Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • ivMt.I' r t t [RÜÇHAN ÜNVER] İmar komisyonu dün sabah yaptığı toplantıda bu yıl içinde açılacak ana' yollar üzerinde durmuştur.Açılmasına kafi lüzum görülen ana caddelerden biri Taksim Azapkapı,diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • HARİCİYE MEMURLARI HAKKINDA MECLİSE BİR TEKLİF YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekâleti memurlarının kadrolariyle ilgili olarak D.P.İçel Mebusu Yakup Karabulut tarafından Meclise verilmiş olan kanun te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • DAHİLİYE VEKİLİ Londra kazazedelerini ZİYARET ETTİ LONDRA,A.A.PAZAR günü İstanbuldan Amerikaya hareket eden Dahiliye Vekili Doktor Namık Gedik,Londra'ya uğramış ve geçen Şubat ayında vukua gelen Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • ORMAN FAKÜLTESİ talebesi boykot yaptı Tatbikat Okulu mezunlarına tanınan hakkın Fakültelilere tanınmaması boykota sebep oldu EKREM ALTINKAYNAK BÜYÜKDERE Orman Fakültesi öğrencileri,Bolu'daki Orman Tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • YARDIM EDENLERE HEDİYE VERİLDİ kua gelen elîm uçak kazası esnasında,kurtulanlara ve bu arada Başvekil Adnan Menderes'e yardım eden İngiliz çiftçilerine memleketimizden gümüşten yapılmış el içi sigara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • Ortadoğu durumu dünya sulhunu tehdit ediyor NEW-YORK,A.P.Sovyet Rusya'nın tahriki ile Orta-Doğu'da vukua gelen son karışıklıkların dünyayı büyük bir buhrana doğru sürüklediği belirtilmektedir.Bunun Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • 108 mebusun teşriî masuniyetinin ref'i istendi En çok suç isnad olunan mebusların başında Gülek geliyor ANKARA,HUSUSÎ 108 mebusun tesrii masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâlet tezkereleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • MUSUL ÂSİLERİNİN DURUŞMASİ BAŞLIYOR DIŞ HABERLER SERVİSİ Musul'da akim kalan isyanın elebaşıları bu sabahtan itibaren mahkeme huzuruna çıkacaklardır.Bağdat radyosu,Musul ihtilâlinin lideri Albay Şavva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • İthalâtçı kâr haddi azamî yüzde 50 olacak ANKARA,HUSUSÎ İthalâtçı kâr haddinin mâkul bir seviyeye indirilmesi yolundaki çalışmalar son safhasına intikal etmek üzeredir.Resmî makamlar kâr haddinin ne n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • [ADNAN ATARI ZİRAİ KOORDİNASYON Ziraat Vekâleti Koordinasyon toplantısı dün Ziraat Vekili Nedim Ökmen'in yukarda)konuşmasıyla açılmıştır.Vekil,konuşmasında ziraî kalkınma mevzuunda Vekâletler arası iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • YENİ SINIFLARA KAYITLAR BAŞLADI Yepyeni,konusturucu sistemi ile,957-958 ders yılı,1200 talebe-»ine İngilizce öğreterek Türkiye'nin en büyük lisan öğretme okulu haline getiren YENİ METODLA Bilmeyen,ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • haîler tevkife itiraz ediyorlar Cezaevinde günlerini dua ile geçiren sanıkların altışar ay hapis cezasiyle tecziyesi istendi T ANKARA,HUSUSÎ EVKİF edilen Bahâî'ler aleyhinde savcılık,tekke,zaviyeler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • İnönü Berlin'e Gidiyor C.H.P.Genel Sekreteri din münakaşalarının vatandaşlar arasına nifak sokabileceğini söyledi C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,Avrupa Konseyinden dönen Genel Sekreter Kasım Gülek'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • *i 4 l'f:EOKA'CILARIN RESMİ GEÇİDİ [A.P.Kıbrıs'taki ingiliz idaresi tarafından affedilen KOKA tedhiş teşkilâtının üniformalı mensupları geçen Cuma günü Lefkoşa'nın Ledra caddesinde bir rcsmigeçît yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • Bir gazeteci savcıyı MAHKEMEYE YERDİ Neşrettirilen cevapta,hakarete uğradığını bildiren gazeteci,savcıdan 25 bin lira mânevi tazminat istiyor KARS,HUSUSÎ BtR gazeteci,hakkındaki cevabı neşrettiren Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • Prof.Sarıca Milli Korunma Kanununun ilgasına muhalif Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Profesörü Ragıp Sarıca,dünkü dersinde ¦Milli Korunma Kanununun kaldırılmaması gerektiği» fikrini savunmuştur.Prof.Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • C.H.P.İRTİCAÎ neşriyatla ilgili sözlü soru verdi ANKARA,HUSUSÎ İrticaî neşriyatla ilgili olarak bazı İstanbul gazetelerine gönderilen tekzip mektubunun neşrine müsaade edilmiş olması meselesi dün Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • 2 yeni vekâlet ihdas ediliyor Hazine ve Spor Vekaletleriyle münhal Vekâletlere bugünlerde tâyinler yapılacak ANKARA,HUSUSÎ DEVLET hizmetlerinin daha rasyonel şekilde yürütülmesini temin gayesiyle iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1959
  • Bütçe tatilinden sonra ilk toplantıda MECLİSTE KAVGA ÇIKTI Hâdiselere Zorlunun Amerika ile imzalanacak anlaşma için yaptığı konuşma sebeb oldu C.H.P.Mebusları Salonu terketmeye hazırlanırken,Reis cels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Hakil* 4shİkî s bayer)markalı olanıdır V Ağrılara karşı Şeffaf selofan içinde bulunan tabletlerdeki Ashiren ismine-ve bayer)markasına dikkat!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Sanayi Bankası Anonim Şirketi idare Meclisi Reisliğinden SAYIN HİSSEDARLARIMIZA İkinci İlân Taahhüt etmiş olduğunuz sermayenin 25 i nisbetinde apel tahsiline,İdare Meclisimizce karar verilmiş ve keyfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • TIBBÎ BAHİSLER HIDE ÜLSERİ Geçea yazımızda midenin imal ettiği özsuda klorıdrut asid,uıukus ve pepsin adındaki bir salgı'nın bulunduğunu söylemiştik.Bazan pep a.n-kloridrik asid karışımı mide cidarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Yenişehir cinayetinin duruşması başladı Geçen senenin onuncu ayında Yenisehirde Küçükziba sokağında Âdil Erdalı bıçakla öldürmekten sanıh Asım Çelik İle Fikret Bilirgenin duruşmalarına dün Üçüncü Ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • ^Raİ^üh&ü pajluufy OĞLAK BURCU ti ff [22 Aralık 20 Ocak] Sabahleyin küçük bir mesele yüzünden neşeniz kaçacak.Fazla ehemmiyet vermeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bir derdiniz hal yolunda.Arkanızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir memurun kendine emanet edilen parayı hile üe çalışı;Dolayı.2 Ezadan hoşlanan;Verim.3 Bir parazit hayvan;İstanbulun Karadeniz sahilinde bir kazası.4 Kemiğin İçindeki;Zayiat.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Nuh ANKARA MAKARNA UN VE İRMİK FABRİKALARI Nuh Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi jsöi&l Tel.22 lO 72 Ankara Tel.12395 nden üstündür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • ııillilll 111.ililil¦!1111(11llllllIHIlllllllltll.lll ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Ka-E rıjık.sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Mc Cuire İ kardeşlerden neşeli şarkılar 8.45 Türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Jesse James'in Maceraları Robert Wagner Jeffrey Hunter Renkli İng EMEK Tel:44 90 07» Korkusuz Yabancı Virginia Mayo Joel Mı Rea Renkli İngilizce.İNCt:Tel:48 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • ERiKA ŞIK ERKEĞİN KRAVATIDIR Yeniliklerini mutlaka gürün.Toptan satış yeti:Sultanhamam Meydanı Dağ oğlu İlan.Tel:22 02 13 44 72 5İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Takdirkâr bakışları üzerinde toplamak her kadının arzusudur.Böyle bir iltifata nail olmak isteyen her kadın da kendisine evvela iyi bir pudra seçmesini bilmelidir.İyi bir pudra ince,hafif ve fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Albert Safra'nın bütün mallarına el kondu Birinci Asliye Ceza Mahkemesi Hazineye 100.000 lira kazandıran döviz kaçakçılığından sanık Albert Safranın bütün mallarına el konulmasını kararlaştırmstr.Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Dondurulmuş tavuk,piliç ve hindi geldi 1800 tonluk ilk partiden sonra,dün da Norveç Bandıralı «Norkok» şilebi Amerikadan 1563 ton dondurulmuş tavuk,piliç ve hindi getirmiştir.Gelen donmuş tavuk ve hin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • ınmm ammmmamm—umam TEŞEKKÜR Ortaklarımızdan JAK HULLİ'nin Vefatı dolayısiyle cenazesine iştirak eden,Çelenk gönderen,mektup,telgraf ve telefonla taziyette bulunan dost ve arkadaşlarımıza teşekkürlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • TEŞEKKÜR Sevgili Eğim JAK HULLİ'nin Ölümü dolayısiyle cenazesine iştirak eden,çelenk gönderen,Mektup,telgraf ve Telefonla acımı paylaşmak lütfunda bulunan bütün akraba ve dostlarıma teşekküre teessürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • I PİDE FİATINA 15 KURUŞ1 ZAM YAPILDI j Belediye Encümeni fırıncıların pide fiatlarına 10 ar kuruş,zam EŞ E yapılması teklifini görüşmüş ve 9 E 5 er kuruş zam yapılmasına ka-E s rar vermiştir.Ekmeklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Belediye ve İ.E.T.Tücretlileri zam görecek Belediye ve İ.E.T.T.İdaresi ücretlilerine yapılacak yüzde 100 zam muhtemelen Belediye Meclisinin bugün yapacağı toplantıda karara bağlanacaktır.Bütçe Encümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • t)REVİZYONU bitmiş olan «Ankara» vapuru bir defaya mahsus olarak Adriyatik seferine çıkacaktır.Gemi,seferi müteakip İtalyada bekleyen 400 İdiliz turistini alarak mukavelesi gereğince Akdeniz turuna çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • 200 SANAYİ İŞÇİSİ Avrupa'da staj görecek İCA fonundan temin edilen bir milyon dolarlık yardım,işçi mübadelesinde kullanılacak İ.C.A.fonundan sağlanan 1 milyon dolarlık yeni bir yardım sayesinde sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • OSMANLI BANKASI A.Ş.23 MART 1959 Çekilişi talihlileri Yeşilköy'deki Apartman Dairesi'ni KADIKOY'den 696 No.lu hesap sahibi kazanmıştır.20,000 Liralık itende BEYOĞLUN'dan 626022 No.lu hesap sahibine is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • TOPRAK NAKLİYATI için damperli kamyon aranıyor.Müracaat:Sultanhamam Yeşildirek Demi ray Han 220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • İhracat imkânlarımız artırılmak isteniyor İhracatımızın arttırılması için alınması,gereken tedbirleri müzakere etmek.İhraç mallarımıza yeni pazarlar bulmak ve yeni satış usulleri üzerinde çalışmak hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Bu gece kısmî ay tutulması olacak Bu gece kısmî ay tutulması olacak ve memleketimizden görülecektir.Tutulmanın safhalarına ait zamanlar aşağıda gösterilmiştir:1)Ayın yarı gölgeye girişi 24 Mart saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Emniyet 2.Şube Müdürü Afyon'a tâyin edildi Emniyet 2.Şube müdürü Ergun Gökdeniz Afyon Emniyet müdürlüğüne tayin edilmiştir.Amerikada ihtisas yapan ve kısa bir zaman önce şehrimize dönerek vazifesine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • Gümrükte kalan malların durumu kararlaştırılacak Gümrükten çekilemeyen mallar Ue ilgili hazırlıklar bugün karara bağlanacaktır.Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifleri merkezinde bugün Ticaret Vekâleti temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1959
  • EROİN İMALİNDEN SANIK 4 KİŞİNİN İDAMI İSTENDİ EŞME'DEN GETİRDİKLERİ 14,5 KİLO BAZMORFİNİ SATARKEN YAKALANAN SANIKLAR İDDİAYI REDDETTİLER Uyuşturucu madde imal etmek ve salmaktan sanık dört kisJ İdam t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • MİLLİYET YAYINLARI,nın ilk eseri:256 sayfa,nefis tablo lar,mükemmel bir cilt.Fiyatı:5 Lira kitapçılardan isteyiniz.BUGÜN ÇIKTI Taşra bayilerine ödemeli gönderilecek kitabın satış yeri:MİLLİYET GAZETES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • ¦B SIRASI.NAMUS MÜSABAKASI «Bir İspanyol İşçisi,koşa koşa,pansiyon sahibinin odasına girdi:Bir milyon liralık ikramiyeyi ¦iz kazandınız.Ev sahibi,bir gün evvel kiracısından kendisi için de bir piyango
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • nil".ıı.I BİR YAPRAK Nefis bir mektub ve cevâbı DOKTOR Kahini Duman Beyi neni sever,nem de kendisine hürmet «derim.Mesleğine olduğu kadar sanata,güre,edebiyata meraklı,hatıu bağlıdır.Senelerdenberi zJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • RAMAZAN SOHBETLERİ »i/YİNE HAMDİ'YE DAİR Hamdi merhum vehhamdı.Arabaya bindiği zaman paytonu tercih eder.Onda d8 ufa*.bir gayri tabiilik olursa hemen atlayıverecek şekilde otururdu.Ama arabayı çeken h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • İLÂN SQUIBB ARAŞTIRMA FONU iki senedenberi muvaffakiyetle tatbik edilmekte olan Squibb Araştırma Fonu,1959 senesinde de ilgili zevatın müracaatlarına açılmıştır.1959 senesi için seçilmiş olan mevzu şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Kumanda heyetinin yaş haddi artırılıyor ANKARA,HUSUSÎ Ordunun yüksek kumanda heyetinde bulunanlaun yaş hadlerinin arttırılmasına dair bir kanun teklifi hazırlanmıştır.D.P.İçel mebusu Yakup Karabulut t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Amerika,Moskova'da günügününe gazete teşhir edecek WASHİNGTON,A.A.Birleşik Amerikanın Moskova sergisinde kuracağı pavyonda teşhir edilecek mallar arasında,bütün Birleşik Amerikada ve Porto Rikoda yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • [RÜÇHAN ÜNVER] ÇJITIC VIII ÜRE I ERİ IJt',cdi e şehrin muhtelif semtlerinde küçük OM EİU ItUlaUDELlaHI satıj kulübeleri yaptırmıştır.Bundan evvel yaptırılan ve belli başlı meydanlara konan kulübeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • TIBE TE ayaklanma enişii Komünistler Lhassa'daki Hind Konsolosluğuna ateş açtı YENİ DELHİ,AA.TİBET'TE isyan hareketi yayılmaktadır.Lhassa'daki Hint Konsolosluğu civarındaki çarpışmalar durmuşsa da isy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Atın yuları ile intihar etti Sarıcakaya kazasına bağlı Beyyayla köyünde oturan Havva Çetin İsimli 18 yaşındaki gene kız,henüz billnemiyen sebepten,kendisini ahırda atın yuları İle asmak suretiyle inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Sis yüzünden bir Yunan gemisi kayalıklara bindirdi Hamburg limanında da iki gemi çarpıştı LONDRA,A.A.Kesif sis yüzünden Pire limanına bağlı,cAnastasia» adındaki 1550 tonluk Yunan gemisi Pula limanı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Don Ege bölgesinde büyük zarar yaptı İZMİR,HUSUSÎ Don,Ege bölgesinde büyük zarar yapmıştır.Zararlara bilhassa İlkbahar donlarında çiftçilerimizin esaslı tedbirler almadığı sebebiyet vermiştir.Ziraat V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • İZMİR'DE İKİ ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ İZMİR,HUSUSÎ İki çocuk kaza neticesinde yanarak olmuştur.Bunlar Dudu Çalışkan ile Ertan Çelen'dir.5 yaşındaki Nüsret de Belediye otobüsünün altında kalmıştır.Yavrunun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Üç genç komşularını iple boğup öldürdü DİYARBAKIR,HUSUSÎ Silvan kazasının Tali köyünde 15 yaşlarında 3 genç,19 yaşındaki komlularmı öldürmüsleıdir.Cinayetin sebebi kıskançlıktır.Abdürrahim Göktepe,akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • için tahkikat açıl Arnavutköy Amerikan Koleji idarecisinin hareketi vicdan hürriyetine aykırı görüldü ARNAVUTKÖY Amerikan Kız Koleji idaresinin «Öğrencilere oruç tutmamalarını tavsiye eden» bir tamimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • [A.P.İVniİ Hi,lt "ukûmetl tarafından Yeni Delhi'ye davet edilen A I n«K3II İlli Seylanlı bir canbaı grubu,Hint başkentinde büyük alâka ile karşılanmıştır.35 kişidea müteşekkil grup Seylan'ın 2000 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Deniz Nakliyat Ortaklığı iki tankerin tamirine Bakır ve Demir şileplerinin satılmasına karar verdi Deniz Nakliyat Anonim Ortakhğmm yıllık toplantısı yarm yapılacaktır.Genel Kurula sunulmak üzere hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALDI ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Merkez kazaya bağlı Sekiören köyünde oturan 30 yaşında Osman Yavaşel,civardaki ormandan iri bir çam ağacını kesmekte iken ağaç aniden üstüne devrilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • DEDEKTİF BÜROSU AÇILMASI İSTENDİ İZMİR,HUSUSÎ Polis Emeklileri hususî bir dedektif bürosu açılmasını istemektedirler.Bu husustaki teklif Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneğinin dünkü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • CJVIlCÎ MAUkf llMI AD Nyasaland'ta vukua gelen son hâdiseler esnasında tevkif edilen birçok Afrikalı,ma-"*wl IH M fi IV H IH fan İl halli emniyet kuvvetleri tarafından hapishanelere kapatılmışlardır.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Bir Jet uçağı Balıkesir'de düştü pilot şehit oldu Balıkesir üssüne bağlı diğer bir jet de Manisa' da mecburî iniş yaptı BALIKESİR,HUSUSÎ Bir Jet uçağı düşmüş,pilot şehit olmuştur.Talim uçuşu yapmak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • BİR NAZİ İNTİHAR ETTİ EFFENBURG,A.A.Harb yılları sırasında Bucehnwald toplama kampında binlerce siyasi mevkufu zehirletmek suretiyle öldürmüş olmak suçundan muhakeme edilen doktor Erich Wagner,Oberklr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1959
  • Hububat f tatlarına 10 kuruş zam muhtemel Hububat fiyatları için düşünülen zammın Nisan ayı bağında ilân edilmesi muhtemeldir.Yeni mahsulde kilo başına on kuruşluk bir artış beklenilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • GENERAL MOTORS CORPORATION Mamulâtı CHEVROLET OTOMOBİL" KAMYONLARI ve BÜICK OTOMOBİLLERİ Adana,Mersin ve havalisi distribütörü BİRTAŞ A.Ş.Galata,Eski Şarap iskelesi sok.Kuto han kat 3 Tel.44 4715 ADAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • RUMÎ 1375 Mart 11 SALI 24 MART 19 5 9 HİCRÎ 1378 Rama' zan 14 VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.57 11.33 Öğle 12.20 5.56 ikindi 15.48 9.24 Akşam 18.25 12.00 Yatsı 19.56 1.31 Iınsâk 4.14 9.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • AtLAHUK ALİ BEY NEE L VEL.I Ben n 'LAONı jÇMEDİ vE SENİ DE ALDATTI HAİ.r Evet.git oma BİR DERS VER-B'RAZ SE15T OUMAu'SiNJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • JQSE SAUNAS;fiÖ£ flEED BEN Bu RARA KASASiNI.GGEJ2 N DUtdCANlNOA GOtZ-DÜM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • El işlerinizde,emeğinize Kıymetlendirmek için KATİYEN SOLMAZ JpRp YUMAKLARINI KULLANINIZ İmalâtçı sıfatiyle Satış yeri:EMEL Ticaret Evi Marpsççular No.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • YIKICILARA Besiktaşta acele yıkılmak üzere Ahşap konak satılıktır.Adres:Gürün Han No.17 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • ALMAN MALI G.G.D marka Zarif,sağlam ve ekonomik havagazı ocakları satışa arzedilmiştir.ZÜHTU SOMÇAĞ Meşrutiyet C.No.101 Beyoğ.Tepebası Tel:44 61 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • RıANA Bu ı'pi GETİ(DIN AMA KA-POAKİI-ER,KO~ NUSTUKLARIMlZI İSI-î-tii-erse İÇL-Etş:VİNE MERAK ETMEVıN.İNGİL.İZCE BİL.MIVOR2-L.AR HİÇ BİRŞEy JuAMA2l_AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • BOLT un copy.İLE SAMIMI SETİNE AKLIM ERMİYOR.BELKİ BlR KM.P HAZA NIYOR AMA RINQTE 19-LEfZ T£R& OİPE-MJB£?J\CEK Ol Y£ İm w.KORKUYO-All
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • CİCİ CAN TAM TEDAVl EDECEĞİM VOKTOfZ,i İVİ5İ G6NS.AhAVATIM!»a o mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • Mural Davman'ın yeni macerasu SESSİZ HARP 73 Benim niyetim onun gözünü çıkarmak değil,kendimi biraz uzaklaştırıp tabancamı çekmekti.Ama eğrisi doğrusuna gelmiş kerata lıakettiği dersi almıştı.Her ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • BİR KAÇ 66 «Özür dileyecektim.diye devam etti delikanlı.Oliver başını salladı.«Yaa!diye mırıldandı.«Demek öyle yapacaktın?sonra gözleri kırık gramofona ilişti.«Nolmu* buna böyle?diye sordu.Jeff «Tony.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1959
  • 5 PTT İdaremiz,geçen yılın başında 1958 de çıkacak pulları bildiren emisyon programını muntazam bir bültenle ilân etmiş,pul meraklı-lan da böylece yılın pullarını öğrenmişlerdir.H Ancak bu sene ayni ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • 6 1.Kalitenin araotısl O kadar çok takdir ettiğiniz bu kalite,Unilever'in bütün dünyadaki laboratuarlarında yapılan ve yıllarca süren araştırmaların ve muhtelif fabrikalarındaki tecrübe:lerin parlak n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK KADIKÖYDE,kaloriferli,4 odalı daire.70.000.36 22 49.KADIKÖYDE,4 dükkân,2 daireli apt.acele sat.36 22 49.ACELE sat.modern tavuk çiftliği.36 22 49.ŞİRİNEVLERDE,800 M2 ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • BAŞ ve DİŞ ağrılarına karşı günde 6 tablete kati alınabilir FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlar* daki sancılarında başarı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • GÜZELLİK BİR ALLAH VERGİSİ İSE CoÂme-BİR İNSAN YARATlGlDIll.Cazibeli olmanızın ilk şartı cildinizin güzelliği ve taravetidir Bunu da ancak yüksek kaliteli güzellik kremlerile temin edebilirsiniz Gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Azâmızm zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • CAHİT GÜNEYMAN ve KARDEŞLERİ yeni mağazalarında KUYRUK İÇ YAĞİ Sığır,Koyun)ve DON YAĞI Satışlarına başladılar.ADRES;Unkapan Atatürk bulvarı İşçi Sigortaları Mağazaları 2ci Blok No:3 Tel:211304
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • DURULAX AMERİKAN BULUŞU Biberonla yavrunuza gıda ve ilâç verebilirsiniz her eczanede bulunur.Umumî satış Y.Durusel Karaköy Palas 4/13 Tel:44 79 51 Taşraya her şehir için ayrı toptancı bayilik verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • TIBBI MÜSTAHZAR İTHALÂTÇILARI CEMİYETİNDEN Cemiyetimizin yıllık kongresi 30 Mart 1959 Pazartesi günü saat 15 Cağaloğlu,Hilaliahmer caddesi Ortaklar Han kat:4 No:23 de yapılacaktır.Nisap temin edilemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • Yemeklerinizde Hakikî ZEYTİNYAĞI KULLANMAK İSTERSENİZ Toptan Satış Yeri:PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım Cad.155/1 Tel:441084 Fabrika:Paksoy Ltd Ort.P.K.144 Adana Tel:1500 1502
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • MONTAJ İŞÇİSİ Aranmaktadır Müracaat:Balmumucu Cad.No.26 Yıldız Jandarma Okulu kargısı)NOT:52 No:lu otobüs Fabrika önünde durmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • Mevsimin en nefis filmlerinden YAĞMURCU Baş Rollerde:BURT LANCESTER CATHERINE HEPBURN renkli Halkımızdan gördüğü fevkalâde rağbet üzerine YEMİ MELEIC SİNEMASIN'da Daha bir hafta gösterilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • DAKTİLO ARA Telefon ve Daktilo işleri için bir memur almacaktır.ingilizce yazabilenler tercih edilir Müracaat:Tel:44 74 26/7 PJC.502 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • KAUÇUK SANAYİCİLERİNE Tabii KAUÇUK Sentetik KAUÇUK FAKTİS 15 Boya Cabot Carbon Black)Kalsiyum Karbonat Omya Kaolen Franclay Frantex Çinko Oksit Demir oksit Magnezium Karbonat Stearin Çinko Stearat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • Merserize ELMO TRİKOLARI yakında satışa arzedilecektir.Tel:21 58 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • YARISI PEŞİN YARISI VADELİ KONFORLU VİLLALAR KREDİ YAPI SANDIĞI Tophane Paket Postahanesi karşısında Tel:44 25 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • GÜLEK,İNÖNÜ İLE BERLİN'E GİDİYOR t Baştarafı Birincide lardır,dedeleri ve kendileri kan dökmüş,vatan millet uğruna her türlü fedakârlığa katlanmış,halis Türk evlâtlarına,mezhebi.ırkı ve dili vesile it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • BEŞİKTAŞ KAYNIYOR Baştarafı Altıncıda tertiplemiştir.Toplantılara kongre giriş kartlarına haiz âzâlar iştirak edeceklerdir.Muhalefet pazar günkü kongrede,nizâmnâmenin tadili için 29 mayısta adî bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • Küba'da siyasî mevkuflar isyan etti HAVANA.AA.Havana merkez hapishanesinde bulunan yüz kadar siyasî mahpus gardiyanlarının değiştirilmesini protesto etmek maksadiyle,isyan etmişlerdir.Polisin ve itfai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • Millî Lig'te 6 ncı hafta hazırlığı başladı Baştarafı Altıncıda Adalet ve Vefa takımları da yarın oynayacakları millî lig maçı için dün birer antrenman yapmışlardır.HAFTANİN MAÇLARI Millî ligin altıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • LONDRA,TJELA.Londra'da Kıbrıs Komitesi,Müstakil Kıbrıs Cumlıuriyetinin kurulması ile ilgili çalışmalarına dün öğleden sonra başlamıştır.Görüşmelere Türkiye,ingiltere ve Yunanistan ile Kıbrıslı Türk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • Amerikan yardım heyeti arabası kaza yaptı Amerikan yardım heyetine bağlı bir araba.Çorludan geçerken bir çocuğa çarparak ölümüne sebep olmuştur.Arabada Türk şoförü ile yardım heyeti eğitim grubuna men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • MECLİSTE DÜN KAVGA ÇIKTI t Baştarafı Birincide Zorîu'nun münakaşası iktidar ve muhalif mebuslar arasında kavgalara sebep olmuştur.C.H-P.Elâzığ mebusu Mustafa Altındoğan'ın takbih,Tokat mebusu Muammer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1959
  • Prof.Sarıca Millî Korunma Kanununun ilgasına muhalif t Baştarafı Birincide rica.anayasaya aykırılığı üzerinde münakaşa edilebilecek kanunlardan biri olarak,«Türk parasını koruma kanununu» zikretmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.03.1959
  • [İLHAN DEMİREL] P Al ATAQARA Y'A HA7IRI lif KaraBumruk takımı millî İlgin en t«tin maçlarından birini yarın Galatasa-UMIbM MOMUM I M ray]a oynayacaktır.Resimde dün bir antrenman yapan Kırmızı-sıyahlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • 1962'nin Futbol Şampiyonası Şili'de Organizasyon komitesi pazartesi günü 1962 futbol tumuasının finallerinin 15 Mayısta başlamak üzere Şili'de Santiago'da oynanacağını açıklamıştır.Komite bu arada müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • [İLHAN DEMİREL] SOTİR GİTTİ Voleybol millî takım antrenörü Nikola Sotir dün trenle memleketine dönmüştür.Romen antren»r kendisini uğurlayanlara,tekrar TürMyeje döneceğini ifade etmicUı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • İran güreşçileri Mayıs'ia geliyor İran serbest güreş millî takımı mayıs ayı sonunda memleketimize gelecektir.Bir müddet evvel İranlıların yaptığı millî temas teklifi Federasyonumuz tarafından kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • [MİLLİYET] ORDU TAKIMIMIZ BRÜKSEL'DE JZSS Şampiyonasında iyi neticeler alan ordu basketbol takımımız müsabaka günlerinin haricinde her sabah kapalı salon çalışmaları yapmaktadır.Yukarıdaki resim,kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • *Üm,MÜNİR Beşiktaş)Formda ama,kadroda değil SEYFI Izmirspor)Şöhreti eksik TARIK Karagümrük)Unutulanlardan biri NÂMZED TASVİB EDİLMEDİ iddialara karşı Kırcan:"Kadro seyyaldir,formda olanlar alınacak,fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • ELEMELER 1 OCAKTA BİTİRİLECEK AFRİKA,Asya ve Amerika'da yapılacak olan eleme maçlarının 1 Ocak 1900 tarihinden evvel tamamlanması gerekmektedir.Avrupa'daki eleme karşılaşmalarının ise 1 Mayıs 1960 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • İTALYA OLİMPİYAT KOMİTESİ'NİN TÜRKİYE'Yİ ASYA GRUBUNA ATIŞINI Federasyon Protesto FİF4 ve VEFA nesdinde derhal teşebbüse geçilecek Yalçuk,Roma'ya gidip gitmiyeceğimiz bu karann değişmesine bağlı,dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • 'H&L ^m GENÇLER GİTTİ [İLHAN DEMİREL] Sofya'da yapılacak Avrupa genç millî takımlar turnuvasına iştirak eden genç millî takımımız dün trenle Bulgaristan'a gitmiştir.Yukarıdaki resimde,genç millîler,Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • m [İLHAN DEMİREL] İLLİYET SOFYA'DA HER hâdiseyi yerinde takibi prensip edinen gazetemiz,J Bulgaristan'da yapılacak AVRUPA GENÇ MİLLÎ TA.KIMLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI'nı da en iyi şekilde aksettirmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • C.ARMAN K.Paşadan ayrılıyor DÜN Sofya'ya giden genç millî takım antrenörü Cihat Arman,Kasımpaşa antrenörlüğünden ayrılmak kararında «olduğunu söylemiştir.Şehrimiz kulüplerinden müsait teklifler alan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1959
  • BEŞİKTAŞ Kaynıyor USUUĞLU Bu hâle iktidardır hep sebep BEŞIKTAŞ'ın Pazar günü yarıda kalan nizâmnâme kongresinin yarattığı tepkiler devam etmektedir.Muhalefet,nizâmnâmenin reddi için açtığı kampanyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor