Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • Karar suretimizi E.M.'de geri aldık İngiltere ile birlikte Iran teklifini destekliyoruz.Kıbrıs'a B.M.müşahit hey'etinin gönderilmesi ihtimali artıyor B NEW-YORK,RADYO irleşmiş Milletler Siyasî Komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • CESED ÇIKARILIYOR [A.P.Birkaç gün evvel Şikago'da vukua gelen bir okul yangınında,86 talebe ve 3 hemşirenin ölmesiyle neticelenen facianın akisleri hâlâ devam etmektedir.Yukarıdaki resimde,yanan binay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • FIRTINA HAFİFLEDİ HAYA DÜZELİYOR SOĞUK HAVA DALGASI DOĞUYA KAYIYOR.FIRTINA YÜZÜNDEN TELEFONLAR ARIZA YAPTI Birkaç gündenberi devam eden' poyraz fırtınası dün hafiflemiş,deniz ve uçak seferlerinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • İkinci demir çelik merkezi için anlaşma yapıldı ANKARA,A.A.Koordinasyon Vekili ve Sanayi Vekâleti Vekili Sebatı Ataman,ikinci bir demir ve çelik sanayii merkezi kurulması hakkında mukavele imzalandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • GÜMRÜKTEKİ 153 otomobile el kondu 25 Ağustos tarihine kadar,izinsiz olarak Gümrüklere getirilen 153 otomobile gümrükçe el konulmuştur.Bunların getirildikleri memleketlere iadesi için tanınan müddet dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • İRÜÇHAN ÜNVERİ TP MI İKF Fatih'teki tarihî tnİBİlit Kıztaşı yıkılma tehlikesi arzctmektedir.Sütunun üzerindeki tas,yer yer çatlamış ve etrafını tehdit etmeğe başlamıştır.Semt halkı,korkulu,endişeli gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • BİR CHP li "AJANSLARI DİNLEMEYİ TEŞVİK,DERNEĞİ KURUYOR İZMİT,HUSUSÎ C.H.P.Kocaeli İl İkinci Başkanı Nazml Oğuz,İzmit'te bütün memlekete şâmil bir dernek kurmak üzere teşebbüse geçmiştir.Derneğin adı «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • BÖLÜKBASI C.H.P.DEN ŞİKÂYET ETTİ C.K.M.P.Lideri «Gücbirliği için karşılıklı itimada lüzum» olduğunu söyledi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dün II.P.dışında kalan muhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • i İLHAN DEMİREL] Adriyatik seferlerinden dönen Ege vapuru şehrimize güzel bir Fransız şantözü ve bir de hula lıup'çu hanım getirmiştir.Şehrimizin tanınmış gece kulüplerinden birinde çalışacak olan sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • Gazinolarda siyasî ve iklisadî hiciv yasak Yasağa riayet etmeyen gazinolar 3 ay kapatılacak,sahipleri ile söz san'atkârları da "Toplantı,kanununa muhalefetten adliyeye verilecek Söz san'atkârlarmın ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • PAKİSTANLI PİLOT [ERDOĞAN BAYRAKTARI Pakistan Hava Ordusuna mensup iki subay karşılıklı anlaşma gereğince memleketimizde eğitim uçuşları yapmaktadırlar.Yüzbaşı Mıılıammct Arslıat Eskişehir,Üsteğmen Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • BİR ONBAŞI İLE BİR ER PARÇALANDI ADANA,HUSUSÎ İncirlik hava alanında saat 15 sıralarında Topçu bataryasına mensup bir onbaşı ile çavuş,cephaneliğe ait bomba füzelerini kurcalarken füzelerden birinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • Lermioğlu Teklifini Geri aldı Trabzon mebusu erkeklere ikinci evlenme hakkı tanınmasını istemekteydi ANKARA,HUSUSÎ DP.Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermioğlu,Taaddüdü Zevcat hakkındaki kanun teklifini par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • 4M [RUÇHAN ÜNVER] YILBAŞI İÇİN Noel ve Yılbaşı yaklaşırken Anadolu ve Trakyadan şehrimize hindi getiren köylülerin sayısını da artırmıştır.5 kiloluk bir hindiyi 20 ile 30 lira arasında satan köylüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • İZMİR'DE 5 BASİN DÂVASINA BAKILDI İZMİR,HUSUSÎ Üçü «Demokrat İzmir» gazetesi aleyhine olmak üzere dün beş basın dâvasına bakılmıştır.Gülek'in Kasımpaşa C.H.P.kongresinde yaptığı konuşmanın ve 9 subayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • HAZİNE HİSSESİ KALKIYOR Sadece Akar yakıttan hisse alınacak.Muhalefet bir maddeye hak tanınmasını tenkid etti ANKARA,HUSUSÎ J!thâl mallarından alınmakta olan Hazine Hissesinin kaldırılması hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • [ADNAN ATAR] RACIM TRDI ANTIÇIIH1A Tanllımıs Amerikalı siyasetçi Harold Stassen,dün Ankara'da GiMOOLN DUOiR I UrkiUI I lOlllUM orta Doğu Üniversitesi hazırhklariyle ilgili bir basın toplantısı tertipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • YAHYA KENAL Büyük şâirimizin hayatı ve sanatı hakkında en objektif,etraflı ve vazıh inceleme.Fiatı 4 L.Yazan:ZAHİR GÜVEMLİ YENİ ÇIKTI Cağaloğlu Yokuşu,Narlıbahçe Sokağı,No.11 İstanbul GÜVEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • Tekstil Sanayiindeki Kriz Meclise Aksetti Bir takrirle Başvekilden ne gibi tedbirler alındığı soruldu.Şehrimizde dünde 568 işçi işinden çıkarıldı c ANKARA,HUSUSİ H.P.Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut,yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1958
  • •H.P/ne göre şi tedbiri hazırlar Parti Meclisi,son hâdiseh semin yoklaması olduğunu ddet ııyor erin bir bildirdi İnönü'nün güney seyahati bugün Adana'da başlıyor C.H.P.Grup İdare heyetine Gücbirlikçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • r*A"A-HAFTANIN FİLMLERİ u*ı&xtt Dk.GUv SAYONARA Sayonara Rejisör Joshua Logan idaresinde renkli ve Technirama sistemiyle çevrilmiş bir VVarner Bros Amerikan)filmi.Oynayanlar:Marlon Brando,Miiko Taka,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • PERŞEMBEPflZAl!ŞUBEMİZ 9 ARALIK 1958 SALI GÜNÜ HİZMETİNİZDEDİR CAZİP AÇILIŞ HATIRALARI HUSUSÎ KEŞİDE ve 1 MİLYON Liralık YILBAŞI İkramiye Plânına iştirak Hakkı TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • GENÇ OYUNCULAR 8 Aralık Pazartesi Karaca Tiyatro'da TAVTATİ KÜTÜPATİ 17.30 da Öğrenci Matinesi biletler 1.5 lira)21.00 de Suare biletler 4-2,5 lira)Biletler Tiyatro gişesinde satılmaktadır.Tel:44 66 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • PARA kra.h;y/SO ARALIK ÇEKİLİŞİ A4.B LYON TU.TUTARINDA EN İ iep:TURKIY O.BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • ımııııııımmıııııııııımııııımıımıııı.¦umumilimi.mımıımıımıı.ıı.ııımııııııımmı.ımımmmımı.ıı.ıı.ımmmıı.mmımımmııp;İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir bekleyişin uzun süreceğini zannederken işiniz çabuk halledilecekm ı IH 0i KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yalnızlıktan sıkılacaksınız.Fakat bugün dosttan yana şansın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Yol göstermek,kılavuzluk etmek;Tersi ipucu.2 Reziller;1 Yola çıkış.3 Elçi;Uykudaki 2 hayal âlemi.4 Kalın sicim;Ge-O mileri karaya bağlamakta kullanı-4 lan kalın hala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • VtoZt» NİHAYET,YAKMAYAN ve IBİT KALAN BİR GÖZ SÜRMESİ Ricil's/yakmaz Ricil's.24 saat sabit kalır.Ricil's,kirpiklerinizi kusursuz bir tarzda sarar,akmaz ve solmaz.Kirpiklerinizi biribirinden ayırır ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • VEFAT Kadıköy Muvakkıthane caddesi Hacıbekir karşısında merhum Şekerci ve udî Cemil bey mahdumu Bestekâr ve Şekerci Nurettin Cemil Bey Çarşamba akşamı perşeme gecesi anî bir kalp krizi neticesi vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • Hükümeti tahkir eden adam mahkûm oldu Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir suçundan Birinci Ağırceza Mahkemesinde yargılanan Bahri İsmail Özeser,dün 1 sene,2 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.Bahri,dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • Sağlık kursundan 44 din adamı mezun oldu Halk sağlığı eğitimi konusunda din adamlarından da faydalanılması için açılan kurstan 44 vaiz mezun olmuştur.Üç ay kadar devam eden kurstan mezun olan bu vaizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • UCUZ CAM SATIŞI Yaş Meyve ve Sebze Tanm Satış Kooperatifleri Birliğinden Birliğimiz elinde mevcut yüksek kalite 2 mm lik Yugoslav malı pencere camları metrekaresi 17.liradan sandıkla satılmaktadır.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • Yeni gecekondular YIKTIRILACAK Belediye Encümeni dün 44 gecekondunun yıktırılmasına karar verdi.Hususî ekipler gecekondu kurulabilecek semtleri devamlı kontrol edecek Belediye Encümeninin dün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • I BEKLENEN KARÂR T5 kararmı verdi veya vermek üzere.|J Bu kararın dâvamıza kestirme bir hal çaresi kazandırmayacağı muhakkak gibidirjj Verilen yedi takrir,Kıbrıs meselesinde bir tekğ lif ileri süren d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • Bir "Tükürük müfettişi,hakkında takibat açıldı Tarhanan tükürme yasağını yaşatan sanık,gözüne kestirdiği vatandaşların yakalarına yapışıyormuş Kendisine «Tükürük müfettişi» süsü vererek İstiklâl cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • ADANA'DAN şehrimize yeni gelen İlhan Atlı adındaki kadın evvelki gece Kasım adında biriyle tanışmış ve Kirecburnuna gitmiştir.Kasım,burada kadına evlenme teklif etmiş,kabul etmeyince de İlhan'ı çakı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • Bir kadın eltisini balta ile yaraladı Eltisini balta ile yaralayan Hilmiye adında bir kadın dün Adliyeye verilmiştir.Taşlıtarlada oturan Hilmiye,bitişiğindeki evde ikamet eden eltisi Nedret Dönmez ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1958
  • r Yaprak Muallâ Kay-SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Yüksek Sosyete Bing Crosby Grace Kelly Renkli İng.EMEK Tel:44 90 07)Aida Sophia Loren Renkli İtalyanca.İNCİ Tel:48 45 95)Ateş Rıza Muallâ Kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • KISA HABERLER ESKİŞEHİR jet eğitim filosu öğretmenliğine ilk kadın jet pilotumuz Leman Bozkurt getirilmiştir.1 Aralık günü bu vazifeye tâyin edilen Bozkurt hâlen iznini geçirmektedir.ESKİŞEHİR'in Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • FİLDİŞİ SAHİLİ DE CUMHURİYET OLDU PARİS,RADYO Afrikadaki Fransız Kolonilerinden Fildişi Sahili düu muhtariyetini ve Cumhuriyet rejimini ilân etmiştir.200,000 km karelik,2,3 milyon nüfuslu bu yeni Afri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • AYRI YAŞADIĞI karısının telefonlarını GİZLİCE DİNLEMİŞ F.adında birinin,ayrı yaşadığı Amerikalı karısı H.nin telefonlarını gizli olarak dinlemesinden doğan bir dâva dün geç vakit Adliyeye İntikal etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • TRAFİK KAZALARI Meclisle görüşülecek Bir Yıl içinde kazalardan ölenler veremden ölenlerden çok fazla ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grupu,trafik kazaları meselesini bir takrir ile Meclise intikal ettirece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • mumt aı ı SOZ SIRASI.OTOBÜS İŞLETMEMESİ.E.T.T.«istanbul elektrik,I tramvay,tünel» idaresi remzidir.Şehrimizin elektrik,tramvay,tünel umum müdürlüğü işleri arasına daha henüz otobüs işletmek yetkisi re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • Amerika'lı bir çavuş Vîr kadını ezdi ANKARA,HUSUSÎ Francis Mike adında bir Amerikalı çavuş,dün sabah 45 yasında Ayşe Uçan'a çarparak ölümüne sebep olmuştur.Amerikalı şoför yakalanarak hakkında takibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • Araba vapuru Kızkulesi önünde bozuldu Kabataş Araba Vapuru dün saat 11.20 de Kız kulesi yakınlarında bozulmuştur.Gemi Karaköy ve Kızkulesi Araba vapurlarının yardımiyle Üsküdara getirilmiştir.Arızası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • İstanbulun en makbul semtlerinden Göztepede tren istasyonuna 3,tramvay caddesine 5 dakika yakınlıkta 3 kat her katta 2 daire 2 yatak odası m—1 salon 1 yemek odası 0^m 1 hizmetçi odası mutfak)banyo,tuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • İSVEÇTE TÜRK EDEBİYATI HAKKINDA 2 ESER YAYINLANDI STOCKHOLM,Hususî Muhabirimiz NEJAT İLHAN TUGBAYdan İsveçte son olarak Türkiyeyi ilgilendiren iki eser yayınlanmıştır.Güneş Karabuda ve İsveçli karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • ADAMLARINA VE ersonele zam yapılacak Denizcilik Bankası Umum Müdürü terii sırası gelenlerin maaşlarının derhal arttırılacağını söyledi Denizcilik Bankası Umum Müdürü Sami Şehbenderler,az maaşlı gemi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • YİLSONU İKRAMİYELERİ 150.000 Lira yfğıî\ikramiyeleri Her Şubede:HUSUSİ KEŞİDE mm Ayrıca Hesap Sahiplerine YILBAŞI HATIRALARI VADELİ-Her 50 TL.ya VADESİZ-Her 100 T.L.ya ayrı iştirak hakk Son Para Kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] FATİH İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜ AÇILIYOR İstimlâk faaliyeti için bâzı bölgelerde hazırlıklara başlanmıştır.Bu arada Fatih İtfaiye Müdürlüğünün karşısında bulunan kısmın genişletilmesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • BATI BERLİN'DE PAZAR günü seçim yapılıyor BERLİN,RADYO Pazar günü Batı Berlin'de yapılacak seçimler için Alman Başvekili Dr.Adenauer buraya gelmiştir.Yaşlı Başvekil 2 günlük ziyareti esnasında seçim n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • DANİMARKA'DAN 700 İNEK GELİYOR «Danimarka Süt Sanayii Şirketi» süt istihsalini arttırmak maksadiyle,gelecek ay memleketimize 700 inek gönderecektir.Bu mevzuda temaslarda bulunmak üzere 8 kişilik bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • I Bir Karnaval Maskarası EVVELKİ günkü «MİLLİYET» in birinci sahifesinde Ameri-E ka'da üniversite tahsili yapan dört genç kızın resmi vardı.E Bunlardan biri Kostarikalı,diğeri Formozalı,üçüncüsü Suri-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1958
  • Kiralık Fabrika Binası Aranıyor Hafif Sanayi için asgarî 12x20 metrelik bir bina arıyoruz.Telefon:22 61 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • CÎCİCAM,av vusyuvarlak olduğu ZAKAAtA ı5Te-D«Sİ ^EKLE Sİ-LEBİLİRDİ.FAKAT BU KUDRETİNİ HİÇBİR ZAMAM KÖTOYE KUL" LAN/MAAUSTl E ŞASEM SÖYLE BİR ^EYi ALA11YA-CAK KADAR Kû-ÇDCOK v/E TERTE M\Z BİR BBVNİ VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • JOES Af I ouvouıs t DEGİl-Mı.»CEMARA Mi 0 a «ç.İÇERDE BİR ONA VAROtM I ARKADAŞIM A ETMEl_İVİA/VAR.wC_V ÇEKİL-İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • ALLAHUK ALİ BEY Su SUZANL-AfZl VıME NEÜEN DAVET ETTİN O «ADINI ÇO SİNİR:E DOicuNlJVOR-HEK ZAMAN ei_BlSEL_E_Kimden v\üces/i\e(zl_eri'n.DEN BAhSEDİVÛR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • MAKİNİST ARANIYOR Ecnebi bir şirketin ilâç lâbonatuvarlarının makine ve teçhizatın bakımı ve tamiri için bu işlerden anlayan ve şoförlük de yapabilen bir makiniste ihtiyaç vardır.Oturacak yer temin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • SAYIN MÜŞTERİLERİNE Levent'de 1,2,3,4 üncü kısımlarda Evi veya Apartman Dairesi olup da satmak ve almak arzusunda olanlarm Pangaltında Halaskârgazi caddesinde No.177.kat 1 de Emlâkçi Cemil Eriş'e müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • İSTANBUL OPERETİ Elhamrada Bu gece saat 21 den itibaren ANTİKA ÇANAKLAR Operet 3 Perde Ayrıca:Beynelmilel Şantöz HENNI ve KİTARİST VASİLAKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • Beyoğlu A L K A Z A R Sinemasında TEVHİT BİLGE OPERETİ Şevkiye MAY Vahi ÖZ Kenan FOSFOROGLU Birlikte AMERİKALI AMCA Komedi Müzikal 3 perde)Beynelmilel İsrailli şantör:LAKI STAR ve Amerika ÇAÇA Revüsü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • İLAN İstanbul İran Başkonsolosluğu tamirat ve inşaatından arta kalan demir,alüminiyom,kiremit,teneke,izolasyon muşambaları,çivi,zift,demir boru ve saire gibi malzeme satışa çıkarılmıştır İstekliler Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • "TT Karaca Tiyatro ŞEYHİN ENCAMI KAR *CA Görülen lüzum üzerine son 15 G U N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • TURKUAZ Gazinosunda ı Bu Aksamdan itibaren HER A K 5 A M Daimi Programa İlâveten DANSÖZLER KRALİÇESİ ÖZCAN TEKGÜL Meşhur Esir Dansında Her Pazar içkisiz aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • "SIHHAT.NEŞE ve GÜZELLİĞİMİ BANA HER GECE RAHAT BİR UYKU TEMİN EDEN KUSÎUYU fAtAK YASTIK n YORGANLARINA BORÇLUYUM B A L İ 0 G L U KUSTÜYU FABRİKASI SULTANHAMAM,ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR SOKAK NO.IH Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • Hiilliueî Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • RUMÎ CUMA HİCRİ 1374 Teşrini sani 5 ARALIK 1378 C.evvel 22 19 5 8 23 VAKİ [T VASATİ EZANÎ Güneş 7.09 2.28 Öğle 12.04 7.23 İkindi 14.28 9.47 Akşaır l 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 İmsak ı_5.24 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • musiki MÛSİKİ EDEBİYATI REFİ' CEVAD ULUNAY TÜRK musikisi bilhassa son senelerde tahrib denilecek derecede ihmallerle karşılaşmıştır.Bunun muhtelif sebepleri vardır.Türk musikisi onu sevenlerle sevmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • Ertesi gün leylekler geldikleri zaman Hacı onları doyurmadan sıkı hir muayeneden geçirdi.Hiç birisinde bit kalmamıştı.Korucu İslâm ağa yuvaya merdiven dayayarak Tahsini çıkardı,yuvanın içine haşere öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1958
  • DOKSAN YEDİ SAATTE AYA SEYAHAT Kjty YAZAN:JULES VERNE T Ü R K Ç E S İ SELAMİ İZZET SEDES 48 Telgraf geldi geleli Baıbicane fikrini söylememi'},bunu J.T.Maston'a bırakmış,Maston'ım düşüncelerini de ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • BİR POLİSİN BEŞ KİŞİYİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR Fahri Özbucak adında bir polisin evvelki gece Sarıyerde beş kişiyi karakola götürüp orada dövdüğü iddia edilmekledir.Balıkçılık yapan Ali Coşkun,Osman Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • D,P.TEŞKİLÂTI başkanları toplantısına mebuslarda katılacak NEDRET SELÇUKER Dram Tiyatrosunda Pazar günü D.P.Ocak,bucak başkanları,ilçe ve il idare heyetlerinin yapacağı müşterek dertleşme toplantısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • DİKKAT DİKKAT DİKKAT SAYIN HALKIMIZIN NAZA!IKITME EN UYGUN RENK VE DESENLER En ucuz ve rekabet kabul etmez fîatlarla Toptan ve Perakende İtalyan Lodcniııdcn imâl edilmiş su geçmez pardesüler Avrupa to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • SOMERBANK Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1)Müessesemiz Aralık 1959 sonuna kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 2)Eksiltmenin yapılacağı 8 Aralık Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • Fenerbahçe Spor Kulübünden Tebliğ Edilmiştir Kulübümüz İstişare Hey'eti toplantısı,11 Aralık 1958 Perşembe günü akşamı saat 17.00 de Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Sineması üst kat salonunda yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • NURMETAL TEKNİK SERVİSİ DAİMA VE HER YERDE EMRİNİZDEDİR NURMETAL ÇAMAŞİR MAKİN ASI GARANTİLİDİR •7.0 ALTERNATİF HAREKETLİ fi VE A Nl RIFÜJ KÜRÜ TM A TERTjBA S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • r ALTI SENE VADELİ TAKSİTLERLE KADIKÖY FENER YOLU DERYA SİTESİ Blok Apartıman Daire Satışlarına Başlanmıştır MFVKİ Feneryolu Tramvay durağına Gazi Muhta;Paşa caddesi ile 420 metre,Tren istasyonuna 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • 35;S İMOD€RM ÜlHÜH FABRİKASI MÂMÜtÂtl;1 t» PERDELİK TÜL MADRAS mimmm mm PERDELİK ETAMİN «oöeRM DÖŞEMELİK GOBLEN M.*»*1' I-ZENGİN ÇEŞIT.YÜKSEK KALİTE CAZİP RENK ve DESENLER-UCUZ FİAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • Gazinolarda siyasî ve iktisadî hiciv yasak 6 Baştarafı Birincide «Gazino sahiplerine Valiliğin emrini bildirdik,kanunları hatırlattık,ileride mağdur duruma düşmemeleri için ihtarda bulunduk.Buna rağme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • Tekstil sanayiindeki kriz Meclise aksetti t Baştarajı Birincide tır.Yılbaşına kadar 3482 işçinin çıkarılacağı da ilgililere bildirilmiştir.Adana'da 500,Gaziantep'de de 250 işçinin işine son verildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • C.H.P.'ne göre şidde tedbiri hazırlanıyor t Baştarajı Birincide hiç haberdar değilmiş gibi davranmaları r/d irabı büsbütün şiddetlendirmekledir.İnsan hakları bakımından da,vatandaşın içinde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • Son deneme macında Gençlerbirligi' ne 9 gol Bastarajı Altıncıda yarı sahasına yerleştiler.Ancak bu baskı 5 dakikadan fazla sürmedi.Bu anlarda «Namzetler iyi maşallah» diyenler pek çoktu.Lâkin 8.dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1958
  • TELEFON 27 A2 SATILIK EMLAK 0 KADIKOYDE daire daire veya tamamı sat.apartmanlar.Tel:36 29 63.MALTA tramvay caddesi üzerinde sat.katlar.Mür:21 33 15.DEVREN sat.bakkaliye dükkânı.Adr:İskete Sok.Köşebaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • SZEKELLY' Yİ İsrail istiyor srail Federasyonu,Macar antrenör Szekelly'ye İsrail Millî takım antrenörlüğü tek lif etmiştir.Szekelly bu vazifeyi kabul ettiği takdirde 500 dolar aylık alacaktır.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • KISA HABERLER KASIMPAŞA profesyonel ta'.arnı,dün,amatör birinci 1 meden Elektrik ile hususî b'.Karşılaşma yapmıştır.Maçı i^âcivert-Beyazlılar 4-0 kazan ıışlardıı.GARNİZON futvol takımı Cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • Bu ha f fa nın hususi maçları Fenerbahçe ile Beşiktaş takımlarıyarın saat 14 de Mithatpaşa stadında husus!bir karşılaşma yapacaklardır.Bu maç için iki tarafın idare heyetleri arasında bir anlaşma yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • VEFA'YI KAPTANLARI İSMET ÇALIŞTIRACAK Gündüz Kılıç,Vefa kulübünün yaptığı antrenörlük teklifini bütün İsrarlara rağmen kabul etmemiştir.İdare heyeti,Yeşil Beyazlı takımı,ikinci devre lig maçları nihay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • 5 Bulgar maçının 10 yıldızı konuşuyor Bulgarlarla şimdiye kadar yaptığımız heş millî temasın ikisi lehimize,ikisi aleyhimize neticelenmiş,biri de berabere bitmiştir.1925 de Taksim Stadında oynanan maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • Bulgar millîleri bugün geliyor Pazar günü Ankarada millî takımımızla karşılaşacak olan Bulgar millî takımı bugün saat 16 da şehrimize gelecek ve müteakiben Ankaraya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • î^^^fp.GARRİNCHA:REAL'DE Real-Madrld kulübü 1959 senesi içinde sadece iki oyuncu transferi yapmayı karar altına almıştır.Bu iki futbolcu da Brezilyanın dünya şampiyonu olan kadrosundan olup isimleri G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • DUN FİLİBE'YE GETTI Futbolcularımız maçın neticesinden ümitli olduklarını söylediler.Sabih oynatılmamasmdan şikâyetçi azar günü Bulgaristan ile J^ karşılaşacak olan mili» namzetlerimiz,dün saat 16 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • deneme macında Gen elerh Pazar günü Bulgaristan ile karşılaşacak Millî Takım dun forvette başarılı,fakat müdafaada müteredditti 24 üncü dakikada,4 kişiyi çalımlayan Lefter'in verdiği pasla.Can topu ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.12.1958
  • Beklenen 2 şey:maç günü ve kar!Oyuncuların hepsi sıhhatle.Özcan Pazar'a oynayabilecek durumda ANKARA,HALİT KIVANÇ'tan Yağışsız,fakat soğuk bir hava.Kar ha yağdı,ha yağacak.Acaba havanın bu soğuğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6