Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • IA.P.111 İNCİ FİLO İngiltere hava harbinin yıldönümü münasebetiyle Kent eyaletinde yapılan bir merasimde İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin meşhur akrotimi 111 inci filo akrobasi gösterileri yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • Gül ek,Avrupa Konseyinde'Türk demokrasisi ilerliyor,dedi PARİS,A.P.Kasım Gülek,Avrupa Konseyi siyasî komitesinde:«Iraktaki son hâdiseler hürriyetlerin yok edilemeyeceğini ve siyasî partilerin kapatıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • Bir bardak süt için 100 bin inek lâzım Amerikalı mütehassıs bu şartlarla İstanbul'un süt 'ihtiyacının karşılanmasını imkânsız görüyor [İLHAN DEMİRELİ AMERİK\N ÇİFTC' TEŞKİLÂTI GENEL SEKRETERİ R.PURKEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • İZMİR FUARINDA RUS TURİSTLERİNE İYİ DAVRANILMAMIŞ LONDRA,A.P.Rusya bugün Türk polisinin İzmlrde Sovyet turistlerinden müteşekkil bir grupa karşı iyi davranmadığını ileri sürmüştür.Resmi Tass Ajansının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • Ankara'da bir kadın Dördüz doğurdu ANKARA,HUSUSÎ Sultan Ekici adında 28 yaşlarında bir kadın dün Ankara doğum evinde dördüz dünyaya getirmiştir.3 ü kız,biri erkek olan çocukların sıhhati normaldir.Ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • YUNAN NATO'YU VE TEHDID ETT Atina'nın Kıbrıs Türklerinin katlinden ve NATO9dan çekilmekten bahsetmesi üzerine Spaak,Karamanlis'le görüştü PARİS,Hususî muhabirimiz ERGUN GÖKSAN bildiriyor YUNANİSTAN,Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • Bayar Bugün Tahran'a Gidiyor Karaşi'de Türkiye,Pakistan,İran ve Afganistan arasında bir pakt akdi müzakere edildi KARAŞİ,A.A.BAŞKAN Bayar,bugün Karaşi'den uçakla Tahran'a gidecek ve burada İran Şehinş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • ilk Ji y VİSg. J| i%M& fe(Ifcİlllİll Mmb[ t fe:V-|8B Wmk f İNÖNÜ 75 YAŞINDA [ADNAN ATAR] Bugün 75 yaşına basacak olan C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,bu münasebetle Ankarada saat 17 de parti merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • GRAPHO ENGUSH Dersanesi yeni başlayanlar,ortalar,ileriler için Türk ve ingiliz öğretmenler idaresinde:Sabah,öğle,akşam,gece saatleri İNGİLİZCE KURSU Gramer izahı:ORHAN ERCEM Çapa Eğitim Ens.İngiliz Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • İthalât listesi dün ilân edildi 150 milyon Dolar tutan ilk üç aylık piyasanın ihtiyacım karşılayacak İthalâtçıların 8 Ekim kadar listede 1140 kalem mal bulunuyor g u n u n e müracaatları lâzım ANKARA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • 1 nfMi SÖYLEMEZOGLU MU.İSMİ HOŞUMA GİTTİ,BİZİM PARTİYE ALALIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • h:'i:hF [İLHAN DEMIREL] TER DÜKTÜ CMP-Ista,lbul teşkilâtının sabık İl Başkanı Hüsnü Söylemezoğlu,dün Divan OUUUÎY I tll UUIVIU otelinde istifasının sebeplerini izah etmeye çalışmıştır.Söylemezoğlu,çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • Aydın D.P.İl kongresinde sert tenkidler Delegeler,«İki yeni adam alacağız diye 10 partiliyi darıltmayıp pahalılığı inkâr etmeyelim» dedi AYDIN,HUSUSÎ Aydın,Menderesi «Basına ve muhalefete» çatmayan dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1958
  • Menderes,Aydın'da İnönü'ye cevap verdi "Demokrasiyi yıkmağa kuvvetimi» yoktur,onu ancak inönü ynkar„ Başvekil dâvamızı dünyanın en yüksek jürisi önünde isbat etmeye hazırız„dedı inönü'den seçim temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • İKTİSAT GARET »an Dr.Halûk CIUOV İihalât Talimatnamesi Esasları Hakkında 5 LAN edilen vpni it.halâl I talimatnamesi dün plyaşada günün mevzuu olmuş ve üzerinde heyecanla münakaşa edilmiştir.Yeni talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlat an D r KULAK HASTALIKLARI D O K a i* DEVAM)Çok geniş olan kulak hastalıkları bahsini,ansiklopedinin hacmini arttırmamak endişesıle kısa tutacak ve pratikte pek sık rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • IIIIIMIIIIIIIIIIimiMlim ı ı ııııımıiMiiu im muinimin İstanbul 7.27 Açılış,ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Taki Çenerini ve arkadaşlarından akordeonla melodiler 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Gündüz ve gece kararı yakınlarınıza bırakınız.Yanılmanız ihtimali çok KOVA BURÇ U [21 Ocak 13 Şubat J Zihninizi kurcalayan meseleye bugün çare bulacaksınızm «fi BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Encümen;Konuşulan şey yahut mevzu.2 İçi küçük mermilerle dolu top mermisi;Kere.3 Bir ülkeyi düşman elinden muharebe ile alan;Öteki dünya.4 Bir vilâyetimiz.5 Atın pabucu;Tanrı tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • bebek ve Çocuk Konfeksiyonu Mevsimlik zengin çeşitlerle emrinizdedir.Şişli:Etfal hastahane durağı karşısı Zanbak çarşısı.Tel:47 6fi 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Pirinç Tüccarlarına İstihsal mevsimi dolayısiyle her nevi Pirinçlerimiz gelmeye başlamıştır.Sayın müşterilerimize ilân olunur.Ali Avni Yurdaöver Unkapan Yeni çarşı 7.Blok Nor 123 Tel:22 79 05.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • c~ 4* çkwuw TÜRKİYE BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti EKİMDE 10 APARTMAN DAİRESİ Son Para Yatırma Tarihi:15 Ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Mübarek Mevlidi Nebevi H/12Rebiülevvel 1378 ve 25/26 Eylül 1958 tarihine müsadif perşembe akşamı,Cuma gecesi)Mübarek Mevlidi Nebevi olduâu İlân olunur.İstanbul Müftüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Bîr eöpçü.buldozer altında ezilerek öldü Buldozer allında kalan bir çöpçü dün sabah ezilerek ölmüştür.İstimlâk i.slerinde çalışan Adil Kurak idaresindeki buldozer Bayıldım yokuşundan inerken çöpçü Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Gemi adamları sakal grevi yapacaklar Sendika,Denizcilik Bankasına müracaatla,zam istedi.Zonguldak mürettebatı gemiyi terketti Umumî zam talep eden Gemi Adamları Sendikası,Denizcilik Bankasına müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • M.KEMAL ÖZTUNÇ CEBİR PROBLEMLERİ CİLT I.FEN KOLU 280 sayfa 750 kuruş ciltli 10 L.CİLT II.FONKSİYONLAR 288 sayfa 800 kuruş)CİLT III.ÖZDEŞLİKLER DENKLEMLER EŞİTSİZLİKLER 256 sayfa 700 kuruş)İREM Yayınev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • SEMHATTIN AKBÂY MEKTUPLA VE DERSANEDE İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Lisan Fen dersleri Bütün tercümeler,Milletlerarası Muhabere ücretsiz broşür isteyiniz.Necatıbey Cad.Mimar Han No.25 Telefon:44 74 58 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Eski Türkçe bilen Linotip operatörü aranıyor Taliplerin yazı ile «Posta Kutusu 1146 İstanbul» adresine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Dr.Filiz Gençer Dünya Kalb Kongresinden döndü Öğrendiğimize göre konferans vermek üzere Dünya Kalb Kongresine davetlisi bulunan Kalb mütehassısı Dr.Filiz Gençler bu sabah K.L.M.uçağı ile Brükselden av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Hırsızlar camilerden çok az kurşun çalabilmiş Bir müddettenberi «Kılıçalipaşa» ve «Nusretiye» camilerine dadanan ve kurşun çalan hırsızlar polis tarafından şiddetle aranmaktadır.Son olarak bir buçuk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Kaçak hesap makinesi satan Uya tevkif edildi Kaçak hesap makinast satan İlya adın da biri dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Sanık tevkif edildiğini öğrenince hâkime «Ne olur yarma ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Devlet fabrikalarında istihsal azalıyor İstatistiklere göre resmî sektöre ait bir kısım fabrikaların istihsallerinde düşüklük olmuştur.Tekstil sanayiinde geçen yıl 77.222.009 metre pamuklu mensucat im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • NURTAN BIRAND ile ENDER BECEREN Nişanlandılar 23.9.1958 Parkotel y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • İSTANBUL ERKEK LİSESİNDE BU HUSUSTAKİ KARAR MAARİF MÜDÜRLÜĞÜNE TEBLİĞ EDİLDİ.HAZIRLIK SINIFINA 60 ÖĞRENCİ ALINACAK istanbul Erkek Lisesinin Almanca öğretim yapan bir kolej haline getirilmesine dair ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • t.nuımı»»».ı.»ımo.ıııııııımn.ii.ii Talebe test usulünün kalkmasını iyi bulmadı Üniversite Talebe Birliği Genel Sekreteri,kararın hazırlık devresi geçirmeden alınmasının gençleri çok güç duruma düşürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • Denizcilik Bankasının dış seferleri iptali muhtemel Son döviz ayarlamasından sonra seferler kazanç sağlamadığı gibi zararlı da oluyor Denizcilik Bankası çevrelerinde dış hat vapur seferlerinin iptal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • t,İTHAL malı id milimetrelik pencere camı,dün piyasaya çıkarılmıştır.Son para ayarlanmasından önce 8 ve 8.5 liraya satılan camın metre karesi 30 liradan satılmaktadır.İSTANBUL Opereti,bu mevsim Elhamr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat İngiliz Gulden Külçe 130.00 171.00 161.00 118.00 18.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • KERVANSARAY PAVIYON LOKANTASINDA Her akşam 2 program saat 10.30 ve 12.45 te ERİC MAZENS ve ORKESTRASI Fransız radyo ve plâk yıldızları SEMRA YILDIZ GÜLER KARDEŞLER Mr.HARRİS vs.vs.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • 25 Eylül Perşembe akşamından itibaren Her akşam saat 9.15 te ŞAN Sinemasında TEVHİD BİLGE OPERETİ CURHO MESHUD Cumartesi Pazar 17 de Operet,Matineleri Sair günler de hergün matinelerde sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • İZOLASYON YAPTIRILACAKTIR Bir fabrikanın hava kanalları suya karşı tecrit ettirilecektir.Alâkalıların müracaatı rica olunur.Galata,Fermeneciler No.36 Tel:44 10 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Denizaltı Korsanları Buster Grabbe İng.2 Sinıarron Fedaileri Sinset Carson Türkçe.ATLAS^ Tel:440835)Kaçak Âşıklar June Allyson Jack Lemman Renkli İng.EMEK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Rüşvetalan polis 10 aya mahkûm oldu AKHİSAR,HUSUSÎ Rüşvet alan bir polis memuru mahkemece 10 ay hapis 446 lira ağır para cezası ile müebbeden amme hizmetlerinden mahrumiyete mahkûm edilmiştir.Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Cezayirli milliyetçilerin teşebbüsü muvaffak olmadı PARİS MİLLİYET RADYO SERVİSİ Cezairli Milliyetçiler dün Paris'in meşhur Eyfel kulesini saatli bomba ile 'uçurmaya teşebbüs etmişlerdir.Bombanın 40 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • KOYULHİSAR'DA ZELZELE OLDU SİVAS,HUSUSÎ Bu sabah Koyulhisar kazamızda dipten gelen ve 40 saniye kadar devam eden çok şiddetli bir zelzele olmuş,halk korku İçinde sokaklara fırlamıştır.Sabah saat 5,5 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Bir kamyon 50 metre yükseklikten yuvarlandı KAYSERİ,HUSUSÎ Başıboş bırakılan bir kamyon 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmış,bir kişi ölmüştür.Şoför Ahmet Çıtacı idaresindeki Nafıaya ait kamyonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Amerikalılar izmir'den Karides almak istiyor İZMİIt,HUSUSÎ Amerika,İzmirden 40 bin libre ayıklanmış ve muhtelif büyüklükte aridas istemektedir.Şehrimizde buluan Amerikalıların İzmir karidesine harsı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • mmm il'"' MMMM SOZ SİRASİ.VEFASIZLIK YAKINLARIMIZA,bizden olanlara vefasızlık göstermemeliyiz.Vefasızlık insanoğlunun çalışma gücünü azaltıyor,meslekdaşlarına,hemcinslerine karşı güvenini sarsıyor,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Talebelerine kolaylıkla dikiş öğreten KADIKÖY BAHARİYE ÖZEL BİÇKİ YURDU namzet kaydına başlamıştır.Telefon:36 42 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Nilliaıet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen iu«i «den mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • HİCRÎ Çarşamba KUMÎ 1378 24 1374 Rebiül-evvel EYLÜL Eylül 10 19 5 8 11 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneg 5.47 11.40 Oğlç 12.06 6.00 İkindi 15.31 9.24 Ak gani 18.05 12.00 Yatsı 19.36 ı.sı Imsâk 4.10 10.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • e Yılın en enteresan tefrikalarını,en meraklı röportajlarını bulacaksınız AYLA DOQANAY Türk sanatkârlarını tanıtan röporlaj serimizin birincisini teşkil eden bu genç sanatkâr,verdiği birkaç konser har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • 12 Bin Liraya 2 Odalı Daireler 19 Bin Liraya 3 Odalı Daireler Bin Liraya 4 Odalı Daireler 2 Günde 30 Daire Satılmıştır Şartlarımız size uygun ise acele ediniz.AV;4 ODALI BLOKLARDAN BİRİ Hem yazlık,hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • BİR YAPRAK Kadirşinaslığa teşekkür MİLLİYET'in Çanakkale'den alman hususî bir habevinde muhterem Samed Ağaoğlu'nun Şehitler Âbidesini ziyaret eylediği sırada bir kül hâlinde yükselen bu şühedâ raakber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Bugün Matinelerden itibaren Yvonne Rory Mara De Carlo Calhoun Corday ıs"^/S Renku Raw Edge)Büyük bir aşk ve heyecan filmi NOT:Abonemanlar bu geceden itibaren muteberdir.Ayrıca aboneman satışlarma deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • istanbul Sanayi Odasiyle İstanbul Ticaret Odasından Tebliğ Edilmiştir:25 Temmuz 1958 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Ticaret ve Sanayi Vekâletleri tebliğinin Odalarımıza verdiği yetkiye müsteniden,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Validebağı Prevantorium Sanatorium Dostları Derneği Başkanlığından Derneğimizin umumî Hey'et toplantısı 28/9/1958 pazar günü saat:14.30 da Dernek merkezinde yapılacaktır.Muhterem Üyelerimizin teşrifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • İN MACERALARI seûY6 PL w,NrMÎ BFUE KAN TANRİ yARPİMCI MIZ,OLSUN,NEREDE ÎSE BÎRBÎRİM**» VIYÇCEGİZ.BURAYA NA*SIL G.EUCMK BÎZE-BU OYUNU ©YNA,VA»N ME.UUN beyb^^ke^î,^it*.k.ûnuşma konusu Bulup kehdİmİh* O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Bruxelles Sergisini 32.500.000 kişi gezdi BRUXFXLES,AA.17 Eylül akşamına kadar beynelmilel Bruxelles fuarının 32.500.000 ziyaretçi ta rafından gezildiği resmen teibit edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Yeni Başkan,Arap devletleriyle samimî bir işbirliği yapılacağını söyledi.Semun,meçhul bir istikamete gitti BEYRUT,AA.31 Temmuzda Cumhur Başkanlığma seçilmiş olan General Şahap dün Meciis önünde yemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • ı.nj T,"»jj.r.v.|im!»j.wx»!iyım ÇİĞNENEN YASAK VE ÇİMENLER I İLHAN DEMIREL] Beyazıt meydanının yeni şekliyle tanziminden soma,burada meydana getirilen yeşil sahalar,halkın geçit yerleri haline getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1958
  • Bir fabrikatör iki aydan beri kayıp Haseki'de oturan 20 yaşında evli bir kadında iki buçuk aylık çocuğuyla beraber kayboldu 5 giuıdenberi etrafta görünmeyen EMİNi:KURSUN Yaşar Gökçeli adında bir fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • 1 2 ğ'SKO,KLOVETfZ 'İN BACAKLA.fZj/vA ATiuûJZAK ONU Vc-Ç£-»USB fc^S FAKAT CLO.VE& cisfoo 'YA AAUKABBLS EDER.rvfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • ALLAHLIK ALİ BEY At-l SENİMLE "^UhllZ »CAUDKSIN İL_K CSÜNtU HATlRuiyOR.MUSUN NE KADAR.MESUTTUK.HEVX.NENEDESİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • USTUN KALİTE «•tefe.V.İ,S •v.PEK YAKINDA EMRİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • İŞÇİ ARANIYOR Ambalaj ve sair işlerde çalışmak üzere işçi aranıyor.Şişli Mecidiyeköyde oturanlar t.erc?h edilecektir.Müracaat:Mecidiye köy Esentepe 83 No.ya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • NİMET ERİM SENLİ Yıllarca yurt idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET EKİM tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,dikiş,el işleri şaüka,korse,boya vesaire derslerini talebesine kolaylık] B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • AN Diye yarım ağız ısrarına aldırış etmedi,ama yarım ağır.olduğu için değ'!uykusu geldiği için.Hâdiye Cevat hususunda vetosunu kullandı:Cevat beyi bırakmam.O kalsın.Sincap'la Seyfi gitti.Kanıya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • Yüz yetmiş beş bin liradan ne olur?Çok sey olur.Ben bugün bu satış muamelesi için burada toplanıldığını biliyordum,mahsus geldim.Gelmesem pey akçesini de esas parayı da Hanefi alacaktı,halbuki Mısırda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • Oyun seven çocuğun sıhhati yerinde demektir.Çocuğunuzun neş'eli,sıhhatli,hareketli olması için ona en besleyici gıdadan bol bol yediriniz.sofranızdan Piyale'yi eksik etmeyiniz.Piyale lezzetlidir.Piyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1958
  • ^ııııııımııtmıımmımmıiıiiiuıııııı 3 7%mğM I!I' i 111 I i 1 U i 1:11 I 11:i I!H I 111 I i 11,i Ülİ^çıtİK I-TBB;1 Çapari ve Avcılığı 1 1 SîS.S5E?I I IH)I ALAMUT çaparisinin oltası 130-150 numara 3 3 J n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • Menderes,Aydın' da inönü'ye cevap verdi ğ Baştarajı Birincide MENDERES KONUŞUYOR Menderes,iki saat süren konuşmasını seyahatinin bilançosunu vermek ve kendisine gösterilen tezahüratı belirtmekle başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • AYDIN D.P.İL KONGRESİNDE SERT TENKİDLER fr Baştarajı Birincide n Muhalefet,bu gidişi yüzünden,bir millî felâket olarak ilân edilsin.CJ Zeytinyağı fiatlan artırılsın.H Parti içi hizipleşmeğe mani oluns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • Bakırköy Bahçeli Evler Haznedar Arsaları Müessesesinden DİKKAT:Mevsimin son satışları dolayısiyle 24 Eylül Çarşamba gününden itibaren 24 Ekim akşamına kadar bir aylık fevkalâde tenzilâtlı satışlar dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • EV sahibi olmak isteyenlere müjde SUAT SABUNCU DJŞAAT FİRMASI Bostancı Ankara asfaltı,Kartal Bağdad caddesi,Çamlıca Ümraniye,Erenköy Bağdad caddesi üzerindeki arsalarına kuracağı Sansal,villâları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAZİRAN 1958 SONU İTİBARİLE İKİNCİ ÜÇ AYLIK HESAP VAZİYETİ AKTİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA VE MERKEZ BANKASI.KANUNÎ KARŞIUKLAR KASASI BANKALAR SENEDAT CÜZDANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • KELİMESİ 75 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 «2 1:0 SATILIK EMLAK SAT.arsa.Suadiye Ayşeçavuş Cad.Kaptanarif Sok.No.1,945 M2.metrekaresi 90 Ura.22 12 73.ÜÇER odalı,sat.katlar.Fatihte 35-45-50.000,elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • TÜRK BAYANLARI BİÇKİ DİKİŞ Terakki Yurdu Kayıtlara başlanmıştır.Pazardan maada hergün saat 10-17 arası müracaat kabul edilir.Altmbakkal Radyoevi karşısında)Babil Sok.63.Tel:48 57 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • Aygün,gıda durumu hakkında izahat aldı Ankaradaki temasları hakkında henüz basına bir açıklama yapmamı?bulunan Belediye Reisi Kemal Aygün dün İktisat Müdürlüğüne giderek tetkikte bulunmuştur.Aygün Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • Bir bardak süt için 100 bin inek lâzım fr Baştarafı Birincide nun arttırılması bir dananın Türkiyeye uçakla gelig ücretini 4 bin liraya çıkaracaktır.İstanbul Süt Müstahsilleri ve Damızlık Hayvan yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • Söylemezoğlu Artık D.P.ye înanıyorum^dedi t Baştarafı Birincide nıiş olduğum telgraflarda açıklamıştım.İstifama rağmen,C.M.P.ye ve onun mensuplarına sempatimden hiç bir şey kaybetmiş olmadığım gibi,De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • İthalât listesi dün ilân edildi t Baştarafı Biriyıcide reçineler ve zamklar 2.000.000J.seiefon ve selef on şerit 50.000)tabiî kauçuk krepso)ve diğerleri 2.000.000)tababete mahsus eşya 10.000)kauçuk el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • İNÖNÜ İLE MÜLAKAT BUGÜN AMERİKAN TELEVİZYONUNDA YAYINLANACAK NBC Televizyon şirketi hesabına Paris,Varşova,Moskova ve İstanbul arasında bir tetkik seyahatine çıkan Miss Adams dün saat 13 de Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • PRENSES ŞEMS ANIT-KABRE DON ÇELENK KOYDU ANKARA,HUSUSÎ İran Şahının kız kardeşi,İran Kızılarslan ve Güneş Cemiyeti Reisi Altes Prenses Şems ve beraberindeki he- et dün Anıt-Kabri ziyaret ederek b?r çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • C.H.P.Mebuslarının Trakya gezisi bitti Trakya Vilâyetlerinde geziye çıkmış olan C.H.P.mebuslarından Faik Ahmet Barutçu,Avni Doğan.Nusret Safa Coşkun ve Ferda Giiley'den müteşekkil heyet dün şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • SAMİ EL SULH'UN DÜNKÜ TEMASLARİ Sabık Lübnan Başvekili Sami El Sulh,dün sabah otelindeki dairesinde son İstanbul müstakil mebuslarından Ali Fuat Cebesoy ile görüşmüştür.Öğle yemeğini otelde yiyen Sulh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • iran'a esrar kaçırmak isterken yakalandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ Afyon vilâyetinden şehrimiz yolu ile Van'a ve oradan da muhtemelen İran'a kaçırılmak istenen 25 kilo afyon dün yakalanmıştır.Afyon kaçakçısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1958
  • Yunanistan NATO'yu ve bizi tehdidi etti t Baştarafı Birincide SPAAK ATİNA'DA ATİNA,A.P.NATO Genel Sekreteri Paul Henri Spaak Kıbrıs meselesine bir hâl çâresi bulmak üzere dün öğlende Atinaya gelmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.09.1958
  • F.Bahçe Şukru yu idare heyeti,kalecisini:bu yıl satışa çıkarmaya karar verdi KALECİ Şükrü,bu yıl sonunda Fenerbahçe Kulübünden ayrılacaktır.Dün akşam toplanan Fenerbahçeli idarecüer,Şükrü'nün mukavele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • K.Paşa Vefa i oynuyor Vefa,6-1 lik Adalet galibiyetinin tesadüfi olmadığını isbat için çalışmak zorundadır PROFESYONEL ligin beşinci hafta karşılaşmalarına bugün Vefa Kasımpaşa maçıyla başlanacaktır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • Üç yabancı takım geliyor KADROSUNDA 6 millî futbolcu bulunan Brezilya'nın Botafago takımı İstanbulda yapacağı 5 maça karşılık olmak üzere 290 bin lira istemiştir.Flamengo'nun teklifi de aynı ağırlıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • G.Saray'da 180bin liralık ek bütçe kabul edildi Galatasaray kulübü dün yaptığı mail kongrede idare heyetinin teklif ettiği 180 bin liralık ek bütçeyi kabul etmiştir.İki saat süren kongrede başka bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] âCİYFT OLSUN Galatasaraylı futbolcular,Beşiktaş galibiyeti şerefine Konya Lezzet Lokantası sahibinin gönderdiği baklavaUn resimde görüldüğü gibi afiyetle yediler.Antrenör Dlck,kulüpte Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • Antakya futbol ajanının tekzibi tekzib ediliyor MİLLİYET EKİBİ Anadoluda yapmış olduğu spor tetkik gezisinden dönÜD gördüklerini ¦Anadoluda spor» başlıklı yazı serisinde yayınladıktan sonra gazetemize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • '"l*pip^ l I.I ıllıiMMIMIIIIIIIIı I.»I'W.Mi)"MİM *S:[SAMİ ÖNEMLİ] sahasına çevrilmiş DCCİVTIt UAlflItnA Beşiktaş futbolcuları dun normal antrenmanlarını,basketbol D La IIV I A a nAl U&UA olan yüzme ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • [A.P.45.000 STERLİNGE BİR SAĞİÇ tere lig maçlarında Manchester United,Pazar günü Tottenham Hotspur'la 2-2 berabere kalmıştır.Yukarıdaki resim,talihsiz Manchester'in,45000 sterlinge transfer ettiği yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • Beşiktaş yeniden vazife taksimi yaptı 2.Reislikten düşen Öktem,L Heybetinden istifa etti Remondini gene tam yetkili BEŞİKTAŞ Kulübü İkinci Reisi Nazmi Öktem,dün akşamki toplantıda İdare Heyetindeki va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • TÜRKİYE,AVRUPA BASKET KUPASINA KATILAMIYOR:MADRİD.TÜRKTEL Avrupa Basketbol Federasyonunun üçüncü oturumu esnasında,Avrupa şampiyon takımlar basketbol kupası organizasyon komitesi,bu seneki kupaya 21 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • Usuuğlu takıma ikazda bulundu Adalet menecerl Sadri Usuuğlu,geçen hafta Vefa'ya açık farkla mağlûp olan profesyonel kadronun bütün elemanlarına ihtarda bulunmuş ve mevcut nizamlara uyulmasını İstemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • KISA haberle!KARAGÜMRÜK bugün tam kadı"' hafinde Vefa stadında antrenman yapacak ve kampa girecektir.Adalet'e karşı sol hafta Fahrettin oynayacaktır.KARAGÜMRÜK Profesyonel takımı,iki karşılaşma yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • 2 nci Profesyonel lig maçları bu hafta da çekişmeli geçecek İkinci profesyonel ligin üçüncü hafta karşılaşmaları cumartesi ve pazar günleri Şeref stadında yapılacaktır.Haftanın en mühim maçını Feriköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • M.Selvi:"Ben de konuşacağım,Dün Sofya'dan tek başına dönen atlet,kendisine verilen cezayı çok ağır ve haksız buluyor DİSİPLİNE aykırı hareket ettiği için Sofya'dan geri gönderilen milli atlet Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • BÜYÜK MAÇIN hazırlığı başladı George Dick "Kaleden kaleye şahin uçurdu,Fenerbahçe anlrenmanına Erozan nezarel elli GALATASARAY ve Fenerbahçe bu hafta oynayacakları çetin maça hazırlanmaktadırlar.Ezelî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.09.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ] UİI I î TAVIM M AM7ETI EDİ Millî lakım namzetleri Mithatpaşa Stadında yaptıkları idmandan önce ITtILLI I M M İYİ llUmCU I LCnl toplu halde.Soldan itibaren ayaktakller:İhsan,antrenör Remo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor