Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Fırsatı Kaçırmayın!Bol kazanç,müreffeh hayat 20.Asırda teknikle mümkündür.Müreffeh yaşamak isliyor musunuz?ELEKTRİK TEKNİĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN,ELEKTRİK ENSTİTÜSÜ P.K.21 Beşiktaş İSTANBUL adresinden paras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • YENİDEN SIYOR ihtilâl Hükümeti aleyhinde mitingler yapıldığı ve beyannameler dağıtıldığı açıklandı BAĞDAT,MİLLİYET RADYO SERVİSİ IRAK'ta yeni hükümet aleyhinde beyannameler dağıtılmıştır.Bu husus yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • ÜRDÜN'DEKİ ERMENİ PATRİĞİ HUDUT DİŞİ EDİLDİ AMMAN,A.P.Son hâdiseler sırasında Kral aleyhinde bâzı hareketlerde bulunduğu iddia edilen ermeni patriği Nerosyan hudut dışı edilmiştir.Ermeni patriği,Kudüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • RÜŞVET ALAN BİR POLİS TEVKİF EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ Bergama'da bir polis hırsızılk İddiası ile yakalanan bir sanıktan 250 lira rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştır.Cürmümeşhudu İzmir mebusu Kemal Serdaro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • I MİLLİYET] C.H.P.GENEL SEKRETERİ KASEM GÜLEK,SAMSUN VALİLİĞİNE KISA BİR MÜDDET ÖNCE TAYİN OLUNAN ALAEDDLN ERİŞLE TOKALAŞIYOR GÜLEK,HÜKÜMETİN ÇEKİLMESİNİ İST C.H.P.Sekreteri Ordu'da ve Samsun'da "Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • P.T.T.nin BASINA karşı yeni tedbiri UZUN SÜRELİ KONUŞ-MALAR ANCAK 21 DEN SONRA YAPILACAK ANKARA,HUSUSÎ v Yıllardanberi telefon konuşmalarında basına tercih hakkını tanımakta olan PTT İdaresi bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Çarşafın meni için kanun hazırlanıyor «Mustafa Kemal Derneği» taralından açılan «Çarşafla mücadele haftası» dün sona ermiştir.Bu münasebetle dün Der rıek merkezinde tertiplenen toplantıda «Çarşafın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • İŞYERLERİ YANAN ESNAFA DÜKKÂN TAHSİS EDİLECEK BURSA,HUSUSÎ İş yerleri yanan esnafı normal iş hayatına döndürmek maksadı ile Belediye,Hususî İdare,Evkaf ve eşhasa ait boş dükkânların esnafa tahsisine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Boğucu sıcaklardan sonra ferahlık veren yağmur metrekarede yarım kilo "olarak tesbit edildi BİR müödettenberi devam eden boğucu sıcaklardan sonra dün şehrimizde 40 dakika süren sağnak hâlinde yağmur y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • f £s [İLHAN DEMIREL] Sağnak halinde yağan yağmur şehirdeki meydanları birer havuz haline sok-Itesim.Eminönü meydanını dolduran suların akması için kanamuşturlizasyon çukurunu armaya çalışan bir işçiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Adapazarı'nda iddialı seçimi C.H.P.kazandı ADAPAZARI,HUSUSÎ Şehrimizin Orta mahallesinde dün yapılan ve oldukça iddialı olan Muhtar seçiminde Halk Partisi 12 rey farkı ile Demokrat Partiyi mağlûp etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Bir C.H.P.kongresini D.P.liler de takip etti İZMİR,HUSUSÎ C.H.P.İl teşkilâtı idarecileri yerlerini gençlere bırakmaya karar vermişlerdir.Bornova kaza kongresi sonunda yeni İdare heyetinde gençlere vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • AZ BUZ DEĞİL W,r ls1brrami eS"aslnda ^edl^mnVlrgtaia eyaletinde 18 ki5i havaUaisteyen Virglnia polisi,küçük tosaLSdlS'ilSnVn^ k*ybelmi*Ierdir-«ayıpların hic de az olmadığın,göstermek toplu halde göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Feridun'un cenazesi Bolu'dan dün getirildi Karısı evinde baygın olaıak yatan mühendis yedek subay öğlencisinin kaatilleıi Geıedede tevkif edildi Dinçer GÜNER BOLU yakınında Yeniçağ'da trafik kazasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Şişlide Hamldiye suyu içenlerin tifoya yakalandığı ve suyun tifolu olduğu anlaşıldığından,çeşmeler muhürlenmektedir.Besim.Şair Nig&r Caddesinde mühürlenen bir ceğmey(i göstermektedir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • [MİLLİYETİ Halil Demircioğlu Basın Yayın U.Müdürü oldu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden Dr.Halil Demircioğlu Basın Yayın Umum Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Ankara'da İlk Çağ Tarihi Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Kavgalı iki partiliyi izdivaç barıştırdı İZMİR,HUSUSÎ Muğla'da aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan şehrin ileri gelen bir D.P.li ile C.H.P.lisi birbirleriyle çok yakın akraba olmuşlardır.Aradaki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Bayar 11 EylüTde İRAN'A GİDİYOR BAĞDAT,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayar 11 Eylül'de Tahran'a gidecek ve İran Şahı ile görüşecektir.Bayar ertesi gün Afganistan'a müteveccihen Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • Papaz Makarios Kıbrıs'a dönüyor Plânın tatbikini görüşmek için Foot Londraya gidiyor Kıbrıs Başkonsolosumuz Işın ve Dr.Fazıl Küçük bugün uçakla Ankara'ya gelecek Kıbrıs'la E.O.K.A.nm silâhları ele geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • İSTİFA EDEN SANAYİ VEKİLİ SITKI YIRCALI İSTİFASI RESMEN AÇIKLANMADIĞINDAN KABUL EDİLMEDİĞİ ANLAŞILIYOR SANAYİ Vekilliğinden istifa eden Sıtkı Yırcalı şehrimize gelmiştir.Kâğıt fiatlarmda yapılan indir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1958
  • s*^t ^Mp¥ mt [RÜÇHAN ÜNVERİ Bir müddettenberi trafiğe kapalı bulunan Tophane Dolmabai» volunun beton dökülmesine başlanmıştır.TOPHANE DOLMABAHÇE YOLU ^tT^okum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • Milliifei^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Hafta irinde okuyucularımızdan Ömer Faruk Dolay'dan aldığımı/bir mektubu aynen naklediyoruz:»İsminizle ne kadar öğünseniz azdır.Âmme hizmeti görürken mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • VEFAT Dul Bayan Melek Bedikoğlu ve evlâtları,Bay ve Bayan Agop Sarrafoğlu ve Evlâdı,Dul Bayan Sara Bedikoğlu,Bay ve Bayan Semun Bedikoğlu ve Evlâtları ve bütün akrabaları çok sevgili eşi,babaları,büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • Ol OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Oeak] Habbeyi kubbe yapıyorsunuz.Yok yere sinirleriniz yoruluyor.KOVA BURCU [21 Oak 19 Şubat] Yeni bir iş hayatına atılacaksınız.Sevinçli bir haber alacaksınız.Iıi ¥f BALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • HI IIUIIIItlIllllIMMIIII IIUIIilnllhlllllllhll.il İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Karışık sabah müziği 8.00 Haberleı 8.15 Şarkılnı 8.30 Berlin Melodileri 8.4.Saz eserleri 9.00 Kapanış.12.27 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • B»OM AC A OLDAN SAĞA:I Tiyatro heyeti tarafından hazırlanan oynanacak piyeslerin listesi.2 J.J.Rousseau'nun Emmanuel K a n t'ı iı a v r o n bırakan bir eseri;Düz geniş saha;Trabzonun bir kazası.3 Bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Kervan Soyguncuları Clyde Mooıe Türkçe.2 Bücür Çavuş,Mickej Rone Renkli ing ATLAS Tel:44U83â)1 Yasak Bölge Richard VVidmark Renkli İng.2 Eğlenceler Oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • GALATASARAY Mecmuası Turgay neler yazdı Metinin anlattıkları Galatasaray kulübünün Federasyona son ihtarı ve bir çok yenilikler Bugünkü GALATASARAYDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • DOĞUBANK'ın EN CAZİP İKRAMİYELERİ EKİM ve ARALIK AYLARINDA Hesap açmanız veya arttırmanız için 25 Şube ve Ajansımız EMRINÎZDEDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • Mes'ut Bir Doğum Gazetemiz makinistlerinden Necdet Sülün ile eşi Lütfiye Sülünün bir kız çocukları dünyaya gelmiştir Ana ve babayı tebrik eder yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • füpYEDE îiik tiefa BADEM ÇAMFiSTiĞI H| BEZELYE 't 'v Karılımı İV TAM KAHVE ZEVKİNİ VERİR HER BAKKALDA BULUNUR a İki Kırdtjleı HÛırcdM Cad.No.40 Intubul Tel.2204 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • TÜRK EKSPRES BANK MERKEZ GİŞELERİ HİZMETİNİZE AÇILDI 9 10.000 liralık hususi çekiliş Kıymetli-Açılış Hâtıraları Vadeli mevduata hususi kolaylıklar Arsa Apartman Para Hanımlar Keşidesi ÂDi&EÖf Ba^k&lar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli eşim,babamız MEHMET ÇAĞAN'ın vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden,ayrıca Telgraf,telefon,mektup veya bizzat gelmek suretiyle taziyette bulunan akraba ve dostlarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • Şehrimizde dün de 4 yaralama vakası oldu Şehrimizde kanlı vakaların artması üzerine bir müddettenberi ara verilmiş olan geniş çapta arama ve taramalara başlanacaktır.Dün de 4 yaralama vak'a sı olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • Demir yokluğundan bir çok bina yarıda kaldı Piyasada çekilen demir sıkıntısı yüzünden bir çok inşaat yarım kalmıştır.Bilhassa resmî inşaatların durmaması için istimlâk edilen binalardan çıkan demirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • TA YE EĞL i SINIFL LÜKS VE BİRÎNCÎ SINIF TARİFELİ YERLER İÇİN ESKİSİNDEN DAHA ÇOK SERMAYE ARANACAK Şehirdeki,bütün lokanta,gazino ve diğer eğlence yerleri yeniden sınırlandırılacaktır.Belediyeye,bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1958
  • I KAĞIT FELAKETİ E T"\OĞRUSU,candan teşekkür edemeyece-YJ giz.Kâğıdın kilosundan 35 kuruş indirilmesi basının,maarifin ve kültürün hayat E meselesini halletmekten uzaktır.250 kuruşta 35.Deve ile kulağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.09.1958
  • Dünyanın en büyük gösterisi BRÜKSEL SERGİSİ RÖPORTAJ:ABDİ İPEKÇİ fEK YILDIZLIK PAVYONLAR E BRÜKSEL sergisinin başarılı olmayan pavyonlarına aşağıda birkaç cümle ile temas edeceğiz:ALMANYA Alman pavyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1958
  • I III IH.BİR YAPRAK Ifh Iİ lİlrf fâ Iİİ ıifı IlIllUtg Cinayetler ve Sebebleri CİNAYETSİZ geçmeyen günler,memleketimizin doktorlarını,ruhiyatçılarını,hattâ iktisadiyatçılarım harekete getirdi.Hepsi ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1958
  • «t(tft« Banka hizmetlerinde^yenij bir hamle Vadeli mevduata ikramiye Cazip açılış hediyeleri Serviste sürat ve geniş muhabir şebekesi İLK defa Yıldız asfaltında KALORİFERLİ Apartman Daireleri İç Erenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1958
  • linbaşılığa yükselen ÎİNBAŞILIĞA YÜKSELEN OPÇU YÜZBAŞILARI:Mehmet Karaoğlu,A.Rıfat Uçaan,Sabri Türkmen,M.Şükrü Uakan,Ali Bozkurt,Mustafa Özttmaca,Burhanettin Özbek,Ahmet lepergül,Kemal Cesurel,M.Fahre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1958
  • Yedi veren Gülü gibi Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı Size hem 20 yıl boyunca 500 Liraya kadar Aylık Gelir «D S hem de S Apartman Daireleri ve jjj çeşitli zengin Para w İkramiyeleri kazandırır.EMNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1958
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE jiriş İmtihanlarına hazırlama kursları 1 EYLÜLDE BAŞLIYOR Yeni kayıtiara başlanmıştır.GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • GlZMO EVLENMEK İSTEDİ.Gi fcızıN Evvelce BİR R^HJSE:OLDU.GUMU ÖĞRENİRSE)VİNE SENİNLE EV.LENMEK İSTER.Mİ DERSİN 4 J£ mm a*4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • *ffî HAVIR.O S121M tcABA.8u SEFEJ5 VANIL-DlM BABACAN.BEN 1 HERKESTEN ŞÜPHE EDER-iVa.QfMUN ONUNDE OU,KAN NEDİR Ö 1_E 2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • AttAHLIK ALİ BSY SUS2AVA SAK MAÜAAE aaumABET cu5ı_A(^ırMA BENZiVofJi-AR.OĞLAN GALİBA EVLENME TBO.İ-FİNDE Buujnacak:seni sevivoeum.avsel.en/i_eneuVv\oünvavi ayak-UARlNıN ALTİNA SERECEĞİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • PİVAIE DAHA ifSTffflDüR ÇÜNKÜ DAHA LEZZETLİ OLMASI EN İLMİ METODLARL^ TEMİN EDİLMİŞTİR Pigale adı.ağız tadı ITIciktas MAKARNACILIK VE TİCARET T.A.Sizroirde Belediye Karşısı,Erler 901 Sok,No,15/1,#TeL:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • ECZACI ve YARDMCI Müessesemizde idarî işlerde çalıştırılmak üzere bir Eczacıya ve sipariş alacak,liste hazırlayacak üç memura ihtiyaç vardır.Arzu edenler referansları ile saat 11 ile 12 arasmda depoya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT BAŞ AĞRILARINI OPOH TESKİN i EDER ¦j OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR OPON,baş,diş,adale*v sinir ağrılarını dindirir OPON,bayanların muayye zamanlardaki sancıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • Bl Biraz evvel İlacı Gaffar'ın rengini beğendiği taşı.İki parmağının arasında tutarak:Mücevheratta yakut ön safta gelir.Her taşın kendine mahsus bir kıymet haddi vardır,yalnız yakut bundan müstesnadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • M Cevat geldi Seyfl.Hafif doğruluy selam verdi.yer gösterdi,Ceyal oturdu,bir müddet düşündükten sonra:Dostlarım,dedi.sözü uzatmıyacağım Seyfiye doğru uzanıp sordu:Dinliyor musun?Güzelsin Cevat.Evet gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1958
  • SANA Gülseren Sadak "Busoni.C Yarışmasında başarı kazand i MÜZİK I ALTANİLKİ Genç piyanistimiz GÜLy REN SADAK,İtalya'da pilan 6.Milletlerarası «1 sonla piyano yarışmassj girmiş ve ünlü müzisy\rl lerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • LL MİLLİYETÇİ CİN HÜKÜMETİ YA BAŞLADI »ni,OMÜNiST İSTİLÂSINA KARSI HAZIRLIKLAR BAŞLADI.AMERİKA andZAKŞARKA YENİ UÇAK FİLOLARI GÖNDERDİ fLKİ TAİPEH.A.P.AJV.İLLİYETÇİ Çin hükümeti,«•daıT I muntemel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • AMERİKA'DA 6 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ NEVV'POItT,A.P.Sehire giden yol üzerinde fecî bir otomobil kazası vukubulmuştur.İki otomobil çarpışmış ve ateş alarak yanmıştır.Kaza sırasında,her iki otomobilde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • VEREMLİ HASTALARA YARDİM DERNEĞİNDEN Derneğimiz Çanakkale şubesi Arsa ve eşya piyangosu 30/8/1958 tarihinde çekilecek iken,biletlerin pek azı satılmış olmakla 30/12/1958 tarihine tehir edilmiştir.Neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • MENSUCAT SANAYİİNE TAHSİSLER sırasında gecikmemek için muhterem Mensucatçüarın şimdiden tesbit edecekleri İhtiyaç listelerini lütfen tarafıma göndermeleri mercııdur.HİLMİ N'AİLİ BARI.O İstanbul P.K.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • MOTOR MAKİNA TEKNİKERİ İLE MOTOR TAMİRCİSİ ALINACAK TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT FABRİKALARI İŞLETMESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZMİT 1 İşletmemiz nakil vasıtaları bakım atölyesinde çalıştırılmak üzere,Sanat En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • Yazı ve hesap makinelerinizi REMİNGTONda tamir ettirin İyi yazılmış bir mektup,maksadı en iyi anlatır,okuyan üstünde iyi tesir bırakır,sağlam hesap itimadı arttırır.İyi yazı.arızasız bir ayzı makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • Ruslar,fezaya gidip gelen köpeklere ait açıklama yaptılar MOSKOVA,AA.Sovyet Sendika Organı «Trud».geçen hafta fezaya gönderilerek tekrar yere İndirilen ve içinde iki köpek tagıyan füze denemesine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • Ingilfere İzlanda balıkçılık savaşı Londra Hükümeti balıkçılarını müdafaa için harb gemileri gönderdi REYKJAVİK,A.A.Küçük izlanda devleti ile İngiltere arasında balıkçılık savaşı bugünden itibaren baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • TELEFON 27 ıa 10 SATILIK EMLAK ŞİŞLİDE 5 kat 6 şar oda tam konforlu satılık apartman 44 50 25.0 BL'YOĞLLNUN merkezî yerinde S er odalı 55-75.000 liraya satılık katlar.44 50 25.TAKSİM Abidesine yakın 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • ÇINAR OTEL 4 Eylül Perşembe gecesi fevkalâde sürprizlerle dolu İLK MARMARA MEHTAP BALOSUNU MÜJDELE B.Davetiyeler Taksim Hudson Otomobil Acentesinden ve Çınar Otelinden temin edilebilir.Tel:48 15 45.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • Kıymetli Boğaz Arsaları Yeniköy-Kalender arası sahil yoluna 200)metre mesafede denize tamamen nazır arsalar Tel:22 54 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • et İ^ĞtKdA Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • HİCRÎ 1378 Safer 16 Pazartesi 1 EYLÜL 19 5 8 RUMÎ 1374 Ağustos 19 VAKİT vasati ezani Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.24 12.14 15.55 18.43 20.19 3.41 10.39 5.29 9.10 12.00 1.36 8.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • GALATASARAY LİG'E istanbulspor'a YENİLEREK GİRDİ t Baştarajı Altıncıda cak iki «şaheser gol»,bütün ümitleri Kirdi.Güngör'ün uzattığı topu alan İbrahim,nefis bir sürüşten sonra şut atacak gibi yapıp Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • APAK,G.SARAY'A son cevabını verdi t Başaralı Altıncıda lan onlardan çok iyi bilir ve takdir ederi/Bizim spor işlerindeki alâkamız onların Galatasaray idare heyetindeki vazifeleri gibi geçici de değild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • Akm,G.Saray'ı dava ediyor Haber aldığımı?a göre Adnan Akın,G.Saray'ın neşrettiği dcklerasyonda haysiyet ve şerefini rencide eden hususlardan rinlayı dava ikamesi İçin teşkilâttan müsaade talebinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • AVRUPA YÜZME ŞAMPİYONASINDA 3 yüzücülerimiz elendi BUDAPEŞTE,HUSUSÎ 24 milletin iştirak ettiği Avrupa Yüzme Şampiyonasına dün sabah yapılan merasimle başlanmıştır.Müsabakalar esnasında sâdece İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • FERİDUN'UN CENAZESİ timdi iıioiu'dan dün getirildi nidan dan G a Baştarah Birincide I mete rapten serbest bırakılmıştır.Mu-Bir m hakemesine yakında Bolu'da baslanajargU^vaırak olduktan sonra dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • rol bölı^ °JIÜLEK,HÜKÜMETİN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ irmen ne o;Baştarajı Birincide si buı beraberindeki mebuslar Halk Partiı oNina.n Karadenizde seçimi kazandığı tek ıdlı cstyet olan Orduya saat 20 de varm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • EÜCiMOE IB OCIME&E İRALIK AMiY 1 ÇEKİLİŞTE.1 MİLYON NE KREDİ NE BORÇ:TAMAMI İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • BİR AMCA DOMUZ yerine yeğenini vurdu İZMİH,HUSUSÎ Bir avcı yeğenini domuz zannı ile vurmuştur.Hâdise Manisa'da bir av partisi'esnasında cereyan etmiştir.Cengiz ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.09.1958
  • SELÇUK HÂKİMİNİN elinde 5470 dosya var İZMİR,HUSUSÎ Selçuk kazası mahkemesinde 5470 dâva bir tek Hakimin eline bakmaktadır.3289 u Kadastro ve 2183 muhtelif mevzulara ait bulunan dâva dosyalarının kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.09.1958
  • GENÇLERDE DE İSTANBULSPOR G.Saray'ı 2-0 yendi Dün Mithatpaşa Stadında oynanan genç takımlar lig maçında İstanbulmiştir.Galatasaray'ı 2-0 mağlûp etmşitir.Sarı Siyahlılar rakiplerine nazaran çok üstün o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • istanbul kürek şam piy onası Gençler ve Bayanlar arası İstanbul kürek şampiyonası dün Salacak ile Haydarpaşa arasında yapılmış ve alatasaray şampiyon olmuştur.Alınan teknik neticeler şöyledir:TEK ÇİFT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • KISA HABERLER ANVERS şehri civarında Mol şehri hapishanesi bahçesinde tertiplenen bir futbol maçı sırasında bir arbede zuhur etmiş ve maç esnasında iki mahkûm firara muvaffak olmuşlardır.Bu hâdiseyi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • Brüksel'de i derece alamaıj BRÜKSEL,4.Dünya Ordulararası atletizm yonası dün sona ermiş,ve ff iştirak eden Türk atletleri ef lerdir.Bu müsabakalarda:100 de Aydın Onur 10,9)altıncı,Muharrem Dalkılıç 1,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • Genç Millî B.Sporu 1-0 ye Bulgaristan ile 10 Eylülde 5 karşılaşacak olan Genç millî namzetleri dün Beyoğluspor il tıkları ikinci hazırlık maçını zanmışlardır.Namzet takım bu laşmada Fenerbahçe gençler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • elemeleri sona ere Finalleri,dünün galipleri Taksim,Eyüp,Anad ile Feriköy,Beylerbeyi ve Hasköy oynaya FEDERASYON Kupasının ilk lur eleme maçları nihayete e ve Feriköy,Beylerbeyi,Ilasköy'den sonra,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • Avrupa Voleybol Şampiyonasında Avusturya'yı yenen Arnavutluk'u 3-0 yendik PARDUBİCE,HUSUSÎ TÜRK millî voleybol takımı dün sabah saat 10.30 da Avrupa Şampiyonasındaki ikinci maçını Arnavutluk';karşı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • SADIK GÎZ İMZASIYLA NEŞREDİLEN DEKLARASYON ÜZERİNE APAK,son cevabını Furbol Federasyonu Başkanı,yapılan ilhamları reddetti ve Federasyon üyesi A.Akın hakkında tahkikat açılacağını söyledi ANKARA,HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.09.1958
  • G.Saray lige İst.Spora 2-0 yenilerek gir Mükemmel bir "Takım oyunu„ gösteren Sarı Siyahlılar* ihsan ve YükseVin golleriyle sahadan galip ayrıldılaı G.Saray bilhassa müdaf aadc darmadağınık ve cansızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor