Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • Irak hava anları Kapatıldı Bîr İtalyan uçağı indirildi.Gl.Kasım,Elçimiz ile görüştü BAĞDAT,RADYO BAĞDAT askerî hâkimi,bir emirname ile Irak'taki bütün hava alanlarının akşam «aat 17 den sabah saat 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • Dün 45 gazeteci muhakeme edildi Ankarada bir gazeteci tekzibten 12 güne mahkûm oldu.4 Gazeteci beraet etti DÜN dört şehrin Toplu Basın Mahkemelerinde 45 gazeteci yargılanmıştır.Bunlardan 27 si İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • inönü,Büyük Doğu hakkında dâva açtı İnönü «Büyük Doğu» hakkında dâva açmıştır.C.H.P.Genel Başkanının avukatları dün geç* vakit savcılığa müracaatta bulunmuşlardır.Dergide C.H.P.lideri hakkında neşredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • *L X,[ÖZDEMİR GÜRSOYj CU n Vr rIDnîl CD Muhalefet lideri İnönü'nün son gezisindeki müessif olaylardan teessür duyduklarını H.P.T t UİKUlLtK açıklayan 150 Üniversite öğrencisi,dün C.H.P.İstanbul 11 Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • C.H.P.tarafından Mecliste dağıtılan vesikalar toplatıldı ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel merkezi,Ege seyahatleri hakkında mebusların Meclisteki kutularına konan vesikaların meclis idare üyelerinin verdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • Yunan Başvekili Karamanlis ve Hariciye Vekili Averof'un bugün Ankara'v,ziyaret etmesi münasebetiyle şehir Türk ve Yunan bayraklar* ile donatılmıştır.Yukarda asılı bir Yunan bayrağı görülüyor.[Telefoto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • Ulş.Kd.Bnb.İbrahim ORGA OTOMOBİL ARIZACIUĞ* Tamir Bakım Ayarlar Amatör,Profesyonel şoförlerle tamir ve bakım işleriyle meşgul olanlara ve Sanat Okulu öğrencileri için faydalı bilgileri ihtiva eder.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • CHP.YE KARŞI SERT TEDBİRLER ALINIYOR Fevkalade toplantıda DP grubu tedbirler komisyonunun tasarısını kâfi bulmadı Tebliğde CHP'nin m ü 1 e s e 1 s i 1 suç işlediği bildirildi ANKARA,HUSUSÎ D.P.MECLİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • İKİ KONGREDE talebeler döğüştü T* M.T.F.kongresinde üzerinde çakı çıkan başkan karakola götürüldü.Tıp talebeleri de kavga ettiler Z Kİ talebe kongresinde kavga I çıkmıştır.T.M.T.F.ve Tıp Talebe Cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • Şişli'de 4,5 katlı apartman kaydığı için yıktırılırken göçtü.Eyüp'te de tahliye edilen bir ev yıkıldı Çl İŞLI'de inşâ hâlinde 4,5 katlı bir bina ile Eyüp'te ahşap bir ev çökmüş,iki kişi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • BİR FİLME SEYİRCİ TEZAHÜRAT YAPTI ANKARA,HUSUSÎ Şehrimiz sinemalarından birinde dün dikkate değer bir hâdise cereyan etmiştir.«Tehlikeli ask» filmini seyretmeğe giden Ankaralılar,filmde,bir hâdiseyi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • i/rJJam ŞU UŞAĞIN TAŞINA BAK GÖZLERİMİN YAŞINA BAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • NEŞİR YASAĞINA İTİRAZ ETTİK C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönünün İzmirden şehrimize gelişi dolayısiyle cereyan eden hâdiseler hakkında Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen «neşir yasağı» kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • BİR KAYMAKAM GAZETE TOPLATTI AKŞEHtR,HUSUSÎ Sultandağ kazası Kaymakamı,C.H.P.Genci Başkanı ismet İnönü'nün Uşak seyahatine dair haberleri havi bulunan gazetelerin halka satılmasını men etmiştir.Daha ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • İnönü Ankara'ya Gills C.H.P.Lideri İzmit'ten geçerken istasyonda hâdiseler oldu Aynı trenle giden D.P.Afyon mebusu,İnönü'ye yapılan tecavüzleri tasvip etmiyorum,dedi P Lideri ismet İnönü dün akşam tre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1959
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY1 C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbası dünkü basın toplantısında Bölükbası "Adam iaşlamak köhne melotdur» dedi C.K.M.P.Lideri,partisinin müstakil çalışacağını söylerken,Faiz Turhan,«Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • SİYASET DÜNYASINDA CX4MA Karamanlis'in ziyareti BUNDAN 29 sene evvel.Yunanistamn o zamanki Başvekili Venlzelos,Hariciye Vekilinin refakatinde,Türkiyeye resmî bir ziyaret yapmıştı.Maksat,Türk-Yunan har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • 30 EYLÜL ÇEKİLİŞİNDE BİR KİŞİYE 30.000 LİRA OLMAK ÜZERE 180 TALİHLİYE 50.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ HER ŞUBE VE AJANSA MUTLAK İSABET SON PARA YATIRIM TARİHİ 30.TEMMUZ.1959 DENIRBANK StZİN BANKANIZD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Tkvaq PERSONEL ŞEFLİĞİNDEN Gece çalıştırılmak üzere TELEFON SANTRAL MEMURU'na ihtiyaç vardır.Taliplerin,tercümei hallerini bildirir dilekçe ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte 15 Mayıs 1959 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Arı Bisküvi Fabrikasından:Balkanların ve Türkiyenin en modern tesislerinde en aıhhî tekilde İmâl edilmekte olan cARI» bisküvilerine,resmt bayiinln bulunmadığı Anadolu vilâyetlerinde bayiler aranmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • DİKKAT DİKKAT Zımpara tası her türlü ebad'dan ve cinsinden alırken muhakkak olarak D E B A S markalı mallarını isteyiniz.Çünkü Avrupa ayarında yapılmış ayni zamanda garantilidir.D E B A S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • DİKKAT DİKKAT Ankara,Yenimahalle Ivedik caddesi üzerinde kurulacak olan KIZILIRMAK MAHALLESİ'nin 7217 adet arsasından 1717 adedi reklâm ve topraklarımızı kıymetlendirmek üzere verilecektir.300 M2.lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • OĞLAK BURCU fc W w [22 Aralık 20 Ocak] Bir tereddüdün zararını göreceksiniz.Daha aür'atle karar vermeye ve tatbik etmeye çalısınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir alış verişte kârlı çıkacaksınız.Evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şcrkılar 8.30 Tenor Luigi İnfantino ve Mario Lanza 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Kapanı;17.27 Açılış ve program 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • BULMACA SOLDAN SAGA;1 Düzelme iyileşme;Parasız olarak.2 Bir av kuşu;Misafir.3 Bunu demeden leblebiyi anlayan neticeyi iyi kestirir;ümitsizlik,Geniş değil.4 Fakülteler birliği.5 Bunun da duvarını astıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • ÇİT Çamaşır suyunun terkibi garantilidir Hasırcılar No.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Tanınmış Kadın Kuaförü DIMİTRO VERGİCİ Yeni salonunun bugünden itibaren faaliyete başladığını sayın müşterilerine müjdeler.Adres:Beyoğlu İstiklâl Caddesi No.127 Tanca'nın yanında)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • BAYRAMOGLU SAHİL MAHALLESİ Arsaları görmek istiyenler için otobüs seferleri başlamıştır.Kadıköyden Hareket Mahalleden Hareket 8.9.30 12.14.17.18.30 İ B A Limited Şirketi Beyoğlu İstiklâl Caddesi Hidiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • İngiltere'den asfalt mütehassısı getirilecek Şehir yollarının asfaltlanması işinde fikirlerinden istifade edilmek üzere Belediye bir mütehassıs davet etmiştir.Avrupadaki yollar kadar dayanıklı şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Geçen ay 567 esnaf cezalandırıldı Belediye Zabıtası Merkez ekipleri geçen ay İçinde 237 esnafa peşin para cezası vermiş,ayrıca 330 esnaf hakkında da ceza zaptı tutmuştur.Zabıta memurları yine bir ay İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • I.E.T.T.vasıtalarında geçen ay 81 çanta unutuldu Geçen ay içinde İ.E.T.T.vasıtalarında en fazla unutulan eşya çantadır.Yolcuların otobüs,tramvay ve tünelde unuttukları çanta sayısı 81 dir.Unutulan diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Gıda maddelerinin fiatı 4 yılda yüzde 116 arttı REKOR SEVİYEYE ULAŞAN KURU FASULYE FİATI 75 KURUŞTAN 240 KURUŞA YÜKSELDİ 1955 senesine nlsbetle gıda maddeleri flatlannda yüzde 116 nlsbetinde bir artıg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Okullarda dersler 27 Mayısta kesiliyor İLKOKULLARDA İSE DERSLERE 30 MAYIS'TA SON VERİLECEK.LİSE VE ORTAOKUL YAZILI İMTİHAN SUALLERİNİ OKULLAR HAZIRLAYACAK Lise ve orta okullarla İmam Hatip okullarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • MAĞAZA ARANIYOR istiklâl caddesi üzerinde devren boş büyük bir mağaza aranıyor.Müracaat:22 34 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • DAM M AUK A Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Bölümüne mensup 9 Profesör ve 82 öğrenciden müteşekkil 91 kişilik bir kafile 10 Mayısta şehrimize gelecektir.Kafile şehrimizde kalacağı müddet zarfında Eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • 1 BİR AMERİKALI İ OTOMOBİLLE ÇOCUK EZDİ a Amerikalı Assubay Ralpf Arg nold'un kullandığı «57-304277 İllinoiso plâka sayılı otomobil,E Ayazağa Süvari okulu önünde 5 yasında Hasan Demirci adındaki çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Bostanlar sebze ve meyva ihtiyacını karşılamıyor Şehre gelen sebze ve meyvanın halkın ihtiyacını karşılama nisbeti iki yılda %60'dan%40'a düştü Bostan ve meyva bahçeleri sahasının son yıllarda daralma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Hava Yolları,Hostes sıkıntısı çekiyor TJI.Yolları İdaresi yeniden hostes sıkıntısı çekmeye başlamıştır.Verilen bilgiye göre «İdareye çalışmak üzere giren hosteslerin yarıdan çoğu yolda tanıştıkları iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Kara Salih Çavuş,bir dergi aleyhine dâva açtı Millî Mücadele yıllarında vatan İçin çarpışmış Kara Salih Çavuş,bir cinayete kurban giden kızı hakkında ileri sürülen iddialardan son derece üzüldüğünü be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Japonya'ya 2 kuruştan tuz ihraç ediyoruz İnhisarlar İdaresi memleket dahilinde kilosu 50 kuruştan satılan tuzu,döviz sağlamak maksadiyle 1 kuruş 80 santimden Japonyaya ihraç etmiştir.İhraç miktarı 7 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Yılda nüfus başına 16 kilo et düşüyor İstatistiklere göre,memleketimizde nüfus başına yılda 16 kilogram et düşmektedir.Et ve Balık Kurumu,artan et ihtiyacını karşılamak gayesiyle mevcut kombinalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • MEVLİD Sevgili aile büyüğümüz SADIK YÜCEER'in aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının yedinci yıldönümüne tesadüf eden 9 Mayıs 1959 cumartesi günü ikindi namazından sonra Şişli camiinde memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • TEŞEKKÜR Değerli aile büyüğümüz Mehmet İsmail Göksu nun ölümü dolayısiyle başta Yapı ve Kredi Bankası cân olmak üzere,cenazesin* iştirak etmek,ziyarette bulunmak,çelenk göndermek,telefon,telgraf ve me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • GÂVURUN KIZI YILIN EN GÜZEL ROMANI Evdokslya'nın gül yüzün* gözyaşı bil» yakışır.O.bir ask kadını olarak doğmuştur.Üstad Orhan KEMAL'in nefîa romanı BUGÜN ÇIKTI 250 Kuruştur.Müvezzlinizden isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU A L K A Z A R:Tel:44 25 62)1 Sevimli Kahramanlar Gary Cooper-Türkçe.2 Mişonaçl Zehir Hafiye Belinda Lee Denny Hill Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Meş'um Saat Carole Ohmart İng.2.hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • AKSARAY Şubemiz 11 MAYIS PAZARTESİ sabahından itibaren YENİ İŞ YERİNDE HİZMETE GİRİYOR.8 HAZİRAN AKŞAMINA KADAR YALNIZ BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇANLARA MAHSUS BAHÇELİ BİR EV I DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Şehrin ağaçlandırılması için tedbîr alınacak Dün sabah Vilâyette.Ziraat,Orman ve Belediye Bahçeler MUdUrleri 2 saat süren bir toplantı yaparak şehrin ağaçlandırılması meselesini görüşmüşlerdir.Bu mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1959
  • Polisin aradığı hırsızı m a I s a h i b i yakaladı İki aydanberi polis tarafından aranan bir hırsız mal sahibi tarafından yakalanmıştır.Bakırköy,Osmaniye köyünde oturan İzzet Akgül'ün iki ay önce iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • KUÇUK,HARİCİYE KILI İLE GÖRÜŞTÜ Görüşme hakkında açıklama yapılmadı.Makarios halkın polise yardım etmesi gerektiğini,söyledi ANKARA,HUSUSÎ Hâlen Ankarada bulunan Kıbrıs Türklerinin lideri Dr.Fazıl Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Türk Ebeler Derneği kongresinde Sekine Arcan idare heyeti raporunu okuyor.Ebeler Derneğinin KONGRESİ YAPILDI Dernek Başkanı Sekine Arcan,öğrencilerin dernek Jısı bırakılmalarının usulsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • [A.P.ŞAH LONDRA'da İran şahı tnglltereye gitmeden önce İsviçreye de uğramış burada kızı prenses Şehnaz ile evlenmiş olan eski İran başvekillerinden Zahidi'nin oğlu ile konuşmuştur.Resimde kayınpeder v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • Şehir Tiyatroları,yaz tatiline başlıyor Belediye Şehir Tiyatroları yaz tatline girecektir.Dram kısmı ve İstanbul »ölümü pazar gecesi,Yeni tiyatro ise lazartesl gecesinden sonra tatil edileektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • TİM HOVEY BUGÜN JOCK MAHONEY Renkli)JULİE ADAMS Renkli)SAHTE YILDIZ Slim Carter)Aşk tılsımı gibi beğeneceğiniz film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • İSTANBUL OPERETİ ELHAMRA'DA Yarın akşam 9.da sezonun n şon temsili yalnız 10 gün AMCAM DUYMASIN Yazan:Refik Kordağ Operet 3 Perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • 42)mm.çapında olan luplerimiz çıktı Toptan satış yeri:Optik mağazası Hamidiye caddesi No.43 Yusuf Sami Ünlü Çerçi/Sirkeci istanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • Yedek parçadan anlar tezgâhtar,otomobil tamircisi ve kâtip alınacaktır.Lisan bilenler tercih edilir.Müracaat P.K.Şişli 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • T.C.Merkez Bankası İstanbul Şubesinden aldığım 17/12/1958 tarih ve 15683 sayılı ve keza 17/12/1958 tarih ve 15687 sayılı ithal vesikalarımızın 2 ve 3 numaralı nüshalarını zayi ettim.Yenilerini alacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • EMAYE BOBİN TELİ ile alâkalılara müjde 0.55.1.00 mm.17.60 TL.1.05.2.00 mm.16.50 TL.Bakır Sanayi malı toptan en iyi en ucuz Mahdut istihsalle siparişler karşılanmağa çalışılmaktadır.Bugünkü fiyatlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • MUBAYAA MEMURU ALINACAK Fabrika malzemeleri alımında bilgili olacak.MUTLU A.Ş.Radyo Evi karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • Elizabeth Taylor Salı günü evleniyor HOLLYWOOD,A.P.Şarkıcı Eddie Fisher sinema yıldızı Elizabeth Taylor'la önümüzdeki Salı günü Nevadanın Las Vegas gehrinde nikâhlanacaklarını ve kendilerine Michael T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • HIDRELLEZ YAĞIŞLI GEÇTİ İstanbullular yağışlı ve kapalı hava yüzünden dün Hıdırellezi evlerinde kapanarak karşılamışlardır.Aralıklı olarak yağan yağmur geç vakitlere kadar devam etmiş ve sühunet 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • İRAN,RUS NOTASINA RED CEVABI VERDİ TAHRAN,A.P.Topraklarını mütecaviz emeller için kullandığı iddiasiyle verilen Rus notasını İran reddetmiştir.İran Hükümeti verdiği cevapta Amerika ile münasebetlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • KROM İHRAÇ PRİMİ 620 KURUŞ OLDU s İZMİR,HUSUSÎ Krom ihraç primleri 620 kuruşa çıkarılmıştır.Bu bakımdan ihracatta mühim nisbette artış beklenmektedir.Mevcut krom stoku 400 bin tondur.Bunların ihracı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • Tahran halkı,hava tatbikat mı seyretmek için damlara çıktı TAHRAN,AJ».Bağdat Paktı üye devletlerinin hava manevralarını seyredebilmek için Tahran halta dün evlerinin damlarına çıkmışlardır.«Tiger» Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • «LİFE» UCUZLUYOR «Life» mecmuasının fiatı 1 hazirandan itlabren 25 sentten 19 sente indirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • IAJM nnCIfÇ PUADI EC tagUtere kraliçesi Elizabeth'in oğlu Wales dükü Pil EIIO VİlAnLEid prens Charles Windsor parkindakl polo oyunlarına garip bir kıyafetle gitmiştir.Resim küçük prensi göstermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • ANKARA Çubuk kazasına bağlı Cemlli köyünde Satılmış Ahmet ve Hasan bir kızı kaçırmak isterlerken,kendilerine mani olmak isteyen Bekir adındaki genç öldürülmüştür.Bekir'i Satılmış'ın vurduğu tesbit edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • ıgiUS&&KH^mlmmmğnKB NHHI AKJAMÖAN EMÛİĞ.İM SÜTÜ MlNOERDE »E:TİRE ce- âÎM PONTUS-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • Bayilerden ve Milliyet Matbaasından temin edebilirsiniz.«MİLLİYET YAYINLARI» servisimize müracaat edenlere ödemeli gönderilir.Fiatı 5 Liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • Fotoğrafçılara İthalâtçı sıfatiyle Alman Mimoza 24X30 fotoğraf kâğıdı satılmaktadır.DAR FİLM Galatasaray,Yeniçarşı 40 Tel:44 12 57 44 32 51 44 84 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • "Almanya henüz sermaye ihraç edemez,ERLENGEN Üniversitesi İktisat Profesörü Dr.Stucken,«8u konuda iyimser olanlar aldanıyorlar» diyor Şehrimizde bulunan Erlengen Üniversitesi İktisat ve Maliye profesö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • BİR GENÇ 80 LIK DEDESİNİ OLDURDU Cinayete miras dâvası sebeb oldu Uç veli de öğretmeni yaraladı KONYA,HUSUSÎ Doğanhisar Kazasında 18 yaşında bir genç 80 yaşındaki büyük babasını bıçaklıyarak öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • YUNANİSTAN'A HARB GEMİLERİ VERİLİYOR I ATINA,A.P.Amerika Genel Kurmayı Deniz Harekât Dairesi Başkanı Amiral Arleigh Burke,dün Atlnada yapılan bir basın toplantısında Yunanistana yakında dört torpido i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • ¦111.1111 111111 1111111 11 11111111111 11111 11 1111111111 111 111 1111111 11 11111 11 11 1111 J I 111 111 111 I i 111 ı 'V BİR YAPRAK Cennet gölü Çl U SON günlerde İstanbul'a gelen Konya Müzeler Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • IRÜÇHAN UNVERJ Galata köprüsünün eskiyen dubaları değiştirilmektedir.Resimde eski dubanın yerine konulacak olan bir duba görülmektedir.Bu yüzden vapurlar köprünün tek gözünden girip çıkmaktadır.Tâmira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • Ruslar,Berlin'de hâdise çıkarmıyacak Kruşçev,müzakerelerde anlaşmaya varılmazsa D.Almanya ile anlaşma imzalayacağını da tekrarladı FRANKFURT,A.P.Sovyet Başvekili Nikita Kruşçev Yüksek Kademede beynelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • MECLİSTE NİSAP TEMİN EDİLEMEDİ ANKARA,HUSUSİ Büyük Millet Meclisi dün müzakere nisabı temin edemediğinden toplanamamıştır.Yoklamayı müteakip reis Goloğlu,«Dahili nizamnamenin 81 İnci maddesi gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.05.1959
  • DENİZLİ'DE DOLU ZARAR YAPTI DENİZLİ,HUSUSÎ Sarayköy kazasına leblebi büyüklüğünde şiddetli dolu yağmış,kaza merkezinde ve dolaylarında daha tomurcuz halinde bulunan meyvalar v« üzüm bağları büyük zara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • S6N OHA P£K-AL&\g.MA 6VÜUİK KAPWl ÇA\J \Mt I k BöVue SAUAİCUAŞJR12 7 Bi2« CiC'tCAN,SENvNuE 6İRŞEV v KONUŞMAK İSTİYORUM MEK iSTEWWORSAN AÇIK SÖYt-E,SANA HiÇ/HİÇjDARJU-VV/^lYACA&lM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • s BOirr MER.HAUDE J BE BtR TAKTIK HA ZIRUAAAIŞTIR MUAAAKASINl SON J2ADAN OOT4*A BEl_Kİ DE.*3Sb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • Nilliqel Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • RUMİ Perşembe HİCRİ 1375 7 1378 Nisan MAYIS Şevval 24 195» 29 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 4.50 9.40 öğl* 12.10 5.00 İkindi 16.14 8.54 Akkanı 19.11 12.00 Yatsı 2057 1.46 İmsak 2.50 7.40 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • Boğazlar ve Marmara Deniz Kolordu Kumandanlığından Yeniden tesis edilmiş telefon santralında eski mevcut 44 30 00 ve 44 98 92 numaralar 15 MAYIS 1959 tarihinden itibaren 44 74 18 çift hat numara ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • CITROEN BİNEK OTOMOBİL SAHİPLERİNE Birinci Kotadan şirketimizce ithal edilmekte olan yedek parçalar yakında gümrükten çekilecekUr.Ihtiyaçlarm tesbit edilmesi ve bir sıra nizamı tesis olunması bakımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR İstanbulda modern bir fabrikada çalışmak üzere aşağıda bildirilen personel alınacaktır.1 Sanat Okulu mezunu/1 inci sınıf tesviyeci makinist.2 Tecrübeli ve ehliyetli kazan işletm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • Murat Davman'ın veni macerası SESSİZ HARP 115 Beni iskemleme yerleştiren onbaşı hafifçe başıma vurarak,elini yumruk yaptı ve gülerek başparmağını havaya kaldırdı.Tayyareci lisanında bu «Herşey tamam»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • GAZİNO PERSONELİ ARANIYOR TÜRKİYE TURİZM BANKASI Florya Turistik Tesisleri İçin MOTEL,GAZİNO,MUTFAK,BÜFE Personeli alınacaktır.8/5/1959 cuma günü Florya Tesisleri İşletme Müdürlüğüne müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • 4 Turbo Prop Rolls Royce motorlu en modern uçaklarla Avrupaya seyahat Her gün Almanyayo uçuş,ve haftada 5 uçuş Viyanaya Birinci ve Turist sınıfları seyahat acenteniz emrinize amadedir.LUFTHANSA ALMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • BİR KADININ ROMANI IRWIN SHAW 108 Ve hattâ tokat ve yumruklar inip çıkan,başlanmış bir cümleyi bitirmek istercesine birbirini takibederken bile,gözlerini gözlerinden ayırmıyor,affeden,anlayan bakışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • AMERİKANVARÎ SOYGUNCULUK!NEW-YORK,A.A Bir kuyumcu polise müracaat ederek haydutlar tarafın dan kaçırıldığını ve İçinde 250.000 dolar değerinde elma ve kolye bulunan çantasının çalındığını bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.05.1959
  • TÜRKER ACAROĞLU Bu yılın ilk üç ayında Türkiyede basılıp ka-EE EE nunen derlenen eserlerin istatistiği.Maarif Vekâleti EE ŞE Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünce çı-EE karılmıştır.Buna göre,üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • DULLES'IN SIHHÎ DURUMU KÖTÜ Amerikanın tanınmış kanser cerrahı Alber Tıp Fakültesi Prof.Helmuth Nathan «Kanserin enfarktüsten sonra dünyada en fazla öldürücü hastalık olduğunu» söylemiştir.Bir dünya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • "KIRŞEHİR,DE KAÇAK EŞYA BULUNDU «Kırşehir» şilebinde dün yapılan arama sonunda 15.000 adet kaçak mermi İle bir çuval dolusu naylon eşya elegeçirllmiştir.Çuval içindeki mallar arasında naylon kadın çam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • BİR BANKA DAHA SOYULDU ONTARİO,CALIFORNIA)A.P tkl silahlı haydut bir Banka Müdürü de karısını evlerinden Bankaya getirmiş,kapıyı ve kasayı açtırarak 60 Da 70 bin dolar parasını gasbetmislerflir.Soygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • ARTİST DEBRA PAGET yorgunluktan bayıldı LAS VEGAS NEVADA)A.P.Aktris Debra Paget Flamingo otelinin Cect kulübünde yorucu bir dans numarasından sonra fenalasmıs ve baygın bir hâlde hastahaneye kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • D.D.Y.MEMURLARI MAAŞ ALAMADI ANKARA,HUSUSÎ Devlet Demir Yolları İdaresi bu ayın maaşını memurlarına verememiştir.Memurlar durumu muhtelif yerlere şikâyet etmişlerdir.İdareciler,maaşların Maliye Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • Piyanist Yüksel Koptagel Paris'te bir resital verdi PARİS,A.A.Genç Türk piyanisti Yüksel Koptagel İspanyada yaDtığı son muvaffakiyetli turneden Paris* dönmüş ve dün gece Pariste İspanyol kütüphanesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • İZMİR'DE «YILIN KAYNANASI» SEÇİLECEK İZMİR,HUSUSÎ Bu sene şehrimizde «Yılın kaynanası» seçilecektir.Seçim,anneler günü münasebetiyle her yıl yapılan törenlere ilâve edilmiştir.Yarışmaya girecek kaynan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ/zamanlardaki sancılara karşı FAAL o-82 I s fk FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lum* bago,romatizma ve bayanlann •muayyen zamanlardaki ağrılarını ıteskin etmek için çok faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • İnönü Ankara'ya gitti t Baştarafı Birincide gazetecileri içeri alan Polis,bekleme salonunun kapılarını kapatarak yolcuları dışarda bırakmıştır.Bu defa Gülek,dışarı çıkmış,fakat onunla beraber içeri gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • Karamanlis ve Averof bugün Ankara'ya geliyor t Baştaraft Birincide Patrik Athenagoras'ın başkanlığındaki bu toplantıda papazlar ve patrik kırmızı beyaz elbise giyecektir.Başvekil Karamanlis ve Hariciy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • İNÖNÜ,BÜYÜK DOĞU HAKKINDA DÂVA AÇTI t Baştarafı Birincide Avukat îlhaml Sançar:«Savcı bize Büyük Doğu hakkında müracaatımızdan daha önce takibata geçildiğini söyledi» demiştir.C.H.P.Istanbul 11 Sekret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • Dün 45 gazeteci muhakeme edildi t Baştarajı Birincide sı bazı hususların tetkiki için talik edilmiştir.Dinî tezyif ettiği iddiası ile hakkında dâva açılan «Dinde Reforma kitabı yazarı Osman Nuri Çerma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • ŞÂH'IN ZİYARETİ LONDRA'DA TRAFİĞİ TIKADI LONDRA.A.P.İran Şahının saltanat arabasiyle Londranın merkezinde gezintiye çıkması şehrin tarihçesindeki en büyük trafik tıkanıklıklarından birini husule getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • CHP.YE KARŞI SERT TEDBİRLER ALINIYOR Baştarafı Birincide diye adlandırdığı kanun dışı zorlamalar,memleket huzur,asayiş ve emniyetinin ihlâli mahiyetinde olan müteselsil suçlar manzumesi hakkında hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • İKİ KONGREDE TALEBELER DÖĞÜSTÜ t Baştarafı Birincide çakı zorla alınmıştır.Polisler tarafından kurtarılan ve fenalık geçiren Yalçın Küçük'ü Belediye Doktoru muayene ederek hastahaneye kaldırılması lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • IRAK HAVA ALANLARI KAPATILDI t Baştarafı Birincide İraklı bir kurt olan Barmanî 4 ay evvel bu teşkilâtın basına getirilmiş ve birliklerini Musul ihtilâlinden sonra seferber etmiştir.Albay,teşkilât men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • gx":*s:1 HI Aynf wpara He yüksek veya düşük kaliteli bir mamul satın alırsınız* Aldanmamaya gayret ediniz.Senelerdenberl o kadar çok takdir ettiğiniz VlTA'nın kalitesi Unilever'in bütün dünyadaki labo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • BİR FİLME SEYİRCİ TEZAHÜRAT YAPTI t Baştaraft Birincide seklinde cevap vermesi üzerine hep birden:c—Bize gel,bize!Diye bağırmışlar ve alkışlamışlardır.Seyirciler,münakaşadan gazetecinin galip çıkması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • BÖLÜKBAŞI "ADAM TAŞLAMAK KÖHNE METOTDUR,DEDİ t Baştarafı Birincide Yakında Karadenizde Samsundan başlayarak Hopaya kadar uzayan bir siyasi geziye çıkacağım.Uşağa da ilk fırsatta uğramak emelindeyim.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE sat.kaüar,65-75-90-105.000 lira,tam konforlu,tediyatta kolaylık.Tel:47 18 52a ŞİŞLİ meydanında,konforlu katlar.44 44 06.ERENKÖYÜNDE ucuz apt.katları.44 44 06.BÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1959
  • Futbol Takımı Lübnan'a Gidiyor Federasyon Başkanı Gökay,Ekimde Beyrut'ta yapılacak Akdeniz Oyunlarına amatör millî takımımızın katılacağını açıkladı FUTBOL Federasyonu Başkanı Faik Gökay,1959 Ekiminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • BASKETBOL ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI XI İnci Avrupa basketbol şampiyonası için spor sarayı tamir edilmeğe baglanmıgtır.Havalar yağışlı olduğu takdirde maçlar burada oynanacak ve Mithatpaşa stadı için ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • KISA HABERLER POLONYA demıryoliar spor teşkilâtının davetlisi olarak Türk demiryollar güreş ekibi 11 Mayıs Pazartesi günü trenle İstanbuldan Polonyaya hareket^decektir.Takım:İbrahim Karakuş,Satılmış T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • IZMIR'LI ALTI AS'A İSTANBUL TALİP Altay'lı Doğan'ı Beşiktaş,Ayhan'ı Galatasaray,Erol'u Karagümrük,Ertan'ı Adalet,Kâzım'ı İstanbulspor,Karşıyaka'lı Yılmaz'ı Fenerbahçe klüpleri transfer etmek için tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • Balkan Güreş Komitesi 19 Mayısta toplanıyor Balkan şampiyonasının yaklaşması sebebiyle Balkan Güreş Komitesi 19 Mayısta Belgratta toplantıya çağrılmıştır.Balkan Komitesi Haziranda şehrimizde yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • Küçük Halil K.Gümrük'ü bıraktı ANTRENÖR Küçük HaL.dün K.Gümrük kulübünde ki vazifesinden ayrılmıştır.Halil Özyazıcı,ayrılış sebebinin,Umumî Kaptan Niyazi Civelek ile arasındaki fikir HuMâfı olduğunu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • G.SARAY TRANSFER BÜTÇESİNE 150 BİN LİRA İLÂVE ETTİ Galataasray kulübü idare heyeti,yıldönümünde bir lokal tesis etmek üzere bütçesinden ayırdığı 150 bin lirayı bu yıl transfer islerinde kullanmak kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • GENÇ TAKIM Komitesi kuruldu Genç millî Jakım çalışmaları Kemal Halim,Turgan Ece ve Nuri Bosuttan müteşekkil bir komiteye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • Mahallî Liglere devam edilmiyor Millî Lig maçları bu sene erken başlayacak.Federasyon Kupası ve mahalli ligleri milli lig dışında kalan takımlar oynayacak ANKARA,İzmir ve İstanbul' da profesyonel I.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • mmm [SAMİ ÖNEMLİ] AY nFRT nİill İVflD FutboI federasyonu başkam Faik Gii-UUBVMI UCni UinLIf UK kay dün tonirden gelini?ve bölgede kulüp temsilcileri İle görüşmüştür.Resimde F.Gökay toplantıda görülüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • ispanya B Tabımı Millî maça hazır federasyon Umumî Kâtibi Ramirez,B takımının takviye edileceğini söyledi SÜLEYMAN Ş A L O M MADRİT'TEN BİLDİRİYOR J SPANYOL Futbol Federas-I yonu Umumî Kâtibi Sinyor R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • [SAMİ ÖNEMLİ J MM I ER BÖLGEDE Pazar *unu Hollanda ile karşılaşacak olan millî futbol takımımızın elemanları dün kampa girmişlerdir.Futbolcuları-DUkUkUL mız bölge binasında toplandıktan sonra toplu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1959
  • KIRKPINAR GÜREŞLERİ 5 KİŞİLİK JÜRİ İLE İDARE EDİLECEK ANANEVİ Kırkpınar Güreşleri bu yıl 5-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.Güreş Federasyonunun Edirne Valisi,Belediye Reisi ve Kırkpınar tertip hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor