Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • Londra'deki Kıbrıs komitesi toplanıyor Komite toplantısına Türk ve Yunan Elçileri ile ada temsilcileri katılıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ KIBRIS Müşterek Komitesi bu gün çalışmalarına başlayacaktır,İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • [KEYSTONE] Bowling Amcrikada en se-vilen oyunlardan biridir.Büyük salonlarda oynanan Bowling için son zamanlımla minyatür bir yer yapılmıştır.Resimde güzellik kraliçelerinden Anita Mills acılıs töreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • Türkler komünizme karşı mücadeleye her zaman hazırdır Amerika'da verilen bir konferansta,Türkiye'nin modern hâle getirilmesinde Atatürk'ün büyük rolü belirtildi WASHİNGTON,A.P.Amerikan Cumhurbaşkanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • ORUÇ TUTMAYAN BİR GENÇ DAYAK YEDİ BANDIRMA,HUSUSÎ Şehit Süleyman Bey caddesinde bir berber dükkânında traş olan İsmail Savcı adında 80 lik bir ihtiyar yolun ortasından ağzında sigara ile geçen 25 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • **CJiŞ jam %m [OZDEMIR GURSOY] DÜN MECİDİYEKÖYDE «FULYA VATAN CEPHESİ OCAĞI» NIN AÇILIŞINDA HAZIR BULUNAN PARTİLİLER.D.P.hatipleri de dün din mevzuunda konuştu MECİDİYEKÖY FULYA VATAN CEPHESİ OCAĞININ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • BİR YUGOSLAV'IN CESEDİ BULUNDU Cebeci tren istasyonu civarında başı ezilmiş halde bulunan Arslan Bici'nin siyasî cinayete kurban gitmiş olması muhtemel ANKARA,HUSUSÎ Dün Cebeci istasyonunun civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • U.[OZDEMIR GURSOYJ IflRAATUANF Sehremlninde Saray Meydanında Hacı Kenan'a ait kahvenin bir kısmına konan dinî eserlerle I fıMnlU burası bir nevi kütüphane haline getirilmiştir.Semt sakinleri ve bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • MOSKOVA-KAHİRE SOZ DÜELLOSU SERTLEŞTİ f Nasır,"Rusya Süveyş harekâtı sırasında yardım etmemiştir,dedi DIŞ HABERLER SERVİSİ MOSKOVA ile Kahire arasındaki söz düellosu gittikçe sertleşmektedir.Rusya,Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • [RUÇHAN UNVER] pcnilf PİTTİ Amerika Hükümetinin davetlisi olan Dahiliye Vekili Dr.UEUIIV Ul I I I Namık Gedik dün saat 11.30 da uçakla Londraya hareket etmiştir.Dahiliye Vekili Londradan New-York'a or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • HURİ I ™fi OTOMOBİL KURSU ŞOFÖR ve AMATÖRÜ EN İYİ YETİŞTİRİR 2 ayda kolayca ehliyet aldırır.Şoföre kazançlı bir meslek,emin bir istikbal sağlar.Kayıtlar her zaman açık.Broşür isteyiniz.Bomonti-Havuzlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • 10 u tevkif edildi Dördü tran9lı sanıklardan hasisi Adliye9de dua etti HASAN NACİ GULAP NUSRETULLAH NIŞBAI EŞREFULLAH SİNAYÎ Dr.İNAYET BURHANÎ MÜNEVVER YETKİN TEVFIK OZGONUL tevkif Bahâî tarikatı kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • "HİÇ BİR GÜÇLÜK ti yenemez,deli Barutça Ocağı nın açılışında konuşan C.H.P.Lideri,mıııetıerın yükselmesinin siyası partilerin sağlam ideallerine bağlı olduğunu söyledi CT |1 Genel Başkanı İsmet İnönü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1959
  • SEP Meclis ruhu din oraşlu Müzakerelere devam edilecek.Dünkü toplantıda istifa şayiaları çıkan mebuslar haberleri yalanladı ANKARA,HUSUSÎ MECLİS Grubu dünkü fevkalâde toplantısında din meselesini görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • AOLU Paklar ÇAMAŞIR TOZU Beyaz çamaşırda yenilik ve parlaklığın devamını temin eder.250 ve 500 gramlık kutularda 10 20 40 kiloluk fıçılarda Tevzi yeri:PAKSOY Ltd.Ort.Galata Rıhtım Cad.155 1 Tel:441084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • İHRACATÇILARA Hindistan menşeli Çuval ve Kanaviçeler en ucuz fiatla Nisan yüklemesi "C A V K O CEVAT KARAOSMAN Cermanya Hanı No.21 Bahçekapı Tel:22 01 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • MAHDUT MES'ULIYETLI GÜVEN EVLER YAPI KOOPERATİFİNDEN:Kooperatifimiz azaları için ilk mesken inşaatına başlıyacağından birinci partide yer almak istiyenlerin Nisan başına kadar peşinatlarını yatırmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • 111.II I Mill IIII11 III İllini I II IHI.II11 111 İlli MIHI I Milli 111 I İlli II11II11;IS T A N B U L 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Gitar kuarteti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • OĞLAK BURCU k [22 Aralık 20 Ocak] Hisleriniz mantığınızı bastırıyor.Hatalı adımlar atmak tehlikesindesiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir yalnızlık duyacaksınız.Kimseye açılmak istemiyecekainiz.BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Üzerine bir şey sarılan mihveri boyunca delik üstüvane;İçine sulu yiyecek konan eşya.2 Temelinden;Ayıklama.3 Kur'anın 114 bölümünden herbiri;Bir hayvan.4 Gelir;Kedi köpek yavrusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • 3 ay içinde 2 zengin çekiliş 31 Martta 1959 YILINDA her 150 liraya ayrı bir kur'a numarası NOT:Talihli,dilediği takdirde,kazandığı Apartman Dairesini 40.000 liralık para ikramiyesi ile değiştirebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aidatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • g!Eminönü Meydanıl [muvakkat tanzim] işine başlandıl Eminönü meydanının muvakkat s tanzimine başlanmıştır.S Tanzim plânı hazırlanırken şu E hususlar göz önünde bulundurul-muştur.E EE MTO Unkapam istik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • SİNEMALAR Joel Mo BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Koruyucu Melekler Jean Simmons Paul Douglas İng.SUARE:Jesse James' in Maceraları Robert Wagner Jeffrey Hunter Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Korkusuz Yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ 25.İnci Fasikül çıktı Mustafa Namık ÇANKl Flatı 3 liradır.l Satış ve Tevzi yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kltabevlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • TEŞEKKÜR Evvelki gece anî vefatı ile bizleri derin teessür içinde bırakan sevgili büyüğümüz,merhum Zeynel Abidin ve merhume Azize hanımın oğulları,Rumeli eşrafından KAZIM AYVALIK'm cenazesine bizzat g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Beş trafik kazasında beş kişi yaralandı Son yirmi dört saat içinde cereyan eden beş trafik kazasında beş kişi yaralanmıştır.Kazalar,Kadıköy.Taşlıtarla.Beyoğlu semtlerinde cereyan etmiştir.Kadıköyde vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Çaldığı paraları külotunun içine sakladı Beyoğlunda Abanoz sokağından Sanü Tanga adında birinin 2200 lirasını yankesicilik suretiyle çalan Necip Çelebi dün Adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Necip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • O ESKİ İnci gazinosunun bulunduğu yerde inşa edilen Kadıköy Evlendirme Memurluğu bugün saat 16 da açılacaktır.KADIKÖY iskelesinin tamirinden sonra Denizcilik Bankası Yalova ve Pendik vapur iskelelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • SEBZE FİATLARININ KASTEN ARTIRILDIĞI İDDİA OLUNUYOR Esnai fazla kâı sağlamak için yüksek fatura ile mal alıyor Sebze fiatını bizzat sebzecilerin yükselttiği iddia edilmektedir.Hal'deki satışlarda şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Temizlik işleri için 30 kamyon alındı Belediyenin temizlik işleri için satın aldığı 30 kamyondan 10 unun karoseri tamamlandığından hizmete girmiştir.Diğer 20 kamyon da önümüzdeki günlerde hizmete kona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Tiyairo talimatnamesi halâ hazırlanmadı Şehir Tiyatroları bütçesine dışardan bir rejisör getirilmesi için 25 bin liralık tahsisat konulduğu halde henüz bu mevzuda teşebbüse geçilmemiştir.Yeni talimatn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • mmgetTtıı MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Cevap ve Tekzip hakkının prensip olarak aleyhinde değiliz.Haklarında yalan veya yanlış neşriyat yapılmış olan şahıs ve müesseseler İşin hakikatim efkârıumum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Muhabere yoliyle öğretimi Türkiyeye İLK DEFA)getiren ve mükemmel bir metod,ciddî bir çalışmayla binlerce öğrencisine İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA lisanlardan birini öğreterek,onlara daha iyi bir istikb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • VEFAT Dul Bayan Ester Meriç,Bay ve bayan Izidor Meriç,Bay ve Bayan Albert Meriç,Bay Salamon Meriç,Dul Bayan Çere Behar ve evlâtları,Dul bayan Aneta Balli ve evlâtları,Çerasi,Mizrahi,Altaras,Balli,Bene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Genelevde bir yaralama hâdisesi oldu Galatadaki genelevlerden birinde bir yaralama hâdisesi olmuştur.19/21 numaralı geneleve giden İsmet Kantürk,bu evde çalışan kadınlardan Nebahat Gözaya bıçak çekmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Maltızın üzerine düşen iki çocuk yandı Mecidiyeköyde oturan Hasan Demirin beg yaşındaki oğlu Ramazan,maltızda ısınırken eteklerinden tutuşmuş ve muhtelif yerlerinden yanmıştır.Taksimde İmam sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • Sinemalar tekrar Kontroldan geçirilecek Belediye sinemaları yeniden bir kontrola tâbi tutacaktır.Bu kontrolda sinema salonlarının Belediye Zabıta tfl-Jimatnâmesindeki esaslara uygun olup olmadığı tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1959
  • BİR KAATİL İDAM TALEBİ ile mahkemeye verildi Alibey Köyünde dostu Seyfullah'ı uyurken öldüren kadının da 24-30 sene hapsi isteniyor Bir kadın 24-30 sene hapis,bir erkek' de idam talebiyle Ağır Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • YAPI ve KREDİ BANKASİ 3 Mayış "ta 5 APARTMAN DAİRESİ 200.000 liralık çeşitli para ikramiyeleri 2^ 28 Haziran 'da 5 APARTMAN DAİRESİ 200.000 liralık çeşitli para ikramiyeleri KR^1 VELİ tîlE CCZD/4NI hc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • İstanbul Ticaret Borsasından:5590 sayılı kanun gereğince sayın abonelerimizin aidatlarını Mart sonuna kadar ödemeleri,aksi halde 50 zamlı alınması mezkûr kanunun âmir hükmündendir.Buna mahal bırakılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • mtm mmi SOZ SIRASI;TEHLİKE DÜDÜĞÜ.BELEDİYE'niıı yeni getirdiği otobüslerden birindeyim.Yolumuza devam ederken,zaman zaman goför mahallinden inceden inceye gelen bir düdük sesi dikkatimi çekiyor.Bu,şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • BİR AÇIKLAMA Milliyet'in dünkü nüshasının 3 ncü sahifesinde neşredilen son senelerde vukua gelmiş olan irticaî hareketlerle ilgili kronolojik listede,Konya'da yapılan D.P.il kongresinde verilen irtica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • Sıhhî muayene olmıyan şoförün ehliyeti alınıyor Trafik kazalarının asgariye indirilmesi için yapılan kontrollara devam edilmektedir.Bilhassa gece kontrollarında ehliyetsiz vasıta kullananlar ile alkol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • Yemekten zehirlenen bîr adam öldü Halıcıoğlu'nda zehirlenen 3 kişiden biri kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.Semt sakinlerinden Oktay,Kemal Er ve İstepan Nar adında üç arkadaş dün öğleyin bu civardaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • ÇEKİRGE TEHLİKESİ YİNE ORTAYA ÇİKTİ GAZİANTEP,HUSUSÎ Soğuk giden havalar bir kaç gündür ısınmış bu da Irak ve Suriye'den çekirge akını tehlikesini ortaya çıkarmıştır.Valinin başkanlığında bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • An'anevî M es ir Bayramı kutlandı MANİSA,HUSUSÎ Ananevî 419 uncu Mesir bayramı civar kaza ve köylerden gelen binlerce kişinin iştirakiyle kutlanmış ve bu münasebetle Manisa tarihî bir gün yaşamıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • TRENDE PARTİ [KEYSTÇNE] 24 yaşındaki Maureen Lyle-Pıırdy alelade eğlencelerden bıkmıştı.Bir değişiklik istiyor,her zamanki eğlencelerden farklı bir eğlence arıyordu.Nihayet parlak bir fikir geldi aklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • rpaşa Limanının 2kısmı 1960 da bitecek Yıllık kapasitesi 2 milyon ton olacak olan liman Ankara asfaltına yeni bir yolla bağlanacak Haydarpaşa limanı ikinci kısım inşaatının 1960 yılı İçinde tamamlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • AMANI M.NE VAZIVOR t EfTALYAM,CAN iM,Bİ fc TANEM NAMEvf ALDINIZ AMA O.FLMEK LÜTTUNDA BULUNMADINIZ,MİT'İN HERHAN&Î BİR.SEBEB-1 MELUN YÜZÜr*-PEnSE AFFEDERİM.AKSİ HALDE 8U TARZ-l HAREKETİNİZİ BENDENİZE T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • "MİLLİYET YAYINLARI,nın ilk eseri:J^ıttammeâln 256 sayfa,nefîs tablolar,mükemmel bir cilt.Fiyatı:5 Lira 24 Mart Salı gününden itibaren müvezzilerden ve kitapçılardan isteyiniz.Taşra bayilerine «demeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği Uç aylık yeni devre İngilizce kursları 13 Nisan 1959 günü başlıyacaktır.Kayıtlar 6 ve 7 Nisan günleri saat 16.30 18.30 arası Lisan Merkezinde yapılacaktır.ADRES:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • 71 BİR YAPRAK Târih ve Temâşâ HER hafta muayyen günlerde intişar eden ve baskı itibariyle en iyi mevkutelerden biri olan «Hayat» mecmuası bu haftaki nüshasının orta sabitelerini artık tarihe karışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA,HUSUSÎ Bütçe müzakerelerinden sonra 18 günlük tatile girmiş bulunan B.M.M.bugün saat 15 de toplanacaktır.Gündemde 32 madde yer almaktadır.Bunlar arasında,Futbol müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • Refahiye hükümet Doktorunun açıklaması Refahiye Hükümet Tabibi Dr.Turhan Akgün gönderdiği bir telgrafta Refahiye kazası hudutları dahilinde kızamık hastalığından dolayı 34 çocuğun ölmediğini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • 766 kilo afyon ele geçirildi Yakalanan 4 kaçakçı afyonları Suriye'ye götürdüklerini söyledi AFYON,HUSUSÎ Afyonun Sandıklı kazasından temin ettikleri 766 kilo ham afyonu bir kamyonla Gaziantebe götürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • [İLHAN DEMIREL] MED AYNİ HP ÖT 'n,'a s".v" adı altında şişeler içinde satılan su-Milli If Eli I lardan bir kısmı tortuludur.Pek çoğunun kapağı iyi kapanmamaktadır.Resimde içi pislikle dolu iyi su şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • Balıkesir'de köpeklerin vergisi arttırıldı BALIKESİR,HUSUSÎ Belediye Sinema ücretleriyle tabelâ vergisine yüzde 30-40 nisbetinde zara yapmıştır.Köpekler için alınan 8 liralık vergi de 25 Liraya yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • Bir jandarma arkadaşını vurdu Gaziantep'te de bir baklavacıyı öldüren kaatil Suriye'ye kaçtı ZONGULDAK,HUSUSÎ İlimizde yılın üçüncü cinayeti dün Bartın kazasında işlenmiştir.Kuruca Şile Jandarma karak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1959
  • Anadolu'da şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor Rüzgârın sür'ati 50 Kim.ye kadar çıktı ANKARA.HUSUSÎ Ankara İle iç Anadolu ve Ege bölgelerinde dün giddetll bir fırtına hüküm sürmüş ve rüzgârın sürati sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • Bolt Şurapa mütevazi Bir HASAT YA-SARIZ.KARIM VE C&CuklARiMLA COK MES'UPltZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • ALLA«LIK ÂLİ BEY PAMA «AZ İR PEC»LMI5İN^ BABAM BopffU-UoCaW GlPECEKTİK S'EN MANTOMU GİV BEN OHA VÂRPt/A EPE*\AA.0A8ÂNIN BABINA BİR PA-HA BÖYLE PERT m GELMEZ ÛzÜL-~77T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • OTOMOBİL,KAMYON ve OTOBÜS Yedek Parça ithalâtçılarına HAKİKÎ yed°k aksam imalatiyle şöhret kazanmış dünyaca mâruf fabrikalarm isimlerini sayın ithalâtçılara bildiririz.BENDİX TRİCO WELLWORTHY S0LEX JE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • füiiBiaıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YBLMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • RUMÎ 1375 Mart 10 Pazartesi 23 MART 19 5 9 HİCRÎ 1378 Ramazan 13 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.58 12.21 15.48 18.24 19.55 4.16 11.35 5.58 9.25 12.00 1.31 9.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • ^Memleketimizde artık Tül perdesi olmayan ev kalmayacaktırx SANCAK TÜL PERDE FABRİKASININ ^fi* yan.K^/LkccitcLLcİL T HALK TİPİ Sancak Marka Tül Perdeleri,kazançlı vatandaşlarımızın kolayca şekilde fiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • Bugün Matinelerden itibaren SARAY Sinemasında CHARLES DICKENS'in ölmez eseri KIRMIZI SÛVALY Yaratıcıları:DİFK BOGARDES ve CECİL PARKER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • MUAZZAM BİR ŞAHESER JESSE JAMES'in MACERALARI RENKLİ SİNEMASKOP YARATICILARI ROBERT WAGNER HOPE LANGE JEFFREY HUNTER BU HAFTA A T L A S t S YENİA.D.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • 65 «Ne münasebet.Jeff ellerini cebine soktu.«Affedersin.diye mırıldandı.Olduğundan çok daha da küçülmüştü.«Keşke buraya hiç gelmeseydim.«Yoo,iyi ettin.Seni gördüğüme memnun oldum.Hem hayli cesurane bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • ALTAN İLKİN MÜZİK KÜÇÜK SAHNE HAL-DUN DORMEN TİYATRO-SU,geçen Eylül ayı içinde aralarından ayrılan değerli aktör arkadaşları İLHAN İSKENDER'in hatırasına hürmeten her yılın en başarılı iki tiyatro san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1959
  • Murat Davman'ın yeni macerası SSİZ HA 72 Ayıp Evlâdım,benim yaşımda bir adama.değil mi?Bos versene ulan.Senin de onlardan olduğunu bilmiyor muyuz sanıyorsun?Tamam.Bu aval l eni tanıyamamıştı.Ellerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • İnönü "Hiç bir güçlük lealisti yenemez,dedi İt Baştarafı Birincide ısrarla takibederlersc,ancak o zaman memlekete faydalı olabilirler.Güçlükleri yenebilirler,memleketin ilerlemesine ve yükselmesinde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Sağırlar kongresinde Âmâlar ağladı İZMİR,HUSUSİ Türkiye Sağır.Dilsiz ve Körler Tesanüt Cemiyetinin dünkü kongresinde âmâlar ağlamıştır.Manzara bir hayli hazin olmuş,davetlilerden bir kısmı da göz yasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • D.P.hatipleri de dün din mevzuunda konuştu t Baştaraft Birincide olmayan yerde adalet olması C.H.Piktidarında bir camie küçük bir cam dahi takılmazdı.Camileri başka islerde kullandılar,şarap imalâthan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Bir otobüs uçuruma yuvarlandı 13 kişi öldü ARTVİN,HUSUSÎ 80 metrelik uçuruma yuvarlanan bir otobüste bulunan 13 işçi ölmüştür.Kaza Murgula 9 kilometre mesafede vukubulmuştur.Bakır fabrikası işçilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • YENİ ZELANDA'YA İKİ METEOR DÜŞTÜ WELLINGTON,A.A.Yeni Zelândanın kuzey adasının güney kesiminde,ateşten birer topu andıran İki göktaşı görülmüş ve bunlardan biri WeUingtonun açığında denize düşmüştür.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Türkler komünizme karşı mücadeleye her zaman hazırdır t Baştarafı Birincide Orta-Doğu Enstitüsü tarafından tertibedilen bu konferansın kanama konuşmalarından birini yapan hatip,Richard Robinson da Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • M.M.V.İŞÇİLERİ ZAM İSTİYOR İZMİR,HUSUSÎ Ege Milli Müdafaa Vekâleti İşçileri Sendikası ücretlere zam yapılması için Başvekile bir telgraf göndermiştir.Telgrafta şöyle denilmektedir:«Ordunun ayrılmaz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • MOSKOVA-KAHİRE SÖZ DÜELLOSU SERTLEŞTİ t Baştarafı Birincide Nasır,Rusyanın Kral Faysal rejimini deviren Irak ihtilâline de yardım etmediğini sözlerine ilâve etmiştir.«Iraki bu mücadelesinde destekliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Amerikalı iki çavuş radyo lambası satarken yakalandı ZONGULDAK,HUSUSÎ Bartında çaldıkları radyo lâmbalarını satmak istiyen iki Amerikalı çavuş yakalanmıştır,Amasrada vazifeli olan E.L.Ramey ile Eupene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • imalâthaneler belediye hududu dışına çıkarılacak Şehir içindeki imalâthnnelerin Belediye lıudutları dışına çıkarılması İçin çalışma yapılmaktadır.5 ve daha fazla işçi çalıştıran atölye ve imalâthanele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Köylü tohumluk buğdayı yiyor Ziraatçılar Cemiyeti kongresinde,Fakültelerin ilmî bakımdan noksan olduğu da ileri sürüldü ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Ziraatçiler Cemiyetinin onuncu kongresi dün toplanmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • HARİCİYE VEKİLİ AMERİKA'YA GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu 2 Nisan tarihinde toplanacak Vekiller seviyesindeki NATO Koaseyine iştirak etmek üzere bu ayın sonlarına doğru Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • LONDRA'DAN KIBRIS KOMİTESİ TOPLANIYOR jt Baştarafı Birincide tahribe çalışan Rum'ların hareketlerine mani olmaya kalkışınca,hırpalanmıştır.EOKA tedhişçi teşkilâtı dükkân sahiplerine İngilizce levhalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • VEFAT Çavuşoğlu Hüseyin Kaptan'm eşi Resit Sarı'nın ablası Mehmet ve Kemal Erdogdu'nun anneleri EMİNE ERDOĞDU dün akşam hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün 23 Mart 1959 Pazartesi günü)öğle nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Hind filmciliğinin medarı iftiharı ve AVARE filminin eşsiz kahramanları RAJ KAPOR ve NARGİZln Son şaheserleri SEVGİLİ Bu akşamdan itibaren ŞAN Sinemasında NOT:Filmin Rüya kısımları baştanbaşa renklidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • KİREMİT Nalbur ve İnşaatçılara Top.ve Perakende yerine teslim Tel:44 32 31 Sıraselviler 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • MADENCİLERE Cevher konsantre makine ve tesisleri Konkasör,Separator,elek va yardımcı makineler Komple izabe ve tasfiye tesisleri Maden tipi vagonetler,Ray v.s,aksamı için I.CA.Yardım fonundan yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Mürebbiye Aranıyor 17 yaşında bir genç kıza arkadaşlık edecek orta yaşlı İngilizce ve Almanca bilen bir mürebbiye aranıyor.Tel:48 58 26 Müracaat saat 10-12 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • HAKEM ALTAY'IN BİR GOLÜNÜ SAYMADI t Baştarajı Altıncıda ve bu gol hakemin dikkatinin iyi bir eseri idi.Evet Altayın sayılmayan golü hariç İhsan Tugan «büyük hatâ yapmamıştı.İkinci büyük hatasını da A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Genç Millîler bugün gidiyorlar Avrupa genç takımlar futbol şampiyonasına iştirak edecek olan Genç millî takımımız bugün saat 16,10 da Sofyaya hareket edecektir.Millî takımımız ilk maçını 25 martta Dim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • BEŞİKTAŞ'TA MUHALEFET AĞIR BASTI Dün saat 10 da Spor ve Sergi Sarayında başlayan Beşiktaş kulübü nizamname kongresi,gruplar arasında hâdise çıkması sebebiyle akim kalmış ve kongre,divanı tarafından 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • GALATA REK t Baştarafı Altıncıda şutunu çekti.Top kaleye giriyordu Sedat çevirdi hakem henüz gole hükmetmcmişti.Yetişen Metin yakın mesafeden bomba gibi gutla Galatasarayın üçüncü golünü temin etti.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Eyüp,Ânadohıyu 2-1 mağlûp elli İkinci profesyonel lig maçlarına dün de Şeref Stadında devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşması Eyüp ile Anadolu arasında yapılmıştır.Devreyi 1-0 ileride bitiren Eyüp,rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • LÜKSEMBURG' U 79-36 YENDİK Dünya Ordular arası basketbol şampiyonası müsabakalarına dün Palais de Midi kapalı salonunda devam edilmiştir.Ordu takımımız.Lüksemburg ile yaptığı karşılaşmayı üstün bir oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • KARAGÜMRÜK BANDIRMA'DA 3-3 BERABERE KALDI BANDIRMA,HUSUSÎ Şehrimize gelen Karagümrük futbol takımı Bandırma genç karması ile yaptığı maçın ilk devresini 3-2 mağlûp bitirmiş,ikinci devrenin son dakikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • DEMİRSPOR:3 BEŞİKTAŞ:1 I-Baştarafı Altıncıda Oyuna hızla giren Beşiktaş İlk dakikalarda netice almak istemiş,fakat buna haf hattının çok bozuk oyunu yüzünden imkân bulamamıştır.Forvette sadece Recep v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • 6.Saray Voleybolde birinciliği garantiledi Dün Teknik Üniversite salonunda oynanan voleyobl lig maçlarında Bakırköy,Darüsşafakayı 3-2 mağlûp ederek Galatasarayın şampiyonluğu garantilemesine vesile ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Liselerarası Kapalı Salon Müsabakaları Liselerarası kız ve erkek kapalı salon atletizm müsabakaları dün Haydarpaşa ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılmış ve şu neticeler alınmıştır.Kızlar:Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Sönük oyun ifâdesini tabelâda buldu:0-0 t Baştarajı Altıncıda nerlerle dolu bu baskıdan faydalanamamış,Cenabın mükemmel ortasını Aykut kale önünde havaya dikmiş,sahanın en iyis görünen solaçık Özcanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • KELİMESİ lOOKURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK YAPI kooperatifleri ve büyük inşaatlara,taksitle,uygun fiatla.şehrin merkezinde yeni açılacak 50 metrelik bulvar üzerinde,denize nazır,su,elektrik,hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Temiz ve berrak bir cild yüzünüzün ifadesini canlandırır.Cildinize berraklık kazandırmak için geceleri yatmadan evve POND'S COLD kremi ire masaj yapınız.8u krem cildinizi makyaj kalıntılarından temizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Türkiye Umum Mümessili Bulunduğumuz BUFFALO Marka KAMYON ve OTO-MOBİL LÂSTİKLERİ,VAR-TA AKÜMÜLÂTÖRLERİ STEYR KAMYONLARI STEYR Kamyon ve Traktör Yedek Parçaları STEYR BİNEK OTOMOBİLLERİ İçin Anadolu'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • 30 senedenberi itimatla kullandı ğınız ASSIPIN KENAN Tüp ve Şişe halinde Eczanelere dağıtılmıştır.Romatizma ve Siyatik sancılarında,baş,diş,bel ağrılarında,soğuk algınlığı ve grip başlangıcında çok fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • İthal malı akordeon,keman ve gitarlar,Matador,Knoch,General dikiş makineleri,Aksel,Nurmetal Çam.maküıaları,Venüs ve Nevtron radyoları,Hot,Nuralev gazocaklan,Krupp Haenel)av tüfeği,ütü,bol çeşit avize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • AMERİKAN ERKEK DERSANESİ 35'NCİ HİZMET YILI İNGİLİZCE,FRANSIZCA,ALMANCA,MUHASEBE ve SPOR derslerine bugün saat 18 de başlanacaktır Ayrıca,Nişantaşı Özel Işık Lisesinde İngilizce ve Muhasebe dersleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • DEVREN KİRALIK İlâç Parfümeri ve emsali sanayi için 525 M2 kaloriferli mükemmel Lâboratuvar Tel:22 02 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1959
  • Bafa Alman Otomobil Sanayiinin rakipsiz şaheseri GOGGOMOBIL coup* Dünyanın en ucuz ve en sağlam otomobili/Tipine göre 4 6 litre benzin ile 100 Km.Bol yedek parça,daimi servis.Sipariş kaydına devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.03.1959
  • İSTANBUL'DA" ALTAY 2-BEYKOZ 2 İZM.SPOR:0 İST.SPOR:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • Turgay Dün ilân edilen 22 namzet Salı günü ilk antrenmanı yapacak TEKNİK Komite dün akşam Futbol Federasyonu Umumî Kâtibi Fikret Altınel'in riyasetinde toplanarak 22 kişilik seyyal kadroyu tesbit ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • 8 ^Mif^^iti,M,^^ki'j,ti!ii,„i.i.ADnill I All IfFQIVOD Ankaragücü dün Hacettepe ile yaptığı maçı ADlfULLAn IVCıdlIUn 3.1 kazanmıştır.Resimde Ankaragücü santrforu Yücelin bir hücumunda,Hacettepe santrha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • 3 BEŞİKTAŞ 1 ANKARA,HUSUSÎ BEŞİKTAŞ,dün olduğu gibi bugün de çok kötü bir oyun çıkararak Demirspor'un umumiyetle yedek elemanlardan kurulu kadrosuna mağlûp olmuş,sahadan taraftarlarının şiddetli prote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • Sönük oyun ifâdesini tabelâda buldu:0-0 STAD:Mithatpaşa SEYİRCİ:9407 Kişi HÂSILAT:29.314 TL.HAKEMLER:Bedri Çalar Orhan Gönül Nadi Irmaklar İZMİRSPOR:Seyfi Şaban Necdet Nurettin Cavit Kâmuran Cenap Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • I Diğer Spor Haberleri I I 5 insi 2y?a«iiz*fadir Î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • nıııııııııııırırı) iıııMiırıiTWıwWyiiOT1Tff^ffî,friti^i [ŞAHAP METE] VEFA MAĞLÛP Vefa taklml-mi,1î İddeki ilk mağlûbiyetini dün Kar w ki M niHUkUr şiyaka'dan almıştır.Resimde,Yeşil Beyazlı takım kapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ Takımlar O GBMAY PKP G.Saray 8 4 4 11 2 12 4 Vefa 63216384 D.Spor 72415 486 Göztepe 71426 11 68 Karşıyaka 71336759 G.Birliği 7-524859 K.Gümrük 4 12 12 2 4 4 Adalet 6-424748
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • BEYAZ GRUP PUAN CETVELİ Takımlar O O B M A Y P KP Izmirspor 9 4 4 1 9 5 12 6 F.Bahçe 6 5 1 9 3 11 1 Altay 9 4 3 2 11 8 11 7 Beşktaş 73228786 Beykoz 9 3 2 4 12 13 8 10 H.Tepe 7 2 5 7 10 4 10 A.Gücü 7 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • KEM AY'IN ir golünü saymadı Revanş'icc da aynı neticeyi alan taraflardan izmir ekibi dünde üstün ve müessir gözüktü [SAMI ÖNEMLİ] İlk devrenin son dakikasında Erol'un gerilerden getirerek avt çizgisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • Metin ile Erdoğan dâvadan vazgeçti İZMİR,HUSUSÎ Galatasaraylı Metin ile Göztepe kalecisi Erdoğan dünkü maçtan sonra birbirlerinden davacı olmuşlar fakat araya giren idarecilerin teşebbüsü ile barıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • Gollerden üçünü atan rakip kaleci arastada Metin ile çıktı STAD:Alsancak SEYİRCİ:5149 Kişi HÂSILAT 25.045 HAKEMLER:Osman Yereşen •Ar)Cezmi Başar Nurettin Başol GALATASARAY:Yüksel Saim İsmail jfit)Coşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1959
  • p,r,r,MM,t KARŞİYAKA 2 VEFA O G.SARAY 5 GÖZTEPE O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor