Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • Dün 17 aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Cezaevine giren Zafer gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fatin Fuat Tözer solda)cezaevinin kapısında bir arkadaşı ile vedalaşırken.[Telefoto Milliyet Adnan Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] AMERİKA'YA GİDİYOR New-York Herald Tribüne gazetesi tarafından tertiplenen kompozisyon milsabakasını bu sene Bursa Lisesinden Hasan Giiçyıldız kazanmıştır.Genç öğrenci,önümüzdeki Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • Dört subay hakkındaki karar Temyiz edildi «İsyan muharrikliği» nden Birinci Ordu Askerî Mahkemesince 2 sene hapis ve ordudan tard cezasına mahkûm edilen binbaşı Samet Kuşçu,hakkındaki kararı temyiz et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • Meclisin 14 üyesinden 8 i Reis hakkında tuttukları kifayetsizlik zabtını Valiye verdi K [İLHAN DEMİREL] f£ücük«kja«* fk&im M*U&I tttffcfteto» Hasıl Düiün*ö* CsoIU*U öeifttU^eattfi Kumama öattfi fc*W U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • HUSUSÎ TEŞEBBÜSÜN 191 PROJESİNE DÖVİZ TAHSİS EDİLECEK ANKARA,A.A.Koordinasyon Vekili ve Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman hususî teşebbüs yatırımlarına ehemmiyet derecesine göre döviz tahsisi yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • HRİSTİYAN ÂLEMİ BUGÜN NOEL'İ KUTLUYO Papa,dün bir mesai neşrederek,insanlı ı birleşmeye ve snlha davet etti Hristiyan âlemi bugün Noel yortusunu kulayacaktır.Papa dün bir Noel mesajı yayınlayarak insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • ilyon liralı onu Istan* ayrııaı Kredinin kimlere ve ne miktarda verileceğini Sanayi Odaları tesbit etti Bu meblâğ 3 ay için ayrıldı.İlerde üç aybk yeni bir kredinin açılması mubtemel ANKARA,HUSUSÎ San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • t.î;j# i-jr—L [RÜÇHAN tİNVERİ Unkapanı yolu 15 güne kadar trafiğe açılacaktır.Genişliği 46 metre olan yolun,26 metresi trafik şeridi,5 metresi refüj,15 metresi de trottuardır.1033 metre uzunluğundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • 9 Komünist bir rejim olman sanıkların 5 örfisinden İır Cezada kurmak istedikleri iddia 15 sene hapsi isteniyor K M emleketteki içtimaî ve ikti-¡|sadî temel nizamları devirip,komünist bir rejim kurmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • Ala» ad-ı IİLHAN DEMİREL] AuiK OEZAYA VERİLSİN Çarşamba'da mayıs ayının İlk lıaftarj" 7 ül s.nda Gönül Aşar ve Ece Anadol adınfc« uyapti,8" mU"akaşa s,rasında Türklüğe hakarette bulundukv«ııîîı îr f"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • Zorlu,Kıkrıs'lı liderlerle görüştü Yunan elçisi Atina'ya gitti Kıbrıs'ta örfî id^are Noel müddetince kaldırılıyor.ANKARA,HUSUSÎ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün Kıbrıs Türktür Partisi Lideri Dr.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • [İLHAN DEMİREL] HIRSIZLARDAN REMZİ ÇETİN 75 bin liralık mücevher çalan hırsızlar yakalandı Hırsızlardan biri,bir ay evvel jandarmayı atlatarak Gureba Hastahanesinin helasından kaçan Remzi Çetin Kİ gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • IİLHAN DEMİREL] YFNİ RİR 7AM BcIea' 'e Meclisi dünkü toplantısında Hailce geçen I CHI Din mH İli deniz nakil vasıtalarının giriş ücretine zam yapmıştır.5 tona kadar vasıtalardan ücret alınmayacaktır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • ENCÜMENDE müzakereler dün tartışmalı geçti ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dünkü toplantısında fasılların müzakeresine devam edilmiş Riyaseticumhur ve Divânı Muhasebat Bütçeleri bazı indirmeleri mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • Reşit Ali Ceylân!idam edildi PARİS,RADYO Paris radyosu dün geceki neşriyatında Beyrut'ta çıkan Elkifah gazetesine atfen Reşit Ali Ceylani'nin idam edildiğini bildirmiştir.Irak'ın Necef şehrinde iki se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1958
  • 15 kişilik komisyon partiler ve basın ile ilgili çalışmayı bitirdi ANKARA,HUSUSÎ D Parti Meclis Grubu yarın saat 15 de toplanacaktır.Grubun bu toplantısında,partiler ve basın için alınması muktezi ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • KTİSÂT ve Tl HHazırlayan:Dr.Halûk CILLOV bedelsiz ithalâtla ilgili meseleler BEDELSİZ ithalâtla ilgili 30 sayılı tebliğ 18 aralık tarihli Resmî Gazete'de neşredilmiştir.Ehemmiyetine binaen bu tebliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • i Tasarruf Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 29)ğj 0,REŞAT DEWWg,7*1 r-d 99 "ikramiyelerinizin çokluğu ümit ışıklarımı artırmaktadır,Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir tasarruf müessesesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir toplulukta yeni bir ümit bulacaksınız.Bog da değil.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir yakınınız sizden yardım umuyor ama açılıp söyliyemiyor.BAL^ BURCU [20 Şubat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • VEFAT Selanik eşrafından yazıcı Mustafa kerimesi Merhum Kutucuzâde Ömer bey refikası,denizcilik bankası memurlarından Reha Bilgün'ün annesi Zümrüt Bilgün'ün kain valdesi rnerhum Mustant'k Muslihittin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • Denizcilik Bankasının 958 yılı kârı 5.5 milyon lira Denizcilik Bankasının 1958 yılı İlk 10 ayı zarfında 5.5 milyon lira civarında kâr temin ettiği öğrenilmiştir.İlgililer,ödenen borçlar ve kapatılan z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • Emniyet ileri gelenleri dün şahitlik ettiler 600 saati kaçak olarak yurda tokmaktan sanık Mahmut Karagül,Mehmet Karagül ve Adil Atakan'ın dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmalarına E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • Gümrükteki mallar için yeniden mehil isteniyor Gümrüklerde bekleyen mallarını çekmeyen tüccara verilen mühlet,yarın akşam sona ermektedir.Ancak,Sanayi Odası,ilgili vekâlete müracaat ederek bu mühletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • Yılbaşı dolayısiyle eşya fiaîlan gittikçe artıyor Tüccar ve esnaf,yılbaşı alışverişinin durgunluğundan şikâyetçidir.Geçen yıla nisbetle fiatlann hemen hemen iki misline yaklaştığı müşahede edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • İ.E.T.T.72 mi bin ra zar BU ZARARIN 3,5 MİLYON LİRASI BEDAVA SEYAHAT EDEN 7068 ŞAHISTAN DOĞUYOR.PASOLARIN DAĞITIMI TAHDİT EDİLECEK Zam isteyen l.E.T.T.İdaresinin muhtelif işletmelerinin zararının 72 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • VEFAT Narda eşrafından merhum Zülfikâr efendi ile merhume Naile Hamm'm kızları,merhume İnayet,İsmet ve Kudret hanımlarla merhum Cevdet Kızılay ve Nedim Tuna'nın kardeşleri,merhum Y.Mühendis Kadri Erim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği elinde'ithal malı KRAFT ve 2.ci HAMUR MATBAA KÂĞIDI Mevcuttur,isteklilerin 4 üncü Vakıf Han 1 inci kat 15 No.daki büroya müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • 1:mecmuasında bu hafta d 3£ Herkesin bohserriği 4 kadın.3j£ Amerikanın en genç mirasyedisi ATATÜRK'ün bfr Amerikan çocuğuna mekrubu ^•Giinün bir numorolı mevzuu «ikiye bölünmüş şehir BERLIN ^Yıldızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • KSIEİIjâY ANİLDİ Törende,28 yıl sonra yeryer harekete geçen mürteci zihniyetin gençliğin mücadelesiyle sindiği belirtildi.İnkılâp şehidi Kubilay'ın ölümünün 28.yıldönümü münasebetiyle.dün Muştala Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • •9 Nezih bir Yılbaşı geçirmek için ıfy* YILBAŞI GECESİ GALA YEMEĞİ Zengin mönü Dans orkestrası Kotvon Atraksiyon Masalannrzı ayırtmak için MaTtra D'Hâtel'e mUracaat «diniz Ttfe 48 22 20 f5k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • UÜN Bakırköy,Nişantaş,ve Büyükada'da üç yangın başlangıcı olmuştur.İtfaiyenin müdahalesi ile her üç semtteki yangın genişlemeden söndürülmüştür.1.700.000 liralık navlunla dış memleketlerden gelen yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • Hürriyet olcusu E 7T BDİ İpckçi'nin haftalık mektubunda,Ame-I jLa.Tikan Gazetecilik Üniversitelerine mensup profesörlerin basına ait bir kitabından al-dığı şu parçayı bir daha okuyalım:«Yarı hür basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk Arzuları Gregory Peck Laureen Bacal!Renkli-İng.2.hafta)EMEK Tel:44 90 07)Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.3 hafta)SUARE:Biz Kadınlar İngrid Bergman Anna Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kanunî Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı mahlası;Ced.2 Sayılmak.3 Tersi yabancı;Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri.4 Bayındırına:Tersi benzer;Okuyucu.5 Faydalı;Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1958
  • İSTA NB UL â 7.27 Açılış ve program 7.30 T Karışık sabah müziği 8.00 Ha-İ berler 8.15 Şarkılar 8.30 Polğ ka ve valsler 8.45 Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 î Karışık hafif yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • Bir otobüs 45 yolcusu ile dereye yuvarlandı Tarsus yolunda hurdahaş olan otobüsün yolcularından ikisi ağır olmak üzere 24 kişi yaralandı MERSİN,HUSUSÎ Tarsus Mersin yolunda İçel plâkalı bir otobüs,45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • ramı SOZ SIRASIN HAYALLERİMİ HEDİYE EDECEĞİM.Y ILBAŞININ yaklaştığı şu günlerde herkeste telâşlı bir hal var.Satıcılarla alıeılar arasındaki işbirliği son derece kuvvetli.Maşallah herkes zengin,herkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • İstanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğinden:24/12/958 Çarşamba günü Fotoğraf filmi tevzi edileceğinden sayın âzâlarm aşağıdaki günlerde Derneğe müracaatla mallarını almaları rica olunur.Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • İNŞAAT SAHİPLERİNE MÜJDE Üsküdar Kadıköy ve Pendiğe kadar inşaatınıza teslim Kartal Taze çimento 850)kuruştan günü gününe teslim edilir.71283)Telefon:22 78 41)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • Ecnebi Müessese Ingilizceye hakkiyle vâkıf ve tercihan motorlu vasıtalar veya lâstik ticareti hakkında bilgisi olan bir Branş Müdürü aranmaktadır.Mektupla Galata P.K.350 Müdüriyetine ingilizce yazılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • HAYRİ JPAR OKUL İÇİN 250 BİN LİRA VERDİ BUBSA,HUSUSÎ Hayri İpar bir orta okul inşasına sarfedilmek üzere 250 bin lira teberruda bulunmuştur.Orta okul inşaasma ait hazırılklara başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • C.H.P.MECLİSE İKİ TAKRİR DAHA VERDİ ANKARA,HUSUSÎ İki C.H.P.mebusu,Sanayi ve Maarif Vekilleri tarafından cevaplandırılması talebiyle dün Meclis başkanlığına iki sual takriri vermişlerdir.Bunlardan Sup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • iti*» l MİLLİYET] RnTARY'UİU TnDI AMTKI «Rotary» İş adamları kulüflW I Hn I mil I UrkHH I lOl bilr milletlerarası teşkilâta girişinin 1 İnci senci devriyesini dün IliUon'da,yemekli bir toplantı yapara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • İSRAİL GAZETELERİ Meclis müzakerelerini BOYKOT EDİYOR KUDÜS,A.P.İsrail parlamentosunda dün basına ayrılan localar tamamen boştu ve gazetecilerin hiç biri müzakereleri takibetmeye gelmemigti.Parlamento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • NEZLEYE KARŞI İLÂÇ BKLGRAD,A.P.Simeoıı Sredoviç isimli bir Yugoslav doktoru,nezleye karşı müessir bir ilâç bulduğunu iddia etmektedir.Dr.Sredoviç'in nezleyi geçiren ve cRinitin» ismini verdimi ilâç bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • gazeteciler belli ol GAZETEMİZDEN İZZET SEDES İLE SAMİ KOHEN RÖPORTAJ KOLUNDA BİRİNCİ ve İKİNCİ OLDULAR Gazeteciler Cemiyetinin,mesleğin muhtelif şubelerinde çalışan gazetecileri teşvik maksadiyle her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • Senelerin en Güzel Filmi Bütün tenkitçiler ve görenler aynı şeyi söylüyorlar MUHTEREM NUR-FİKRET HAKAN Bugünden itibaren ikinci hafta YEEIS1İ AR Sinemasında N O T:Birinci hafta gösterildiği Saray Sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • tipi sabit renkli mamullerini oiyasaya arzetmiştir Telefon 53 41 72 MALTEPE KARTAL I «IIHMUt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • 'A3DDLCANBAZVF TAKZANl KURTA-RAN SEN SEBA5-TÎAKl&tMlOl 6A-Z-ATA EIHTIMINA YANAŞIR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • CTORY LASTİK FABRİKASI İjesis T?arihi 1947 HALICIOĞLU Bademlik Cad.NO.1/8 Emsalinden üstün tyasıflurile imâl ettiği mamullerini Piyasaya arz etmekle j| iftihar eder Telgraf TITRAVO Telefon:442550 Post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • FREDO pudrası sayesinde FÜEHÖ en iyi çocuk pudrasıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • İNGİLİZCE Amerika'da okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğrenmiş bir genç hususî ders veya muhabere ile üç ayda lisan öğretir.Abdullah P.K.110 Şişli-İstaııbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • NASIR,SURİYE KOMÜNİST PARTİSİNE ÇATTI Başkan,kızılların Arab Birliğini baltalamaya çalıştığını söyledi KAHİRE,RADYO,A.A.SUveyşten İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin çekilmesinin ikinci yıldönümü münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • IIIMIMIlMlfflIlllinilMl BİR YÂPRÂK I Enayiler ve Dolandırıcılar TNÜNKÜ gazetelerde bir zabıta vak'ası vardı.Buna «komik Vbir zabıta vak'ası» da diyebiliriz.Hâdise şudur:On ay evvel İstanbul'a gelen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1958
  • 25 AKLIKTAN İTİBAREN I r W YENİ ŞUBE VE AJANSIMIZ V/jiHİÜJİİiİSİ l!İ!|jı Uİ hizmetinizdedir ALANYA ŞUBESİ AYAZPAŞA ŞUBESİ istanbul)BOYABAT ŞUBESİ ÇARŞAMBA ŞUBESİ İstanbul)KÜÇÜKYALI ŞUBESİ İstanbul)MAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • BUKAlAS^DA f-iE ÇİMİZ V4C Y ANLAMlVOPSUM.H6IÇK6& ACAıP ACA' BlU/İAlVOKU/t/l.1 NE OLDUĞUNU,NASIL Oi-DUSUMO BiL/KiVOKU/M' GbZLER'ıMi &URAD.4 AÇTtM" v/E 6.U/^«fc MANZARA w.^e KARŞI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • BEN MODASİ CAM,ÇOK f^E".GEÇMİŞ Bil?NA.F^-OFUVVA DEUlfCANl_t vS "TEL.EPONL.A VIM.S^.L HABER.VERE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • ÇAK ŞİMDİ ceviz:D i VE TOPu KEMİ-RECEK-ııl H^H GÜLMEKTEN BAyiUACAGiZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • BAV marun vaz.mame-SİNOE' CAI_STıi?ACAK GENÇ CAV5rçANl Şi^ ÇAVİS=«S~lVOt —BıU.E\SEN VAPABıUıR MİSİM TABıi BEN:ARıT-VVE1 TiGİM CO KTUVVETÜD'.K İSTERSEN,SıR SAVRA RAtcAAA VA2.BUNL.A55» ZıMNİMDEN TOPLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YDLMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • RUMÎ Çarşamba HİCRÎ1 1374 24 1378 K.evvcl ARALIK C.âhır 11 19 5 8 13 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 7.24 2.39 Öğle 12.14 7.28 ikindi 14.33 9.48 Akşam 16.45 12.00 ı Yatsı 18.24 1.39 İmsak 5.36 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • TOPTAN ve PERAKENDE TENZİLATLI UCUZ SEBZE ve MEYVA KONSERVELERİ satılacaktır.M I G R 0 S TÜRK Tel:27 38 5ü J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • oyunca^ Yavrularınıza yegâne yılbaşı)hediyesi şüphesiz ki D-3)Buutlu filmleriyle SİNEFİKS)Cep Sinemacıdırgocukların,gençlerin ve herkesin •ütün gün ellerinden bırakama-ıkları bu harikulade oyuncağuı Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • GRAN-DUÇE VWl Qm$ QofdAi Muazzamdır!GRAN-DÜSE çorapların» imâl edenler daima dünya çorap imalâtı tekniğinin öncüleridir.Böylece,her sene,en yüksek kaliteden,zengin bir çorap çeşidini arzedebiiirler.GR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • E Tl #T EMLEKETİMİZİN* coğrafî durumu,balina ve E 5 l kaşalot ve endüstrisi mevzuuna uzak ve ya-E JL JL bancı kalmaktadır.Maksadımız denizlerinde,E denizlerinden binlerce kilometre uzaklarda bu E j se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • w Bu zamanda kimseyi bulamayız.Sonra?Sonrası yarın sabahı bekleyeceğiz.Hayvan dayanabilir mi?Dayanır,merak etmeyin.Ya demin ahıra girer girmez «yasayor mu?dediniz.Sizde bütün lüzumlu âletlerin mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT Y A ZAN:JüLES VERNE TU R K C E S I SELAMİ İZZET SEDES Ben de inanmam ama,tajih jaşılacak olaylar kaydetmiştir.Meselâ T(i)3 de bir salgın hastalık arasında,hastalığa yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • TÜCCAR ve İS SAHİPLERİNE İstanbul'un en canlı iş yeri MAHMUTPASA'da 5 MODERN ŞEKİLDE İNŞA EDİLEN KİRALIK YAZIHANE ve DÜKKÂNLAR ADRES:Mahmutpaşa,Bezciler Sokak No.53-55 Müracaat:Pasaj içinde EKREM AYAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1958
  • Yılbaşında dostlarınızı sevindirecek yegâne hediye!bir RLSn OTOMATİK TELEFON KUMBARASI Her yerde arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • KESİF İSE SİS I1PL&BI BİR KAÇ GÜN DAHA DEVAM EDECEĞİ TAHMİN EDİLEN SİS YÜZÜNDEN UÇAKLAR İŞLEYEMEDİ ANKARA,HUSUSÎ Ankara üç gundenberi koyu bir «isle kaplıdır.Bu yüzden şehrin diğer yerlerle hava irtib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • 405 OTOBÜSTEN 229 u ÇALIŞIYOR İ.E.T.T.İdaresinin otobüs mevcudu 4S5 dir.Fakat bu otobüslerden ancak 223 u çalışır haldedir.Çalışmayan otobüslerden 103 ü atölyede,7 si revizyonda.4 ü çarpıştığı için ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • MEZARLIKTA CİNAYET İŞLENDİ İZMİT,HUSUSÎ İzmit'e bağlı Osmanlı köyünden Hasan Aykaç,evine çalı götürürken köyün mezarlık mevkiinde Mustafa Karaduman tarafından tabanca ile öldürülmüştür.Ivaatil tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • Encümende müzakereler dün tartışmalı geçti t Baştarafı Birincide liraya C.H.P.li mebuslar itirazda bulunmuşlar ve bunun 1 liraya indirilmesini teklif etmişlerdir.Neticede teklif reddolurtmuştur.C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • Hristiyan âlemi bugün Noel'i kutluyor t Baştarafı Birincide New York Noel münasebetiyle fevkalâde bir hayat yaşamaya başlamıştır.New York gazetelerinin grev yüzünden çıkmayışı,ticarî firmaları başka y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • LASTİK AYAKKABI FABRİKALARININ NAZMI DİKKATİNE En MKKEHHIL LÂSTİK AYAKKABI LAKI W PARLAK A Çok XMUNIKU Çabuk KURUR SUPSA\LAK BALİNA LASTİK FABRİKASI EYÜP BAHARİYE İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • 75 BİN LİRALIK MÜCEVHER ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI Ba.ştarajı Birincide nin Saray kazasına eitmiş ve orada yakalanarak şehrimize" getirilmişti.Asker kaçağı olduğundan Birliğine teslim edilen Remzi kıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • Elektriğe zam muhtemel t Ba^tarajı Birincide ettiği takdirde İ.E.T.T.İdaresinin elektrik fabrikası,tevzi şebekesi ve müş-teriler dairesi d" bu kuruma intikal edecektir.Kuzeybatı Anadolu şebekesinin ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • BÖLÜKBAŞI GEZİYE ÇİKİYOR ANKARA,HUSUSÎ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı bugün 5 kişilik bir heyetle Bursa ve İzmire gidecektir.Bölukbaşımn bu seyahatinde münfesih Köylü partisinin lideri Tahsin D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • AMERİKA'DA HAYAT PAHALILIĞI ARTTİ WASHİNGTON,A.P.Amerikadaki bayat pahalılığı kasım ayı içinde geçen temmuz ayında ulaşılan rekor seviyeye yükselmiştir.İstatistik dairesinin başkanının ifâdesine nazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL ÖLDÜ ANKARA,A.A.Eski Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel,6 aydır müptelâ olduğu kalb hastalığından kurtulamayarak dün akşam saat 18.30 da vefat etmiştir.Düşünsel,1893 yılında İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • Âceie Hesap Açtırınız Her 150 Liraya bir kura numarası 2.5B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • HAFTAIIK)tUfctr 31 inci sayısı Bugün çıktı Bursa Valisine bizzat Menderes tarafından verilen bir emirle,asla karşılama töreni yapılmaması istendi.Cumhurbaşkanı Bayar'ın elindeki baston bile değişmigti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • Muhtelif eb'atta BOŞ ÇUVAL Satılacaktır.&MR0S-TÜRK Tel:27 38 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • tmsaE SİGORTALARINIZ İÇİN SEMİH TUĞLU TEL.6418 97-666096
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK A ACELE sat.boş apt.Nişantaşında,senelik 105.000 lira iratlı,14 daireli,yeni apt.acele sat.Mür:10-17 arası Tel:22 01 83.O EYÜP çarşısında 2 oda,9000.21 36 35.SUADİYENİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • 2fcx İnşallah bir Masa Bulurum 31.12.1958 i ST^4ZS+LJL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • esemece Belediye ULDU Baştarafı Birincide ınediklcrini» açıklamıştır.Bundan iki ay önce de üyelerden 7 sinin takriri ile Belediye Reisi düşürülmek istenmiş,fakat sonradan bir üye imzasını geri aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • «Beykoz» vapuru tecrübe seferlerine basıyor Hasköy tersanesinde inşa edilmekte olan «Beykoz» isimli Şehir Hattı vapurunun hazırlıkları sona ermek üzeredir.750 yolcu taşıyacak olan «Beykoz» önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • YARIN Çıkıyor Memleketimizin en modern Ofset matbaası olan APA Ofset Basımevinde aylarca süren bir titizlikle baştan başa renkli olarak basılan bu şaheser takvim mahdut sayıda olup ancak bir kısmı sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1958
  • işte aradığım sabun 6 Sabun famamen bitinceye kadar kokusu devam eder.O Q Daha iyi.Daha ucuz.Necml Komili îti.22 07 96 İSTANBULı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.12.1958
  • Yunanistan'ın aleyhimizdeki tavrına karşı,Başkan Apak,turnuaya iştirak edeceğiz dedi Fİ.F.A.tarafından İspanya'-nın şampiyon ilân edilmesiyle sona eren Akdeniz Futbol Kupası,önümüzdeki sezondan itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • Fenerbahçe'nin yıldönümünde Arsenal gelecek Fenerbahçe kulübü 52 nci yıldönümünü önümüzdeki Mayıs ayında meşhur Arsenalle birlikte kutlayacaktır.Dün gece toplanan idare heyeti,yıldönümü hazırlıkları m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • BII'lllllll!l!ll£ NE ZAMAN?'arın Spor Sarayında başlayacak dörtlü bas-ketbol turnuvasına «nor i mal ğartlar altında hazırlan-j mış olduğumuzu kimse iddia j edemez.Müsebbibini mi arıyorsunuz?j Radyo e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] HclaAffİH İ4ham AflîVAS* Güre;Federasyonu Müşavere hey'eti âzası UaiaUg.EU ItUam CUiyUI şevket Ustaoğlu,Yasar Doğunun müdahalelerinin Federasyonu çıkmaza soktuğunu iddia etmiştir.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • Şahiner'i atlatarak Can Bartu ikinciliğe geçt m CAN J5ARTU Bir çalım daha.fileler YILIN SPORCUSU anketimize yurdun muhtelif yerlerinden,Müesseselerden,Okullardan hergün binlerce rey gelmektedir.Zamanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • G.Saray Reisi,kongrede "Menfaat düşkünleri,ne karşı namzetliğini yeniden koyacağını söyledi Galatasaray Kulübü Reisi Sadık Giz:«Umumî heyet teveccüh gösterir,beni vazifeye davet ederse,bu şerefli vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • ÇOBANLI veda eiii Dünkü Basın Toplantısında Sadık Gizden sonra söz alan umumi kâtip Necdet Çobanlı da kongrede vazife kabul etmiyeceğini beyanla:«Hayata gözlerini Galatasaray camiası içinde açmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • Remondini'nin izni sona eriyor Beşiktaş idare heyeti antrenör Remondlni'nin vazifesi başına dönmesini beklediğini açıklamıştır.İdare heyeti ve teknik komite azalarından Ferhat Nasır,Sekip Okçuoğlu,İbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • Filibe Konsolosu raporunu yolladı B.milli takımımızın Filibede Bulgarlarla yaptığı maçta vukua gelen hâdiseler sebebiyle Federasyonca açılan tahkikata devam edilmektedir.Önümüzdeki günlerde bazı futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • SAY!KRALI WİCHOWSKİ Polonya milli basketbol takımında yer alan Wichowsky,ekibin sayı makinesidir.Bu sezonda yaptığı 278 sayı ile erişilmesi güç bir rekor yapan meşhur oyuncu,yukardaki resimde bir maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • f* ARİH71ÜH 1 fi faJlI İD* Garnizon takımı dün Mithatpasa sahasında amatör birinci llg'in kuvvetli takım 0&MK13İ1&UN i "W U 4«Sr« Inrmdan Dcuizgücü ile bir hazırlık maçı yaptı.Garnizon takımı,çok çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • İzmir Kulüpleri Beler'i bırakmıyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir kulüpleri Beliğ Beler'e «İstifa etmiyeceksin demişlerdir.Futbol Federasyonunda bir seneye yakın bir znmandanberl İzmir'i temsilen vazife gören Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • Gürcan,Münir ve Ahmet'in koniraiı yenileniyor Beşiktaş idare heyeti kontrotları sona ermemesine rağmen Gürcan,Büyük Ahmet ve Münir'le transfer ayını beklemeden anlaşmak kararındadır.Nitekim kulüp reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • Metim Oktay bu haft a oynayacak Türkiye Çekoslovakya milli maçında ayak lifi kopan Galatasaray takımı santraforu Metin Oktay bu hafta Beykoz maçında takımdaki yerini alacaktır.Doktorlar Metinin bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.12.1958
  • Saat 14'de Beşiktaş Adalet'le karşılaşıyor fiEI CEVfîlI İM Romanya milli UELL dCVlSİLIm maçında ciddi bir sakatlık geçiren milli takım kaptanı Galatasaraylı Turgay,uzun bir fasıladan sonra dün ilk idm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor