Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • Türk-Amerikan malî görüşmesi sona erdi Müşterek tebliğde Ekonomimizin 1 yılda ahenkleşemeyeceği belirtildi Amerika Mâliye Nâzın bugün uçakla şehrimize geliyor E.P.U.dan alacağımız kredinin 75 milyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • Ağaoğlu Artık Serbestim Dedi Manisa'da üzerindeki vazifeyi attığını söyleyen Ağaoğlu,seçmenlerine bol bol konuşmak vaadinde bulundu İZMİR,HUSUSÎ I" STİFA edip etmediği veya istifasının kabul edilip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • i'v-SÜiâ İLHAN DEMİRELİ DENİZDEN ÇIKARILAN VAUYnil Pazar ffünü Yeniköy,Afim I UR Kalender mevkiinde denize uçan 83895 plâka sayılı kamyon dün çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • E.Menderes Adenauer legoruştu BONN,A.P.Türkiye Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes dün Batı Almanya Başvekili Konrad Adenauer tarafından kabul edilmiştir.Menderes sabah evvelâ Batı Almanya Müdafaa Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • İRESUN' LULA AŞIRTAN DAİR AÇIKLA ma Gülek'le seyahate katılan altı gazetecini n beraberce neşrettikleri tebliğ Giresun'a a haklı bir hayret uyandırmıştır I Kasım G ülek ve Milletveklleri Giresunda saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • HIRSIZ ZENCİ ASILMAYACAK MONTGOMEEY,A.A.Bir dolar 95 sent için ölüm cezasına mahkûm edilmiş olan zenci Jimmy Wllson'un cezası Alabama Valisi tarafından müebbet hapse tahvil edilmiştir.Dünya efkârında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • P.T.T.Dış telefon telgraf ve mektup ücretlerine zam yaptı ANKARA,HUSUSÎ P.T.T.döviz kurları üzerinde ihdaa edilen prime muvazi olarak,dış telefon,telgraf ve mektup ücretlerine zam yapmıştır.Bu zammın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • %$v®9 iö» M&iMSBI ııilı?Mi.FRANSA'DA 5.CUMHURİYET Seçmenlerin yüzde 79 u "Evet,dedi;yeni Anayasa Ocak 1959 da meriyete girecek;"Hayır,diyen Afrika Ginesi Fransa'dan ayrılıyor «Evet» diyen Cezayir,Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • w*.mm ¦An.ı.İL-[RÜÇHAN ÜNVERİ OKULLAR ACİLDİ l ve orta öğretim müesseselerinin 1958-59 ders yılı çalışmalarına dün sabahtan itiilk okullarda Lim3Z hi h**İHnmıSUT' Bu münasebetle birçok okullarda meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • BRIS İÇİN li konferans İngiltere,Spaak'ın teklifini kabul etti Makarios'a desteklediklerini bildiren Karamanlis "Kıbrıs üzerinde hak iddia etmedik,dedi Kıbrıs'ta dün 3 Türk yaralandı.3 günde 215 Rum t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • [İLHAN DEMİREL] AMyijye HÜRMFTSul anahmet camii cemaatinden 1500 kişilik bir W Hlfl I Ib n Un m EI grup ^ün Vilâyete müracaat ederek,cami avlusunda ahlâka uygun olarak hareket etmiyen gençlerin cezala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • Dumlupmar'a 5 dalgıç indi Havanın rüzgârlı,akıntının fazla oluşu dün Dumlupınar'a irtibat hattı kurulmasına mâni oldu ÇANAKKALE,Hususî surette giden arkadaşımız ÜMİT DENİZ bildiriyor CUMA günündenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • tm [FOTO-BASIN] Onbeşinci Millî Tıp Kongresi çalışmalar ına bağlamıştır.Kongrenin açılışında Başvekil Menderes de bulunmuş ve Sağ lık Vekili,bilhassa akciğer kanseri ile kalb cerrahisi üzerinde fikir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • KIBRIS TÜRK TEMSİLCİSİ:i Ada Türkleri kararı,Anavatanın Kıbrıs'ın idaresinde fiilen yer alması şeklinde karşıladı ANKARA,HUSUSÎ 1 EKİMDEN itibaren Kıbrıs'ta tatbikine başlanacak yeni İngiliz plânı ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1958
  • ANNE SÜTÜNE EN IKINMANA TAM YAĞSIZ YARIM YAĞLI TAM YAĞLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Akıl Hastaları Ve Cemiyet SEKİZ yaşında bir çocuğun işlediği çifte cinayetin akisleri Amerikayı hâlâ meşgul ediyor.Yalnız Amerikalıları değil,dünya halk efkârını yakından ilgilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • j M l Y L İ D Demlrköprü Barajında stajını yapmakta İken I ınüessif bir kaza neticesi ebediyen aramızdan ayrılan sevgili oğlum Talebe Birliği Başkanı EDİP Öndikmen'in ölümünün kırkıncı gününe müsadif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • Emekli muharipler de fazla ikramiye istiyor Eski muhariplerin senelik kongresi dün Orduevi salonunda yapılmıştır.Dilekler faslında hararetli görüşmeler cereyan etmiş ve söz alan üyeler,ikramiyelerin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • Özel okullara zam için bir karar yok ÖĞRENCİLERDEN FAZLA PARA ALINMASI ŞİKÂYETE YOL AÇTI.ZAMLAR TARHAN'IN ZAMANINDA PRENSİP KARARIYLE YAPILMIŞ Şehrimiz Özel Okul İdarelerinin geçen ders yılı yarısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • Türk folklor ve kültür hayatında emsalsiz bir eser!Büyük evliyalarımızın hayat,felsefe ve menkibeleri.Lüks ciltli,5 renk ceket kaplı,480 sahife FATiŞ| TÂYINIVİ Jeyi^Yeri ^ÜVEN,Y^YI^EVi,tağoloâlif' Nar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • e İ.U.T.T.idaresi yarından ıubaren Tünel seferlerinde kıs tarifesini tatbik edecektir.Tünel iş günleri saat 7-21,Pazar günleri 7.30 22 arasında çalışacaktır.ZİMMETİNE.9280 lira geçiren Osmanbey Et ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • Bir Alman şilebi Lâpseki'de kuma oturdu Köstenceye gitmekte olan Alman bandıralı «Jmliııs Ruger» isimli şilep,Lapseki açıklarında kuma oturmuştur.İninde 1150 ton soya fasulyesi yağı bulunan gemi,kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • Beynelmilel müzik festivali hazırlıkları ilerliyor 1960 yılında İstanbulda tertiplenmesi düşünülen Beynelmilel Müzik Festivalinin hazırlıkları ile meşgul olmak üzere şehrimize gelmiş bulunan tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • Kemal Ay^ün,Bonn Belediye Reisiyle konuştu Bonn Belediye Reisi Dr.Wilhelm Daniels dün 17 de Çanakkaleden uçakla şehrimize gelmiştir.Hava alanında Belediye Reisi Kemal Aygün,Federal Almanya Başkonsolos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • Kadıköy ve merkez şubelerimizde nadide ve çok kıymetli Gümüş Hediyeliklerin dağıtımı bugün bitiyor.Akşama kadar hesap açınız KADIKÖY MERKEZ Tünel)telefon 44 48 64 ¦ı wmımMfaımumautBmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • İTHALÂTÇI ve SANAYİCİLERE Batı Almanyadan elektrik motörleri,kompresör,ocakvantilatörleri,kaynak,bileme,zımpara,balya,kuluçka makineleri,römork parçaları,pulluk,diskaro,sair ziraî makineler vjs.için e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • 10 adet 5 adet 10 adet 15 adet 30 adet 50 adet CEM'AN apartman dairesi 20.000 10.000 5.000 2.500 1.000 ra ra ra ra ra ZENGİN para İKRAMİYELERİ Hesabınızdaki 150 liraların adedini çoğaltarak kazanma şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • I ıı Ilı il rıııı tırıl ÜMI III III ı ıı ıı 11 i II l| II II I II I 11 ıı mit.II 11111 II II M I II 1 II I I Mili ¦III1IMII111M llil 111 I I I İlli I II I tlll I I I!II 111 I İlli I 11IIIIM I İI1I1I1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • m.ı.mm,GÖKAY'îfl MEKTUBU İSVİÇRE Büyük Elçimiz Fahreddin Kerim Gökay'dan bir mektup aldım.Orada,millî dâvalarımızı ne uyanık bir dikkat ve has-sasiyetle takip ettiğini,bir çok misaller vererek bana iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • HALDUN SAHME WflW DORMEK 2 EKİMDEN İTİBAREN Komedi 3 Perde)Yazan Çeviren S.Koyan ANDtE EROL HALDUN ROUSSİN GÜNAYDIN DORMEN 7 EKİMDEN İTİBAREN BEN BİR FOTOĞRAF MAKİNESİYİM Oyun 3 Perde)Yazan Çeviren S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • akşamına kadar.Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı açtırarak:Bir yıl ayda en az 25 lira yatırırsanız yirmi yıl boyunca 500 Liraya kadar Aylık Gelir ikramiyelerini kazanır ve ayrıca Apartman Daireleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • n SİNEMALAR J BEYOĞLU Al KAZAR Tel:44 25 62)1 Sihirli Yüzük Hinf filmi Türkçe.2 Simarron Fedaileri Sinset Carson Türkçe.ATL^S» Tel:440835)Yaşamak İçin Tyrone Power Mal Zetterling İng.EMEK Tel:449007)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 SOLDAN SAĞA:1 Rehin.2 Tarihî zaman;Firari.3 Hastalıkta belirti;Der-inansızlık.4 Bir temsilde her-2 kese düşen iş;Bir kimsenin kim ol-3 duğu.5 Genişlik;Sakat;İçki.4 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1958
  • OĞLAK BURCU u [22 Aralık 20 Ocak] Üzücü bir durumun hemen arkasından »İze güzel bir haber var.iff/KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] Biri size açılmak istiyor.Çekiniyor.Yakın muhitinize karşı biraz d ah i s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • SFHİR TİYATROSUNA DFVAMLI REJİSÖR GETİRİLMİYOR Şehir Tiyatroları yarın gece açılaıktır.Tiyatrodaki karışıklık,aradan geçen dört aylık tatil devresi içinde önlenememiştir.Karışıklığı bertaraf için tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Cinayete,kaza süsü vermek istediler MADEN,HUSUSÎ Diyarbakır zabıtası kaza süsü verilmek istenen bir cinayet hâdisesine elkoymuştur.Malatyadan Diyarbakıra ¦" 'mekte olan posta katarı,Ergani ile «Jeyik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Akbank'ın sermayesi 30 milyona çıktı Akbank'ın 4 üncü fevkalâde tunum!heyet toplantısı bankanın Adana merkezinde yapılmıştır ve sermayesinin bir misli arttırılarak 30 milyon liraya iblâğı ittifakla ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • I I I,llWI TURİST GÖZÜ İLE.İG ECEN hafta Amerikalı bir turisti Dolmabahçe Sarayına götürmüştüm.Sarayın kapısına geldiğimiz zaman kalabalık bir grup gördük.Hepsi de ecnebi idi.Sarayın kapıları Salı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR Bütün Şube Ve Ajanslarımızda En Az 250 Liralık Vadeli Hesap Açtıranlara Mahsus:Hesap açtırırken kura numaranızı da çekiniz Kura fişi ayn» zamanda Noter huzurunda yapılacak çekiliş i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Limanımızdaki Rus gemisi şikâyetlere sebep oldu [METİN DOĞANALP] Limanımıza gelen Pobeda Rus yolcu gemisinin yanaşmış olduğu rıhtımda radyc ve plâklarla Rus propagandası yapması halkın şikâyetine sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Robert Kolejin Yüksek Mühendis kısmında ancak yedi öğrenci var Bebek'deki Amerikan Kolejinde ihdas edilen «Yüksek Mühendislik» kısmı,yeni ders yılma 7 öğrenci ile başlamıştır.Buna,Koleji bitiren öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Sami El Sulh yarın İsviçre'ye gidecek Lübnan sabık Başvekili Sami El Sulh yarın İsviçreye gidecektir.Seyahatinin 15 gün devam edeceğini ve tekrar İstanbula döneceğini söyliyen Sulh,«Bugün Reisicumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Çay istihsali 959 da 1.5 milyon kilo olacak Senelik çay istihsali önümüzdeki sene 1,5 milyon kiloya çıkarılacak ve muhtemelen 4500 ton kuru çay temini mümkün olacaktır Diğer taraftan çay İnhisarının T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • TÜRK TİCARET BANKASI şube ve ajanslarında bir İKRAMİYELİ GRUP MEVDUATI hesabı açtırırsanız.öjwl| yi!vadeli BİN LİRA siz® n/İpffl fa z ve BİN LİRA İŞ SERMAYESİ kazanma şansı sağlar Bütün gişeMmfr İNİZD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Sivas'ta yılın 51 inci cinayeti işlendi SİVAS,HUSUSÎ Dün vilâyetimizde yılın 51 inci cinayeti işlenmiştir.Henüz sebebi aydınlanmıyan bir meseleden merkez kazaya bağlı Agcaenis köyünden 19 yaşlarında A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Bir çocuk,kardeşinin yanmasına sebep oldu İZMİR,HUSUSÎ 4 yaşında bir çocuk,10 aylık kardeşinin çardakla birlikte yanmasına sebep olmuştur.Ödemiş'te geçen hâdisede,anne ve baba,tarlada çalışmaya giderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Fransa,bizden şarap alacak PARİS,HUSUSÎ Fransız şarap istihsalinde geçen yıl husule gelen düşüş bu yıl daha da artmıştır.Bu arada geçen yılki 17 milyon hektolitrelik şarap stoku bu yıl sadece 7 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • MARGARET-TOVVNSEND AŞKI DEVAM EDİYOR LONDBA,A.P.«Petcr Tovvnsend'in Hikâyesi» adlı yeni yayınlanan bir kitapta,Prenses Margaret ile Peter To\vnsend'in birbirlerine hâlâ âşık oldukları,fakat bu aşkın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • [RÜCHAN ÜNVER] GAZETECİLER KONGRE YAPTI SS^SSAS gresi dün yapılmıştır.Rapor tenkidi,tüzük tadilâtı ve dileklerden sonra seçimler yapılmış neticede Hıfzı Topur başkanlığa,Abdi İpekçi ikinci başkanlığa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Her Keseye Elverişli Taksitle SATILIK KIYMETLİ ARSALAR Baruthane karşısında mektebi,camii ve menba suları mevcut 250-300 metrekarelik,metrekaresi 20 liradan taksitle satılıktır.1000 lira peşin verenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN 2/Ekim/1958 tarihinden itibaren Mudanya hattında kış sefer programının tatbikine başlanacaktır.Buna nazaran her gün sabahları saat 9.00 da Mudanyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA LAITGOZ İDEAL TAKDİM EDER TOZ HALİNDE AYRAN BABDR)VE ASİTLENDİRİLMİŞ SÜTLER No.1 YAĞSIZ TOZ BABÖR No-2 YARIM YAĞLI TOZ BABÖR No.3 YARIM YAĞLI ASİTLENDİRİLMİŞ SÜT TOZU No.4 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • »IH MACERALARI KAÇ-ARMM*.YATABİLİRİZ.ME8US E^eVĞPENDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • İLÂN PİRİNÇ TÜCCARLARINA İstihsal mevsimi dolayısiyle her nevi pirinçlerimiz gelmeğe başladığını saym müşterilerimize ilân olunur.ITııkapaıu Blok 10 No.217 HAKKI TEKMAN Tel:22 60 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • 1958 1959 yeni sinema mevsimin LÂLE Sineması Memleketimizde ilk defa ALLEN MİNEK'in eseri KARA MASKE BLACK PATCH)George Montgomery ve Dianna Brewster'in Şaheserleriyle 2 Ekim perşembe aksamı kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • Kars D.P.Iileri2ayrı yerde kongre yaptı D.P.Başkanı ile Belediye Reisi aıasmdaki ihtilâf,Meıkez ilçenin 2 ayn yerde toplanmasına sebep oldu KARS,HUSUSİ Şehrimiz Demokrat Parti teşkilâtında uzun zamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1958
  • BİR YAPRAK m â il m û Hevlânâ'nın doğum günü BUGÜN Hazret-i-Mevlânâ Celâleddin-i-Rumî'nin doğum günüdür.Büyüklüğü karşısında Şarkın,Garbın ve bütün dünyanın diz çöktüğü Mevlânâ için:«Tarikat sırlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • Ç/aöJK.DAHA ÇABUK BU YEEDEN BıR Af^ »ULUYORUM,ÇABUK?DAHA ÇABUK.OıDEMEM LAN ZİDEM L'ASTiK.ALMAYA BİLE PAHA HIZLI G i" DEAieM-A^ABA VüBUMl)^V VO PAR-ÇASİ' UKTAN?PBLEYl BESeNM£V,p ATTlLAK TAKIMDAN O^C£ Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • BONCUK pff BEN SuSi_U 3ıBl ETKAPlMA BAtQNAMy ACA SiM."i—r n:J,rU^Z zzz iNCu.fe^.HlH A l_INICA BANA nİsbett vap/vyAk İSTT.YOR METELİK BlL_E"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • GİRDİM vaaSu.AAİYET.aaE »tiaasP İNlAnaaad1 Sumu G'ZAAO'^ sov LEVlp ŞANTTAJ VAPARjLAI?D'Ve BuMlCO 'l_E S-ıAAı'OHM AA" •cOCrruVOFÎ.OuM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • K/BISbbtüUSKdSKtMBKBOtOOO^^ JOSE SAiüiSiiyştS,m® mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • 3 Ol KIRMIZI K\l MÜREKKEP i\BABAMIN S\ı çemece.»y A SİNDEN Ai_DlftA.^MB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • Lâstik fabrikasında çalışacak dolgun ücretli Yüzcü,Fortçu,Tabancı ve Montacı usta işçi aranıyor.Kuruçeşme Tramvay caddesi No.141 Tel:63 56 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • ES-KO Lavand Çiçekleri Kolonyası Cildinize tazelik,serinlik,gençlik verir.ES-KO.lavand çiçekleri kolonyası saçınızın besleyici ve koruyucu dostudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • Bİ Bizim kâtip Fanı Efendi söyledi,şimdi sana bir ricada bulunacak.Söyle bakalım.Ne zaman bu çiftlik alacak,beni de yanına hizmetkâr alacak.Murad,kaşlarını çattı,cevap vermedi.Hacı devam etti.Ben bu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • AN Fakat bu neticeye varabilmek için Taflanoglu hayli kurnaz davranmış,çok sabretmişti.Bu sabrını kara sevda sanıyor,Jale de bu kendini beğenmiş adamın gönlüne ne vakite kadar «üven olabileceğini düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • Kâtip Çelebi yıh dolayısiyle bastırılan hatıra pulu 24 Eylülde tedavüle çıkmış bulunmakta-dır.60 kuruş değer taşıyan bu pul munzam j ücretli olup 60 kuruşun j 50 kuruşu posta ücretle-rinin ödenmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • YENİ OTOMOBİLLERİN DİREKSİYONU ORTADA NEW-YOBK,A.A.Otomobil direksiyonların sağda veya solda olmns» mevzuunda hâlen karşılaşılan münakaşalara bir son vermek ümidiyle hareket eden bir makine mühendisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1958
  • aireler aireler aireler 20 Bin Liraya Geniş Dükkânlar DAİRELER HER GUN AZALMAKTADIR.BİR HAFTADA 65 DAİRE SATILMIŞTIR.ŞARTLARIMIZ SİZE UYGUN İSE ACELE EDİNİZ.KAPAROSUZ DAİRE AYRILMAZ.4 ODALI BLOKLARDAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • TÜRK-AMERİKAN MALI görüşmesi sona erdi Baştarafı Birincide politikasını,Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin,mazide olduğu gibi İstikbalde de yapıcı bir rol oynayarak desteklemeğe devam edeceğine o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • KIBRIS İÇİN 5LI KONFERANS Baştaraj\Birincide ani bir kararla New York'tan Paris'e dönmüştür.Genel sekreterin başkanlığında toplanan NATO Konseyi Kıbrıs meselesini müzakere etmiştir.Bu hususta hiçbir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • Kıbrıs Türk Temsilcisi:BURHAN IŞIN 4 Baştarafı Birincide Kıbrıs'taki başkonsolosluk vazifesini muavinlerinden birine devredecek olan Burhan Işın,1 Ekimde temsilci sıfatiyle vazifeye başlayacaktır.IŞIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • DUMLUPINAR'A 5 DALGIÇ İNDİ t Baştarafı Birincide vanın rüzgârlı,denizin fazla çırpıntılı,su altındaki akıntının da şiddetli oluşu yüzünden bu hat dün de çekilememiştlr.Bugün dalgıçlar tekrar iniş yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • FRANSA'DA 5.CUMHURİYET t Baştaraj\Birincide yınlanan katî resmî rakamlara göre,Fransada reyini kullanan 22.2 milyon kişiden 17.6 milyonu yani 79 u,«Evet»,4,6 milyonu,yani 20 si «Hayır» demiştir.De Gau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • üfillmef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldtğı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1378 30 1378 Rebiül-evvel EYLÜL Eylül 16 19 5 8 17 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 5.53 11.57 Ofle:12.04 6.08 İkindi:15.24 9.27 Akşam I 17.55 12.00 Yatsı:19.25 1.30 İmsak:4.17 10.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • TELİF HAKLARI VE SÜpRİZLERLE EMRİNİZDE HAFTADA(700 LİRA)kazanmak istiyorsanız t ÇARŞAMBA Günü BİLMECE dergisini okuyuuuz.Tafsilât Çarşamba günü,BİLMECE 'de/Her hafta MAÇLARIN neticesini doğru tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • BU AKŞAM 20.30 da İstanbul radyosunda Spor Dünyası PROGRAMINI DİNLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • garanti Bumsm Eylül sonu çekilişi dün Noter huzurunda yapıldı ıımııımııınııımmıı Boğaziçine nazır konforlu APARTMAN DÂİRESİ'ni Beşiktaş Ajansımız mudilerinden 370 No.lu K.C.Hesap sahibi BAY MUSTAFA ER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • BULANA MÜKAFAT 28/9/1958 Pazar günü akşamı saat 23.00 de Taksim Fransız Sefareti yanında bir 952 model filizi renkli 52189 plâkalı Desoto taksi kaybolmuştur.Bulan veya gören 44 26 86 numaralı telefona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • Bütün iş ve ihtiyaçlar için memleketin her köşesine cevap verebilen yegâne müessese İSTANBUL HİZMET BÜROSU'dur Telefon:27 12 07 Mektup adresi:P.K.641 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • Meşhur Alman SANAYİ VE OTO V KAYIŞLARI tu HÖXTERSCHE GUMMIFADEN FABRIK EMİL ARNTZ KOM.GES.Höxter/Weser Türkiye Umumi Mümessili ISAK V.SALTI Aşirefeudi cad.Piyasa Han,Tel.22 63 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.09.1958
  • KELİMESİ T5 KURUŞ 27 42 10 SATILIK EMLAK FEN DİKTE acele sat.konforlu,3 odalı,bahçeli,yeni bina.36 13 42.0 BEYOĞLUNDA,bos teslim,yeni apt.3 katlı,banyolu ve teraslı,125.000 lira.Sahibi elile.Tel:44 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.09.1958
  • Maçların Tarihi Tekrar Değişti Tehire uğramış 3 müsabaka dahil 8 inci haftadan itibaren 13 maçın tarihi yeniden tesbit edildi VALİ Ethem Yetkiner'in haftada üç maç oynanmasında ısrar etmesi sebebiyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • DÜNYA REKORUNU KIRDILAR £2£r£Z E»£V Finlandiya mili!atletizm müsabakalarında.Resimde görülen soldan)Blagrove,Clark,İbbotsson ve Hewson'dan müteşekkil İngiliz takımı 4X1 mil yarısında,16.30.6 ile yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Namzedlerin ikinci antrenmanı bugün Kültürfizik yapılmıyacak.Fenerbahçe oyuncularına bu hafta için izin istedi A MİLLÎ TAKIM namzetleri bugün saat 15 te Mithatpaşa stadında ikinci antrenmanını yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Muzaffer Selvi için rapor hazırlanıyor Millî atletlerimizden Muzaffer Selvi'nln Sofyadan yurda ladesi umum müdürlük tarafından tahkikat mevtim olmuştur.Bu husustaki soruşturmalar ilerleinekte olup kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Adalet ile İst.Spor kampa girdiler Adalet profesyonel takımı,yarın îstanbulspor'la karşılaşacaktır.İdareciler kadroyu,pazar günü Kilyos'ta kampa almışlardır.Diğer taraftan İstanbulspor'lular da dün öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • TÜRKDOĞAN İSTİFASINDA ISRAR EDİYOR G.Saraylı futbolcular 150 şer lira beraberlik primi aldılar GALATASARAY Kulübü Umumî Kaptanı Semih Türkdoğan istifasını geri almadığını söylemiştircBir bocuk yıldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Bu hafta yapılacak Genç Takım Maçları Genç takımlar İstanbul futbol şampiyonasına cumartesi ve pazar günleri Fenerbahçe stadında devam edilecektir.Müsabakaların haftalık programı şöyledir.4 Ekim Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • SOFYANÎDÎS'ÎN sakatlığı geçti Beşiktaş'ın yeni transfer elemanlarından sağaçık Sofyanidis bir hafta sonra antrenmana çıkacaktır.Genç futbolcunun sahalardan uzak kalmasının sebebi,mevsim başında uğradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Remondini red ediyor BEŞİKTAŞ Antrenörü Remondini,İdare Heyetinin,kendisi hakkında muhalif bir grubun tesiri altında kaldığı şeklindeki ithamları şiddetle reddetmiştir.Bir antrenörün takımını galibiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • YENiLM GALATASARAY Fenerbahçe maçından çıkarken,neticeden ziyade iyi futbolla alâkadar hakiki sporsever bir dost koluma girerek:«Aşağı yukarı milli takımımızın kadrosundan teşekkül etmiş iki takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Mes'ut ameliyat oluyc Kasımpaşa'ya Adaletten traır edilen Mesut bugün Cerrahpaşa tahanesinde ameliyat olacaktır.C futbolcunun son muayenesinde fıtığına musab olduğu tesbit «dlh Ua,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Karagümrük'lülerir dikkati çekildi Karagümrük kulübü İdare heyeti,son haftalarda başarısız maçlar çıkaran profesyonel kadronun durumunu gözden geçirmiş ve bâzı futbolcuların dikkatini çekmiştir.Kırmız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • BASKETBOL LİGLERİ 4 Ekimde başlaması icap eden İstanbul Bölge Basketbol lig maçlarının «saha yokluğu» dolay ısı ile ne zaman oynatılacağı Çarşamba gUnü belli olacaktır.Bölge,müsabakaların Teknik Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Yılbaşı Kupası Basket furnuası V NÜMÜZDEKİ Mayıs ayın-J da şehrimizde yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonasına hazırlık olmak maksadiyle Ocak ayının ilk günlerin bir «Yılbaşı Kupası» basketbol turnua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Merkez İstişare Hey'eti mühim kararlar alacak Merkez İstişare Heyeti önümüzdeki günlerde Ankarada mûtad toplantısını yaparak bazı mühim kararlar alacaktır.Beden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman,İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • fe:[MİLLİYET] ÎVİ AÇ Önümüzdeki aylarda Amerikada muhtelif müsabakalar yapacak olan Adil Atan ve Hami t Kaplan birkaç gün içinde profesyonel ligi seçerek Amerikalı organizatörle mukavele yapacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Avrupa Futbol Birliğine tekîd telgrafı çekildi Futbol Federasyonu Avrupa Futbol Birliğine tekîden bir telgraf çekerek,Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasında otomatikman ikinci tura atla layan Beşiktaş'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • Çakır ve kararı günün mevzuu Bir hakem "goldü„diyor.Komite,hakemi gecikmekle itham etti.Arığ "favl„ dedi Apak yabancı hakem taraftarı PAZAR günkü maçta Fenerbahçe'nin,hakem tarafından iptal edilen gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • gg£ &r.s^l,s5s ü fc^k ««mΗo—mihiİi ııı'ın mı t MİLLİYET] I E D İİ7BQİMnF Beşiktaş'ın mevsime büyük bir iddia ile giren yeni kadrosu;ayaktakiler Nazmi,Celâl,Recep,Ahmet,Kaya,Kâmil,Çlm^CılVLE.n U&LnllI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.09.1958
  • ''•VtîiVf' KAPVM ÇOCUKLA*,AİA Ç t 5İTTÎ,TOPLANIN f HAK&*-OFSAYT,B4UU.OF S A YT.F/IUL.'V nâm k\ütbo\cu maçtan sonra cteğû^ü.H4I^H-AWÇ YAHU.BIRAKIN L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor