Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • anlaşın örlıı,mutabık kahnahilecek ususlar olduğunu söyledi Atina çevreleri Türkiye'nin Taksim Yunanistan'ın da Enosisten vaz geçtiğini bildiriyor Hariciye encümeninin dünkü toplantısında CHP li ve DP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • 3 HnW M pi^%P K^svJi Wm& g|P^ wM P ^8 r fc,i.oU^ MM [RUÇHAN UNVER] Mayıs ayında Brezilya'da açılacak milletlerarası bebek sergisi için Kızılay tarafından 5 bebekten müteşekkil bir kompozisyon hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • ilan n fenkid edildi C.H.P.li Mebuslar Bütçe Encümeninde,zamma rağmen kârın artmadığını söyleyerek maliyetin indirilmesine çalışılmasını istediler Atıf Topaloğlu Gümrük ve Tekel Vekâletinin lâğvedilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • TİRITOGLU ile arkadaşları istifa etmiyor C.K.M.P.ye yeni veçhe I verilmesini isteyenler D.I P.ve C.H.P.nin birleş-I meşini muhtemel görüyor i ANKARA,HUSUSÎ CK.M.P.sine sosyalist hü-|1 viyet vermek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Beş kişilik gangster çetesine mensup olduğu iddinsiyle yakalanan Feyzi Özkan.Sanık,inkâr etmektedir OFÖR SOYAN HAYDUTLARDAN İRİ YAKALANDİ 19 yaşındaki genç,suçu kabul etmiyor.Beş kişi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • KARABORSACILAR BİR GAZETECİYİ DÖVDÜ SAMSUN,HUSUSÎ Şehrimizde neşrolunan «Yeni Selâmet» gazetesi sahibi Sait Coşkun,sinema bileti karaborsacılarının tecavüzüne uğramıştır.Yarım asırlık gazeteci,gazetes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • [OZDEMİR GÜRSOY] GUn 3.RLİĞİNE KATILDILAR Mİ«nda D.P.don istifa eden eski Vilâyet Meclisi a/as,İsmet Yaşuıer ile Hürriyet Partisinden 15 kişi dün M«YnıııiıiMHiiınııııı,HihHiı C.H.P.ne kaydolmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • MENDERES BU SABAH KARASİ'YE HAREKET EDİYOR Bagdad Paktı devletlerinden Iran ve Pakistanın Amerika ile yapacak-lan askerî anlaşma konusunda ihtilâfa düştükleri bildiriliyor.ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • Vali,Kocaeli matbuatında çıkan yazılara 3 köy halkının gönderdiği dilekçeleri okumakla cevap verdi J STANBUL Valisi Ethem Yet-I kiner,Kocaeline bağlı Bucaklı,Kadı ve Geredeli köylerinin istanbul vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • Hâkimlerin nakli ve et darlığı Mecliste görüşüldü Mevzu dışına çıktığı için 2 ihtar alan bir C.H.P.li mebusun konuşmaması teklifi reddedildi ANKARA,HUSUSÎ Hâkim ve Savcıların nakilleri meselesi,Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • SİSTEN İKİ VAPUR ÇARPIŞTI Limanı dün sabah kaplayan kesif sis sebebiyle «Yalova» vapuru ile Boğaza işleyen «58» numaralı vapur çarpışmıştır.58 numaralı vapurun burnu hasara uğramıştır.«Yalova» vapurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • Memurlar alacakları net parayı hesaplıyor Yapılan tetkikler zammın 26-35 arasında olduğunu gösteriyor.Kafi netice bordrolarda anlaşılacak Sanayi Vekili Araman,Sümerbank'da çalışan işçilere de umumî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • M.T.T.B.de İHTİLÂF MAHKEMEYE İNTİKAL EDİYOR M.T.T.B.nin evvelki gün çıkan hâdiseler sebebiyle tatil edilen genel kongresi,ortaya bir takım hukukî mesele çıkarmıştır.Kongre çalışmaları tamamlanmadığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • TİBET Tibet,dünya ile alâkasını kesmiş bir diyardır.Fakat Tibet için için kaynamaktadır.Dünyanın Damı olarak bilinen Tibet'i Kızıllar bütün Asyaya nüfuz etmek için bir karargâh haline sokmuşlardır.Tib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1959
  • Yeni çıktı PRATİK FRANSIZCA KONUŞMA KLAVUZU İZZET HAMİT ÜN İst.T.Üniversitesi Lektörü ve İst.Eğitim Enstitüsü Fransızca Öğretmeni İSTANBUL KİTABEYİ Beyazıt İstanbul.Tel:22 81 44 NOT İsteyenlere posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • V-i HAFTANIN FİLMLERİ TUttecuc ok.cut FUNDA Nişan Hant erin rejisörlüğünde çevrilmiş bir İ.Neeil O-prodüksiyonu.Oynayanlar:Muhterem Nur.Kenan Pars.Ahmet Mekin,İtandan Adalı.I AKS e İKCİ'dc KERİME Nad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA KALİ CHEMİE A.G Alman ilâç fabrikasının,kutuda 5X10 1/4 rag."Theophyllin Strophentose,AMPUL gelmiş ve depolara tevzi edilmiştir.TÜRKMAY TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Tel:44 46 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • 7 YAŞINDAKİ Of IN Y AX* N EN KÜÇÜK SAİRİ M.BARIŞ KARGI'nın Kend' resimlendirdiği şiir kitabı çıktı 44 RESİM 40 ŞİİR Kitapçılarda arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • FABRİKA NŞAASINA MÜSAİT ARSA ARANIYOR!İstanbula 40 Km.saha dahilinde,demiryolu ile irtibat tesiiine müsait esas bir şose güzergâhında,50.000 60.000 M2 lik bir arsa aranıyor.Elektrik,su,telefon imkânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberleı 8.15 Şarkılar 8.30 Vals festiva' orkestrası 8.45 Saz eserleri 9.0 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.3t Radyo salon orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • BULMACA SOLDAN SAGA:1 Akıl hastalıklarının umumî adı;Bir meyva.2 Herkes;Sinirli.3 Sayıların işareti;Tanrıya dua etmek için' makamla okunan nazım.4 Alaturkada bir makam;Dairede şef;Tersi renk.5 Tersi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün,muhitinizdeki insanlara karşı biraz diplomatça davranırsanız sizin için iyi olur.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İnsanlara fazla güveniyorsunuz.Ufak bir «Belki» pay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • ANKARADA Almış olduğunuz arsalar hakkında öğrenmek istediğiniz malûmat Tapu senedi sureti ile birlikte 5 liralık posta pulu gönderdiğiniz takdirde adresinize bildirilir.AR HARİTA,Ankara Posta K.423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • 7 yaşında bir kıza tecavüz eden ırz düşmanı ele geçti Şehzadebası camiinin önünde seyyar satıcılık yapan 45 yasında Emrullah Vebiş 7 yaşında bir kız çocuğunu kandırarak caminin helasına götürmüştür.Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • C.H.P.İllerin münazarası tahkikat konusu oldu Geçen cumartesi günü C.H.P.Beyoğlu ilçe binasında yapılan bir münazara dolayısiyle savcılık tahkikat açmıştır.Münazarada konuşan C.H.P.Devrim Ocağı Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • Bakırköy savcısı Baroya şikâyet edildi Bakırköy Savcı muavini Celâlettin Özgülenler dün dokuz avukat tarafından Baroya şikâyet edilmiştir.İddiaya göre savcı muavini,öğleden evvel görülmesi gereken bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • 26 Ocak 959 Pazartesi gününden itibaren Yeni telefon numaralarımızın 44 48 98 ve 44 48 97 Olarak değişeceğini muhterem müşterilerimize saygı ile bildiririz.PAMUKBANK Umum Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • ACI BİR KAYIP Serasker Müsteşarı merhum Şerafettin Efendi ve Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi merhum Şeyh Kemalettin efendinin torunu,Harbiye Nezareti Tercüme Kalemi Müdürü merhum Ahmet ihsan ve merhume M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • Dişçi kalfalarına permi verilmesi şikâyet konusu Dişçi Okulu Talebe Cemiyeti Kongresinde B.M.M.ne sevkedilen tasarı ve malzeme yokluğu tenkid edildi İstanbul Üniversitesi Dişçi Okulu Talebe Cemiyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • i HIRPANÎ AKINI T^ EŞ alt' sene evvel okuduğum ve nıuharriij rinin ad mı ilk defa gördüğüm için bugün E de unuttuğum Fransızca bir kitap,Franğ sayı ve Avrupayı iptidaî insan yığınlarının istil laya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • TEMİZLİK İçleri Müdürlüğü için satın alınan 35 kamyon karoseri yaptırılması işi 905 bin liraya bir müteahhide ihale edilmiştir.MEHMET Taş adında bir vatmanın dün Üsküdar pazarında yankesicilik yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • Bir D.P.12 mııhlar daha zimmet suçundan sanık Ümraniye Köyü Muhtarı Sabri Mert,14 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasiyle Adliyeye verildi Üsküdara bağlı-Ümraniye köyü muhtarı D.P.li Sabri Mert hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • MEYLİ D HATMİ ŞERİF DUASI Merhum eşim ve babamız Konya Eşrafından HAMDİ KİTAPÇI mn vefatının 4.üncü senesi münasebetiyle 25/1/1959 Pazar günü ikindi namazından sonra Kadıköy Osmanağa camiinde memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • VEFAT Esbak Şeyhislâm Mehmet Ziyaettin efendinin torunu,merhum Doktor Mustafa Miinif Paşanın kerimesi,merhum Ohrili Şükrübey ailesi Mehmet-Ali Korkut ve Osman Miinif Korkut'un anneleri,Şükran Korkut v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • PAKLAR ÇAMAŞIR TOZU Tov.PAXS0Y Ltd.Ort.Galata Rıhtım cad.155/1 Ttl.441084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • VEFAT Merhum;Edip beyin karısı.Edibe Korman ve Tarık Burkan'ın anneleri Nairn Komıan'ın kayın valdesi Korman,Etili ve Kalın ailelerinin büyükleri,İFFET BURKAN vefat etmiştir.Cenazesi 24.1.1359 bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • Topkapı'da bir dispanser ve cami temeli atıldı Topkapı Maltepesinde dün bir cami,ve dispanserin temeli atılmıştır.Cami ve dispanseri Münire Çamer adındaki vatandaş babası İbrahim Turhan'ın adına izafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • Adana vapurunda 600 mermi 5 tabanca ele geçti Adriyatik seferinden dönen «Ege» vapurunun aranmasına dün de devam edilmiş bu arada bir gün önce bavulunda kaçak saat yakalanan yolculardan Hi3tr Balcı,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Acı Aşk Jennifer Jones Virpinia Mc Kenna Renkli İng.EMEK Tel:44 «JO 07)Hırsız Prens Vittorio De Sica Fransızca.İNCİ Tel:48 45 95 Funda Kenan Pars Muhterem Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • EEE3 Bilen Kazanıyor 2C OCAK 959 PAZARTESİ AKSAMI SAAT 21.30 da İSTANBUL RADYOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI ANONİM ORTAKLIĞI I Sermayesi 20.000.000 T.L.Merkezi:İSTANBUL Şubeleri:İstanbul.Beyoğlu.Galata,Kadıköy,Osmanbey,Beyazıt,İzmir.Ankara,Yenişehir Ankara)Adana,Edirne.Samsun,Konya,İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1959
  • TEŞEKKÜR 16.1.1959 günü çok genç yaşta aramızdan ebediyen ayrılarak bizleri sonsuz keder içinde bırakan,HATİCE TURHAN'ın tedavisi için kıymetli yardımlarını esirgemiyen Cerrahpaşa Ftizyoloji Kliniği d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • TUZLA'NIN IKI MIL AÇIĞINDA KADIN ROBiNSON VAR wmm »MrımıHi^ıiKK)ow»«.smışw«wpjwı ı m 11 w^ııu r11 r.ıHMjn Türkiycııin belki de dünyanın en münzevi kadını bu evde oturuyorduarmara Yi küçük bir a Vahşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Derd ve Hemderd E Çl EYH Sadi ne güzel söyler:S İO dünyada gamsız âdem olamaz,olursa Beni âdem ola-j muz.Anlaşılıyor ki insanlar için derd,hem şikâyet,iıem de o şikâ-j E yeti söylemiş olmakla ferahlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • ırtMa i.1959 DAN MEKTUP.1959 dan mektup aldım.Bakınız ne diyor:«Gazeteci bey,Hakkımda söylediklerinizi duydukça çileden çıkıyorum.Hemen hepinizin dudaklarında şu söz:«1959 iyi başlamadı.Uğursuz bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Tyrone'un oğlu oldu HOLLYWOOD,A.P.Geçenlerde İspanya'da film çevirir-ı ken ölen Tyrone Power'in dul karısı I dün bir erkek evlâd dünyaya getir-mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • AMERİKA'DA sellerden 88 işçi öldü NEW-YORK,A.Pşiddetli soğuğun bütün kuvveti ile levam ettiği Doğu Amerikan sahillerindeki sel felaketleri 88 Amerikalının hayat'na mal olmuştur.Binlerce insan evsiz,on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • MURE G U R BET FİLMİNDE PAZARTESİ AKSAMİ ÇARŞAMBA AKSAMI PERŞEMBE MATİNELERDE SAEÂY İMCİ LÂLE SİNEMALARINDA KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Amerika Türkiyeye yeni füzeler veriyor Nato Başkumandanı Gl.Norsiad,orta menzilli "Thor,ve "Jupiter,Roketlerinin teslimi için temaslar yapıyor WASHINGTON,A.P.Birleşik Amerika Savunma Vekili Neil McElr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Küba'da 600 "Harb suçlusu,alenen muhakeme ediliyor WASHINGTON',RADYO Havanadaki 15.000 kişilik spor sarayında dün «Harp si'.çlııları» nın alenî muhakemesi başlamış ve bir binbaşı idama mahkûm edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Satılık Arsalar Küçükçekmece Soğuksuda Yarısı Peşin yarısı 12 ay taksitle fırsatı kaçırmayınız.Sirkeci Yeni Postahani ead.Zafer Han No.21 Tel:22 76 36 SÜLEYMAN COŞKUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • DARİO MORENO KONSERLERİ ATLAS'ta 30 Cuma,31 Cumartesi ve 1 Şubat Pazar saat 9.15 te Biletler gişede satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Kanavice Kullanan Sanayicilerimize Odamıza aşağıda evsafı ve fiatı gösterilen Kanavice tahsis edilmiştir İhtiyacı olan firmaların 29/1/1959 günü akşamına kadar müracaat etmeleri tebliğ olunur.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Laboratuarların Nazarı Dikkatine Atölyemizde Komprime Granülör Melanjör Melaksör ve Pomat doldurma makineleri Avrupa ayarında imâl edilmektedir.NOT:Bellibaşlı Laboratuarlardan ransenyeman alınabilir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • DEVLET MASRAFLARIN-DA ARANACAK EVRAKI)MÜSBİTE En son hükümlere göre:1 Her türlü Devlet masraflarında aranacak evrakı müsbiteyi,2 Bu mevzua alt Mâli Müşavere Komisyonu kararlarını ve bütün Maliye Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • BOYA ve CİLA BİR ARADA Ayakkabılarınızın dalma yeni kalmasını İstiyorsanız:WiDO Kremli Kundura Boyası Kullanınız.Bir şişe boya ile elli çift kundura boyarsınız.Umumi Deposu:Babıâli Ankara Han 29 Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Karaosmanoğlu' nun evinde yangın çıktı İZMİR,HUSUSÎ Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun birinci kordondaki evinde dün bir yangın çıkmış,yetişen itfaiye tarafından süratle söndürülmüştür.Yangına,sobanın duva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1959
  • Bir Viscount uçağının pervaneleri parçalandı Kaza Set uçağı Yeşilköyde tecrübe uçuşu yaptığı sırada vuku buldu Türk Hava Yollarının İngiltere'den satın aldığı 5 uçaktan,son olarak «elen Viscount 4 mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • Murar Davman'ın yeni macerası SESSİZ HARP 14 Nereye ineceksiniz beyefendi?Ankara Palasa!Başustüne.Kıs akşamlarının kurşuni koyuluğu şehrin üzerine çökmüştü.En modern tesis ve şehircilik plânlarına uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • BİR KA 7 «Yoksa siz de gene.yaşında pipo içmeye özenenlerden misiniz?«Hayır pipo da kullanmam.«İyi,aferin.Kaç yaşındasımz?«Yirmi.Oliver göle doğru baktı.Lycy kürekleri gayretle çekiyor ve kayık eve do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • I Caporali'nin Konseri 1 BÜLENT TARCAN 1 2 P U artist İstanbul'a gelen virtüozlardan hiç [J birisinin iltifat etmediği iki güzel konser-E toyu çalmak suretiyle programına hakika-E ten eazip bir hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • AMERİKA'DA DÖRT MOTORLU OTOMOBİLLER YAPILACAK NEW-YORK,A.A.B.Amerikanın en büyük otomobil fabrikalarından biri olan «De Soto» inkılâp yaratacak yeni tipte otomobiller imal etmek üzere,gereken plânları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • DENİZ TUTMASINA KARŞI YENİ İLÂÇLAR BULUNDU LONDRA,AA.Deniz tutmasına karsı Almanya,Amerika ve Japonya'da yeni ilâçlar bulunmuştur.Bu cümleden olarak,Batı Almanya'da «B-C» vitamini kullanılmağa başlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • söv»-m Uşö°l Uzun araşimiiuiarın eseri olan bu' görünmez madde,yalnız Parker QUINK mürekkebinde bulunur.Sihirli formülü sayesinde,Ş adi mürekkeplerin dolma g kalemlerdeki ince kanalları tıkayan j tere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • KAUÇUK SANAYİCİLERİNE MÜHİM İLÂM-ICA Amerikan yardımından mutemet sıtatiyle Amerika vı EPU memleketlerinden ithal ettiğimiz İS,MERKAPTO,İtalyan VERNİĞİ ve sair kimyevî maddeler tevzie hazırdır.15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • Milliuef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yaz:işlerini fiilen idare eden mesul müdüı HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • RUMÎ 1374 K.sanı 11 Cumartesi 24 OCAK 19 5 9 1 HİCRÎ 1378 Recep 15 EZANİ 2.03 7.12 9.45 12.00 1.35 12.17 VAKİ T VASATİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.17 12.26 14.59 17.15 18.50 5.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • BAŞ DİŞ GRİP NEZLE ve Romatizmaya karşı Piyasaya dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • HAKİKÎ Yen M AŞAĞI N6 SATIŞLARI ramürsel SIHIİ3 a z Devam Ediyor 100 Avrupa topsundan elbiselik gabardinler 100 Avrupa topsundan puantiye elbiselikler 100 Avrupa topsundan mulineler ithâl malı yününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • sCs "0 TEVHID BILGE OPERETİ A L K A Z A R'da her akşam saat 21 de TAHTA ÇEMBERLER SON 3 GÜN Pazartesiden itibaren:KIZMA PAŞAM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • SEMı ÖZLe/MtÇİ M ULAN VAV MA/MU gE SEN eı/MDı Htç.MERAK.^T™E ENİŞTE1 ABLA W,A K6VF1N6 BAk.&fef«4 SEM ^t-ı&e ie^um eop:p2ı/vı AAOCEVH&RATU ANNAOiN ı«l?SBNUE DAMA VAV^&A VSK onua» qa re-ÇSlINCanj sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • Bu İŞ N-E KAD.AR.QA ZEVKLİ.BlZİ İSTEMİVEN BİR.MEMLEKETE NASlL GıRecE.©l/y\iZl DE BİZ DÜŞÜNECEĞİZ.HEM DE 3İZÎ/Wl_E gonuSMAk İSTEAAlVEN BİR ADAMDAN v\ülAKAT 'STİyECEĞİZ Bunu VAR.AASArNiZ DAHA İVı' OluR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • tCARDEŞlMl burada ala.KOVA\Aj İÇİN BİR ÇARE Buldum-S V NECİR.1 t V PUKO?Rl ALTTIN UıûRl SüuDUlCTAN SONRA 1 ARTİK:ADA-DAN AyRlU.MAK İSTE.MİyECEK—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1959
  • ÂİLAHUK AM BEY WAUME NIHLAVET «UZı Ot_Oı_Şu BAH-Çeyj BİRAZ DÜZEL.TonM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Menderes bu sabah Karaşi'ye hareket ediyor Bastarafı Birincide yapılan ihzari görüşmelerde kaleme alınan tasarıyı Türkiye Hükümetinin tasvip ettiği anlaşılmaktadır.Bu hususu açıklayan diplomatik çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • TRABZON VE İSKENDERUN MODERN LİMAN OLACAK KARAŞT,A.P.Bağdat Paktı üyesi devletler burada yapmakta oldukları isti.şari müzakerelerde Karadenizde Trabzonun.Akdenizde İskenderunun ve ayrıca Arap denizind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Hakiki kolonyayı,üstün kaliteyi,tabii esanslarla imal edilmiş 85 derecelik FREDO 'Kolonyasında buiabilirsiniL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • m:E.TİRİTOĞLU İLE ARKADAŞLARI İSTİFA ETMİYOR t Baştarajt Birincide buna mutlak zaruret vardır.Aksi halde C.K.M.P.nin ömrü çok kısa olacaktır.Dünyanın her tarafında milletleri komünizm tehlikesinden ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • 5 BANKA BİRLEŞİYOR ANKARA,HUSUSÎ Beş banka birleşerek yeni bir banka kurmaya karar vermişlerdir.Bu birleşme con alınan iktisadî kararların neticesinde olmuştur.Bilindiği gibi bankaların kredi ve mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • AYGÜN D.P.İL MÜTEŞEBBİS HEY'ET BAŞKANI OLUYOR 5 gün önce resmen D.P.ye giren Belediye Reisi Kemal Aygün önümüzdeki günlerde D.P.il müteşebbis heyet başkanlığına getirilecektir.D.P.genel merkezinden İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • öyü yalvard Baştarafı Birincide lecek,onlar da kendi meclislerince kendi nokta-i-nazarlarını izhar edecekler ve icabedeıı karar bilâhare Dahiliye Vekâleti tarafından alınacaktır.Hâdise bundan ibaret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Memurlar alacakları net parayı hesaplıyor Baştarafı Birincide HAYAT BİR YILDA %40 PAHALILAŞTI Hayat 1938 yılına nazaran yüzde 737,geçen yıla göre de yüzde 40 nisbetinde pahahlanmıştır.1938 yılında 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Kıbrıs için anlaşma ÜMİDİ ARTIYOR Baştarafı Birincide vardır ve Türkiycnin emniyeti bakımından Ada,hayatî bir ehemmiyet ifade eder.ATİNA'DAKİ KANAAT ATİNA.T.H.A.Atina siyasî çevreleri Türkiye ve Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Hâkimlerin nakli ve et darhğı Mecliste görüşüldü Baştarajı Birincide hibi son konuşmasında.Vekâlet müsteşarının,Derik D.P.ilçe başkanına yazdığı bir mektupta Savcıyı nakletme vaadinde bulunduğunu bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • M.T.T.B.de İHTİLÂF MAHKEMEYE İNTİKAL EDİYOR Baştarafı Birincide bullu bâzı delegeler,kongrenin yeniden toplanması için mahkemeden müsaade isteyeceklerini söylemişlerdir.Bu meyanda.kongre başkanı da,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • SAMSUN'DA SU VE ELEKTRİĞE ZAM SAMSUN,HUSUSÎ Belediye Encümeni elektrik,su ve sinema biletlerine zam yaymıştır.Elektrik 20,su 15.sinema biletleri flatları da 25 kuruş arttırılmıştır.Sanayicilere yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • YERLİ İLÂÇ FİATLARI UCUZLATILIYOR Yerli ilâç fiatlarının ucuzlatılması hazırlıkları tamamlanmıştır.Karar önümüzdeki hafta içinde yürürlüğe girecektir.Ucuzluk,laboratuarların çeşitli masraflarında indi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • tamamı para 4 milyon lira ttvkiye Cumhuviyeii Ziraat BanUast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • SATILIK ANKARADA Etimesgut ve Gölbaşında müsait şart ve fiatlarla hususi ve müstakil parselli arsalar M2.fiat 210 kr.ve 5 lira arasında Broşür ve müracaat:Ankara Fosta Kutusu 423 Tel:18892
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Hayvanlarınızı Yem Sanayii yemleri ile belerseniz kaliteli ve bol mahsul alırsınız.YEM SANAYİİ TURK A.Ş.Ankara Fabrikası Tel:19140 Konya Fabrikası Tel:2133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • AÇIKLAMA Gözlükçii Emgerde bir alâkamız olmadığı kendisinin arzusu üzerine açıklanır.ALİ DARCAN Buch Optik İstiklâl cad.Zambak Sokak No.1/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Sayın Doktor ve Eczacılara:THIOeiLLINE Yara ve Göz POMADI Bol miktarda piyasaya s^UtafeT'-ABDİ İBRAHİM İLÂÇ FABRİKASI tf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • Elinizden kitaplığınıza dahi bırakamıyacağınız bir esere Sadece talip olmak size:İzmir'de Müstakil Parsel Vasfım Haiz 500 M2.lik bir arsayı harç dahi ödemeksizin bedava kazandıracaktır.Aşağıdaki Kupon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • DENİZCİ ÇİFTÇİ SANAYİCİ İNŞAATÇI ve MÜTEAHHİTLERE Birinci Kotadan faydalanarak sipariş,ettiğimiz ilk parti DEUTZ DİZEL Motorlarımız tamamen satılmıştır.İkinci Kota için,makina,araç ve tesisat sinara k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • ŞOFÖR SOYAN HAYDUTLARDAN BİRİ YAKALANDI jt Baştarafı Birincide rek sıkmağa başlamıştır.Boğuşma sonunda şoförün 180 lirasını alan gangsterler kendisini yol ortasında bırakatak kaçmışlardır.SANIK BULUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • FT e kel' e zam tenh Baştarajı Birincide şa giriliyoruz.Bu lıal bana eşeğini kaybedip bilâlıare semerini bulan bir adamın duyduğu sevinci hatırlatıyor.Emin Soysal ise,Vekilin şu soruları cevaplandırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1959
  • KELİMESİ 10QKURUŞ SATILIK EMLAK 0 25.000 60.000 liraya sat.evler.Mür:Küçükçekmece istasyon Sok.Namlı.BEYOĞLUNDA,işler vaziyette,devren sat.kadın terzihanesi.22 62 74 0 N1ŞANTAŞININ mutena yerinde konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1959
  • "MÜŞTEREK BAHİS„MESÜ BİR HÂDİSE OLACAKTİR KAVRAKOĞLU Spor kendi kendini beslemeli Sİ Sporcu Milletvekili ve Fenerbahçe Kavrakoğlu tasarı hakkındaki görüşünü açıkladı Bahs-i müşterek tasarısını Meclist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • 3 Millî Güreşçi dün ifade verdi Güreş Federasyonunun Budapeşte seyyahati hakkında açtığı tahkikata dün devam edilmiştir.Hâdiseyle alâkalı olan üc milli güreşçi Dursun Ali,Yaşar Yılmaz ve Müzahir Sille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • Varol Kupasını 1 yarın alıyor!42184 reyle 1958 yılının sporcusu seçilen Beşiktaş ka-E lecisi Varol Ürkmez «Yılın E Sporcusu Kupası» nı yarınki E_Fenerbahçe Beşiktaş maçm-E dan evvel alacaktır.1954 yi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • 2.Küme de 2 maç var NCİ profesyonel ligin İG ncı hafta maçlarına bugün Şeref stadında başlanacaktır.Saat 12 de Hasköy ve Galata takımlarının yapacakları ilk karşılaşmanın,bir hayli çekişmeli cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • Güreşçilerimiz [ÖZDEMİR GÜRSOY] nrİNnİİ Pan Amcrikan oyunları münasebetiyle Venc-DEJIRvU I IIUHUU zudla'ya gitmiş bulunan Seyfl Cenan Berksoy dün gece uçakla gelirimize dönmüştür.Berksoy bugün Ankara'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • fl*l=B nî F* Bnnce Beşiktaş maçını idare edecek olan Avusturyalı UÇLU I hakem Josef Lavsecker gece uçakla şehrimize gelmiş i ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • II.PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ TAKIMLAR O.G.15.M.A.Y.P.Feriköy 15 11)4 1 41 6 24 Sarıyer 15 i)•1 2 31 14 22 Beylerbeyi 15 5 8 2 22 16 18 Eyüp.15 B 6 3 26 19 18 Yeşildirek 15 G 5 4 22 14 17 Anadolu 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • I.DEVRE BASKETBOL LİG PUAN CETVELİ O.G.B.M.A.Y.P.Modaspor 7 7 617 417 21 Fenerbahçe 7 6 1 594 407 20 Galatasaray 7 6 1 545 376 19 Darüşşafaka 7 1 507 365 19 Kadıköy 9 4 5 527 643 17 Beşiktaş t 3 1 5 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • İZMİR,MİLLÎ LİG'İ 2 GRUPTA İSTİYOR ESEN KAFTAN İZMİR'den bildiriyor.Tehir karşılaşmaları kariç,şehrimiz lig maçları bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla nihayete erecektir.İzmir kulüpleri millî lige
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • erken 4 takım Bugün 12.30'da Karagümrük K.Paşa ile,14.30'd a da G.Saray B.Sporla oynuyor İTHATPAŞA stadında bugün de iki profesyonel lig maçı oynanacaktır.Günün ilk karşılaşmasını saat 12.30 da İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • SPORUMUZUN en kuvvetli imzalarını,en kudretli otoritelerini sinesinde toplayan «MİLLİYET»,şimdi de dünün büyük futbolcusu,bugünün değerli futbol idarecisi FİKRET KIRCA N'ı kadrosuna almış bulunuyor.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • Basketbol liginin as takımları Fenerbahçe Darüşşafaka,Modaspor-G.Saray bu akşam çetin bir mücadeleye girecek İKİ TAKIMIN İKİ ASI ALTAH VE TUNÇ ESg?nın bu akşam saat 19.30 da Spor Sarayında yapacakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.01.1959
  • BÜYÜK MAÇIN Tarafları Hazır FENERBAHÇE ve Beşiktaş yarın oynayacakları çetin maç için dün hafif bir antrenman yapmıştır.Sarı Lacivertliler şampiyonluk yolunda Beşiktaş maniasını aşabilmek İçin bütün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor