Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.03.1959
  • j"?m m ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON:27 42 10 Santral ı:a:nu-ın-"f—ın«—s:a:r,ıas:YIL:9 SAYI:3164 m BUGÜN 6 SAYFA 25 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • P^MİYlf F II AH Pill PR Ui.mii ti il il e Ml CK i 0 Bundan birkaç ay önce,yine:bu sı tunumuzda ufacık bir habeıçikm.ı:«Memleketimizin üç tamını 13 kadın san'atçısı Füre.va,Lcrzan Bengisu ve Zerrin Böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • Akademinin 77 nci yıldönümü münasebetiyle KOSTÜMLÜ AKADEMİLİLER BALOSU 3 Mart Salı günü saat 21 de HİLTONDA Davetiyeler Hiltonda Modemo'dan Site sineması holünde Totem mağazasından temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • Sanayici ve ithalâtçıların Dikkat Nazarına I Piyasamızın en sağlam en verimli İsveç malı T E X O Dokuma Tezgâhları İkinci koladan ithal edilebileceklerdir.Proforma fatura temin ve sipariş İmteslne kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • ZEYTİN YAĞINDAN MAMUL KOMİLİ Sabunları piyasaya arzedilmiiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • NODA GİYİN SALONU TAKSİTLE 1 inci sınıf işçilik ve beğendirmek sartiyie garantili BAY ve BAYAN-LARA ısmarlama Kostüm.Manto,Tayyörler.0 HAZIR Palto,Pardesü,çocuk takımları,0 HAZIR mantolar,son model kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • »mim ıııtı ıııı ninninin İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 İ Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-berler 9.15 Viyolonist Emil Bürü 9.30 Sabah şarkıları 10.00 Me-E lodi kervanı 10.30 Çocuk saati E 11.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • OĞLAK BURCU Jfe3 'TO b [22 Aralık 20 Ocak] Kendinizi okuma hevesine bırakınız.Bugün en iyi dostunuz bu.9 KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Kalabalıktan uzak durunuz.Bugün böyle bir yerde aksilikle karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • 1 2 3 4 5*6'7 8 9 10 II 12 '1 u^ 2 di J 3 L m 4 Ji Tj 5 E n 6 T r 7 8 1 LMİ 9 1 BULMACA SOLDAN SACA:1 Altı Mayısta başlayan baharın müjdecisi gün;Kasabanın ortası.2 İç-ki:Unsurlar.3 Eskiden alınan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • ZEKİ MÜREN HİLTONDA 6 Mart Malatya KAYSI GECESİNDE Davetiyeler:Hilton,Galatasaray Eczanesi,İnci Pastalıanesinden temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • ZENGİN İP AR A İKRAMİYELERİ' En az 150 Liralık Bir Hesap SUAOİYE'DE APARTMAN DAİRELER} VADESİZ HESAPLARDA Hey 50 Liraya VADELİ HESAPLARDA fer 25 Liraya 8İB KUB'A NUMARASI ft.BEHizciıtK mimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • TEŞEKKÜR Tedavi edilmek üzere gitmiş olduğu Paris'de vefat eden sevgili ve muhterem ağabeyimiz,İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlerinden Dr.MUZAFFER ŞEVKİ YENER'in hastalığı esnasında göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • KAPATILAN MEKTEPLERD İSMİ TEKRA 500 YATAKLI HASTAHANENİN İNŞASINA BAŞLANIYOR.VALİ BİR SUAL ÜZERİNE:"BEN SOKAKTA DELİYE RASTLAMADIM,DEDİ Vali Ethem Yetkiner,Küçükyalı faciasından sonra kontrol edilip k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • DOĞUM MÜBECCEL KOLSAL ile Balıattiıı KOLSAL'ın 27 Şubat 1959 günü bir erkek çocukları dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.Eskişehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • r J SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Yuvaya Dönüş Bob Hope Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Eddie Kalpazanlara Kar 51 Eddie Constantino Danik Pattison Fransızca.İNCİ Tel:48 45 95)99 Mustafa Gönül Bayh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • TERRAMYCİN DRAJE 16X250mg.TERRAMYCİN DRAJE 8x500mg.TCRRAMYCİN ORAL SUSPENSION TERRAMYCİN PEDIATRIC DROPS TERRAMYCİN DERİ MERHEMİ müstahzarlarının bol miktarda Ecza Depolarına dağıtıldığını saygılarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • SANAYİCİ ve İTHALÂTÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Mümessili bulunduğumuz dünyanm en büyük firmalarının KAĞIT Her nev'i)KALAY ve TENEKE LEVHA KANAVİÇE ve ÇUVAL HAM KAUÇUK ve KREPSOL HAM DERİ GOMALAKA ve KARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • VEFAT Serveti Fünun mektebi edebinin son mümessili,Leyali Girizan sairi* Nigârin Özseverin zevci,Hüceste,Reyâr»,Şehsuvar ve Mübin'in babaları Şehsuvar oğullarından Hüseyin Siret Özsevcr vefat etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • Ehliyet garantisiyle yetiştirilir Ücret 300 Lira GÜVEN OTO KURSU Beyoğlu Aflacamll yanında No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • S İ NE M A İLE İNGİLİZCE YENİLER ORTALAR İLERİLER 5 Marttan itibaren kayıt ve ücretsiz tecrUbe dersleri Nuruosmaniye Cad 66-1.Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • 1111111111111111 tlllliillMIIIIIII HMMiitil t)11111111 M I It' 11111!11 H M I 111111 11 III 1 H 11 IH 11 M H 111 I Yahya Kemal'e veda ğ AHYA Kemal hakkında söz söylemeğe en selâhiyctli insan,şüphesiz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • Gelir Vergisi ve radyo taksitleri bu ay ödenecek Gelirvergisi mükeleflevl beyanname vermeye yarın sabahtan itibaren baçlıyacaktır.Mükellefler tahakkuk ettirilecek vergi mikdarının ilk taksidini Mart a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • Mektupla zina sanığı kadınla erkek beraat etti 9 çocuk ve dört torun sahibi bir adam da 10 uncu çocuğunu doğurmak istemeyen karısını boşuyor Sultanahmette oturan bir banka müdürünün,«mektupla zina» ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.03.1959
  • KASIMPAŞA'DA oturan Ali Kuşnaci sarhoş vaziyette komşularını tehdit ve tahkir ermiş ve dün Beşinci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.ŞEHRİMİZDE yakalanan beynelmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • IW MMI l«g SOZ SlfiASI."Allahın dediği olur,izmir'e bağlı,Haseki köyünün köy kahvesinde,kâhyanın verdiği hâlis kahveyi ağır ağır İçerken birden kapıdan içeriye bir genç girdi.Muhtara:«Ölüyor ağanı.Bac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • Rakipsiz Dansöz GÜLSEN AYDAN Her Akşam TEVHİT BİLGE Operetinde muvaffakiyetle seanslarına devam ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • E.C.A Kalorifer ve sıhhî tesisat armatürleri ALVERİŞ Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.Galata Kürekciler No:50 de satılmaktadır.Telefon:44 67 17 44 19 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • SUNGURLAR IKAZANiVE TESHİN CİHAZLARI FABRİKAS 1 Yüksek ve alçak tazyikli,yatık alev borulu çelik kazanlar.Skoç tipi,çift dramlı,iki parçalı kazanlar,su borulu kazanlar.MEMLEKETİMİZİN EN BÜYÜK KAZAN FA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • İTALYAN DİZEL AĞIR YÜK KAMYON VE OTOBÜSLERİ 3 TONDAN 10 TONA KADAR KANYONLAR 20-40-60 KİŞİLİK öıdSUSLER MÜRACAAT:İbrahim Eremgil:Galata,Merkez Han kat 3 MAKİNE ve İNŞAAT LTD.ORT.Taksim,Abdülhâkhâıtût
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • UÇ GENÇ KIZ DALGINLIKLA SİR BANKAYA HAPSEDİLDİ Maça giden gece bekçisi tarafından içeride unutulan kızlar ancak saat 17 de kurtarılabildiler NECMİ ONUR Üç £enç kız dün «gece bekçisinin» dalgınlığı seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • Kruşçev Doğu Almanyaya gidecek MacMillan'm Rusya seyahati yarın sona eriyor.Mikoyan Batılıları sukutu hayâle uğratan yeni bir konuşma yaptı MOSKOVA,RADYO VE AJANSLAR Tass Aiansı dün,Rus Başvekili Kruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • KAHVEYE GİREN BİR KAMYON ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ BURSA,HUSUSÎ M.Kemalpaşada maden yüklü bir kamyon kahvelerden birine girerek üç kişinin ölümüne sebep olmuştur.Hüseyin Barola ait kahvedeki müşterilerden dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • II I Kâğıdhane Mensucat Fabrikası 100 YÜN ve TİFTİK BATTANİYELERİ Kumaş Boya Apre Tel:48 72 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • Gençlik Terzihanesi Beğenilmek şartiyle ısmarlama elbise dikişi 100 lira.Manto,Tayyör 95 lira Beyoğlu,Balıkpazarı,Birlik Pasajı Kat,2,No.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • TEKNİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yıldız'da)Akşam Teknik Okulu ve ikinci öğretim binasının 2 Mart 1959 pazartesi günü saat 17.00 de yapılacak olan açılış törenlerinin bâzı zaruretler dolayısiyle 5 Mart 1959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • ÇÖMLEKÇİ DANİŞ Bayram siparişiniz için kıymetli model,hoş yenilikleri ile HİZMETİNİZDE Beyoğlu Ağacami durak,İmam So.4.Tel:44 92 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • SATILIK Amerikan yatak odası,Kromset televizyon buz dolabı,çocuk otomobili,bisiklet,giyim eşyası,muhtelif renk kanaryalar vesaire,satış 4 gün devam edecek Amavutköy tramvay caddesi No:17 kat 4 Nahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • BİR YAPRAK m/Wi L m ^5 ffcİA^* J1—L^v İflli S i  mm Aşkın Lisânı Z Kİ tarafı koruluk yoldan yaldızlı,içi dışı gömme aynalarla i I süslü öküz arabası,hayvanların uzun püsküllü zelvelerin deki çıngırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • ELEMAN ARANIYOR Yüksek tahsilliler ve lisan bilenler tercih edilir.Müracaat:P.K.5 Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • EMEKLİ,DUL ve YETİM MAAŞLARI ALANLARIN NAZARI DİKKATİNE TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASINDAN Emekli,Dul ve Yetim maaşlarmda son kanunla vuku bulan değişiklik dolayısiyle bordro ve fişlerin hazırlanması zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne İstanbul.12-Şubat-959 tarihli gazetenizin 3.ncü sahife ve 5 nci sütununda C H.P.nin secimi kazandığı köyün elektriği kesildi.başlıklı C.H.P.basın bürosundan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • FUARA GİRİŞ ÜCRETİ YÜZDE 100 ARTIRILDI İZMİR,HUSUSÎ Suyun metreküp başına fiatını 25 kuruştan 40 kuruşa çıkaran Şehir Meclisi dün de Fuara giriş ücretine yüzde yüz zam yapmıştır.Bundan böyle fuara 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • Bir otobüsün yolcuları karakola götürüldü Hâdiseye,yolculardan birinin 10 bin lirasının çalındığı iddiası sebep oldu.Aramada para bulunamadı Beyazıt Kurtuluş arasında çalışan 20788 numaralı otobüsün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • E SEBEBİ AY SONRA ANLAŞILACAK Parçalanan açak,kaza sebebini bulmak için fabrikada monte ediliyor.Yeni bir uçak alınacak Londradaki müessif uçak kazasının tahkikatına giden Hava Yolları Yönetim Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • Akçadağ Tekel Dairesi kasası soyuldu MALATYA,HUSUSÎ Akçadağ Tekel Dairesi kasası gece meçhul şahıslar tarafından kırılarak 8000 lira çalınmıştır.Hırsızlar Tekel dairesine pencere demirlerini keserek g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.03.1959
  • Castroya karşı suikast teşebbüsü HAVANA,A.P.Küba Başvekili Fidel Castronun evine,yoldan geçen bir otomobil tarafından ateg açılmışsa da kimse yaralanmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.03.1959
  • m-w-m±;m i:v i:v".EN COK ARA c BEĞENİLEN iilli;m ALMAN LASTİKLERİNE ¦sil!GÜVEMft iH;i:i;i:iii;i:nii;iU:Hi:illl TÜRKİYE VEKİLİ Pun;TURKMAY Ç;t:İl I I S T A N B U L 1 BEYOĞLU III İSTİKLÂL CAD.392-394 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1959
  • Güney Vilâyetlerimizin Nazarı Dikkâtine:KAMYON KAMYONET OTOBÜS KAPTIKAÇTI TANKER OTOMOBİL İLÂNCILIK İstanbul Telefon|:*44f47J55 Mnrapaat DÖRTLER Kall*Şti*Abfdi^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 5ü İki adımda yanına sokulup omuzlarından kavradım.Artık İm kadarı fazlaydı.Yetmez mi bu yaptıkların?Birbirimizi ilk defa burada mı görüyoruz?Kirpiklerini kım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1959
  • BİR KAD 43 Koltuğun birinin üstünde eşarbı,bir başkasında geniş kenarlı hasır şapkası duruyordu.Eşarbın altında da çantası vardı.Uzanıp eşarbı aldı.Yüzüne doğru götürüp kokladı.Onun kokuşuydu bu.Tıpkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1959
  • fcs 1 BU HAFTA ÇSKAH 4.SAYMA OKUYUCULARINA 100 PLÂK HEDİYE EDİYOR.Ayrıca:PAUL ANKA,Ricky NELSON,Andy WILLIAMS,Erol KATAŞ ve en eni 10 ŞARKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.03.1959
  • ll!lilllllllil£:S Bizde Yeni Bir Cereyan Dolayısiyle:ş| I "PACKAGE SHOW» 3 Package Show» tâbiri bir avuç müzisyeni bir ara-3 ya getiren temsil mânasına geliyor.İzaha muhtaç ta-EE EE biî.Mevzun umumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • Menderes'le İnönü dün kucaklaştılar 9 Başlarafı Birincide gara girince protokol ve kortej alt-üst olmuştur.Garda toplanan muazzam kalabalık,tezahürata başlamış ve Başvekilin bulunduğu vagona doğru koş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • MECLİS BÜTÇEYİ DÜN TASVİP ETTİ t Baştarafı Birincide poitika teşkil etmiştir.Meclis bu hususta verilen takrirlerden sonra Kıbru meselesinin Pazartesi günü müzakeresi kararı ile bütçeyi kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN 4 İKRAMİYE VERİLMESİ İSTENDİ Baştarajı Birincide kümler kanunlaşmıştır.Sadece memur ve subay maaşları ile ilgili tasarının geçici ikinci maddesinin değiştirilmesini ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • YUNAN MECLİSİ KIBRIS anlaşmasını tasdik etti t Baştarajı Birincide dığı için Karamanl isi Kıbrıstan vazgeçmekle itham etmiştir.Bu oylamada dikkate değer noktalardan biri de Karamanl is partisine mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • BÜYÜK BİR DÖVİZ VE ALTIN KAÇAKÇILIĞI t Baştaraft Birincide re frangı bulunmuştur.Bu dövizleri yurt dışına kaçırdığını bildiren Karabet şunları anlatmıştır:"Ben iki adamım vasıtasiyle bu dövizleri piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • MAKARİOS BUGÜN KIBRIS'TA KAHRAMAN GİBİ KARŞILANACAK t Baştarafı Birincide pılmamalıyız.TÜRKLER TOPLANIYOR Türk liderleri dün sabah Lefkoşede,adadaki muhtelif şehir ve köylerden gelecek Türk temsilcile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • Makarios'u götüren uçak arıza yaptı t Baştarafı Birincide Böylece Kıbrıs Rumlarının dinî ve siyasî lideri sabahleyin saat 7 ye doğru Lefkoşeye varmış olacaktır.AKÎM KALAN SEYAHAT Kıbrıs Rumlarının 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • 3.5 TONLUK YEDEK PARÇALARI GELMİŞTİR İhtiyaç sahiplerinin müessesemize müracaatları ilân olunur.Dolapdere Kurtuluş Deresi Cta44esi No.61 Telefon:44 63*50 44 23 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • RESMİ SEKTÖRÜN,SANAYİCİLERİN VE İTHALATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE İKİNCİ KOTADAN Batı veya Kliring:memleketlerinden aşağıda zikredilen malları ithâl etmek isteyenlere en müsait fiatlarla ve kısa zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • KSK,6.SARAYDAN PUAN KOPARDI:1 1 t Başüt.rafı Altıncıda lü olduğunu söyleyenler çoktu.Bizce de görevli olmayanlar artık saha kenarında boy göstermekten,akıl karıştırmaktan vazgeçmelidirler.MAÇTAN MÜHİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • GÖZTEPE ADALET MAÇI BERABERE t Baştarajı Altıncıda mi'nin kıvraklığı ve top kontrolü.Bahri,Yılmaz,Gürsel.Bütün bunlar o «zorlu» görünmeyen takımın gene de «hirşeyler»e sahip olduğunu gösteriyordu.Bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • KAL!CHEMIE Hannover MAMULATl KALSINE SODA ZIRNIK SODYUM PERBORAT BLANC FIXE' BARYUM KARBONAT PERHYDROL 35 ALÜMİNYUM SÜLFAT KÜKÜRT SAF AMONYUM BİKARBONAT MADENİ BOYALAR PERL KATALIZATÖR TIBBİ MÜSTAHZAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • Almanya'nın en büyük Otobüs Fabrikaları KAESSBOHRER ve TEMPO WERK MAMULÂTI OTOBÜSLER GELİYOR 14 27 42 48 50 56 kişilik Son model ŞEHİRLERARASI otobüslerle ayrıca muhtelif tip ve büyüklükte ŞEHİR DAHİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • RESMÎ MÜESSESE ve SANAYİCİLERE Batı Almanyada mâruf Strebelwerk Mannlıeim firmasının dökmeden mâmûl kalorifer kazanı ve Radyatör ithal etmek istiyenlerin THOMAS CORİNTHİO İSTANBUL Çiçekpazarı Fmdıklıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • SÜRPRİZ GÖMLEK VE PİJAMALARI DAMPİNG SATIŞI 15 MARTTA SONA ERİYOR Yalnız aşağıdaki mağazalarda yapılmaktadır.AMİRALİ BEYOĞLU M.K.M.EMİNÖNÜ CEVAT MAĞAZASI Yeni Postane Cad.ADNAN KARAKAŞ İZMİR SANTRAL A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • Milliueff Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN Y1LMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • rum!PAZAR HİCRÎ 1374 1 1378 Şubat MART Şaban 16 19 5 9 21 VAKİ T VASATİ EZANİ 1 Güneç 6.34 12.36 Öğle 12.26 6.28 İkindi 15.34 9.36 Akşarr L 17.59 12.00 Yatsı 19.30 1.31 İmsak 4.53 10.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • FOTOĞRAF ve SİNEMA MAKİNESİ SATICILARININ DİKKATİNE:Çekoslovak MEOPTA Fabrikaları mamulâtı FLEXARET fotoğraf makineleri,agrandizörler,projeksiyon cihazları,16 ve 8 mmlik kameralar için ithalâtçı sıfat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • BALIK SANAYİİ KALKINMA TAŞ.İDARE MECLİSİNDEN Şirketimiz hissedarlar umumî hey'eti,Esas Mukavelesinin 36maddesi hükümlerine istinaden,âdî olarak 26 Mart 1959 perşembe günü saat 15 de,İstanbul Galata,Rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • İZMİRSPOR:2 İST.SPOR:O t Baştarafı Altıncıda rin takdir ettiği futbolunu göstermeye başlamıştı.Hele oyunda fırtmalaşan Ali'yi durdurmak İstanbulspor defansı irin mümkün olamıyordu.Eğer Alinin 47 nci v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • GÜREŞ MİLLÎ TAKIMI SEÇMELERİ BAŞLADI t Baştarafı Altıncıda GREKO-ROMEN STİLDE:52 kiloda İbrahim Yurdaeris Kayseri)ittifakla,Ünver Beşirgil Ank.tuşla.57 kiloda Sadrettin Özden Ank)tuşla,62 kiloda Metin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.03.1959
  • İZMİR'DE DE ŞAKA YAPTILAR t Baştarafı Altıncıda ııc biçim toplara Kiriş?Santrbaf Kâzı nı ii mıılıkum,yerinden kıpırdayamıyor.Ya Lefter?oynuyor mu?dedirtecek kadar kayıp.Bazen görülüyor,o da Itaj müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.03.1959
  • F.Bahçelilere prim değil ceza Dün Altay maçından kötü bir oyunla gaLip çıkan Fenerbahçeli futbolculara idare hey'eti karar verdiği takdirde 400 liralık galibiyet primi verilmiyecektir.Futbolcuları maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1959
  • F.Bahçe,rastgelebir oyu Altay'ı tesadüfe OSMAN imdat kuvveti SEYİRCİ:79SC Kişi HASILAT:39234 TL.HAKEMLER:Faik Gökay Hüseyin Maloğlu Orhan Kutueuoğlu üc-k)FENERBAHÇE:Şükrü Osman Nedim Akgün ir)Basri Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1959
  • O R:Sarı-Siyah'h takım ilk deplasmanında bir hezimetten kurtuldu.Golleri Ali ile Attilâ yaptı STAD:Alsancak SEYİRCİ:7966 Kişi HASILAT:39234 TL.HAKEMLER:Bedri Çakır Hüseyin Maloğlu Orhan Kutucuoğiıı İZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1959
  • GORES MILL!TAEINI ASLADI •3 j TALYA'ya gidecek olan I serbest ve Greko Romen millî güreş takımımızın seçmeleri dün saat 13 te Spor ve Sergi Sarayında başlamıştır.19 bölgeden 114 güreşçinin iştirak ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1959
  • SUAT 15 GÜN oynayamıyacak Dün Karşıyaka maçında ayak bileğinden sakatlanan Galatasaray takımı kaptanı Suat bugün Göztepeye karşı oynayamayacaktır.Doktorlar Suatin sakatlığının 15 gün içinde geçebilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1959
  • Golsüz bilen karşılaşma durgun ve fadsızdıişi ciddiye alışı misafir rakımın üstünlüğü oldu I SAMI ÖNEMLİ] Kski günlerini hatırlatan bir emniyet içinde oynayan Sclalıattin,dünkü maçta sahanın en iyisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.03.1959
  • p-m-lSAMI ÖNEMLİ] METİNİN YERİNE Metin Ç°k.Slkl markajda idi.Fakat onun marke edilmesi Galatasarayın diğer forvet elemanlarının da markaja girmesi demek 111 SUniHI.değildi.işte 12 nci dakikada IHetin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor