBM AYPKp Toprakspor 22-414 Kasımpaşa 312 2142 Feriköy 312—4342 Şekerhilâl 3—3—2233 Altınordu 3—212424 Ülküspor 2—111 2.13 Demirspor 2-22* 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • İspanya'ya B takımı gidecek Futbol Federasyonu ispanya futbol federasyonuna Akdeniz Kupasındaki maçı B takımımızla oynayabileceğimizi bildirmiştir.İspanya Federasyonu b\ı teklifimizi kabul ettiği takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • Olimpiyatlarda statüsü yeni bir şekil a Futbolde olduğu gibi güreş takımları elemelere tâbi tutulacak.Kazanan güreşçiler finale iştirak edecek OLİMPİYATLARA iştirak edecek güreş takımları eleme usulün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • Mukavelesi biten oyuncular serbest İSTİŞARE HEYETİNE VERİLECEK KARARLARDA MUKAVELENİN İKİ YILDAN FAZLA YAPILAMIYACAGI VE KLÜPLERİN İSTEDİĞİ KADAR OYUNCU ALAMIYACAĞI KAYDI VAR ANKARA,HUSUSÎ MERKEZ İsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • TESELLİYİ de KAYBETTİK İtalya ile oynadığımız son maçta çok kötü bir oyun çıkaran takımımız 73-55 mağlûp oldu [SAMİ ÖNEMLİ 1 If A f* AII DİDAIIUT özer,Nedret ve Ünal'ın İtalyan potası al-AAyAII IflDAU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • Bâzı Basketciler 3 cezalandırılacak Basketbol Federasyonu şampiyona sırasında oyun içinde ve dışında uygunsuz hareketleri görülen bâzı oyuncuları Bölge Ceza Heyetine sevkedecektir.Şimdiye kadar muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • I SAMİ ÖNEMLİ] Şampiyonanın sürpriz takımı Belçika finalde ilk karşılaşmasını Çekoslovakya'ya karşı oynadı ve mağlûp oldu.Şampiyona favorilerinden sayılan Çekler bu müsabakada rahat bir galibiyet elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.05.1959
  • GÜNÜN PROGRAMI 8.30 D.Almanya Avusturya 10.00 İsrail İran 11.30 İtalya İspanya 16.00 Belçika Fransa 17.30 Polonya Macaristan 19.00 Romanya Çekoslovakya 20.30 Rusya Bulgaristan I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor